Sport 1 anleg strekdam in ierland gaat door Liggend genieten van Texelse omgeving MAB mag autocross in Eierland houden ')nrust is niet nodig: uidige terrein in stiltegebied ioede tijden )ennenloop Motocrossers strijden massaal om Goëngabokaal Speciale bus in gebruik (ORT Texels TEXELSE f COURANT rplaatsing vergt zhter nog jaren Eilandcompetitie tennis Benjamins/Moree schieten omhoog door kaartwinst Wijzigingen in klassement van Jeu de Boulers Programma Radio Texel Heren Mareis fysiek sterk Geen voorrang (II) Voorverkoop show GVT van start Schakers vochten tegen de beer „Videofilmen is leuker dan je denkt" Dammer Sijtsma wint vertuigend Eilandcompetitie volleybal De nieuwe Volkswagen Polo. Test 'm zelf. TEXELSE AUTOCENTRALE VRIJDAG 28 OKTOBER 1994 Ijemeente heeft geen bezwaar m verplaatsing van het auto sterrein naar een terrein dat iluit bij de crossbaan in Eier- Het huidige land van Niek aan de Genteweg valt bin- het door de provincie aange- stiltegebied", wat voor ross de nodige beperkingen zich meebrengt. Reden voor IAB naar een andere lokatie kijken. en r :ios zie jkeuring of niet, voorlopig zul- e autocrossers nog hun rond- Iraaien op het terrein aan de eweg, waar al 26 jaar wordt issed. Aanleg van een nieu- aan vergt nog jaren van voor- dingen. :ien van de beperkingen die stiltegebied met zich mee brengt wil de MAB ook om prakti sche redenen naar Eierland verhuizen. De verkeersweg moet worden afgesloten, het terrein ligt dicht bij woonbebouwing (Insti tuut Barthimeus) en door de af stand tot het MAB-crossterrein moet veel materiaal worden ver sleept. Geluidswat MAB-voorzitter Henri van Malde- Deuce: 9.00 u. M. v.d. Wetering-D. Panneman 9.00 u. J. Joosten-T. v.d. Veen 9.00 u. T. v. Koppen-A. Groot 10.00 u. P. Brons-J. v.d. Meer 10.00 u. D. Bol-E. Kossen 10.00 u. R. Verduyn-H. Bakker 19.00 u. H. Boekel-A. Keyser 19.00 u. W. Oosterhof-P. Keyser 20.00 u. B. Verduyn-M. v. Aken 20.00 u. H. Beverdam-T. Bakker beurt niet vaak dat een Ne- idse topatleet Texel aandoet ik nog aan een wedstrijd emt. Zondag was dit wel ival: Thea Sybesma liep de ïijl in de Dennenloop. On- dat ze haar triathloncarriè- het afbouwen is, liep ze het record van Ingrid van Lubek 12) aan flarden. Sybesma het naar 1.05.33. xelse triathlete Van Lubek h niet ontmoedigen en snel- ir een persoonlijk record van 0. Bij de heren over dezelfde d joegen John Boogaard en ohse elkaar op tot een top- tie. In de laatste kilometers Lohse lossen. Zelf had hij lossing: „Ik heb de dag er- og een halve marathon gelo- n de benen wilden op een >n moment niet meer." Boo- finishte in 53.55, op 18 se- gevolgd door zijn ^Jrrent. De winnaar: „Het iets lerde parcours vind ik schit- Over de precieze afstand it geen twijfel meer." Jongens t/m 11 jaar 1 engelse .taarten Dogger 6 40;2 Evert Mal- 6.44 k s 12 t/m 16 jaar 2 engelse mijl: 1 J, oon 17.33; 2 Maarten Dogger J 3 Ronny Keyzer 18.17; 4 Marcel 121.22 ilse mijl: 1 Norbert Eelman 29.40; Franchimon 29.52; 3 Jan Zijm Ralph Grabowsky 33.07; 5 Mar- ars 33 48 (1e veteraan); 6 Henk UI 35.25; 7 Norbert Dankers 35.27; van Elk 35.48; 9 Jan Dogger 10 Jan van Dijk 36.25; 11 Judy Berg, Hippolytushoef 36.39 (1e 12 Gerrit Lievers, Wapenveld r3 Natascha van der Vis 37.55; 14 hraag 38 30; 15 Guido Betsema 6 Ingrid Uitgeest 38.35; 17 Dirk 38 40; 18 Ed Zegers 39.10; 19 Er- 39.45 (1e dame veteraan); 20 Wolleswmkel, Koog a/d Zaan 21 Paul Plasmeijer, Hoogland 22 Ina van Sambeek 41.57, 23 eper 42.15; 24 Corry Witte 43.04; s Bos 45.25; 26 Peter Tuitman y.7 Corry Boon 48.14 else mijl 1 John Boogaard, Enk- 55; 2 Lutz Lohse 54.13; 3 Minne 1.00.50, 4 Rob Schilder, Lutje- 11 24; 5 Rien Brouwer 1.02.20; 6 Kranenburg, Den Helder 1.05.08 aan); 7 Herman Ploeger 1.05.09; Sybesma, Aadorp 1.05.33; 9 Piet 1.07.29, 10 Ingrid van Lubek 11 Tony v/d Vis 1 09.02; 12 Colin- vver 1.12.38; 13 Nel Bruining 14 Mariska Koenders 1.23.45 Heri Hodie: 9.00 u. K. 9.00 u. R. 10.00 u. H. 10.00 u. R. 19.00 u. J. 19.00 u. C. 20.00 u. N. 20.00 u. N. v. Bommel-L. Saai v.d. Bent-R. Buitenweg Schraag-M. Land Zoetelief-I. Westerlaken Zoetelief-A. Westerlaken den Braven-A. Kamstra Meyer-R. Bosken Erwich-A. Bokma Oosterend: 10.00 u. J. Boon-T. Heerschap 10.00 u. H. de Porto-B. v. Veen Uitslagen: A de Groot-J. Boon 2-0; H Schraag-E. Kossen 1-1; H. de Pörto-R. Verduyn 2-0; C. den Braven-R. Bosken 2-0; M. Vaken-T Bakker 2-0; A. Westerlaken-A. Keyser 0-2; R. Zoetelief-T. Heerschap 2-0; H. Beverdam-W Oosterhof 2-0; M. Land-J. v.d. Meer 2-0; T. Bakker-P. Keyser 2-0; T. Bakker-B. Verduyn 2-0; A Bokma-A. Kamstra 0-2; M. v. Aken-P. Keyser uit gesteld; T Bakker-W Oosterhof 2-0; J. Zoetelief-H. Boekei 2-0; H. Schraag-J. v-d. Meer 0-2, R v.d 8ent-K. v. Bommel 0-2; D. Panneman-L. Saai 2-0; N. Meyer-C. den Braven 2-0; J. Joosten-R. Verduyn 0-2; D. Bol-M. Land 1-1; M. v. Aken-P. Keyser 2-0; A. de Groot-I. Westerlaken 2-0. Gerhard Benjamins en Piet Moree zijn op de vierde avond van de kla- verjasclub Den Burg met 7316 punten als eerste geëindigd, waardoor ze gelijk tien plaatsen stijgen. Ze staan nu op de tiende plaats in het klassement. Gerda en Freek Veeger scoorden ook goed met 7272 punten en gaan naar de zesde plaats. Fenny Hopman en Ruth de Ruwe nemen met 7247 punten de leiding in het klassement. Corry en Debby van der Slikke (de eerste werd goed vervangen door Arend Dijker) be haalden negen plaatsen winst met 7124 punten. Het echtpaar Jan en Corrie Spears scoorde 6859 pun ten en stijgt vier plaatsen. Er zijn op deze avond 61 marsen gespeeld en gemiddeld 6264 pun ten behaald. Totaalstand na 32 partijen 1. Fenny Hopman en Ruth de Ruwe 28437, 2. R. Caspers en K. v. Heerwaar den 27771; 3 Fam. G Bakker 27311; 4. G. Fester-G. Smit 27023; 5. W. Koomen-N. Koomen 26992; 6. echtp. F. Veeger 26942, 7. C. Bos-R de Zwart 26760; 8 L. v.d. Veen-H. Westdorp 26388; 9 E.J. Geus-P. de Porto 26326; G. Benjamins-P Moree 26205 iiek die is ontstaan doordat d voor de strekdam bij Eier- iet in het Rijkswaterstaat- voor '95 voorkomt, is on- Het ministerie van Ver- i Waterstaat verzekert dat Meg volgend jaar plaats- ande jaren was drie miljoen and nodig om het Eierland- van de Texelse kust te be en. Afgesproken was in a strekdam van 550 meter 'eggen, waardoor nog maar liljoen kuub zand nodig is. kost ongeveer evenveel ïén miljoen kuub zand die espaard, zodat de operatie ?air neutraal kan verlopen, meerjarenschema dat het 'aal Overlegorgaan Kust- ging Noordholland (POK) ogen heeft gekregen, is ïrland alleen een suppletie miljoen kuub zand opge- Over de financiering van de dam en het opspuiten van de resterende zeven ton zand wordt nergens gerept. Om dit te doen is 12 miljoen gulden nodig. Voorbarig Het POK is ongerust en schreef een brief aan minister Jorritsma. „Voorbarig", vindt een woordvoer der van het ministerie. „Het gaat om een indicatief werkschema, dus dat wordt nog nader met de instanties doorgesproken. Pas dan gaat het, al dan niet gewijzigd, voor goedkeuring naar de minis ter." De woordvoerder beaamt dat er minder geld voor zandsuppletie is uitgetrokken. „Toen deze rege ring aantrad, werd dit ministerie gelijk geconfronteerd met een be zuiniging van 300 miljoen. Uiter aard heeft dat ook z'n weerslag op de suppleties. We moeten een beetje woekeren, maar dat ge beurt heus niet zoveel dat er ge vaarlijke situaties ontstaan." gem is blij met de meewerking van de gemeente om de autocross te verplaatsen naar „het land van Melle", dat grenst aan de motor crossbaan „Maar we zijn er nog lang niet. We kunnen nu wèl gaan nadenken over invulling van ons plan. Er moet bijvoorbeeld een ge luidswal worden aangelegd, een sloot voor de veiligheid en wellicht planten we een boomsingel", ver wijst Van Maldegem naar het cir cuit in Sint Maarten. Over de precieze invulling kunnen de MAB- leden een voorstel tegemoet zien.Ook moet nog worden onder handeld met de eigenaar en de pachter van het 4,35 hectare gro te terrein, waarvan een deel voor parkeergelegenheid wordt inge richt. De Gemeente staat er maxi maal drie crossweekende per jaar toe. Per week mag op de baan maximaal acht uur worden ge- crossed, zodat er ook voor mo torsport mogelijkheden zijn. Voorlopig blijft de traditie van twee crossen per jaar echter in stand, streeft Van Maldegem naar behoud van de traditie. „Dat is voor ons de belangrijkste reden naar een andere baan uit te zien." Na spannende wedstrijden zijn in de voorlopige tussenstand van de Jeu de Boulescompetitie enkele wijzigingen gekomen. In de woens dagmiddagcompetitie hebben Harm Gort en Joop Sikkeleras hun eerste, respectievelijk tweede plaats verloren aan Cees Riemens, respec tievelijk Harm Gort. In de zaterdag middagcompetitie hebben Ate Sijtsma en Ger Timmer hun eerste en tweede plaats behouden. De stand is nu: Woensdagmiddag: 1 Cees Riemens 399 punten; 2. Harm Gort 397; 3. Martin Birken- hager 384, 4. Thea ten Hoeve 326 Zaterdagmiddag: 1 Ate Sijtsma 378, 2. Ger Timmer 371; 3 Cees van Houten 348; 4. Harm Gort 330. Wijziging programma. Zaterdag van 9.00-10.00 uur: Elec tronic Music Box i.p.v. Typisch Texel. Geen huis. W. van Duijn uit Den Hoorn ziet af van zijn bouwplan nen in de appelentuin van Kikkert aan de Diek. Eerder al sprak het college van b en w zich uit tegen het voornemen. ,,We hebben een beker tot hier." Henri van Maldegem wijst tot on geveer heuphoogte. De enthousi aste MAB-club voorzitter vertelt over de Goëngabokaal. Zondag wordt voor de derde keer om het gevaarte gestreden en het belooft een groots evenement te worden. „Normaal hebben we hier regel matig clubcrossen. Willem Goën- ga zat ons enige jaren geleden op te jutten om eens iets anders te doen. Iets voor de fun. Alleen die rondjes rijden vond hij maar niks", vertelt Van Maldegem. De vader- en moedercross werd bedacht. „Voor al die vaders die hun zonen overstelpen met tacti sche adviezen. Die mochten er nu zelf eens op klimmen om te laten zien hoe het moet. En de moeders ook1" Ook werden kortebaan-, estafette- en trialwedstrijden ge houden. Een doorslaand succes, volgens de voorzitter. Bij een feestje hoort eten, dus de barbe cue na afloop vond ook gretig aftrek. De basketbalwedstrijd tussen De Mareis en JBC 4 kenmerkte zich als een fysiek harde wedstrijd met veel persoonlijke fouten aan beide zijden. Hierdoor moest JBC de wedstrijd vanaf de negende mi nuut in de tweede helft met slechts vier spelers eindigen. De Texelaars gingen hier matig mee om en lieten toe dat de Julianador- pers toch nog bleven scoren. Maar omdat ook de Texelaars er lustig op los schoten (met maar liefst vijf drie-punters in tien minuten) kwam de winst nimmer in gevaar, 65-43 (26-16). De Mareis hebben nu acht punten uit vijf wedstrijden. Scores: Martin Koenen 24, Perry Knijf 10; Eric Venneker 9; Paul Inpijn 7; Jaap de Wijk 7; Christiaan Schlepers 4, Jos Witte 2; Bart- Jan v. Zon 2. De MAB-club wil van de derde edi tie iets speciaals maken. Van Mal degem: „Het gaat bijzonder goed met onze vereniging. We hebben veel nieuwe leden, waarvan een deel van de overkant. Die vertel den van een twee-uurscross in Den Helder. Zo zijn we op het idee gekomen een anderhalfuurscross te houden." Maar liefst 62 leden hebben zich als deelnemer aangemeld. Een on gekend hoog aantal. „Normaal rij den in onze clubcrossen zo'n 35 motoren rond." Zes deelnemers komen uit in de klasse 60-80 cc. Zij strijden drie kwartier. De deelnemers zijn samenge voegd tot duo's. „Om de beurt rij den ze. Als ze het zat zijn, geven ze een armband over aan hun maat, die het parcours vervolgt. Het gaat erom dat teams in die an derhalf uur zoveel mogelijk rondjes afleggen. Het lijkt simpel, maar geloof me, je gaat dóód", aldus Van Maldegem, die zelf ook meedoet. Armband Aan de zijkant van de baan is een pits gemaakt, waar hokjes van 2 bij 2 worden neergezet. Hierin dient de rustende rijder van het duo te wachten, tot de armband is overgedragen. Wie zich zonder armband in het crossterrein be geeft, wordt gediskwalificeerd. Als een motor de geest geeft, mag op de motor van de maat de wed strijd worden uitgereden. Om 12.00 uur kunnen de deelne mers zich melden. De briefing is om 12.45 uur, waarna bekend wordt gemaakt hoe laat wordt Een 75-jarige automobilist uit De Koog wilde vanaf de Westerweg de Pontweg ter hoogte van Den Burg oprijden. Hij gaf geen voor rang aan een trekker met opleg ger, bestuurd door een man uit Assendelft. De auto van de man uit De Koog werd linksachter be schadigd. De trekker liep nauwe lijks schade opi Ineke van Coeveringen demonstreert de lift waarmee een bedlegerige patiënt in en uit de bus kan worden gehesen. IFoto Tessa de Graaffl Bedlegerige patiënten of mensen in een rolstoel kunnen voortaan ook genieten van de Texelse om geving. De Stichting Vakantie- zorg Texel heeft een speciale bus in gebruik genomen die tegen kostprijs kan worden gehuurd, al dan niet met een vrijwilliger als chauffeur. De Stichting Vakantiezorg zet zich in voor een toegankelijk Texel en Dinsdag start de voorverkoop voor de dans- turn- en gymnastiekuit- voering door de GVT op 12 no vember in „Ons Genoegen". Tussen de 300 en 350 gymnasten geven dan een spectaculaire show. Dit evenement vindt om de twee jaar plaats. De kaarten kosten f 10,- voor volwassenen en ƒ5,- voor kinderen. Verkooppunten zijn: Bakker Juwelier op de Groe- neplaats, 't Koffiecentrum in de Weverstraat en Slijterij De Wit. adviseert over accommodaties en recreatiemogelijkheden voor zie ken en gehandicapten op het eiland. De ideële organisatie nam deze zomer al enige speciale rolstoelen voor op het strand in gebruik. Nu heeft men, door de hulp van een Texels bedrijf dat anoniem wil blijven, de beschik king gekregen over een busje. De bus, die mag worden gereden door mensen met een klein rijbe wijs, heeft een lift aan de achter zijde. Een in hoogte verstelbaar bed kan erin, evenals rolstoelen. De bus kan worden gehuurd door vakantiegangers of door Texelaars. „Menig Texelse gehandicapte komt niet verder dan zijn of haar woonomgeving. Met de bus kan eens de Texelroute worden gere den, een picknick in het bos ge houden of zomaar een rondje worden gemaakt met een langdu rig zieke.", aldus Ineke van Coeve ringen van de stichting. In de wagen zit een kastje met na- tuurboeken over het eiland, een verrekijker en een koelbox. Indien gewenst kan ook een chemisch toilet worden meegenomen. De kosten voor huur zijn laag ge houden, om de voorziening binnen ieders bereik te laten zijn. Een dag deel (vijf uur) kost ƒ65,-, een hele dag ƒ100,-. Lage kosten Vervoer van gehandicapten van en naar Texel met de speciale bus be hoort ook tot de mogelijkheden. Daarvoor wordt een gulden per ki lometer berekend. Wie er tegenop ziet te rijden met het toch wel aar dig grote gevaarte, kan zonder ex- tra kosten een beroep doen op een chauffeur van de stichting. Wie de bus wil huren, vragen heeft of iets anders wil weten van de Stichting Vakantiezorg Texel kan op werkdagen tussen 12.00 en 14.00 uur bellen naar 16687. Diefstal. Tussen dinsdagavond en woensdagmiddag werden van een Opel Kadett die was gepar keerd in de Drijverstraat in Den Burg twee wieldoppen ter waarde van f160,- ontvreemd. Vuil in brand. De brandweer van De Cocksdorp kwam woensdag avond even na tien uur in actie. De inhoud van een vuilcontainer aan de Roggeslootweg bij de ingang van het Krim-terrein was door on bekende oorzaak in brand geraakt. gestart. Dat gebeurt volgens een Le Mans procedure waarbij de deelnemers hardlopend naar hun rijwiel toe moeten. Vooraf worden de motoren aan een strenge keu ring onderworpen. Ook op het ge luid dat wordt geproduceerd wordt gelet. Wereldkampioen Onder de deelnemers zijn enkele aansprekende. Zo rijdt Gerard Jim- mink uit Kolhorn mee. Deze voor malige wereldkampioen cross bereidt zich voor op de tita nenstrijd Parijs-Dakar. Afgetekend winnaar van de Goëngabokaal is hij echter allerminst, want ook hij is afhankelijk van een maat, in dit geval Pablo Brandenburg. Sterke andere koppels zijn Otto Goën- ga/Stephano Siebeling, Jan Duin/Simon Hoenson en Menno ten Wolde/Johan Kistemaker. Tussen de 60-80 cc en de andere klassen wordt alsnog de vader- moedercross gehouden. Toe schouwers zijn bij het hele evene ment welkom, de toegang is gratis. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur. De barbecue wordt op zaterdagavond gehouden. De schakers van 'En Passant' de den het deze week eens anders. Er werd 'gevochten tegen de beer', waarmee bedoeld wordt dat één sterke schaker moet trachten om zoveel mogelijk te genstanders te verslaan. Zijn han dicap wordt echter steeds groter omdat hij, na iedere gewonnen partij, minder bedenktijd krijgt. In dien de 'beer' verliest, wordt zijn bedwinger de nieuwe beer. De eerste beren waren knuffelbe ren, want zij waren allen veel te lief voor hun tegenstander, die dan ook prompt de nieuwe beer wer den. Nadat Thijs Witte twee ron den overleefde, ontbrandde de strijd pas echt. Jaap Dros kwam het verst, maar na zeven overwin ningen had hij nog maar vier minu ten bedenktijd op de klok en dat was te weinig voor zege nummer acht. Paul Eelman profiteerde van de tijdnood van Dros, die zijn dame inleverde. De 'aangeschoten beer' reageerde furieus en probeerde wild om zich heen maaiend, het vege lijf te redden. Maar 'jager' Eelman bleef kalm en voltrok snel en bekwaam het vonnis in de on gelijke strijd. Vervolgens werd Paul Eelman de nieuwe beer en hij slaagde erin om drie ronden te blij ven zitten, maar verloor op zijn beurt weer van Thijs Witte. Deze kwam daarmee op gelijke hoogte met Eelman op de 'bereranglijst' (ieder drie zeges). Toen aan het eind van de avond Jaap Dros voor de tweede maal aanschoof werd al snel duidelijk dat hij behalve de sterkste beer (de meeste overwinningen op rij) ook de laatste beer zou worden en dat vormde een goede afsluiting van deze ludieke schaakavond. Instructie voor club Take 88 Videofilmen zou voor een massa mensen een veel leukere hobby worden als ze maar beter waren geïnstrueerd wat betreft techni sche en artistieke mogelijkheden. De Texelse filmclub Take 88 orga niseert daarom een bijzondere in structieavond voor leden en andere belangstellenden op vrij dag 4 november in het zaaltje bij de Doopsgezinde kerk, aanvang 20.00 uur. De avond wordt ver zorgd door iemand van het bedrijf Vibec uit Duiven, die op amusante en voor iedereen begrijpelijke wij ze zal vertellen over opnemen en monteren maar ook over het ge bruik van randapparatuur en computer. Wie de avond wil bijwonen wordt verzocht zich te melden bij secre taris John Takes, telefoon 15499. Niet-leden betalen f5,- entree. In de kosten van de avond wordt bij gedragen door Combi Brouwer. De gedreven dammer Ate Sijtsma had er echt zin in tegen Frans Bos. Al in de opening bracht hij zijn te genstander in de problemen. Dat leidde tot een misser van Bos, waardoor Sijtsma knap naar dam kon combineren. De dam werd welwaar afgevangen, maar dat ging ten koste van zoveel materi aal, dat er geen houden meer aan was. Frans Bos vocht zoals altijd nog geruime tijd door, maar Sijtsma liet zich de kans op zijn eerste zege niet meer ontnemen. Wim Timmer kwam sterk voor de dag tegen Gerrit Blom. Door sterk positiespel wist hij schijfwinst af te dwingen. De taaie Blom rechtte de rug en zag zijn inspanningen be loond met een puntendeling. Bert Duin blijkt een verrijking voor dam club Oosterend. Zijn zorgvuldige spel leverde tegen Piet Bakelaar en Cees Vinke al knappe remises op, tegen Harry vd. Wetering haalde hij de volle winst binnen. Dat ging echter niet gemakkelijk, want vd. Wetering had aanvankelijk het bete re van het spel. Geleidelijk kon Duin zich aan de druk ontworstelen. Toen vd. Wetering drie schijven „vroeg" kon Bert Duin via een ver rassende plakker een dam halen, waarna de partij meteen uit bleek te zijn. Jaap van Heerwaarden moest het opnemen tegen koploper Adriaan Bruin. Deze bouwde een uitsteken de positie op. Toen het tijd werd om te oogsten, 'sloop de nonchalance binnen. Van Heerwaarden is gek op dat soort kansen en maakte er nu ook dankbaar gebruik van. Deze verrassende nederlaag was natuur lijk welkom voor een hele rits volgers. Rinus Vrtalli profiteerde maar half, want door een verrassend slagje van Jos de Wolf keek hij tijdens de partij tegen een schijf achterstand aan. Door secuur spel kwam er toch nog een gelijkwaardige remise uit de bus. Gerrit Vlaming had te gen Piet Bakelaar een hekstelling te bestrijden. Het taaie verzet was echter tevergeefs. Uitslagen: M Vitalli-C. Vinke 2-0; W. Tïmmer-A. Bruin 0-2; F. Bos-G. Vlaming 0-2. J. v. Heer- waarden-H. vd. Wetering 0-12; F. Kuiper-A. Sijtsma 2-0; P. Bakelaar-B. Duin 1-1; W. Timmer-F. Kuiper 2-0, A. Sijtsma-J. v. Heer waarden 0-2; M. Vittali-P Bakelaar 1-1; B. Duin-C. Vinke 1-1; A. Bruin-J. v. Heerwaar den 0-2, J. de Wolf-M. Vittali 1-1; P. Bakelaar-G. Vlaming 2-0; H. vd Wetenng-B. Duin 0-2; F. Bos-A Sijtsma 0-2; G. Blom-W. Timmer 1-1. Programma dinsdag 1 november: Veld A mannen: 18.30 u. Tatenh. 1-Kobeko ABN/AMR0 19.15 u. ABN/AMRO-Meubelh. Kobeko 20.00 u. Frtt-Sportshop Meubelhuis Texel 20.45 u Graaf Spuiterij-RWS Fitt 21.30 u. Pilaar-Handicap Graaf Spuiterij 22.15 u. Slock 2-Perf. Bodies Handicap Veld B gemengd en mannen. 18.30 u. Klif-L&R Tatenhove 2 19.15 u. Tatenhove 2-Waayer Klif 20.00 u Slag. Beverdam-NBC Waayer 20.45 u. Kruiswerk-Zandloper Beverdam 21.30 u. Paal 28/de Krim-DGM Paal 9 22.15 u. Paal 9-Cocky's Paal 28/de Krjm Veld C vrouwen: 18.30 u. Zeilmakerij-Smash '68 Rival 19.15 u. Rival-Wiersma Antiek Zeilmakerij 20.00 u Westerlaken-7 Prov. Wiersma 20.45 u. tierl. huis-Nioz 7 Provinciën 21.30 u. Durper Drup-Top Tien Nioz 22.15 u. Leydekk.-I. de Boer Durper Drup Wedstrijdleiding: Magda en Annemiek, tel. 27182. Uitslagen: Architect Uriot-Tatenhove 1 3-0, Handicap '94-Super 1-2; Sportshop-Super 3-0, RWS- Grote Slock 2 2-1; Tex Autocentr-Fitt 2-1; Perfect Bodies-Maarcobouw 0-3; De Vlier- Smash '68 3-0; Timmers Bakkerij-Wiersma Antiek 3-0; Slagerij Schiphorst-Cohen 1-2; Grote Slock (v)-Visser Bouw 0-3; Cocky's kapsalon-Meubelhuis Texel 3-0; Top Tien- Nioz 2-1; Question-Haarstudio 1-2; Vespertina-7 Provinciën 3-0; Eierlandse Huis-Beautique Texèle 3-0; Westerlaken- Slagerij lepe de Boer 3-0; Leydekkers-Klif 12 2-1; Teso-Graaf Spuiterij 1-2. (ADVERTENTIE) Schilderend 56 - Den Burg - 2 12151 13010

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7