eves* ~le koop: JOS KAGER 't Stappeland ARZBERG en ARABIA serviezen vindt u in Een Bourgeois voor een prix dTami! Rchte S,3% Garage Rentenaar MOMISTAIR dat weet u nog niet. 20* n:* 20.* 19* 28.* 29* KERS EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF ZDH succes in de thuiswedstrijd tegen Berkhout aanvang 14.00 Chinees - Indisch - Cantonees - Japan: Sfeervol Oriëntaals lopend buffet dn TEXELSE COURANT Noord -iZlolland KENNISGEVING Dat we blokhuttentuinmeubelen, tenten, Mepal serviezen enz. hebben, dat weet u al. Maar dat we sta-caravans van 6.00 mtr x 3.00 mtr KAMPEERCENTRUM Telefoon 02220-12833 *"UM* E88B «DE $UltE «BOfTBJBL Snertrit rnjiUJim ITlets IN alle: vormen en kleuren I VOOR DE UITERSTE HOUT- BAARHEID. PLUS KLUS sport- en evenementencentrum DE KOOG SNUFFELMARKT tijdens de herfstvakantie Mr. P. Traudes advocaat-procureur wenst Vrouw, 31 jaar, zoekt 0p 19 oktober was het 75 jaar geleden dat door N. Maat onze begrafenisonderneming is opgericht. A. Maat Begrafenis- en Crematieondememing SPECIALITEITEN RESTAUR A NI PEKING jlt M XIKADEL 1 DE KOOG TEXEL TEE. 02220 175» Alleen voor mensen die rven.. Opel Corsa 12i 3-deurs, v.a. ƒ23.650,- DPEL^ VRIJDAG 21 OKTOBER 1994 PROVINCIE VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op de secretarie van de gemeente Texel en in het gebouw van de dienst Milieu en Water (inlichtingen: kamer 2090), Houtplein 33 te Haarlem gedurende de periode van 21 oktober tot en met 25 november 1994, voor een ieder ter inzage liggen de ontwerp besluiten ten behoeve van. 1. J S. en H.C. Dijt. Westergeest 10 te Den Burg; (320/009/01) 2. MJ. Kikkert, Westergeest 7 te Den Burg; (320/008/01) 3. P.M. Smit, Pontweg 77 te Den Burg; (320/004/01) 4. J. Hopman. Ongeren I I te Den Burg. (320/003/01) 5 P Bekker, Vogelenzang 19 te Den Burg. (320/012/01) aangaande het ambtshalve intrekken van door ons in I989 ver leende ontheffingen voor activiteiten waarvoor op dit moment ingevolge artikel 5. tweede lid van de verordening een vrijstellings bepaling geldt dan wel voor activiteiten waarvoor geen ontheffing noodzakeli|k is. Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende bij ons schriftelijke bedenkingen inbrengen tegen het ontwerp-besluit (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Postbus I23, 2000 MD Haarlem). Degene die zijn bedenkingen tijdig kenbaar heeft gemaakt, als mede degene voor wie het ontwerp-besluit is genomen, worden indien zij daartoe de wens te kennen geven, door ons gehoord. Bi) de voorbereiding van het besluit wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure gevolgd. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. I 210"* 10 0' 1 8ed ShCKwr 4 Totkt 1 Bod non rechtstreeks uit Engeland op voorraad hebben, Spinbaan 14 - Den Burg - 13163 WEVERSTRAAT 36, DEN BURG, 3 15705 Een woonhuis met garage, 190 m2 onder en bijgelegen eigen grond. INDELING: Entree met toilet, open keuken aan de voorzijde van de woning, L-vormige woonkamer met serre en bijkeuken. VERDIEPING: Royale overloop met 1 grote slaapkamer en bad kamer, waarin 2e toilet en douche en half open stu deerkamer. De studeerka mer is gemakkelijk te veranderen in een 2e slaapkamer. Het dakraam in het schuine dakvlak geeft een fraaie lichtinval op deze verdieping en de zolder-verdieping. Via een vaste trap bereikt u de ze verdieping waar zich een opslagkamer, overloop en ruime slaapkamer bevindt. Hete luchtverwarming en goede isolatie geven deze houtskeletbouwwoning extra woongenot. Koopsom op aanvraag. Oplevering in overleg. BEMIDDELING ONROEREND GOED Bernhardlaan 109 Postbus 146 1790 AC Den Burg-Texel uDnbm Het aardige ran wijn kopen is bet vinden van onbekende enthousiast van onze reis teruggekomen Xiet alleen hebben wij een fantas- tistbe wijn gevonden, maar bovendien kunnen wij u r deze Cru Bourgeois uit de Medoc een onvoorstelbaar aanbod doen Dit geschenk doet iedereen "shaken" van vreugde! Op 21 oktober gaat de 2e Nationale Slijlersweek in. Ue Culle Bot lelier haakt hier tvl op in met vele speciale aanbiedingen en akties waaronder het Nationale Slijlersweek geschenk een cocktailshaker voor maar J14,95! GRVm do Chateau Noaillac 1991 Médoc, Cru Bourgeois ufirn DE LEELM n.VERVN IQM.t BKLNI» MENKES BQOIZJLlïl POLION U RULVUJNL PII.SFNER IENEUK Ut BBELBOCK UEIX CQ&ME M1S1Ü b-pack b-pjck MUIK S1HIPPER BI1TEK i>|Hiur' KOBr.K 1 SON S l'OKI MARTINI U.KMOl IH BOO.MSMA MIKRRFNSKKNr.KR Al l 1 s ONDr K DE KI KK Waaldersiraat 27, Oen Buig. Tel. 13185 (tegenover Alben Hegn) Witte Kruislaan 7a. Oen Burg, Tel 22165 Prljfrn /Ijn alhiulprij/cn. Looptijd .unblcdlngvn *«n 10-10 l/m M.. A.B. club TEXEL afdeling puzzelritten organiseert op zaterdagavond 22 oktober a.s. de jaarlijkse Inschrijving vanaf: 19.30 uur op het Wezenland, aanvang: 20.00 uur. De moeilijkheidgraad van deze rit is aangepast voor onze nieuw intre dende puzzelaars. Deze rit wordt gesponsord door (VHM drogisterijparfumerie, fotohandel rukkerij L&R drukt ze wel PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN BURG TELEFOON 02220-62630 A. v.d. Vis b.v. Maricoweg 6, Den Burg. Herfstvakantie betekent vrije dagen vrije dagen betekent iets gaan doen iets gaan doen betekent opruimen opruimen betekent zolder/schuur zolder/schuur betekent veel spullen veel spullen betekent waarde betekent SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT.. betekent huur 725,- huur 725,- betekent bijna voor niets bijna voor niets.... betekent RESERVEREN RESERVEREN betekent 27000 BELLEN 27000 BELLEN betekent kraam betekent kramen betekent veel mensen veel mensen betekent veel kijkers veel kijkers betekent veel kopers veel kopers betekent enz. op 27 oktober van 10.00-17.00 uur. DOEN!!! RESERVEER NU UW KRAAM... BEL: 27000. XZicct Oh. CMtA. (Ut v2J-c fft*. Lo&tcu+Xc LIDNE*>1 Schilderend 81 - Den Burg Telefoon 12315 SlfZD.YL adm./sccr. of ander werk Full- of Part-time - Ruime werkervaring, - Ook met PC en WP 5.1 - Goede kennis van Ned., Du., Eng. - l.b.v. rijbewijs BE Reacties br. onder nr. 1568 Bur. Tex.Crt Dit feit willen wjj niet ongemerkt aan u voorbij laten gaan. Daarom stellen wy u in de gelegenheid om op zaterdag 22 oktober van 14.00 tot 17.00 uur ons uitvaartcentrum te bezichtigen. Daarbij is het mogelijk om vragen te stellen en wij zullen die, zover dat in ons vermogen ligt, beantwoorden. Dit alles onder het genot van een kopje koffie. Thijsselaan 19,1791VD Den Burg - Texel. Telefoon 02220 -14963. incl. gebakken Chinese vis in oestersaus. Aanstaande zondag 23 oktober om 19.00 uur. Speciale prijs: van /"27,50 voor ƒ25,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar voor ƒ15,- Graag telefonisch reserveren Ie grijpt ..cc heilik cn jan. Eruit halen war erin r.t i clcmaal jouw 5tijl Het ij <x;k dc iT'j c Corva Sport Ajh /"n eigen/innip cn /te |c .tl meteen d.jt liet om eenfj Iedere Corui heeft nanJaard oJ- Opel-veillgbeidspakbet S-vmneHinfH gaign-vldr uhokdempert 6-ipedw rpiem nt dakantenr,t luihtreeirttlotf lynrrm art mienfilitn info-dbpUj En 2 jaar gratis onderhoud. aehur r CORSA i w i iontelbare bniiempiegeL orui Spon 4i- löV heeft 4, K,V mort' {90 DtN-pV66'if' gninl gin iport>rerlen 'IGSCüKO banden achterspoiler rn iptrgelt v* in deler nrrrHifbjrr ichtrrbjnkltfH lorrrmeller m l-evgte vfnirlSi" l'fitiilud/ry.l'Jtl J ipdtkl tpc-nw "Pnt Ptmt'-MltJmg AfgebttUL Co na Spon l,4i-lft vanaf f2&.4S0,~ (lichtmetalm volgen optie) Oprl (orto t.2i J-drnn, vanaf f23.650,- typc g.t.it I'll |t voelt liet. iïk |ee jurkeerploats bent uitgcdrjjiJ O?' njjr je vrije weekend t.mv.volglu*] ■tl dis gewone ty(X"s L nrst is d.tll <"l| .into viMir iedereen |e moet wel lien iti icm.md die keu/es •Inrit te Uil d.tll »nil l>ij ons langs want JW hij al. de nieuwe orsa «>S Opel. Voor wie meef 1 I I I I Peperstraat 44, Oosterend, telefoon 0222^» 18227.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6