Met een lelijk paard kan je ook winnen Ttt Animo voor menwedstrijd stijgt Kritiek op vergoeding onkosten wethouders B en w willen Vh ton voor nieuw beleid Selegenheidskoor weer p Zuidamerikaanse toer carmoon P* (ORT Texels TEXELSE^ couRANT a succes van „Misa Criolla": WO ALS EIGENAARS VAN "DE LINDENBOOM' DRAGEN GRRAG DE FRIESE Kül-TUUR UIT DUG OM HET GEHELE COMPLEX KOMT EEN nl brede sloot voor hetI FIERLJEPPEN EEN KRRTS BAAN HET SCHQUT5HUIS DE VLOER TONEELIPAL WORDT GRRSBAAN. 'S MORGENS KAN DE DEUGD ER KIEVITS EIEREN ZOEKEN. '6 MIDDAGS WORD ER HET WEL BEKENDE SCHOT JE ROK" GESPEELT! MET FRIES STAMBOEK VEE Nieuwe ronde - nieuwe kansen Zware schaafbank vlot op positie Heden en verleden op ploegkampioenschap Sportveld- en zaal wellicht geschrapt 0\t ■Keoc specialiteit overwegen om er volgend jaar geen bondswedstrijd hebben het er erg druk mee. Goën ,i ivan te maken. Al dat gezeur met die bobo's", moppert 9a: -Het is een officiële bonds <m Goënga. Hij is, met vele anderen, druk bezig met de tiereidingen van de negende samengestelde men- 'strijd die zaterdag op het programma staat. Het belooft jag te worden vol paarden- en mensenzweet. VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1994 iimo voor deelname aan sa- lestelde menwedstrijden explosief. De Texelse editie jarenlang een wachtlijst. Nu 47 aanspanningen op de '■-.Ast, verdeeld over de rubrie- ■nkelspan en tweespan po- of paarden. Die zijn weer verdeeld in niveau's: B jinner), L (=licht) en M gaarste Z klasse wordt op niet verreden. „Dat mag al- tweedaagse evenemen- ■egt Goënga uit. Hij verwacht enige uitvallers. „Die heb je al- toet ook wel, want officieel [Jpmaar 45 deelnemers mee- iqt! mien Texelaars gaan de strijd iet de overkantse concurren- ;Q|ok dat is een ongekend hoog Uitgekeken jornder slager en supermark- i<tant is zelf al jarenlang in de m de mensport. Hij heeft Sierklanng voor de toegeno- belangstelling. „Mensen die sn karretje rijden raken uitge- iop een gewoon ritje. En je de concourssport, waar veel "mee gemoeid is, wil je een e meetellen. In een samen telde menwedstrijd komt het op je vaardigheid als koetsier. »nt tweeënhalf uur flink in en je hoeft helemaal geen der paard te hebben. Met ilijk dier kun je ook winnen." Spektakulair ^mengestelde menwedstrij- bestaan uit drie onderdelen: wur, marathon en vaardig- In de dressuur moet een worden gereden in een afge- baan. Verschillende figuren en worden getoond in een «schreven patroon en in ver ende gangen. Een deskundi- ry geeft punten, narathon is voor toeschou- het meest spektakulaire on- el. Na enige tempo-trajecten en de aanspanningen zich Kijf hindernissen worstelen in «1st mogelijke tijd. Per hin- zijn vijf zes doorgangen een vaste volgorde moeten en genomen. Vlaggen moe ten aan de juiste kant worden ge passeerd volgens de regel: rood rechts en wit links. Extra moei lijkheid vormen enige paaltjes die op lastige hoeken slechts met klit- teband worden bevestigd. Goën ga: „Als je die eraf rijdt, kost dat vijf punten. Wie de hindernis in een verkeerde volgorde neemt, wordt normaal gediskwalificeerd. Bij ons krijgt zo iemand honderd strafpunten. Voor een prijs kom je dan zeker niet meer in aanmer king, maar je kunt tenminste de wedstrijd uitrijden. Da's toch veel leuker?" De vaardigheid is het afsluitende onderdeel. Het is de bekende proef tussen kegels met balletjes door. Erg druk De Texelse samengestelde men wedstrijd wordt georganiseerd door een speciale commissie van Tussen Wad en Duin. De zes leden wedstrijd. Wij organiseren het, maar we worden gecontroleerd door een stróóm bobo's die met allerlei voorschriften komen. Daar naast moet je stad en land afbel len voor het regelen van jury's, bokrechters en andere zaken. Af en toe word je er gèk van." De overkantse deelnemers regelen het onderdak voor hun dieren meestal zelf. „Het zijn veelal vaste gasten, die hebben in de loop der jaren hun eigen contacten opge bouwd. Dus daar hebben we ge lukkig weinig bemoeienis mee." Om de zaken soepel te laten verlo pen zullen zaterdag ruim honderd vrijwilligers in touw zijn. Zo zijn er de 35 bokrechters, die mee gaan op de wagens. Er zijn slechts 12 Texelaars bij, de rest komt van de overkant. „We hebben er zelfs één wit Limburg", vertelt Goënga. Sommige bokrechters moeten twee keer mee, om alle wagens „bemand" te krijgen. Bij de hindernissen staan drie mensen te controleren. Daarnaast zijn er starters en finishers nodig. Maar ook de opbouw van de ba nen en hindernissen vergt men sen. HINDERNIS 4 OC l succesvolle uitvoering in de van 1993 van de „Misa Cri- wil dirigent Henk Jan Baren- Ide opnieuw met een groep zangliefhebbers aan de Van de componist Ariel Ra- die ook de „Misa" schreef, H ditmaal de „Navidad Nu- ingestudeerd. Het reper- vermeldt ook het Kramentvolle stuk „Roman- Gitano". Kandidaten kunnen au aanmelden voor de repeti tie zaterdag 1 oktober be- De première is in mei ■Misa" trok vorig jaar een 'pvolle RK kerk in Den Burg. bet project werd deelgeno- door een bont gezelschap tars die van zingen houden, ■floop van het concert werd <eor ontbonden; het was im- eenmalig en gewoon voor igan plezier. Het bloed begon »mer echter weer te kriebe- denk Jan Barendregt (tel. 'I, Magda Brommersma '9), Simone van Tilborg '2/19515) en Nils Lely ®l namen het voortouw voor zieuwe produktie. Belangstel- '0 kunnen zich bij één van 'pgeven. De „oude" koorle- »erden afgelopen weekend al ingelicht en uitgenodigd. Audities «dereen gelijke kansen te ge worden de komende tijd audi- üehouden. Niet alleen de genten worden getest, ook beoordeeld of de koorleden bij elkaar passen qua stem- sfeer. „Het is voor de lol, ■doet natuurlijk wel goed. 'oberen een groep van 30 tot belnemers bijeen te krijgen", vertellen Magda Brommersma en Nils Lely. De „Navidad Nuestra" is geïnspi reerd op het verhaal van Christus geboorte. Het ingetogen stuk bestaat uit vijf delen en duurt circa twintig minuten. Vuriger van ka rakter is de „Romancero Gitano" (zigeunersromance), geschreven door Mario Castelnuovo Tedesco. Dit stuk duurt ook twintig minu ten, waarin zes nummers de revue passeren. Pittig Volgens de initiatiefnemers be looft de voorbereiding pittig te Voor, tijdens en na de marathon worden de deelnemende paarden en pony's veterinair gecontroleerd door studenten van de dierge neeskundige faculteit, bijgestaan door een Texelse dierenarts. Kampioen Onder de deelnemers bevinden zich grote namen. Eén van de meest bekende is Mieke van Ter- gouw, die met een vierspan Welsh-pony's wereldkampioen was. Ze is overgestapt op paarden en rijdt op Texel buiten mededin ging mee in de rubriek tweespan nen. „Zij is van een dergelijk niveau dat ze niet meer voor de prijzen mag meedoen aan basis wedstrijden zoals deze. Ze rijdt mee voor training. Dat geldt ook voor Ton Mohemius, die in de Ne derlandse vierspanequipe zit, maar hier met een tweespan mee doet." Volgens Goënga wordt het verschil tussen de Texelaars en de overkantse deelnemers ieder jaar kleiner. „Maar we doen er nog te weinig aan. Kan ook bijna niet an ders, want in de noordkop zijn nauwelijks wedstrijden en het hele land door vliegen met paarden en een kar kost een lieve cent. Ja, dan merk je toch dat je geïsoleerd zit op zo'n eiland." Taaie dieren Het valt de Hoornder op dat vooral het aantal deelnemers in de ru briek pony's groeit. „Het zijn na tuurlijk taaie dieren, die makkelijk in onderhoud zijn en minder kosten met zich meebrengen. Daarnaast zijn ze zo wendbaar als wat. Neem nou die vent die laatst kampioen is geworden met die vier Shetlanders. Het ziet er niet uit, maar ze sjezen door het kleinste gaatje. En een waterbak is ook geen probleem, daar zwem men ze gewoon doorheen!" De toppers in de samengestelde mensport kiezen vaak voor een aanspanning met rijpaarden. „Die zijn dressuurmatiger in hun bewe gingen en veel wendbaarder dan die echte tuigers. Ze kronkelen zich zó om een paal. Dét levert tijdwinst op in een hindernis." Manege Manege Akenburg vormt de basis van het evenement. Op het land H0TBL ''(-»£. L|f* aan de andere kant van de weg wordt in twee banen dressuur ge reden tussen 09.00 en 11.30 uur. De start van de marathon is op het parkeerterrein. De eerste deelne mer vertrekt om 09.30 uur. De marathon begint met vier snel heidstrajecten in het bos langs de Rozendijk. Op een parkeerterrein langs de Randweg is de eerste verplichte rust van tien minuten en bij Heidehof aan de Jan Ayeweg de tweede. Daar is tevens een ve terinaire controle. Het laatste ma rathontraject bevat vijf hindernissen. Drie ervan zijn op veldjes langs de Rozendijk, de laatste twee zijn in de buurt van de kruising Westerweg/Bakken- weg. De finish van de marathon is op de Westerweg ter hoogte van de Elisabeth-hoeve, waarna de combinaties vijf minuten de tijd hebben om zich naar de veterinai re controle bij de manege te bege ven. De vaardigheidsproef wordt op het terrein naast de manege ge houden. Dit onderdeel begint een uur nadat de eerste marathonrijder is gefinished. Goënga is niet bang dat de hevige regenval van afgelopen dagen roet in het eten gooit. „Het valt hier mee hoor. De bodem is nog lang niet verzadigd. En trouwens, deze bui die nu valt is volgens het weer bericht voorlopig de laatste..." Via een geluidsinstallatie is in de manege het verloop van de mara thon te volgen. Publiek is welkom, maar mag in het bos geen auto's meenemen. De prijsuitreiking is om 20.30 uur in Calluna. Een schema van hindernis vier van de samengestelde menwedstrijd. De doorgangen moeten in de juiste volgorde van de goede kant worden genomen. worden. „Vanaf 1 oktober wordt 'elke zaterdag gerepeteerd. Vaak zal het nodig zijn om per partij stukje voor stukje voor te spelen, mede omdat sommige deelnemers geen noten kunnen lezen." Helemaal lastig is de „Romance ro". „Daar hebben we geen uitge voerde muziek van, alleen de bladmuziek. Dat proberen we op te lossen door de muziek zelf te spelen." Gehoopt wordt het stuk met twee akoestische gitaren uit te voeren. Geen eenvoudige opgave dus, maar toch wordt weer gerekend op een groot aantal gezellige repe tities. De eerste is zaterdagmiddag 1 oktober vanaf 13.30 uur in de voorspeelruimte in d'Ouwe Ulo in Den Burg. Er zijn in mei meerdere uitvoeringen gepland in Texelse kerken en wellicht aan de overkant. Bijna tien ton weegt de schaafbank waarmee hou thandel Van der vis aan de Maricoweg in Den Burg zijn machinepark heeft uitgebreid. Het gevaarte arriveerde dins dagochtend en werd met be hulp van een kraan van Loonbedrijf Texel van de auto getild (foto) en kon vervolgens op rollen naar zijn definitieve plek in de machinehal worden gebracht. Belangrijker dan het gewicht is dekwaliteit die met deze schaafmachine kan wor den bereikt. Hout dat met een gewone schaafmachine is be werkt, vertoont nog duidelijk de zg. „machineslag", kleine oneffenheden die door een tij drovende extra bewerking moeten worden verwijderd om perfect lak- of beitswerk te kunnen aanbrengen. De nu in gebruik genomen Wadkin machine (tweedehands over genomen van houtschaverij Van Dam in Bunnik) heeft 'n van 12 beitels voorziene „poets-as" die mede dank het zeer hoge toerental een volko men glad oppervlakte doet ontstaan. Van belang is verder dat de machine tegelijk maxi maal zeven bewerkingen kan uitvoeren, waardoor bijvoor beeld kraaldelen in één ar- beidsgang kunnen worden vervaardigd. Een geweldige verbetering", aldus Ar ie van der Vis. IFoto Harry de GraafI Op het land van Jan Stro aan de Hoofdweg tegenover de Koren schoof worden zondag de Texelse ploegwedstrijden gehouden. Ruim twintig tractorchauffeurs zullen met twee- en drieschaarploegen een strijd voeren op het scherpst van de snede. Bij de tweescharen- ploegen is Marc van Heerwaarden favoriet. Hij zal een geducht te genstander hebben aan Marcel Witte (De Nes), die zijn voornemen te stoppen nog een jaartje heeft uitgesteld. In de drieschaarklasse tipt de organisatie Bert Keijser (Ongeren) als kanshebber, nu An- dré Witte (Julia) de pijp aan Maar ten heeft gegeven. De ploegers rijden zowel met mo dern als met historisch materiaal. Tevens is er voor de toeschouwers een behendigheidswedstrijd. Texelse tractor-dealers exposeren hun nieuwste materiaal. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur. D66, VVD, PvdA en Texels Belang voelen weinig voor een vaste al gemene onkostenvergoeding voor de Texelse wethouders. De frac ties hebben geen moeite met de hoogte van het bedrag (ƒ400,- per maand), maar vinden dat in feite sprake is van een extra loon component. Voorgesteld wordt de bestaande regeling te handha ven, dus dat de wethouders al leen de werkelijk gemaakte onkosten kunnen declareren. „Geld mag niet de drempel zijn om geen wethouder te worden. Er is dus een goede vergoeding nodig, gezien het aantal uren dat men er in steekt." Aldus burgemeester W. van Rappard deze week tijdens de vergadering van de commissie al gemeen en organisatorisch beleid. Het college van b en w hoopt dat de vergoeding een stimulans vormt voor personen met kwaliteit om zich voor het besturen van de gemeente in te zetten. Verkapt De jaarwedde („bezoldiging") van de wethouders ligt vast; deze is afhankelijk van de inwonersklasse van de gemeente. Sleutelen aan de vaste onkostenvergoeding is een der weinige mogelijkheden voor b en w om in financieel op zicht iets te doen. Bovendien bestaat met een vast bedrag geen onduidelijkheid meer over wat wel en niet in aanmerking komt voor declaratie. „Zó is het een verkapte loonsver hoging. In deze tijd van bezuinigin gen is dat niet zo'n goed voorbeeld", kritiseerde VVD- raadslid Erna Eelman-van der Kooi. B en w waren van plan hun voor stel met terugwerkende kracht per 12 april j.l. te laten ingaan, dus vanaf de datum dat het nieuwe college is aangetreden. Op jaarba sis bedragen de meerkosten ƒ14.400,-. Het college wil dit be drag voor dit jaar financieren uit de post „onvoorzien" en het voor vol gend jaar opnemen als „nieuw be leid" in de begroting. Raadsleden Overigens krijgen de wethouders momenteel wel een telefoon kostenvergoeding van ƒ30,- per maand, naast de mogelijkheid om onkosten te declareren. Reis kosten op het eiland zijn voor eigen rekening. Dat geldt óók voor de raadsleden. Paul Kikkert (Texels Belang) betreurde dat: „Voor raadsleden uit het noorden van het eiland is de onkostenvergoe ding te laag." De burgemeester stelde voor het probleem samen met de andere fractieleden op te lossen. „Maar krachtens de gemeentewet mo gen we voor woon-werkverkeer geen reiskostenvergoeding geven. Het zij zo." Cursussen Hans Roeper pleitte voor een uit- keringsregeling na beëindiging van het raadslidmaatschap. „Sommi gen gaan minder werken om het raadswerk beter te kunnen doen. Als ze niet worden herkozen, ont staat een financieel gat." Deze ge dachte werd door de anderen niet overgenomen. Volgens Van Rap- Televisie. Cor Ellen is geïnter viewd voor de Britse televisiezen der ITV. Het programma is gewijd aan flessepost. Het is nog niet be kend wanneer het wordt uitge zonden. pard is de regeling vooral bedoeld voor grote gemeenten, waarin het bestuurswerk erg veel tijd vergt. Het voorstel om voor de scholing van raadsleden een budget van ƒ5.000,- in te voeren, kreeg brede instemming. Gedacht wordt aa. aan een cursus ter verbetering van de vergadertechniek, waaraan de raadsleden collectief kunnen deel nemen. Het sportveld van De Cocksdorp en sportzaal De Ferrever komen in aanmerking om volgend jaar bui ten gebruik te worden gesteld. Dat stellen b en w in hun aanbie dingsbrief bij de gemeentebegro ting 1995. Samen levert dit een jaarlijkse besparing op van bijna tien mille. Door het schrappen of terugdringen van nog meer posten hoopt het college totaal bijna anderhalve ton vrij te maken voor nieuwe uitgaven. Bij dit „oud-voor-nieuw"-beleid komt het grootste bedrag (ƒ47.500,-) vrij als gevolg van het doorberekenen van destructie- kosten (zie ander artikel). Ook het schrappen van het budget voor toekomstig ouderenbeleid (ƒ22.200,-) en subsidie ontwikke lingswerk Welzijnsstichting (ƒ10.230,-) zet zoden aan de dijk. Fors is de voorgestelde korting op de „beloningsdifferentiatie", een systeem waarbij ambtenaren een financiële beloning krijgen bij extra goed functioneren. B en w willen het hiervoor bestemde budget met de helft verminderen, wat ƒ25.000,- oplevert. Andere voorstellen zijn de geringe re storting in het fonds „Oude Land van Texel" (ƒ5.100,-), verval len subsidie bibliotheek NH kerk De Cocksdorp (ƒ1.170,-), terug brengen budget stimulering ont wikkelingshulp (ƒ7.100,-) en beëindiging subsidie muziekcen trum Oosterend (ƒ4.450,-). Vereni gingen kunnen voortaan geen bijdrage meer krijgen voor uitwis selingen (voordeel f500,-). De kleinste besparing verkrijgt de ge meente door de stopzetting van de subsidie aan aquariumvereni ging Aqua Vita (ƒ40,-). Het college is teruggekomen op het voornemen om ook de bijdra ge aan de jaarlijkse schapenfok- dag te schrappen. Dit zou een voordeel van ƒ5.000,- opleveren. Daags na de fokdag van 5 sep tember draaiden b en w het besluit terug, nog onder indruk van de voorbereiding en de organi satie van dit internationale evene ment. Als b en w van de gemeenteraad hun zin krijgen, komt door deze „oud-voor-nieuw" methode een bedrag van ƒ144.416,- beschik baar. Welk nieuw beleid het colle ge ervoor in de plaats wil zetten, is nog niet bekend. Dat zal per post worden bekeken (ADVERTENTIE) srje# lamsstoofschotel met polenta l Smitsweg 6 5 Tel. 10288.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5