f28,- f 39,- f250,- maakt het autorijden voordeliger f69,- f89,- Maricoweg 3 Den Burg Telefoon 1 5588 Aller- Mooiste ICado's Er is voor/J|ereeif\vel een praehmnveggelegd Waterschap Hollands Kroon Woningstichting Texel Olieverversen 4 cyl. Benz.motoren incl. oliefilter Grote beurt incl. APK Levering en montage TEXELSE COURANT N.V. TEXELS EIGEN STOOMBOOT i n ONDERNEMING IJSCLUB OUDESCHILD ledenkaarten afhalen Stichting Bejaardenzorg Texel STARKENBURGH 52 te Den Burg Ing. JAN DUIN MAKELAARDIJ AUTO SERVICE CENTRUM van o.a. Schokbrekers Frictiemateriaal Filters Trekhaken Radio's enz. enz. enz. Tegen groothandel prijzen D//y- ACCU'S 36 amp. 155-13 175/70-13 gemonteerd en gebalanceerd Reparatie en onderhoud. Alle merken tegen scherpe prijzen. Ook kunnen wij uw NIEUWE AUTO leveren. oa OPEL KADETT 1200 S vanaf '85 compleet f195,- achterdemper f 69,- OCCASIONS o.a Audi 80 '89 ƒ18900,- Renault 1 9 '92 f 16250,- Opel Kadett 1.4 '90 ƒ14950,- Opel Kadett 1.6 '90 ƒ13900,- Peugeot 405 station '89 ƒ14900,- Fiat Panda '92 ƒ11000,- Ford Sierra '88 f 8500,- Suzuki Swift STI '88 8950,- Citroën BX 1.9 '88 f 8750,- Ford Escort '85 5000,- Seat Ibiza '89 f 7500,- Austin Metro '86 4250,- DINSDAG 15 NOVEMBER 1994 Oefentherapie-Mensen- dieck. Informatie: Bianca v.d. Wetering, tel. 15405. Banden en uitlaten servi ce. A.S.C., Maricoweg 3, tel. 15588. Cecil blijft veranderen. Ie dere maand nieuwe kle ding. Blijf op de hoogte en wip af en toe even bin nen. f 50,- 1 stempel. 5 Stempels 1 x zon nen. Cecil, Weverstraat 1c. w W w gevestigd te Texel Renovatie Teso-stationsgebouw Den Helder Het stationsgebouw in Den Helder is aan re novatie toe. Dit kan alleen plaatsvinden in een betrekkelijk rustig gedeelte van het sei zoen. Het ligt dan ook in de bedoeling dat de verbouwing deze winter plaatsvindt. Vanaf eind november wordt een tijdelijke voorziening als stationsgebouw in gebruik genomen. Deze situatie zal naar verwachting tot april 1995 duren. Daarna kunnen wij u weer ontvangen in ons geheel gemoderni seerde stationsgebouw. Wij vragen u om begrip voor het tijdelijke on gemak wat deze noodvoorziening ongetwij feld met zich mee zal brengen. Overigens zal natuurlijk alles in het werk worden gesteld om dit ongemak voor u zo beperkt mogelijk te houden. Teso-bootdienst l^lllAlXxAWtttf» VERFSPECIALIST SCHILDERSBEDRIJF _Hogerstraat 7-11, Den Burg 3 Dimensionaal magie kijk avontuur. Een verza meling van 22 adembene mende full colour 3D beelden op posterfor maat. Elke afbeelding is eigenlijk een schilderijtje en vormt ingelijst een té gek kado. ƒ29,50 Op de kadotafel van Pen Pre sent bij Langeveld en de Rooy. Bestek vindt u in De We ver, Weverstr. 36, Den Burg. T.k Ford Scorpio, b.j. '88, dealeronderhouden, wit, zonnedak, in smette loze staat, 4-weg ra- dio/cass.rec., nw. accu. banden, uitlaat, remblok- ken. f 9 500,-. Tel. 19767 VERGADERING voorlopig ALGEMEEN BESTUUR van het Waterschap Hollands Kroon Op vrijdag 25 november 1994 's morgens om 9.45 uur zal een vergadering van het voorlopig algemeen bestuur van het waterschap Hollands Kroon wonden gehouden in het stadhuis van de gemeente Den Hel der, drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder. Agenda: 1. Opening: 2. Loting volgorde van de stemming: 3. Vaststellen verslag van de vergadering vah 28 oktober 1994; 4. Ingekomen stukken en mededelingen: a Bnef van de provincie Noord-Holland d.d. 1 november 1994 betreffende bezoldiging en pensioen (voorlopig) bestuur; b. Afschrift brief van de provincie Noord-Holland d.d. 11 oktober 1994 aan gemeenten in Noord-Holland betreffende indirecte verkiezingen; c.Brief van de heer W.L.A. Roessingh te Westzaan d.d. 11 oktober 1994 inzake kandidaatstelling voor algemeen bestuur van USHN; d.Brief van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier d.d. 26 oktober 1994 met protocol betreffende biobaggeren; Mededelingen e. Voortgang verkiezing algemeen bestuur waterschap Hollands Kroon; f. Verkoop waterschapskantoor te Anna Paulowna; g. Aansprakelijkheidsstellingen wateroverlast; 5. Functiewaarderingsproject/onderzoek organisatiestructuur 6 Aangaan gemeenschappelijke regeling Dienst Centrale Omslagheffing (D.C.O.); 7. Zoetwaterplan Wieringermeer le fase (gedeeltelijk, sectie A); 8 Rapport onderzoek Omslagklassen; 9. Voorstel tot vaststelling Kostentoedelingsverordening; 10. Voorstel tot vaststelling Omslagklassenverordening; 11 Voorstel tot vaststelling Omslagverordening 1995; 12. Voorstel inzake Kwijtscheldingsbeleid; 13. le Begrotingswijziging 1994; 14 Concept-vergaderschema 1995; 15. Rondvraag; 16. Sluiting. De agenda met bijbehorende stukken liggen op de afdeling Algemene- en Bestuurlijke Zaken van het waterschap Hol lands Kroon, Ir. Smedingplein 1 te Wïenngerwerf tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage. De voorzitter van het waterschap Hollands Kroon, S.P. Steltenpool Wïenngerwerf, 11 november 1994 Eenieder is van harte welkom. Precies, die vind je bij Kijk maar in de huis aan huis NaUTA kado gids o (g© o CD-speciaalzaak Filmclub heeft per 15 december 1994 voor verhuur beschikbaar: BEATRIXLAAN 146 te Den Burg voor de categorie: doorstromers Kenmerken: aantal kamers woonkamer, 3 slaapkamers woningtype eengezinswoning kale huurprijs ƒ574,38 totale huurprijs 579,88 Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. max. inkomen: ouder dan jonger dan 65 jaar 65 jaar meerpersoons- huishouden ƒ39.000,- ƒ46.000,- 3. aantal personen; minimaal 3 personen éénoudergezin met minimaal 1 kind Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. a. bewoningsduur b. indien wordt ingeschreven door een woningzoekende die een woning achterlaat waarvoor hij/zij huursubsidie ontvangt van ƒ300,- of meer, krijgt deze de woning toe gewezen. Inschrijvingen dienen uiterlijk 22 november 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een mkomenstoets plaats. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning a.s. do-17, vr.-18, za-19 nov. op Loodssingel 6 en vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 in 't Skiltje. ►wvesim; voor oux ren heeft per 15 december 1994 voor verhuur beschikbaar: De benedenwoning voor de categorie: 65 jaar en ouder Kenmerken: aantal kamers woonkamer, 1 slaapkamer huur kaal ƒ605,15,-, totaal ƒ662,15 Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. belastbaar inkomen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens: maximaal ƒ41.496,-. S.v.p. bewijsstukken van het laatst bekende jaarinkomen meesturen. Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. verhuizingen binnen het complex gaan voor 3. a. leeftijd b. te duur of te goedkoop wonen t.o.v. het inkomen Inschrijvingen dienen uiterlijk 24 november 1994 op het kantoor van de Stichting Bejaar denzorg Texel, postbus 73, Abbewaal 1, 1790 AB Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volledig ingevulde in schrijfformulieren worden niet in de toewij zing meegenomen. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. Zwaanstraat 6 - Den Burg - Texel postbus 163 - 1790 AD Den Burg telefoon 02220 - 13888 WOONHUIS IN DEN BURG Wilsterstraat 56. Royale schakelbungalow met verdie ping en 380 m2 grond. De bungalow heeft een woonkamer met open keuken, open haard en schuifpui naar de tuin, hal met toi let en trapopgang, badkamer met ligbad, 3 slaapkamers en garage. Op de verdieping een grote werk/slaapruimte (7x9) met w.c./douche en keukenblok. Een heerlijke beschutte tuin met vij ver, kasje en blokhut. RECREATIEBUNGALOW IN EIERLAND Zanddijk 170. Aardig gelegen middenbungalow met 295 m2 eigen grond in het bungalowpark „Tamarisk", nabij de natuurgebieden De Muy en De Slufter. De bungalow heeft een entree in de keuken, welke apart is van de ka mer, een zitkamer met schuifpui naar de voortuin en een schuifpui naar de achtertuin, een halletje met w.c./douche en twee slaapkamers. De bungalow is goed onderhouden, deels gerenoveerd, is voorzien van inventaris en heeft een aardgas c.v. installatie. Vraagprijs: f120.000,- k.k imun ITLAATSY Veiligheidsinspecties VVN ÜBOVAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6