)ok in 1995 permanent honderd asielzoekers Bewonersvereniging voor huurders Woningstichting F amilieberichten Drijver: „Vogels geen kasplantjes" TBC-besmetting T^xelaartjes DE LIJDENSWEG VA.. SLACHTPAARDEN' Kotex exposeert pronkstukken ibAh.LbbJj' C0URANT Twintig jaar later... - lu ook opvang in Panorama Eerste zegels voor eerste burger dfl/® Spun 'n wgeiroUun Help de slachtpaarden! Huurders van huizen van de Wo ningstichting gaan zich maandag avond officieel organiseren in de Bewoners Vereniging Texel. De oprichting vloeit voort uit de om zetting van de Woningbouwvere niging in een stichting. Die erkent de nieuwe vereniging als enige vertegenwoordiger van de huur ders. Het bestuur roept de leden op de vergadering massaal bij te wonen. Met de omzetting naar een wo ningstichting verviel gelijktijdig het lidmaatschap van de Woning bouwvereniging. Een ontwikkeling die menige niet-huurder koud op het dak viel. Het lidmaatschap gaf op termijn uitzicht op een huurwo ning. De stichting hanteert nu nieuwe toewijzingsregels, waarbij de actuele situatie van de kandidaat-huurders doorslagge vend is. Niet iedereen is ingeno men met de nieuwe normen of vindt dat ze in de verplichte adver tenties te vaag worded omschre ven. „Dat is één van de zaken waarop de vereniging invloed kan uitoefenen", aldus Jan Flier, voor lopige voorzitter van de bewoners vereniging. Die heeft ook invloed op de verkoop of sloop van huur woningen, toewijzings- en ver- huurbeleid, de voorwaarden in de huurovereenkomst, het huurregle- ment, huurprijzen, beheer van de centrale voorzieningen en service kosten. Over deze en andere on derwerpen houdt de vereniging regelmatig overleg met de directie van de Woningstichting. Wijkcommissies De Woningstichting beheert ruim 960 huizen. Hoewel het niet ver plicht is zijn nagenoeg alle huur ders lid van de bewoners vereniging. Er kunnen ook méér le den van één huishouden lid wor den. Mensen die geen huis van de Woningstichting huren zijn uit gesloten van lidmaatschap. De vereniging is opgedeeld in ze ven wijken. Den Burg heeft er vijf, de buitendorpen zijn verenigd in twee wijken, die zijn vertegen woordigd in commissies. Zo houdt de vereniging contact met de wijk bewoners en eventuele proble men. Eén commissielid uit elke wijk heeft een bestuurzetel. De voordracht is als volgt: Willem Za- deits, Wies Rijk, Rein Buijsman en Hennie Hilgers en Annie Mosk voor Den Burg, Cees de Graaf voor Oosterend, De Cocksdorp en De Koog en Willem van Aperlo voor Den Hoorn, Oudeschild en De Waal. De bestuursverkiezing staat maandag op de agenda. Het huidi ge bestuur roept de leden op tot massale opkomst. „Het is van groot belang dat de bewonersve reniging sterk blijft. De stichting beschouwt haar als de enige ver tegenwoordiger van de huurders." Om tegengas te geven aan de stichting worden de kaderleden via cursussen opgeleid voor hun bestuurstaak. Oud Rabobank- directeur Riewert Veenstra is na mens de huurders lid van de Raad van Commissarissen van de Wo ningstichting. De vergadering be gint om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van de voormalige LBO-school. „We moeten niet doen alsof vo gels kasplantjes zijn die je niet mag verstoren." Dick Drijver van Texels Belang vindt dat Staats bosbeheer met verstoring van vo gels en vernielingen oneigenlijke argumenten gebruikt om De Geul af te sluiten voor bramenplukkers. Wethouder Schilling beloofde de kwestie bij SBB aan te kaarten. „Verstoring van vogels? Ze moe ten juist af en toe worden opge schrikt. Dat hoort bij de natuur. Als mensen te lang stilzitten wor den ze ook aangespoord om naar het sportveld te gaan." Door het bramenplukken in De Muy en De Bollekamer wèl toe te staan, kon SBB ook al geen goed doen bij Drijver. „Dan worden de vogels daér meer verstoord." Drijver kreeg met zijn betoog de lachers op zijn hand. „U ziet ze nu toch VERVOLG VAN PAGINA 5 verwijten hem niets. Zet dat maar met grote letters in de krant", kreeg de TC-verslaggever woens dag te horen. Om de tuberkelbacterie de kop in te drukken moeten de besmette leerlingen gedurende een half jaar medicijnen gebruiken. Dat geldt ook voor de kinderen bij wie de ziekte al is ontwikkeld, maar zij gebruiken twee verschillende mid delen in een andere dosis. Belangrijk is dat geen der kinderen anderen besmet kan hebben. Kans om de ziekte te krijgen hebben al leen mensen die nauwe contacten hadden met de bron. Twijfel Dat laatste bleek woensdag vra gen op te roepen. Wat is nauw contact? Velen zijn de betrokken onderwijzer de laatste tijd wel eens tegengekomen, hebben een praatje met hem gemaakt of heb ben in de kerk in zijn buurt geze ten. Een dorp als Oosterend is een hechte gemeenschap. Velen gaan intensief met elkaar om. Er gingen dan ook stemmen op om de rönt- genwagen naar Oosterend te ha len en alle dorpelingen door te lichten. Baat het niet, het schaadt ook niet en alle ongerustheid is dan weg. De verpleegkundigen Christie Huitzing en Monique Vis wisten echter aannemelijk te ma ken dat dit echt te ver zou gaan. Directeur Hordijk deed met succes een beroep op het vertrouwen. De mensen van de tbc-bestrijding zijn ervaren en deskundig genoeg om te weten wat in dit geval de beste manier van handelen is. Echter, wie toch ongerust is, kan naar zijn huisarts gaan of contact opnemen met de tuberculosebestrijding van de GGD, telefoon 02230-71540. echt vliegen", deed Pieter de Groot (D66) een duit in het zakja Burgemeester Van Rappard ge noot van de hilariteit. „Deze dis cussie is therapeutisch voor de vogels." Meer serieus stelde Schil ling een eind met Drijver te kunnen meegaan. „Ik vertoef ook nogal eens in De Geul. Van vernielingen heb ik nog nooit iets kunnen bespeuren." INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer /"2,35 (incl. btw) Winterbeurt gazonmaai ers. Afhalen en bezorgen gratis. Garage Dros, Eier- land, tel. 11233. Elke 2e broek of jeans, mt. 92 t/m 176, nu f 10,-. Bévé jeugdmode, Waal- derstr. 25. Wij hebben geen klachten dat de klant lang moet wachten. Qnipp kapsa lon. Liefst op afspraak. Tel. 12227. Tk. gevr.: PC 386 met (s)vga-scherm, min. 40 Mb, 4 Mb intern geh., evt. met printer. Tel. 14010, na 18.00 uur. Woningruil Tiel-Den Burg. Aangeb. in Tiel: éénge zinswoning: kamer, keu ken, 3 slaapkamers, badkamer en schuur. Ge vraagd: gelijkwaardige woning in Den Burg, huurprijs f 550,-. Tel. 03440-31733. Aan de nachtelijke bellet jetrekker van het Pater Witteplein: heel flink hoor! Laat je eens nakij ken. Zulk gedrag is knap ziek en zielig. Zaterdag 12 november is onze kwekerij nog open, om planten voor uw tuin te kopen. Maar dan is on ze gedachte, dat u beter tot het voorjaar kan wachten. Dan vinden wij het zeker weer fijn, om u weer van dienst te mogen zijn. Boomkwekerij 'Texel- endje, Rozendijk, tel. 13612 Te koop: 3 witte lederlook banken, 2Va-zits, f 100,- p.st. Tel 10213/02507- 13599. Als u de kwaliteit van het schilderij, de naam van de schilder en de prijs tegen elkaar afweegt, kiest u voor Kunsthandel Hans van der Klift. Fleece afgeprijsd bij Mantje Sport. Te huur in Oudeschild: opslagruimte/stalling. Tel. 12900, na 18.00 uur. Te koop: Opel Omega 2.3D, b.j. '89, kl. rood, pr. f 17.000,-. Tel. 19397. De HEERE verblijdde ons met de voor spoedige geboorte van een zoon en broertje Daniël J. A. van Es E. van Es-Meulstee Hanneke en Johan, Kees, Matthijs, Lies- beth, Hans, David, Erik, Petra, Rinus en Emmy. Texel, 9 november 1994 Molenstraat 46, 1791 DM Den Burg. Wij zijn heel erg blij met de geboorte van onze zoon en broertje Maikel 11 november 1994 Piet, Marion, Michelle en Tom Bouthoorn Oosterenderweg 24, 1793 EL De Waal. 18573. Elke 2e broek of jeans, mt. 92 t/m 176, nu f 10,-. Bévé jeugdmode, Waal- derstr. 25. Cecil blijft veranderen Ie dere maand nieuwe kle ding. Blijf op de hoogte en wip af en toe even bin nen. f 50,- 1 stempel. 5 Stempels 1 x zon nen. Cecil, Weverstraat 1c. Natural Blue gezien in de Yes, nu verkrijgbaar bij Body Steps. Aangeb: damesfiets, Ga zelle, z.g.a.n., vr.pr. f 375,-. Tel. 13772. Elke 2e broek of jeans, mt. 92 t/m 176, nu f 10,-. Bévé jeugdmode, Waal- derstr. 25. De specialiteiten van de ze week in De Worstel- tent: lamsbouillon met paddestoelen f 8,50, gestoofd hert met kersen en rozemarijn f 29,50. Parfait van Esdoornsiroop en chocolade f 9,50. De Worsteltent, Smitsweg 6, Den Burg, tel. 10288. Een kinderfeestje??? Pan- nekoekenparty bij eetcafé Santé met een verrassing voor ieder kind. Tel. 27428. Kinderjeans, div. wassin gen, mt. 116 t/m 176, v.a. f 39,95. Rabbit Habit. Zondag darttoernooi In Den Grooten Slock. T.k.; Ford Scorpio, b.j. '88, dealeronderhouden, wit, zonnedak, in smette loze staat, 4-weg ra- dio/cass.rec., nw. accu, banden, uitlaat, remblok- ken. f 9.500,-. Tel. 19767 Cecil heeft weer volop nieuwe dingen, o.a. war me winterjacks f 199,95. Babyrib-blouses f 89,95. Stoere badstof overhem den f 79,95. Gebreide sjaals f 39,95 enz. Cecil, Weverstraat 1c. Seat-presentatie, van daag 11/11 14.00-21.00 uur, zaterdag 12/11 10-00-18.00 uur. Auto- centrum Eelman, Abbe- waal 3, Den Burg, tel. 15055 T.k.: 4 nieuwe geluid boxen, 240 watt, grijs be kleed, voor thuis of horeca, pr.n.o.t.k. Tel. 19767. Dit weekend Kotex ten toonstelling. Een bezoek waard Woonruimte gezocht. Tel 13478. Te koop: open haardhout v.a. f 45,- per m3 Sijm brandhouthandel, tel 02242-1865. Gezond ontspannen in een sfeervolle omgeving. Finse sauna. De Koog. Tel. 17272 Gevraagd: groen rij-jasje. Diana Kuip, tel. 12031. De winterwarme collectie voor dames en heren van Cecil; Conflict en Expres- so met een vriendelijk prijskaartje vindt u bij Ce cil, Weverstraat 1c. Toneelgroep Oosterend speelt „Heer Kraai in Lui- letterland" voor alle kin deren van 4 tot 99 jaar op zaterdag 12 nov. om 15.00 uur in 't Skiltje en op zondag 13 nov. om 16.00 uur in 't Eierland- sche Huis. Entree f 2,50. Vrijdag 11 november: dansavond van dansclub Madira in de schouw burgzaal van De Linde boom, aanv. 21.00 uur. Elke 2e broek of jeans, mt. 92 t/m 176, nu f 10,-. Bévé jeugdmode, Waal- derstr. 25. uw belangstelling en medeleven na het 'ijden van CORNELIS ARIE BLOM welgemeende dank. Namens ons allen. november 1994 danken iedereen die belangstelling en mede- n betoonde na het overlijden van mijn man, 6 vader en opa DICK LEMSTRA was voor ons een grote steun. Familie Lemstra smber 1994 Dochter van Elsje Koorn en Tijmen Jilderda Zusje van Fabian. Plevierstraat 2, 1796 AL De Koog, S 02220-17628. Hierbij willen wij ieder een bedanken voor het bezoek, de kaarten, kado's en andere attenties tijdens Jolanda's verblijf in het ziekenhuis en bij de geboorte van Hessel. Meby, Jolanda en Hessel Huitema Martin Karlas maakt cou ture, haute-couture en natuurlijk ook gewone jasjes voor langs het strand. Lekker stoer! De Dierenbescherming vindt dat cr snel een eind moet komen aan de afschuwelijke mishandeling van slachtpaar den tijdens het transport vanuit het voormalig oost- blok naar Italië. Vindt u dal ook? Help ons dan met een gift op giro 9870 t.n.v. Lande lijke Inspectiedienst Dieren bescherming, Postbus 2237, 1200 CE Hilver sum (a.u b. ver melden- 'Actie slachtpaarden'). -*■>->T,Tng»M ML11. Kt* De showduif op de foto is on derdeel van de grote Kotex- tentoonstelling die vanavond wordt geopend. Leden van de kleindiervereniging zijn deze week druk in touw geweest om hun pronkstukken een mooi plekje te geven in de clubgebouwen aan het Pael- werek. Onafzienbare rijen kooien met geselecteerde die ren zijn voortgekomen uit zorgvuldig gekozen ouders. Behalve Vlaamse Reuzen is er een collectie hoenders, sier- duiven, konijnen, cavia's, wa tervogels en tropische zangvogels. Minder konijnen, want de animo hiervoor is wat tanende binnen de vereniging. „Maar méér sierduiven", constateert bestuurslid Jaap Vlaming. „Zo verschuift er wel eens wat." De sho wexemplaren zijn gefokt op uiterlijke kenmerken zoals ty pe en kleur. De kwaliteit en produktiviteit bij de showdie- ren komt op de tweede plaats, waardoor de showdieren voor de fokkerij soms ongeschikt zijn. Pompeus zijn de rood bruine New Hampshire- hoenders, die een hoge eier en vleesproduktie hebben. Niet minder opvallend is de zwarte Australorp van Peter van der Gracht. Ónder de 152 TTTVTTT CTT O VRIJDAG 11 NOVEMBER 1994 Herinneringen ophalen aan de ja ren zestig en zeventig. Dat deden ongeveer veertig oud-leerlingen en onderwijzers van de Jozefschool, die zaterdag voor een reünie in hun vroegere schoolgebouw bij eenkwamen. De zesde klas van 1974 verbaasde zich over de ver anderingen die zich op hun „ou we" school hadden voltrokken. Tijdens een rondleiding door „meester" Jan Bakker en juf frouwLucy Zijm-van der Wee. de enige docenten van toen die nu nog aan de Jozefschool verbon den zijn, was het bezoek aan de schoolzolder een letterlijk en fi guurlijk hoogtepunt. Twintig jaar geleden was het nog ondenkbaar dat het overblijflokaal ooit overbo dig zou zijn. De roomskathoiieke kinderen kwamen toen van heel het eiland naar de school in Den Burg en aten er tussen de middag hun brood op. Op de reünie waren naast de ge noemde leerkrachten ook de meesters Zegers, Driehuis en Luyckx aanwezig, zodat voor het toenmalige schoolteam eveneens Ibijna) sprake was van een hereni ging. Er was nog een ex-collega present: leerlinge Venna Smit stond later zelf op de Jozefschool voor de klas. De aanwezigen kwa- f nagedachtenis hebben we een Andante speeld voor Margo Pauptit is van grote betekenis geweest voor ons lest. Musica Texla Geboren op 8 november 1994 Charèl ik in 1995 zullen gedurende het Ie jaar ongeveer honderd asiel- ekers zijn ondergebracht in de partementen van Motel Texel in Koog. Na het raadplegen van ivvonenden en andere betrok- len hebben B en W de COA mtrale Opvang Asielzoekers) en weten hiertegen geen be- aar te hebben. I wil het college dat de kosten het activiteitenprogramma ten ioeve van de kinderen van de jlzoekers nu helemaal voor re iing van het ministerie komen, i afgelopen jaar werd dit pro- i mma (totale kosten f20.000,-) jvoor de helft door de gemeen- oetaald. Net als in het afgelo- i seizoen zal het team van de - :hting Recreatiewerk deze taak ij nemen. De ongeveer 22 oolgaande asielkinderen zullen er onderwijs genieten in de de- t idence van de Bruinvis-school, 5 is ingericht in het bedrijvenge- iw te Oudeschild. i ir het college was het niet jilijk dit standpunt in te nemen it tot dusver zijn er nauwelijks i Dlemen geweest bij de opvang van asielzoekers. Niet alleen is het goed gegaan in en bij motel Texel, ook het onderwijs in het bedrijven- gebouw verloopt voor alle betrok kenen prima. Het onderwijs blijkt de integratie te bevorderen. De meeste kinderen krijgen de Neder landse taal verrassend snel onder de knie. Ook het recreatiepro gramma in de zomer draagt bij aan begrip tussen de Verschillende culturen. Panorama Wethouder Nel Eelman deelde woensdagavond in de raadsverga dering mee dat het komende jaar ook asielzoekers zullen worden gehuisvest in jeugdherberg Pano rama op de Hogeberg, echter slechts gedurende twee winter maanden van medio januari tot medio maart. Hier zullen ongeveer 60 mensen verblijven, die net als gewone jeugdherberggasten zul len worden verzorgd. Dit in tegen stelling tot Motel Texel waar de asielzoekers voor zichzelf zorgen. In Panorama blijft voldoende plaats om ook gewone gasten te kunnen ontvangen. Ook andere jeugdherbergen in het land bieden tijdelijk onderdak aan asielzoekers conform het beleid van de NJHC. Texels tweede jeugdherberg De Eyercoogh doet niet mee, vooral omdat dit gebouw minder goed verwarmd kan worden. inzendingen ook Franse en Duitse hangoorkonijnen en chinchilla's. De collectie sier duiven is ronduit gevarieerd. Soorten als de Chinese meeuw, de oud Hollandse Ka pucijn, de Nederlandse hoog vlieger, de zwarte spreeuwduif en de Dam ace- ner baren opzien. „De post- duivenzijn vooral voor showdieren geselecteerd en niet op hun vliegkwaliteiten." Aandachttrekkers zijn de kui kentjes en een broedmachine. De eieren komen tijdens de expositie uit. In het oogsprin gend zijn ook de tientallen bloemstukken waarmee de kooien zijn aangekleed. Ze zijn het werk van de dames van de bloemschikcursus en mede door hun variatie minstens zo fraai als de dieren. De vereni ging is tevreden dat ondanks een volledige bestuurswisse ling het resultaat er toch mag zijn. Na de opening vanavond (20.30 uur, is de show zater dag van 10.00 tot 22.00 uur geopend en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. IFoto Gerard Timmerman) men tijdens een boeiend reü- niespel" van elkaar aan de weet wat ze de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. Bewondering was er voor Els van der Werve en Mar co Witte, die indertijd niet opvielen door hun leerprestaties, maar het ver hebben geschopt in het zaken leven. Voor Nelda de Grave, één van de organisatoren en het laat ste halfjaar als huisarts werkzaam op Texel, dreigde het feest te wor den onderbroken toen haar „pie per" afging. Gelukkig voor haar namen de weeën weer af en hoef de ze „pas" zondagochtend vroeg bij de bevalling te assisteren. De reünisten staan zoveel mogelijk in dezelfde volgorde als op een schoolfoto uit 1971 Eerste rij v.l.n.r. Isabella de Wit. Franke Geurts, Angela van Heerwaarden, Pauline Riteco. Nelda de Grave, Jolanda van Tunen, Angelina Smit en Caren van der Geest. Daar achter Sjoerd Witte, Carlo Bakker. Jos Bosma. Paul Veeger. Marga Bakker. Els van der Werve. Jacqueline Bakker, Verina Smit. Jolanda van Heerwaarden en meester PA. Zegers Volgende rij: Mary Halsema, Petra Eelman. Marco Witte. Frans Hopman. Edith Boogaard, Hans Dijker, juffrouw L. Zijm-van der Wee, Hans van Tunen. Achterste rij: Brigitte van den Broek, Ria Boogaard. Peter Veeger. Astrid Groothuis. Jos Witte, meester J. Bakker. Tonnie van der Meer, meester J. Driehuis. Loes Bakker. Erik Boogaard en Ruud Witte. IFoto Adnaan Verkaart) 'urgemeester Van Rappard vas woensdag de eerste lant die kinderpostzegels ocht in het stalletje dat het laatselijk comité deze keer eeft ingericht in de hal van e Rabo-bank. De eerste bur- er ontving tegen betaling en f6,95 uit handen van Ma ke Vonk een velletje zegels i, 3n verschillende waarden oto). Hij deed het graag ant hij juicht het doel (steun 1 an projekten ten bate van anderen in binnen- en buiten- nd) van harte toe. Vorig jaar edroeg de opbrengst op »xe/ f7000,-. Meer dan eens I r/n Texelse projecten (zoals st Tesselhuus) gesteund met eld uit de opbrengst van de kinderpostzegels. Als dank voor zijn moeite kreeg Van Rappard van comitévoorzitter Hannie Prins-Vrouwe een dankbetuigingskaart van de Stichting Kinderpostzegels Nederland, voorzien van een gestempelde kinderpostzegel. Die geste was er ook voor een paar andere mensen die aan de actie op Texel op bijzonde re wijze meewerken, waaron der Rabobank-gastheer Leo Timmers. De dankkaart wordt jaarlijks in een beperkte ge nummerde oplage gemaakt en is voor verzamelaars een gewild object. De verkoop van zegels en kaarten in de Rabo- hal duurt tot de kerst. Men kan er terecht van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. IFoto Harry de Graaf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3