XiMfe</icLe&4 De makelaars bieden aan: damesjacks, prachtige herenjacks REKEN NU BIJ ONS OP EXTRA VOORDEEL! De Rabobank geeft 6% rente op de werknemersspaarrekening Rabobank 9 Aangenaam Werkgevers kunnen op loonkosten besparen, als hun werknemers sparen. Bent u geïnteresseerd? Wij helpen u graag verder. Rabobank I Aangenaam ,De Banaan" J. van der Vis NauiA Fred van der Werf GEMEENTE TEXEL IOOOOTS ook in koopvideo's Ebn heerlijke lachfilm van Engelse bodem Naast de nu ook TEXELSE COURANT Vrijdag en zaterdag bij «stal huur je ze, maar er zijn Tis die je ook moet hebben. CD-speciaalzaak Filmclub Een woonhuis Makelaars afwezig Wm Van Heerwaarden hulp in de huishouding AUTOBEDRIJF D. NAGY, Ruigendijk 2, De Koog, tel. 02220-17567. GEMEENTE TEXEL Wëüï VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1994 1 Kilo Andijvie Kilo Spruiten 1 Kilo Spinazie y/i Kilo Moesappels Samen f6.95 114 Kilo Handappels Alkmene F 1.9 5 KAAS: jong Belegen Per Kilo f 10.95 Rambol peper 100 Gram f2.39 NOTEN: Cashew noten 250 gram f4.95 Weekendmix 250 gram f2.65 Weverstraat 74, Den Burg. is: Sound of Music, Free Willy, Aladdin nderbirds, Kuifje, Bambi, Laurel Hardy ichcock collection, The Godfather, Sissi sque, Mr.Bean, Tommy Cooper, Star Trek Cary Grant en vele, vele anderen. EUW OP (KOOP) VIDEO NNY HILL - Crazy World 1 2 PYTHON - Beste van 25 jaar BEAN - Hachelijke ondernemingen SPEELFILM - Mrs DoubtFire RRERAS, DOMINGO, PAVAROTTI 1994 Tenoren Concert Deze toppers komen er aan. IESERVEER ZE NU tel 12695 okt JURASSIC PARK okt JAMES BOND -Never ly Never again okt Indecent Proposal nov Beethoven 2 nov Sneeuwwitje Disney's lermooiste Classic wideo's, Topspeelfilms port, Cabaret, Texel tiziek, Kindervideo's Ie kust en te Keur O Houtmanstraat 1 in Oudeschild) met aange- schuur en circa 240 m2 onder- en bijgelegen i grond. van het woonhuis: Hal/entree met trap 's woonkamer met open keuken, bijkeuken met teen toilet. Op de verdieping zijn een overloop ^ilet en drie slaapkamers. Muurruimte heeft een zolder en is voorzien van «lektrischc overheaddeur. De bestemming is han- 1bedrijf ^nng in overleg. Vraagprijs 325 000,- k.k met een cursus zijn de makelaars Hans Men Paul van Heerwaarden dinsdag 27 september ïMf 12 afwezig- Zij volgen die dag het voor NVM- Mkirs verplichte educatieve programma 'Bouwregels'. makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg •wn£« telefoon 02220- 13555 fax 13946 €IN[M4 Tt\LL RESERVEREN EN INFO. t TEL t 1ZOX7 FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL BLANK CHECK ZATERDAG. ZONDAG EN WOENSDAG 14.00 UUR I fl 8. r CJ.P. O 6J+ O groepen Gravenstraat 33 Den Burg s Op korte termijn gevraagd: voor 2 ochtenden per week. Fam. M. Visser, Schilderweg 222, 1792 CK Oudeschild, Telefoon 12488. mrnM Binnenburg 15, Den Burg De aanschaf van een nieuwe Citroën AX, ZX of Xantia is tijdelijk wel heel aantrekkelijk. Zo zit er op alle modellen een fmancienngsaanbod. U kunt kiezen uit uitgestelde betaling tot 1 septem ber '95 of een financiering tegen slechts 5,9%*. Uw voor deel kan zo oplopen tot zo'n f 2.000,- op de AX, zo'n f 2.700,- op de ZX en zo'n f 3.400,- op de Xantia. Maar we hebben nog meer voordeel voor u in petto. MET GRATIS CASCO-VERZEKERING - MAX. VOORDEEL CITROËN AX F 5.000,- MET PRESTIGE-PAKKET De Citroen AX Volcane (f 22.695,-) met Sport-pakket: dorpelverbreders, wielkuiplijsten, exclusieve stalen velgen, sportieve bumper met geïntegreerde mist lampen vóór, sportstuur, gedeel telijk met velours beklede sportstoelen. AX Volcane voordeel uitstel van betaling óf f 1.500, financiering met 5,9% f 2.000,- 1 jaar gratis casco-verzekering f 1-500,- De Citroën AX First Impression (vanaf f 22.590,-) met Luxe- pakket lichtmetalen velgen, getint glas, metallic lak en een zonnedak. AX First Impression voordeel Luxe-pakket f 1.500.- uitstel van betaling óf f 1.500,-/ financienng met 5,9% f 2.000,- 1 jaar gratis casco-verzckcring f 1.500,- i max. totaal voordeel f 3.500,- max. totaal voordeel f 5.000,- MAX. VOORDEEL CITROEN ZX F 4.41 O,- MET TIJDELIJKE PRIJSVERLAGING De Citroen ZX Reflex 1.4i (vanaf f 28110,-) met Prestige-pakket: stuurbekrachtiging, centrale portiervergrendcling en getint glas tw.v. f 2.250,-. U betaalt slechts f 750,-. ZX Reflex 1.4i voordeel Prestige-pakket f 1.500,- uitstel van betaling óf f2.100,-/ financiering met 5,9% f 2.700,- De Citroën ZX Avantage 1.4i (vanaf f 29.770,-) met Prestige- pakket: stuurbekrachtiging, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bcdienbare ramen vóór, elek trisch verstelbare rechterbuitcn- spiegel en mctalhc lak tw.v. f 2 960,- U betaalt slechts f 1.250.- ZX Avantage 1.4» voordeel Presbge-pakket f 1.710,- uitstel van betaling óf f 2.100,-/ financienng met 5,9% f 2.700,- max. totaal voordeel f 4.200,- max. totaal voordcel f 4.410,- De Citroen Xantia levert standaard extra rijgenot door zijn stuurbe- krachtging en het befaamde veersysteem dat een zowel ongekend comfortabele als veilige wegligging garandeert. Tijdelijk verhoogt Citroen dit rijplezier door een pnjsverlagmg van maximaal f 2.280,- afhankelijk van het model** U rijdt dus al Citroën Xantia vanaf f 36 990,- Xantia prijsverlaging uitstel van betaling óf financiering met 5;9% voordeel f2.280.- f 2.780,-/ f 3.400. max. totaal voordeel f5.680,- MAX. VOORDEEL CITROËN XANTIA F 5.680,- CITROËN BIJZONDER CITROËN AFGEBEELD AX VOLCANE 11 ZX REFLEX 1 41 EN XANTIA AANBIEOINGEN GELDIG VAN 22-08-"94 TOT M0-'94. KENTEKENREGISTRATIE VÓÓR 15-HV94 "MAX KREDIETSOM CITROEN AX F 10.000.CITROEN ZX F 15.000,CITROEN XANTIA F 20 000 FINANCIERING TEGEN 5.9* EFFECTIEVE JAARRENTE OVER 24 36. 48 OF 60 MAANDEN. 0 8 V DE GEBRUIKELIJKE 8ETAALPlANVt)0RWAARDEN VAN CITROEN FINANCIERING NEOERLAND. AANGESLOTEN BIJ HET BKR TE HEL 'XANTIA FRIJSVERLAGlNG GEL0T NIET VOOR DE TURBOOEN 16V FRIJZENINCL BTW EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN INCL 3 JAAR CITROEN ASSISTANCE EN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE VVUZIGlNGEN VOORBEHOUDEN m T s 1.3 a GEMEENTE TEXEL Op dinsdag 4 oktober 1994 vervalt het spreekuur van wethouder Eelman-van 't Veer. Het spreek uur wordt waargenomen door wethouder Poster op maandag 3 oktober van 10.00 tot 11.00 uur. GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te verlenen aan de bouwplannen van: J. Duin voor het bouwen v.e. garage aan de Keesomlaan te Den Burg; Duin Bouwbedrijf b.v. voor het bouwen van vier woningen aan de Gasthuisstraat te Den Burg; Fam D >C. Kooiman voor het bouwen va hotel a/d Dorpsstraat 185 te De Koog De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Ter plaatse zijn voorbereidingsbesluiten van kracht. De bouw plannen zijn overeenkomstig de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen. De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 26 september 1994 gedurende twee weken voor een- ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeentesecretarie. Eventuele bedenkingen tegen de bovenbedoelde bouwplannen kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. GEMEENTE TEXEL Op zaterdag 1 oktober a.s. wordt weer een vei ling gehouden van fietsen die gevonden zijn door de politie. Personen die aangifte hebben gedaan van verlies of diefstal van een fiets hebben van de politie een aankoopcertificaat gekregen. Met dit aankoopcertificaat kunt u op de veiling een fiets kopen. De veiling, die wordt gehouden in de garage van de politie aan de Keesomlaan, begint om 10.00 uur. Vóór de veiling is eenieder van 09.00 tot 10.00 uur in de gelegenheid een gevon den fiets als de zijne of hare te identificeren; de fiets wordt dan alsnog uit de verkoop gehaald. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afd. Al gemene Zaken van het gemeentehuis, bij de heer A. Bijma, telefoondoorkiesnummer 62152. De burgemeester van Texel maakt, gevolg gevend aan artikel 44 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning, het volgende bekend. Bij besluit d.d. sep tember 1994 is door ons aan het hoofd van de dienstkring Texel van de Rijkswaterstaat aanleg- vergunning verleend voor het aanleggen van een dam nabij km. 30,500 aan de noordwestkust van Texel. Deze vergunning ligt vanaf 26 september 1994 gedurende 6 weken ter inzage op de afde ling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (kamer 0.12) van de gemeentesecretarie. Ingevol ge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bij ons een bezwaarschrift worden inge diend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen be zwaar wordt gemaakt; - de gronden van het bezwaar; - zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift kan gericht worden aan Bur gemeester en wethouders van de gemeente Texel, Postbus 200, 1790 AE Den Burg. Afgegeven bouwvergunningen Fa. ,,De Zeeaster" voor het veranderen/vergroten v.e. woon huis en zomerwoning a/d Ruyslaan 7 te De Koog; N. Kikkert voor het bouwen v.e. garage a/d Duykerdam 32 te Den Burg; A. Otten voor het bouwen va garage a/d Duykerdam 34 te Den Burg; Woningstichting Texel voor het bouwen van twaalf woningwetwoningen a/h Wintergroen 10 t/m 10g en Zeekraal 5 t/m 11 te De Koog; P.LT. Persoon voor het bou wen va garage a/d Molenstraat 79 te Den Burg, G. Graaff voor het bouwen va garage a/d Schilderweg 204 te Oude schild; J.C. Witte voor het vergroten v.e. dakkapel a/h Hoger- eind 31 te De Waal; D A. Blom voor het bouwen va garage a/d De Wittstraat 16 te Oudeschild; Drijver Bouw B U b.v. voor het vergroten va berging a/d Buijsstraat 10a te De Cocksdorp; Drijver Bouw B U b.v. voor het bouwen v.e ber ging a/d Korfbaeck 10 te Den Burg; Dros Magazijnen B.V. voor het gedeeltelijk vernieuwen va woonhuis a/d Stenen plaats 6 te Den Burg. Dros Magazijnen B.V. voor het verande ren/vernieuwen va voorgevel a/d Vogelenzang 31 te Den Burg. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij bur gemeester en wethouders indienen. Het be zwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagteke ning, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het be zwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is inge diend door: R van der Star voor het bouwen va jongveestal a/d Schor- renweg 16 te Oosterend (ontvangen 13-9-'94); J. Vlaming voor het bouwen va garage/schuur a/d Herenstraat 42 te Den Hoorn (ontvangen 13-9-'94); Architektenburo Jan Vis ser Texel b.v. voor het vergroten va kantoor a/d Burgwal 20 te Den Burg (ontvangen 13-9-'94), C P. Witte voor het bou wen va veeuitloop a/d Zanddijk 372 te De Cocksdorp (ont vangen 13-9-'94); Fam. D.C. Kooiman voor het bouwen va hotel a/d Dorpsstraat 185 te De Koog (ontvangen 14-9-94); J Hemelrijk voor het bouwen v.e. opslagloods a/d Vlamkast te Oudeschild (ontvangen 14-9-'94). Tevens is een melding bouwvoornemen inge diend door: R.P. Heerschap voor het bouwen va tuinhuisje a/d Postweg 81 te De Cocksdorp (ontvangen 13-9-'94), J Kooger voor het plaatsen v.e. kas a/d Wagemakerstraat 8 te Den Burg (ontvangen 20-9-'94); J.C. Dijker voor het plaatsen v.e. schuur a/d Korfbaeck 14 te Den Burg (ontvangen 20-9-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn vooruit te lopen op de vaststelling van een uitwerkingsplan door toe passing te geven aan artikel 16 van de voorschrif ten van het bestemmingsplan Buitengebied Texel. Op basis van deze bepaling kan medewerking worden verleend aan een bouwplan waarbij een zomerhuis kan worden uitgebreid tot maximaal 70 m2. Deze bepaling wordt toegepast op de bouwplannen van: K.H. Hoffman voor het veranderen/vergroten v.e. zomerhuis a/d Bosrandweg 241 te De Koog, K Lüdke voor het verande ren/vergroten va zomerhuis a/d Bosrandweg 269 te De Koog, W Cichy voor het veranderen/vergroten v.e. zomerhuis a/d Zanddijk 90 te De Cocksdorp; R. van der Heide voor het veranderen/vergroten v.e. zomerhuis a/d Slufterweg 149 te De Cocksdorp. De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 26 september 1994 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage op de gemeentesecretarie, af deling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12. Eventuele bezwaren tegen de bovenbedoelde bouwplannen kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9