HEEL TEXEL !XELSE COURANT F amiüeberichten EEN BETER MILIEU BEGINT Bil JEZELF X* Texelrace )t .TEXELSE J COURANT* Texelaartjes GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 -- 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23.50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW Een kennis van J. Engelvaart uit De Koog ontdekte tijdens een va kantie in de Franse Dordogne een spandoek over de weg waarop een „Texelrace" werd aangekon digd. Het werd hem niet duidelijk wat voor soort race het betrof. Le zers die het weten worden ver zocht de redactie te bellen 162620). a, rust nu maar uit, je hebt je strijd gestre- Wie kan begrijpen wat je hebt geleden wierkeo begrijpen wat je hebt doorstaan. Erna Scheringa-Wonder leeftijd van 52 jaar P. Scheringa 25 september 1994 iltardlaan 78, Den Burg. genheid tot condoleren donderdag 29 lember van 19.30-20.30 uur in „Uitvaart- !mm Texel", Bernhardlaan 147 te Den :rematieplechtigheid zal worden gehou- op vrijdag 30 september om 13.00 uur 8, it crematorium te Schagen, ighuizerweg 3. espondentie-adres: P. Scheringa, Idweg 99, 1795 JC De Cocksdorp. weet het als het staat in de oerc e e te ISS3 ïlt moeder beschouwde je als I- D Tweede dochter, it ti Jd van mij nog méér als van een broer. éél ]e ook van mij wilde accepteren, 3erszelfs jouw strijd niet kunnen keren, vos >p keer vond ik bij jou een goed gehoor, m doet het pijn dat je dit gevecht verloor. Erna Rust in Vrede Langeveld, sstraat 20, De Koog. Erna bt je strijd gestreden, nu maar uit. uilen je niet vergeten. eki ebr. fa i ai :m 331 de /adi n vt ikkt gen enpl naa' Ut et VOO and 'zacht ri j elhr> leen d fc Cees en Janny Erna Ineke Syp en Nils Achem en Suzanne JenJaam is na een liefdevolle verzorging in hess 'eeghuis Texel" van ons heengegaan men narL onze vader, schoonvader en opa fvefl laar jsm Arie Cornelis Kager n /n| echtgenoot van D. Kager-Witte 7-1920 t 25-9-1994 D. Kager-Witte Agnes en Theo van Gend Raman - Marion Stefan - Gerda Ria en Adri Hutjes Linda - Leon Marco Adri en Dia Kager Laura Thea en Johan Hin Dennis Niels "eg 3, AB De Waal. heid tot condoleren woensdag 28 ber van 19.30-20.30 uur in het ver- 's en na de begrafenis in de „Witte Eucharistieviering zal worden gehou- donderdag 29 september om 10.30 parochiekerk van de H. Johannes r te Den Burg, waarna de begrafenis R-K. begraafplaats zal plaatsvinden. Niemand weet hoe je hebt geleden, niemand weet wat je hebt doorstaan. Zondag 25 september is overleden onze dier bare broer, zwager en oom Arie Kager echtgenoot van Door Witte. Den Burg: M. Kager-Smit Emmeloord: C. de Graaf Den Burg: J. E. A. Kager-Witte C. A. Witte-Kager N. J. van Heerwaarden J. J. Kager J. C. Kager-Smit M. A. van Arnhem-Kager Th. I. van Arnhem J. F. Kager J. P. Kager-Hin neven en nichten Zondag 25 september is overleden ons trouw erelid Arie Kager Hij was mede-oprichter van ,,'t Amateurtje". Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte met het verlies. Bestuur en spelers ,,'t Amateurtje" Na een jarenlange liefdevolle verpleging in het Verpleeghuis Texel is van ons heen gegaan onze zwager en oom Arie Kager We wensen Door, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Familie Witte Na een liefdevolle verzorging is in zijn ver trouwde omgeving in Noorderhaven" plot seling van ons heengegaan mijn zoon, onze broer en oom Theo van der Kooi op de leeftijd van bijna 59 jaar A. C. v.d. Kooi-Koorn Gerard en Marianne Suze en Jan Rob en Arina Marjolein en Pirola Clara en Ramon neven en nichten Den Helder, 24 september 1994. De rouwdienst zal worden gehouden op don derdag 29 september om 10.30 uur in het „Tij" op Noorderhaven, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden om 13.30 uur op de Al gemene begraafplaats te Den Burg. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in „Uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg. Correspondentie-adres: A. C. v.d. Kooi- Koorn, De Zes 19, 1791 EW Den Burg. Vol verdriet, maar dankbaar wat zij voor ons is geweest, delen wij u mede dat geheel on verwacht van ons is heengegaan onze zorg zame moeder en oma Ada Eyk-Bonte weduwe van Frederik Eyk op de leeftijd van 70 jaar Oosterend: I. Daalder-Fetter J. Daalder Edwin, Sandra en Martin Ashfort: Y. Witte-Fetter J. M. Witte Daniël en Samira Texel, 22 september 1994 Noordwester 51, Den Burg. Correspondentie-adres: J. Daalder, Ankerstraat 2, 1794 BJ Oosterend. Mama is opgebaard in „Uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 28 september om 11.00 uur in het crematorium te Schagen, Haringhuizerweg 3. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 27 sep tember van 19.30-20.30 uur in het uitvaart centrum en na de crematieplechtigheid in het crematorium. Geen bloemen. Willen zij die geen rouwkaart hebben ontvan gen deze aankondiging als zodanig be schouwen. DINSDAG 27 SEPTEMBER 1994 Onaangenaam verrast hebben wij kennis moeten nemen van het bericht dat onze voormalige chef buitendienst en oud-collega Pieter Bakker op dinsdag 20 september jl. onverwacht is overleden. In onze herinnering zal Piet ons altijd bijblij ven als een principieel en plichtsgetrouw so ciaal bewogen collega. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte bij dit grote verlies. Directie en medewerkers van de dienst gemeentewerken Texel. Voor uw medeleven, betoond na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder R. BAKKER-GREVING zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam, H. Bakker Ruyslaan 61 1796 AC De Koog. September 1994. Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve man en mijn vader, en grand pa WILLEM CUPIDO zeggen wij u hartelijk dank J. Cupido-de Jong Jan Cupido Shaun en Daren Texel, september 1994. Voor uw belangstelling en rAedeleven na het overlijden van onze schoonzuster en tante REINOUTJE RAN-KIEVIT zeggen wij u hartelijk dank. Een bijzonder woord van dank aan ds. Knip- scheer, personeel van het verpleeghuis en van de „Gollards" en de heer Maat. Namens de familie, D. Kievit Texel, september 1994. Voor uw blijken van belangstelling en medele ven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze vader en opa MARTINUS CORNELIS VEEGER zeggen wij u hartelijk dank kinderen en kleinkinderen Texel, september 1994. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje Lorens Hij werd op 25 sep tember 1994 geboren. Jan en Ria van Maldegem-Grisnigt Marina Schilderend 90, 1791 BJ Den Burg. Voor ons alle vier een groot geschenk, onze zoon en broertje Jesper geboren 24 september 1994 Gerard, Mirjam, Kris en Marit Arkenbout Sluyscoog 1 1791 WV Den Burg Tel. 02220-10067. Zoveel kaarten met een hartelijke groet, etc. dat doet je goed. Mede namens mijn vrouw mijn dank voor 't bezoek in 't Gemini. Ik ben weer thuis op Sluyscoog 32. Tinus Bakker Alle krimweggers, oudkrimweggers, familie, vrienden en kennissen, die tijdens mijn verblijf in het Gemini-ziekenhuis mij verwend hebben met mooie kaartjes, fruit manden en bloemen, vooral mijn naaste buren voor de hulp bij mijn thuiskomst, hartstikke bedankt. Hans-Helmut Mögling Na 5 goede jaren op Texel gaan wij het eiland verlaten. Hier mee willen wij alle vrienden en kennissen van de afgelopen periode groeten en het beste toewensen. Ons nieuwe adres, vanaf 28 september, is: Th. Backerlaan 7, Odijk. Tel. 03405-72081. Riet en Leo Otto Iedereen die aan ons heeft gedacht op 19 september zeggen wij hartelijk dank. Jan en Ria Witte-Rodenburg INLEVEREN, maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur KOSTEN: 7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer ƒ2,35 (incl. btw) De Boer Bemiddeling Dorpsstraat 179, De Koog, tel. 27171. Eindelijk! zwarte leger kistjes voor f99,- bij De Twee Paardjes kleding, tel. 15421. Leggings. Nü ook grote maten, f25,-. Rabbit Habit. Deze week in de aanbie ding: echte boerenroom- boter, 3 pakjes voor ƒ10,-. Bij Sint Donatus na tuurlijk. Kinderkleding - in de ma ten 92 tot en met 188 vind je bij Marten Clas sics. Weverstraat 32, Den Burg. Eindelijk! zwarte leger- kistjes voor ƒ99,- bij De Twee Paardjes kleding, tel. 15421. Binnenkort een kompleet vers vlees en vleeswaren assortiment bij De Vlier. Biologisch Dynamische slagerij De Groene Weg le vert ons een volledig en vers assortiment. Vraag naar de bestellijst in de winkel. Tevens bieden wij u het assortiment vlees- conserven van St. Donatus. Videorecorders reeds van af ƒ549,- Combi Brouwer, 12294. Wij repareren alle merken KTV, video, radio, cd, sa telliet, camera, etc - Servi ce Center Texel, 11777. Te koop: div. VW Sciroc- co's bj. '74 tot '87. Te vens diverse VW motoren. O.a. 1,6 GTI, 2ltr. 16 V, G60, VR6. Inl. N. Uitgeest, tel 13253. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de origami begin ners en gevorderdencur- sus. Inlichtingen en opgave: M. Barnard, tel. 15034. S. Oliver - een warm aan bod in dameskleding, leu ke tops, jeans, jacks en sweats, reden genoeg om even binnen te lopen - Marten Classics, We verstraat 32. Den Burg. Wie heeft er nog een t.v. antenne voor mij liggen? Abe Gerlsma, tel 14011. Klusjesman, schilderen, behangen, timmeren en andere voorkomende werkzaamheden. Voor in lichtingen tel. 16574 De Boer Bemiddeling Dorpsstraat 179, De Koog, tel. 27171. Zuivere zuivel van Sint Donatus, natuurlijk lekker. Te koop aan de boerderij. Alleen 's maandags gesloten. Belangrijk! Op veler ver zoek Café Chantant weer op vrijdag om 21.00 uurl Heeft u talent of denkt u dat u talent heeft? Houdt u van zingen of juist van luisteren? Alles is mogelijk in De Karseboom. Tot ziens, Frans en Lies. 5 Pocket-leggings. Rabbit Habit. Gratis af te halen: Grote koelkast. Dorpsstraat 179 De Koog, tel. 27171. 45.000 is teveel. Die kun nen niet in de Kan toorstraat. Dus... niet allemaal tegelijk naar Martin Karlas. Geef eens een beeld ka- do. Ruime keus bij Tuin centrum v/d Werva Een etentje voor twee of je neemt je hele familie mee. Het Proefkonijn start 28-9. Reserveren tel. 12121. De klok weer op z'n plaats. Café Chantant ook. V.a. heden weer iede re vrijdag om 21.00 uur in De Karseboom. Tot ziens! Frans en Lies. T.k. Koga Miyata racefiets i.zg.st. type road winner 750,, Tel. 19767. Opruiming stofzuigers - Service Center Texel, 11777. Te koop: cavia's, legorails-, oud model, kachel, Gel derse stoof, jongensfiets, aanh. wagen 2,5 x 1,4. Te lefoon 15066. Zwemles in „Tubantia" Inlichtingen bij Baukje Drijver, tel. 19411. Te koop: caravan. Veeger, Grensweg 5, tel. 12229. Cracker - een groot aan bod in stoere winterjacks, truien, sweats, polo's en jeans voor jongens en meiden, Marten Classics, Weverstraat 32, Den Burg. Angelique is vandaag ja rig. Wie feliciteert haar? 's Avonds, tel. 15948. Wie wil, tegen betaling, 2 3 x per week overblijven met de kinderen van de Jan Drijverschool in Den Hoorn? Voor inlichtingen 19527 of 19537. De Vlier laat binnenkort bij de fabriek een nieuwe partij groentenkisten ma ken - diverse maten. We weten dat er onder u geïn teresseerden zijn die graag nieuwe blanke kisten willen aanschaffen voor decoratie en als stapel-elementen U kunt dit melden en wij bestel len dan tevens voor u. Te koop: polyester tour- /visboot, 60 pk Yamaha buitenboordmotor, incl. trailer, pr.no.t.k. Tel. 18825. Gratis - bij aankoop van een winterjack uit de kol- lektie van Cracker, een rugzak kado, natuurlijk al leen bij Marten Classics, Weverstraat 32, Den Burg. Voor een magnetron Combi Brouwer, 12294 Te koop Ford Fiesta, bj. 1980, zeer economische auto, zuinig en betrouw baar, ƒ950,-, tel. 14460. T.k. zeekano Nordkapp, geheel compleet, vraag prijs ƒ1500,-, telefoon 02230-28855. Partycentrum Calluna voor bruiloften en partijen, tel. 13791. Te koop bestelwagen Re nault Trafic, bj. 1986, prijs ƒ3.000,-. Tel. 16434. Eindelijk! zwarte leger kistjes voor ƒ99,- bij De Twee Paardjes kleding, tel 15421. Eindelijkl zwarte leger kistjes voor ƒ99,- bij De Twee Paardjes kleding, tel. 15421. Opgelet! ledereen heeft wel eens iets te vieren. Verhoging van loon, een nieuwe schoonzoon, gestopt met de pil of een nieuwe zonnebril, een jari ge hond of een haring van een pond, een personeels feestje kan natuurlijk ook. Inlichtingen: Frans en Lies Pieterse, tel. 15557, b.g.g. 12476. De Boer Bemiddeling Dorpsstraat 179, De Koog, tel. 27171. Eindelijk! zwarte leger kistjes voor ƒ99,- bij De Twee Paardjes kleding, tel 15421. Eindelijkl zwarte leger kistjes voor ƒ99,- bij De Twee Paardjes kleding, tel. 15421. Nu ook dameskleding bij Marten Classics, We verstraat 32, Den Burg. Schapenmelk-, soja-, ka neelijs... Het zijn 3 unieke smaken die u kunt probe ren op de boerderij/proe- verij bij Sint Donatus. Alleen 's maandags gesloten. Als de zon verstek laat gaan heeft Combi Brou wer een voordelige zonne hemel! Combi Brouwer, 12294. Bloem van Texel brood, nu ook met sesam, maan zaad of zonnepit. De hele week 10% korting bij De Vlier. Sluit u aan bij de fijnproevers en probeer het. Kinderjeans, Stoned, black, bleached, ecru, 116 t/m 176. Rabbit Habit. Pointer, Barbara Farber, Oliver Twist, Lee, Top Five vijf leuke merken in kin derkleding vanaf maat 92 tot en met 188, Marten Classics, Weverstraat 32, Den Burg. Verloren: gouden plaatje met tweeling, inscr. Stefa nie en Claudia. Tel. 10186. Volop biologische aardap pelen Te koop onder merknaam Texelster. Sint Donatus. Lange- en korte spijkergi lets. Rabbit Habit. Verhuisd: mej. T. Bakker van Binnenburg 21 naar de „Gollards", kamer 56. SCT Satelliet - TV, 11777. Najaarsnieuws. Wilt u feest zonder zorgen of wilt u zorgen voor uw feest. Alles is mogelijk in café De Karseboom. De muziek is ons kadootje. Inl. Frans en Lies Pieterse, tel. 15557, b.g.g. 12476. T.k. Puch Rider Macho, ƒ250,-, Tel. 18881. Te koop: Smima wol met raam, naald en linnen. W.v. Beierenstr. 34, tel. 22127. Opruiming wasdrogers - Service Center Texel, 11777. Diverse Siergrassen met pluim, Tuincentrum v/d Werve. Grote Amaryllisbollen in 6 kleuren, p st. f 4,50. Tev. hyacinthen in 6 kleuren, narcissen in 16 soorten en vele andere soorten bol gewassen. A. van Strien, Oudeschild, tel 13659, b,g.g. 12904. Aanbieding! Div. Jeans. Nu ƒ29,95. Rabbit Habit. In uw middagpauze en vrijdagavond open. De Vlier in de Hogerstraat. 3 Kodak 24 opn. kleuren films nu voor slechts 15,- met gratis waardebonnen t.w.v. 15,- voor ontw/afdr. Combi Brouwer, 12294. Bijzonder zilte groente: zeeaster van Sint Dona tus. Verkoop aan de boerderij. Als je zoals Hans van der Klift antieke zaken ver koopt, moet je natuurlijk ook inkopen (stelen mag niet). Dus als u b.v. gaaf aardewerk (ook van deze eeuw) of schilderijen van Blok v/d Velden te koop heeft, belt u dan of kom even langs. Tel. 14043. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Texelse Boerenkaas. Ook voor Faxapparatuur kunt u bij kantoorboek handel Langeveld en de Rooy terecht. Kraanwerk en korfmaaien. Vrijblijvende offerta Gebr. Boersen, telefoon 18954 of 18238. Cocky's Kapsalon is maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. De enige echte stoffen zaak vindt u op Burgwal 29 (nabij postkantoor) Milliner mode. Cocky's Kapsalon is maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Verkoop van gebruikte bromfietsen- Bruining, De Koog. (02220) 17333. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Tegelzetbedrijf Plet Koo- ger voor al uw tegelwerk. Tel. 18463. Mats werkschoenen. Oersterk en lopen als Ec- co's. Mantje Schoenen. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Strandpaviljoen De Zee aster is alle dagen geopend De nieuwe collectie van Mexx vind je bij Boetiek 22. Phantom of the opera. Nog enkele plaatsen vrij voor 5 oktober. Texel- tours, tel. 15555. Jassen, broeken en ande kledingstof! Milliner mode TEXELAARTJE DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11. 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie, Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). J Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje I Naam: i S Adres- Postcode/plaats: i Plaatsen op: bAdvertentie x per plaatsing zetten. Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3