Molenkoog sloot mooi seizoen in stijl af ZPC TX'71 zet Ria Keyser in het zonnetje Langeveld boos over conclusie in notitie Agenda 10.000ste te vroeg voor Agrarisch en Wagenmuseu .TEXELSE^ COURANT' Jen onrechte in kwaad daglicht" Bedrijvig^ Brouwer lanceert Skillerbokkebier 't Biêr van Téssel Tochten voor Oosterenders HAVO Russisch TVL: inpandige appartementen in nadeel van boer Winterregeling Telekom-taxi Paal 19 wordt officieel slag DINSDAG 27 SEPTEMBER 1994 „Het loopt dit weekeinde allemaal wat door elkaar. Nooit eerder vie len het kampeerweekeinde van ZPC TX'71 en de afsluiting van het zwemseizoen in Molenkoog samen", vertelt Dik Haker van de zwemclub. „Door de weersom standigheden van verleden week is dat nu wel het geval. Grote drukte dus, maar wel gezellig." In Molenkoog, waar de activiteiten elkaar dit weekeinde in snel tem po opvolgden, maakte de zwem club van de gelegenheid gebruik 'jubilaris' Ria Keyser te huldigen. „Twintig jaar lid en al die tijd een spil voor de club. Daar mag wel eens even bij worden stil gestaan." Donderdagavond kreeg de niets vermoedende Ria Keyser de eerste verrassing te verwerken. Haar hele gezin werd per tandem naar een bestuursvergadering van de zwemclub vervoerd, waar vele (oud)kader en bestuursleden zich hadden verzameld om de huldi ging van hun „duizendpoot" bij te wonen. Ria ontving 20 rozen en een multo-map met herinneringen, waarvoor menig bestuurs- en ka derlid in de pen bleek te zijn ge klommen. Ook werd ze benoemd tot ere-lid van de vereniging. Zondagmiddag werd zij wederom gehuldigd, ditmaal ten overstaan van de leden van de zwemclub en hun ouders. Ere-voorzitter Dik Ha ker overhandigde haar de door- douwersprijs, een prijs die normaal gesproken niet aan bestuursleden wordt uitgereikt. „Voor een derge lijke bijzondere inzet mag je echter wel eens van de regel afwijken." Ook de gemeente liet zich niet on betuigd. Wethouder Nel Eelman- van 't Veer was aanwezig om de kwaliteiten van Ria - die de laatste paar jaar als badmeester tevens de scepter zwaait over alles wat er op zwemgebied in Molenkoog plaats vindt - in lovende bewoordingen uit de doeken te doen. „De klein tjes voelen zich bij haar tijdens de zwemles veilig, de ouderen op hun gemak. Tegelijkertijd is ze ook nog aanspreekpunt voor de jongeren en gastvrouw voor het zwem bad." Dat Ria Keyser zich onder al le loftuitingen lichtelijk ongemak kelijk voelde, ontging haar niet. „Het is typerend voor haar dat ze hier op het podium staat te zuch ten." Namens de gemeente over handigde de wethouder het boek „Buurtschappen van het oude Wethouder Nel Eelman-van 't Veer had lovende woorden voor de activiteiten die Ria Keyser al 20 jaar lang voor de zwemclub ontplooit. Texel" en een sjaal met het wapen van Texel. Spoken Het kampeerweekeinde begon vrijdag uiteraard met het opzetten van de tenten, waarin 70 cluble den een onderkomen vonden. De avond werd doorgebracht in de omgeving van De Hoge Berg, waar een spokenspel plaats had. De veelal angstaanjagend uitgedoste figuren waren bijzonder goed geslaagd. Voor enkele hele kleine ZPC'ertjes tè goed, want na af loop moest bijkans een praatgroep worden opgericht om de angsten weg te nemen. Zaterdag stonden de onderlinge" wedstrijden op het programma, waarbij de nodige clubrecords sneuvelden. Nina Willemse verbe terde twee records die sinds 1985 op naam van Marieke Hut stonden en Leandro van Karsen zwom twee records van Coen Zoon aan diggelen. Deze laatste zwemmer liet zich echter op de 200 meter wisselslag gelden, waar hij zijn eigen clubrecord met ruim 6 se conden verbeterde Het zesde clu brecord werd gebroken door Arjan Zwaneveld. De gehele familie Zwaneveld ont ving overigens de 'reguliere' door- douwersprijs van de ZPC. „Deze aanmoediging is bedoeld voor de wijze waarop jullie met het hele gezin sport bedrijven", aldus Dik Haker. „Zwemmen, fietsen, tur nen en triathlonnen. Jullie zijn stuk voor stuk sportief bezig." Na de bonte avond maakten de le den boven de 14 zich zaterdag nacht op voor de nacht-hike. De samenstellers van dit evenement, Jan Commijs en Dik Haker, had den ook nu weer de nodige her- senbrekers in petto. Via het bos en het strand belandden de jongeren uiteindelijk op het eindpunt bij On- geren, waar ze dankzij het ingaan van de wintertijd toch nog vier uur slaap konden pakken. De sluiting van het zwembad bracht zondag een gezellige drukte met zich mee. Het prachtige weer trok menig zwemliefhebber naar het bad om een laatste rondje te zwemmen en tegelijk de activiteiten bij te wo nen. De promotie-triathlon en de demonstratie waterpolo hadden over belangstelling niet te klagen. De familie-estafette, waaraan 13 familie's deel namen, werd ge wonnen door de familie van der Vis. De 'topglibberwedstrijden' le verden uiteraard het nodige spek takel op en tussen de bedrijven door konden liefhebbers zich nog uitleven in het onderdeel 'survival- bad'. Het kleuterbad, dat volgend jaar toch nieuw wordt aangelegd, hoefde niet te worden gespaard en kon daarom tot modderbad worden omgetoverd. De muziek van „De Klapband" droeg in ruime mate aan de gezelli ge sfeer bij. De eigenlijke afsluiting werd gevormd door het 'honden- zwemmen', waarbij de viervoeters zich onder grote publieke belang stelling met enthousiasme in het water stortten. Aan een rustperiode komt Molen koog dit jaar niet toe. Volgende week begint de sloop van het ge bouw. Het is de bedoeling in mei 1995 het nieuwe complex te ope nen. Uitslagen: Familie-estafette. 1 Fam. vd Vis; 2. Fam. Ran; 3. Fam Zijm; 4 Fam. ZPC TX'71, 5. Fam. v.d. Werken; 6 Fam. Krijnen; 7. Fam Kuyper, 8. Fam. Wassink, 9 Fam De Wit; 10. Fam. Dogger; 11. Fam. Monster; 12. Fam. Nooy; 13. Fam. Albers. Onderlinge wedstrijden: Meisjes onder 8 jaar: 1. Nina Willemse. 2. Sandy Pieterse. 3. Danielle v.d. Kamp. Meisjes onder 10 jaar 1. Annette Krijnen. 2. Anna Lisa Albers. 3 Martina Barhorst. Meisjes onder 12 jaar: 1 Nelda Helman. 2. Karin Zwaneveld 3. Britta Fokker. Meisjes onder 14 jaar: 1 Mireille Zijm. 2. Elise Dijkshoorn 3. Eline Zijm Meisjes onder 16 jaar. 1 Floor Zijm. 2. Ilona Keyser 3 Nathalie Ran. Heren: 1 Norbert Eelman Jongens onder 8 jaar: 1. Pieter Jan Eel man. 2 Pim Lexmond. 3. Bart Laan. Jon gens onder 10 jaar: 1. Leandro van Karsen 2. Jeffrey Zijm. 3. Wouter Dogger. Jon gens onder 12 jaar: 1 Sebastiaan Ran. 2 Maarten Dogger. 3. Robin Adema. Jon gens onder 14 jaar. 1 Coen Zoon. 2. Ed win Zwaneveld 3. Ramon v.d. Zwaag Jongens onder 16 jaar: 1 Arjan Zwane veld. 2. Pascal v.d. Zwaag 3. Alexander Hillen. Topglibberen: Meisjes t/m 10 jaar: 1. Fee Siebert 2. Esther Witte 3. Lotte Koomen Meisjes t/m 16 jaar: 1. Berthelina Vlaming. 2. Kora Sluij ter. 3 Jolien Huberts Jon gens t/m 10 jaar: 1. Boy van der Vis. 2. Joey van der Vis. 3. Evert Malschaert. Jongens t/m 16 jaar. 1. Martien Hillen. 2. Johan Weijdt. 3. Cees Grootjen. De clubkampioenen van ZPC TX'71 Frits Langeveld vindt dat hij door de gemeente ten onrechte in een kwaad daglicht is gesteld. In een notitie aan het college verwijt Koos van der Burgh van de ge meentelijke afdeling milieu de ho recatycoon dat hij met een succesvolle gang naar de Raad van State (RvS) inzake café The Talk of the Town zijn collega's een slechte dienst heeft bewezen. „Mag je dan al niet eens meer naar de Kroon stappen om je recht te halen?", vraagt Lange veld zich af. Hij vocht bij de RvS de noodzaak aan tot een milieuvergunning voor het café in De Koog. Langeveld kon zich na het faillissement van Gerard Schuiling niet vinden in de geluidsnormen. „Bij geopende deuren zou ik zelfs al met een draagbare radio in overtreding zijn." De geluidsmetingen die voor zo'n vergunning nodig zijn, bleken echter nooit te zijn verricht. Verder is de dansvloer kleiner dan tien vierkante meter, waarmee de zaak onder het Besluit Horecabedrijven Milieubeheer (BHM) valt. En dat besluit hanteert volgens Lange veld andere normen. Door de uitspraak van de RvS moet het college nu wellicht een stringenter beleid voeren inzake technische rapportage en ge luidsmetingen, vreest Van der Burgh. Tot dusver hanteert de ge meente voor geluid een boven grens van vijftig decibel, gelijk aan het achtergrondgeluid in bijvoor beeld drukke stadswijken. In De Koog en Den Burg liggen deze „natuurlijke geluiden" volgens Van der Burgh een stuk lager. „Nauwkeurige metingen zullen dit uitwijzen en dit kan dus ook voor de horeca tot een lager ge luidsmaximum leiden." Langeveld heeft echter een meet kundig instituut in de arm geno men, dat constateert dat deze .natuurlijke geluiden' nooit lager dan 50 db. kunnen zijn. Overigens hanteert de gemeente volgens Langeveld nu al een strin genter beleid. „In horecabedrijf SamSam is bij geluidsmetingen onlangs al een bovengrens van 40 decibel gehanteerd." Van dat ge geven zegt Van der Burgh mets te wetpn. „Eenmansoorlogje" Of de soep werkelijk zo heet wordt gegeten, hangt volgens Van der Burgh af van de vraag of het colle ge voor een stringenter beleid kiest. B en w hadden tot gisteren (maandag) echter nog geen besluit over de kwestie genomen. Na een vliegende start in het ach terliggende zomerseizoen, intro duceert bierbrouwer Harry Bonne binnenkort een voor Texel nieuwe soort van het gerstenat: Skiller bokkebier. De ludieke naam ver wijst zowel naar de soort (bokbier). als naar de bijnaam die Oudeschilders van oudsher dra gen. Het bier is iets zwaarder en zoeter dan Skuum Koppe, het eer ste en tot nu toe enige bier van Bonne. Skillerbokkebier wordt ge produceerd in de beperkte oplage van 1800 liter en is in flesjes van 33 cl. waarschijnlijk alleen te ver krijgen in het proeflokaal aan de Schilderweg. „Na de opening hadden we nog een tijdje het Openingsbier, maar dat was al snel op. En één soort bier vond ik een beetje kaal voor een brouwerij", licht Bonne zijn initiatief toe. Omdat het proeflo kaal openging toen de zomer al op punt van beginnen stond en hij niet meer dan 1800 liter per maand kan brouwen, lukte het Bonne niet een flinke voorraad voor drukke tijden aan te leggen. Aan verkoop via de slijter - aan vankelijk de opzet - kwam hij nau welijks toe. Het bedrijfje draaide boven verwachting. „Het was af en toe gewoon gekkenwerk. Soms vah dc inwcwi<Hs OudeschilJ Ingrediënten: Tcsselse gerst maïs, water, ho Ttsselse bierbrouwerij Schildcrwög 214b 1792 CK OudeschilJ ng oj> de tic 6.S* vol tic. inh. 33 cl. cal s uilschcnkcn Milt koel onbeperkt houdbaxr Cccn statiegeld Vanaf oktober - de maand van het bokbier bespringt Skillerbokkebier de Texelse markt. had ik aan het einde van de maand nog maar twee doosjes over. Daardoor was het bier ook te jong. Ik moest bier van drie weken oud verkopen, terwijl het eigenlijk drie maanden moet rijpen. Maar goed, 99 procent van alle klanten vond mijn bier lekker..." In de lijn van Bonnes verwachtin gen ligt dat het Skillerbokkebier een vervolg krijgt. „Het plan is straks ook een winterbiertje op de markt te brengen. Ik hoop nog steeds hier in de toekomst een volledige baan aan te krijgen. Dat is ook wel nodig, want er gaat nu al een hoop tijd zitten in de pro- duktie." Bonne brouwt op dit mo ment één keer per week. Zijn schoonvader helpt hem een hand je door etiketten op de flesjes te plakken en ze vervolgens in dozen te stoppen. „Nu ben ik nog te af hankelijk van het zomerseizoen. Texelaars drinken niet genoeg. Maar wanneer de vraag constant blijft, moet het toch lukken om twee keer per week te kunnen brouwen. En het bier te verkopen, natuurlijk." Frits Langeveld betitelt de opmer kingen van Van der Burgh als een „eenmansoorlogje". „Ik heb eer der dit jaar vrede gesloten met wethouder Schilling", wijst hij op de ingetrokken dwangsombe schikking tegen De Toekomst. „Dat voor de Talk of the Town nu geen milieuvergunning nodig is, wil niet zeggen dat voor mij geen geluidscriteria meer gelden. Aan de normen in het Horecabesluit wens ik mij te houden." Voor jong en oud heeft de dorps- commissie van Oosterend weer het nodige op het programma staan. Op 30 september is de jaar lijkse seniorentocht. Die voert naar de vaste wal, maar de bestem ming is nog een verrassing. Wie mee wil kan zich aanmelden bij K. Bremer (18221 of 18837) of M. van der Vis (18958). Voor de kinderen wordt op 1 okto ber een lampionnenoptocht ge houden. Deelnemers moeten ruim voor 19.30 uur verzamelen bij De Bijenkorf, zodat de jury tijd heeft de lampionnen te beoordelen. Het thema is dit jaar stripfiguren. Er is op Texel belangstelling voor de Russische taal. Sinds het schooljaar 1992-1993 worden in d' Ouwe Ulo korte cursussen Rus sisch gegeven door Kasia van het Noordende-Dobrowolska. Mede daarom biedt het Open Leercen trum een leergang Havo-Russisch aan. ledereen is welkom, zowel beginnende als gevorderde cur sisten. Russisch is boeiend en echt niet moeilijk, alleen de letters is even wennen. Een infomatie- en in- schrijfavond wordt gehouden op donderdagavond 29 september om 21.00 uur in d' Ouwe Ulo. De lestijd wordt onderling vastgesteld en de kosten bedragen f 144,- excl. boeken. Nadere inlichtingen bij Ka sia van het Noordende: 16450. Het toestaan van inpandige appartementen in boerderijen werkt eerder in het nadeel dan in het voordeel van de boer. Dat vindt de Texelse Ver eniging van Logiesverstrek- kers (TVL). TVL waarschuwt dat in de praktijk onvoldoende vraag is naar recreatieve ap partementen en het rende ment te laag is. De bouw en de exploitatie vragen volgens TVL veel aandacht en dat vergt de nodige kosten. „Het is dus de vraag of het doel, een extra inkomen voor de agrariër, wel wordt gehaald. Als blijkt dat de exploitatie te genvalt, kijk maar naar de te ruglopende vraag van dit jaar, zal dus eerder een probleem ontstaan dan een oplossing voor overbodige landbouw- schuren." TVL heeft geen moeite met de uitbreiding van het kamperen bij de boer. Toe deling van (600 slaapplaat sen) per sector wijst TVL af. „De resterende bedden moe ten op een bedrijfeconomisch verantwoorde en planologisch acceptabele manier worden verdeeld." Dinsdag 27 september In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Four wed dings and a funeral". De afdeling Dialect van de Historische Vereniging Texel heeft om 20.00 uur een bij eenkomst in dorpshuis d'Ou- we ULO, ook toegankelijk voor niet-leden. Klaverjasclub De Cocks- dorp/Eierland heeft om 20.00 uur vergadering in Het Eier- landsche Huis. Daarna kaar ten, echter niet meetellend voor de wintercompetitie. Voor Texelse agrariërs wordt om 20.00 uur in „Bosch en Zee" een milieuvoorlichtings bijeenkomst gehouden. Woensdag 28 september In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Blank Check" en om 19.00 en 21.15 uur „Four weddings and a funeral". Ouderen van den Hoorn en wijk H maken vanaf 14.30 uur een bustocht over Texel. Na afloop om 17.30 uur in De Waldhoorn borrel en brood maaltijd met enkele verras singen. De Plattelandsvrouwen van De Cocksdorp-Eierland ko men om 19.45 uur bijeen in het Eierlandsche Huis. Maria van der Spek spreekt over na tuurgeneeskunde en gezond heid. De verzamelaarsafdeling van de Historische Vereniging Texel houdt ruilavond in 0 witte Burcht; 20.00 uur. Donderdag 29 september In Cinema Texel draait 19.00 en 21.15 uur „Th Client", een film met Suza Sarandon en Tommy Lee Ja nes naar het boek van Joh Grisham. Voor de Volkssterrenwacht0 Jager verzorgt C. Veth eenk zing over „Eb en vloed Noordzee en Waddenzee", bijeenkomst begint om 20.( uur in veldwerkcentrum Slinger bij EcoMare. Entri f5,-. Donateurs gratis. Om 21.00 uur begint in d'Q we ULO een informatie- en schrijfavond voor de curs. Russisch. Vrijdag 30 september In Cinema Texel draait 19.00 en 21.15 uur „Tl Client". In sporthal Ons Genoej houdt Teso de aandeelhi dersvergadering: 20.00 uur Hoogwater te OudeschJ i. Di. 27 Wo. 28 Do. 29 Vr. Za. Zo. Ma. Di. 11.20 en 23.27 - en 12.10 0.40 en 13.20 1.54 en 14.40 4.05 en 16.37 5.40 en 18.20 6.55 en 19.35 7.54 en 20.25 Aan het strand is het ongeveer een eerder hoog water. De zon komt 2 tober op om 6 40 en en gaat onder, g 18 14 u. 28 sept. laatste kwartier september Doodti|. Om het systeem economisch haalbaar te houden gaat de Telekom-taxi vanaf zaterdag 1 ok tober een winterregeling invoe ren. De service wordt weliswaar iets minder, maar de lage prijs (f6,-) kan zo in stand blijven. De Telekom-taxi is op Texel een doorslaand succes. In het eerste jaar van haar bestaan (juli '93-juli '94) hebben 70.000 passagiers van de dienst gebruik gemaakt. Rond 1 oktober wordt 100.000ste verwacht, die op paste wijze zal worden gehul De ervaring heeft echter ge! "J' dat in de wintermaanden na' uur het aanbod aan passa drastisch daalt. Dus om systeem uit te laten kunnen een winterregeling ingevoert Telekom-taxi blijft van de tot en met de laatste klaarstaan voor Teso-passi en wie vóór 22.00 uur belt vóór 23.00 uur opgehaald. D tm ge wijziging is eigenlijk datti i<j 23.00 en 02.00 uur alleen pen van minimaal vier pen ize voor ƒ6,- p.p. worden ver vos op Foto's March Heijnen Het Agrarisch en Wagenmuseum in De Waal heeft vrijdag de 10.000 bezoeker binnengehaald. Nog vóór het museum 's morgens om tien uur de poort opende, stonden Petra van de Laarschot en Wilie Zweegers uit Eindhoven in alle vroegte al voor de deur. „Het is onze laatste dag en moesten al op tijd ons vakantiehuisje uit." Hun moeite bleek niet voor niets. Vrijwilligers Sjoerd Jan Bosma, Rein Haarsma en Douwe de Vries onthaalden hun gasten op koffie met koek, een fraaie bos bloemen en een uitgebreide rondleiding. Hoewel ze dit jaar niet verwachten opnieuw 12.500 bezoekers te trekken, zijn ze dik tevreden met de bezoekersaantallen. „Jammer is wel dat Texelaars het een beetje laten afweten. We krijgen zat schoolreisjes. Maar voor zover ik weet komen de kinderen nooit van het eiland. En dat terwijl er voor hen toch ook het nodige is te zien", leidt hij door het museum, dat dit jaar in het teken staat van het 400-jarig jubileum van de tulp in Nederland. Bosma constateert dat vooral veel vaklieden zijn afge komen op de expositie die nog tot en met de herfstvakantie is te zien. „Dan leer je nog eens wat", constateert gids Bosma. De voor malig woninginrichter zegt zijn draai helemaal te hebben gevon kt «llr den. „In het begin denk je moet ik hier. Maar met rui vrijwilligers hebben we hit hecht team. Trouwens, we ki er nog wel een paar gebn Leeftijd maakt niet uit." „We zijn net een grote fa sluit Douwe de Vries zich as kom eigenlijk uit het electris help hier nu al zo'n 13 jaar'. Behalve de wisselende toonstellingen Ivolgend jaai het museum in het teken vervoer), staan de ontwikte in De Waal niet stil. De ge reerde stolp bij het binneni is dan nog wel niet helemaal de bezoekers mochten dit s al een kijkje nemen in het fc rijtje dat naar historisch voa is ingericht. Verder verani verzameling historische lil jaarlijks van samenstelln wordt de rest van de collect lijks uitgebreid. Zo hield te seum aan de fusie waterschap twee stoia over, die voorheen bij e' hoog water of een dreigent ^ar doorbraak werden gehesi *e! waarschuwing dat de mei hun huizen moesten blijver konden ze altijd nog naai vluchten", verklaart Boste museum is nog tot en a herfstvakantie geopend. nh w of Jt 19 10 nai ec Paal 19 wordt een officieel strandslag. Het strandpaviljoen mag volgens het ontwerp bestem mingsplan buitengebied uitbreiden tot 250 vierkante meter, met een terras van maximaal dezelfde grootte. Reden tot tevredenheid bij exploitant Mart Nouwen, die al vijf jaar strijd voor de officiële status. Het bestemmingsplan biedt verder waarborgen dat het zandpad naar paal 19 blijft gehandhaafd. Wel eiste de commissie ROH dat er geen tweede strandpaviljoen bij paal 19 mag worden gebouwd. Die garantie gaf wethouder Schilling. IFoto GftN Rein Haarsma (midden) en Sjoerd Jan Bosma (rechts) van het Agrarisch museum in De Waal hadden voor hun 10 000ste gasten. Petra Laarscholj Zweegers uit Eindhoven, een verrassing in petto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2