"iffl 8 It fiÉr-' r r 1 J! i4r Azië" i 1 ~"Drie kleine Hordifood Texel - GRATIS CURSUS - AFHALEN sfeervol Aziatisch lopend buffet KERS TEXELSE coURANT A.s. zondag: ZDH pupillen - Purmerland, aanvang: 12.00 uur. ZDH - PURMERLAND Aanvang: 14.00 uur. s.v. Z.D-M- Schenker van de wedstrijdbal: V 11^ 1^ f. VISSERIJVERENIGING D.E.T.V. TEXEL !e wever Chinees-Indisch-Kantonees specialiteitenrestaurant Speciale prijzen alleen voor afhalen. supervoordelig combinatiemenu Fk Al deze menu's zijn natuurlijk ook voor meer dan 2 personen te bestellen. Zondag 6 november Speciale prijs: enige nette chauffeurs Woningstichting Texel IN ALLE VORMEN EN KLEUREN r| Woningstichting Texel NOORDWESTER 68 te Den Burg Stichting Bejaardenzorg Texel De bovenwoning WINTERGROEN 22 DAT KAN Schriftelijke Bijbelcursus Postbus 66 1619 ZH ANDIJK Noord -IUolland KENNISGEVING 21.95 21.95 20.95 «DE guite «BOtTEUBC éjjWtjnhoe* VRIJDAG 4 NOVEMBER 1994 schone diensten Verhuisd: van Postweg 17 naar Duykerdam 35, 1791 TB Den Burg. Tel. 12136. Thijs en Fenny v. Exel. Nodigt haar leden uit tot het bijwonen van een algemene vergadering welke gehou den wordt op zaterdag 5 november 1994, aanvang 9.00 uur. in Dorpshuis De Bijenkorf te Oosterend. Op de agenda voor de vergadering staan o.a. het vaststellen van de gewijzigde maat schapsovereenkomst en het huishoudelijk reglement van D.E.T.V. Texel. Na de pauze verzorgt drs. D. J. Langstraat een presentatie over de werkzaamheden van het Produktschap Vis en geeft de heer R. Carp uitleg over de activiteiten van het Nationaal Visbureau. vorm als maatstaf Expression: Nederlandse vorm geving op hoog niveau. Als servies en als kado ideaal onlwPieter Stockmans verkrijgbaar bij: Weverstraat 36 Den Burg Tel. 15705 Groeneplaats 12, Den Burg, tel. 13833 (natuurlijk kunt u ook a la carte menu's afhalen) (geldig van vrijdag 4 nov. t/m zondag 12 nov.) voor 2 personen ƒ38,00 «Kg Menu Tjap Tjoy Babi Pangkang Foe Yong Hai Tjap Tjoy Kroepoek (2 plakken) Pisang Goreng 14 stuks) (gebakken banaan) Witte rijst, nasi of bami. Menu Koe Loy Yuk Babi Pankang Foe Yong Hai Koe Loy Yuk Kroepoek (2 plakken) Pisang Goreng (4 stuks) (gebakken banaan) Witte rijst, nasi of bami, IL )n Menu Babi Ketjap Babi Pankang Foe Yong Hai Babi Ketjap Kroepoek (2 plakken) Pisang Goreng (4 stuks) (gebakken banaan) Witte rijst, nasi of bami Menu Kip Kerry Babi Pankang Foe Yong Hai Kip met kerrysaus Kroepoek (2 plakken) Pisang Goreng (4 stuks) (gebakken banaan) Witte rijst, nasi of bami. ME EZ*K Menu Saté Babi Pankang Foe Yong Hai Saté (4 stuks) Kroepoek (2 plakken) Pisang Goreng (4 stuks) (gebakken banaan) Witte rijst, nasi of bami. j*j Menu Mini-loempia's Babi Pankang Foe Yong Hai Mini-loempia's (4 stuks) Kroepoek (2 plakken) Pisang Goreng (4 stuks) (gebakken banaan) rijst, nasi of bami. jj (gebak Witte rijs presenteren wij in de grote zaal (inclusief kippe-, tomaten- of haaievinnensoep) Airconditioning (Uitsluitend na reservering) Aanvang 19.00 uur. ƒ28,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar ƒ15,-. 25 Chinese en Indische specialiteiten gerechten Nagerechten: perziken, ananas, lychee, vruchten, gebakken banaan Vanaf 25 pers. lopend buffet gehele week mogelijk na reservering, prijs op aanvraag. Natuurlijk kunt u ook a la carte bij ons eten Reserveer tijdig uw tafel: 13833 Ook afhaalmaaltijden (240 zitplaatsen) GROOTHANDEL IN VERS- EN DIEPVRIESPRODUKTEN Tessels Kruiden Bitter '//fff/ Wj zoeken voor het bezorgen van horecaprodukten in de kop van Noord-Holland en op Texel. Wj verwachten van je: 100% inzet en betrouwbaar Goede omgangsvormen met klanten Flexibele instelling om onze relaties een optimale service te verlenen Uiterste concentratie om onze produkten op de juiste manier af te leveren Redelijke rijervaring Rijbewijs B,C en E met chauffeursdiploma Voldoende opleiding om één en ander te verwezenlijken Verzorgd uiterlijk Het begin van de werkzaamheden zal zijn begin 1995 of in overleg. Bij gebleken geschiktheid kan een jaarbetrekking volgen. Voor inlichtingen: tel. 02220-13057 Sollicitaties (uitsluitend schriftelijk) richten aan: Hordifood CV T.a.v. de heer F. C. Hopman Postbus 158 1790 AD Den Burg heeft per 1 december 1994 voor verhuur beschikbaar: W. V. BEIERENSTR. 34te Den Burg voor de categorie: doorstromers Kenmerken: aantal kamers woonkamer, 3 slaapkamers woningtype eengezinswoning kale huurprijs ƒ560,36 totale huurprijs 564,86 Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. max. inkomen: jonger dan ouder dan 65 jaar 65 jaar ƒ35.000,- 29.000,- ƒ46.000,- ƒ39.000,- alleenstaanden meerpersoons- huishoudens 3. aantal personen: - minimaal 3 personen - éénoudergezin met minimaal 1 kind Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. a. bewoningsduur b. indien wordt ingeschreven door een woningzoekende die een woning achterlaat waarvoor hij/zij huursubsidie ontvangt van meer dan ƒ300,- per maand, krijgt deze de woning. Inschrijvingen dienen uiterlijk 11 november 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een inkomenstoets plaats Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. rukkerij L&R drukt ze wel PARKSTRAAT 10 179! CA DEN BURG TELEFOON 02220-626)0 heeft per 1 december 1994 voor verhuur beschikbaar: voor de categorie: starters vanaf 27 jaar Kenmerken: aantal kamers 2 woningtype HAT indeling woning: woonkamer, 1 slaapkamer kale huurprijs ƒ430,66 totale huurprijs ƒ443,66 Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. max. inkomen: jonger dan ouder dan 65 jaar 65 jaar ƒ35.000,- ƒ29.000,- alleenstaanden meerpersoons- huishoudens ƒ46.000,- ƒ39.000,- Inschrijvingen die niet aan p/e basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1, urgentie 2. leeftijd Inschrijvingen dienen uiterlijk 11 november 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een inkomenstoets plaats. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning heeft per ca. 1-12-1994 voor verhuur beschikbaar: te De Koog voor de categorie: 65 jaar en ouder Kenmerken: aantal kamerswoonkamer, 2 slaapkamers huurprijs kaal 537,05, totaal 602,05 voorzieningenlift aanwezig Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. belastbaar inkomen: maximaal - alleenstaanden ƒ29.000,- - meerpersoonshuishouden ƒ39.000,- S.v.p. bewijsstukken van het laatst bekende jaarinkomen meesturen. Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. inschrijvers uit De Koog gaan voor 3. a. leeftijd b. te duur of te goedkoop wonen t.o.v. het inkomen. Inschrijvingen dienen uiterlijk 10 november 1994 op het kantoor van de Stichting Bejaar denzorg Texel, Postbus 73, Abbewaal 1, 1790 AB Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volledig ingevulde in schrijfformulieren worden niet in de toewij zing meegenomen. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis? Er is een eenvoudige schriftelijke Bijbelcursus, samengesteld door de Gereformeerde Gemeente. Deze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, gedeelten uit Gods Woord te bestuderen. Indien gewenst, kunnen wij voor een Bijbel zorgen. De gemaal lessen worden voor u gecorrigeerd en aan u teruggezonden. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Alles gaat per post, dus geen bezoek aan huis! Naam Adres Postcode PROVINCIE ONTGRONDINGENWET Aanvraag en ontwerp-besluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat Vereniging Natuurmonumenten te 's-Graveland een ver gunning heeft aangevraagd ingevolge de Ontgrondingenwetvc natuurontwikkeling bij een aantal vogelplassen in de gemeenK Texel. Inzage De aanvraag, het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken lij op werkdagen tijdens kantooruren vanaf 4 november 1994 tot 2 december 1994 ter inzage: - bij de Dienst Ruimte en Groen van de provincie Noo Holland, kamer I 137, Houtplein 33 te Haarlem; - bij de Dienst Gemeentewerken, afd. Milieubeheer kamer 2.05, Groeneplaats I, 1791 CC Den Burg. Voorts liggen de stukken buiten kantooruren ter inzage: - bij de Openbare Bibliotheek, Drijverstraat 7, 1791 VC Den Burg, op vrijdag van 18.00 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. Tegen betaling worden, voor zover mogelijk, kopieën van de stukken verstrekt. Na afloop van de bovengenoemde termijn tot het eind van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag liggen de stukken ter inzage bij de Dienst Ruimte en Groen. Bedenkingen/bezwaren Iedereen kan tot 2 december 1994 schriftelijk bedenkingen/ bezwaren indienen tegen de aanvraag en het ontwerp-besluit I het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. De indiener van een bedenking of bezwaar kan bij indiening verzoeken om zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend maken. Voor het inbrengen van mondelinge bedenkingen tege een verzoek om een gedachtenwisseling over de ontwerp beschikking kunt u kontakt opnemen met de heer P.H.M. Hus van de Dienst Ruimte en Groen, telefoon 023 - 143087. Wij hebben voor u een bijzonder fraai kistje met daarin drie verschillende kleine flesjes Calvados. L kunt op deze manier kennis maken met de belangrijkste nobele appel-disttllaten uit Sormandte, n.l. Boulard Pere Magloire en Busnel Calvados miniaturen geschenkkistje f^Taileraardigst verwennen pi Dito PEDRO DOMECQ SHERRY HO Al, OPORTO PQ0MSMA IQNGE bRAAMENEVER NU II. KM lAWSOY.N WHISKY SMIRNOFF \ODKA biI 12 IIdko trails bokaal Waalderslraal 27. Den Burg, Tel 13185 (iegenover Albert Heijn) Witte Kruislaan 7a. Den Burg, Tel 22165 ALLES ONDER DE KURK l.F.CNER LICHTE BORREL j 95 PARADE VIEUX FOUR ROSES BOIIRRON 1195 RACARDI RUM hlanca 1^ 95 TAUTAVEL FRF.IXENET CÓTES Dl CARTA NEVADA/ RQlSSILtQN CORDON NEbRO VIUACES Aanbiedingen telden t/m 12-11 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6