Texelse kunstenaars vullen Het Posthuys Univé. Daar plukt de vruchten van! Het tandartsgat? Univé doet er wat aan. Gevarieerd aanbod op expositie TEXELSE^ courant Agenda Even een pak SNERT halen in Redders geëerd De Haas exposeert in Amstelveen Winterlezingen over natuur na Thijsse Snel aanmelden Voorbeeldig optreden van Texels Vrouwenkoor Letterlijke doop van reddingsboek Wat "kzeggen wou.. Terug naar tolhuizen en roofridders Winterserie wandeltochten DINSDAG 29 NOVEMBER 1994 TrvrI CT, gezelschap Tien mijl uit de Texelse kust zetten Kloas Uitgeest (rechts) en Aad Schol het waterdicht verpakte boek overboord. iFoto Henk van wi/ki Dinsdag 29 november De vrouwenbond FNV houdt in De Buureton een avond over het vluchtelingenwerk. Spreker Theo van den Berg; aanvang 20.00 uur. In Cinema Texel draait om 20.30 uur „Short cuts". Woensdag 30 november Van 14.00 tot 16.30 uur wor den in jeugdcentrum Time Out (Ouwe ULO) Sint surprises gemaakt. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „The Flintstones" en om 20.30 uur „Short Cuts" In dorpshuis De Waldhoorn begint om 17.45 uur een ge zamenlijke maaltijd voor Hoornders. Donderdag 1 december In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „When a man loves a woman". Vrijdag 2 december In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „When a man loves a woman". In de Openbare Bibliotheek helpt Fridt Blanken bij met maken van Sinterklaasrijmen; 19.00 uur. In Time Out (Ouwe ULO) van 20.00 tot 22.00 uur: video opdrachten reclame en animatie. Hoogwater te Oudeschild Di. 29 4.05 en 16.30 u. Wo. 30 5.15 en 17.40 u. Do. 1 6.15 en 18.44 u. Vr. 2 7.15 en 19.55 u. Za. 3 8.26 en 20.35 u. Zo. 4 9.20 en 21.46 u. Ma. 5 10.04 en 22.14 u. Di. 6 11.05 en 22.55 u. Aari het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon komt 4 de cember op om 8 29 en en gaat onder om 16.28 u. 3 december nieuwe maan; 4 december springtij. Er zijn 19 Univé-kantoren bij u in de buurt. Alkmaar, KunaaJkadc 76. tel. 072 - 158800 Rogier van der Wcijdcslraai I tel 072-277214 Andijk. Middenweg 58. tel. 02289-2224 Botcnkarspel, De Tuin 19. tel. 02289 - 2224 Den Burg (Texel), Jonkerstraat 6 tel 02220 12275 l>tn Helder. Prins Hcndriklaan 2. tel 02220 12131 Hccrhugowaard. G Rictvcldwcg 9. tel 02207 - 21444 Hoorn, Rode Steen 14. tel 02290-42524 Krommenie. Zuiderhoofdslraat 2B. tel 075 - 212440 l.immcn. DuvscldorpcrxM-g 65 tel 02205-2581 Middcnbeemstcr. Pnns Mauntssirj.it I tel 02W8 - 1400 Middcnmi-cr. Brugstraat 52 tel 02270 - 2245 Oost/aan, Kerkbuurt 50 tel 02984 - 1585/5825 Purmcrcnd. Wccshutsstccg 7. tel 02990 21466 Purmcrland. Pumicrlnnd 62 tel 02990 - 29098 Schagcn, \vs Laagzijdc 22-25. tel 02240 - 98971 Stompelurcn. Drcs I. tel 02202 - 9520 Volcndom. Schoolstraat I. tel 02993 - 64588 Wormer. Dorpsstraat 81. tel. 02982 - 5206/1272 VERZEKERINGEN (ADVERTENTIE) Telefoon 14890 Tandheelkundige hulp wordt per 1 januari 1995 grotendeels uit het ziekenfonds pakket verwijderd. Voortaan moet u zelf betalen voor tandartshulp. Maar Univé doet daar wat aan. Want wij vinden een goed gebit een waardevol bezit Daarom hebben wij tegen een alleszins redelijke premie onze aanvullende verzekeringen uitgebreid met een standaard dekking voor tandheelkundige hulp Al onze ziekenfondsverzekerden die in 1994 een aanvullende ziekenfondsverzekering hebben, krijgen in december persoonlijk bericht Daarin leggen wij u uit wat er ver andert, hoe uw tandartsdekking er in 1995 uitziet en welke keuzes Univé daarnaast biedt. In het voorjaar heeft mevrouw M. Schelvis uit IJmuiden in het zwembad van De Krim een red ding verricht. Ook medewerkers van het vakantiecentrum waren erbij betrokken. De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen besloot daarom een medaille en oorkonde toe te kennen. Mevrouw Schelvis is echter voor een jaar naar Canada vertrokken, zodat de onderscheiding haar per post zal worden toegezonden. Burgemeester Van Rappard over- ïandigde de medewerkers van De Krim onlangs de oorkonde. Nog tot 4 december exposeert de onlangs 65 jaar geworden oud- Texelaar Toon de Haas schilderij en, aquarellen en tekeningen in galerie-museum „Aemstelle", Amsterdamseweg 441 in Amstelveen. Het is een overzichtstentoonstel- ing van werk dat de afgelopen vijf jaar is gemaakt. Bij de opening van de expositie werd het boek „Ware grootte" gepresenteerd, dat is uit gegeven door „Het Open Boek" op Texel en waarin 40 tekeningen van De Haas zijn afgedrukt. In een tiental gevallen is de hele tekening weergegeven, maar in het meren deel van de gevallen was het origi neel veel te groot om te worden afgedrukt op een pagina van 15 x 20 cm, zodat slechts een frag ment is getoond. De reproducties zijn gebundeld in de vorm van een schetsboek dat is voorzien van teksten met karakterbeschrijvin gen van de kunstenaar, onder an dere geschreven door zijn dochter Sara, aan wie de bundel ook is op gedragen. Het „schetsboek" is te koop bij Het Open Boek in Den Burg. Dankzij diverse markten is de faam van zijn houtdraaiwerk in middels bij vele Texelaars doorge drongen. Op de expositie zijn o.a. voorwerpen van de Braziliaanse houtsoort pernambuco te zien, vervaardigd uit balken die door de kotter TX 88 zijn opgevist. Met een grappig houten strikje wist Koomen tijdens de opening extra aandacht op zijn kunstzinnige hobby te vestigen. De bovenste verdieping is tot na de jaarwisseling het domein van drie vrouwen, die ook buiten Het Posthuys veelvuldig met elkaar optrekken. Tineke Nijman, Greet Bruin en Lenie Steffen-van Heer waarden werken veel samen, zo wel thuis als op lokatie. Stillevens en landschappen zijn hiervan de resultaten. Een treffend voorbeeld van de verschillen in interpretatie wordt gevormd door doeken met zonnebloemen, die door ieder van de drie op eigen wijze worden weergegeven. De expositie „Variaties in Texelse kunst" is te zien tot en met 9 januari 1995. Ope ningstijden zijn dinsdag, donderdag, za terdag en zondag 14.00 tot 17 00 uur. In de kerstvakantie is Het Posthuys dagelijks geopend Voor de gezamenlijke maaltijd die morgen in dorpshuis De Wald hoorn wordt gehouden, hebben zich nog maar weinig Hoornders aangemeld. Wie wil meeëten kan tot vanavond bellen naar 19436 of 19439. Morgen aanmelden is te laat, in verband met het bestellen van de ingrediënten. daarna een programmablok uit met wat lichtere muziek. Het is zeer te prijzen dat de dirigent het aandurft ook modernere muziek te laten zingen. Van Badings klonk voortreffelijk het „Van der Minne" en de beide tantes-op-de-canapé van Lemaire mochten er ook best zijn. Dat de dames ook het „barber shop pen" beheersen, bleek nog uit de drie nummers in deze stijl en met pianobegeleiding werden het mysterieus klinkende Send in the clowns" van Sondheim en de Easter Parade" van Berlin ge zongen. In vergelijking met de andere Texelse koren bevindt dit gezel schap zingende vrouwen zich dui delijk aan de top. Het repertoire is breed en de verfijnde manier van zingen maakt grote indruk. De koorleden demonstreren veel toe wijding en uit alles blijkt dat de di rigent een groot vertrouwen geniet. A'Capabel besloot het con cert met een vijftal nummers, waarbij het Russische Tieschie- na" met een zeer fraaie „pastora le" solo er duidelijk uitsprong en het Great Pretender" de starheid van het programma eindelijk door brak. Dat tenslotte beide koren nog een werk samen uitvoerden, was inspirerend en wellicht kan er uit deze samenwerking eens iets groters groeien, want hier stond het beste gemengde koor dat Texel op de been kan brengen. Frans Visser Is de natuur er beter of slechter aan toe dan 1945, het sterftejaar van Jac. P. Thijsse? Vijftig jaar na dato gaat EcoMare in een serie winterlezingen in op de verande ringen, zoals methoden van na tuurbeheer en onderwijs. Wellicht dat de sprekers een antwoord op de vraag kunnen geven of Thijsse tevreden zou zijn geweest. (ADVERTENTIE) De R.K. kerk van Den Burg is zo langzamerhand de concertzaal van Texel geworden. Zondagmid dag was deze goed klinkende ruimte het onderdak voor een zeer afwisselend concert door twee koren. De warmte die van deze gastvrijheid uitstraalt, doet het on gemak van de slechtzittende hou ten banken snel vergeten en de vele belangstellenden genoten zichtbaar van het geboden pro gramma. Het Texels Vrouwenkoor opende met een drietal composi ties uit de 16de eeuw, waarmee al snel duidelijk werd dat de 37 vrou wenstemmen evenwichtig zijn verdeeldMet name maakten de lage alten grote indruk; zij vormen het fundament voor de koorklank. Ook de hoge sopranen, die vaak het meest kwetsbaar zijn bij vrou wenkoren, zongen met een per fecte beheersing, waarbij de vakkundige aanpak van dirigent Ane Groen de kennismaking met dit koor, dat niet zo vaak optreedt, aangenaam maakte. Het koor vervolgde met een meer romantische compositie van Schubert „Gott, meine Zuver- sicht" dat met pianobegeleiding F. Jansen werd uitgevoerd. De sa menklank was mooi licht en de voot met veel aandacht voor nuanceringen en verbredingen. Ook het daarop volgende „Lead me Lord" van Wesley klonk fraai met het steeds weerkerende, ko raalachtige thema. Ter afsluiting van het eerste aan deel dat het vrouwenkoor leverde aan het programma, werden twee wel zeer tegenstijdige werken uit gevoerd. Nadat eerst in het „Hek- senkoor" van Verdi met zichtbaar genoegen allerlei lelijk en schril ge lach had geklonken, konden de da mes moeiteloos overschakelen naar de lieflijke klanken van het „Elfenkoor" van Nicolai. Tussen deze beide uitersten beweegt zich de charme, die een zingende vrouw nu eenmaal heeft... A'Capabel vervolgde het program ma met een zestal werken in de barbershopstijl. Deze Engelsta lige koormuziek kenmerkt zich door de close harmony, de voor spelbare harmoniën, het voordu rend gebruik van halve toonsafstanden en het veelvuldig zingen op vocalen. Het nadeel van deze beperkte stijl is, dat de ver rassing er snel af is, omdat veel composities erg eensluidend zijn. De muzikale prestaties van dit zin gende elftal zijn echter van hoog gehalte en men zou met dit poten tieel aan goede zangers veel meer kunnen bereiken, wanneer de re pertoirekeuze wat breder wordt opgezet. Het Texels Vrouwenkoor voerde Midden op zee kreeg het boek „...En om hen heen was alles bran ding" van Aad Schol en Klaas Uit geest vrijdag een letterlijke en figuurlijke doop. Bijna tien mijl ten westen van de vuurtoren gooiden dp samenstellers een waterdicht verpakt exemplaar, met een bege leidende brief voor de eventuele vinder, overboord van de Texelse reddingboot Beursplein 5. Ge hoopt wordt dat het 112 pagina's tellende boek over scheepsstran- dingen over enige tijd op een on bekende kust zal aanspoelen en dan wordt „gered" door een jutter, strandvonder of toevallige wande laar. Een doop in stijl dus. Bij de presen tatie had de reddingsmaatschappij KNRM een prominente rol. Spe ciaal voor deze gelegenheid was er in het dok vaart gezet achter de onderhoudsbeurt van de Beurs plein 5. Amper twee dagen voor de presentatie kwam het snelle schip de reserveboot Siegfried Eg- mundis weer aflossen. Voor de ogen van een gezelschap genodig den gaven schipper Jaap Groen en zijn bemanning een korte de monstratie op het -ditmaal rustige- water bij paal 33. Voor de auteurs Schol en Uitgeest ging met de vaartocht een lang ge koesterde wens in vervulling. Ze genoten, al „zaten nog maar wei nig botten en organen op hun plaats na de stomerij met 25-mijls vaart" over de Noordzee. Eerder had het tweetal, tijdens de ontvangst in het reddingboothuis van KNRM-station De Cocksdorp, uit handen van Groen het eerste exemplaar van hun boek gekre gen. Bij die gelegenheid sprak uit gever Henk van Wijk van Lange- veld de Rooy zijn waardering uit voor de inbreng van Schol en Uit geest. „Ik ben apetrots op dit prachtige produkt. Het aangele verde materiaal was van een hoog niveau. Bij het lezen van de verha len liepen me de rillingen over het lijf", aldus Van Wijk. De uitgever maakte de aanwezigen attent op de illustraties in het boek. „Zo tref je ze maar zelden aan." Na afloop verklaarde ook schrijver Aad Schol onder indruk te zijn van de gravu res, afkomstig uit een verzameling van Klaas Uitgeest. „De dramatiek van de verhalen wordt er super door versterkt", aldus Schol, die de uitgeverij-medewerkers compli menten maakte voor het resultaat. Mede namens Uitgeest sprak Schol zijn dank uit voor de presen tatie. „Een geslaagde happening." Naast de KNRM hadden ook kust wacht Eierland (bezoek aan de vuurtoren) en het Maritiem en Jut- tersmuseum (rondleiding door Maarten Boon en boerenkoolmaal tijd) een aandeel in het program ma. Toen het recht van de sterkste na de grondwet vormde, was het ge bruikelijk dat men als eigenaar vai grond en wegen tol en belastin: afdwong van andere gebruikers De meest ondernemende eige naars verhieven zich tot roofrid ders (stamt onze burgermeeste ook uit zo'n roemrucht geslacht! en reizigers konden zich slecht verplaatsen in een bewapend ge - zeischap. Het heeft lang geduurt e maar de beschaving leidde tot d n erkenning van andere grondwette i lijke rechten. Zo kan nu in het vrij i; Europa iedereen die zich houd aan wetten en fatsoen, gaan ei staan waar hij wil en overal ge bruik maken van de gemeen ij schappelijke voorzieningen. Dat i een groot goed. Het is daaror haast niet te geloven (je wee maar nooit in deze tijd van ouw sinterklaas), dat iemand serieuz plannen heeft om de Pontweg i te sluiten met slagbomen om be lasting te heffen van toeristen Nog minder is te geloven dat d burgemeester geïnteresseerd is ik zulke praktijken, tenzij deze inte I resse berust op een hevige veronl waardiging. Belasting eisen van d toerist is strijdig met elementair i uitgangspunten betreffende vrij heid en gelijkheid in onze samenle veing. Als voor deze toerist eei bijdrage nodig is voor de algemem middelen, dan moet die bijdrag worden gevraagd van hen die pro fijt hebben van toeristen en daai om hun best doen hen te lokken Als deze profiteurs te beroerd zij: qm te betalen, dan wacht hen eei forfaitaire aanslag. Zo gaat dat ei zo hoort dat. Dus burgermeeste! sluit het vizier en vel de lans, maa richt Uw wapen op de belqger van de vrijheid en niet op argelozi toeristen. H. G. Frans Den Hoon Zondag start de winterserie war deltochten van wandelsportvere niging Het Gouden Boltje bij kios 't Turfveld aan de Nattevlakwe in de dennen. Starttijd tussei 13.00 en 14.00 uur, afstanden! en 10 kilometer. Deze wandeltochten worden in e om het bos uitgezet. De route worden gemarkeerd met rode e oranje paaltjes en lopen ove gangbare paden en wegen. Het in schrijfgeld voor de serie bedraac voor leden fl,50, anders f9,(X Voor iedere wandelaar is er ee fraaie herinnering bij volbreng® van drie tochten. Wie daar geei behoefte aan heeft, betaalt f4,5( resp. ƒ5,50. Ook kan men inschrij ven voor een dagtocht. Dan zijn di kosten met herinnering f5,- (/4, voor leden), zonder herinnering f 2,50. De andere tochten worde' gehouden op 15 januari, 5 februa' en 19 februari. Al deze tochte' starten bij kiosk 't Turfveld. Voo verdere informatie: B. Roes 14451. De lezing van dinsdag 10 januari door Adriaan Dijksen gaat over veranderingen in de vogelwereld. Donderdag 19 januari verhaalt prof. dr. V. Westhoff, schrijver van het boek „De plantengroei van de Waddeneilanden" over verande ringen in de plantenwereld. 7 Fe bruari geeft ing. M. Mantje zijn visie over natuurbeheer. 23 Fe bruari vertelt Geert van Poelgeest van Natuur- en Milieucentrum „De Papaver" over natuuronderwijs. 2 Maart vertelt Arthur Oosterbaan over veranderingen in het na tuurbeeld. De tijdelijke huisvesting van het postkantoor in de zaak van Hielke Bruining leidde afgelopen maand tot extra aanloop in Het Posthuys. even verderop aan de Brink. Me nig Texelaar weet blijkbaar niet dat het vroegere Koger postkan toor is omgebouwd tot kunstgale rie. De nieuwe expositie „Variaties in Texelse kunst", waaraan acht Texelse (amateur- Jkunstenaars meewerken, is een poging om daarin verandering te brengen. Voor de opening zondagmiddag was de belangstelling alvast uit stekend. Buiten ontstond zelfs een rij en binnen kon men over de hoofden lopen. Intussen zorgden violist Gerhard Smeenk en pianist Johan Ran, verkleed als Sint en Piet, met klassieke klanken voor een aangename stemming. Het Posthuys maakt'er een ge woonte van om aan het eind van het jaar Texelse kunst tentoon te stellen. Galeriebeheerster Coby Kooiker-Bremer verklaarde dat dit maal bewust is gekozen voor de betere „amateurs". „Ook zij kun nen heel mooie, eigen dingen ma ken. Dat willen we hier graag laten zien. Het is moeilijk aan te geven wanneer iets wel of geen kunst is; dat is iets persoonlijks." De schilderes Mien van As, wier werk een groot deel van de bene denverdieping vult, zou zich overi gens geen amateur willen noemen. Zij beschouwt zichzelf als kunstenaar. Éénmaal, in 1986, exposeerde ze eerder op Texel, in de raadhuiskelder. „Meer dan vier, vijf schilderijen per jaar maak ik niet. Op mijn volgende Texelse ex positie wilde ik m'n hele collectie hebben vernieuwd, vandaar dat het een tijdje heeft geduurd." In vergelijking met acht jaar geleden is haar werk abstracter geworden; menselijke vormen zijn verdwe nen. Wel laat ze zich graag door mensen en het landschap in spireren. Lepelaar Haar olieverfschilderijen hebben in Het Posthuys gezelschap van fraai keramiek van Deet Kraay. De auto didacte uit Den Burg, die weinig op de voorgrond treedt, toont vooral veelvormige en -kleurige potten. Een vitrine met natuurge trouwe beelden van o.a. kemp haantjes en een lepelaar springt echter het meest in het oog. Van een ander niveau, maar zeker de moeite waard, is het keramiek van Siem Bremer uit Oosterend. De vader van beheerster Coby Kooi ker is na cursussen enthousiast aan het potten bakken geslagen en is nog volop bezig de mogelijk heden te ontdekken. Zijn dochter vormt -zij »het met een andere techniek- voor hem een creatief voorbeeld. In de kelder is van haar toegepaste kunst te zien: zijde schilderingen op o.a. kleding, een kamerscherm en wanddecoraties. Braziliaans Op een andere verdieping be weegt Co Koomen zich op de grens van ambacht en kunst. Dit bonte gezelschap zorgde voor de ..Variaties in Texelse kunst": v.l.n.r. Tinie Visser (galeyiehoudster). Deet Kraay, Siem Bremer. Co Koomen. Lenie Steffen-van Heerwaarden. Tineke Nijman. Coby Kooiker-Bremer. Greet Bruin en Mies van As. IFoto Frans Hopman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2