FA. GOENGA i TEXELSE COURANT <&D&SEM0O®E IP Advertenties 62600 Redaktie 62620 de HPPEBOET '-K té, jjk Ut Ti MOOISTE TEXELSE COMPLE) Voor in de diepvries GEMEENTE TEXEL •O. 1 VOLVO 460 GLE DE LANGE MUUR HELP HELPEN GIRO 6868 SUPERMARKT-SPECIALITEITENSLAGERIJ Den Hoorn - Texel. Tel. 02220 - 19252 Altijd vers Rund-, Varkens- en Lamsvlees, Groenten en Fruit van Biologische bodem. Bij aankoop van f40,- vlees, een metworst voor f2,98 TEXELSE JO COURANT ei'-e/' Kleindiershow KOTEX Wegens omstandigheden te koop GARAGE GRISNIGT Toneelver. ,,'t Amateurtje)»' st :i n i a srf JAWEL, U KUNT UW GELD BELEGGEN IN ONROEREND GOED 0 JAMAIGA, GURA^AO, GUBA, SWAZILAND OF DIGHTER BIJ HUIS, IN ZUID-OOST DRENTHE. Heeft u al eens gedacht aan een belegging op ons eigen unieke Waddeneiland Texel Heeft ii sowieso gedacht aan een belegging in een hotelstudio met 4 sterren? Die mogelijkheid doet zich nu (nog beperkt) voor. in het Hotelstudiocomplex Greenside in De Koog kunt u nog enkele studio 's kopen Prijs-.f 170.000,- totf 180.000, - excl. BTW. doch inclusief luxe inrichting. Brute inkomsten berekend opf30.000, - tot 37.000, - per jaar. Als eigenaar heeft u inspri in de bedrijfsvoering. Voor iedereen met een (gedeeltelijk) afgeloste hypotheek op i eigen woning een prima pensioenvoorziening, die u (bijna) niets kost. Reeds 16 hotelstudio's zijn aan Texelaars verkocht! B B.&M. VRIJDAG 11 NOVEMBER 1994 5 kg BIEFLAPPEN 82,50 10 kg HAMLAPPEN ƒ122,50 10 kg BIEFLAPPEN ƒ159,50 5 kg VARKENSLAPPEN 52,50 5 kg MAGERE RUNDERLAPPEN 67,50 10 kg VARKENSLAPPEN 99,50 10 kg MAGERE RUNDERLAPPEN ƒ129,50 5 kg KARBONADE 49,50 5 kg BRAADLAPPEN 65,00 10 kg KARBONADE 90,00 10 kg BRAADLAPPEN ƒ125,00 5 kg SPEKLAPPEN 30,00 5 kg RIBLAPPEN 59,50 10 kg SPEKLAPPEN 57,50 10 kg RIBLAPPEN ƒ112,50 5 kg GEHAKT H.O.H. 35,00 5 kg STOOFLAPPEN 39,50 10 kg GEHAKT H.O.H. 62,50 10 kg STOOFLAPPEN 75,00 5 kg RUNDERGEHAKT 45,00 254 kg RUNDERPOULET 27,50 214 kg VARKENSPOULET 25,00 5 kg HAMLAPPEN 65,00 10 kg BORSTLAPPEN 98,00 HERFSTAANBIEDING Riblappen kilo 12,98 Bieflappen kilo 19,98 Verse kip kilo 5,98 Varkensrollade 9,00 Biefstuk 100 gram 2,49 GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 19 van de W.R.O. en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te ver lenen aan de bouwplannen van: De heer R. Kikkert te De Koog voor het bouwen van drie ap partementen aan het Mienterglop 7 te De Koog, Camping Unie Beheer b.v. voor het vernieuwen van een hotel aan de Kamerstraat 77 te De Koog. De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Ter plaatse zijn voorbereidingsbesluiten van kracht. De bouw plannen zijn overeenkomstig de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen. De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 14 november 1994 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Orde ning en Volkshuisvesting (kamer 0.12) van de ge meentesecretarie. Eventuele bedenkingen tegen bovenbedoelde bouwplannen kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk aan burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. Afgegeven bouwvergunningen K. Ludke voor het veranderen/vergroten ve. zomerhuis a/d Bosrandweg 269 te De Koog, W. Cichy voor het verande ren/vergroten v.e. zomerhuis a/d Zanddijk 90 te De Cocks- dorp; G. Verschoor voor het plaatsen ve. dakkapel a/d Kogerstraat 39 te Den Burg; Nauta Beheer b.v voor het ver nieuwen/veranderen v£. opslag/werkplaats a/d Burgwal 37 te Den Burg; Stichting Samen Een Gollards voor het veran deren v.e. verpleeghuis a/d Hollewal 2 te Den Burg; Recrea tiepark Texel b.v. voor het bouwen van 52 zomerhuizen en het omzetten van twee bestaande zomerhuizen (Rog- geslootweg 503 en 615) naar twee dienstwoningen a/d Rog- geslootweg te De Cocksdorp; K.H. Hoffmann voor het veranderen/vergroten v.e zomerhuis a/d Bosrandweg 241 te De Koog; F Lugtmeijer voor het bouwen v.e woonhuis a/d Herenstraat 46 te Den Hoorn; Drijver Bouw B U b.v. voor het plaatsen v.e. berging a/d Buijsstraat 2 te De Cocksdorp; G. Schweer voor het veranderen/vergroten v.e. zomerhuis a/d Bosrandweg 271 te De Koog; P Daalder voor het verande ren/vergroten v.e. zomerwoning a/d Langeveldstraat 43a te De Cocksdorp; P Hoffmann voor het vergroten v.e. zomer huis a/d Roggeslootweg 353 te De Cocksdorp; S. Betsema voor het plaatsen v.e serre a/d Mulderstraat 33 te Ooste rend; A van der Vis voor het vergroten ve. droogruimte a/d Maricoweg 6 te Den Burg. Goedgekeurde meldingen S.J.A. Maas voor het plaatsen v.e. schuurtje a/d Lieuwstraat 27 te Den Burg; C.J. de Ridder voor het plaatsen v.e serre a/h Vroonlant 27 te Den Burg Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagteke ning, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het be zwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aan vraag om bouwvergunning is ingediend door: J.Th. Boon voor het plaatsen v.e. loods a/d Vuurtorenweg 107 te De Cocksdorp (ontvangen 1-11-'94); H.W Zawisla voor het veranderen/vergroten v.e. zomerhuis a/d Califormë- weg 69 te De Koog (ontvangen 2-11-'94), A J. Bakker voor het plaatsen v.e. serre a/d Verlaet 18 te Den Burg (ontvangen 3-11-'94); P. Hin voor het vervangen v.e. garage a/d Pontweg 95 te Den Burg (ontvangen 3-11-'94); Expl. Mij. De Krim voor het bouwen v.e. multifunctioneel centrum a/d Roggesloot weg te De Cocksdorp (ontvangen 3-11-'94); Camping Unie Beheer b.v voor het vernieuwen v.e. hotel a/d Kamerstraat 77 te De Koog (ontvangen 8-11-'94). Tevens is een melding bouwvoornemen inge diend door: Stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale voor het ver anderen v.e. gevel a/d Schansweg 7 te Den Burg (ontvangen 1-11-'94); K. Druif voor het plaatsen v.e. schuurtje a/d Vaar geul 30 te Den Burg (ontvangen 3-11-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. GEMEENTE TEXEL In verband met de tabellenproblematiek is de ter mijn voor het indienen van huursubsidieformulie ren verlengd. Voor alle aanvragen waarvan de peildatum voor 1 oktober 1994 ligt, geldt dat deze uiterlijk op 31 december bij de gemeente moeten zijn inge diend. Dit is dus ook van toepassing op mensen die na 1 oktober met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1994 huursubsidie hebben aangevraagd. Voor aanvragen waarvan de peildatum na 1 okto ber ligt, geldt een reguliere indieningstermijn van drie maanden. De peildatum is 1 juli 1994 als de aanvrager reeds op 1 juli 1994 in de woning woonde. An ders geldt als peildatum de eerste van de maand volgend op die van verhuizing naar de nieuwe woning. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afde ling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Ikamer 0.12) van de gemeentesecretarie, telefoon 62124. GEMEENTE TEXEL Vergadering Commissie Welzijn De vergadering van de Commissie Welzijn op 15 november aanstaande zal niet plaatsvinden in het gemeentehuis maar in sociale werkplaats De Bolder. Aanvang 19.30 uur. Hotel Bar - Bistro Terras •M.iiHiiMiHÜurmni WEEKMENU „Bretonse Cham pignons" au gratin, champignons ge vuld met gekruid gehakt, gegrati neerd met kaas Bouillon Madrilène, pittige bouillon met tomaat Brochette „Japanese", vleesspies v.d. grill, o.a. ossehaas en varkenshaas, geser veerd met een pittige lichtzoete saus Uitgebr. Garnituur en Saladebuffet Dessert: Koffie Speciaal f44,50 p.p. Keuken dagelijks geopend. Herenstraat 12, Den Hoorn, Tel. 02220 - 19228 Wil en Thea Weekaanbieding Roombrie 100 gram ƒ1,95 Cashewnoten 250 gram ƒ3,95 Lekkere belegen kaas 1 kilo ƒ10,95 Weverstraat 39 Den Burg Telefoon: 14757 vorm als maatstaf Mono-A bestek: vormgeving voor fijnproevers ontwerp: Prof Peter Raacke verkrijgbaar bij Weverstraat 36 Den Burg Tel. 15705 Hotel Café Restaurant ape Ons hotel-restaurant is gesloten wegens vakantie vanaf 14 november tot en met 11 december. Voor reserveringen of informatie zijn wij tele fonisch bereikbaar on der nummer 02220-19623. Wij hopen dat u er be grip voor heeft. Wij zijn u na onze vakan tie weer graag van dienst met onze nieuwe a la car te kaart Herenstraat 34, Den Hoorn. Voor reservering: tel. 19623 Help de slachtpaardenl Ruim 300 inzendingen, en een 50 tal fraaie bloemstukken. Geopend: vrijdag 11 november 20.30 U.-22.00 u. zaterdag 12 november 10.00 U.-22.00 u. zondag 13 november 11.00 U.-17.00 u. Vrij toegang in het verenigings gebouw, Paelwerk, De Mars. Wegens VAKANTIE is de praktijk van dokter Van Dijk van 21 tot 25 november GESLOTEN Vrijdag 18 november is er geen avond spreekuur. Voor spoedgevallen kunt u zich wenden tot dr. Vos of dr. v.d. Bent. Denkt u tijdig aan het bijvullen van uw medicijnenl? bouwjaar 1990 metallic lak L.M. velgen radio/cassette mistlampen electrische ramen stuurbekrachtiging BERNHARDLAAN 170, DEN BURG 12200 Chinees - Indisch restaurant NIKADEL 48 - DE KOOG - TEL: 17786 MENU B Mini loempia Babi Pankang Tjap Tjoy met vlees Nasi of bami speciaal met kip en saté MENU A Chinese loempia Babi Pankang Foe Yong Hai Nasi of bami speciaal met kip en saté van f 54,00 voor f43,00 van ƒ55,00 voor ƒ44,00 MENU D Chinese rijsttafel voor 2 personen Kippesoep Kroepoek Babi Pankang Tjap Tjoy met vlees Foe Yong Hai Koe Loe Yuk met zoetzure saus ananas MENU C Kar Lee Kou Vlees met pasteitjes Babi Pankang Kipfilet met kerrysaus Nasi Goreng gewoon van ƒ53,50 voor ƒ42,75 van ƒ57,50 voor ƒ46,00 geldig van 11 tot 20 november 199. ook voor meenemen Speciaal Kerstdiner met Cantonese en Japanse gerechten ƒ55,00 p.p. Reserveren gewenst Brengt voor u op zaterdag 19 nov. in dorpshuis te De Waal het blijspel BANKGEHEIM Bal na m.m.v. Duo Change aanvang 20.00 uur. Kaarten kunt u bestellen 13656/133349 HOTELSTUDIOCOMPLEX V Voor inlichtingen: De makelaar: TEXEL VASTGOED B V PRO JEKTADVISERIIMG 8ernhardlaan 194 1791 XJ DEN BURG Tel 02220 - 15190 «fax 15901 Gasthuisstraat 40 hoek Vogelenzang 1780 AB OEN BURG Tel 02220 - 13025 13429 Fax 02220 - 13900

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 10