De makelaars bieden aan: 8® GROTER Niet in prijs R garage dros NauiA VERLAAGD, MAAR IN WAARDE VERMEERDERD. NIEUW BIJ GOENGA'S i. GEMEENTE TEXEL EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF "f Eelman Van Heerwaarden zijn je mooiste foto's nog mooier. En nu ook nog zeer voordelig: 20x30cm 3.95 30x45cm 7.95 40x60cm 14.95 50x70cm 17.95 De nieuwe Renault 19 Latitude. Inclusief f 3.840,-* aan extra's. TEXELSEg COURANT' specialiteitenslagerij en meermarkt Naast ons gewone assortiment bieden wij nu óók, 6 DAGEN PER WEEK! TRUE LIES JEÉ arlstokatten IH> ni' u;. Tff rbr. rpe branding - - tit? VRIJDAG 21 OKTOBER 1994 Helft van een dubbel woonhuis (Noordwester 51 tn Den Burg) met aangebouwde garage/berging en 320 m2 onder- en bijgelegen eigen grond en tuin. De indeling: entree in hal met toilet, ruime Z- vormigc eet/zitkamer met parketvloer, open haard, schuilpui naar beschut terras en trap naar verdieping; gedeeltelijk open keuken, bijkeuken met was machineaansluiting en doorgang naar garage/berging. Op de verdieping een overloop, badkamer met ligbad, aparte douche, toilet en wastafel; drie slaapkamers. Een van de slaapkamers heelt een eigen doorgang naar het dakterras Vaste trap naar ruime vliering. De woning is voorzien van thermopane beglazing, een aardgasgestookte CV- installatie met warmwatervoor ziening en een 10-liter warmwaterboiler in de keuken. Oplevering in overleg Vraagprijs 350.000,- kosten koper. makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg telefoon 02220 - 13555 fax 13946 NATUURVOEDING TEXEL Hogerstraat 15, Den Burg telefoon 02220 - 13951 In een fraaie lijst, voordelig gemonteerd op kunststof, op gelamineerd vezelplaat of tussen glas. VAKWERK IN FOTO'S EUROPA De nieuwe Renault 19 Europa. Inclusief f 1.755,- aan extra's. ln hoogte verstelbaar stuur, in hoogte verstel bare bestuurdersstoel, verstelbare lendesteun zon werend glas in ongelijke delen neerkJapbare ach terbank De Renault 19 Europa 1.4 5-dcurs Vanal 1 27.995.-. Stuurbekrachtiging centrale deurvergrendeling met afstandsbediening bumpers in kleur van car rosserie in hoogte verstelbaar stuur, in hoogte ver stelbare bestuurdersstoel. Dc Renault 19 Latitude 1 4e 5-deurs. Vanal 1 31.485,-. ELYSFJ De nieuwe Renault 19 Elysee. Inclusief f 1.240,- aan extra's. Airbag Standaard: elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, elektrisch bedienbaro zijruiten voor, stuurbekrachtiging. De Renault 19 lilvsee 1 8i 3-dcurs. Vanal I 38 '295,-. Renault maakt de aanscha! van de 19 nu nog aantrekkelijker dan het al was. We hebben 'm namelijk uitgebreid met vele extra's die de veiligheid en het comfort aanzienlijk verhogen. Waardoor hij dus in waarde is geste gen. U ?iet hier het resultaat. Drie geheel ver nieuwde versies van de Renault 19: dc Europa, de Latitude en de Elysee I3ij ons kunt u terecht voor een proefrit. RENAULT EEN EIGEN MANIER Of misschien wel drie proefritten. VAN LEVEN Priizcn inclusief BTW' exclusie! Losten rijklaar maken Prijs- cn spccilic.uicwijzigingen v oorbehouden Renault adviseert lilt Olicn. 8 jaar ploarwerkgarantic. Geldt niet voor 1.8- en dT-vcrsie Oorsprongweg 3, 1795 LA Eierland-Texel Tel 02220-11233/11423. van ecologische bodem RUND-, VARKENS- en LAMSVLEES van ecologische bodem. Vers van het mes en afkomstig van de Noordkroon! Óók vleeswaren. Tevens BIOLOGISCH-DYNAMISCHE groente en fruit. Heerlijk van smaak! Natuurlijk bij Goënga, Naai 1 - Den Hoorn. CINEACt ÏEXEl NEDERLANDSE PREMIERE ARNOLD SCHWARZENEGGER I 1 T/IWI. ZON 10.30 »n v MA A T/M DONO 20.30 uur UAOEUIJKS IS.aOuur AVOND M IS,-/ MIDOAQ *1. 12.SO RESERVEREN EN INFO. TEL t 1x0x7 Gravenstraat 33 Den Burg Bowls la carte restaurant MET DIV. VIS- EN VLEESSPECIALITEITEN 1 BRUILOFTEN RECEPTIES en PERSONEELSFEESTEN BOWLEN - KEGELEN BILJARTEN 3» Tot ziens bij: rV72^ yS' 'B°odtCaan 6, 'De Koog, GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienstkring Texel, vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan door mid del van toepassing van artikel 17 van de W.R.O., voor tijdelijke opslagruimte van breuksteen e.d. ten behoeve van de aanleg van de dam Eierland. De opslagcapaciteit is nodig voor de overslag en tijdelijke opslag van bouwmaterialen ten behoeve van het maken van de dam Eierland en zal plaats vinden op navolgende lokaties: 1. het strand bij de vuurtoren; 2. het werkterrein c.q. opslagterrein van RWS, bij de voormalige asfaltmolen; 3. het opslagterrein van RWS en plaats rond par keerterrein nabij het reddingsboothuis. De vrijstelling zal worden verleend voor de perio de 1995 en t/m juli 1996. De situatietekeningen liggen vanaf 24 oktober 1994 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12 van de gemeente secretarie. Eventuele bedenkingen tegen de bovenbedoelde voornemens kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. Afgegeven bouwvergunningen J. Brouwer voor het vergroten va woonhuis aan Klif 26 te Den Hoorn, A Hutjes voor het veranderen v.e. opslag-/ werkruimte a/d De Ruyterstraat 1 te Oudeschild; J.E.A M. Blaauboer-Witte voor het veranderen v.e. woonhuis a/d Mo lendwarsstraat 4 te Den Burg; C.Kaczor voor het bouwen v.e. autowashal a/d Keesomlaan 45 te Den Burg; Jan Koorn Pro- jectbouw voor het bouwen v.e. garage a/d Duykerdam te Den Burg; J.C. van Leeuwen-Bogaard voor het plaatsen v.e. gara ge/berging a/d Muyweg 58 te De Cocksdorp; Vakantiecen trum ,,De Krim" voor het plaatsen van vier porto-cabms a/d Roggeslootweg 6 te De Cocksdorp; B. Eelman voor het bou wen v.e. serre a/d Wilhelminalaan 19 te Den Burg; Stichting Agrarisch Museum voor het vergroten/vernieuwen v.e. op slagruimte a/h Groenewegje 1 te De Waal; J.C.N. Hin voor het veranderen/vergroten v.e. veestal a/d Hoornderweg 7 te Den Burg. Goedgekeurde meldingen J. Kooger voor het plaatsen ve. kas a/d Wagemakerstraat 8 te Den Burg; R.P. Heerschap voor het bouwen v.e. tuinhuisje a/d Postweg 81 te De Cocksdorp; B. Rump-Vertelman voor het plaatsen ve berging a/d Duykerdam 18 te Den Burg; W.F. van Hintum voor het verplaatsen ve kozijn a/d Herenstraat 12 te Den Hoorn. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het Bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagte kening, een omschrijving van het besluit waarte gen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aan vraag om bouwvergunning is ingediend door: Fam. Meijer voor het vergroten v£ woonhuis a/d Kik- kertstraat 58 te De Cocksdorp (ontvangen 3-10-'94); S. Bet- sema voor het bouwen v.e serre a/d Mulderstraat 33 te Oosterend (ontvangen 4-10-'94); Fa. D. Terpstra Zonen voor het vergrote'n v.e. loods a/d De Rede 13 te Den Hoorn (ontvangen 5-10-'94); R. Kikkert voor het bouwen van drie appartementen a/h Mienterglop 7 te De Koog (ontvangen 5-10-'94); J.C. van Leeuwen-Boogaard voor het vergroten v.e. woonhuis en plaatsen v.e. garage/berging a/d Muyweg 58 te De Cocksdorp (ontvangen 6-10-'94); Jan Koorn Pro- jectbouw voor het plaatsen v.e. dakkapel a/d Duykerdam te Den Burg (ontvangen 6-10-'94); J.P. Hillen voor het verande ren v.e. schuur tot zomerwoning a/d Kogerstraat 54 te Den Burg (ontvangen 6-10-'94); Jan Koorn Projectbouw voor het plaatsen v.e. dakkapel a/d Duykerdam te Den Burg (ontvan gen 6-10-'94); Widipa b.v. voor het plaatsen v.e. zonneranda a/d Achtertune 9 te Oosterend (ontvangen 7-10-'94); P. Daalder voor het vergroten v.e. zomerwoning a/d Lange- veldstraat 43a te De Cocksdorp (ontvangen 7-10-'94); Drij ver bouw B&U bv voor het bouwen v.e. berging aan de Buysstraat 2 te De Cocksdorp (ontvangen 7-10-'94), Me vrouw J. Remke-Bolte voor het vergroten v.e zomerhuisje a/d Californiëweg 273 te De Koog (ontvangen 10-10-'94); C.P Witte voor het plaatsen v.e. machineberging a/d Zanddijk 372 te De Cocksdorp (ontvangen 11-10-'94); Stichting Kam- peerschuur Texel voor het veranderen v.e. jeugdhotel a/h Ger- ritslanderdijkje 2 te Den Burg (ontvangen 13-10-'94); J. Bestuursrechtspraak verzoeken een voorlo voorziening te treffen, indien onverwijlde sp gelet op de betrokken belangen, dat vereist Nadere informatie: afdeling Milieubeheer, foon (doorkiesnummer) 62188. Kuiper voor het plaatsen v.e. woning met garage aan Vierhui zen 5 te Oosterend (ontvangen 13-10-'94); K. Witte voor het vernieuwen v.e veestal aan Zuidhaffel 10 te Den Burg (ont vangen 13-10-'94); J. Wessels voor het verbouwen v.e. woonhuis a/d Brink 23 te De Koog (ontvangen 13-10-'94); Kerkvoogdij N H. Kerk Den Hoorn voor het veranderen v.e. verenigingsgebouw a/d Herenstraat 35 te Den Hoorn (ont vangen 17-10-'94); H.E. Komduur voor het plaatsen v.e. schuurtje a/d Schoorwal 7 te Den Burg (ontvangen 17-10-'94); A.W Westerlaken voor het plaatsen v.e. schuur tje a/d Schoorwal 9 te Den Burg (ontvangen 17-10-'94); G. Verschoor voor het plaatsen v.e. dakkapel a/d Kogerstraat 39 te Den Burg (ontvangen 18-10-'94); Stichting Camphillge- meenschap Maartenhuis voor het oprichten v.e dagverblijf a/d Ruyslaan 81 te De Koog (ontvangen 18-10-'94). Tevens is een melding bouwvoornemen inge diend door: N. Nagtegaal voor het plaatsen ve. berging a/d Zanddijk 52 te De Cocksdorp (ontvangen 10-10-'94); T.G. Veeger voor het plaatsen v.e schuurtje a/d Middelton 19 te Den Burg (ontvangen 11-10-' 94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. GEMEENTE TEXEL Informatiebijeenkomst Sociaal-Economisch Structuuronderzoek Burgemeester en wethouders maken bekend dat op donderdag 27 oktober, om 19.30 uur in Par tycentrum Calluna, Schumakersweg 3 te De Koog, een openbare informatiebijeenkomst zal worden gehouden met betrekking tot het sociaal- economisch structuuronderzoek voor de Ge meente Texel. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor belangstel lenden en belanghebbenden. Tijdens deze informatiebijeenkomst zal door me dewerkers van Grontmij/Buck Consultants, een toelichting worden gegeven op het onderzoek. Het onderzoek beoogt een visie te geven op de toekomstige sociaal-economische ontwikkeling van Texel. Het rapport is in te zien op de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, kamer 1.14. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning op grond van de Wet Milieubeheer hebben verleend aan: Elko Vermeulen b.v., gevestigd aan de Slotskolk 6 te Ooster end voor het veranderen van een aannemersbedrijf/timmer fabriek; n.v. PEN Energiebedrijf Noord-Holland, gevestigd aan de Reijer Keijserstraat/Schilderend 70 te Den Burg, voor een electriciteitsdistributiebedrijf; A. Terpstra, gevestigd aan De Rede 7 te Den Hoorp, voor een melkrundveehouderij/bol- lenbedrijf; J.S. Keijser, gevestigd aan de Hallerweg 33 te Den Burg, voor een schapenhouderij en akkerbouwbedrijf; A. Langeveld, gevestigd aan de Postweg 140 te De Cocksdorp, voor een akkerbouwbedrijf en schapenhouderij. In het belang van de bescherming van het milieu zijn voorschriften aan de vergunning verbonden. Vanaf 24 oktober a.s. liggen tot het einde van de beroepstermijn dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur, ter inzage op de afdeling Milieubeheer in het ge meentehuis (bovenste verdieping, kamer 2.051: de vergunning en alle daaraan voorafgegane openbare stukken. Desgevraagd kunnen de ter inzage gelegde stuk ken ook buiten de gebruikelijke openingstijden worden ingezien en toegelicht. Uitsluitend: - wie tijdig bedenkingen hebben ingebracht te gen het aan de vergunning voorafgegane ont werpbesluit; - wie bedenkingen hebben tegen eventuele af wijkingen van de milieuvergunning ten op zichte van het ontwerp-besluit; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen tegen het ontwerp-besluit te hebben ingebracht, kun nen tegen de verleende milieuvergunning be roep instellen. Met ingang van de dag na de datum van de ter inzagelegging, is binnen zes weken administratief beroep mogelijk op de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Wie in beroep is gegaan kan binnen de be roepstermijn de voorzitter van de afdeling GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders maken bekent zij voornemens zijn kapvergunning ingevolge kei 5 van de Kapverordening Texel en ovei komstig het bepaalde in de Algemene Bestuursrecht te verlenen aan: C.J.N. Bakker, Hollewal 28 te Den Burg; J.J.E. Moonen hardlaan 72 te Den Burg; Drechtstede Beheer b.v. t.b.v. tie Bolwerk 5 te Oudeschild; D.C. Visser, Zeebries 9 Burg. De aanvraag om kapvergunning en een onti van de beschikking op deze aanvraag, alsr het advies van het hoofd van de afdeling Gi beheer van Gemeentewerken, liggen gedur vier weken voor belanghebbenden ter inzag Binnen deze termijn kunnen deze belangheb den hun zienswijze daarover hetzij mond( hetzij schriftelijk aan burgemeester en wet ders kenbaar maken. De desbetreffende stukken zijn gedurend openingstijden van het gemeentehuis aanvi op de afdeling Milieubeheer, kamer 2.05 venste verdieping). GEMEENTE TEXEL Akkerbouw met open grondteelt Inleveren meldingsformulier en plattegrond ning akkerbouw met open grondteelt. Op 27 september j.l. is er een voorlichtingsa georganiseerd voor de bedrijfstak akkerb met open grondteelt. Voor degenen die geen dingsformulier van de bedrijfsorganisatie ha gekregen waren op deze informatie-avond formulieren te krijgen. De meldingsformut dienen zoals afgesproken op de voorlichtif vond, vóór 15 oktober met een plattegrohi ning bij de gemeente, afdeling Milieul nd «i i ibf ingeleverd te worden. Tot op heden is de helft van de formulieren nen. Wij raden degenen die nog niet hebbei reageerd aan om dit vóór 1 november a. doen. Nalatigheid levert een strafbaar feit op ingev de Wet Milieubeheer. Het is de bedoeling dat de akkerbouwbedr op het eiland door het ingenieursbureau 0r< woud uit Almere namens de gemeente wo bezocht. Dit zal in nauw overleg met de gemeente beuren. De bezoeken zijn gepland in week 45 (7-11 vember). De te bezoeken bedrijven worden v voren telefonisch benaderd voor een afspra GEMEENTE TEXEL Verleende toestemmingen voor evenement! oktober/november 1994: Snuffelmarkt in sport- en evenementencentrum 't St land op 27 oktober 1994; horeca-avond in sport en» mentencentrum 't Stappeland op 29 oktober 1994 Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht u tegen dit besluit bij burgemeester en wet ders een bezwaarschrift indienen binnen zes ken na de dag waarop dit besluit is verzond! uitgereikt. Het bezwaarschrift dient ten mins bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartege' zwaar wordt gemaakt; - de gronden van het bezwaar; - zo mogelijk een afschrift van het best" besluit. GEMEENTE TEXEL Spreekuur burgemeester en wethoudw De burgemeester is verhinderd spreekuur den op 25 oktober aanstaande. De wethouders Schilling en Poster houden! spreekuur op 31 oktober aanstaande.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8