*7 PRINSES BEATRIX FONDS EETLUST WORDT EETLAST F amilieberichten HELPT U MEE? GIRO 969 of BANK 70.70.70.325 NATIONALE COLLECTEWEEK 18 T/M 24 SEPTEMBER 1994 DE ZONNEBLOEM GROEIT... STEUN ONS WERK de zonnebloem TEXELSE J COURANT Texelaartjes De Nederlandse Lever Darm Stichting JE ZULT MAAR NOOIT GEWOON KUNNEN ETEN.. Ing. JAN DUIN MAKELAARDIJ DE BESTE KANS OP SUCCES! GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 X 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23.50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW Het Prinses Beatrix Fonds helpt 100.000 Nederlanders die lijden aan polio, Parkinson, Huntington, spierziekten, spasticiteit en multiple sclerose. Do 30.000 vrijwilligers van do Zonnebloem doen moer dan bootvakanties op de Rijn Zt) organiseren voor langdurig zieken en gehandicapten onlspanmngsbijconkomslen. verzorgen een dagje uit en, heel belangrijk, komen regelmatig langs voor een gosprek Drt jaar bestaat de Zonnebloem 45 Jaar Postbus 2100.4800 CC Breda loleloon (076) 602060 Verdrietig, maar dankbaar wat hij voor ons is geweest, delen wij u mede dat toch nog onverwacht is overleden onze vader, groot- en overgrootvader Cornell's Johannes Schoenmaker weduwnaar van Aagje Barhorst de leeftijd van 90 jaar. Arnhem: De Koog: De Waal: lennebroek: feddinxveen: G. Schoenmaker A. Schoenmaker-ldema L. van Heerwaarden- Schoenmaker J. van Heerwaarden J. Hin-Schoenmaker P. Hin K. Schoenmaker R. de Porto-Schoenmaker W. de Porto klein- en achterkleinkinderen nel, 16 oktober 1994 [esomlaan 39, Den Burg. respondentie-adres: van Heerwaarden-Schoenmaker enterglop 13, 1796 MR De Koog. Zc gezongen uitvaartdienst zal gehouden Jrden op donderdag 20 oktober om 10.30 r in de parochiekerk van de H. Johannes Doper te Den Burg, waarna de begrafenis n li het R.K. kerkhof zal plaatsvinden. bi tegenheid tot condoleren woensdag 19 tober van 19.30-20.30 uur in St. Jan en na begrafenis in de Witte Burcht. t{ tankt Opa Schoenmaker heel de wereld was er niemand zoals u. voor alle liefde en belangstellling. Els Stephan, Martijn Gerda Kees Wilma, Jennifer, Benjamin Paul Hans Joke, Eric, Astrid Marjo Rob Erma, Dennis Bart Mirjam Inge Hans Angelien René, Ard, Menno Ron Jeroen Janny, Dirk-Jan, Joëlle Esther Biem Burg, 16 oktober 1994 den ontvingen wij het bericht van het dijden van ome Cor Schoenmaker de-oprichter van ons bedrijf. zullen hem met veel waardering blijven •enken. wensen de familie veel sterkte met dit Bes. Autoschade Schoenmaker Toon, Harry en Pieter In de vrede'van onze Heer overleed op 15 oktober 1994, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der zieken, mijn man, onze vader en grootvader Cornells Gerardus Johannes Witte Geboren 27 september 1911 te Den Helder. J. C. M. Witte-Huijzer Eveline - Gerard Cindy, Birgit Ada - Ben Jonneke, Kees Peter - Els Cora - Ed Kris, Iris Velserduinweg 207 1971 ZC IJmuiden Gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 18 oktober van 19.00 tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Waalstraat 101 te IJmuiden, waarna er een korte gebedsdienst wordt gehouden. De H. Mis zal worden gehouden op woens dag 19 oktober om 10.30 uur in de Johannes de Doper aan de Molenstraat te Den Burg, Texel. Aansluitend zullen wij hem begeleiden en te rusten leggen in het familiegraf op het R.K. kerkhof aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de Witte Burcht aldaar. Met leedwezen geven wij kennis dat, na een moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan onze broer, zwager en oom Cornells G. J. Witte Pzn. in de leeftijd van 83 jaar. J. Schraag-Witte G. J. Witte A. Witte-Bakker Joh. Witte R. Witte-Barhorst H. G. Witte G. Witte-van Rooijen S. Weijdt-Witte Verlost uit je lijden moe ven het strijden ben je van ons heengegaan een voorbeeld voor ons allen zoals jij dat hebt doorstaan wij hebben je hier verloren een gemis om je stem nooit meer te horen veel liefde en steun heeft u ons+gegeven wij zullen u niet vergeten Met droefheid geven wij kennis dat na een kortstondige ziekte zacht en kalm van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze moeder en oma Sietske Postma echtgenote van Douwe de Vries op de leeftijd van 63 jaar. D. de Vries J. Saal-de Vries P. Saai Dennis en Sanna Robert en Patricia H. Schrama-de Vries F. Schrama A. Mosk-de Vries R. Mosk Texel, 18 oktober 1994 Beatrixlaan 96, 1791 GL Den Burg Mijn vrouw, onze moeder en oma is opge baard in uitvaartcentrum Texel, Bernhardlaan 147 te Den Burg. Gelegenheid tot condoleren donderdag 20 oktober van 19.30 tot 20.30 uur in het uit vaartcentrum. De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 21 oktober om 14.00 uur in de Gere formeerde kerk aan de Elemert te Den Burg, waarna de begrafenis op de Algemene be graafplaats zal plaatsvinden. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve schoondochter, onze schoonzuster en tante Sietske de Vries-Postma Den Burg: J. de Vries-de Jong Romke en Fien Hoogezand: Marten en Hammy Enkhuizen: Jannes en Gerda neven en nichten Den Burg, 18 oktober 1994 Lieve oma we zullen je missen Rowena Patricia Samantha Michel Laura ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING DINSDAG 18 OKTOBER 1994 Op 15 oktober is in zijn vertrouwde omge ving overleden Cornells Arle Blom op de leeftijd van 70 jaar. Namens ons allen Texel, Wintergroen 13, De Koog. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 20 oktober om 16.00 uur in het crematorium te Schagen, Haringhuizerweg 3. Gelegenheid om afscheid te nemen woensdag 19 oktober van 19.00-20.00 uur aan huis. Correspondentie-adres: A. J. van Hoogen, Kamerstraat 39, 1796 AM De Koog. Kees een vriend en dan nooit meer een ijsje samen. Rust nu maar zacht. Roelie Uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa PIETER BAKKER is voor ons een troost en grote steun geweest. Wij danken u hiervoor hartelijk. A.s. zaterdag 22 oktober rommelmarkt in het ko texgebouw met vele koopjes. Geopend van 11.00 tot 17,00 uur. Antieke tegels, Leerdam glas van Copier? U zegt het maar Alles in de col lectie van Kunsthandel Hans van der Klift. Decoders voor RTL5 Service Center Texel. 11777. Ingrid Marie, een oud ap pelras met zacht vrucht vlees en een fijne smaak is te koop bij Kees Keyser, fruitbedrijf Molenbuurt Keuze uit 7 soorten appels van eigen bodem. Ook stoof- en handperen. Ver koop 13.30-18.00 u. Meditatiecursus over de helende kracht van man tra's. Zingen van heilige klanken. Vanaf 28 oktober 10 tweewekelijkse bijeen komsten van 19.15-20.30 uur Informatie: Arien van Erkelens, tel. 19449. Weet u het verschil tussen boerenboter en fabrieks-. De boerenboter krijgt de tijd om te rijpen samen met de karnemelk. Op St. Donatus dus. Familie Bakker Texel, oktober 1994 Je bent een kind van God m'n kind. Gods kind m'n kind. Gods kind. Duizenden jaren ben je al verwacht. Je reis begon al in het vorige geslacht en heden kwam je aan het licht. Geboren Symon Lodewijk (Symon) Den Helder, 15 oktober 1994 Gerrit en Immy Vlaming Mirjam Sijbrand Oesterstraat 7, 1794 AR Oosterend. Voor bezoek even bellen: tel. 18937. INLEVEREN, maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: ƒ7.05 lot en met 3 regels. Per regel meer ƒ2,35 (incl. blwj Gezocht voor excursie: ongeveer 30 topografi sche kaarten, uitgave 1964. Tel. 16566. Wij repareren alle merken KTV, video, radio, cd, sa telliet, camera, etc. - Ser vice Center Texel. 117/7. Kunsthandel Hans van der Klift voor rijke mensen met smaak. Wij zijn uit de roes van de blues, dus weer gewoon kip met appelmoes. Daar bij hoort op vrijdag ook weer café Chantant om 21.00 u. met een hapje, een drankje en een smart- lapje in De Karseboom. Tot ziens, Frans en Lies. Ski pully's div. kleuren, M t/m XXL p,st. 19,95. 2 stuks 30,-, bij Sportshop Texel. ledereen heel hartelijk bedankt vóór de kado's, kaarten en andere attenties die wij op 30 september hebben ontvangen. Hans en Ankie Westdorp Te koop: goed onderh stacaravan, 4 slp.plaat- sen, incl. schuurtje, zon der plaats. Pr.n.o.tk. Te bezichtigen: camping Sluftervallei De Cocks- dorp, plaats S 66. Info. tel 053-357796. T.h.aang. i.v.m. woningrl.: 1 gezinsw., 3 slpk. gr. zol der in Julianadorp. Gevr. kl. won. op Texel Ifst. Den Burg omg. Tel. 02230- 46716, bel v. 13.00 of na 15.00 uur, of bel 02220-14514. Te koop: houtkachel 100x60x40 cm incl. 4 m3 gehakt brandhout en VA m3 aanmaakhoutjes. Tel. 15522. Gevraagd: standplaats caravan omg. Den Hoorn. Tel. 030-420805. Sony KTV - Service Cen ter Texel, 11777. Boek vóór 31 oktober uw Centerparcs-vakantie en ontvang het gratis ver wenpakket of kinderpret- pakket. Geldig voor aankomst binnen 7-11-'94 t/m 23-02-'95. Info en boekingen: Rabobank Texel, tel. 14341. Op de boerderij 3 pakken boerenboter voor een tientje. Aktie dus. St. Donatus. Nieuwl Nü bij Goënga in Den Hoorn, naast het ge wone assortiment, 6 dgn. per week biol.-dynami- sch rund-, varkens- en lamsvlees vleeswaren. Groente en fruit, heerlijk van smaak. Natuurlijk bij Goënga's specialiteiten slagerij en meermarkt. Naai 1 - Den Hoorn, tel. 19252. Info; Jaap de Graaf bokaal a.s. woensdag om 20.00 uur; Manege. T.kgevr.: driewieler voor kind met handicap. Tel 10471. Bel nu voor de nieuwe Santé Foodline Folder. Wij sturen er graag een toe. Tel. 27428. Skihandschoenen van 29,95 voor 19,95 bij Sportshop Texel. Nieuwe diverse soorten truien. Rabbit Habit. Philips Dealer - Service Center Texel, 11777. Gezocht voor partijtje: 30 tijgerpakjes (XXL). Tel. 16566. Woensdag 19 oktober 20.00 uur. Jaap de Graaf bokaal bespreking in ma nege. Opgeven kan nog. SCT Satelliet - TV, 11777. Te koop: z.g.a.n. bankstel 3-zits 2-st. en salont. Tel. 12962. Wij zoeken creatieve da mes die cursusleidster willen worden met tri chem textielverf, inf.: 02513-13858. 't Is nu de tijd voor het winter klaarmaken van uw tuin. Ook voor bijplan- ten van bomen en heesters. Kijk even bij Tuincentrum v.d. Werve, Bernhardlaan. Tel. 12925. Cursus T'ai chi chuan Chinese bewegingskunst. A.s. vr. avond en zat. ocht. Inl. tel. 19706. Te koop: computer 386 SX 25 MHZ, kleurenmon, muis, 80MB harddisk. Tel. 10175. Lerengilets f59,95. bit Habit. Rab- Wegens verkoop zomer huis diverse huisraad aan geboden. Ronde tafel stoelen, combi-oven, 2'/a zits bank fauteuil gestreept katoen. 2-zits rieten bank, tuinbankje, 2 strandstoelen, plastic wasmand, matras 2x, bu- rostoel, kapstok rond zwart, bijzettafeltje, kin derbedje 1-4 jaar, bagage rek voor in stationwagon, kinderwagen, staande lamp wit, driewieler 2-3 jaar, staande ventilator, kantjesmaaier benzine merk Stihl, antieke scheepskist. Tel. 22158. Te'GEH GAS UiT Dl WADDENZEE Bij Qnipp in de Waal derstraat moet je zijn voor een kleur haar die je staat!Qnipp Kapsalon Liefst op afspraak. Tel 12227. Boek vóór 31 oktober uw Centerparcs-vakantie ontvang het gratis ver wenpakket of kinderpret pakket. Geldig voor aankomst binnen 7-11-'94 t/m 23-02-'95. Info boekingen: Rabobank Texel, tel. 14341. Philips CD-I Service Center Texel, 11777. Stretch spijkerbroek dames- en herenmodel len, ook grote maten f49,95. Rabbit Habit. Op de boerderij 3 pakken boerenboter voor een tientje. Aktie dus. St. Donatus. Nieuw! Nü bij Goënga in Den Hoorn, naast het ge wone assortiment, 6 dgn. per week biol.-dynami- sch rund-, varkens- en lamsvlees vleeswaren. Groente en fruit, heerlijk van smaak. Natuurlijk bij Goënga's specialiteiten slagerij en meermarkt. Naai 1 - Den Hoorn, tel. 19252. T.k^evr.: driewieler voor kind met handicap. Tel. 10471. Wranglerjeans f99,-. Mantje Mode, Hogerstr. 5. Steengrill! Zelf vlees en garni bakken op de steen. 6 soorten vlees, champig nons, paprika, ui, banaan, tropisch fruit, fntes, geb. aardappelen, salade, verse groenten, stokbrood, krui denboter en diverse sau zen Restaurant 't Prut- telhuus. Tel. 17586. Skisokken 1 pr. 12,95 2 pr. 20,- bij Sportshop Texel. Bel nu voor de nieuwe Santé Foodline Folder. Wij sturen er graag een toe. Tel. 27428. Te koop: 2 stapelbedden incl. matrassen en 4 Oud hollandse massief eiken eetkamerstoelen. Tel. 16586. Te koop: grote vouwtent in bagagewagen. Koopje. Tel. 14896. Kotex. A.s. zaterdag rom melmarkt in het Kotex- gebouw. Nog kramen over. Info. tel. 15321. 7 soorten ijs, 8 soorten brood, 4 soorten broodjes, taart, runderrookworst, droge worst, vlees achter glas. Ach, kom zelf nou maar kijken er is nog veel meer... Boerderij-proeverij St. Donatus, alleen 's maandags gesloten. Schetsboek van Toon de Haas, voor 19,50 te koop in Het Open Boek. Scanners - Service Center Texel, 11777. Aanbieding diverse jeans nu f29,95. Rabbit Habit. Was u net op zoek naar een ervaren hulp in de huishouding en woont u Den Burg, bel dan 15900, na 18.00 uur. Elen Hd li|W zo gewoon Zo n drie keer per dag doen we dal allemaal Hoe^i. allemaal? Voor de 2 miljoen Nederlanders mei 'n spijsvertenngs- zietóe is elen lielemaal mei zo vanzelfsprekend De Lever Darm Stichting helpt deze mensen mei wetenschappelijk onderzoek voorlichting en patiëntenzorg Daarbij ts uw financiële hulp onmisbaar Sleun ons daarom mei uw gift Dan kunnen wij samen zorgen dal elen voor steeds meer mensen heel gewoon wordt Giro 2737. Bank 70.70.70.538 De Nederlandse Lever Darm Stichting Poslbus 25.3620 AA Breukelen Tel 03462-64946 I GEEF OM MENSEN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTÊN p 1 sSEKTEf Zwaanstraat 6 - Den Burg - Texel postbus 163 1790 AD Den Burg telefoon 02220 - 13888 BUNGALOW IN BUITENGEBIED Californiëweg 3. Mooi gelegen bungalow met diverse opstallen op 1920 m2 grond nabij het bos, tussen Den Burg en De Koog. De bungalow heeft een entree, zon nige woonkamer, keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers, w.c., douche en is voorzien van centrale verwarming. Vrij wonen in het buitengebied en toch overal dichtbij. WOONHUIS IN DE COCKSDORP Langeveldstraat 57. Aan de rand van De Cocksdorp ge legen vrijstaand woonhuis met gara ge en 506 m2 grond. Dit royale woonhuis heeft 5 slaap kamers, 2 op de begane grond en 3 boven, een royale woonkamer met open trap, eiken parket en schuifpui, een moderne open keu ken met bijkeuken, badkamer met ligbad. Het woonhuis is voorzien van hete- luchtverwarming, heeft een prachtig uitzicht over de noordpunt van het eiland, en heeft een flinke tuin op het zuiden. TEXELAARTJE Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie, Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje Naam Adres. Postcode/plaats: Plaatsen op: Advertentie x per plaatsing zetten Handtekening

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3