Bekendmaking AandeTexelse 18-plussers. ÜErhuurbEdrijf Bruining Maar uiteindelijk: moet u gewoon bij Hielke zijn. „De Klapband" jW)<^ Televisie en video MUSItL Zie Ginds Komt. KERS lrB| EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF texelse vereniging van logiesventrekkers m 1 .TEXELSE COURANT reparatie COMBI BROUWER 12294 Geld nodig? |PRESENTEEB]J MUSIC STORE uw CD Speciaalzaak Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat IN ALLE VORMEN EN KLEUREN - Rijschool Wetsteen ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v) LEDENVERGADERING Brink 6 - 1796 AJ De Koog - Texel - Tel. 02220-27027 - fax 17482 Postkantoor De Koog De Koog - Texel, 24 oktober 1994 Indien u in de maand november toch het postkantoor in De Koog bezoekt, denk dan ook eens aan de rest van het winkelbestand. Wij hebben o.a.: Er is nog steeds geen dorpshuis, jammer!!! Er is nog steeds geen dorpshuis, jammer!!! Nóg steeds geen dorpshuis, jammer!!! Misschien moeten ze even met Hielke praten. Speelkwartier Jutter De Kuip Ouwe Skool open 13 uur per dag en 7 dagen in de week. DINSDAG 25 OKTOBER 1994 Spierpijn, rug-, nekklach- ten. Neem eens een ont spanningsmassage door gedipl. sportmasseur. Inl Paul Luyten, tel. 14757 te Den Burg. De Koog: lezing en inf over dementie en hulpver lening voor belangstellen den. In de war., "vergeetachtig? Is het de mentie of toch wat an ders? Kom 26 okt. naar De Dorpskelder, 20.00 u. Gratis entree Boek vóór 31 oktober uw Centerparcs-vakantie en ontvang het gratis ver wenpakket of kinderpret- pakket. Geldig voor aankomst binnen 7-11- 94 t/m 23-02-'95. Info en boekingen. Rabobank Texel, tel. 14341. WARE GROOTTE Schetsboek met 46 tekeningen van Toon de Haas. Voor /19,50 in HET OPEN BOEK. vertrouwd voordelig WINNENDE NUMMER SNERT-AKTIE AANVANG SNERTSEIZOEN IN EETCAFE PARKSTRAAT 1 zak met 100 guldens is gevallen op nummer 7 De prijswinnaar wordt verzocht even te bellen, telnr. 19310, vragen naar Wilma. Bel Jos Kager Financieringen Tel. 12833 Simpel, eenvoudig en doordacht advies en binnen 1 dag geregeld. Geen onderpand nodig, dus voor de financie ring van Uw inboedel of auto gewoon even langskomen of een afspraak maken. Boek vóór 31 oktober uw Centerparcs-vakantie en ontvang het gratis ver wenpakket of kinderpret- pakket. Geldig voor aankomst binnen 7-11-'94 t/m 23-02-'95. Info en boekingen Rabobank Texel, tel 14341. Kopietje nodig! II Bij Re clamestudio R.n.R. heeft u keuze uit div. kleuren of een combinatie van kleu ren op 1 kopie. Groot as sortiment papier. Formaat t/m A3. R.n.R. Copyservi- ce. Burgwal 15, Den Burg, tel. 14424. Vanaf donderdag 27 oktober eindelijk te koop het eerste kompaktplaatje (see- dee) van „De Klapband" Zaterdag 29 oktober vanaf 16.00 uur signeren de jonge helden hun seedee. THE Weverstraat 17 Den Burg - Texel telefoon 02220 - 14988 GEEN F50,- MAAR F75,-. STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE. Dommelt n straks weg in een grijze winterslaapi Of laat ii uw interieur opfleuren door de Winterschilderf Dat is dit jaar extra aantrekkelijk Want als particulier profiteert u ran een extra hoge premie van 7.5. per man per dag (bil minimaal drie mandagen). Voor bedrijven geldt een premie ran f 35'.- per man per dag. Bel ons daarom snel voor een afspraak of meer informatie. UW WINTERSCHILDER I Telefoon 18229 b.g.g. 18672 - fax 18718 Wet verontreiniging zeewater Toepassen van staal- en fosfor- slakken De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend Op 27 juli 1994 is van Rijkswaterstaat, directie Noord Holland te Haarlem, een verzoek om ontheffing ingevolge de Wet verontreiniging zeewater ontvangen Het verzoek betreft het toepassen van L D staalslakken en fosforslakken bij het bouwen van een zandvangende dam van 550 meter bij km 30.5 op de noordwestkust van Texel (Eierland) Het voornemen bestaat om, onder het stellen van voorschriften, positief te beschikken op het verzoek Termijn van terinzageleggmg De ontwerp-beschikking, alsmede het verzoek en andere ter zake zijnde stukken liggen van 26 oktober 1994 tot en met 22 november 1994 ter inzage bij a. tijdens kantooruren op het gemeentehuis Texel, Afd. Milieubeheer, kamer 2 05 (bovenste etage), Groene Plaats 1 Den Burg, tel. 02220-62121, b de directie Noordzee van Rijkswaterstaat, Koopmansstraat 1 te Rijswijk (ZH), elke werkdag van 08 00 uur tot 16.00 uur en elke donderdagavond van 16 00 uur tot 19 00 uur. Tijdens kantooruren kan bij de directie Noordzee desgewenst monde linge toelichting op de stukken worden verkregen (tel 070-3366735) Bedenkingen Een ieder kan tot en met 22 november 1994 schriftelijk bedenkingen inbrengen bi| de hoofdingenieur-directeur van de Rijks waterstaat in de directie Noordzee. Postbus 5807, 2280 HV Rijswijk Degene die een bedenking indient kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zi|n/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken Gedurende de termijn van ter inzageleggmg kan een ieder desgevraagd in de gelegenheid worden gesteld tot een gedachtenwisseling over de ontwerp beschikking, waarbij ook de verzoekster aanwezig kan zijn Daarbij kunnen monde linge bedenkingen worden ingebracht Rijswijk, 18 oktober 1994, de minister van Verkeer en Waterstaat. namens deze. de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noordzee, ir D Tromp Ministerie van Verkeer en Waterstaat rukkerij L&R drukt ze wel PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN BURG TEIEF00N 02220-62630 De laatste kramen te huur voor de Snuffelmarkt in 't Stappeland. De Pianobar. De maand oktober do. t/m zo. ge opend van 21.00-02.00 uur Tot ziens: Annemiek en Stephan. Oktoberaanbieding gesmeden snoeischaar 57,50 nu 46,50. Rente naar Oosterend, tel. 18227. Nu ook te huur, /15,- p.dag. Zandstra skeelers mt. 39 t/m 46, Sportshop Texel, tel. 13145. De Koog: lezing en inf. over dementie en hulpver lening voor belangstellen den. In de war... vergeetachtig? Is het de mentie of toch wat an ders? Kom 26 okt. naar De Dorpskelder, 20 00 u. Gratis entree. Bij ons rijd je met een stoere Mitsubishi 4WD ol met de 'handzame' Peugeot 306 Een spoedcursus kan x ook 7 halve dagen examen voor 1480,-. Ook theorielessen. Telefoon 15752 geeft je v o o r r aTrg De Texelse Muziek en Dansschool en de Welzijnsstichting Texel roepen sollicitanten op voor de funktie van 0,6 formatieplaats 24 uur per week t.txv. ondersteunende sekretariële (balie): werkzaamheden. De medewerker komt in dienst van de Texelse Muziek- en Dans school. Salariëring: min. f 977,- max. f1.592,- per maand. Indiensttreding per 1 januari 1995, voorlopig voor één jaar, met de mogelijkheid na geble ken geschiktheid tot omzetting in een over eenkomst voor onbepaalde tijd. Uw sollicitatie, te richten aan Muziek- school/WST, Postbus 143, 1790 AC te Den Burg, dient uiterlijk 8 november in ons bezit te zijn. Meer informatie: Hendrik Jan Trooster Bart Heijnen (tel. 13493 15582). Hiermee worden de leden van de TVl uitgenodigd voor het bijwonen van de op donderdag 3 november 1994 om 20.00 in Theater Restaurant „Klif 12" in Den Hoo Agenda: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 28 april 1994. 4. Vaststellen begroting 1995. 5. Contributie 1995 en toelichting op plan tot verlaging van de contributie. 6. Rondvraag. PAUZE 7. Mevrouw Prof. Dr. M. Jansen-Verbeke (Bijzonder Hoogleraar Toerisme Erasmus Universiteit Rotterdam) zal een lezing geven over: trends, kansen en bedrei gingen in het toerisme. Uiteraard bestas: de mogelijkheid tot het stellen van vragi K 8. Sluiting. Bestuur Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers .-r'-. V I1- •'V'pk De twee grootste supermarkten van Texel, Top Tien en Spar Super. Twee ruim gesorteerde warme bakkers, Timmers Bakkerij en 't Gouwe Boltje. Een kwaliteits slagerij iepe de boer en in iedere supermarkt nog een. Vier grote fietsenzaken: Verhuurbedrijf Bruining, Brinl$J-postkantoor, Change verhuur van fietsen, scooters, bolderwagens, verkoop gasflessen. Verhuurbedrijf Breuning, Nikadel. Kikkert, Badweg en Fietsinn. - Garage Kikkert met het ruimste tankstation van Texel, waar het grootste parkeerterrein van Texel op u ligt te wachten. Verder diverse speciaalzaken: De Oorzaak, duizenden oorhangers sierraden etc. Sportshop Texef. Boetiek Allerlei, leuke exclusieve kleding. En natuurlijk Cocky's Kapsalon, zonder afspraak. Duizendpoot vliegers souvenirs cadeau-art. Tiko, USA Teamshop. Jeansshop, Jeans en div. kleding. De Boutique, de betere souvenirs en luxe cadeau art. De enige echte Serpke Delicatexel met de lekkerste grillkip boven Alkmaar, en nog duizend en een andere specialiteiten. Groente Speciaalzaak Van Etten. Mantje schoenerr/kfeding, altijd diverse aanbiedingen. Mets Primera, een schitterende winkel met lektuur rookwaren etc. The Delphin special viswinkel. Wim Mets drogisterij. Holografie en Lasergallery, een bezoek waard. Slijterij en proeflokaal De Toekomst. Rekra, de grootste souvenirwinkel van Texel met lektuurhoek huishoudelijke-art. strand-art. vliegers cadeau-art. Badweg Sportief met de grootste sortering badpakken boven de lijn Amsterdam, verder speciaalvliegers, regenkleding etc. De enige echte pottenbakkerij Jaap Jager, hij geeft graag een de monstratie, hoeft eigenlijk niet te werken maar heeft er gewoon plezier in. Finse Sauna Parnassiastr. onder nieuwe direktie. Architektenbureau Alkema en Honing. Div. bemiddelingsbureaus voor verhuur bungalows en m ssw appartementen, KobeHJ Piet de Wit De enige tennishal op 't Stappenland met diverse andere mogelijkheden en hiÓhefijSporten. Twee mogelijkheden voor bowling. Bowling De Koogel en hotel De Branding. Twee Chinese restaurants, Peking, Lange Muur. Elf restaurants: Nog steeds geen dorpshuis, jammer!!! Vogelhuis Oranjerie, overdekt verwarmd tern Pruttelhuus, overdekt verwarmd terras, Steakhouse Sam Sam. jg, j§ Dikke Mik. Cassarole, heeft de grootste Jonk. enukaart. üds vet adres. Capri restaurant, vf Talk of the Town., Pollepel gespecialiseerd in pannekoeken. Pizzeria Italia. Efetcafe Santé. Restaurant de Zandloper. Hotel restaurant De Branding. Taveerne, Grill en Steakhouse met echte sfeer, daar waar je terugkomt. Chinees restaurant Peking. Chinees restaurant De Lange Muur. Restaurant Juliana Restaurant Bosch en Zee, La Crevette. Restaurant Hotel De Branding Timmer's Tearoom Twee Marokanen, Napoli Pizza en Mamma Mia. Twee automatieken, P.P. en Snack Service en Croissanterie De Toekomst. Twee IJssalons, Italia en IJsbuffet Las Vegas. Een Hamburgerhouse. Tien Cafe's: Onder de Pomp Tiffany Pub Bar Tuf Tuf Le Berry Grand Cafe Pianobar Taveerne. Twee nachtcafe's: Berekuil en 't Galjoen. Tenslotte beschikken wij nog over drie banken: RABO ABN-AMRO POSTBANK. Brink 6, postkantoor tel. 27027 b.g.g. 0652817378 24 uur p./d.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6