Cinderfeest bij opening lieuw gebouw Bruinvis m Ik was er gelijk verliefd op" Mensen -= KÜTexels F amilieberichten .TEXELSE J COURANT' Wat 'ül zeggen wou... Toeristenbelang an ng ;d; exelaartjes ÏO.D f ida VRIJDAG 21 OKTOBER 1994 Jrjchrijf maar op dat ik een beetje gejaagde indruk maak- Ria Visser, directeur van OBS De Bruinvis in Oude- iild zegt het lachend, maar met een ondertoon van t st. Vandaag heeft J. Wallage, de voormalige staatsse- taris van onderwijs, het prachtige nieuwe schoolge- ikei iw officieel geopend, maar gisteren was het feest voor kinderen en werd de overdracht van het gebouw door memer Drijver aan de gemeente gevierd. weken geleden verhuisden de ojjolkinderen van hun geïmpro- I g, erde lokalen naar het gloed- iwe gebouw. „Lekker, heerlijk, aldus Ria Visser. „Het is af loe nog wat wennen hoor. Ga na: we hebben een jaar op (ierkante meter gebivakkeerd, is 720 vierkante meter wel iwat anders. Ik ben ook voort - ind zoek als er telefoon is." grote centrale hal blijkt in de tijk uitstekend te voldoen. „Je zoveel met die ruimte. Boven- is de akoestiek prachtig. Als ringen klinkt het als een klok." iet heeft enorm veel energie in nieuwbouw gestoken, maar lift alle lof meteen door naar i's en ouders. „De mensen >g$t dorp zijn zeer betrokken bij hooi. Dat is heerlijk. Leer- i Mjtoen doen hun best, maar me- oor alle bezuinigingen komt er swel erg veel op onze nek. En is het fantastisch als er èrs klaarstaan om een stukje flu ihilf' )0 i5 !5 )5 )0 >7 f0 ran in :sei :C8 rulljte nemen, zonder dat we ook !t rog sta hi iets hoeven te vragen." Veel hulp groep vaders is eens in de k in de weer met het maken speeltoestellen voor het rrfcolplein. Dat gebeurt in een ^Hjur van een plaatselijke aanne- die de ruimte en zijn machi- gratis ter beschikking stelt. Jjj lie moeders hebben de gordij- voor het gebouw genaaid. „Er nog talloze voorbeelden. Zo onijfen we maar één paal voor basketballbord en die was ka- Die werd meegenomen voor reparatie en toen ik na het kend keek lagen er twee.... zoiets: we kregen stoelen vo|m de hal en voor de week om had één van de moeders kus- tjes genaaid voor erop. Zonder dat we erom vragen. Dat is toch fantastisch?" Het schoolplein is nog niet klaar. Er moeten plaggen op het zand ko men en ook de speelwerktuigen zijn nog niet af. „Het kost allemaal veel geld. Gelukkig hebben we veel materiaal en donaties gekre gen om er echt iets moois van de maken." Meegenieten Het kinderfeest van gisteren werd begeleid door het recreatieteam, ouders en leerkrachten. Het werd een vrolijke dag met spelletjes, pannekoeken en een poppenspe ler. Ook de leerlingen die nu al in de brugklas zitten waren uitgeno digd. Ria Visser: „Die hebben vorig jaar alle hinder door de geïmprovi seerde leslokalen meegemaakt, dus mogen ze nu ook meegenie ten van het nieuwe gebouw." Openingslied Bij de officiële opening door Walla ge zijn de leerlingen ook wel be trokken, maar het is minder „hun feestje". Visser: „Deze opzet was veel leuker voor ze. Vanmiddag hebben ze de voormalige staatse cretaris begeleid naar de school." Wallage werd verzocht een lint dat de hoofdingang dicht hield los te maken, waarna ballonnen met naam kaartjes eraan werden los gelaten en een openingslied werd gezongen. Bij het betreden van de school werd de goede akoestiek nogmaals duidelijk doordat een or kestje van leerlingen met twee gi taristen en twee blokfluiters, geassisteerd door vier zangeres sen en een zanger, het schoollied nogmaals ten gehore brachten. Gisteravond kwamen genodigden bijeen in 't Skiltje. Bouwers, ge meentebestuurders, leerkrachten en anderen die bij de ontwikkeling van de nieuwbouw betrokken wa ren, waren er getuige van hoe wethouder Nel Eelman de sleutels in handen kreeg. Ze mocht er één nachtje op passen. In haar Itmun raia-.KA-k|kl.-.l n-^-l. In de reusachtige hal van het nieuwe schoolgebouw vermaken de peuters zich in het springkussen /ftm. r.s„ o, Bram Schminken was ook één van de opdrachten tijdens het kinderfeest in De Bruinvis. (Foto Tessa de Graaft) toespraak ging ze in op de moeiza me geschiedenis die aan die nieuwbouw vooraf ging. Aannemer Drijver schonk een speelwerktuig in de vorm van een wip. En ook de dorpscommissie van Oudeschild, bij monde van Si mon Dros, was niet met lege han den gekomen. Dros overhandigde twee enveloppen, voor de school en voor de peuterspeelzaal. Het laatste woord was voor schooldirecteur Ria Visser. Ze zwaaide alle lof die haar was toe- gewoven meteen door naar haar collega's en andere medewerkers. Voor architect Maarten Smit had ze enige speciale woorden. „Ik was er gelijk verliefd op toen ik de eerste tekening onder ogen kreeg." Visser gaf met de nodige zelfspot toe zich tijdens de bouw overal hevig mee te hebben be moeid. „Ik dank jullie dat mijn be trokkenheid werd toegestaan." Visser was blij dat het „de laatste ronde" betrof, want afgelopen pe riode is niet licht geweest. Ze besloot, naar eigen zeggen, als een echte schooljuf: met het voor lezen van een column van Koos van Zonmeren over bruinvissen. Voor iedereen die het nieuwe schoolgebouw wil bewonderen wordt op zaterdag 5 november een open dag gehouden. Van 14.30 tot 15.30 uur zijn de ouders van de leerlingen welkom, daarna tot 18.00 uur alle andere belangstellenden. Concentratie in het speellokaal (Foto Tessa de Graatf) Aan de Universiteit van Amster dam heeft Mariëlle Driehuis haar doctoraal diploma in de pedagogi sche wetenschappen behaald. Zij studeerde af in de richting ortho pedagogiek, met als specialisatie school- en leermoeilijkheden. Diefstal. Een 58-jarige vrouw uit Den Burg deed aangifte van diefstaf van haar witte damesfiets. Het rijwiel stond niet afgesloten aan de Grensweg. Inbraak. Onbekenden hebben woensdagavond ingebroken in een kiosk aan de haven in Oude schild. Ze sloegen een raam stuk en namen verschillende artikelen mee. Open brief aan de Texelse ge meenteraad- Naar aanleiding van het artikel in de Texelse Courant van 11 oktober 1994 wil ik het volgende opmer ken over de veranderingen in de toeristenbelasting. Als kampeerder op camping Loodsmansduin, overnachtende in een stacaravan op een vaste sei zoenstandplaats, ben ik gewend per overnachting ƒ1,20 per per soon per nacht te betalen. Volgens het voorstel zal in het ver volg de logiesverstrekker ƒ357,- moeten afdragen voor mijn stand plaats. Ik neem aan dat hij dat aan de kampeerder zal doorberekenen. Bij de vaststelling van de hoogte van de aanslag is men kennelijk uitgegaan van 85 dagen voor 3,5 persoon ofwel 85 maal ƒ1,-. Als het voorstel wordt aangeno men, betekent dat voor sommige kampeerders een forse verhoging. Dat zijn de kampeerders die al- leenstaan en/of minder vaak ko men. Zij zouden volgens het oude systeem ƒ1,20 per persoon per nacht betalen. Iemand die alleen staat moet dan 297,5 nachten per jaar logeren om aan die f357,- te komen volgens het vigerende systeem. Dat is zelfs onmogelijk omdat het seizoen maar zeven maanden telt, op zijn hoogst! Het is extra zuur omdat oneerlijke logiesverstrekkers het maatwerk hebben verziekt, waardoor er in het vervolg met de botte bijl moet worden gehakt. Verder is het onre delijk dat uiteindelijk niet de lo giesverstrekker, maar de huurder/ toerist opdraait voor ontduiking door de verhuurder. Het voorstel spreekt over een ont snappingsclausule voor logies verstrekkers die kunnen aantonen dat zij minder overnachtingen heb ben geboekt dan waarvoor ze wa ren aangeslagen. Het voorstel behelst niet zo'n mogelijkheid voor huurders. Daar zou ik voor willen pleiten. Mocht het systeem wor den ingevoerd, dan moet het mo gelijk zijn om het teveel aan betaalde belasting terug te krijgen. Ik bedoel een teveel, veroorzaakt door de voorgestelde berekening ten opzichte van de huidige (ƒ1,20 per persoon per nacht). Wanneer de toeristenbelasting berekend volgens de huidige methode lager uitvalt dan volgens de voorgestel de, zou het verschil moeten wor den teruggegeven. Mevr. E.J. Karstens-De Jong, Amsterdam w f de tranen van het verdriet komen de fijne sji nneringen langzaam boven. Jie herinneringen hoort zeker datgene wat tijdens zijn ziekte allemaal voor MARTIN ben gedaan en betekend. «Ie bezoekjes thuis en in het ziekenhuis, de derden kaarten, de vele kado's, het beurde ontzettend op. Zijn verjaardag met de klas iet vliegen, het was geweldig. Ook na Martins dijden hebben velen hun warme gevoelens medeleven betoond door bezoek, een hand, zoen, een kaart, een brief, de vele bloemen Uw aanwezigheid bij de crematie. Het was en >or ons een grote steun te weten dat zovelen ons meeleven. mensen ontzettend bedankt. Klaas, Lia, Ronald en Sander de Ridder Hoorn, oktober 1994 toaar zijn wij voor het medeleven dat u heeft iota «nd na het overlijden van onze moeder en e n d id in N HENDRIKA SEGERINK SNELDERS Familie Segerink Familie Schraag am: in, igm Te> Burg, oktober 1994 familie, vrienden en bekenden hartelijk be- deÉtvoor a"e kaarten, bloemen, enveloppen en k(n ire attenties die we mochten ontvangen ter 9enheid van ons 45-jarig huwelijksfeest. r de directie en personeel van hotel Tatenhove J33 voor de prima verzorging. Het was alle- stb grandioos, een onvergetelijke dag voor ons. A. Mosk, B. Mosk-Spigt De Koog del &VEREN: maandag 30 'MO uur en woens- iaar ',ó6r 17 00 uur. ,eel ^N: ƒ7.05 tot op 3 regels. Per regel s j, r f2.35 (incl. btw) llirt Spullenmarkt, Dorpsplein, De Koog. Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur (bij droog weer). Vlooienmarkt in De Koog, dinsdag 25-10-'94 voor alle kinderen. Iedere deel nemer krijgt een con sumptiebon. Prijsuitrei king om 12.30 u. Zo gewoon en toch zo bijzonder Zo alledaags maar steeds weer een wonder Heel blij zijn wij met de geboorte van onze dochter Mendy Zij is geboren op 18 oktober 1994 en weegt 3530 gram. Peter en Nicole Wetsteen Klimpstraat 67, 1795 AN De Cocksdorp. Telefoon 02220-16697. Wilt u mij graag zien, bel dan even, anders slaap ik misschien. Voor velen een verrassing Voor ons een grote beslissing, maar zeker geen vergissing Heel blij zijn we met de geboorte van onze dochter Samantha Den Helder, 19 oktober 1994, 16.25 uur. Gewicht 3180 gram. Gerrit Jan en Gerda Plaatsman Oost 58, 1794 GR Oosterend. 02220 - 18765. Rustuurtje: 12.00 tot 15.00 uur. Herfsttijd, wollen mut- sentijd! Vele kleuren. 24,75. Wolboetiek 't Skuurtje, Schoonoordsin gel 5. Maandag 8 uur dr. Kuitse in het Leerhuis. EEN BETER MILIEU BEGINT Bli JEZELF Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en mijn broertje Edward 20 oktober 1994 Rob, Trea en Kelly Vonk Schilderend 7, 1791 BA Den Burg, 15022. Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van Sherida Patricia Faults ia Geboren op 14 oktober 1994 Dochter van Sanya Enting en Matt Westerlaken Moeder en kind rusten van 13.00 tot 16.00 u. Dansclub Madira geeft zaterdagavond 22 okt.: gezellige dansavond in de Schouwburgzaal van De Lindeboom. Sokkenwol van Neveda- Scheepjes- en Zareska mans. Vele kleuren. Wol boetiek 't Skuurtje. Schoonoordsingel 5. Startproblemen? Uiterst scherp geprijsde accu's. Kees Hin Banden, tel. 10707. Sokkenwol voor sokken en voor slobsokken. Wol boetiek 't Skuurtje. De Koog: lezing en inf. over dementie en hulpver lening voor belangstellen den. In de war... vergeetachtig? Is het de mentie of toch wat an ders? Kom 26 okt. naar De Dorpskelder, 20.00 u. Gratis entree. Te koop: Subaru mini jum bo '84, 5-drs., blauw me tallic, APK 6-'95, ƒ300,-. Tel. 16464. Wollen handschoenen met bijp. sjaal. Nu als set van 58,- voor f 48,-. Be- netton, Weverstr. 3. Een origineel idee. Bin nenkort bij ons verkrijg baar: 't bier van Tessel in cadeauverpakking. Leuk idee voor bijv. verjaardag, Sinterklaas of kerst. Wilt u meer weten, bel dan tel. 13229 of 16553. Te koop: eiken tafel stoelen. Tel. 12604. T.k.: Göttinger mini var kens, 7 wkn. oud, worden niet hoger dan 40 cm. Tel. 01718-28167, b.g.g. 20297. Zr. gesch. als huisvarken. Sokkenwol van Neveda- Scheepjes- en Zareska maris. Vele kleuren. Wol boetiek 't Skuurtje, Schoonoordsingel 5. Startproblemen? Uiterst scherp geprijsde accu's. Kees Hin Banden, tel. 10707. Minitripje Madeira, 4- en 5-daagse vliegreizen v.a. 799,- p.p. Reisburo Texel Holland Internatio nal. tel. 12242. Sjaals, handschoenen, hoofdbanden, in alle kleu ren en heerlijk warm. Mantje Sport b.v. Gezichtsverzorgingspro- dukten met 25% korting, lipbalsem 5,-. Body Steps. Weverstr. 1B. Wegens succes, van vrij dag t/m maandag, bij 10 kg voordelige aardappelen een bloemkool gratis! De Vlier in de Hogerstraat. Zolder te vol? Huur een kraam voor de snuffel- markt op 27 oktober. Zwarte markt, 29 okto ber, Texeltours, tel. 15555. Gezonde mensen van 18 tot 70 jaar kunnen zonder risico min. 3 x per jaar een halve liter bloed missen. Het kost u niets, maar is van grote waarde voor uw medemens. Bloedafname 21 oktober O.S.G. Hitachi electrisch kwali teitsgereedschap Bonne Mechanisatie, Eierland, tel. 11229. Sony ktv en video. Servi ce Center Texel, 11777. Bel even op hoe laat, en u bent snel aan de beurt in de Waalderstraat. Qnipp kapsalon. Liefst op af spraak, tel. 12227. Geloof in jezelf! Koop bij Kunsthandel Hans van der Klift. Sokkenwol voor sokken en voor slobsokken. Wol boetiek 't Skuurtje. Totale opheffingsuitver koop. Dorpsstraat 214 De Koog. Geopend maandag t/m vrijdag. 10.00-12.00 u. 14.00-17.00 u. Woningruil. Aangeb. in A'dam: ruime zonnige 2-kmr. woning, 1 hg. met balkon 4 x 4 op zuid westen, Oud West, vlakbij centr. en Vondelpark, huur f 460,-. Gevr.: woning 2 3 kmrs. op Texel. Liefst Den Burg, geen De Cocksd.-'t Horntja Tel. 020-6180943. De Koog: lezing en mf. over dementie en hulpver lening voor belangstellen den. In de war... vergeetachtig? Is het de mentie of toch wat an ders? Kom 26 okt. naar De Dorpskelder, 20.00 u. Gratis entree. Wollen handschoenen met bijp. sjaal. Nu als set van 58,- voor f 48,-. Be- netton, Weverstr. 3. Een origineel idee. Bin nenkort bij ons verkrijg baar: 't bier van Tessel in cadeauverpakking. Leuk idee voor bijv. verjaardag, Sinterklaas of kerst. Wit u meer weten, bel dan tel. 13229 of 16553. Herfsttijd, wollen mut- sentijd' Vele kleuren. 24,75. Wolboetiek 't Skuurtje, Schoonoordsin gel 5. Maandag 8 uur dr. Kuitse in het Leerhuis. Mandy is haar poes Sheba kwijt! Een pers, lichtgrijs van kleur. We heeft haar gezien of gevonden, om geving Maricoweg. A.u.b. bellen naar 10119 of 12285. Grote overdekte Snuffel- markt in 't Stappeland op donderdag 27 oktober. Te koop: Audi LS, 1981, 500,-; Drl. tel. f 100,-, 10258. Klaverjaskampioenschap van Texel. Opgeven tot 6 november. Tel. 13704. Master heteluchtkanon nen v.a. 1.065,-. Texel Techniek, tel. 27005. Zoekt u mooie teamkle- dmg? Kom eens langs bij ons. Mantje Sport B.V., tel. 15322. SCT. Satelliet-tv, 11777. Ik had geen werk, ging naar de kapper en daarna solliciteren, dat werkt'! Qnipp kapsalon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Bloemkool die geurt en smaakt naar bloemkool Nu voor de echte actie prijs van 95 ct. bij De Vlier. Spullenmarkt, Dorpsplein, De Koog Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur (bij droog weer). Vlooienmarkt in De Koog, dinsdag 25-10-'94 voor alle kinderen. Iedere deel nemer krijgt een con sumptiebon. Prijsuitrei king om 12.30 u. Dansclub Madira geeft zaterdagavond 22 okt.: gezellige dansavond in de Schouwburgzaal van De Lindeboom. Spullenmarkt, Dorpsplein, De Koog. Zaterdag van 14 00 tot 16.00 uur (bij droog weer). Philadelphia met Oscar winnaar Tom Hanks. Geen gezap en gezeur, bij Nauta CD films te kust en te keur. Wist u dat Texel Techniek ook een ruime ervaring heeft met (waterpom pen? Tel. 27005 Philips CD-I, Service Cen ter Texel, 11777. Opel Kadett 1980, loop of sloop, vaste prijs f 750. Lieuwstr. 9, Den Burg. Te huur: appartem. in De Cocksd. van 1 nov. tot 1 april. Tel 11433. T.k.a.: 2e hands piano en acoust. gitaar. Tel. 17339. Stoffenboet, de nieuwste kleuren gebreide wollen stoffen voor trui, vest of rok en nog veel meer. Gasthuisstr. 14. 95 ct. voor een mooie, smaakvolle bloemkool is de moeite waard. De Vlier, natuurvoeding. Lang weekend Las Pal- mas, vlucht hotel 595,- per persoon. Reis buro Texel Holland Inter national, tel. 12242. Goed seizoen gehad? Ge- feliciteert! Koop een jasje voor de winter bij Martin Karlasl Dubbel gefeli- citeert! Te koop: 2 paar skischoe nen, mt. 42-43 en mt. 38-39, 1x gebr., 275,- en 200,-; skibroek, mt. 38, 75,-; overall, mt. 54, 95,- en gratis stokken. Tel. 16672. V.a. 24 oktober a.s. hou den wij in De Worsteltent maandags en dinsdags een winterslaap. Woens dags t/m zondags zijn wij weer helemaal wakker. U bent dan ook weer van harte welkom om bij ons een „bakkie" te doen, een broodje te eten of lek ker te dineren. Elk wee kend hebben wij een andere specialiteit en a.s. vrijdag 28 oktober is de wijnproeverij met aanslui tend een heerlijk wildme- nu. Reserveren kan nog steeds. De Worsteltent, Smitsweg 6, Den Burg, tel. 10288. Te koop. Seat Fura L, bj. '85, apk 10-'95, vr.pr. 1500,-. Tel. 13874. Scanners, Service Center Texel, 11777. Kraam huren? Donderdag 27 oktober Snuffelmarkt 't Stappeland. Lachen, gieren, brullen met Wayne's World 2. Huur 'm bij Nauta CD's Filmclub videotheek. Meer dan 2000 topfilms. Deze poes is niet voor de poes maar kost f 27,50. S.O.S. winkel, Kogerstraat 2A. De laatste kramen te huur voor de Snuffelmarkt in 't Stappeland. De Efteling, 30 oktober, Texeltours, tel. 15555. Wegens overcompleet t.k. aangeb.: eiken wandmeu- bel hxbxd 1,90 x 2.00 x 0,50, 250,-. Tel 17699. Het nieuwe thuisgevoel met een schilderij van Kunsthandel Hans van der Klift aan de wand. Het Texelse Rode Kruis wil bloed zien! O.S.G. 21 oktober van 17.30-21.00 uur T.k.: Citroën Visa 2 cil., bj. '81, apk 20-7-'95, f 475,- Tel. 19710 na 18.00 uur. Gevonden: lapjespoes met zwarte vlooienband, omg. Bernhardlaan. Dierenpen- sion Slufterweg, tel. 11477. Te koop voor loop of sloop: Datsun Cherry, t.e.a.b. Tel. 18642. Kinderoppas gezocht voor 1 vrijdagavond per maand van 20.00-24 00 uur. Tel. 15583. Spullenmarkt, Dorpsplein, De Koog. Zaterdag van 14.00 tot 16 00 uur (bij droog weer). Te koop w. overcompleet: Ford Escort 1.6L, '84, met of zonder gas, rood, radio- cass., 4000,-. Tevens Mitsubishi Canter 55 oprijwagen, rijbew B. M. Bakker, tel. 12561, na 17.00 u. Vlooienmarkt in De Koog, dinsdag 25-10-'94 voor alle kinderen. Iedere deel nemer krijgt een con sumptiebon. Prijsuitrei king om 12.30 u. Dansclub Madira geeft zaterdagavond 22 okt.: gezellige dansavond in de Schouwburgzaal van De Lindeboom. Wij repareren alle merken <tv, video, radio, CD, satel- iet, camera, etc., Service Center Texel, 11777 Decoders voor RTL 4 en 5, Service Center Texel, 11777. Te koop: nette Renault 5, bj. 5-'90, kleur zwart. 1400 inj., 5600 km., dubb. spiegels, sunroof, get. glas, deelbare achter bank. Tel. 19699. Racket bespannen? Vol gende dag klaar' Bij Mant je Sport B.V. Ook voor Same-onderde- len kunt u terecht bij Texel Techniek, tel. 27005. Voor een probleemloze menopauze of menstrua tie: Femilla tinctuur van Steigerwald bij Body Steps, Weverstr. IB. Kinderoppas gezocht. Liefst omg. Oudeschild. Voor 4 dg per week, 2 x VA uur per dag. Onder koemelktijd. Tel. 15583. Verjaardagsfeestje? We wil er eens iets heel an ders doen met z'n verjaardags-partijtje. Kom dan kleien met je vriend jes/vriendinnetjes. 10,- p.p. incl. klei en bakken. Info: Joyce Bos, Oude schild, tel, 13382. Pluimhortensia, Hydran gea pamculata „Kyushu" 10,-. Zaterdags geo pend tot 16.00 uur voor de op Texel gekweekte tuinplanten. Boomkweke rij 'Texelendje, Rozendijk, tel. 13612. Verkoop en reparatie ra dio, tv, video, Service Center Texel, 11777. En nu allemaal aan de schapekaas van De Noordkroon. Dan kan bij: Den Burg De Banaan, De Jong (markt), De Vlier, De Raadskelder, In den Grooten Slock, Schapen boerderij De Noordkroon; De Koog: La Cassarole, Semke Delicatexel, Top tien; Den Hoorn: Het Kompas, Goénga, Klif 12, Sint Donatus; Oosterend: G. Koot, R. Trap, Oude schild. Ruud Boom; De Cocksdorp: De Krim, De Slufter. Verzamelbeurs, 13 no vember. Texeltours, tel. 15555.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3