m w TEXELSE COURANT TEXELSE J COURANT X. lexelaartjes Advertenties 62600 Redaktie 62620 DE BESTE KANS OP SUCCES! GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23,50 I DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES VRIJDAG 18 NOVEMBER 1994 Bedroefd maar dankbaar dat verder lij den hem bespaard is gebleven is, na een liefdevolle verzorging in Sint Jan, toch nog onverwacht overleden mijn zwager en onze oom Frans Zijm op de leeftijd van 85 jaar M.A. Zijm-Hollenberg neven en nichten Texel, 17 november 1994, St. Jan Correspondentieadres: M.A. Zijm-Hollenberg, Jan Dirksoord 6, 1791 GP Den Burg. De H. Eucharistieviering zal worden gehouden op maandag 22 november om 10.30 uur in ver zorgingshuis St. Jan, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Je Witte Burcht Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend. Nimmer klagend, altijd stil dragend. Moedig ging je door, steeds weer. Tot op het laatste moment, het wilde niet meer. Geheel onverwacht is na een arbeidzaam •ven van ons heengegaan onze zorgzame rader, schoonvader en lieve opa Pieter de Ridder weduwnaar van Aafke Hoekstra r 16-10-1911 l t 16-11-1994 Els Ooyevaar-de Ridder Nico Ooyevaar Bram de Ridder Jannie de Ridder-Verra Jitze de Ridder Nicole de Ridder-Visser Jan de Ridder Isie de Ridder-Robijn exel. Postweg 163, 795 JM De Cocksdorp. elegenheid tot condoleren vrijdag 18 ovember van 19,00-21.00 uur aan huis en a de begrafenis in „Hotel Nieuw Breda" an de Postweg te Eierland. 'I ie begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 9 november om 12.00 uur, vanuit huis, si p de N.H. begraafplaats te De Cocksdorp, Lieve opa 11 ooit zul je weten at jouw geheim was Diana en Jerry ooit meer samen Jtorijden Carla en Mare ooit meer samen oppassen Pieter ooit meer mijn pony's verzorgen Gea ooit meer een spelletje doen Albert ooit meer snoepjes krijgen Bernard ooit meer met de Jbbelstenen spelen Linda 5 ooit meer lachen, gek doen, in koekje Marya ij zullen u allemaal missen. Zuid-Afrika is overleden onze broer P. B. Hillen (Piet) echtgenoot van B. G. Hillen-Kroon de leeftijd van 81 jaar. Broers, zuster en schoonzusters november 1994 Janken eenieder die medeleven en igstelling toonde na het plotseling til lijden van onze moeder en oma JAC O BA MAGDALENA SCHRAAG-SMIT J. van Doorn-Schraag G. Rootlieb-Schraag F. Rootlieb kinderen en kleinkind I. november 1994 k aan iedereen die blijken van ngstelling heeft gegeven na het overlijden NICOLAAS PETRUS GRAAF fls hierbij een woord van dank aan 'een die op enigerlei wijze onze beide ers heeft gesteund in hun laatste "sjaren op Wilhelminalaan 108. Mede namens mijn broers M. H. Graaf (Ria Graaf) november 1994 1969 - 22 november - 1994 Zaterdag 26 november vieren onze ouders Ben en Afke Roest hun 25-jarig huwelijksfeest. Wilt u ze feliciteren, dan bent u van harte welkom in de „Witte Burcht", Molenstraat 19 te Den Burg van 17.30 tot 19.00 uur. Silvio-Sabine Anita-Fulco Ada. v. Hollandstraat 23, 1791 DG Den Burg. Overweegt u een kado: >7 28-11-'69 28-11 '94 Onze ouders Siem en Gré Timmer zijn 25 jaar getrouwd. Dat vieren wij op zaterdag 26 november 1994 in het dorpshuis van Skil, waar u hen van 19.30 tot 21.00 uur kunt feliciteren als u dat wil. Ronald-Wilma Carlo 't Buurtje 17, 1792 BE Oudeschild. Overweegt u een kado dan graag zo: El 40 KLEIN STEL, GROOT FEEST ."Zit*, jan nooy en annie bakker op 26 november zijn onze vader en moeder, opi en omi, 40 jaar een duo. handje schudden, klapzoen, borreltje doen... van 16.30 tot 18.00 uur in hotel tatenhove bosrandweg 202, de koog. sylsuzannechantaldebbiepeter hansadaceestineannemiekberinie november 1994 bernhardlaan 129, 1791 XD den burg. Geboren! Marijn Zoon van Inge v.d. Puyl en Peter Kaat broertje van Jasper 15 november 1994 Lorreinenlaan 24, 1813 JX Alkmaar. Lieve Krimweggers, Oud-Krimweggers vrienden en kennissen, hierbij willen wij iedereen van harte bedanken voor alles! Door u is ons 50-jarig huwelijksfeest een bijzondere dag ge worden. Een dag, die wij nooit zullen vergeten. Hartelijk dank, ook aan het gemeente bestuur van Texel en de Burgemeester dhr. van Rappard. Hans en Edith Mögling INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: /"7.05 tot en met 3 regels Per regel meer f2,25 (incl. btw) Pepermoppen, taaipop pen en natuurlijk specu laas, maar dan op z'n Tessas. Bakkerij Timmer, Oosterend. ï~~ALARM Verrekijkers... 25% kor ting. Combi Brouwer, 12294. Sinterkl.-aanbieding: kof- fer-accuboorset, 9,6 V, f 99,-. Frans Stolk Mech. b.v., Bernhardl. 172, tel. 12752. Wie wil ruilen met werk van Blok van der Velden? Ik heb van heel Texel, Drenthe, Dordrecht, Ter schelling en Frankrijk. Evt. te koop. Weverstr. 96, J. Zwan. Alleen a.s. zaterd. van 10.00 tot 16.00 uur. In verband met de Hol land International agen tendag is ons kantoor zaterdag 19 november gesloten. Reisburo Texel Holland International. Sinterkl. aanbieding: Ga zonmaaiers Iseki-Victa, tot 5 dec. met gratis accu- boorset. Op=Op! Frans Stolk Mech. b.v., Bern.l. 172, tel. 12752. Dé reflex: Minolta 7Xi met 35-105 zoomlens. Zolang de voorraad strekt, van f 1.995,-, nu f 1.495,-. Combi Brouwer, 12294. Voor de kinderen ligt er bij uw bakker een mijter klaar. Leuk om op te zet ten als de Sint in Ooste rend aankomt. Tot ziens in de winkel van uw bakker. Bakkerij Timmer, Ooster end. Zoekt u een origineel ka do? Geef een kadobon van de originele Finse Sauna! Tel. 17272. Een origineel kado voor Sinterklaas? Een lidmaat schap, incl. 4 x per jaar het ver. blad van de Histo rische Vereniging Texel, tel. 18563 of 19296. Nu bij Garage Reij: Zwavelarme diesel. A.s. zondagmiddag, 18.00 uur: De Klapband In Den Grooten Slock. Lekker bruin de winter in. Zonnehemels vanaf f 549,-. Combi Brouwer, 12294. De lampen van onze zon nebank zijn weer ver nieuwd, onze prijzen niet! 30 min. f 9,-, 10 x f 75,-, kuur f 65,-. Texel Crea tief, Binnenburg 8. Sint is jarig. Bij aankoop van gouden creolen de zilveren gratis! 2 Pakjes, 1 prijs! f 95,-. Bakker Ju welier, Groeneplaats. Sinterklaas-aanbieding: Hobby-prof. h.d. spuiten, keramplunjers f 695,-. Frans Stolk Mech. b.v., Bernhardl. 172, telefoon 12752. Gouden tijden herleven op Radio Texel tussen 19.00 en 24.00 uur! U kunt weer voor de deur parkeren. We zijn vanaf de Kogerstraat goed be reikbaar Tuincentrum v.d. Werve, Bernhardlaan. Verhuisd van Oudeschild naar Starkenburgh 72, Den Burg: KI. Schagen. Stoffenboet. Elke week iets nieuws. Voor de feestdagen div. combina ties voile/fluweel en goudlamé. Gasthuisstr. 14. Zaterdag in de Vitamine- bron: gesneden bami groente, 500 gram, f 1,95. Zaterdag in de Vitamine bron: zoete mandarijnen, 25 stuks f 2,95. Zaterdag in de Vitamine bron: St. Remy stoofpe ren, per kilo f 1,25. Center Pares, Gran Dora do, Sun Pares en vele an dere bungalow-parken kunnen wij direkt voor u reserveren; een weekend je, midweek of een hele vakantie. Kom naar Reis buro Texel Holland Inter national, tel. 12242. The Favor. Sexy comedie. Filmclub Nauta CD: je be paalt zelf waar je naar kijkt. En wanneer. Dat is pas echt kijkplezier. T.k.: Computer voor be ginners, PC 286, kleuren beeld, diskettes, muis, modem en printer. Tel. 14268. Tip voor Sint: de Texelse Wadden Ecu f 12,50) of de echte VOC-munt (12,50). Verkrijgbaar bij het Maritiem en Jutters Museum. Lieve mam, kun je einde lijk eens barbecuen op je verjaardag. Groetjes aan iedereen in Australië en (alweer) van harte gefeli citeerd I Je Texelse rak kers. Wie wil ruilen met werk van Blok van der Velden? Ik heb van heel Texel, Drenthe, Dordrecht, Ter schelling en Frankrijk. Evt. te koop. Weverstr. 96, J. Zwan. Alleen a.s. zaterd. van 10.00 tot 16.00 uur. In verband met de Hol land International agen tendag is ons kantoor zaterdag 19 november gesloten. Reisburo Texel Holland International. Filmclub Nauta CD. Daar huurt iedereen die van kijkvrijheid houdt regel matig de film van z'n ei gen keus. Geen dure abonnementen, geen ver plichtingen, alleen maar genieten wanneer jij dat wilt. Winterjassen met fleece voering van f 189,95 voor f 99,- bij Body Steps in de Weverstr. Philips CD-I. Service Cen ter Texel, 11777. Onbekend maakt onbe mind. Dat geldt nu nog voor kastanjechampig nons. Maar! Eenmaal ge proefd, zult u de smaak waarderen. Bij De Vlier nu ter kennismaking een doos van f 2,95 voor 1,95. Leggings vanaf maat 92 f 17,95. Klavertje Vier, Binnenburg 19. Handgemaakt aardewerk in 4 kleuren leverbaar, zie etalage Wiersma, We verstraat 70, Den Burg. Tip voor een knip. Kijk eens bij Hoogerheide Schoenmode. Bij ons komen de leukste types naar buiten'! Qnipp Kapsalon. Liefst op af spraak, tel. 12227. Als je een kado wilt geven dat laat zien dat je smaak hebt en dat toevallig ook nog een blijvende herin nering is, geef je toch ge woon een mooie Texelse aquarel van Kunsthandel Hans van der Klift. (Zo moeilijk is het toch ook weer niet?) Het begint al een beetje tijd te worden dat u gaat denken over iets echt moois, aparts en warms voor de winter. Natuur lijk, Martin Karlas denkt met u meel Hitachi electrisch kwali- teitsgereedschap. Bonne Mechanisatie, Eierland, tel. 11229. Sony autoradio. Service Center Texel. 11777. Tulp, schenk jij eens even Wie wil ruilen met werk van Blok van der Velden? Ik heb van heel Texel, Drenthe, Dordrecht, Ter schelling en Frankrijk. Evt. te koop. Weverstr. 96, J. Zwan. Alleen a.s. zaterd. van 10.00 tot 16.00 uur. In verband met de Hol land International agen tendag is ons kantoor zaterdag 19 november gesloten. Reisburo Texel Holland International. Sinterkl. aanbieding: Ga zonmaaiers Iseki-Victa, tot 5 dec. met gratis accu-boorset. Op Op! Frans Stolk Mech. b.v., Bern.l. 172, tel. 12752. Dé reflex: Minolta 7Xi met 35-105 zoomlens. Zolang de voorraad strekt, van f 1.995,-, nu f 1.495,-. Combi Brou wer, 12294. Voor de kinderen ligt er bij uw bakker een mijter klaar. Leuk om op te zet ten als de Sint in Ooste rend aankomt. Tot ziens in de winkel van uw bak ker. Bakkerij Timmer, Ooster end. Zoekt u een origineel ka do? Geef een kadobon van de originele Finse Sauna! Tel. 17272. Een origineel kado voor Sinterklaas? Een lidmaat schap, incl. 4 x per jaar het ver. blad van de Histo rische Vereniging Texel, tel. 18563 of 19296. Nu bij Garage Reij: Zwa velarme diesel. A.s. zondagmiddag,18.00 uur: De Klapband In Den Grooten Slock. Lekker bruin de winter in Zonnehemels vanaf f 549,-. Combi Brouwer, 12294. De lampen van onze zon nebank zijn weer ver nieuwd, onze prijzen niet! 30 min. f 9,-, 10 x f 75,-, kuur f 65,-. Texel Crea tief, Binnenburg 8. Sint is jarig. Bij aankoop van gouden creolen, de zilveren gratis! 2 Pakjes, 1 prijs! f 95,-. Bakker Ju welier, Groeneplaats. Sinterklaas-aanbieding: Hobby-prof hij. spuiten, keramplunjers f 695,-. Frans Stolk Mech. b.v., Bernhardl. 172, telefoon 12752. Gouden tijden herleven op Radio Texel tussen 19.00 en 24.00 uur! Pepermoppen, taaipop pen en natuurlijk specu laas, maar dan op z'n Tessels. Bakkerij Timmer, Oosterend. Verrekijkers... 25% kor ting. Combi Brouwer, 12294. Sinterkl.-aanbieding: kof- fer-accuboorset, 9,6 V, f 99,-. Frans Stolk Mech. b.v., Bern.l. 172, tel. 12752. Te koop: Saab 900, 1984, Ipg, f 1.500,-. Tel. 11247. Klavertje Vier, kindertrui- en met beer, f 39,95. SCT. Satelliet-tv, 11777. Voor uw kado's naar de Wereldwinkel. V. 21 nov.-5 dec. in de Raadhuiskelder. Linda, behind my eyes, I keep the truth from you, though your eyes told me, „once" would be „never". Nevertheless I wish, one more time I could see the wind blows your hair and moonlight shines your pretty face. May be in another life Wie heeft er in de nacht van zaterdag op zondag (12-9) een gouden arm bandje (3 kl. goud) gevon den in De Koog. Ik zou het graag terug willen heb ben. Marja Burgman, tele foon 15402. Vrijwel alle aanbiedingen uit de landelijke dagbla den kunt u voor dezelfde prijs bij ons boeken, waa ronder Kras Stervakan ties. Reisburo Texel Holland International, tel. 12242. Te koop: keurig gebruikt tapijt, Kasjmier 170 x 240 cm, beige/bruin. Koopje! Tel. 13707. Roodkokende stoofperen, 4 kilo voor f 5,-. Ook Cox en Elstar en prima aardap pelen. L. Huisman, fruit- kwekerij De Veen, tel. 12203. CDI-spelers Philips. Reeds vanaf f 795,-. Combi Brouwer, 12294. Naast de bekende aardap pelrassen heeft De Vlier ook weer 10 kg Santé in een handige papieren tas. Renault 19 TR, bj. '90, 3-drs., div. extra's, auto als nieuw, vr.pr. f 9.750,-. Inl. tel. 16606 (inruil mo gelijk). Sinterklaas ruimt op bij Body Steps. Roomkleurig servies, 25% korting. Wij repareren alle merken KTV, Video, Radio, CD, Satelliet, Camera, etc. Service Center Texel, 11777. Te koop: mandarijn-een den, chinchilla's en Chine se zijdehoenders. Tel. 19722. T.k.: Suzuki Alto GL. 5-drs., 1988, 70,000 km, apk, ijg.st., f 6.500,- Tel. 035-839633, of 02220- 12634. Hew jee 't ok hoort? Robert-Jan Huysman en Candida van Eis benne verhuusd naar Brink 25, 1796 AH De Koog, tel. 27310. Te koop; Daf-Volvo. Tel. 11238. Interholland verspreiders zoekt doorzetters die met de huis-aan-huis-ver- spreiding van weekbladen en reclamefolders iets ex tra's willen verdienen. Bel meteen, telefoon 072- 157900/158444. Stoffenboetaanbieding. Div. kl. gewassen zijde (140 cm br.) van f 34,95 voor f 29,95. Gasthuis str. 14. Énige berensokken Hoo gerheide Schoenmode. Jet Boon, ma. 21 nov 32 jaar Gefeliciteerd! BBB. The Good Son. Een echte keiharde thriller, het hart in je keel. Het is één van de meer dan 2200 top- films die je voor een zacht prijsje huurt bij Filmclub Nauto CD. De Specialiteiten van de ze week in De Worstel- tent: wildbouillon met tortellini's en cranberries f 8,50; fazant met zuur kool en puree f 32,50; flensjes met kersensaus en mandarijnen f 9,50. De Worsteltent, Smits- weg 6, Afslag 11, tel. 10288. Vermist: cyperse gecastr. kater: Twinkel. Sinds 6 nov. weg. Omgeving Schoorwal. Tel. 15979, na 18.00 uur. T.k.a.: keyboard. Technics SX-KN800, p.nxxt.k. Tel. 14481. Decoders voor RTL 4, RTL 5, Discovery of Filmnet. Service Center Texel, 11777. Woensdag 23 november: Najaarsverkoop van de Welfare, in het Rode Kruis gebouw. U komt toch ook? Sinterklaas ruimt op bij Body Steps in de We verstr. Verschillende cadeau-artikelen met 50% tot 70% korting. Schindler's List. Dit abso lute meesterwerk van Ste ven Spielberg, bekroond met 7 Oscars, huur je nu bij Filmclub Nauta CD. Te koop: vlizotrap, electr. gazonmaaier Wolff, eetta fel, 8 Holl. stoelen, was- mach. AEG turnamat. Tel. 15801. B.z.a.: klusjesman voor schilderen, behangen, timmeren en andere werk zaamheden. Voor inl. tel. 16574. Vrijblijvende prijs opgave, geen voorrij- kosten. Milieuvriendelijke handge- doopte kaarsen. Wiersma, Weverstraat 70. Supervoordelig naar de Carribean, o.a. Isla Mar- garitha f 999,-, Cuba f 899,-, Dominicaanse Rep. f1259,-, Venezuela f 1299,-. Ook aanbiedin gen naar Aruba, Curagao, Florida, Jamaica, Barba dos. Reisburo Texel Hol land International, tel. 12242. Houten kinderspeelgoed. Klavertje Vier, Binnenburg 19. Pioneer auto-radio. Servi ce Center Texel, 11777. Lois spijkerbroek nu f 50,-. Body Steps, We verstr. Voor elke klant een fleuri ge attentie. Tuincentrum v.d. Werve, Bernhardlaan, tel. 12925. Als je wilt genieten moet je niet je buurman naa pen, maar gewoon iets moois bij Kunsthandel Hans van der Klift kopen. (Behalve als je buurman al iets moois van Hans van der Klift heeft. Dan dus ook). Reserveer je favoriete film. Ook dat kan bij Film club Nauta CD. Bij De Vlier in de Ho- gerstraat staat de komen de dagen een diksap apparaat waaruit u gratis een beker diksap kunt pakken. Proef nu hoe lek ker en zuiver het is. Schroom niet, hij staat er voor u. Masters heteluchtkanon nen v.a. f1065,- Texel Techniek, tel. 27005. Bose dealer Stiehl Enter tainment. Verhuur en ver koop geluid, licht en beeld. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit, Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit, Jonkerstraat 4, tel. 12525. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel- rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd. Verhuur bedrijf Kikkert, Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 -17215. Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf f450,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809. Verzekeren?? Bremer' Kantoor (02220) 18221 Siem Bremer (02220) 18681 Koos Bremer (02220) 18624 Kees Bremer (02220) 18837 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouw-afval, vuilnis, ed. Fa. Tatenhove. Den Burg, tel. (02220) 13809. Supersnel superbruin voor een superprijs bij zonnestudio Cecil!! Per keer f10,-. Cecil, Weverstr. 1C, tel. 15708. Verjaardagsfeestje. Wie wil er eens iets heel an ders doen met z'n verjaardags-partijtje? Kom dan kleien met je vriend jes/vriendinnetjes. f10,- p.p. incl. klei en bakken Info: Joyce Bos, Oude schild, tel. 13382. Wist u dat Texel Techniek ook een ruime ervaring heeft met (waterpom pen? Tel. 27005. Mengtafels, versterkers, boxen. Verhuur en ver koop Stiehl Entertain ment. 11476. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen. Tel. (02230) 22028. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Alle dagen geo pend, behalve dinsdags. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje. Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal- derweg 12, Oudeschild, tel. (02220) 12654. Eelke Kloosterman haard- hout. Wij brengen het nu bij u thuis v.a. f 85,- per m3. Tel. 05177-9592. De Boer Bemiddeling. Verzekeringen/Hypothe ken. Dorpsstraat 179, De Koog, tel. 27171, privé 27106. Ook voor modeshows en productpresentaties. Stiehl Entertainment, 11476. Winterbeurt aan uw trac tor, heftruck en grasmaai er Spec, wintertarief. Bel voor info: Texel Techniek, tel. 27005. Verhuur van complete drive-in shows met ge luid, lichtshow en rook. Stiehl Entertainment, 11476. Motorenrevisie. A S En gineering. Tel. 02230- 30263, 's avonds 02220- 10369 Dagelijkse dienst. Nieuwe bankstellen v.a. f695,00. Wiersma meu belen, Wilhelminalaan 14, tel. 02220-15361/15099. Luchtdrukbuksen, lucht drukpistolen, kogels. Bonne mechanisatie - Ei erland - Tel. 11229. De Boer Bemiddeling. Verzekeringen/hypothe ken. Dorpsstr. 179, De Koog, tel. 27171, privé 27106. Supersnel superbruin voor een superprijs bij zonnestudio Cecil!! Per keer f10,-. Cecil, We verstr. 1C, tel. 15708. Zelf autowassen, zonde van de tijd. Auto Car- wash, tankstation Postw., 8.00/21.00 u. V.a. f7,50. Wranglerjeans f99,-. Mantje Mode, Hogerstr. 5. Steengrill! Zelf vlees en garni bakken op de steen. 6 soorten vlees, champig nons, paprika, ui, banaan, tropisch fruit, frites, geb. aardappelen, salade, verse groenten, stokbrood, krui denboter en diverse sau zen. Restaurant 't Prut- telhuus. Tel. 17586. Café de Kuip in De Koog: nu met originele grote snookertafel. Elke dag ge opend vanaf 14.00 uur. Steengrill! Zelf vlees en garni bakken op de steen. Info, tel. 17586. 't Prut- telhuus. De enige echte stoffen zaak vindt u op Burgwal 29 (nabij postkantoor). Milliner mode. Uit eten? Dan naar bistro restaurant 't Pruttelhuus. Iedere dag geopend. Naast onze uitgebreide la carte-gerechten ook di verse specialiteiten: steengrill, fondue Aparte ruimte voor groepen. Tel. reserveren: 17586. Cocky's Kapsalon is maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Bowlen is leuk! Steengril len is lekker! Dat gaat pri ma samen. Bowling De Koogel en restaurant 't Pruttelhuus maken een feest op maat. Info: tel. 17672, b.g.g. 17586. Cocky's Kapsalon is maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Kinderfuif! Een echt doe- feest: 1 uur bowlen met lichte ballen en bumper in de goot! Een glas fris, pa tat, kroket, appelmoes en ijs toe, f 9,75 p.p. Inf.: tel. 17672. Bowling Party centrum De Koogel, kin derfuif op zaterdag of zondagmiddag. Wranglerjeans f99,-. Mantje Mode, Hogerstr. 5. TEXELAARTJE Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie, Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). i Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje Naam: i j Adres: Postcode/plaats: S Plaatsen op; i i Advertentie x per plaatsing zetten. Handtekening: Tarief incl. 17,5% BTW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3