Niek Luiken en Biem Vlaming gehuldigd Virtuoze pianist inspireert jubilerend mannenkoor 35 jaar van de daken zingen: w$; TEXELSE COURANT nder shirt geeft [Kei weer impuls - Detbaiprogramma Voetbaluitslagen Openingstijden museum Eindsprint koploper doet ZDH de das om Bruinvisschool Texelse prijzen voor bridgewinnaars Marc van Heerwaarden ploegkampioen van Noordholland Programma zaalvoetbal DINSDAG 25 OKTOBER 1994 iFoto March Hei/nenl \Jorine Samson was - evenals pianist Rob van Dijk - een verrijking voor het jubileum-concert. een roze anjer in het knoops- stond het jubilerende Texels stelijk Mannenkoor zaterdag- el voor een volle Nederlands formde kerk. Een geslaagder ert had het koor zich bij het ■brig bestaan bijna niet kun- Jlwensen. ns het concert werd de mu- even gestaakt om stil te staan it feestelijke jubileum. J. Don- aanwezig namens de Kring nenkoren van Noord-Holland Koninklijke Christelijke Zan- Bond (KNCB), overhandigde zitter Dirk Van Tatenhove een loppe met inhoud. „Het koor t meerdere malen medewer- verleend aan zangersavonden de Kring, zowel aan de over als op Texel zelf. De leden zijn Qaltijd aanwezig geweest bij activiteiten. Ook wanneer kjiet echt naast de deur lag, zo- Ie laatste Mannenkoordag in rlo in de Achterhoek", k hij lovend, om vervolgens Luiken uit De Waal en Biem iing uit Oosterend naar voren tpen. Hij spelde hen een zilve- eversspeld op, omdat zij dit 35 jaar lid zijn van de KCZB. ii Ïr winderige omstandighe- teeft SV Texel haar ongesla- jpositie weten te behouden. - heeft Always Forward uit na een overwinning van met lege handen naar huis lurd. „Niek Luiken kan als rietdekker van de daken hebben gezongen. Misschien zijn er mensen onder u die hem dat ook hebben horen doen." Luiken begon in 1954 bij het RK- kerkkoor, waar bij tot 1968 bij bleef. „In 1973 werd hij lid van het Texels Mannenkoor, dat hij een warm hart toedraagt. Hij laat dan ook zelden verstek gaan", aldus Donker, die hierna Biem Vlaming lof toezwaaide. „Bij hem zit het zingen nog meer in het bloed. In de oorlogsjaren zong hij in een dubbelmannenkwartet, daarna ongeveer 7 jaren bij „De Lofstem", nog eens 7 jaar bij het vorige man nenkoor en bij het Texels Mannen koor sinds de oprichting." Na Vlaming's zangcarrière te heb ben gecompleteerd met het noe men van de „Rose Harmony Singers" en „Capabel", memo reerde Donker nog een andere kwaliteit. „Ook het musiceren is hem niet vreemd, hij is de reserve organist van het koor." Sensatie Het publiek liet door middel van een staande ovatie duidelijk blijken van het concert te hebben geno- rust van de wedstrijd was ie- in het er over eens: beide dag 29 oktober: edorp B1-Texel B2 14.00 u. Bi-Koedijk B2 13.30 u. »82-De Koog B1 14.30 u. 82-Oosterend 81 14.30 u. C1-Dirkshorn' C1 13.30 u. 'dia T C2-Texel C3 13.00 u. C2-ZAP C1 13.30 u. «n: D1-BKC Dl 10.30 u. D2-Texel 02 10.00 u. aanders-Texel 14.30 u. ise pupillencompetitie: arend F1-SVC F1 10.00 u. 94 F4-Texel'94 F1 10.00 u. 94 F3-Texel'94 F2 10.00 u. log F1-ZDH F1 10.00 u. 94 El-Texel'94 E3 11.00 u. 94 E2-ZDH E1 1.00 u. send E1-De Koog E" :o u. E1-Texel'94 11.00 u. arend E2 vrij fend Dl vrij »g D1-SVC D1 12.00 u. 94 D3-Texel'94 D4 12.00 u. tg 30 oktober: fioppers-Texel 14.00 u. Mg-Knollendam 14.00 u. ïend-Zuidermeer 14.00 u. ZDH 14.00 u. 3-Texel 2 12.00 u. 2-De Koog 2 14.00 u. 3-0udesluis 2 12.00 u. 5-0osterend 2 12.45 u. 8-Texel 4 11.00 u. arend 3-Petten 3 12.00 u. A1-Texel A1 es; 11.00 u. Boys 2-Texel 14.00 u. Mtievoetbal: Oosterend 10.30 u. bys-De Koog 10.30 u. Texel 10.30 u. ploegen speelden hun partijtje op plichtmatige wijze. Always For ward kwam voor één punt en was tevreden met het slaapverwekken de spel van de thuisploeg. Natuur lijk kwamen er kansjes. Die waren meer in het voordeel van Texel dan van de Hoornders. Na de rust verscheen Texel in an dere shirts (paars) en het leek als of ook een ander team was opgestaan. Always Forward start te de tweede helft fel, maar Texel wist de aanvallen goed af te slaan. Ook Texel kwam beter uit de start blokken en dfong sterk aan. De keeper van Always Forward speel de een hoofdrol. Met een goede redding behoedde hij zijn ploeg voor een achterstand. Toch moest ook hij na zo'n 15 minuten in de tweede helft het hoofd buigen. Een typische Paul van Exel goal bracht Texel op voorsprong. Daar na was het alleen Texel wat de klok sloeg. Met goed aanvalsspel werd de verdediging van Always Forward regelmatig uitgespeeld. Het betere spel van Texel werd echter niet omgezet in doelpun ten, al was bijvoorbeeld John List in de 25e minuut dichtbij toen hij vrij werd gespeeld door Martijn Beerling. Tegen het einde van de tweede helft kreeg invaller Arnold Kear- cher een vrije schietkans recht voor de keeper, die de bal tot cor ner wist te werken. Uit deze cor ner kreeg Erwin Koning een vrije kans bij de tweede paal. Zijn kop bal ging echter net naast. De climax kwam enkele minuten voor tijd toen de keeper van Al ways Forward een terugspeelbal volledig verkeerd beoordeelde en deze half raakte. De bal belandde recht voor het lege doel, waar Er- win Koning klaar stond om het tweede doelpunt te scoren en de overwinning voor Texel veilig te stellen. Daar SEW ook heeft ge wonnen, wordt het periode kampioenschap in de laatste wedstrijd beslecht. Zondag speelt Texel uit tegen Grasshoppers, dat tegenwoordig getraind wordt door oud-Texeltrainer Willem Roomeijer. Alleen bij verlies van SEW en winst van Texel wint Texel de eerste periode. Direct al bij het eerste stuk dat het Texels Christelijk Mannenkoor tij dens het jubileumconcert zong, bleek de inbreng van pianist Rob van Dijk een gouden greep. Terwijl het koor de vrolijke „Ode an Gott" zong met begeleiding van organist Piet Krayma, improviseerde Van Dijk er lustig op los. Binnen het ka der van de harmonisatie rolden de accoorden van boven naar bene den uit de grote vleugel, die voor deze gelegenheid naar het eiland was verscheept. Hierdoor kregen de allengs overbekende stukken, die het koor al jarenlang zingt, met deze virtuoze pianobegeleiding een geheel nieuw jasje. Dit inspire rende begin werd gevolgd door het plechtige „Odoramus te Christi" van Dubois, waarbij door de prachtige expressieve samenklank de evenwichtige klankopbouw van het manen koor duidelijk naar vo ren kwam. Echt romantisch en een stuk zoeter klonk het „O Jesu amor mi" van A. Giesen. De volgende verrassing was de medewerking aan het concert door de sopraan Jorine Samson. In het lied „Bist du bei mir" van Bach en de veeleisende aria Re joice greatly" van Handel maakte deze zangeres met haar prachtige, hoge sopraanstem grote indruk. Zij werd hierbij knap en vakkundig op de vleugel begeleid door Rob van Dijk. Vervolgens mocht tweede dirigent Piet Bakker even de directie van het koor overnemen bij de uitvoe ring van de onverslijtbare „Vaste Rots" waarbij de pianist alweer vrijmoedig in zijn trucendoos mocht grabbelen voor een spran kelende aanvulling. Mede door de vurige manier van dirigeren van di rigent Bakker werd dit lied, dat bij het protestante volksdeel nog steeds zeer geliefd is, op een on vergetelijke wijze uitgevoerd. Hier na was Biem Vlaming met zijn hoge en zeer bewegelijke stem de solist in het piëtistisch gekruide Groot is. Uw trouw, o Heer", waarna het koor dit programma blokje besloot met „Prés du Fleu- ve etranger" van Charles Gounod. Hier leverde het koor een fantasti sche prestatie: Massale éénstem mige delen werden afgewisseld door zeer fraaie meerstemmigheid van uiterst zacht tot uitbundig sterk. Organist Piet Krayma ver zorgde op zijn bekende betrouw bare manier de basisbegeleiding, terwijl Rob van Dijk vanuit de vleu gel dit imposante koorwerk voor zag van het nodige vuurwerk. Het zeer betrokken publiek kon tenslotte nauwelijks het wegster ven van het laatste accoord af wachten om de ooaeroeDen emoties naar buiten te brengen met een daverend applaus. Diri gent Martin de Visser, die in de loop der jaren al het één en ander met zijn koor heeft meegemaakt, stond er na deze bijval wat be dremmeld bij, toen hij zich reali seerde, dat hij dit allemaal teweeg had gebracht. Hierna was weer de beurt aan de solisten. Jorine Samson zong van Mozart het „Te virginum corona met een aansluitend „Alleluja". Deze duidelijk herkenbare Mozart- muziek werd subliem gezongen en de attente begeleiding op de vleu gel deed bijna de benodigde or kestbegeleiding vergeten. Vanuit het publiek werden sug gesties gevraagd voor de te spelen solo van de pianist. De keuze viel op de „Moldau" van Smetana. Zonder veel te hoeven nadenken improviseerde Rob van Dijk over dit bekende thema, waarbij hij on derweg ook nog belandde in het verwante Heer Jezus heeft een hofke" en tenslotte uitkwam bij de „zeven kikkertjes al in een boe rensloot". De sloot die was bevro ren en uiteindelijk waren de kikkertjes dood... Rob van Dijk oogstte met deze voor de vuist weg gespeelde solo veel succes! „Liefde" van J. Schweizer, het „Zigeunerkoor" van Verdi en de „Jacobsladder" waren de volgen de kasstukken uit het repertoire van het mannenkoor. En alweer zorgde de begeleiding op de vleu gel ervoor, dat er een nieuw ver nis je kwam op deze al zo dikwijls uitgevoerde composities. Het hele programma was voor het publiek zeer duidelijk te volgen via het buitengewoon fraai verzorgde en goed gedocumenteerde pro grammaboekje. Hierbij was de zwakke en onvoldoende voorbe reide presentatie van Alie Prins- Bais eigenlijk overbodig. Na weer een optreden van beide solisten met een aria van Puccini en een solo uit Porgy and Bess" van Gershwin mocht Rob Manse samen met Jorine Samson een duet uit dezelfde opera uitvoeren. En met gepaste trots mag worden gezegd dat deze Texelse zanger als amateur volstrekt niet hoefde on der te doen voor de professionele zangeres. En natuurlijk mocht Rob Manse nog éénmaal zijn prachtige baritonstem laten horen bij de uit voering van de beruchte twaalf ro vers door het koor Na You'll never walk alone" werd dit zeer geslaagde concert besloten met „The Holy City". Sopraan, koor en begeleiders gooiden alle trossen los en zwommen dapper mee in de opgeroepen visioenen. En al weer was het Rob van Dijk die de show stal met zijn onnavolgbare begeleiding op de vleugel! Het actieve koorbestuur heeft met dit concert een stijlvolle viering gerealiseerd van het 25-jarig bestaan van het Texels Christelijk Mannenkoor. Voordat er een vol gend jubileum kan worden gevierd ligt er een zware opgave om de ook hier dreigende vergrijzing van het koor tegen te gaan door het aantrekken van nieuwe, jonge le den. Verder is een revolutionaire vernieuwing van het repertoire een eerste vereiste om de vitaliteit gaande te houden. Frans Visser ten. Er waren bloemen voor de so listen, de presentatrice en voor de dirigenten Martin de Visser en Piet Bakker. Organist Piet Krayma kreeg tijdens de overhandiging van de ruiker een extra compliment toegevoegd. „Als we allemaal over zijn inzet beschikten, waren we stuk voor stuk profs", aldus voorzitter Van Tatenhove, die na afloop van de uitvoering meedeel de bijzonder tevreden te zijn. „Het liep als een trein. Zonder onze or ganist Piet Krayma tekort te willen doen, is het natuurlijk een sensatie om eens door een vleugel te wor den begeleid. Pianist Rob van Dijk is een ras-muzikant. Als je na één keer repeteren een koor zo moeite loos weet mee te trekken, is dat echt vakmanschap." De opzet van het jubileum-concert - een impressie van 25 jaar Man nenkoor, met medewerking van twee goede solisten - is naar de mening van Van Tatenhove geslaagd. „De inzet van koor en bestuur is groot geweest en het geeft veel voldoening als het dan allemaal goed loopt. Het publiek speelt hierbij ook een rol. Het wa ren echte liefhebbers. Dat stimu leert natuurlijk enorm." Zaterdag 22 oktober: J.Holland A2-Texel A2 1-4 Texel B2-Texel BI 1-8 Oosterend B1-HRC B2 4-0 Succes C1-Oosterend C1 0-14 Texel C2-JVC C2 1-3 Oosterend C2-HRC C2 2-5 Con Zelo C3-Texel C3 16-0 JVC C3-Texel Cl 3-3 Pupillen: WGW D2-Texel D1 3-8 HRC D3-Texel D2 0-19 Meisjes: Alkm. Boys-Texel 1-7 Texelse pupillencompetitie: Oosterend F1-Texel'94 1 1-8 Texel'94-SVC F1 9-0 ZDH F1 -Texel'94 2-0 Texel'94 F4-De Koog F1 0-18 Texel'94 E4-Texel'94 E1 5-11 Texel'94 E3-Texel'94 E2 1-4 ZDH E1-Oosterend E1 8-1 O'end E2-SVC E1 afgelast O'end Dl-De Koog D1 afgelast SVC D1-Texel'94 D3 afgelast Zondag 23 oktober: Texel-Always Forward 2-0 BKC-De Koog 3-1 Oudesluis-Oosterend 3-3 ZDH-Berkhout 0-4 Texel 2-Kolping Boys 3 1-2 De Koog 2-SRC 4 7-2 Oosterend 2-Petten 2 0-6 Call.oog 3-Texel 3 1-2 Texel 4-0osterend 3 2-2 Texel Al-Winkel Al 5-1 Dames: Texel-Uitgeest afgelast In de afgelopen jaren is het Mari tiem en Jutters Museum het gehe le jaar van maandag tot en met zaterdag geopend geweest. Dat gaat veranderen: In de periode van 1 november tot 1 april zal het museum op de maandagen geslo ten zijn. In de herfstvakantie wordt daarop een uitzondering gemaakt: op maandag 26 december 1994 en op maandag 2 januari 1995 zal het museum wèl geopend zijn. ZDH heeft koploper Berkhout niet van het lijf kunnen houden. Een dik uur hielden de hardwerkende Hoorders de gelederen gesloten. Een verdedigingsfoutje twintig minuten voor tijd brak het moreel van de zwaluwen, die binnen de kortst keren tegen 0-4 aankeken. Met tien punten uit vijf wedstrij den was de roem de westfriezen al vooruitgestreefd. Vorig jaar gede gradeerd uit de tweede klasse was het team op z'n kop gezet en was een nieuwe coach aangetrokken. Intensieve trainingen op snelle, korte combinaties en agressiviteit hadden vruchten afgeworpen. De nieuwe spits die razendsnel en vrijwel uit elke positie scoorde, had zijn waarde bewezen. Met twee nederlagen achter zich, een volle ziekenboeg en enkele af- berichten, stonden de sterren voor ZDH minder gunstig. Alleen dank zij een grenzeloze werklust en uiterste concentratie zou ZDH een goed resultaat kunnen afdwingen. Tegenover het veldoverwicht dat de bezoekers vanaf de aftrap aan de dag legden, namen verschillen de Hoornders een wat bescheiden houding aan. Een dreigende situa tie voor het ZDH-goal werd net buiten de 16 meter met een over treding een halt toegeroepen. De inzet scheerde over. Aansluitend nam doelman Marco Daalder de nodige reddingen voor zijn reke ning. Aan de overzijde was het Roald van der Slikke die zijn bewaker op snelheid klopte. Zijn schot in de korte hoek werd onderschept. Pech was er voor Janjde Wit. Een maal doorgebroken werd hij mee dogenloos neergehaald, een overtreding die de arbiter zwaar der had moeten bestraffen. Met een van pijn vertrokken gezicht maakte De Wit plaats voor invaller Ronald Biesboer. ZDH liet zich door de tegenvaller niet uit het veld slaan en zocht de aanval via de flanken. Keer op keer stuitte het offensief op Berkhout, dat dui delijk een maatje groter was. Echte doelkansen deden zich pas na rust voor. Biesboer bracht Ste fan Bousma in stelling, die de kee per op zijn weg vond. Kans van de wedstrijd was voor dezelfde Bies boer, die oog in oog met de doel man, één passeerbeweging teveel maakte en zich vastliep. Door het snelle, golvende spel raakten diverse ZDH-spelers door hun reserves. De teruglopende concentratie en het uitblijven van de voorsprong deed de achterban huiveren. Niet ten onrechte, zo bleek twintig minuten voor tijd. Een aarzelende Berkhout-inzet werd in de doelmond gemist door Roger Kortenhoeven. Het rollertje verraste keeper Daalder, die mistastte. Na de achterstand raak te ZDH de kluts kwijt.De arbiter had geen boodschap aan pro testen over buitenspel of hands door de bezoekers en keurde de tweede treffer uit een scrimmage goed. In de resterende fase was de voetbalbeleving bij het vleugel lamme ZDH ver te zoeken en liep de achterstand op tot 0-4. VERVOLG VAN PAGINA 1 met een lage drempel, met voor iedereen een eigen plekje, maar- toch één geheel", waaraan door heel Oudeschild enorm is mee gewerkt. Feest De sterke band tussen dorp en school bleek ook tijdens de feeste lijke openingsplechtigheid, die vele nieuwsgierige Oudeschilders trok. Echt Texelse produkten waren de prijzen die zondagmiddag werden uitgereikt aan de winnaars van het open Texelse kampioenschap bridgen: Texeler dekbedden, fles sen Juttertje, mandjes met Texel se lekkernijen, etc. Vooral de niet-Texelse deelnemers toonden zich blij verrast. Overigens ging geen der deelnemers met lege handen naar huis. Voor iedereen was er een miniatuurfles Jut tertje. Het was de tweede keer dat het open kampioenschap door bridge club Groot SJem werd georgani- Wallage knipte bij de hoofdingang een lint door en de schooljeugd liet ballonnen de lucht in gaan. Ook zongen ze het lied „Opening van een nieuwe school" en ver zorgden enkele leerlingen een mu zikaal intermezzo met blokfluit en gitaar. Directrice Ria Visser en bur gemeester Van Rappard gaven Wallage een rondleiding door het gebouw en ook de andere geno digden namen een kijkje, waarna de ontspannen verlopen bijeen komst met een hapje en drankje in de royale centrale hal werd af gesloten. Ploeger Marc van Heerwaarden is in de Haarlemmermeer zaterdag Noordhollands kampioen gewor den. Met slechts drie punten ver schil werd Marcel Witte (De Nes) tweede. Tevoren stond echter al vast dat de wedstrijden met goud waren omrand. Het perceel waar op werd geploegd is bestemd is voor industriële bouw een verte genwoordigt een waarde van cir ca twee miljoen gulden. Woensdag 26 oktober: 18.15 u. Klif-Oosterend (j) 19.00 u. Casino-Texel 1 (j) 19.45 u. De Koog 6-Mantje 3 20.40 u. ZDH-Mantje 2 21.30 u. De Koog 2-Mantje Zaaldienst: Gempo Donderdag 27 oktober: 18.30 u. Texel 4- De Krim 2 19.20 u. De Mok-Texel 3 20.15 u. Rab 2-Gempo 21.10 u. Casino 4-Jelleboog 4 22.00 u. Klif 5-Oosterend 2 Zaaldienst: Mantje De schooljeugd liet ballonnen met naamkaartjes op. IFoto Frans HopmanI Vrijdag 28 oktober: 18.15 u. Mantje 3-De Krim 4 19.05 u. Casino 2-De Koog 4 19.55 u. Jelleboog 2-Klif 4 20.50 u. Plus Klus-Klif 3 21.40 u. Le Berry-Jelleboog 22.30 u. Klif 2-Texel Zaaldienst: De Krim seerd. Totaal 36 koppels (waarvan 13 van Texel) vulden precies een der zalen van hotel Opduin. De overkantse deelnemers waren er speciaal voor naar het eiland geko men. Sommigen knoopten er een kleine vakantie aan vast. Omdat voorzitter Chavonrtes wegens va kantie verhinderd was, reikte se cretaresse mevrouw J. Veenema- vd Wetering na twee speeldagen de prijzen uit. Eerste met 1570,90 punten en 64,17% werd het kop pel Loven-Garsen uit Warnsveld. Het beste Texelse koppel Jan Bak ker/F. Hogewind bereikte de zesde plaats op de ranglijst met 1352,40 punten en 55,25%. Op de foto is het moment vastgelegd waarop zij hun alcoholische prijzen in ont vangst nemen. (Foto Harry <je Graaf) Voor Van Heerwaarden is het de tweede keer dat hij het NH- kampioenschap in de wacht sleep te. Relativerend stelt Witte dat de tegenstand overigens tanende is omdat de belangstelling voor de sport tanende is. In de bollenteelt- gebieden is men gewend dieper te ploegen. Bij de drieschaarploegen was Bert Keijser van Ongeren goed op dreef. Doordat hij aan het eind van de ploegvoor niet goe- duitkwam, verspeelde hij de winst. Met anderhalf punt verschil werd hij eervol tweede. De Texelse deelnemers hebben zich allemaal geplaatst voor de nationale wedstrijden die volgend jaar in Zuid-Holland worden verreden. De Texelse deelname zou niet moge lijk zijn zonder sponsering van APC Koopman en loonbedrijf Dros (transport) en mechanisatiebedrij- ven Bonne, Duinker, Nagy en Stolk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9