Verbroedering tijdens fexelse menwedstrijd Publiek laat het afweten Gretig Texel aan kop door winst 7 „Grote jongens" afwezige op ploegkampioenschappen .TEXELSE COURANT' h etbalprogramma amma zaalvoetbal De Koog ruim langs Sint Boys Voetbaluitslagen: Opleiding voor voetreflextherapie Kikkert wèl voor vaste extra vergoeding Prima geschoten ondanks pech Veel deelname aan triathlon rond Molenkoog Volgend jaar ook met paarden In volle veert tussen de obstekels door. een sensetioneel gezicht. Det vindt ook pony Femke, die het els decoretie goed deed. DINSDAG 27 SEPTEMBER 1994 is het gegaan?" Eén van de immers aan de samengestel- renwedstrljd informeert be- tellend bij een collega. ,lde verbroedering onderling daaruit voortkomende ge- sfeer typeerde het Texelse spannen evenement. Dat I* nast vier van de acht eerste A n naar Texelaars gingen, iveneens een leuke opsteker. amengestelde menwedstrijd vlekkeloos. Tijdschema's n worden aangehouden. Er henen 42 combinaties aan ift. essuur trok weinig belang- g. Voor een leek is vaak ook iidelijk waar een jury precies De marathon, en dan met de hindemissen, zijn voor iouwers aantrekkelijker. He it het publiek het zaterdag ins afweten. „Misschien zijn teveel evenementen op één opperde Janny Westerlaken, secretariaat voor haar re- had genomen. Hijgend sr. Heel zwaar." Een deelne- raat haast net zo hijgend als ervoeter naast de kar aan id van de marathon. „De pa- aren hier en daar erg mod- »n vooral het staptraject was Het lukte mij niet om binnen •geschreven tijd te blijven." end fit oogt de fjord van Bouthoorn. In de hindernis- udt hij het tempo spektaku- og. Er zijn meer rijders die iberen, maar sommigen bij- stuk op de moeilijkheids- Vooral hindernis twee langs tendijk, gemaakt van kleuri- rmgbalken, blijkt een scher prechter. „Erg professioneel opgezet", vertelt een tweespanrij- der. „Je moest er goed over na denken wat de handigste route was. Ik ben overal twee keer gaan kijken en nóg had ik er een flinke dobber aan." Vooral de laatste twee hindernis sen aan de Westerweg oogsten veel lof. Kleurig en fraai aange kleed met agrarische attributen, schapen en een echte shetlandpo- ny. De laatste hindernis was zelfs voorzien van de nagebouwde stadspoort, die sinds het eerste gebruik in Den Hoorn bij verschil lende evenementen op het eiland opduikt. Dierenartsen Voor, tijdens en na de marathon dienden de deelnemers zich te melden voor een veterinaire con trole van hun dieren. Temperatuur en ademhaling werden opgeno men. Die inspectie werd uitge voerd door studenten van de diergeneeskundige faculteit. Bij de tweede controle aan de Jan Aye- weg werd een pony van een over- kantse deelnemer onwel. Een acute blaaskoliek, was de diagno se. Na een injectie was het leed geleden, maar de combinatie werd wel uit de wedstrijd genomen. De werkgroep Landschapszorg had vooraf enige zorg geuit tegen Staatsbosbeheer over gebruik van de veldjes langs de Rozendijk. Ook leden van de hondenclub Texel wonden zich hierover op. Adriaan Dijksen: „De hondenclub beklaag de zich bij ons dat zij juist altijd zo netjes oop het terrein waren en er toch geen gebruik meer van mochten maken, terwijl met die paarden en karren in één dag alles aan gort wordt gereden. Wij van Landschapszorg hebben op zich geen bezwaar tegen dat eenmali ge gebruik, maar als het zo nat was gebleven, hadden we liever gezien dat de hindernissen waren verplaatst naar een ander terrein." Erik van der Spek van Staatsbos beheer vult aan dat de organisatie van de menwedstrijd de natuur keurig heeft ontzien. „Er was op kwetsbare delen tapijt om bomen gedaan om beschadiging te voor komen. Daarnaast worden alle sporen aangerold en zelfs de mest is uit het bos verwijderd. Wij heb ben geen enkel probleem met der gelijk recreatief gebruik, als het op zo'n zorgvuldige wijze gebeurt." Talentvol Na het afsluitende kegeltjesrijden, kon de balans worden opgemaakt. De echtelijke strijd bij de en kelspannen pony's in de klasse B werd in het voordeel beslist van Leen Bouthoorn, vóór zijn vrouw Joke Jan Keyser uit De Cocks- dorp zegevierde bij de pony's tweespan. Bij de enkelspannen paarden toon de Piet Beers zijn vaardigheid als koetsier door een eerste plaats te veroveren, net voor Aad van Heer- waarden met de talentvolle Welsh Cob van Judith Onneweer. Bijzon der knap was ook de eerste plaats van Frans Bakker uit Den Hoorn bij de tweespannen paarden. De pechprijs was voor Bart Witte van de Elisabeth-hoeve Bij het in spannen werd de ruin Galant zo onrustig dat hij ten val kwam, waarna Witte inderhaast een an der paard moest inspannen. Zijn groom was dermate geschrokken dat zij niet meer mee wilde. Witte reed de wedstrijd wel uit, maar kon zich niet meten met de rest. Tekenend voor de goede sfeer was de rit die zondag werd gehouden voor alle deelnemers, voor zover ze de thuisreis nog niet hadden gemaakt. Uiterst gemoedelijk werd een ronde gemaakt door het Texelse landschap. g 1 oktober: is A2-Texel A2 II-Texel B1 j BI-Oosterend B1 I1-Texel Cl nd C1-BKC C1 13-Oosterend C2 2-HRC C2 3-Helder C3 De Koog-Argon Il-Texel D1 3-Texel D2 pupillencom petitie: M F1-Texel'94 F4 (F1-SVC F1 (F2-ZDH F1 JF1-Texel'94 F3 imma is gewijzigd: El-Texel'94 E4 P-SVC E1 Texel E3 H E1-Oosterend E211.00 u. vrij vrij 12.00 u. 12.00 u. 14.30 u. 13.00 u 13.30 u. 13.00 u. 13.30 u. 13.00 u. 13.30 u. 13.30 u. 12.00 u 14.30 u. 10.00 u. 10.00 u. 10.00 u. 10.00 u 10.00 u 10.00 u Koog-speler Martip de Veij is de doelman gepasseerd, maar strandt hier op de verdediger. (Foto Gerard TimmermanI 03 04-De Koog Dl Oosterend D1 1 oktober: waard Koog Always Forward 2-ZAP 4 Texel 3 'd-2-Succes 4 testerend 3 W.waard 4 Helder A2 ivoetbal: lerend Koog Boys 11.00 u. 11.00 u. 11.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 12.00 u. 14.00 u. 12.00 u. 12.00 u. 14.00 u. 14.30 u. 12.00 u. 14.00 u. 10.30 u. 10.30 u. 10.30 u. 9 28 september: De Koog-Oosterend (j) Texel 1-ASC Texel (j) Nioz-De Koog 6 De Koog 7-De Krim 4 Casino 4-Oosterend 2 ®t: Texel 'a9 29 september: Texel 4-De Krim 2 Mantje 2-ZDH (comp.) Klif 4-Gempo Klif 5-Jelleboog 4 Rab 3-Mantje 3 st: Jelleboog ^0 september: Dfogramma vervalt) ^archief. De foto uit de krant van hotel De Lin- komt niet uit ons archief, onze archivaris Pip Hoewel de winst werd binnenge haald, verliep de wedstrijd tegen Sint Boys voor De Koog niet echt gladjes. Het G-team behaalde een ruime overwinning op Roda'23. SV De Koog kwam er tegen Sint Boys de eerste tien minuten niet aan te pas. Een grote kans voor de spits van de tegenstander werd echter niet benut. Dat riep De Koog tot de orde en snel achter el kaar scoorden de Texelaars twee keer. Martijn de Veij speelde zich vrij en maakte simpel een goal. Zaterdag 24 september: SVAP C1-SV0 Cl 3-16 G-Team De Koog-Roda 5-2 Meisjes: Texel-Koedijk Texelse pupillen: De Koog F1-SVO F1 5-2 Texel'94 F1-Texel'94 F2 6-1 SVCF1-ZDHF1 0-5 Texel'94 F3-Texel'94 F4 7-0 SVO El-De Koog E1 2-3 Texel'94 E1-Texel'94 E2 9-1 SVC E1-ZDH E1 1-3 Texel'94 E3-Texel'94 E4 3-12 Texel'94 D4-SVO D1 0-12 De Koog D1-Texel'94 D3 7-3 Zondag 25 september: Vios(w)-Texel 1-2 De Koog-Sint Boys 4-2 SVO-DWB 0-5 ZDH-Kwiek 1-1 LSVV3-Texel 2 3-4 Fielder 3-De Koog 2 7-1 Texel 3-Wieringerwaard 3 6-2 ZAP 6-SVO 2 3-2 SVO 3 Helder 5 5-5 Texel 4-Watervogels 5 4-1 Texel A1-HOSV A1 9-2 Dames: Apollo-Texel 1-8 Recreatievoetbal: ZDH-SVC 3-0 SV0-De Koog 5-0 Tex. Boys-Texel 0-1 Kort erna speelde Hans van Exel de bal door de benen van de kee per: 2-0. De Koog ging op z'n lauweren rusten, waardoor Sint Boys kon te rugkomen en gevaarlijke momen ten creëerde. Keeper Jan Plaatsman bleef echter goed bij de les. Hij hield zijn doel schoon. Vlak voor rust lachte vrouwe For- tuna Sint Boys toe, via een eigen doelpunt van Tony de Jonge. Erna trokken de bezoekers even fel van leer, wat hachelijke situaties voor het Koger doel opleverde. De paal hielp Plaatsman, zodat het 2-1 bleef. Een onreglementaire stop leverde Bernard Ipenburg een strafschop op. Martijn de Veij benutte die: 3-1. Uit een corner maakte de spits van Sint Boys een doelpunt, maar De Veij had na tien minuten een ant woord in de vorm van een vrije trap: 4-2. In deze stand kwam geen veran dering, zodat De Koog nu vier pun ten uit twee wedstrijden heeft. Volgende week is de eerste uit wedstrijd naar Knollendam. G-team Ook het G-team won en wel van Roda'23 uit Amstelveen, de reser vekampioen uit de vorige competi tie. De 5-2 eindstand werd behaald door doelpunten van Theo Franchimon (3x), Jan Frans Haverman en Ruud Heuving. Voor mensen die door de week geen tijd hebben, maar toch een opleiding voetreflextherapie willen volgen, start op 8 oktober de wee- kendgroep. Deze cursus bestaat uit vier weekenden op Texel, zeven vrijdagen in Alkmaar en een week op Terschelling. In juni 1995 wor den vier examens afgenomen. Wie meer inlichtingen wil hebben, kan bellen naar Manda Bergsma, telefoon 19708. In de vorige krant schreven wij dat Paul Kikkert van Texels Belang zich had uitgesproken tegen de vaste extra kostenvergoeding van f400,- voor de wethouders. Dat was on juist. Kikkert was vóór. Diefstal. Een caravan aan de Laagwaalderweg, die van een groepje jongens is, is door onbe kenden doorzocht. De dader(s) kwamen binnen via een klapraam. Er wordt f 250,- vermist. Ed Drijver uit Den Hoorn boekte een fraai resultaat bij de schiet wedstrijden die zaterdag werden gehouden in Biddinghuizen op de Jagersdag van de Koninklijke Ne derlandse Jagers Vereniging. Hij bereikte in de A-klasse een ge deelde tweede plaats bij de 475 deelnemende schutters. In het parcours van 25 kleiduiven schoot hij op twee na alles raak. Drijver zou nog hoger hebben ge scoord als hem geen „stomme pech" was overkomen. Toen hij met zijn dubbelloops geweer het tweede schot wilde lossen, had hij verzuimd de trekker los te laten waardoor dit schot niet afging. Hetgeen door de jury werd af gestraft met een nul. Als prijs voor de gedeelde tweede plaats kreeg Drijver een paar handgemaakte laarzen. Onder de deelnemers waren nog drie Texelaars: J. van Lente, H. Eli- as en de 15-jarige Alexander Elias. De twee eerstgenoemden schoten behoorlijk en belandden in de mid denmoot, echter buiten de prijzen. Alexander dwong respect af door met de buks op 50 meter afstand vijf tienen te schieten. (Foto Tessa de Graaffl Uitslagen: B enkelspan pony's 1 Leen Bouthoorn, 2. Joke Bouthoorn, 3. René Heemskerk- Alphen aan de Rijn, B tweespan pony's: 1. Jan Keyser. B enkelspan paarden: 1. Piet Beers, 2 Aad van Heerwaarden 3. Henk Kroeger-Arum. B tweespan paarden: 1. Frans Bakker, 2. H Kruisselbrmk-Winterswijk, 3. Ben Verwayen-Klarenbeek L enkelspan paarden/pony's: 1. Simon Bakker-Schagen, 2. Mascha de Jong Bad hoevedorp. L tweespan pony's: 1. Ad van Roon- Maasdijk. L tweespan paarden. 1 Henk Bos- Waaxens, 2. Anke Okkema-Kubaard, 3. Gerda Bruil-Heelweg. M enkel/tweespan paarden/pony's 1. Co- rma Zwanenburg-Katwijk (tevens prijs voor beste prestatie in de dressuur en overall winnaar). Met de derde overwinning op rij heeft vv Texel '94 zich samen met SEW bovenin genesteld. Zon dag haalde de ploeg een 2-1 over winning tegen VIOS (W) uit Warmenhuizen. De Texelaars sloegen vooral de eerste helft spijkers met koppen, maar moesten daarvoor in de tweede helft de tol betalen. In de eerste helft liet Texel zie hoe voetbal gespeeld moet worden. Met snelle combinaties werd VI OS vastgezet op eigen helft. Deze speelwijze had al na acht minuten resultaat. Simon Brand, zondag opnieuw in grote vorm, boekte op merkelijke terreinwinst en haalde vanaf 30 meter uit op het VIOS- doel. De keeper zag de schuiver nog aankomen, maar reageerde veel te laat om te voorkomen dat Texel de leiding nam. Het was Texel dat na dit doelpunt de wedstrijd domineerde. Kritische kijkers zagen dat het rendement beperkt bleef doordat de Texelaars met de bal aan de voet acties on dernamen in plaats van de bal rond te spelen. Gangmaker in Den Burg was Paul van Exel, die vooral in de eerste helft bijna continu aanspeelbaar was. Zijn rushes oogstten wèl bewondering. Na 25 minuten gaf Gerco van Putten een steekpass door de VlOS-defensie. Ralph Koning zag het gaatje, maar stuitte op de doelman. In de re bound belandde de bal voor de voeten van Paul van Exel die zich vrijspeelde en met een gericht schot in de linkerbovenhoek 2-0 aantekende. Tot de rust leek Texel opgebrand. Veel solo's waarbij men zich liet meeslepen door het trage spel van de tegenstander. Vizier In de tweede helft nam VIOS het initiatief. Al in de eerste minuut leidde dat tot een niet te missen De promotietriathlon om Texelaars kennis te laten maken met deze tak van sport heeft zondag onge kend veel deelnemers getrokken. In zwembad Molenkoog versche nen 37 Texelaars aan de start, va riërend van 8 tot 71 jaar. De afstanden waren kort gehou den: 250 meter zwemmen, 9 kilo meter fietsen en 2,2 kilometer hardlopen, ledereen volbracht de tocht. Prijzen waren er niet te win nen, het ging om de eer. Wel kre gen alle deelnemers na afloop een getuigschrift met de eindtijd. Acht deelnemers aan deze ken- nismakingstriathlon toonden na afloop belangstelling voor lidmaat schap van de Texelse Triathlonve- reniging. Tot 1 januari kan gratis worden meegetraind bij de club. Meer informatie bij Gert Pansier, telefoon 13668. •Paelwerck. De raadscommissie voor Welzijnsbeleid heeft in gestemd met een voorstel om het „groentje" in het midden van het Paelwerck in Den Burg uit te brei den met een aantal speelwerktui- gen. Het beschikbaar gestelde bedrag, f3000, wordt uit de post 'onvoorzien' gehaald. kans. Gelukkig voor Texel stond het vizier bij VIOS niet op scherp, een gegeven waarvan de thuisploeg de resterende tijd pro fijt trok. VlOS-linksbuiten Menno Mosch bleek een kwelgeest voor verdediger Barry de Vries. Veel aanvallen kwamen van deze vleu gel, maar bereikten de aanvallers niet. Enkele keren ontsnapte Texel aan een tegendoelpunt, zoals uit een vrije trap die via de buitenkant van de paal wegkaatste. Doelman Bart Heerschap bracht redding na een spetter van 25 meter. Zicht baar werd dat Texel in de eerste helft teveel had gegeven en na rust achter de feiten aanliep. Tot drie minuten voor tijd hield de ploeg de gelederen echter geslo ten, maar boog uiteindelijk voor Thomas de Groot. Het gevolg was dat het Texel-legioen tot aan het verlossende fluitje met kromme tenen langs de zijlijn stond. Zon dag komt Wieringerwaard op bezoek. Hebben ze het te druk of last van drempelvrees? Die vraag hing bo ven de Texelse ploegkampioen schappen, waar de „grote" akkerbouwers zondag schitter den door afwezigheid. En dat ter wijl het land van Jan Stroo lag te glimmen in het najaarszonnetje en het evenement druk werd be zocht. Winnaar bij de moderne trekkers werd Marcel Witte van De Nes. Bij het historische mate rieel kwam Marcel Bakker als bes te uit de bus. Eigenlijk zouden de wedstrijden aan de Hoofdweg worden gehou den, maar wegens de nattigheid waren de ploegers uitgeweken naar een perceel aan de Oor- sprongweg. De gevarieerde sa menstelling daarvan betekende een extra handicap voor de chauf feurs. „Het was extra moeilijk om recht te blijven", tuurde Marcel Witte langs zijn ploegvoor. Dankzij de oostenwind was het gerooide aardappelenperceel aardig opge droogd en viel de geploegde grond kruimig uiteen. Het milde zonnetje maakte het werk er voor jurylid Juul van der Geest er niet eenvoudiger op. „Te gen de zon in leek de ploegopzet wel mooi aan te sluiten, maar nu ik het van deze kant bekijk, lijkt ie toch wat ongelijk", beoordeelde hij het werk van Arjan Oosterhof, de jongste ploeger in het gezel schap. Samen met Ard Saai en Geert Timmer toetste hij de akkers van de zeven „moderne" ploegers. Ze letten daarbij op zaken als de hoogte, breedte, aansluiting en uniformiteit van de ploegsneden en de diepte van de voren (circa 20 cm.) „Verder mag er geen rom mel meer bovenuitsteken. Strak, recht en netjes vlak afgewerkt." Eén drieschaar Jammer was het dat alleen Bert Keijser met een drieschaar ploeg van de partij was. „En dat terwijl grote akkerbouwers tegenwoordig nauwelijks meer met de twee- schaar het land in gaan", aldus or ganisator Marcel Witte, die van deze categorie volgend jaar op meer deelnemers rekent. Serieus verliep het werk bij de ploegers die met historisch mate riaal naar Eierland waren geko men. Dirk Maas zat hoog op een Cormick WD 9 uit 1946 met daar achter een vierschaar Ransomes van Britse makelij. De combinatie wordt door eigenaar Nico Mantje één keer per jaar uit de schuur ge haald. „Zolang Dirk beter ploegt dan ik, laat ik het werk graag aan hem over." Maas eindigde in zijn klasse als derde, achter Maarten Koorn (219 punten) en Gerard Huisman (223,5). Jonkies Bij de éénschaar rondgaande ploe gen vochten Jan Eelman en Mar cel Bakker hun strijd. „Marcel heeft toch wat meer ervaring", oordeelde jurylid Nico Kuip, die zelf ook jarenlang van de partij was. „Maar laat nu de jon kiesmaar." Met 225,5 punten, ein digde Bakker als hoogste bij de historische trekkers. Hans Stark was snelste bij de behendigheids wedstrijd. Kritisch werd er geke ken naar een hypermoderne zwenkploeg die Frans Stolk Me chanisatie BV demonstreerde. De vierschaar ploeg gaat als een soort bulldozer door het land, waarbij de aarde voor de „scha ren" wordt uitgerold. Volgens Stolk ligt de werksnelheid een stuk hoger dan bij een traditionele ploeg en gaat dit niet ten koste van de groeikracht. Loonbedrijven Duinker en Grisnigt zorgden na afloop voor egalisatie van de geploegde akker en olie handel RAB stelde 500 liter gaso- lie voor de winnaars beschikbaar. Volgend jaar hoopt de organisatie ploegen met paarden als nieuw onderdeel in de kampioenschap pen op te nemen. „Wat ons betreft kunnen ze alvast gaan oefenen", roept Marcel Witte deelnemers op. Ploeger Dirk Maas trok tijdens de Texelse kampioenschappen aandacht met historisch materiaal van Nico Mantje. (Foto Gerard Timmerman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7