O IferhuurbEdrijf Bruining <e De makelaars bieden aan: v m REKEN NU BIJ ONS OP EXTRA VOORDEEL! HERFST-AKTIE TE OP: GEMEENTE TEXEL Bekleding-stunt! Switzer Texel Chinees - Indisch - Cantonees - Japan Sfeervol Oriëntaals lopend buffet TEXELSE g COURANT JE MOET GEWOON BIJ HIELKE ZIJN... GELUKKIG IS ER DAAR MAAR ÉÉN VAN Verhuurbedrijf BRUINING gebruikte tegels Fa. 30 x 30 cm Westerlaken, tel 132 57 Laat nu uw caravan, boot of meubelkussens bekleden!!! Zonwering/stofferen Eelman Van Heenvaarden SPEC IALITEITENRESTAU RAN PEKING AUTOBEDRIJF D. NAGY, Ruigendijk 2, De Koog, tel. 02220 -175 67. VRIJDAG 14 OKTOBER 1994 INTERPROVINCIAAL OVERLEG Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer KENNISGEVING Ontwerp tussentijdse wijziging Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen In juni 1993 hebben de minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) het eerste Meer jarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen (MJP-I) vastgesteld. Het voornoemde Meerjarenplan is een uitwerking van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en maakt onderdeel uit van het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) In het MJP-I is aangegeven dat voor een aantal sectoren (klein gevaarlijk afval, oliehoudende sludges, scheepsafvalstoffen en C2-afvalstoffen) een tussentijdse wijziging zal plaatsvinden. Inzage Als onderdeel van de totstandkoming van de tussentijdse wijziging van het MJP-I start op 13 oktober 1994 een inspraakprocedure. Hierbij wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn of haar reactie op het ontwerp van de tussentijdse wijziging van het MJP-I te geven. Het ontwerp-document ligt ter inzage van 13 oktober tot 26 november 1994 in: - de bibliotheek van het ministerie van VROM. Rijnstraat 8 Den Haag, tijdens kantooruren; - de bibliotheek van 12 provinciehuizen, tijdens kantooruren; - de centrale openbare bibliotheken van de steden met meer dan 75.000 inwo ners. tijdens openingstijden van de bibliotheek (minimaal een avond per week en op zaterdagochtend); - het secretariaat van de NVCA, Kerkplein 3 te Schelluinen, tijdens kantooruren; - alle gemeentehuizen van Noord-Holland en stadsdeelraadkantoren in Amster dam. tijdens kantooruren. Reactie Als U een reactie wilt geven op het ontwerp-document, kunt U deze voor 26 november 1994 zenden aan - het secretariaat van het Interprovinciaal Overleg, La.v. dhr. ir J.H. Gispen. Postbus 97728. 2509 GC Den Haag onder vermelding van; "Inspraak ontwerp tussentijdse wijziging Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen". Alle reacties worden betrokken bij de opstelling van de definitieve tussentijdse wijziging van het MJP-I Uw persoonlijke gegevens worden desgevraagd met bekend gemaakt Na afloop van de procedure ontvangt iedereen die dit schriftelijk heeft verzocht, de definitieve tussentijdse wijziging van het Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen en de Nota van Aanpassing. Hierin wordt verantwoord op welke wijze met de inspraakreacties en de adviezen is omgegaan Brink 6... Postkantoor De Koog 995,- 925,- 739,- Wegens enorm sukses prolongatie van de cash en carry verkoop Union Tracking 500 CX 21 versn. van 1799,- voor 1295,- Union "Racking 200 CX 21 versn. van 1649,- voor 925,- Union Patriot 28" 21 versn. van 1199,- voor Union Patriot 28" 7 versn. van 1099,- voor Totaal nog 8 stuks aanwezig. Union Sphinx 28" TK3 versn. van 839,- voor Framematen: dames 53-57 cm; heren 57-64 cm Union Oase 28" TK3/TK5 heren 53-64 cm; dames 53-60. Totaal nog 15 stuks aanwezig. Ook gebruikt uit de verhuur slechts twee maanden oud, prijzen vanaf f 595,-. Nieuwe bolderwagens: Eigen model handgemaakt, reeds vanaf 275,- model EX 365,- model SXL 435,- Alles gelakt en wel. Diverse soorten gebruikte huurfietsen met handrem en TK3; reeds vanaf 275,-. Grote sortering kinderfietsen vanaf 55,- b, Open 13 uur per dag, 7 dagen in de week. Tel. 02220-27027 Fax 17482, b.g.g. 24 uur p./dg. 0652817378 5 T ALS ELKE SECONDE TELT aristekatten RESERVEREN EN INFO. TEL t 12QZ7 Gravenstraat 33 Den Burg GEMEENTE TEXEL Het afspuiten van boten De maand oktober wordt door de meeste boten- bezitters gebruikt om hun boot uit het water te halen, schoon te maken en af te spuiten. Doordat de onderkant van de boten behandeld is met een antifoulinglaag in verband met o.a. zee- pokkenaanwas komen er bij dat afspuiten af valstoffen vrij. Deze stoffen vervuilen de bodem of het water. Bij de meeste botenbezitters is het bekend dat er voor deze schoonmaakactiviteiten speciale af- spuitplaatsen op het eiland aanwezig zijn. Men kan bij de firma Betsema aan de Spinbaan of in Oudeschild bij de watersportvereniging op het industrieterrein terecht om de boten af te spuiten. Ingevolge de bepalingen in de gemeentelijke af- valstoffenverordening en artikel 14 van de Wet Bodembescherming is het verboden om boten op straat, in de tuin of langs de haven af te spuiten. Door de afdeling Milieubeheer en de Rijkspolitie zal nauwlettend worden toegezien dat deze spuitactiviteiten worden voorkomen. Zonodig zal procesverbaal worden opgemaakt. Laat het niet zover komen maar neem contact op met bovengenoemde bedrijven als het milieu u ook ter harte gaat. GEMEENTE TEXEL De burgemeester is verhinderd spreekuur te hou den op 25 oktober aanstaande. Dorpsstraat 232-235 te De Koog; Kadijksweg 15 te Den Burg, Koetebuurt 26 te Oosterend; Spinbaan 6 te Den Burg; Kamecstraat 77 te De Koog; Duykerdam 10 te Den Burg. De besluiten liggen met bijbehorende kaarten vanaf 17 oktober 1994 voor eenieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12. GEMEENTE TEXEL Op woensdag 19 oktober zal in Partycentrum Calluna te De Koog een informatiebijeenkomst worden gehouden over de invoering van het systeem van forfaittaire heffing van de toeristen belasting. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en zal duren tot 16.00 uur. Na de inleiding zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Burgemeester en wethouders nodigen belang stellenden en belanghebbenden uit deze bijeen komst bij te wonen. Sterk afgeprijsde meubelstoffen. Vanaf 4 kussens bekleden wij (inclusief stof) uw kussens voor f35,00 per kussen* Kussens tot en met 1.20 m. breed. Vraag voor andere maten vrijblijvend prijsopgave. Wilhelminalaan 3a, 1791 AL Den Burg, tel. 14079 GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL De burgemeester maakt ingevolge artikel 22 van de W.R.O. bekend, dat de raad van de gemeente Texel bij besluit de dato 11 oktober 1994 wijzigin gen van bestemmingsplannen in voorbereiding heeft verklaard voor de op de bij deze besluiten behorende kaarten aangegeven gebieden be treffende: Na-inentingen vier jarigen Op woensdag 19 oktober 1994 wordt in het ge bouw Kruiswerk Kop van Noord-Holland, voor heen Groene Kruisgebouw, te Den Burg de na-inenting tegen DTP gehouden. De kinderen, geboren in 1990, die op 1 juni 1994 niet zijn ingeënt tegen DTP krijgen een oproep kaart toegestuurd. U dient met uw kind en de inentingskaart die u destijds bij de geboorte van uw kind heeft ont vangen van de Provinciale Entgemeenschap Noord-Holland en de oproepkaart op de datum en het tijdstip dat op de oproepkaart is vermeld naar het Groene Kruisgebouw, ingang consulta tiebureau, te komen. Indien uw kind tot bovengenoemde leeftijdsklas se behoort en niet op 1 juni 1994 is geweest en u heeft nu geen oproepkaart ontvangen, dan kunt u op 19 oktober aanstaande tussen 13.30 en 14.00 uur toch naar het Groene Kruisgebouw gaan om uw kind te laten inenten. Daar wordt dan alsnog een vervangende oproepkaart gemaakt. Een vrijstaand woonhuis (Kaapstraat 49 in De Koog) met aanbouw en 200 m2 onder- en bijgelegen eigen grond en tuin. De indeling: entree in hal met trapopgang, ruime woonkamer met schuifpui en open keuken. Op de verdieping zijn ccn overloop, douche en drie slaap kamers. Vlizotrap naar ruime zolder met twee slaap kamers, beide met dakraam. De woning is voorzien van een gasgestookte CV- installatie Oplevering m overleg. Vraagprijs 245 000,- k k. Wij gaan verhuizen Per 9 november 1994 verhuist ons kantoor naar het Polderhuis, Vismarkt 7, 1791 CD Den Burg Ons tele- foonmmer blijft ongewijzigd. makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg umÜm, telefoon 02220 - 13555 fax 13946 EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF rukkerii L&R drukt ze wel PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN BURG TELEFOON 02220-62630 van Triumph en Pastunette Bij aankoop van: een korselet of pantyiet flO,- KORTING Een pantee-broekje f7,50 KORTING En op alle beha's f5,00 KORTING GELDIG TOT 15 OKTOBER 1994 BINNENBURG 1 - 12258 LOGIES VERSTBEi Geachte Kleine Logies Verstrekkers, Hiermee wordt u uitgenodigd voor het nen van de ledenvergadering KLV op dor, dag 20 oktober 1994 om 20.00 uur in „6 en Zee" te De Koog. Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ledenvergadering! 18 mei 1993. 4. Verslag penningmeester 5. Toeristenbelasting 6. Bestemmingsplan Buitengebied Texel 7. Ontwikkeling toerisme 8. Activiteiten 1994/1995 9. Rondvraag Pauze 10. Om 21.00 uur zal de heer Hari^ Graaf voorlezen uit eigen werk. 11Sluiting Bestuur Vereniging Kleine Logies Verstreld Na de pauze is de vergadering toeganl: voor belangstellenden. incl. gebakken Chinese vis in oestersaus. Aanstaande zondag 16 oktober om 19.00 uur. Speciale prijs: van /"27,50 voor f25,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar voor f 15,- Graag telefonisch reserveren CITROËN AX VOORDEEL TOT RUIM F 3.1 OO,- Actiemodel Citroen AX First Impress u: vanaf f 22.590,-* Maar liefst f 1.500,- voorded de volgende extra's: lichtmetalen velgen, gd glas, metallic lak en zonnedak. Plus een finao ringsvoordeel dat kan oplopen tot wel f 161 Actiemodel Citroën AX Volcane f 22.695 Sportief, pittig en razend voordelig met de 1.11 motor en extra's als dorpelverbreders, wieDa lijsten, sportieve stalen velgen, mistlampen sportieve voorbumper, sportstuur, toerentellfl gedeeltelijk met velours beklede sportstod Plus het financieringsvoordeel dat maar Ge f 1.612,- kan bedragen! Actiemodel Citroën ZX Allure f 29.850,-* Een sportieve Citroën ZX met 1.4i en zo'n f 2.000,- voordeel op bijzondere extra's metallic lak, velours bekleding, getint glas, buö spiegels èn bumpers in kleur carrosserie mistlampen in voorbumper. Met een financien kan uw voordeel oplopen tot wel f 3.612,-. Citroën Xantia tijdelijk vanaf f 36.9911 Het rijgenot van de Citroen Xantia met z'n daard stuurbekrachtiging en z'n bijzondere vfl systeem wordt extra verhoogd door de tijdelj CITROËN XANTIA prijsverlaging met maximaal f 2.280,- (afhankd PRIJSVERLAGING MET MAX. F 2.280,- van het model). Uw nieuwe Citroën AX of ZX is tijdelijk wel heel erg voordelig. Want u kunt het forse actievoordeel nog eensr groten met een bijzonder voordelige financiering, uitstel van betaling tot 1 oktober 1995 of een krediet van liefst max. f 30.000,- met een aanbetaling van slechts min. f 500,-! REKENVOORBEELDEN VAN DE UITERST VOORDELIGE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR DE CITROËN AX ENZ CITROËN ZX VOORDEEL TOT RUIM F 3.600,- Flnancionngivoor Conjumentenprijt Aanbetaling of Krndiettom Loopb)d Effectieve Maandbedrag Reitant- Kredlot- Prijs bl| vcrtW boolden contantprijt) inruil joarrente be taling vergoedlng op afbeul*!"" Uitstel van Betakr.g lot 122 695. 12 695 110 000. rrui 12 mnd 00% 110.000, 1 10 009. 1 1 oktober 1995' Fmanciering" 22 590, f 7.590,- f 15 000, 48 mnd 9 9*S 376,70 f 3 081.60 f 18081,®] Financiering' 129 850, 1500. 1 29 350 60 mud 99% 1616.11 f 7.616.60 1 36 966, CITROËN BIJZONDER CITROËI AFGEBEELD AX VOLCANE I 1, ZX ALLURE 1 41 EN XANTIA AAN8IEDINGEN GELOEN VAN 01 10-"94 TOT 15-11 -94 EN BU KENTEKENREGISTRATIE VÓ0R lM* FINANCIERINGEN 0 B V GEBRU1KELUKE BETAALF1ANV00RWAAROEN VAN CITROEN FINANCIERING NEDERLAND (TOETSING EN REGISTRATIE BU BKR TE TIED 'MAX K® SOM F 10.000 'MAX KRE0IETS0M F 30.000, BU LENING TEGEN 9 9 EFFECTIEVE JAARRENTE OVER 36, 48 OF 60 MAANDEN MIN AANBETALING F 500 "l1 AANBETALING/INRUt XANTIA PRIJSVERLAGING GELDT MET VOOR DE TURBO 0 EN I6V 'PRIJZEN INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN INCL 3 JAAR tf» ASSISTANCE EN 6 JAAR CARROSSERIE GARANTIE. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6