lemengde gevoelens over barre overlevingstocht Dit is nou een echte Wampex-streek" TEXELSE f couRANT Kjapsma foltert tsens Wampexers Omvang zege verrast winnend Wampex-team Schrijven voor gevangenen Tekenen en schilderen Waar is dit? >vc Waalder Wampexer zich in het onbekende DINSDAG 1 NOVEMBER 1994 Texelgevoel. Wat is dat hu preciesDie vraag liep als rode draad door de veertiende editie van de Wampex. Deelnemers, een absoluut record, begonnen vrijdag- id aan een overlevingstocht kris kras over het eiland. «puf, doorweekt en „vernederd" door organisatie ipsma" rilde menig Wampexer zaterdagmiddag met ge- Igde gevoelens na om tegen beter weten in te zweren uit" meer mee te doen. jonist Antoon Goes had in diepste geheim vijftien car getekend waarin een slgevoel" (Texels Belangge- Wampexgevoel, toeristen- el, naklaasgevoel, burge itergevoel, etc.) lag opgeslo Het raden van de juiste bete werkte scoreverhogend. i briefing in de bomvolle kantine kregen 33 groepen ren dat de Wampex was op- uwd uit vijf „blokken". Met etoriseerd vervoer en draad communicatie traditioneel iboe (linksdraaiende yoghurt it wèl..), was het vooral veel in geblazen. Snijpunt ryptische verwijzingen naar lunt (post) op het eiland pij- Kjapsma de hersenen van «Inemers. Bij de eerste sloe- *elen de plank al mis. Adres- J p een plattegrond van Den vormden twee lijnen, waarbij nijpunt het doel vormde. Dat idden in de Waddenzee lag oor menig team géén belem- g op de fiets naar Dijkmans- n te snellen. Doorgewinterde jexers begrepen dat de op- niet uitvoerbaar was, irden direct de noodbrief en voorkwamen daarmee lies. Degenen die op een ispoor zaten, vloekten in- en zetten koers naar de ig Pijpersdijk/Mienterglop. dat soort gevoelens had ma geen boodschap: het mersveld was gespreid en tee was de doelstelling be- I Droog eergoden waren de puzze vrijdagavond gunstig gezind, genpak kon in de rugzak blij- n er stond nauwelijks wind. Koog kondigde een water- het eerste natte onderdeel n de vijver in 't Stappeland ,én deelneemster gelijk kopje Zonder bovenkleding ging j'óet en trok zo veel bekijks «Tfe nietsvermoedende bewo- van het villapark. In het bos |;n waaghalzen halsbrekende i uit en klauterden omhoog en carToon in de nok van een Iihoge klimwand. Typisch weg I-ch wampex" was de op- in de sterrenwacht in Eco- ïvaar de deelnemers werden op afbeeldingen van televi- 'ren. Teams die hier op het spoor zaten, konden flink Bij de eerste pauze in De neeuw had het team Van al een kleine voorsprong ouwd, die ze de resterende ex zouden vergroten, sinister decor in de buiten- oor paarden bij De Zilver- "V moest al rennend worden it naar de plaats waar meer- ragen lagen verborgen. Na achtelijke estafette door de modder leidde het derde blok rich ting Oosterend. In Barthiméushoe- ve („de bedelaar uit Marcus") verwees een tekstregel in braille naar het trainingsveld van SVO. Degenen die het blindenschrift niet beheersten, hadden baat kun nen vinden bij het braille-alfabet dat klaar lag in een kastje... Ande ren die het alfabet wèl in de stan daarduitrusting hadden, wisten echter toch nog verkeerd uit te ko men. Op het erf van Jook Nauta in Ze venhuizen vormden Texelse woor den uit het boek van Gelein Jansen de verwijzing naar boerde rij De Nes. De deelnemers moesten tot over hun knieën het koude water van de Waddenzee in om een gedicht te kunnen lezen dat was gelijmd op een surfplank bij Dijkmanshuizen. Het was het afwisselend naar Oudeschild en Den Burg te verwijzen. Het fietspad langs de Schilderweg ver anderde tijdelijk in een snelweg waar wielrenners elkaar tot verve lens toe kruisten. „Je fietst in feite niets meer dan in andere blokken, alleen is het zo ontmoedigend", analyseerde organisator Piet Keij- zer. Rabo In Den Burg speurde men naar ge vels van huizen die op foto's wa ren afgebeeld. De plaatjes waren onder andere geschoten vanaf het dak van de Rabobank. Een voor deeltje dus voor directeur Leo Tim- mers van het Raboteam. Hij begaf zich dankzij de dienstsleutel spoorslags naar het dak van zijn bedrijf. „Maar hoe we ook keken, we konden de geveltjes niet ont dekken", constateerde de tweede jaars wampexer. Veel sportiever klauterde collega Han Pastoor via de gevel naar het dak. „Dat ging gevaarlijk makkelijk...", trok hij de beveiliging in twijfel. Pantomime De groep Van Lingen bewees an dermaal superioriteit door in dit blok drie kwartier vóór tijd bij de Kijken naar sterren" met de telescoop van Volkssterrenwacht De Jager bij EcoMare. welkomstlied voor Dageraad in 1908. veerboot De Overnachting Toen liep het al tegen half drie 's nachts en scheurden velen de rode noodbrief open, die naar overnachtingsplaats 't Skiltje ver wees. Pas tegen vieren verstomde het tumult in de geïmproviseerde slaapzaal. Beheerster Anneke van Mil-Visman viel de eer te beurt om twee uur later met de bel het be gin van de tweede dag aan te kon digen. Na de bliksempauze vormde een conservenblikje de verwijzing naar de voormalige zui velfabriek. Kjapsma had het blik door Maurice Diks (van de vlee- sconserven) laten vullen met bier van brouwer Harry Bonne. In de brouwerij struikelden veel doorge winterde bierdrinkers over de ge vraagde brouwvolgorde. Een weerstation „waarbij dichter bij als je het omdraait verderweg wordt", verwees cryptisch naar paviljoen De Verrekieker. In de jachthaven moest al skelterend, waterfietsend, puzzelend en hard lopend een snelle tijd worden neergezet. Dit onderdeel telde achteraf niet mee. De stopwat- chen van de tijdwaarnemers lie pen namelijk niet synchroon. In dit vierde blok ondermijnde Kjapsma het doorzettingsvermogen door eindpost (Loonbedrijf Grisnigt) te arriveren, nog ver voor de catering zich er had geïnstalleerd. Spreiding van het deelnemersveld was het doel bij de beginopdracht van het laatste blok. Na de mede deling „ga naar de Kabelkrant kij ken", spoedden slimmeriken zich naar de etalage in de Weverstraat waar pantomime-speelster Karin Somers verwees naar het Licht van Troost. Wegens „onzedelijk gedrag" werd ze even later opge bracht door de politie en heel theatraal in een cel „opgesloten". Dat haar aanwijzing er wel erg dik op lag, weerhield velen er niet van richting de Mokbaai te koersen. Halverwege werden ze ingehaald door Kjapsma, die hen (met be houd van punten) naar De Koog verwees. Het favoriete team Pan sier, dat tot dat moment nog hoop had op winst, was de organisatie echter te snel af en zodoende door tijdverlies verder kansloos. „Een typische Wampex-streek", veroordeelde een deelnemer, die niet begreep waarom ook dit blok zich rond De Koog afspeelde. „Ik had liever naar een ander deel van het eiland gegaan." Sadistisch nagekeken door teamgenoten waagt een de tekst op de rug van een lokeend te lezen van der Duim, die bij camping De Driehoek aanwijzingen gaf bij een geïmproviseerde golfbaan. Een en thousiaste deelnemer sloeg hem met een ferme uithaal bijna de oren van het hoofd. Op het par keerterrein bij de RST wachtte één van de spectaculairste Wam- pexonderdelen, het kratstapelen. De wankele stapels waren een ge makkelijke prooi voor de wind en menig doorweekte Wampexer werd gered door het veilig- heidstouw. De wampexers moch ten zelf een opdracht verzinnen om bij hoeve Akiab, voorbij de Rui- gedijk, te komen. Langs een pad door De Muij en De Nederlanden stonden afbeeldingen die syno niem waren aan namen van bloe men (viool, roos, margriet, etc.). Een gedicht van Teun de Winter verwees naar de Lompen en Meta- lenhandel van Spigt. Organisatie Kjapsma (Kees Jaap Harting, Jitze Beintema, André van der Vliet, Piet Keijzer, Swier Oosterhuis en Marian van der Werffleidde uit de score af dat de opdrachten niet te zwaar zijn ge weest. Ze kregen hulp van zo'n 80 vrijwilligers en belangeloze mede werking van bedrijven en instellin gen. Het was met aan hen te wijten dat door de regen zaterdag enkele leuke opdrachten niet echt uit de verf kwamen. Tekst Gerard Timmerman, foto's Harry de Graaf. Uitslag 1. 514 punten, Simon Lap, Gauke v Lin gen, Jan Herman Lap en Niels v. Heer waarden; 2. 455 punten, Marco Veenendaal, Peter v.d. Voort, Niels Wijd ogen en Gerbrand Dros. 3. 443 punten, AbJan Witte, Wim Piet Eelman, Dirk Eel- man en Edwin Wiering 4. 421 punten, André van den Berg, Erwm Daalder, Ed Witte en Arnout de Weyer. 5. 409 punten, Rita Heethuis, Coby Daalder, Claudia Wijs man en Harry Witte. 6. 302 punten, Han Pastoor, Peter van Boven, Hans v. Heer waarden en Nico Zoetelief. 7. 399 punten, Gert Pansier, Albert Hoven, Andrew Al- bers en Hans Koorn. 7. 399 punten. Hank Witte, Marco Tuntelder, Jan Knippenberg en Leo Timmers 7 399 punten, Wm Hou wing, Kees Dros, John Sluis en Kees Bak ker. 10. 388 punten, Klaas Kikkert, Martin Kikkert, Nico Kikkert en Rob Doelen. 11. 386 punten, Gatske Ikema, Jacqueline Wilner, Jenny Zwanenburg. 12. 381 pun ten, Gerard Bakker, Frank de Grave. Berry Verschoof en Frans van Wegen. 13. 377 punten, Willem Duvekot, Helma de Jong, Marloes v.d. Vis en Albert Schagen. 14. 375 punten, Danny Westerlaken, Loek van Vliet, Dirk Westerlaken en MarkPeter Graaf. 15. 358 punten, Fred Wnkel, Henk Groenen, Mart Zegel en Gerard Terpstra. 16. 348 punten. Willem Trap, Ron Zoete lief, Willem Witte en Ab Witte. 17. 346 koude water bij Bosch en Zee om Een waterfietser krijgt de aftrap in de grachtengordel van het Beachpark in De Koog. punten. Bram Brouwer, Peter Dros, Martin vxJ. Werve en Jan Hin. 18. 344 punten, Suzanne van Tongelen, Erwin v.d. Linde. Lieuwe Koorn en Gerrit Koorn 19. 336 punten, Leo van der Vaart, Theo Hin, Erik Bakker en Hans Orij. 19 336 punten, Cor- rie de Jager, Rob Teisman, Niek Welboren en Hans de Beurs. 21. 333 punten, Jaco- lien Eelman, Ans Wtte, Margo Noom en Magda de Boer 21. 333 punten, Adri Westerlaken, Jan van Beek, Kees van Beek en Wally van Beek. 23 328 punten, Koos Bremer, Janny Werda, Kees Bremer en Coby Bremer. 24. 320 punten. Ernst Jan de Graaf, Marcel de Ridder, Pieter Jan Kooger en Jan Dirk Vermeulen. 25 317 punten. Marjan van Heerwaarden, Hermi- na Boon, Jo6é v. Heerwaarden en Annerie Broekman. 26. 316 punten, Wllem van Ta- tenhove, Hans v.. Heerwaarden, Meby Hui- tema en Marja Goslinga 27. 313 punten, Celine de Graaf, Annemieke Boon, Bart „We hadden niet gedacht dat we zó vernietigend zouden toeslaanaldus Wampex- winnaars Gauke van Lingen Niels van Heerwaarden en de gebroeders Jan Herman en Si mon Lap, die met 514 punten hoger scoorden dan ooit. Het mooie is dat we nu alle opdrachten hebben gedaan en niets hoefden te missen." Aanvankelijk voelde de ploeg er weinig voor om mee te doen, maar uiteindelijk wist Simon Lap hen toch zover te krijgen. Niet zonder succes. „Gewoon goed om je heen kij ken en flink doortrappen. Echt zwaar was het niet, al hadden we tegen het eind wel dikke benen." Zowel Lap als Van Heerwaarden kampten met beenblessures. Omdat de Wampex voornamelijk uit fiet sen bestond, ondervonden ze er niet veel hinder van. Dirk Eelman uit De Waal blesseer de zijn arm toen hij tegen een bromfietser botste. Na verzor ging vervolgde hij de Wampex en eindigde met Ab Jan Witte, Wim Piet Eelman en Edwin Wiering als derde. Verrassend succesvol was het da mesteam van Gatske Ykema, Jacqueline Wilner en Jenny Zwanenburg, dat na het derde blok met 218 nog op de twee de plaats stond. Het team zakte in het vierde en vijfde blok terug tot een eervolle elf de plaats. Zéér succesvol was de debutantenploeg van Rita Heethuis, Coby Daalder, Clau dia Wijsman en Harry Witte, die met 409 punten als vijfde eindigde. van Baaren en Piet Zijm. 28. 301 punten, Wllem van de Kamer, Dirk Witte, Martin Koenen en Wm Noordzij. 29. 292 punten, Nel Collou, Tryntsje Postma, Lyda Dijt en Corrie Maas 30. 284 punten, Auke Rienstra, Jan Rienstra. Martina Jimmink en Sigrid Collou. 31. 275 punten. Piet Knol, Nico v. Egmond. John Sessink en Theo Kemper. 32. 268 punten, Gooitzen Kedde, Margreet Sandee. Joop Rommets en Gerard Timmerman. 33. 215 punten, Carla van Wijngaarden, Leg van den Berg, Cock Eschweiler en Chris de Vries. paaroen bedoelde buitenbak bij De Zilvermeeuw nemen deelnemers opdrachten voor spelletjes in de omgeving in ontvangst. Risico Dat het aandeel van een post niet zonder risico is ondervond Klaas In het blad „Wordt vervolgd" van Amnesty International worden maandelijks enige voorbeelden genoemd van mensen die on rechtmatig gevangen worden ge houden en/of gemarteld. Via de brieven doet u een beroep op de autoriteiten van de genoemde landen om de gevangenen in kwestie vrij te laten en aan het martelen een einde te maken. De Texelse werkgroep van Amnesty International heeft voor maand de gemaakt. deze volgende brieven nesty International heeft er bij alle betrokken partijen steeds op aan gedrongen te garanderen dat geen gijzelingen meer plaatsvinden en dat mensen niet langer op grond van hun etnische afkomst gevan gen worden genomen. De laatste brief is voor Rutilio Ma- tute in Honduras. Op 31 mei 1994 vonden onbekenden het lijk van de Xicaque-lndiaan Rutilio Matute vlakbij zijn huis in de gemeente Olanchito. Het lijkt er echter op dat hij het slachtoffer is geworden van een buitengerechtelijke execu- tie in opdracht van landeigenaren die in conflict zijn met Fetrïxy, de Federatie van Xicaque-stammen in Yoro, waarvan Rutilio lid was, die in 1991 werd opgericht ter be scherming van de rechten van de inheemse bevolking. Volgens de organisatie worden de oorspron kelijke Xicaque-gronden onwettig bezet. Wie ook wil schrijven kan koste loos voorbeeldbrieven ontvangen. Voor meer informatie en brieven: Willem Witte, Oesterstraat 17, Oosterend, tel. 18870. De oude foto van vorige maand betrof een boerderij in Bargen bij Molenbuurt. Eigenaar was familie Sijb. Keyser. Wegens verregaand verval is de hoeve in ongeveer 1948 afgebroken. Bekend is dat het puin ter plaatse in een diep gat werd gestort dat werd afgedekt met aarde. Zo ging dat in die tijd! De foto van deze keer toont op nieuw een boerderij. Wie iets denkt te herkennen wordt ver zocht te bellen naar Maarten Stoepker, telefoon 12940. '"Daan m het duistere park bij Calluna bood meerdere hindernissen. De eerste brief is voor gijzelingen in Azerbajdzjan/Nagorny-Kara- bach. Dit is een gebied in de voor malige Sovjetrepubliek Azerbajdz- jan waar voornamelijk etnische Armeniërs wonen. Begin 1988 ontstond er een gewelddadig con flict tussen de etnische Armeense en de Azerbajdzjaanse bevolking omdat de etnische Armeniërs aan sluiting van Nagory-Karabach bij Armenië wilden. Sinds het begin van het conflict zijn al honderden mensen gegijzeld. Alle betrokken partijen maken zich hieraan schul dig. Het in gijzeling nemen van slachtoffers is op grond van het humanitaire recht verboden. Am- Met ingang van donderdag a.s. houdt de TEEVA (Texelse Eerste Eigen Vrije Academie) weer de be kende wekelijkse schilder- en te kenavonden in OSG De Hogeberg. Er wordt dan gewerkt naar een le vend model, aanvang 19.30 uur. Deelnemers zijn geheel vrij om op eigen wijze en met eigen technie ken en materialen te werken. Ook mensen, die denken, dat zij (nog) met goed genoeg kunnen tekenen of schilderen zijn welkom, want al leen door veel oefening en vaak doen, kan men trachten de teken en schilderkunst beter te leren be heersen. Inlichtingen: Iwan de Vries, tel. 14674.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7