Eerste verlies Texel '94 in aantrekkelijk duel Rob van der Kooy bijna gezelligste barkeeper Texel krijgt Europees kampioenschap surfen TX 9 ving trekkervis Eind juni volgend jaar: TEXELSE p COURANT ZDH stelt teleur tegen Beemster GVT turnsters goed van start in competitie SV Texel vergadert voor laatste keer Uitslagen Tevoko Programma zaalvoetbal Felle bowlingstrijd Dames W Texel '94 vergroten voorsprong Voetbalprogramma Dierenbescherming huldigt Lenie Flinke klap voor dames Mareis Voetbaluitslagen G-team weet doel 28 keer te vinden Heren Mareis winnen harde wedstrijd DINSDAG 22 NOVEMBER 1994 De TX 9 „Deo Juvente" van Drijver uit Oosterend kreeg de afgelopen week een zeldzame vis in de netten: een dertig centimeter lange trekkervis (Palistes Carolinensisdie in de Noordzee niet thuishoort, maar algemeen voorkomt in kustwateren van west-Afrika. Ook langs de kust van zuid- Europa worden ze aangetrof fen, maar verder dan het Ka naal komen ze niet omdat ze niet van koud water houden. Mogelijk als gevolg van de warme zomer is de nu gevan gen vis doorgedrongen in on ze wateren, waar hij werd gevangen in het gaatje van Ellen", 40 mijl ten zuidwesten van Texel. Het is hem blijkbaar niet gelukt voldoende voedsel te vinden, wanthet dier was nogal vermagerd. Via het Ma ritiem en Juttersmuseum kwam de vis terecht in Eco- Mare, waar conservator Jo- han Reydon hem op sterk water zal zetten. De trekkervis (Engels: trigger fishI dankt zijn naam aan een grote rugstekel, die hij rechtop kan zetten en intrekken met een mechanisme dat doet denken aan de trekker van een pistool. De 'trekkervis heeft opvallend krachtige en scherpe tanden, maar'is geen roofvis. Hij leeft onder andere van koralen en andere gepant serde organismen, die met de tanden worden gekraakt. IFoto Ben Koning) Niet om aan te zien. De meege reisde ZDH-voorzitter Jaap Lap had weinig goeds over voor het voetbal dat zijn mannen zondag op de mat legden tegen Beemster. De Hoornders slaag den er niet in het veldoverwicht tegen de laagstaande Noordhol landers in punten om te zetten en verloren met 2-1. De elftalbegeleiders van ZDH had den tevoren ingeschat aan Beemster vier broodnodige punten over te houden. Bi) een recente spionagereis viel echter vooruit gang in hun spel te bespeuren. De angst werd bewaarheid toen Beemster direct de aanval inzette. Een uithaal op bet doel kon door veldspeler Dirk Bouthoorn slechts door hands worden gestopt. Via de penalty kwamen de Hoornders op achterstand. Van één tegengo- altje hou je geen pijn in de buik over, redeneerde ZDH, dat het ene na het andere initiatief nam. De vele kansen mondden echter niet uit in doelpunten. Na rust zette Beemster met wind mee direct een offensief in. De lob liet doelman Marco Daalder kans- De eerste competitiewedstrijd turnen nivo D-lijn van Rayon Noord werd zondag gehouden in de Texelse Beatrixzaal. De nog niet zo goed voorbereidde Texelse turnsters (uitvoering van vorige week) die nog wat moeite hadden met de nieuwe oefenstof bleken slechts een geringe achterstand te hebben. De G.V.T. organisatie zat goed in elkaar, getuige de snelle wedstrij den met vooral snelle uitslagen. Aan de wedstrijden deden onge veer 100 turnsters mee. Bijzonder was dat voor het eerst de nieuwe oefenstof van de bond en regio werd geturnd en beoordeeld. De juryleden .moesten in de eerste twee ronden duidelijk wennen, terwijl turnsters alle aandacht no dig hadden om hun ingewikkelde oefeningen volgens de voorschrif ten te turnen. Ook voor de Texelse turnsters gaf dit enige problemen op balk en langemat. In het jeugd nivo werd de uit drie turnsters bestaande ploeg vierde. Individueel was er een succesje voor Karin Zwaneveld die tweede werd. Bij de turnsters junioren werd de Texelse ploeg tweede. Een knappe prestatie, temeer om dat het een echt team resultaat is en de meeste turnsters in deze ploeg ook voor het eerst in deze leeftijdscategorie turnden. De kans op groei van de prestatie is groot. Bij de turnsters (vanaf 16 jaar) had G.V.T. nog twee troeven. Na lang op de tweede plaats te hebben gestaan maakte Sigrid van Heer waarden een klein misstapje bij de afsprong van de balk en duikelde ze zowel in het klassement als van de balk. Een vierde plaats resteer de, maar zo maakte zij ook de weg vrij voor de anderè troef van G.V.T., Wendy Moor die door de fout van Sigrid doorschoof naar de derde plaats. loos. Nog diezelfde minuut for ceerde ZDH een strafschop en bracht Stefan Bousma zijn ploeg terug in de race. Het matige spel van de Hoornders in de tweede helft blokkeerde echter de weg naar de gelijkmaker Bijna ver grootte Beemster de voorsprong, maar Arjen Kiltz haalde de bal van de doellijn, al constateerde zelfs loyale Hoornders dat deze toch het kalk al was gepasseerd. Duide lijk was dat de wind ZDH hevig parten speelde en dat elke poging langszij te komen mislukte. Ook het boerenkoolvoetbal van de te genstander deed geen goed aan het Texelse spel. De besturen van zowel SV Texel als van VV Texelse Boys hebben besloten nog eenmaal met hun ei gen oud-leden een algemene jaar vergadering te houden. De eerste gezamenlijke buitengewone leden vergadering wordt eind januari 1995 gehouden. De SV Texel houdt haar algemene jaarvergade ring op maandag 28 november a.s., aanvang 20.00 uur in de ei gen kantine aan de Haffelderweg. De agenda bestaat uit de gebrui kelijke punten, zoals het terugkij ken op het afgelopen seizoen zowel sportief als financieel. Het is nog niet bekend wanneer de Boys hun laatste jaarvergadering zullen houden. Zaterdag 19 november Tevoko 2-Zeemacht (H) 3-0 Tevoko 1-Quelderd./Sh.3 (H) 3-0 Tevoko 4-Zeemacht 1 (H) 0-3 Tevoko 1-HCSC 1 (D) 3-0 Tevoko 2-VCW 1 (D) 3-0 Tevoko 3-Quelderd. (D) 0-3 Tevoko 1-The Serve 1 (J) 1-3 Tevoko 3-Quelderd.4 (H) 0-3 Smash'68 1-Noordk. 1 (D) 3-0 Het spectaculaire vuurwerk voor aanvang van de wedstrijd had het signaal moeten zijn voor een pri ma prestatie van Texel '94. He laas voor de thuisploeg was SEW uit Nibbixwoud doeltreffender en incasseerden de Texelaars hun eerste nederlaag van deze com petitie. Rivaal SEW neemt hier door de koppositie over; Texel staat tweede. Het publiek heeft ondanks dit ver lies van Texel een een uiterst leuke middag gehad en heeft twee ploe gen gezien die tot de bodem van hun kunnen zijn gegaan. SEW is de beste ploeg die tot nu toe het eiland heeft bezocht. Opvallend was de gemiddeld grotere lengte van bijna alle spelers ten opzichte van de Texelaars. Het was vreemd dat toch vrij veel Texelse aanvallen door de lucht plaatsvonden. Maar de kopduels werden dan ook veel vuldig gewonnen door de verdedi gers van SEW. De eerste helft speelde Texel te gen de forse wind in. Over het al gemeen wordt gezegd dat tegen de wind in spelen eenvoudiger is dan spelen met de wind mee. Zon dagmiddag echter zette van meet af aan SEW met de wind in de rug Texel vast op de eigen helft en gaf Texel weinig kansen om in z'n ver trouwde spelletje te komen. De aanvallers werden zeer kort ge dekt, zodat Texel weinig in balbezit kon geraken. Kort voordat de eerste 30 minuten om waren, stoomde voorstopper Langedijk van SEW met grote stappen door het midden op. Terwijl iedereen verwachtte dat hij af zou spelen, versnelde hij nog eens en kwam vrij voor keeper Heerschap, die hij met een knoerthard schot het na kijken gaf: 0-1. Na dit doelpunt werd SEW beter en Texel was even de kluts kwijt. Dit duurde maar kort, zodat Texel in de laatste tien minuten van de eerste helft nog stevig wist aan te dringen. Een kleine kans was er voor Edgar Klippel, maar de bal ging over het doel. De tweede helft speelde Texel met de wind in de rug en werd er uit een ander vatje getapt. SEW werd flink onder druk gezet, maar voor lopig wist de verdediging het hoofd koel te houden. De eerste mogelijkheid was een vrije trap van Simon Brand, die de keeper door de vingers liet glippen. Tot onsteltenis van Texel-spelers en -publiek ging de bal net naast. Texel bleef aandringen, maar wist zich geen echte kansen te creëren. De gevaarlijkste momenten kwa men uit verre ingooien van Ingmar Woensdag 23 november: 18.15 u. Klif-De Koog (j) 19.00 u. ASC Texel-Casino (j) 19.45 u. Mantje 2-Texel 4 20.35 u. Mantje-Casino 21.25 u. Rab 2-Nioz Zaaldienst: ZDH Donderdag 24 november: 18.30 u. De Mok-Casino 3 19.20 u. Texel 3-De Krim 2 20.10 u. Rab-Jelleboog 3 21.00 u. Klif 4-Oosterend 21.55 u. De Koog 3-Casino 2 Zaaldienst: Nioz Vrijdag 25 november: 18.15 u. De Krim 3-De Mok 19.05 u. Texel 5-De Krim 4 19.55 u. De Krim-De Koog 4 20.50 u. Klif 2-Jelleboog 21.40 u. Klif-Texel 22.30 u. Le Berry-Mantje Zaaldienst: De Krim Rob van der Kooy, werkzaam op De Krim, is tweede geworden in de verkiezing van gezelligste barkeeper van Nederland. Deze werd gehouden in een Gronings café bij de presentatie van het boek „Bar Gezellig." Omringd door een deskundige jury uit de horecawereld en promi nenten als Jacques d'Ancona moesten de kandidaten hun onder houdende kwaliteiten tonen. Op de foto is Van der Kooy daarmee druk doende. Moerbeek. De ingooi bleek bijna een corner te zijn, die werd door- gekopt. Helaas voor de thuisploeg was telkens een SEW'er iets eer der bij de bal. Bij dit soort acties kwam het grote euvel van de thuisploeg naar voren. Nèt dat stapje, nèt niet attent genoeg... Het laatste kwartier ging verdedi ger Moerbeek mee in de aanval. Deze omzetting leverde een groot aantal spannende momenten op voor het doel van SEW en er kwa men kansen en kansjes op de ge lijkmaker. Tot aan de laatste minuut geloofden publiek en spe lers er nog in, bijna niemand verliet vóór het laatste fluitsignaal van de prima leidende scheidsrechter Van Breukelen het veld. Texel staat na dit verlies op een zeer verdienste lijke tweede plaats met één punt minder dan SEW en met een gaat je van drie punten op VIOS (W). De bowlingteams van de woens dag/donderdag-league voerden deze week een felle strijd. Bij Ho tel Tatenhove zorgde Corine Plaatsman (die deze week de hoogste serie gooide met 734 punten) voor de overwinning op het team van De Buteriggel. Bij TZN was het Rina Drijver die de hoofdrol speelde, met een serie van 616 liet zij Paal 9 ver achter zich. De dames van De Sommel- tjes hadden het zwaar te verduren tegen IBS Oele Schoo, die sterk stonden te gooien. Ze moesten dan ook het onderspit delven. Het team van EVA liet zien dat ze ook goed kunnen bowlen. Karin Koorn zette nog een serie van 671 op pa pier, maar dat bleek niet genoeg. EVA moesten dan ook de overwin ning aan hun tegenstanders Ver- seput Verzekeringen gunnen. Het wisselvallig spelende team van De Deurdouwers had het moeilijk te gen Bedr. Serv. Dekker, dat zelf ook niet z'n beste avond had, maar toch nog twee punten haalde. In de damestrio-league ontmoet ten De Pins het WBZ-team. Roelie Holtewes speelde zeer goed en met een game van 173 behaalde ze drie punten voor De Pins. Uitslagen Niets te Verliezen-Paal 12 4-1; De Butenriggel-Hotel Tatenhove 1-4; Tabakshop-So What 5-0; All Stars- Slowstarters 5-0; Last Minnet-Hotel Strandplevier 1-4; TZN-Paal 9 4-1; Verse- put Verz-EVA 4-1; Team 24-Champ. Sisters IBS Oele Schoo-Sommeltjes 5-0; Stunt Team-Gruisi 2-3; Timmers Tearoom-Onder de Pomp 4-1; Deurdouwers-Bedr. Serv. Dekker 2-3. Jeugd: KPO-Hotel de Strandplevier 3-1; Disco de Metro-Taxi Grootjen 4-0; Verse- put Verz. -Hotel de Weal 0-4. Huisvrouwen: WBZ-De Plns 1-3; Matico- Klavervier 2-2; T-Fords-Bloopers 2-2. WFC uit Wormerveer was na twee grote overwinningen weer een tegenstander van formaat voor het damesteam van W Texel '94. Toch voegden de Texelse voetbalsters twee punten toe aan hun totaal. Na tweemaal 45 mi nuten was de stand 1-2 in hun voordeel. Al na één minuut spelen speelde de blessure van Gretha Bergsma opnieuw op. Zij werd daarom ge wisseld voor Henny Dekker. Direct hierna trok WFC gevaarlijk ten aanval, maar door knap „stappen" van de Texelse achterhoede leek het buitenspel. De scheidsrechter wilde er echter niets van weten en liet doorspelen, waardoor het voor WFC niet moeilijk was keepster Yvonne Twijnstra kansloos te la ten: 1-0. Ondanks protest van co ach Norbert Kager, die bijval kreeg vanuit het publiek, keurde de arbi ter het doelpunt goed. De Texelse meiden zetten daarna alles op alles. Door de wind wilde goed voetbal echter nog niet lukken. In de rust kwam Nicole Slater in de plaats van Jofry van der Kooi, waardoor Monique Smit als links buiten ging spelen. Langzaam kwamen de Texelaars beter in het spel. Nicole Slater bewees haar waarde door veel strijd te leveren en zo haar ploeg op sleeptouw te nemen. De gelijkmaker bleef ech ter uit, waarna met Cora Rijntjes voor Margo Maas voor meer aan- valskracht werd gezorgd. Met nog twintig minuten te spelen werd het dan toch 1-1. Nicole Slater tik te de bal van dichtbij binnen. Enkele minuten later waren de rol len zelfs omgedraaid. Monique Smit kreeg een schietkans en van twintig meter trdf ze via de bin nenkant van de paal het doel: 1-2. Texel '94 hield WFC het laatste kwartier op afstand en won deze topper verdiend. Komend week end zijn de dames vrij. De beste surf(st)ers van Europa lomen van 24 juni tot en met 1 uli in actie voor de Texelse kust. n diverse categorieën strijden zij im het Europees kampioenschap EK). De keus viel op Texel we gens de goede ervaringen met de yganisatie van o.a. de Texelrace. (adat het EK door de International unboard Class Association (IF- 'A. de internationale surfbond) >an Nederland was toegekend, lam het Koninklijk Nederlands Vatersport Verbond (KNWV) me- een contact op met de Texelse or- lanisatie. Na enige bedenktijd olgde een positief antwoord. Een nieuwe uitdaging", verkfaart Vïeb van den Berg, de stuwende racht achter de Texelrace. „Het vordt een gigantische organisatie, naar we zijn ervan overtuigd dat re het aankunnen." Een zorg min- ler is dat de Texelaars naar het redstrijd-technische deel geen mkijken hebben. „Daarvoor ko nen specialisten van de vastewal. aterdag 26 november: exel B1-Schagen B2 13.00 u. exel B2-Geelzwart B1 13.00 u. leider D1-TexelD1 10.00 u. (terrein Watervogels) testerend B1-Helder B2 13.30 u. ZV Bi-De Koog BI 14.30 u. ucces C1-Texel C1 14.30 u. VAP C--Texel C2 12.30 u. IC C4-Texel C3 14.30 u. (lisjes: eiger Boys-Texel ■xelse pupillencompetitie: exel'94 F4-Oosterend F1 VC F1-Texel'94 F1 DH F1-Texel'94 F2 exel'94 F3-De Koog F1 end E2-De Koog El IC E1-0'end E1 xel'94 E4-ZDH E1 exel'94 E1-Texel'94 E2 exel'94 E3 e Koog D1 IC D1-Texel'94 D4 exel'94 D3-0'end D1 10.45 u. 10.00 u. 10.00 u. 10.00 u. 10.00 u. 11.00 u. 11.00 u. 11.00 u. 11.00 u. vrij vrij 12.00 u. 12.00 u. gndag 27 november: oAhead-Texel 14.30 u. e Koog-Wiron 14.00 u. ssterend-Hauwert 14.00 u. 3H-AGSV 14.00 u. Ikm.Victrix 3-Texel 2 12.00 u. ixel 3-Succes 4 12.00 u. (.vogels 4-Oosterend 2 11.00 u. osterend 3-WGW 6 12.00 u. xel 4-0udesluis 3 14.00 u. :xel A1-Geelzwart Al 12.00 u. icreatievoetbal: osterend-ZDH e Koog-Tex.Boys ixel-SVC 10.30 u. 10.30 u. 10.30 u. Lenie van 't Noordende uit Den Burg is zondag in Den Helder in de bloemetjes gezet. Ze bleek het 175.000 ste lid van de Dierenbescherming te tijn. De Texelse werd gefelici teerd door Anneke Pom pert, de voorzitster van de Helderse afdeling, die het 75-jarig be staan vierden met een grote manifestatie. Dertig diervrien delijke instanties verzorgden een presentatie. Ook EcoMare van de partij. Zij zorgen voor de wedstrijdleiders en de protestcommissie." Paal 28 Voor het onderbrengen van de deelnemers kan de organisatie weer rekenen op medewerking van vakantiecentrum De Krim, te vens hoofdsponsor van de Texelra ce. Instanties zoals de gemeente en Rijkswaterstaat zijn benaderd en hebben hun medewerking toe gezegd. De wedstrijden vinden plaats bij paal 28. Die lokatie is gunstig wegens het ontbreken van strekdammen, de aanwezigheid Met de nederlaag van vorige week nog vers in het geheugen hebben de basketballdames van de Mareis opnieuw een flinke klap moeten incasseren. Van Break Out werd met 43-7 verloren. Break Out domineerde de wed strijd volledig. De Texelse dames bleken niet in staat enige tegen stand van betekenis te bieden. Aanvallend was er van opbouw in het spel geen sprake, elke vorm van systeem ontbrak. De meestal goed functionerende verdediging hing als los zand aan elkaar en bood de tegenstander keer op keer gelegenheid tot scoren, hetgeen resulteerde in de bedroevende eindstand 43-7. De Mareis zullen zich moeten rea liseren dat een goed aanvals- systeem essentieel is om mee te draaien in deze klasse. Gezien de inzet van het team moeten betere prestaties behaald kunnen worden. Scores: Louise van der Sluis 5 en Gerda Kuiper 2. Zaterdag 19 november: Texel A2-Castricum A2 5-3 N.Niedorp B1-Texel BI afgelast Texel D1-JVC D2 6-3 HRC B2-Oosterend B1 1-4 De Koog BI-Winkel B1 1-5 VZV C1-Texel C1 6-2 Texel C3-HCSC C3 afgelast HCSC C2-Oosterend Cl 17-3 Meisjes: Texel-JVC 4-3 Texelse pupillencompetitie: O'end F1-De Koog F1 7-1 Texel'94 F2-Texel'94 F1 2-7 ZDH F1-SVC F1 4-0 Texel'94 F4-Texel'94 F3 0-8 De Koog E1-SVC E1 afgelast ZDH E1-0'end E2 14-1 Texel'94 E3-Texel'94 0-8 O'end E1-Texel'94 0-8 De Koog D1-Texel'94 D4 afg. O'end D1-SVC D1 20-1 Zondag 20 november: Texel-SEW 0-1 N.Niedorp-Oosterend 2-0 Beemster-ZDH 1-2 Texel 2-WGW 3 3-2 De Koog 2-N.Niedorp 3 2-2 Oosterend 2-Wiron 4 2-2 ZAP 6-Texel 3 5-0 ZAP 8-0osterend 3 2-0 Schagen A1-Texel A1 12-0 Kolp. Boys B2-Texel B2 2-1 Dames: WFC 3-Texel 1-2 Recreatievoetbal: Texel-Oosterend 1-1 SVC-Tex.Boys 3-1 ZDH-De Koog 0-0 van een strandpaviljoen en de na bijheid van de verblijfsaccommo- datie. Het EK zal 150 tot 200 deelne mers trekken. Elk land mag drie heren, twee dames, twee „masters" (veteranen) en twee jeugdsurfers afvaardigen. Het or ganiserende land, Nederland in dit geval, mag zelfs met méér kandi daten aan de start verschijnen. De wedstrijden bestaan uit slaloms, long-distance en course-races. Af hankelijk van de wind kan ook het spectaculaire wave-jumping aan bod komen. Geprobeerd wordt het EK onder aandacht te brengen van de natio nale en internationale media. Op de watersportbeurs Hiswa, die in de tweede week van december in de Amsterdamse RAI wordt ge houden, vindt een presentatie plaats. Texelrace Voor de duidelijkheid: de Texelrace hoeft volgend jaar niet voor het EK te wijken. Het „rondje Texel voor surfers" is gepland op 16 septem ber 1995 en is zelfs belangrijker dan voorheen. Het KNWV heeft namelijk bepaald dat de Texelrace geldt als finale voor het Neder lands kampioenschap marathon- surfen. Ook de wedstrijd Den Helder-De Cocksdorp v.v. telt mee voor dit NK. Het Koger voetbalveld leek zater dag wel een schiettent. Het G- team liet tegen Zwaluwen uit Uit hoorn liefst 28 treffers noteren. Omdat ook de tegenstander vier keer mocht scoren, waren in 50 minuten totaal 32 doelpunten te zien. Het Texelse team heeft door deze monsterzege goede vooruit zichten op de herfsttitel. Na de 8-0 overwinning in de uit wedstrijd wisten de Texelse voet ballers dat ze zaterdag tegen Zwaluwen het doelsaldo konden opvijzelen. Een hoge score zou van belang kunnen zijn in de strijd met KGB om de titel „herfstkampi- oen". De Texelaars schoten dan ook uit de startblokken; binnen twee minuten stond het al 3-0. Ook daarna vielen de doelpunten als rijpe appelen. Met een 14-0 voorsprong ging het G-team de rust in., Tijdens de thee werd besloten ook Zwaluwen een leuke wedstrijd te gunnen. In het begin van de twee de helft kregen de gasten liefst vier doelpunten cadeau. Twee go als waren regelrechte weggevers en eentje werd fenomenaal door Jos Bakker via keeper George Eel- man in het eigen doel geschoten. Nummer vier zorgde voor grote hi lariteit, omdat Eelman nog bezig was de tussenstand op een klad blok te noteren terwijl er een bal op het doel af kwam. Daarna gingen de Texelaars weer „jagen", waarna het boekje van scheidsrechter Sieb Westdorp al gauw te klein was. Bij 28-4 stokte het doelpuntenfestival. Theo Fran- chimon was topscorer met vijftien goals, Martijn Verbeeke maakte er vijf, Ruud Heuving drie, Paul Bak ker twee, Ruud Meedendorp twee en Jan Frans Haverman één. Het G-team heeft nu twaalf pun ten uit acht duels en kan nog op gelijke hoogte komen met KGB. Zaterdag volgt de uitwedstrijd te gen het onbekende Rivalen 2 in Amsterdam, aanvang 11.30 uur, boot 9.00 uur. De heren van basketballvereni ging De mareis hebben IBC ver slagen met 18-44 in een tamelijk harde wedstrijd, gastspeler Nico Kikkert zorgde voor een lengte- overwicht dat voor de tegenstan ders onoverbrugbaar bleek. De vorige wedstrijd tegen IBC had de Mareis onder de indruk'ge bracht. De Texelaars besloten zich niet opnieuw te laten meeslepen door de harde speelwijze. Omdat de scheidsrechters de spelers niet erg kort hielden, ontaardde de strijd opnieuw in harde confron taties. De Mareis hielden zich rustig, waardoor IBC zich uit de wedstrijd speelde. De Texelaars gingen de rust in met een 6-15 voorsprong. Het gat werd na rust snel groter door een driepunter van Paul Inpijn en afstandsschoten van Eric Venneker. Dat nog veel schoten werden ge mist kwam volgens de Texelaars omdat thuis op minstens 40 jaar oude houten borden wordt gespeeld, terwijl de rest van Ne derland al beschikt over plexiglas exemplaren, die anders te rugstuiteren. Programma: Sportlaan. Dames Enkhuizen-Mareis 18.00 uur Heren Zap2-Marels 19.00 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7