TEXELSE COURANT hoera! Advertenties 62600 Redaktie 62620 Bedrijvig^/# 1 X TEXELSE g COURANT Autocentrum Eelman nu Seat-dealer Maartenhuis opent nieuwe Ruyslaan de zusterkring Texelaartjes DE BESTE KANS OP SUCCES! GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23,50 j DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW DINSDAG 15 NOVEMBER 1994 Als het leven lijden is En strijden helpt niet Is sterven een gewin Heel moedig en gesterkt door z'n geloof en de H. Sacramenten van de zieken, is vredig van ons heengegaan mijn lieve man, onze va der en schoonvader Martinus Johannes Bakker echtgenoot van Johanna Divera Smit ft 13-5-1928 t 14-11-1994 Nog maar net één jaar geleden hebben we ons bedrijf „Kwekerij Marjo" beëindigd, waar we samen met plezier hebben gewerkt. J. Bakker-Smit Carla en Kees Jos en Paul Marga en Peter-Jan Wilco en Cora Rob Texel, Sluyscoog 32, 1791 WT Den Burg. Tinus is opgebaard in verzorgingstehuis St-Jan. De avondwake is op donderdag 17 november om 19.30 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Den Burg, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De H. Uitvaartmis is op vrijdag 18 november om 14.00 uur in bovengenoemde kerk. Daar- ia begeleiden we hem naar het R.K. kerkhof, waar we hem te rusten leggen. iVij hebben afscheid moeten nemen van onze lieve broer en zwager Tinus Bakker Hij blijft in onze herinnering. A/ij wensen Joop en de kinderen veel sterkte toe. Familie Bakker Moegestreden is van ons heengegaan onze twager Tinus Bakker ^ust zacht. Familie Smit Jeheel onverwacht is overleden onze ader, schoonvader, opa, vriend en oom Herman Johan Visser weduwnaar van Toos Jong 23-11-1920 t 13-11-1994 Margriet en Nico Daniël, Marlies en Robin, Esther, Nisse Herman en Hilda Gert en Gonda Eva, Liesbeth, Vincent Petra en Kees Manon, Denise M. Pansier-Kosters kinderen en kleinkinderen fexel, Kogerstraat 46, 191 ET Den Burg. Correspondentie-adres: G. Visser, firkstraat 97, 1511 EC Oostzaan. ®n rouwdienst zal worden gehouden op "oensdag 16 november om 19.00 uur in te Hervormde kerk te Den Burg, waarna in de kerk gelegenheid is tot condoleren. te begrafenis zal op donderdag 17 novem- er om 12.30 uur plaatsvinden op de Ugemene begraafplaats aan het Zuideinde s Landsmeer, na de begrafenis is er gele- «nheid tot condoleren in het Dorpshuis 3n de Calkoenstraat te Landsmeer. Met twee open dagen heeft Auto centrum Eelman aan de Abbe- waal in Den Burg gevierd dat het dealer is geworden van het Spaanse automerk Seat. Zo'n tweehonderd autoliefhebbers kwamen een hapje en een drankje halen en maakten kennis met de geshowde Seat-modellen Toledo, Cordoba, Ibiza en de Marbella del Sol. Velen van hen maakten van de gelegenheid gebruik om een proefritje te maken in de Cordoba. Eelman is subdealer van hoofd dealer garage De Torp in Den Hel der, en beschikt over voldoende materiaal om Seat-rijders met vrij wel alles van dienst te kunnen zijn. Het tien jaar bestaande Autocen trum Eelman was tot dusver een „vrije" garage die zich voorname lijk met autoservice bezig hield en daarbij jaarlijks ruim 60 occasions van allerlei merken verkocht naast enkele nieuwe auto's. Eelman hoopt dat het Seat-dealerschap de afzet van nieuwe wagens flink in de lift zal brengen. Het merk doet het goed op de Europese markt en zag vorig jaar zijn marktaandeel in Nederland verdubbelen. Seat wordt weliswaar gefabriceerd in Spanje maar feitelijk is hij opge bouwd uit componenten van de degelijke Duitse Volkswagen (VW is eigenaar van Seat) bij een aan trekkelijke prijsstelling. Eelman heeft altijd wel een paar Seat-modellen in en om huis, maar beschikt nog niet over een etalage waar deze behoorlijk kunnen wor den getoond. Een showroom staat dan ook bovenaan zijn verlanglijst je, mede omdat het imago van zijn bedrijf daarmee is gediend. Een garagebedrijf kan nog zo goed functioneren, om meer klanten te trekken moet het oog ook wat hebben. Het Autocentrum is sinds drie jaar aan de Abbewaal ge vestigd. Eelman beschikt over twee medewerkers: Klaas Jan Modder en zoon John Eelman. De Ruyslaan is weer als nieuw. Vrijdag legden mede werkers van de firma Wester- laken de laatste hand aan de herstra ting van het gedeelte vanaf de Pelikaan weg tot de bebouwde kom in De Koog, zo'n duizend meter lengte. Het karwei heeft zeven weken in beslag had genomen. De werkzaamheden werden op Bezoekers konden op de open da gen meedoen aan een prijsvraag waarbij een radio met cd-speler ter waarde van f600,- kon worden ge wonnen. De gelukkige was S. Zijm, Oostkaap 1 te Oosterend. de voet gevolgd door de be woners van het Maartenhuis, die niet alleen werkloos toe keken. Enkele jongens staken zelf de handen uit de mouwen en droegen letterlijk een steentje bij, wat de aanleg van de 5000 vierkante meter pla veisel verspoedigde. Zo waren de laatste straatklinkers nog nauwelijks tegen elkaar ge legd of André van der Wolk, Jan Frans Haverman, Vincent Jongsma en Den nis Senteur (vlnr.) van het Maartenhuis stonden met de schaar ge reed om het lint door te knippen. (foto Gerard Timmerman! Plotseling moesten we afscheid nemen van onze buurman Herman Visser We zullen hem missen. De buren van de Kraaistraat Plotseling is van ons weggevallen onze dansvriend Herman Visser Wij wensen Riet en de familie veel sterkte toe. De Stijldansgroep Buureton 2 Geschokt zijn we door het plotseling overlijden van Herman Visser We verliezen in hem een fijne en trouwe medewerker. Bazarcommissie Hervormde gemeente Den Burg Hiermede geven wij u kennis dat onverwacht is overleden Trijntje Bakker op de leeftijd van 85 jaar. Uit aller naam: Fam. C. J. Bakker Texel, 14 november 1994 Verzorgingshuis „Gollards". Correspondentie-adres: Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg. Een rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 18 november om 10.30 uur in de Doopsgezinde kerk te Den Burg, waarna de begrafenis op de Algemene begraafplaats zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de zaal bij de Doopsgezinde kerk. Plotseling is van ons heengegaan onze lieve schoonzuster Trijn Bakker Dirk en Martje Cor en Jan en kinderen Na de ramp met de kotter Larissa op 7 no vember 1994, hebben wij op Urk te vroeg afscheid moeten nemen van ons unieke „zwagermannetje" en onze oom Lubbert Kramer oud 44 jaar en zijn oudste zoon, onze neef Sjoerd Kramer oud 25 jaar Wij hopen dat onze zus, schoonzus en tante, Annemarie en onze nicht Harmke, beiden met kinderen, de kracht mogen vinden, dit enorme verlies te dragen. Den Burg: Frits Rootlieb Gerda Rootlieb-Schraag Oudeschild: Marielle Koopman-Rootlieb Rob Koopman Ramon Alkmaar: Alwin Rootlieb Angelique Boekhorst Den Burg, 12 november 1994 Hallerweg 3, 1791 LR Den Burg. Voor uw belangstelling, hulp en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze tante JANTJE BRUIN-EELMAN onze hartelijke dank. Gerda, Gerrit en Mientje Den Burg, november 1994 We danken iedereen die belangstelling en medeleven betoonde na het plotseling overlijden van onze lieve moeder en oma MARRETJE MOENS-SCHAATSENBERG Het was voor ons een grote steun. Kinderen en kleinkinderen Texel, november 1994 Op 15 november 1994 herdenkt van Oudeschild haar 60-jarig bestaan. Wij willen dit vieren met een receptie op 19 november, 's middags van 14.00 tot 17.00 uur, in de Herv. Kerk van Oudeschild. 12 november 1994 Op deze dag in no vember zijn wij dank baar en heel erg blij met de geboorte van onze zoon en broertje Aron Hugo Josephus We noemen hem Aron Jacob, Jacomien, Janice Blaauboer Molendwarsstraat 4, 1791 DN Den Burg. Tel. 14930. INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl btw) Bij aankoop van een spij kerbroek f49,95, 2 truien, overhemden, jacks etc. voor de prijs van 1. Rabbit Habit, t/m a.s. zaterdag. Elke 2e broek of jeans ƒ10.-. Bévé jeugdmode, Waalderstraat 25. Een wonder in een wiegje zo onvoorstelbaar klein Een wonder in een wiegje te mooi om waar te zijn Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje Lisa Geboren: 12 november 1994 Gewicht: 3400 gram Aart, Reinetta, Marcel en Anne- Marlene Zegers Kotterstraat 11, 1794 BD Oosterend. Tel. 02220-18298. Sint-suggesties. Diverse kinderjacks in de maten 116 t/m 176 van 159,- nu voor 79,95. Marten Clas sics, Weverstraat 32. Woensdag in De Vitami nebron: gekookte bieten, 500 gr. ƒ0.95. Donderdag in De Vitami nebron: gesn. spitskool, 500 gr. ƒ0,95. Vrijdag in De Vitamine bron: geschrapte wortel tjes, 500 gr. ƒ0,95. Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje. We noemen haar Jolein 11 november 1994 Karin v. Empel Ed Witte Raymond De Ruyterstraat 20, 1792 AG Oudeschild. Een wonder zo groot Een kindje zo klein zorgt ervoor dat wij voortaan met z'n drietjes zijn. Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter Maartje 11 november 1994 Andréas en Rina Monen Verlorenkost 5, 1794 BA Oosterend. Telefoon 18407. Hartelijk dank voor de belangstelling, het bezoek, de kaarten en bloemen tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuiskomst. C. Smit Paelwerck 21, Den Burg. Mooie donsjacks in 4 kleuren, mt. M t/m XXL. nu ƒ12 5?- bij Mantje Sport. De vergrijzing is best te gen te gaan. Daarom hou den wij op do. 17 nov. a.s. een haarkleurdag met maar liefst 20% korting. Bel snel voor een af spraak. Qnipp Kapsalon, tel. 12227. Mooie leren portemon nees bij Hoogerheide schoenmode. De kunst is schilderijen op te hangen in een omge ving en in combinatie met meubels die er mee har moniëren, zodat beide goed tot hun recht ko men. Kunsthandel Hans van der Klift heeft een ge- varieeerde collectie voor elk interieur. Gevraagd, grote meisjes fiets. Jan en Paula, tel. 12836. Tulp, waar is m'n shag Gevonden: Zwart/wit poesje in De Waalderstr., 4 mnd. oud. Dierenpen- sion Slufterweg, tel 11477. Op Texel gekweekt fruit koopt u bij Kees Keyser, fruitbedrijf Molenbuurt. Verkoop: 13.30 - 18.00 u. Wij hebben boter op ons hoofd. Gelukkig lopen we niet in de zon. Kortom er is te veel. Deze week: een glazen pot boerenboter voor 72,95 per stuk (in troduktie). Van Sint Dona- tus natuurlijk. Te koop aan de boerderij dinsdmidd donderd., zaterd. en bij de diverse verkooppunten. Wie niet meer gelooft in Sint-Nicolaas moet vr. 2 dec. naar Cafe Chantant, De Karseboom komen. 20.30 u. komt hij, de eni ge echte. Wie een liedje durft te zingen krijgt een foto en een verrassing van Sint-Nicolaas. Tot dan! Frans en Lies. Onbekend maakt onbe mind. Dat gold enkele ja ren geleden voor ijsbergsla en kiwi's en nu nog voor kastanjecham pignons. Deze heerlijke champignons nu bij De Vlier voor ƒ1,95 per doos. Kinderpullies mt 92 t/m 176 ƒ15,- per stuk, twee voor ƒ25.-. Bévé jeugd mode, Waalderstraat 25. Voor een mooi kado moet u in De Wever zijn. We- verstr 36, Den Burg. Te koop: z.g.a.n. vierpits butagaskomfoor merk „ti ger" (bruin) ƒ60,-; prima zw/w t.v. (luxomat VT). Tel. 14730. De gasten weg? Ook zo'n overspannen gevoel. Neem eens een sport- /ontspanningsmassage. Praktijk voor sportmassa ge, Weverstr. 39, Den Burg, P.Luyten, tel. 14757. Kinderpullies mt 92 t/m 176 ƒ15,- per stuk, twee voor ƒ25,-. Bévé jeugd mode, Waalderstraat 25. Zaterdag 19 november is zwemparadijs Calluna na 18.00 uur gesloten i.v.m. een feestavond. T.k.gevr.: stacaravan met standplaats. Telefoon 058 128596. Sint-suggesties - Glider col-sweatshirts in de ma ten M t/m XXL nu 85,-. Marten Classics, We verstraat 32. Nu 1995 nadert willen wij een aantal bedrijven be danken die in 1994 een muzikaal nootje gekraakt hebben. Bv. Eline Onder mode, Het Pakhuus, De Smulpot, Het Stoomboot koffiehuis, De Gravenmo- len, De Vitaminebron, Sla gerij Beverdam, Bakkerij Timmer, De Toekomst, De Grooten Slock, De Kanjers van De Graanzolder, Le Berry en Cocky's Kapsa lon. Dit wordt vervolgd Tot ziens in De Karse boom, iedere vrijdag avond 21.00 uur. Frans en Lies. Heeft u ook zo'n hekel aan plastic bakjes. Wij doen onze boter nu in een gla zen potje. Beter te bewa ren en lekkerder dus. Sint Donatus natuurlijk. Mooie teamkleding met of zonder opdruk. Wij verzor gen het. Mantje Sport. Een paar dagen weg. Ant werpen, Brugge, Maas tricht of Parijs, Londen, Wenen, Rome? Wij rege len het voor u Hotels, ver voer, excursies, ja zelfs shows of theaterbezoek Kom bij ons langs. Reisbu- ro Texel Holland Inter national, tel. 12242. Nieuw: Ouderengym dinsdagocht. 10.00 uur. Sportschool Texel, info/tel. 15421. Voor liefhebbers van een flink stuk marsepein. Mar sepein spek 4 ons halen 3 ons betalen. Bakkerij Tim mer, Oosterend. Grote collectie dekbedo vertrekken voor zeer lage prijzen bij Texel Creatief. Skigym met gipsgarantie. Zaterd. 10.00 uur, Sport school Texel, info/tel. 15421. Dagmarkt-slagerij. Deze week: 1 kg magere run derlappen ƒ15,90. 1 kg Gehakt h.o.h. ƒ6,98. Chocoladeletters in puur, melk en wit, al of niet met versgebrande hazelnoten. Besteld en gehaald voor 26 november 10% kor ting. Bakkerij Timmer, Oosterend. Nieuwe cursus Callane- tics voor beginners start op donderd. 17 nov om 20.00 uur. Sportschool Texel, info/tel. 15421. Bij aankoop van een spij kerbroek ƒ49,95, 2 truien, overhemden, jacks etc. voor de prijs van 1. Rabbit Habit, t/m a.s. zaterdag. Elke 2e broek of jeans ƒ10,-. Bévé jeugdmode, Waalderstraat 25. Nieuw: Ouderengym dinsdagocht. 10.00 uur. Sportschool Texel, info/tel. 15421. Voor liefhebbers van een flink stuk marsepein. Mar sepein spek 4 ons halen 3 ons betalen. Bakkerij Tim mer, Oosterend. Grote collectie dekbedo vertrekken voor zeer lage prijzen bij Texel Creatief. Skigym met gipsgarantie. Zaterd. 10.00 uur, Sport school Texel, info/tel. 15421. Dagmarkt-slagerij. Deze week: 1 kg magere run derlappen ƒ15,90 1 kg Gehakt h.o.h. 6,98. Chocoladeletters in puur, melk en wit, al of met met versgebrande hazelnoten. Besteld en gehaald voor 26 november 10% kor ting. Bakkerij Timmer, Oosterend. Nieuwe cursus Callane- tics voor beginners start op donderd. 17 nov. om 20.00 uur. Sportschool Texel, info/tel. 15421. Bij aankoop van een spij kerbroek ƒ49,95, 2 truien, overhemden, jacks etc. voor de prijs van 1. Rabbit Habit, t/m a.s. zaterdag. Elke 2e broek of jeans ƒ10,-. Bévé jeugdmode, Waalderstraat 25. Supervoordelige aanbie dingen: Tunesië 8 dagen 349,-, 15 dagen 468,-. Al- garve 8 dagen 450,-, 15 dagen 475,-, 26 dagen 599,-. Costa del Sol, 8 da gen 465,-, 15 dagen 525,-. Prijzen p.p. bij 2 personen inkl. vlucht, transfers, ap partement. Nog vele an dere bestemmingen. Ook vrijwel alle aanbiedingen uit de landelijke dagbla den kunt u voor dezelfde prijs bij ons boeken waar onder KRAS Stervakan ties. Reisburo Texel Holland International, tel. 12242. Schilder- en behangwerk? Dan naar Arn Looyer. Spinbaan 1, Den Burg, tel. 13179. Sint-suggesties - Cracker jeans voor girls 79,95, twee stuks voor 100,-. Marten Classics, We verstraat 32. Biljartaccessoires op voor raad. Mantje Sport. Kinderpullies mt 92 t/m 176 ƒ15,- per stuk, twee voor 25,-. Bévé jeugd mode, Waalderstraat 25. Sint-suggestie. Cracker col-pullies in de maten M t/m XL, 19,95, twee voor 29,95. Marten Classics, Weverstraat 32. TEXELAARTJE Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer ƒ2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). i Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vak|e. i i Naam: i j Adres: i j Postcode/plaats: i Plaatsen op: i i Advertentie x per plaatsing zetten. Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3