k „Je gaat echt met de billen bloot Film Afterhours in Klif 12 VOOR Agenda Texelse bands voor CD de studio in MJM op televisie TEXELSE COURANT Cristal Illumination brengt „demo" uit van 12 en 13 november 1994 Kerkdiensten zondag 13 november Facelift Noordwest Geprolongeerd Ierse folkmusic van oud Papier Twee lezingen voor agrarische vrouwen Cursus Oki Yoga Home-video's ii' sintuitzending Lezing ontstaai Texelse natuur Klapband promo cd met concert! VRIJDAG 11 NOVEMBER 1994 Nothin' to Loose bezig tijdens de CD-opnamen in Studio Texel. Rechts producer/technicus Jeroen Drabbe. iFoto Gerard Timmerman) Popgroepen leggen in Studio Texel dezer dagen de laatste hand aan de opname voor de CD met uitsluitend muziek van Texelse bodem. Bijzonder aan de com pactdisc is dat de bands allemaal eigen werk werk ten gehore bren gen. Uit het voorlopig resultaat blijkt nu al een enorme variatie. Van de kwaliteit zal menig luiste raar nog opkijken. Bedoeling is dat de CD in februari op de markt komt, vlak voor het festival Texelpop. Een nummer opnemen lijkt een voudiger dan het is. Dat ondervon den de Texelse muzikanten in de studio in de kelder van Bosch en Zee aan den lijve. „Je gaat echt met je billen bloot", erkent Marten Zegel, bassist bij Nothin' to Loose. Hoewel zijn band het eigen soul- nummer al vele malen live op de planken heeft gezet, moesten de opnamen vele malen worden over gedaan voordat de band en produ cer/technicus Jeroen Drabbe er tevreden over waren. Dat de achtsporenrecorder elk instrument afzonderlijk registreert, werd niet altijd als een voordeel ervaren. „Normaal viel Belinda (Van Dies- sen, red.) na de solo in. Nu moeten we op eigen kracht doorspelen. Dat is toch wel even wennen." Gi tarist Orph Oosterhuis had zich zondagmiddag zelfs langdurig in een hoekje van de studio terugge trokken om die ene perfecte solo uit te pluizen. Aan het eind van de opnamedag, toen de voorlopige eindmix door de studio schalde, straalden de ge zichten zowaar tevredenheid uit. „Gezien de korte tijd, de appara tuur en onze mogelijkheden het maximale wat er uit is te halen", constateert Zegel. „Maar het is het geloof ik nog niet helemaal", reageert zangeres Belinda een paar dagen later, als ze de mix nog eens kritisch heeft afgeluisterd. Behoorlijk zwaar „Zo'n opnamedagje is toch be hoorlijk zwaar", vindt Ewout Adri- aanse van Bottle, Steel en Company, die voor een eigen blu esnummer nog een keertje de stu dio in moet. Als stand in-drummer stak de dertiger het nodige op van de jonge Texelse formatie Leanan. De glasheldere zangstem van Ma rieke Fonds is eveneens te horen op een zeer gevoelige ballad die ze zelf schreef. „Hitgevoelig", kwalificeert de pro ducer een eigen nummer van Pride and Joy. Afgerond zijn ook de op namen van meidengroep Just Marry, die met een herkenbare meerstemmige sound een num mer van Nils Lely tot leven bracht. Deze muzikant is van de partij in meerdere bands. The Buzz nam een akoestisch nummer op van Jaap Dros, in de stijl van Tom Waits. Pretpopformatie De Klap band wil met Gijs Verschoor de studio in. Nog niet genoemd is de bijdrage van Crystal Illumination (voorheen Desecration), die een rocksymfonie van negen minuten op de band zette. Van kortere duur is de bijdrage van Rebound (voor heen Round Up), de Skeurie- zers,en NXAN, de jongste Texelse muziekbelofte. Zangeres Sylvia de Ruiter is te horen op „Train of Lo ve", een nummer van Jeroen Drabbe. Samenhangend Aan deze producer/technicus de taak om van de instrumentale en zangpartijen een samenhangend geheel te smeden, dat klinkt zoals de muzikanten het hadden bedoeld. „Het enthousiasme van de bands is me erg meegevallen", consta teert Bart Heijnen van initiatiefne mer de Welzijnsstichting. „Vooral voor jongere muzikanten is het zeer inspirerend. Ze hebben toch maar een eigen nummer op de plaat gezet." Heijnen sluit niet uit dat het project bij succes over en kele jaren wordt herhaald. Sug gesties voor een naam voor de CD ontvangt hij graag. De Avro heeft maandag opnamen gemaakt van Maarten Boon, me dewerker van het Maritiem en Jut- tersmuseum. Hij werd gefilmd op het strand bij De Cocksdorp en in het museum. Vanavond zijn de beelden te be wonderen in „Prettig weekend" om 18.55 uur op nederland 1. Het museum wordt ook genoemd in het programma „Wonderland" dat de Tros op maandag 14 no vember om 16.30 uur uitzendt. De jonge Texelse popgroep „Cristal Illumination" heeft een cassetteband met eigen num mers samengesteld. Deze „de mo" is vanaf maandag voor een tientje per stuk te koop. De groepsleden willen zo promotie maken voor hun muziek, maar ook hopen ze er geld aan over te houden voor de aanschaf van nieuwe apparatuur en instru menten. De kern van de band trad in maart op Texelpop als „Desecration" voor het eerst op. Nadien is de groep uitgebreid en veranderde van naam. De band bestaat nu uit Sjoerd en Menno Siebinga, Ferre van Bommel, Coen Timmer, Mar- tijn en Joris Schrama, Hidde de Vries en zangeres Tamara Griffi oen. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 15 en 16 jaar. De bandleden hebben de afgelo pen twee maanden aan de demo gewerkt. In het weekend van 15 en 16 oktober trokken ze zich te rug in de eigen oefenruimte, een geluiddichte garage, voor de opna men. Jorgen Brinkman uit Amster dam trad daarbij op als geluidtechnicus. Totaal zijn zes zelfgeschreven nummers opgeno men. Twee ervan waren tijdens Texelpop al te horen. De muziek laat zich omschrijven als „een zwaardere en snellere versie van symfonische rock". De muzikanten kozen bij Nauta een hoesfoto uit en maakten zelf een totaal-ontwerp, dat door druk kerij Brügemann werd gedrukt. De cassettebandjes zijn door een maatschappij uit Zwijndrecht, „Salesbury Sound", vermenigvul digd. Over de oplage van 120 bandjes maken de scholieren zich zich geen zorgen. In hun kennis senkring en op school zijn al vele bestellingen geplaatst. Besloten is daarom nog honderd bandjes ex tra in omloop te brengen. Voor in formatie: Joris Schrama, Wilhelminalaan 63, tel. 14388. Za terdagavond geeft Cristal Illumina tion een optreden in jongerensoos Time Out. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. gemeentedag; uitz. via De Lichtboei 16.30 u Vesperdienst; ds. J. ter Haar. De Waal: 11.00 u. mevr. ds. A. v. Grafhorst uit Hilversum. De Koog: 9.30 u. ds. H.R. Betting; viering van Schrift en Tafel. Den Hoorn: 9.30 u. mevr. ds. A. v. Grafhorst uit Hil versum. Oosterend: 9.30 u. ds SOW-dienst in Geref. kerk; H.K. Fibbe m.m.v. Maartens Cantorij. 17 00 u. Dankdienst voor gewas; in Herv. Kerk; dhr. M.D Kuiper. Oudeschild: 11.00 u. dhr. J. Wieten. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. en 19.00 u. kand. H. van den Bosch uit Kampen. Oosterend: 9.30 u. SOW-dienst; ds. H.K. Fibbe; uitz. via Radio Texel. 19.00 u. ds. J.J.N. Wilmink. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend 10.00 en 16.00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15 u. ds. J.R. Visser uit Heemsa DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. ds. H. Marseille. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser. 19.00 u. ds. J. Visser; evangeli- satiedienst m.m.v. The Messengers; uitz. via De Lichtboei. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. dameskoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. herenkoor. De Koog: zo. 9.30 u. De Cocksdorp: za. 19.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg Geen vergadering i.v.m. kringvergadering in Swif- terband. Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter H. van Dijk. Kotterstraat 24, Oosterend, tele foon 18234. Consult uitsluitend na telefonische af spraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) Kruiswerk kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het weekend buiten de spreekuren: *02230-50150. Spreek uur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen' is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandheelkunde: Tandtechniek R. van Oosten (particu liere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Om hun buurt op te knappen ste ken bewoners van Noordwest zelf de handen uit de mouwen. Op een braakliggend terrein aan de Vaar geul wordt verder een speelplaats ingericht, ter vervanging van het terreintje dat onlangs moest wij ken voor de Koninkrijkszaal. Jeho va's Getuigen hebben voor de aanleg van het sportveldje al me dewerking toegezegd. De zelf werkzaamheid van de buurt levert de gemeente een besparing op van ƒ1 5.000,-. De gemeenteraad ging woensdagavond akkoord met een bijdrage van ƒ95.000,-. Vrijdag 11 november Om 18.00 uur beginnen in de Stappeland-hal in De Koog de Texelse squashkampioen- schappen. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Speed". In het programma „Prettig Weekend" (Nederland I, aan vang 18.55 uur) wordt opge treden door Maarten Boon van het Maritiem en Jut- tersmuseum. De jaarlijkse tentoonstelling van kleindierensportvereni- ging Texel wordt om 19.30 uur geopend in het clubge bouw aan het Paelwerck. Om 21.00 uur begint in De Lindeboom een dansavond van dansclub Madira. Zaterdag 12 november In de Burgemeester De Koning-hal wordt van 9.30 tot 16.00 uur een instructiedag gehouden voor majoretten van DEK, KTF en Excelsior. In de Vrije School (Gast huisstraat 55) wordt van 10.00 tot 14.00 uur na- jaarsmarkt gehouden. O.a. jongleren, poppenkast en pre sentatie van bd-produkten en houten speelgoed. Nederlandse squashtoppers geven in de Stappeland-hal een clinic en helpen Texelse spelers hun techniek en vaar digheid te verbeteren. Vanaf 10.00 uur. In manege Akenburg wordt van 14.00 tot 17.00 uur Zwar te Markt gehouden. Onder leiding van het IVN be gint om 14.00 uur een bosex- cursie bij de kruising Ploegelanderweg/fietspad. Bij de Biesbosweg wordt een run-bike-run wedstrijd gehou den. Start jeugd om 14.00 uur; senioren 14.30 uur. Toneelgroep Oosterend speelt in dorpshuis 't Skiltje in Oude schild het jeugdtoneelstuk „Heer Kraai in Luiletterland". Aanvang 15.00 uur; entree f2,50. In sporthal Ons Genoegen geeft Gymnstiekvereniging Texel een uitvoering, aanvang 19.30 uur. Entree f 10,-; kinde ren f5,-. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 19.00 en 21.15 uur „Speed". Van 20.30 tot 24.00 uur op tredens van Texelse popgroe pen Nixan en Crystal Illumination in jongerensoos Time Out. Toegang gratis. Zondag 13 november In manege Akenburg begint om 10.30 uur de eerste men wedstrijd om de Jaap de Graaf-bokaal. Publiek is wel kom; toegang gratis. Tussen 13.00 en 14.00 uur kan in café De Kuip worden gestart voor de najaarswan deltocht van Het Gouden Boltje. Afstanden 5, 10 of 15 kilometer. Inschrijfgeld f5,-. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 19.00 en 21.15 uur „Speed". Toneelgroep Oosterend speelt in het Eierlandsche Huis het jeugdtoneelstuk „Heer Kraai in Luiletterland". Aanvang 16.00 uur; entree f2,50. Maandag 14 november De Algemene Bond van Oude ren (ANBO) houdt de najaars vergadering in De Buureton aan de Molenstraat in Den Burg, aanvang 14.00 uur. Na het huishoudelijk gedeelte geeft Piet Bakelaar van de stichting Bejaardenzorg Texel uitleg van de nieuwe regeling voor toewijzing van bejaar denwoningen. Harry de Graaf leest voor uit (nieuw) eigen werk. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Speed" De raadscommissie voor alge meen en organisatorisch be leid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering. Onder andere wordt gesproken over intensivering van het Overleg Waddeneilanden. In de kantine van sporthal Ons Genoegen begint om 19.30 uur een vergadering van de Stichting Texelse Sportraad. In de voormalige LBO-kantine aan de Emmalaan in Den Burg wordt de oprichtingsvergade ring gehouden van de Bewo nersvereniging Texel (huurders van huizen van de woning bouwstichting). Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 15 november In Cinema Texel draait om 19.00 uur „Speed" en om 21.15 uur „The Joy Luck Club". De raadscommissie voor wel zijnsbeleid heeft een openba re vergadering in de kantine van De Bolder, aanvang 19.30 uur. Onder andere wordt gesproken over het dorpshuis van De Koog, zonneenergie voor zwembad Molenkoog en huisvesting van De Bolder. De Dorpscommissie van Den Burg vergadert in d'Ouwe ULO; 20.00 uur. De historische vereniging houdt een bibliotheekavond in d'Ouwe ULO, 20.00 uur. Al leen toegankelijk voor leden. Hoogwater te Oudeschild Vr. 11 1.15 en 13.50 u. Za. 12 2.14 en 14.50 u. Zo. 13 3.40 en 16.10 u. Ma. 14 4.45 en 17.37 u. Di. 15 5.54 en 18.45 u. Wo. 16 6.55 en 19.35 u. Do. 17 7.35 en 20.00 u. Vr. 18 7.47 en 20.25 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon komt 13 no vember op om 7.55 u. en gaat onder om 16.50u., 18 november volle maan, 11 november doodtij. If Twee films die de afgelopen week in Cinema Texel waren te zien, worden geprolongeerd. De avon turen van „De Aristokatten" kun nen op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag om 14.00 uur worden meebeleefd. „Speed" wordt dagelijks gedraaid om 19.00 en 21.15 uur. The joy luck club In The Joy Luck Club staan de le vens van acht vrouwen centraal. Het gaat om vier Chinese moeders die om verschillende redenen hun thuisland verruilen voor dat van de onbegrensde mogelijkheden: Amerika. Zij hebben allen een dochter, waar ze hoge verwach tingen van koesteren. Omdat die echter volledig „veramerikani seerd" zijn, blijven botsingen niet uit. De moeders bespreken hun problemen wekelijks aan de Mah Jong-tafel. The Joy Luck Club is de eerste echt serieuze film over Aziaten in Amerika. Cinema Paradiso. Dinsdag 14.30 uur en 21.15 uur, woensdag 21.15 Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier- etc. opgehaald in de volgende straten: 9. Burdetstraat, Mr. Kraaistraat, Julianastraat, Zwaanstraat, Warmoesstraat en De Mars. Afterhours is een groep muzikan ten die traditionele Ierse volksmu ziek spelen. Het grootste gedeelte van het jaar treden ze al leen maar op in eigen land, waar bij ze alle uithoeken van Ierland aandoen. De muziekhal in de gro te stad of het gemeen schapshuis van het kleinste dorp zit stamp vol, omdat Afterhours zeer popu lair is en leren gek zijn op hun eigen volksmuziek. Gedurende een korte periode van het jaar gaat de groep ook op tour nee door Europa, waarbij ze onder meer vaak Nederland aandoen. In november toeren ze door ons land en we hebben ze weten te boeken voor ons Texelse podium. Mevrouw De Weijer houdt donder dag om 20.00 uur in Bosch en Zee bij De Koog een lezing over klas sieke homeopathie voor de agrari sche vrouwen. Op dinsdag 31 januari praat Ka- trien van Middelkoop over samen werkingsvormen bij agrarische bedrijven. Tevens wordt gedacht aan het houden van een workshop eind februari. Vrouwen die willen praten over de combinatie huishouden-werk (in een bedrijf, vrijwilligerswerk of in het eigen bedrijf) worden verzocht zich aan te melden. Dat kan bij Astrid Eel- man (18814), Marie van Heer waarden (16385), Thea Rutten (16325) of Janneke Vlaming (18252). Afterhours is een band die nieuw leven en passie blaast in de Ierse volksmuziek. Ze doen dat op zo'n verfrissende maar authentieke manier, dat je je in Ierland waant. Oude liedjes komen opnieuw tot leven, en nieuwe klinken zeer tra ditioneel. Afterhours arrangeert de num mers zelf en maakt van het optre den met verschillende tempo wisselingen een bijzonder harmo nieus geheel. De heren bespelen onder meer vi olen, gitaren, banjo, bouzouki, bohdran, mandolines, fluiten, alt viool. De expressieve zang van de leadingman Alan Burke is recht voor zijn raap, gedreven en spon taan. Kijken en luisteren naar de multi-instrumentalist Tim Potts is op zich al een genot. De beide an dere heren van deze viermans formatie, Giles Lewin en Tomas Lynch, zijn overigens niet minder muzikaal. Kortom, een muzikale topavond! By the way, leren ma ken overal een feestje van. Klif 12, Den Hoorn, woensdag 23 november, aanvang 20.30 uur, entree ƒ17,50, vriendenprijs ƒ15,00. Een cursus van tien lessen Oki Yo ga start maandag. Het accent ligt op ademhalingsoefeningen, hou dingscorrectie en ki (innerlijke kracht). Wie informatie wil hebben kan bellen met Paul van Mierlo, te lefoon 19706. Videofilmers die de intocht Sinterklaas op 19 november v leggen hebben kans dat wordt uitgezonden in de spe< televisieuitzending op 3 decen vanuit De Lindeboom. Het live terklaasprogramma is een initii van De Welzijnsstichting, de dernemersveremging De Burg Videolux en wordt in samen king met SLOT via de kabel i zonden. Cineasten moeten (gemonteerde) video voor 30 vember inleveren bij John van Videolux (Vloedlijn 19). films mogen maximaal vijf i ten duren. In veldwerkcentrum De SIü van EcoMare wordt zaterdag november om 20.00 uur eer zing gehouden over het onts van de Texelse natuur. Sinds dl kappen de Hoge Berg opduw is de natuur erg veranderd. De rukte op en trok terug. De in\( van de mens werd steeds grc Op het eiland vind je allerlei ren van de Texelse geschied: De lezing gaat over mamma I en muizen, eiders en spech dennen en distels. Entree f5 Hoewel de goedheiligman geen voet aan land heeft 9 zijn in één week al 300 exen ren van de Sinterklaas-cd ginds komt... de Klapband!" de toonbank gegaan. „Over' dig door dit megasucces' zorgt de Texelse band de kon* weken diverse optredens opï En misschien ook daarbi» want er zijn besprekingen gai om de „seedee" in alle vest gen van de Music Store 100) in heel Nederland te aan te bieden. De toernee v Klapband voert langs de volge lokaties: café De Kuip in De (zaterdagavond 12 november) fé Grooten Slock in Den Burg dagmiddag 20 nov.), koopa1 Weverstraat Den Burg (vrijda! nov.), 't Cafeetje in OosterenC terdagavond 26 nov.), hotel Lindeboom in Den Burg (zaten middag 3 december) en d1 theek Question in Den I (zaterdagavond 3 dec., slot eert). di er

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2