Weekend Film Sinterklaas-CD Klapband chaotisch maar vrolijk OSG organiseert avond over pesten op school VOOR Agenda's ,rvc; TEXELSE COURANT Jacques Herb krijgt eerste exemplaar oud Papier van 29 en 30 oktober 1994 Linda Plomp wint kleurwedstrijd Texelse Courant Kaarsenactie Geen voorrang WILDGROEI! veV>& VRIJDAG 28 OKTOBER 1994 Jacques Herb neemt het eerste exemplaar van de CD ,,Zie ginds komt...De Klapband" in ontvangst. iFoto Gerard TimmermanI Als de goedheiligman ervan zou weten, zou hij beslist voortijdig naar Texel zijn afgereisd om de presentatie van de CD „Zie ginds komt....De Klapband" bij te wo nen. Jacques Herb wist het wèl en daarom nam hij woensdag avond in The Music Store het eer ste exemplaar in ontvangst. „Mijn jongens, ik weet wat het is om een CD uit te brengen. Ik hoop dat het een knallend succes wordt." „Chaotisch, maar vrolijk", typeert de pretpopformatie hun CD vol met sinterklaasliedjes. Aanleiding tot het „kompaktplaatje" zijn de sinterklaasoptredens van de Klap band, waaraan de muzikanten zichtbaar plezier beleven. „Platen baas" Fred Winkel onderkende de amusementswaarde en spoorde de doorgewinterde muzikanten (ook financieel) aan tot het maken van een CD. Zo keek er niemand raar op toen geluidstechnici Mare Roeper en Jeroen Haak op een snikhete dag in juli sinterklaaslied jes op hun digitale apparatuur vastlegden. De enthousiaste ach terban tijdens de live-sessies in Ti me Out zorgde voor een bijpassende sinterklaas-sfeer. Extravagant Het resultaat mag er zijn. Op de CD staan veertienherkenbare sin terklaasmelodieën, verpakt in een Klapband-arrangement. Er zijn er ruim 500 gedrukt en die zijn alleen te koop in The Müsic Store (kost prijs ƒ19,95). Muzikanten Jan Siem Dros, Nils Lely, Alex Bijma, Bart Heijnen en Ben Haak („wat blijven we toch gewoon onder het succes") wa ren blij verrast met de komst van idool Jacques Herb. Vooruitlopend op het kassasucces hadden de ex travagante heren zich draadloze telefoons en dampende sigaren aangemeten. Herb, met ega Tinie innig aan zijn zijde, overtrof zich zelf met een gedicht. De stem ming kwam er echt in toen de Klapband de genodigden live een voorproefje van de CD gunde. Aansluitend nam Herb de micro foon over om naast „Manuela" zijn nieuwe singel „Met z'n tweeën" door de CD-rekken te galmen. Een Texels primeurtje, want pas zondag wordt de mee zinger officieel gelanceerd. De opnamen die Radio Texel van de presentatie maakte worden zondag van 13.00 tot 14.00 uur uitgezonden. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 7. Wilhelminalaan, Thijsselaan, Drijverstraat, Binsbergenstraat en Brouwerstraat. Oudeschild: In Oudeschild wordt dinsdag 1 no vember vanaf 15.30 uur door „De Bruinvis" oud papier opgehaald, leder wordt verzocht het papier tij dig gebundeld aan de straat te zetten. De Waal In De Waal wordt zaterdag oud pa pier opgehaald. Leerlingen, ouders en leerkrachten van de Redmer IJskaschool komen tussen 9.30 en 10.30 uur langs de huizen. Oud papier kan ook worden ingeleverd bij de schapenboet in De Mars te Den Burg, naast het Kotex- gebouw (vóór 9.30 uur). Kerkdiensten zondag 30 oktober HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. dhr. J. Wieten. De Waal: 11.00 u. ds. H.R. Betting. De Koog: 9.30 u. ds. H.R Betting. Den Hoorn: 9.30 u. dhr. M D. Kuiper; uitz. via Radio Texel. 19.30 u. zangdienst m.m.v. The Singers of the Lord. Oosterend: 9.30 u. ds. H.K. Fibbe. Oudeschild: 11.00 u. dhr. J. Wieten. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe; Dankdag voor het gewas. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. F.J. Daane; Dankdag voor gewas en arbeid. 19.00 u. ds. F. J. Daane; zangdienst; uitz. via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. ds. H. v.d. Berg uit Medemblik; 19.00 u. ds. H. v.d. Berg uit Medemblik. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. ds. L. Kmpscheer; kerkbusje Den Hoorn; uitz. via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u The Gospeltrain; themaviering; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. heren koor Oudeschild: zo. 9.30 u De Cocksdorp: zo. 9.30 u. Woord-communiedienst. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Hoe het koninkrijk Gods op u van invloed is." Wachttorenstudie: 11.20 u. „Maak Jehovah's naam in het openbaar bekend." Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter K. Eissen en dokter F. P. Zwager, Julianastraat 9, Den Burg, tel. 12039. Aanvragen visites s.v.p. tus sen 9.30 en 10.30 uur. Spreekuur op zaterdag en zon dag van 11.30-12.00 uur en van 16.00-16.30 uur, zonder afspraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) Kruiswerk kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het weekend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreek uur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241 Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Hoger- end 10, De Waal. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk. Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandheeldunde: Tandtechniek R. van Oosten (particu liere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen De inzendingen voor de onlangs gehouden kleurwedstrijd, georga niseerd door de Texelse Courant, hebben de stoutste verwachtin gen overtroffen. Heel veel kinde ren hebben zich met enthousias me uitgeleefd op de door Antoon Goes getekende kleurplaat. Niet alleen Texelse kinderen, maar ook kinderen die hier op vakantie wa ren, leverden een kleurplaat in. Het was voor de jury niet eenvou dig om uit de enorme stapel inzen dingen tien prijswinnaars te kiezen. Uiteindelijk is het toch ge lukt. De winnaars kunnen hun prij zen ophalen aan de balie van de Texelse Courant. Hartelijk gefelici teerd allemaal! Prijswinnaars: Hoofdprijs: Lmda Plomp (9 jaar), IJsse- loord m Woerden (prachtige houten teken doos met inhoud). 2. Rosita Hin (8 jaar), Nesweg in Oosterend (grote kleurdoos) 3. Carla van Ljer (5 jaar), Klaproosmeen in Harderwijk (grote kleurdoos). 4 Tommy Boogaard (10 jaar). Pater Witteplein in Den Burg (grote kleurdoos). 5. Albert Schade (5 jaar), Korfbaeck in Den Burg (grote kleurdoos). 6. Monique de Jong (9 jaar), Ada van Hollandstraat in Den Burg (kleur doos). 7. Daphne van Duin (7 jaar), Griegstraat in Tilburg (kleurdoos). 8 Han- neke Legierse (5 jaar), Oranjestraat in Oosterend (kleurdoos). 9 Michael en Ilse Melsa (9 en 11 jaar), residentie Califormë (kleurdoos). 10. Aanmoedigingsprijs: Yasmijn Moonen (4 jaar), Thijsselaan in Den Burg (kleurdoos). De jaarlijkse kaarsenactie van zwemclub TX 71 wordt gehouden op zaterdag 5 november. De op brengst gaat dit keer naar een eigen clubruimte op het zwem badterrein. De jeugdleden gaan om 10.00 uur op pad voor de verkoop. Een 83-jarige vrouw uit Oosterend veroorzaakte woensdagochtend op het kruispunt Waalderweg- Georgiëweg-Waalderstraat een aanrijding, door met haar auto geen voorrang te geven aan een 20-jarige automobilist uit Den Hoorn. Beide personenauto's lie pen flinke schade op. Niemand werd gewond. Voetpad. Het voetpad langs de Boodtlaan wordt voor ƒ96.000 exclusief aangelegd door De Vries en Van der Wiel. Er worden de laatste tijd niet zo veel hoogstandjes meer geproduceerd in de Neder landse filmbusiness, maar WILDGROEI is er toch één die er wezen mag. Hij is welis waar van vorig jaar, maar desalniettemin één die u als filmliefhebber niet mag mis sen. De hoofdrollen worden vertolkt door Thorn Hoffman en Hilde van Mieghem (Blon de Dollie) en de film werd ge regisseerd door Frouke Fokkema. Lin Lammerse is een vrouw van in de dertig die door twee oudere mannen is uitgenodigd voor een boottocht naar de Veluwe. Daar woont uitgever Lombardo alias Hoffman met wie zij een bijzondere relatie heeft gehad. Geïntrigeerd door zijn persoonlijkheid heeft ze hem verleid om met haar in kontakt te komen, maar door de sterke fysieke aantrek kingskracht wordt het geen evenwichtige vriendschap. Een uitputtend steekspel van machtspelletjes is het resul taat. Als dan door een hartstochtelijke ontmoeting haar jongere zus ook nog in beeld komt, wordt het alleen maar erger. Over deze relatie heeft Lin een roman geschreven, op het laatste hoofdstuk na. Al va rend naar de Betuwe vertelt ze het verhaal aan de beide heren. Nog één keer wil ze Emil ontmoeten, het spel met haar ex-minnaar is nog met voltooid. TRUE LIES Eén van de heftigste aktie- films van dit jaar doet voor de derde week mee aan de Ne derlandse premiere. In de al lerbeste Bond-traditie speelt Schwarzenegger in perfecte smoking een internationaal geheim agent die de wereld van een gewisse ondergang redt. Jamie Lee Curtis zit on- dertus sen thuis niets vermoe dend keurig te wachtig met het eten... ARISTOKATTEN In de beste Disney-traditie worden deftige salonkatjes de Parijse straten opgestuurd, waar ze het pardoes vreselijk naar hun zin hebben met alle mogelijke muzikale straycats. Een aanrader van het beste soort voor jong en oud. (CvH) TRUE LIES. vr.za.zo. 15.30, 18.30 en 21.30 uur, ma. 20.30 uur, di.wo. 18.30 uur. ARISTOKATTEN, za.zo.wo. 14.00 uur WILDGROEI, di.wo. 21.15 uur. Vrijdag 28 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30 en 21.30 uur „True Lies". Sportvereniging De Cocksdorp houdt ledenvergadering in Het Eierlandsche Huis; 20.00 uur. Zaterdag 29 oktober Van 11.30 tot 15.30 uur houdt de Karateveremging open dag in de Burgemeester De Koning-hal. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30 en 21.30 uur „True Lies". De Rangers van het Wereld Na tuur Fonds komen om 13.00 uur bijeen in de Panda-boet ter hoogte van paal 21 (langs het pad in De Nederlanden). Ze gaan aan het werk met appels en andere vruchten en moeten een schone lege fles en een be ker meenemen. Bij de Biesbosweg wordt een crosswedstrijd gehouden. Start jeugd 14.00 uur; senioren 14.30 uur. In de Burgemeester De Koning hal wordt om 20.00 uur een ge zamenlijk concert gegeven door Excelsior uit Oosterend en de Shell-harmonie uit Amsterdam. Toegang gratis. Zondag 30 oktober Op het motorcrossterrein in Ei- erland worden crosswedstrij den gehouden om de Goënga-bokaal. De rijders moe ten zich om 12.00 uur melden. De Modelspoorclub Texel houdt op het adres Schilderweg 108 a open huis van 13.00 tot 17.00 uur. ledereen is welkom. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30 en 21.30 uur „True Lies". Maandag 31 oktober In de Burgemeester De Koning hal wordt voor OSG-leerlingen van de klassen 4 havo, 4 vwo, 5 havo, 5 vwo en 6 vwo het to neelstuk „Esther" van J. Bern- lef opgevoerd door het MUZtheater. Aanvang 13.00 Om 11.00 uur begint in het raadhuis een fototentoonstel ling van Daan Koopman, (tot en met 9 november). In dorpshuis De Bijenkorf wordt vanaf 19.30 uur informatie ge geven over het projekt Demen tie Texel. In het raadhuis begint 19.30 uur de begrotingsverj dering. De Coveco heeft om 20.00 y vergadering in Bosch en Zee De Koog. Aansluitend lezi over boeren in voormalig Oo Duitsland. In Cinema Texel draait 20.30 uur „True Lies". Dinsdag 1 november Om 14.30 uur heeft de Doo; gezinde zusterkring een bije komst in de Doopsgezin kerk. Gré Dros vertelt o „Hulp aan vluchtelingen in Koog". In Het Eierlandsche Huis wo vanaf 15.30 uur informatie geven over het projekt Deny tie Texel. In Cinema Texel draait 18.30 uur „True Lies" en i 21.15 uur „Wildgroei". Hoogwater te Oudeschik Vr. 28 0.30 en 12.401 Za. 29 1.30 en 13.451 Zo. 30 2.57 en 16.10i Ma. 31 4.45 en 17.251 Di. 1 5.55 en 18.151 Wo. 2 6.56 en 19.241 Do. 3 7.45 en 20.25i Vr. 4 8.46 en 21041 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water De zon komi 30 oktober op om 7.29 u. en gaat onder om 17.14 u., 3 november nieuwe maan, 29 oktober doodtij. Openbare scholengemeenschap De Hogeberg organiseert dinsdag een avond over pesten. De avond wordt verzorgd door Bob v.d. Meer, psycholoog en onderwijs kundig medewerker aan het Ka tholiek Pedagogisch Centrum in Den Bosch. In zijn lezing schetst hij het verschijnsel „pesten", waar zo'n 380.000 Nederlandse kinderen de dupe van zijn. Het verschijnsel doet zich op alle scholen voor, zowel in het basis als in. het voortgezet onderwijs. Het psychisch en fysiek geweld is vaak harder dan we ons kunnen voorstellen en kunnen het leven van de leerlingen tot een hel ma ken. Van der Meer erkende het probleem in zijn eigen schoolprak tijk. Hij voerde gesprekken met zondebokken, zocht naar achter gronden en verzamelde een groot aantal oplossingen. Zijn publica ties en boeken over pesten en machtsmisbruik hebben in de loop der jaren landelijke bekendheid verworven. Van der Meer zal op Texel de vol gende vragen trachten te b- woorden: komt pesten vee weinig voor? Wat doen pesters? Wat is de oorzaak dj juist deze leerling zondebok w en niet een ander? Wordt het schijnsel snel door de omge opgemerkt en wat zijn dar reacties? Maar vooral: wat ku: leerkrachten en ouders aan p« op school doen. Na de lezing krijgen de aanv gen de gelegenheid om vrage stellen. De avond, die om 2i uur begint, is in principe bed voor de OSG-ouders van del sen 1, 2 en 3. Er is echter plaats voor een aantal andere langstellenden. Die kunnen zie morgens telefonisch aanme op 12958. „Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn" Jes. 43: 1b Vol verdriet, maar dankbaar wat zij voor ons is geweest, delen wij u mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze zorgzame moeder en oma Marretje Schaatsenberg weduwe van Cornelis Moens Op de leeftijd van 76 jaar. Janny en Cees Jan en Ludy Janneke en Arno Jaap en Elly en kleinkinderen Texel, 26 oktober 1994, Beatrixlaan 45, Den Burg. Gelegenheid tot condoleren zaterdag 29 oktober van 19.00-20.00 uur in „St. Jan" en na de crematieplechtigheid in het crematorium. Een rouwdienst zal worden gehouden op maandag 31 oktober om 13.30 uur in „St. Jan", waarna de crematieplechtigheid om 16.00 uur in het crematorium te Schagen, Haringhuizerweg 3, zal plaatsvinden. Vertrek vanaf Texel met de boot van 15.05 u. Correspondentie-adres: J. Moens, Haffelderweg 8, 1791 AS Oen Burg. De kaarten zijn voor 't laatst geschud, want onverwacht heeft ze ons verlaten, onze lieve zuster en schoonzuster Marretje Schaatsenberg weduwe van Cornelis Moens 26 oktober 1994 M. Schaatsenberg-Barhorst C. Schaatsenberg C. Schaatsenberg-Henkes A. Schaatsenberg H. Schaatsenberg-Grünewald ALGEMENE KENNISGEVING Na een dappere strijd is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Agatha Witte- Dirkson 18-8-1922 t 27-10-19! Zij had een zorgzaam en actief leven. C. M. Witte Magda en Hans Nico en Carla Brigetta Ronald, Iris Aldo Texel, Pont weg 175, 1796 MB De Koog. Aad is opgebaard in „Uitvaartcenta Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg: Gelegenheid tot condoleren maandag 31 oktober van 19.30 tot 20.30 uur in het bovengenoemde uitvaartcentrum. De H. Eucharistieviering zal worden gehc den op dinsdag 1 november om 11.30 uui de parochiekerk van de H. Bonifatius te Koog, waarna de begrafenis op het R. kerkhof te Den Burg zal plaatsvinden. Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan, onze schoonzuster en tante Aath Witte-Dirkson We wensen Cees, kinderen en kleinkindei veel sterkte toe. Fam. Witte Na een kortstondig ziekbed moeten wij d buurvrouw missen Aat Witte Wij wensen buurman en kinderen veel sterkte toe. Dirk en Bertha Ron en Henriëtte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2