Sfeer niet verpest door verkiezin !ondag eerste wedstrijd m Jaap de Graaf-bokaal Sport BEGROTING Verbittering nog niet voorbij TEXELSE COURANT Vittali geklopt door De Wijk rvormd Den Burg idt Gemeentedag gestemd voorstel rdt wèl uitgevoerd Hoge bowlingscore Robert van Splinter Eilandcompetitie volleybal >t met gebruikers ernatieven voor rrever bekijken Voetbaldames werken aan hun doelsaldo Topper voor Texel Gemeente Van der Veen/Westdorp klaverjaswinnaars Verlies Mareis in Den Helder Geen schuldige in zaak Durperhonk Alle verkeerszaken in de commissie Openingstijden Calluna Sjoelkampioenschap Twaalf vissen Programma D-pupillen Meer veiligheid op kruispunt Ontwikkelingshulp hoeft op Texel niet gestimuleerd VRIJDAG 11 NOVEMBER 1994 eerste menwedstrijd in de se- om de Jaap de Graaf-bokaal t zondag om 10.30 uur in ma- Akenburg. Publiek is wel bij dit gezellige evenement, ale vaste deelnemers verschij- aan de start met een nieuw ld en er zijn enige debutanten. terste wedstrijd is zondag een tje anders dan normaal. De ju- al namelijk meteen na afloop iedere dressuurproef com- taar geven. De bedoeling is deelnemers iets opsteken van itleg en de tips die ongetwij- zullen worden gegeven. Ook de toeschouwers is dit inte- ant. Duidelijk wordt waar de op let. De vaardigheidsproef It buiten verreden. wordt voorkomen dat iemand de hele dag bezet is. Prijs Nieuw in de competitie is de dres- suurprijs die aan het eind van de serie zal worden uitgereikt aan de deelnemer met gemiddeld de hoogste punten in dressuur. Negentien menners hebben zich aangemeld voor de competitie. Zij strijden zondag a.s, 11 december, 22 januari, 19 februari en 12 maart. De grote finale, die buiten wordt verreden, is op 9 april. Het is stuivertje wisselen aan kop leelnemers zijn in twee groe- van de ranglijst van schaakclub opgesplitst. De ochtendploeg 'En Passant'. Henk Tuinema ptom 10.30 uur met dressuur kwam evenals Jaap Dros niet in aat daarna over op de kegel- actie, waardoor beiden afzakten De middaggroep begint om naar de middenmoot. Rinus Vitta- D uur met de vaardig- li raakte zijn koppositie voorlopig proef en eindigt met de dres- kwijt aan Jaap de Wijk, die zijn Per wedstrijd wordt van concurrent in een rechtstreeks gewisseld. Op deze wijze duel versloeg. Cees van Houten is bezig aan een opmerkelijke op mars, dankzij zijn overwinning te gen Arjan Witte. ag heeft de Hervormde Ge- te Den Burg een gemeente- In plaats van een gewone ienst komt de gemeente een lag bijeen. De dag vangt om uur aan. men wordt met een wel- iwoord, gevolgd door een iring van de musical ,,Jona". jsical wordt opgevoerd door ren van de zondagsschool en rvendienst. Om 14.00 uur is gezamenlijke maaltijd. De intedag wordt afgesloten 30 uur met een Vesper- waarin ds. Ter Haar zal pan. De tussentijd wordt op eve en speelse wijze opge let wordt een dag waaop de nte eens op een andere ma- let elkaar om gaat en elkaar nde op een andere manier ennen. Degenen die lid van neente zijn en graag willen >en met de maaltijd, maar og niet hebben opgegeven n bellen naar mevr. A. Dros, rstraat 22 (tel. 14862). ïn is op elk moment van de Van Houten is vooral een recrea tieschaker met grote liefde voor de schoonheid van het spel. Het re sultaat maakt hem niet zoveel uit, zolang hij maar een mooie partij op het bord kan zetten. Deze in stelling maakt hem tot een pretti ge tegenstander, maar niet voor Arjan Witte die in een mum van tijd onderuit ging. Nadat de salon remise van Ferry van Tatenhove en Jan Willem Bakker zo verguisd werd binnen de gelederen van de schaakclub, haastten beide scha kers zich om het geschonden bla zoen weer op te poetsen. Bakker ging er met de Van Geet opening zeer agressief tegenaan en liep Klaas Bruining volkomen onder de voet. Ook Van Tatenhove kwam tot winst, ten koste van Willem van de Rijke. Maar ook andere schakers hoeden zich klaarblijkelijk voor een al te snelle remise. Taeke van Lingen en Auke Terpstra waren na een zeer enerverende Schotse partij in een eindspel beland, dat wel in remise moest eindigen. Maar Van Lingen verwierp het aanbod van Terpstra w..x .......ei va., uc en dat kwam hem duur te staan. elkom in de Hervormde kerk Men kan nu eenmaal geen water De Schakel' dingen in de raad: een e van de VVD, die met 9 6 stemmen werd ver en, zal toch worden uit- erd. Raadslid Erna an-van der Kooi wilde dat en bevolkingsonderzoek !t gehouden in De Cocks- en omgeving, zodat kan len bekeken of school erhonk ook op langere ijn permanente groeps- ten nodig heeft. Nadat •ouder Nel Eelman-van 't had toegezegd dat de Jente zelf de benodigde ele gegevens zal leveren, de noodzaak van de mo- oorbij. De collegepartijen Belang en CDA lieten idien blijken de motie -odig te vinden. Deson- s vroeg Erna Eelman om ming, om prompt bakzeil ilen. „Toch een hele ge- telling dat het evengoed urt", glimlachte burge- ii iter Van Rappard. uit de rotsen slaan, zoals Jaap Dros in zulke gevallen pleegt te zeggen. Van Lingen nam teveel ri sico in zijn onverantwoorde zoek tocht naar de winst en werd De bowlingroutiniers van Tabak shop en Hotel Tatenhove speel den tegen elkaar en zorgden voor veel spanning. Even leek het erop dat Tabakshop met de eer zou gaan strijken, maar dat viel tegen. Piet Kok van Hotel Tatenhove zet te zijn beste beentje voor en gooi de een serie van 709: eindstand 2-3. „Niets te verliezen" wist in het be gin nog niet wat voor vlees men in de kuip had tegen IBS Oele Schoo en dat koste door een mooie serie van Dennis Beumkes (754) vier punten. De dames van de Som- meltjes moesten het opnemen te gen de heren van Hotel De Strandplevier maar waren niet te gen het geweld opgewassen. On danks een game van 202 van Jan Mantje (spelende voor het team van Paal 12) konden ze de over winning niet pakken tegen de da mes van Last Minnet, die maar met z'n tweeën speelden. In de huisvrouwenleague waren de dames van Marico en de T- Fords aan elkaar gewaagd en na men genoegen met een eerlijke verdeling van de punten. Op de vroege donderdagmorgen was Trijn Stiggelbout goed op dreef en pardoes mat gezet door Terpstra. Ook Roel Riegman en Thijs Wtte wezen over en weer remise- voorstellen van de hand, maar be seften uiteindelijk toch dat er met meer uit de stelling te halen viel. Rinus Vittali beantwoorde het e4 van Jaap de Wijk met de Pirc- verdediging. Hij verzuimde echter op tijd de pionnenformatie van De Wijk aan te tasten en riep zodoen de het onheil over zich af. De Wijk kwam tot een zeer krachtige aan val op de f-lijn, waarbij hij al zijn stukken in de strijd gooide. Vittali kon alleen maar krampachtig ver dedigen en toen hij ook nog de vij andelijke pionnenformatie zag naderen werd de overmacht hem teveel. Toen De Wijk een tweede kwaliteit verorberde, terwijl de zwarte koning in ontredderde posi tie verkeerde, gaf zijn tegenstan der zich gewonnen. De Wijk nestelt zich daarmee aan kop van de ranglijst. Jaap Dros is pas één keer in actie gekomen, waardoor zijn achterstand op de koplopers nu toch wel bedenkelijk wordt. Uitslagen A. Witte-C. van Houten 0-1, T van Lingen- A Terpstra 0-1, F. Eijgenraam-A. Naderi 1-0, R. Riegman-T. Witte %-%; W. v.d. Rijke-F. van Tatenhove 0-1; J. de Wijk-R. Vittali 1-0; JW. Bakker-K. Bruining 1-0. met een mooie serie van 464 haal de zij voor haar team de volle winst binnen. Jeugdteam K.P.O. speelde tegen Verseput Ver zekeringen dat in nieuwe shirts was gestoken. Met een mooie se rie van Milton en Dimitrie Verseput konden ze drie punten in hun zak steken. Jeugdspeler Robert v. Splunter, spelende voor Hotel de Strandplevier liet even een staaltje bowlen zien. Met games van 176, 176 en liefst 236 was hij niet te stuiten en stuurde zo de tegen standers van Taxi Grootjen met nul punten naar huis. Uitslagen Butenriggel-Onder de Pomp 1-4, Last Minnet-Paal 12 4-1; Timmers Tearoom-So What 2-3; Gruis-Verseput Verz. 3-2; Bedr. Serv Dekker-T.Z.N. 4-1, Hotel Tatenhove- Tabakshop 3-2; Paal 9-AII Stars 0-5; Slowstarters-Deurdouwers 5-0, Sommel- tjes-Hotel Strandplevier 0-5, Niets te verliezen-IBS Oele Schoo 1-4; EVA- Champion Sisters 4-1. Husivrouwen: Qe Pins-Bloopers 3-1; Matico-T-Fords 2-2, Klavervier-WBZ 0-4. Jeugd: Metro-Hotel Juliana 1-3; Hotel de Strandplevier-Taxi Grootjen 4-0, KPO-Verseput Verz 1-3. Programma dinsdag 15 november: Veld A mannen: 18.30 u. Maarcobouw-Super Teso 19.15 u. Teso-Sportshop Tatenhove 1 20.00 u. Arch. Uriot-Tatenh. 1 12 Balcken 20.45 u. 12 Balcken-DGM ABN/Amro 21 30 u. ABN/Amro-Paal 9 Kobeko 22.15 u. Cocky's-Kobeko DGM Veld B gemengd en mannen: 18.30 u. EcoMare-Tatenhove 2 NBC 19.15 u. Haarstudio-Klif 12 Texèle 20.00 u. Question-Eierl.huis Durper Drup 20.45 u. Klif-Zandloper Waayer 21 30 u. Graaf-Gr.Slock2 Tex. Auto 22.15 u. Tex. Auto-Perf. bodies Graaf Veld C vrouwen: 18.30 u. Texèle-Nioz Klif 12 19.15 u. Haarstudio-Klif 12 Texèle 20.00 u. Question-Eierl.huis DurperDrup 20.45 u. Durper Dr.-Leydekkers Question 21.30 u. Zeilmakerij-Schiphorst Bosma 22.15 u. Bosma-Cohen Zeilmakerij Wedstrijdleiding: Frans en Guus, tel. 14171. Uitslagen 8 november Teso-Maarcobouw 1-2, Fitt-RWS 2-1; Graaf Spuiterij-Handicap '94 2-1; Graaf Spuiterij-Handicap '94 2-1; Tex. Auto- centrale-Sportshop 0-3, Paal 28/De Krim- Tatenhove 1 3-0; Pilaar-Perfect bodies 2-1, Visser Bouw-Timmers Bakkerij 1-2, Rival Slagerij Schiphorst 3-0, Zeilmakerij-Cohen 3-0; De Vlier-Wiersma Antiek 3-0; Bosma Woninginrichting-Smash '68 0-3; ABN/ Amro-Cocky' Kapsalon 2-1; Question-7 Provinciën 3-0; Westerlaken-Beautique Texèle 0-3; Leydekkers-NIOZ 2-1; Haarstudio-Durper Drup 3-0; Klif 12-Top Tien 3-0, Vespertina Eierlandse Huis 1-2. neente zal samen met de ers van „De Ferrever" naar 'st aanvaardbare oplossin- sken, voordat de verouder- tegen de vlakte gaat. De 'leven moeten bij voorkeur i gezocht in Den Burg, om het sporten voor zowel als ouderen makkelijk be te houden. Wethouder nan-van 't Veer zegde toe elk geval de jeugd in het -orp terecht moet kunnen, e stemde zij globaal geno- met de inhoud van een roo door Groen Links was nd. De motie hoefde daar- I in stemming te worden it. De collegepartijen CDA Belang gaven aan dat de sn moet blijven tot een de- oplossing is gevonden, pstra wist voor De Eiland- 's al een accommodatie. de PvdA'er kunnen de «gschutters, een club met jeugdleden, prima terecht tappelandhal. „Zelfs in de is die al lang genoeg." „Ik heb lang geaarzeld of we wéér over de sfeer in de raad moesten beginnen, maar ik kan er toch niet omheen." Dirk Terpstra van de PvdA benadrukte dat er geen sprake is van frustratie over de verkiezingsnederlaag van zijn partij. ,,D66 en Groen Links scoorden goed en zij hebben het zelfde onbehaaglijke gevoel. U moet niet proberen op deze ma nier een wig te drijven tussen ons." Terpstra wees erop dat de raad een voorbeeldfunctie heeft. De harde sfeer is slecht voor het toch al niet geweldige imago van de ge meente. Hij veroordeelde het op treden van Texels Belang in de afgelopen periode. Erna Eelman van de VVD wees de burgemeester erop dat de sfeer wordt bepaald door de voorzitter van een vergadering. Pieter de Groot (D66) viel uit tegen wethou der Poster. „Na de ridderlijke woorden van de burgemeester in de eerste ronde dacht ik dat het wel goed kwam. Maar toen maak te een collegelid voor de zoveelste keer een uithangbord, een poster van zichzelf via Paul de Leeuw imitaties en een vuile uitval naar de PvdA en de VVD. En dat noemt hij humor en op de bal spelen!" Vak apart Jan Koolhof van het CDA vond de kritiek van de oppositie voorspel baar. „Wij hebben jaren in de op positie gezeten. Dan wordt naar je geluisterd, maar is de uitvoering wel eens teleurstellend. Dat heb ben wij ook ervaren. Daarom wil den we graag in het college." De CDA-er wees erop dat zijn par tij niet is veranderd. „Ons wordt vanalles verweten, van railspoet sers tot machtsdenkers. Ach, ik snap het wel. Oppositie voeren is een vak apart. Wat dat betreft kunt u een voorbeeld nemen aan Groen Links. Die partij is opbou wend en constructief. Veel van hun voorstellen worden uitge voerd." Dirk Terpstra hapte woe dend: „Zie je wel, daar gebeurt het wéér! Het gaat om de algemene politieke situatie. Groen Links heeft dezelfde problemen als wij. Zij hebben ook aangegeven dat dit college te weinig luistert. Het géét niet om verkiezingsverlies." Denigrerend Dick Drijver van Texels Belang voelde zich aangevallen door on aangename passages in de be schouwingen van de VVD en Texels Belang. „Die doen schade aan de hele raad. De PvdA doet ons verhaal over historisch mede gebruik demgregend af met „kre tologie". Dat is kwetsend. Wij zijn niet onnadenkend of oppervlakkig. U moet ons in onze waarde laten. Andere Waddeneilanden zijn erg positief over onze ideeën. Vlieland heeft er zelfs een speciale verga dering aan gewijd." Ook hij had veel waardering voor de aanpak van Groen Links. „Laat hun vlinder een voorbode zijn van mooi weer...." Burgemeester Van Rappard pro beerde te sussen dat de raadsle den elkaar heus wel verstaan. „Je mag best van mening verschillen, maar het moet wel een zakelijke discussie blijven. Het is in het be lang van Texel dat we met verstan dige beslissingen en goede besluiten komen." Ook hij liet doorschemeren meer gechar meerd te zijn van de aanpak van Groen Links. „Maar ik wil nu graag een punt achter deze toestand zetten." Een dozijn doelpunten. Daarvoor zorgde het damesteam van v.v. Texel '94 in de wedstrijd tegen Go Ahead. Dit team heeft nog niet kunnen scoren en ook ditmaal luk te dat niet, zodat de eindstand 12-0 in Texels voordeel was. Ver dedigster Anke Burger, die ditmaal als keepster was opgesteld, hield haar „hok" dus schoon. De Texel-dames begonnen slordig door in het eerste kwartier een groot aantal kansen te verprutsen. De tegenstander kon geen vuist maken en kwam amper over de middenlijn. Toen begon spits Nico le Slater met scherp te schieten en binnen tien minuten had zij met een hattrick de stand op 3-0 ge bracht. Bianca Drijver en Monique Smit bepaalden de ruststand op 5-0. In de tweede helft gingen de Texelse dames aanvankelijk in hoog tempo door. Nicole Slater (tweemaal) en Monique Smit zorg den voor 8-0. Daarna stokte de „doelpuntenmachine", maar in de laatste tien minuten maakten Bi anca Drijver (2) en Monique Smit (2) het dozijn vol. Door deze over- Niet alleen het eerste elftal van de fusievereniging v.v. Texel '94 draait voorspoedig (op de eerste plaats in de 4e klasse A), maar ook met Texel 2 gaat het goed in de competitie. Texel 2 is dit jaar duidelijk sterker dan vorig jaar. Ten eerste door de inbreng van oud-Texelse Boys spe lers (John Daalder, Jelte van der Kooi, Martijn Beerling en Bert Wit tel. Ten tweede door de goede vorm, waarin ook de overige spe lers verkeren. Een aantal spelers zonder problemen inzetbaar is bij Texel 1 als nodig mocht zijn. Daar bij komt dat Texel 2 goed verzorgd voetbal speelt, tot op heden zeer gemakkelijk scoort en o.l.v. Arjen van de Knaap weinig doelpunten tegen krijgt. Wellicht is dit zondag ook het ge val als Egmondia 2 op bezoek komt. Zij staan samen met Kolpmg Boys op de eerste plaats. Texel 2 staat derde op één punt. Door te winnen kan Texel dus een goede beurt maken. Nu Texel 1 vrij is, hoopt Texel 2 de steun te krijgen van de fanatieke Texel-aanhang. De wedstrijd begint zondag om 12.00 uur; de toegang is gratis. winning schoof het team door naar de tweede plaats, die wordt gedeeld met HRC. Ondanks de monsterzege staat Texel '94 op doelsaldo nog tien goals achter. Op de zesde avond van klaver- jasclub „Den Burg" zijn Lieuwe v.d. Veen en Hans Westdorp met 7726 punten als eerste geëindigd en hebben de leiding in het klas sement overgenomen van Fenny Hopman en Ruth de Ruwe. Martien en Marja Bakelaar behaal den acht winstplaatsen met hun 7347 punten. Zes plaatsen winst was er voor Judo Vriends en Roel Keyser, zij scoorden 7183 punten. Van de achttiende naar de tiende plaats gingen Wil Maas en George Eelman (vervanger van Aad Win ters) met 7095 punten. Daar vlak achter kwamen Roel de Zwart en Carlo Bos (vervanger van Claudia Keyzer) met 7086 punten en zij belandden op de vijfde plaats. De laagste score was deze avond 5374 punten en de gemiddelde score was 6380 punten en 74 marsen. Totaal stand na 24 partijen 1. L. vxl. Veen-H. Westdorp 41878; 2. F Hopman-R. de Ruwe 41486, 3. echtpaar F. Veeger 40528; 4. E J. Geus-P. de Porto 40231, 5 C. Bos-R. de Zwart 39881, 6 G. Festes-G. Smit 39818; 7. R. Caspers-K. v. Heerwaarden 39635; 8 G. Benjamins-P. Moree 39353; 9. W. Maas-G. Eelman 39048 De basketballers van de Mareis waren zaterdag niet opgewassen tegen koploper Kon. Stars 3 uit Den Helder. Vanaf de start hielden de Nieuwediepers de druk op de ketel. De Mareis moest alle zeilen bijzetten om tijdens het tempospel niet te worden overrompeld. Toch keken De Mareis met rust tegen een 21-10 achterstand aan. De Texelaars kwamen in de twee de helft sterk terug en slaagden er bijna in de achterstand in te lopen. Toen deopponenten achterin de li nies op slot gooiden bleef de score echter steken op 48-32. Hekwerk wielerbaan. Voetbal lers op het C-veld van het voorma lige Boys-veld en wielrenners worden voortaan gescheiden door een hekwerk. De gemeente trekt f5000,- uit voor de afrastering en voor herstel van een boomsingel aan de achterzijde van de wie lerbaan. Geslaagd. Louise van Bennekom is geslaagd voor het bediende di ploma dameskappen. Ze werkt in Haarstudio Binnenburg. Wethouder Eelman: ...in theorie moet het samen kunnen gaan.. De gemeenteraad bijeen voor de behandeling van de begroting. „Het komt niet door de gebrui kers. Die doen allemaal hun best." Wethouder Nel Eelman wil in de kwestie over het Durper honk geen schuldige aanwijzen. Ze wil snel met een oplossing komen. „Ik heb niet gezegd dat de combi natie school en dorpshuis is mislukt. Ik zei dat die niet zo geslaagd was", nuanceerde de wethouder haar eerdere woorden, die het begin waren van een flinke rel. Ze betreurde de commotie, he lemaal omdat de sfeer vertroebel de terwijl net constructieve gesprekken werden gevoerd. „In theörie moet het samen kunnen gaan. Maar dat kan nu niet meer. De onderwijsomstandigheden zijn zó veranderd." De wethouder ver klaarde dat ze binnenkort met de oud-leerkrachten om de tafel gaat. Deze uitten in een ingezonden stuk scherpe kritiek op de huidige schoolleiding. Geen nieuwbouw Erna Eelman van de VVD ziet niets in bouw van een nieuwe school. „Gewoon een paar aanpassingen is genoeg. Er zijn meer leerlingen, het gebouw is te klein." Ze was vol lof over de exploitanten van het Eierlandse Huis, die altijd be reid zijn tot medewerking. „De school moet gebruik kunnen blij- IFotos Frans Hopman) ven maken van de faciliteiten." Volgens Terpstra van de PvdA gaat een dorpshuis best samen met een school. „In De Cocksdorp praten we echter niet over een dorpshuis, maar over een com merciële horeca-onderneming." Hij vond het onterecht dat, mede door het beruchte ingezonden stuk, de zwarte piet bij de huidige schoolleiding wordt gelegd. Peter Bakker van Groen Links drong ook aan op goede afspraken tussen de gebruikers, maar blijft de situatie verre van ideaal vinden. Het CDA drong aan op een fysieke scheiding en, evenals Texels Be lang, een goede samenspraak tus sen beheerders en de school. „U vindt dat ik verkeersveiligheid met de mond beleid en niet met daden. Dat is niet zo", verklaarde wethouder Schilling tegenover Peter Bakker (Groen Links). De portefeuillehouder stelde voor alle verkeerszaken te verzamelen en ze grondig in commissieverband te behandelen. „In onze beschouwingen kwamen wij met plannen voor veilig heidsmaatregelen voor fietsers en voetgangers op de ring Bernhard- laan, Beatrixlaan en Ernmalaan. U zegt dat dit een bekend punt van ons is en dat u over verkeersvei ligheid wel eens anders denkt dan Er zat een foutje bij de openingstij den van zwemparadijs Calluna in de vorige krant. De openingstijden in de komende maanden (buiten de vakanties) zijn: dinsdags, woensdags, donderdags en zater dags van 14.00 tot 22.00 uur. En zondags van 10 00 tot 17.00 uur. Maandags en vrijdags gesloten. Voor de derde keer wordt het sjoelkampioenschap voor 55 plus sers gehouden. Dat gebeurt zater dag 19 november om 14.00 uur in De Buureton. De organisatie is in handen van de SWOT. Er zijn ver schillende prijzen, waaronder de wisselbeker van de gemeente. Meedoen kost f 2,50. De eerste sportviswedstrijd in de winterserie bracht meer vissers aan de dijk dan naar de prijsuitrei king in 't Skiltje. Nico Tessel werd eerste van de negen deelnemers met drie vissen, totaal 100 cm. Tweede werd Map van der Zwaag (2-62 cm.) en derde Jan Kingma (2-60 cm.) De volgende wedstrijd is 20 no vember om 08.30 uur aan de Ot- tersaat. Oosterend D1-Texel '94 D4 12.00 u. Texel '94 D3-De Koog Dl 12.00 u. SVC D1 vrij. 'Dienstwoning Bollenkweker Theo Bakker mag van de gemeen te een dienstwoning bij zijn schuur aan de Amaliaweg plaatsen. B en w constateren dat sprake is van een volwaardig bedrijf en willen het B-blok omzetten in een A-blok. De provincie moet nog akkoord gaan met deze omzetting. Beatrixlaan-Gasthuisstraat Vooral voor voetgangers wordt het veiliger op het kruispunt Beatrixlaan-Gasthuisstraat. Bin nenkort zullen in opdracht van de gemeente twee extra zebrapaden worden aangelegd en wordt het kruispunt zelf van verhoogde bestrating voorzien, wat voor het gemotoriseerde verkeer het ef- fekt van verkeersdrempels oplevert. De kosten waren aanvankelijk grof geraamd op f20.000,- maar blijken nu f32000,- te bedragen. Na raad pleging van de raadscommissies ROH en FET, heeft het college besloten deze investering te doen. Al eerder werd de verkeerssituatie in deze omgeving verbeterd door de aanleg van een voetpad tussen de Schoorwal en de seniorenwo ningen aan de Gasthuisstraat. Halvering van de ontwikkelings hulp is de PvdA, D66 en Groen Links in het verkeerde keelsgat geschoten. „Er zal geen Mozam- bikaan in beroep gaan tegen dit besluit", merkte Bakker bitter op. Volgens wethouder Alel Eelman gaat het om een stimuleringsbij drage en is dat op Texel nauwe lijks nodig. „Er worden hier zoveel acties gevoerd." Bakker betoogde dat er nog veel leed is in de wereld. „Uw besluit raakt ons niet in onze knip of in ons welzijn." De wethouder kreeg steun van haar eigen partij, bij monde van Kees Hin. „Het is altijd een beladen onderwerp, maar we moeten eens de moed hebben om hier gerichter mee om te gaan. We moeten ook stelling durven nemen in gevoeliger zaken." Hin bena drukte dat de bijdrage niet wordt geschrapt, maar gehalveerd. „Als er nood is tast Texel altijd diep in de buidel, dus stimulering van on ze kant is niet nodig." onze partij." Peter Bakker verweet Schilling dat hij niet aangeeft hoe hij dan wèl iets wil doen aan de gevaarlijke situaties. Volgens Bak ker heeft de raad te weinig grip op verkeerszaken. „Suggesties van onze kant of van de bevolking gaan naar een verkeerscom mis sie. Wij als raad zien daar niets meer van terug." Schilling toonde zich bereid de verkeerszaken voortaan in de commissie ROH aan de orde te stellen. „En u kunt ons niet verwij ten dat we niets doen. Tja, geldge brek is vaak een probleem. Maar de Bernhardlaan is nog niet zo lang geleden voor kapitalen omge bouwd. Helaas blijkt nu dat niet al le aanpassingen voldoen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9