O, kom er eens kijken! huur 9.45 20.95 2145 39.95 3 (LIF12 GEMEENTE TEXEL TEXELSE JO COURANT SINTERKLAASCADEAUTJES Ons logistieke 3 jarenplan is geslaagd! A. Distributie Chauffeur B. Logistiek (magazijn) medewerker texgro ff EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF Öm3E IC95 BOOHSHA S naar al die gekke, leuke en mooie %f'9oeóep' \Veó^V tr=om mwlnzetrsr te jaan Bisschop wijn 0.7 liter Stóscfjoptoifn VIEUX pisrau) Slijterij - Wijnhandel DE WIT Weverstraat 18 Den Burg Tel. 02220-12134 Woningstichting Texel Woningstichting Texel Woningstichting Texel ij)e 'Branding Wij zijn verhuisd tegelzetbedrijf PIET KOOGER van - Slotskolk 8 1794 BG Oosterend Tel. 02220-18463 Fax 02220-18596 BEDANKT! VOOR DE FANTASTISCHE SHOW! pannen serviezen tafelbestek kado-artikelen Swarovski ,r BEATRIXSTRAAT GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL VRIJDAG 2 DECEMBER 1994 jp burg V**C "'o burg \.«*cX «en winkel die gezien mag worden! De derde nieuwe distributietruck is besteld. Meest aangename werkwijze bijna alles rollenden kwaliteitswaarborg van produkten stonden bij keuze voorop. Met de modernste technieken vervoeren wij - ook geconditioneerd (koel/vries) - onze produkten naar horeca, instelhngen en bedrijven op Texel. Texgro Groothandel loopt ook in distributie voorop. Wij investeren in kwaliteit en komen graag in kontakt met personen die passen bij onze filosofie en de dienstverlenende funktie van ons bedrijf. - rijbewijs BC chauffeursdiploma - rijbewijs BC Wij zien graag dat u met grote inzet in klein team kunt werken accuraat en flexibel bent klantvriendelijk bent ingesteld meedenkt in de constante ontwikkelingen' Uw schriftelijke reaktie ontvangen wij graag, t.a.v. dhr. J. M. Boon. Groothandel in dranken, food, nonfood, Postbus 82, 1790 AB Den Burg. Tel. 12669, Fax 14035. Al voor f 58,- per dag even er tussenuit knijpen in je eigen Huur-Opel. Waar u ook heen wilt. Happy-Rent wijst u de weg in zo'n comfortabele luxe Huur-Opel. Happv Ren! ~V voor personen en bestelauto's OPEL DEALER GARAGE RENTENAAR Oosterend 02220 18227 DINER-CABARET op VRIJDAG 2 DECEMBER ZATERDAG 3 DECEMBER VRIJDAG 9 DECEMBER ZATERDAG 10 DECEMBER iN*oo»N ifiei TELEFOON 19633 Nog geen Sinterklaaskado...? EN KLIF 12 - KADO-BON! Vele mogelijkheden! Een geheel verzorgd DINER-CABARET Een geheel verzorgd KERSTDINER- WINTERSPEKTAKEL Muziekabonnement '95 04/01 - Arte Flamenco 11/01 - The Poozies 12/02 - Ht-Jazz 29/03 - The McCalmans f 52,50 PASSE PARTOUT AMSTERDAMS KLEIN KUNST FESTIVAL '95 12, 13 en 14 januari 3 voorst, per avond f 30,- Ballantine's Whisky 0.7 liter PI NOT SPAARKAART Regelmatig zegel-voordeel op bekende merken. Een volgeplakte spaarkaart geeft u recht op een fles lekkere wijn ter waarde van M HOMMMM FINEST SCOTCH WHISKY iisdÊ Citroenbrandewi in liter Uteris At Graanjenever Citroenbrandewijn 1993 Cötes du Rhone AC Fontanilles Mooi dieprood van kleur, met een lekker kruidig bouquet en een zachte mondvullende smaak „I***' DRY cootam//" Pedro Domecq Olifant Bols Sherry 0.7 liter Jonge Jenever liter Vieux liter Jack Daniels Whiskev 0.7 liter ('ÓTES Dl' RHÖNE heeft per ca. 1 januari 1995 voor verhuur beschikbaar: BUYTENG0RS 98 te Den Burg voor de categorie: starters vanaf 27 jaar Kenmerken: aantal kamers woonkamer, 3 slaapkamers woningtype eengezinswoning kale huurprijs ƒ661,28 totale huurprijs ƒ666,78 Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. inkomen: minimaal maximaal n.v.t. ƒ46.000,- 3. minimaal 2 personen Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. leeftijd Inschrijvingen dienen uiterlijk 9 december 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een inkomenstoets plaats- Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. heeft per ca. 1 januari 1995 voor verhuur beschikbaar: DE WITTSTRAAT 29 te Oudeschild voor de categorie: starters tot en met 26 jaar Kenmerken: aantal kamers woonkamer, 3 slaapkamers woningtype eengezinswoning kale huurprijs 758,95 totale huurprijs ƒ764,45 Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. inkomen: minimaal maximaal ƒ34.266,- ƒ52.043,- LET OP!! Aan aanvragers, jonger dan 23 jaar, kan voor deze woning geen huursubsidie worden ver strekt. 3. aantal personen: minimaal 2 personen Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. leeftijd Inschrijvingen dienen uiterlijk 9 december 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een inkomenstoets plaats. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning heeft per ca. 1 januari 1995 voor verhuur beschikbaar: GOLFSLAG 18 te Den Burg voor de categorie: starters tot en met 26 jaar Kenmerken: aantal kamers woonkamer, 2 slaapkamers woningtype eengezinswoning kale huurprijs ƒ800,88 totale huurprijs 806,38 Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. inkomen: minimaal maximaal eenpersoons f24.731,- f54.918,- meerpersoons f34.266,- f54.918,- LET OP!! Aan aanvragers, jonger dan 23 jaar, kan voor deze woning geen huursubsidie worden ver strekt. 3. aantal personen: minimaal 1 persoon Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. urgentie 2. leeftijd Inschrijvingen dienen uiterlijk 9 december 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een inkomenstoets plaats. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. Hotel Restaurant Bar Bowling la carte restaurant MET DIV VIS- EN VLEESSPECIALITEITEN BRUILOFTEN RECEPTIES en PERSONEELSFEESTEN A- BOWLEN - KEGELEN - BILJARTEN Q Tot ziens bij 0^^ 'J/s- 'Soodtfaan 6,De ■Koot).t£ Vierhuizen 3 naar fam. P. Kooger lï-f.'tij; J A CAPABEL ALPENZUSJES BEN E KINGKOORN DORIS GOLF DAY ELTON JOHN JOHN WEED JAZZ BAND JOMANDA LENNY KRAVITS BAND MICHAEL JACKSON NOOR WILMINK THE NEW LONDON CHORAL 25 JAAR HERENLEED SHOWMASTER GUILLAUME CAMERAPLOEG MARCHIE SPONSORS HEERLIJK PUBLIEK WORSTELTENT Wop en Ank DEN HELDER 02230-18386 delijk chemisch afval ingeleverd worden. Bnr ven kunnen hun chemisch afval, afgewerkte^ e.d. op werkdagen brengen tussen 10.01 12.00 uur bij Gemeentewerken aan de Reijer serstraat in Den Burg. i -V' Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 19 van de W.R.O. en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te ver lenen aan het bouwplan van: De heer J.D. Roeper voor het plaatsen van een garage aan de Spangerweg 16 te De Waal; de heer K. Bremer voor het plaatsen van een garage aan de Oesterstraat 15 te Ooster end; de Stichting Camphill Gemeenschap Maartenshuis voor het plaatsen van twee hooimijten aan de Ruyslaan 81 te De Koog; de Stichting Camphill Gemeenschap Maartenshuis voor het bouwen van een dagverblijf verstandelijk gehandi capten aan de Ruyslaan 81 te Den Koog; Maatschap Plaats man voor het bouwen van een schuur aan de Kadijksweg 15 te Den Burg. De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Ter plaatse zijn voorbereidingsbesluiten van kracht. De bouw plannen zijn overeenkomstig de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen. De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 5 december 1994 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Or dening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeentesecretarie. Eventuele bedenkingen te gen bovenbedoelde bouwplannen kunnen gedu rende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk aan burgemeester en wethouders kenbaar wor den gemaakt. Tevens maken burgemeester en wethouders in gevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend door: Mevr. A.E. Schmerbach voor het veranderen/vergroten v.e. zomerhuis a/d Roggeslootweg 743 te De Cocksdorp (ont vangen 22-11-'94); J. Bonne voor het plaatsen v.e. serre a/h Schilderend 107 te Den Burg (ontvangen 23-11-'94); mevr. G. de Porto-Dros voor het vergroten v.e. bedrijfsschuur a/d Oosterenderweg 18 te De Waal (ontvangen 24-11-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. GEMEENTE TEXEL In verband met de feestverlichting in Den Burg wijzen wij u erop dat de wagens niet hoger mo gen zijn dan 4 meter. Verleende toestemming voor evenementen in de cember 1994: Pasar Malam in sport- en evenementencentrum 't Stappe- land op 29 en 30 december 1994. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij burgemeester en wethou ders een bezwaarschrift indienen binnen zes we ken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; de gronden van het bezwaar; zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Maandag 5 december komt de Ecocar weer langs de vaste standplaatsen zoals deze vermeld staan op de voorste omslagkaft van het Texelse telefoonboekje. Bij de Ecocar kan alleen huishou- GEMEENTE TEXEL Verlening gedoogtoestemming Door het college van burgemeester en wet ders is besloten om aan NV Exploitatien schappij De Krim, Roggeslootweg 6 te Cocksdorp, bij wijze van gedogen toestem te verlenen voor het in werking hebben van multifunctioneel vergader- en recreatiegeb op het terrein aan de Roggeslootweg 6 t- Cocksdorp, vóórdat daarvoor de noodzak- milieuvergunning is aangevraagd en verkre< Tegen dit besluit kan binnen zes weken na d- turn van deze bekendmaking een bezwaarsi worden ingediend bij het college van bi meester en wethouders. Het bezwaarst moet worden gemotiveerd. Nadere informatie omtrent de inhoud va thans in behandeling zijnde bouwaanvraac worden verkregen bij medewerkers van di meentelijke afdelingen ROV of Milieubehee 0r IC 9' GEMEENTE TEXEL Bestemmingsplan buitengebied De burgemeester van Texel maakt bekend de college van Gedeputeerde Staten van Ni Holland bij besluit van 8 november, onder i mer 94-713168, goedkeuring heeft ontho aan het bestemmingsplan „Buitengebied T uitwerkingsplan 't Hoogelandt". Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht nen belanghebbenden bij de afdeling Best rechtspraak van de Raad van State, poi 20019, 2500 EA te 's Gravenhage tege besluit beroep instellen. Het besluit van Gei teerde Staten treedt in werking daags na a van de beroepstermijn van zes weken. Dezi mijn is in werking getreden op 10 november en zal eindigen op 22 december 1994. Indiei belanghebbende binnen deze termijn beroep tekent en tevens een verzoek om voorli voorziening indient bij de voorzitter van de ling Bestuursrechtspraak van de Raad van treedt het besluit niet in werking voordat o( dergelijk verzoek is beslist. GEMEENTE TEXEL Lijst overledenen als gevolg van de Tweede Wereldoorlo k Tijdens of als gevolg van de Tweede Werei e log zijn veel Texelaars en niet-Texelaars om h ven gekomen (er waren in die periode inwi j van andere gemeenten op het eiland). Burgemeester en wethouders overwegen ee denkplaat te laten vervaardigen met de re van deze personen. Het is denkbaar dat, na zoveel jaren, niet all men of gegevens volledig zijn ondanks dat se bronnen zijn geraadpleegd. Een ontwerp-lijst met namen ligt in de pe van 5 t/m 22 december a.s. ter inzage. Wanneer u van de mogelijkheid tot inzai bruik wilt maken, stelt u zich dan telefonis verbinding met de gemeentesecretarie, de K. van Empel. U kunt met hem dan een afsl :J maken voor datum en tijdstip F" ie igi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 10