Het zeegat uit met het Havenrestaurant 19,50 OPEN HUIS Het marktcafé van Texel AANBIEDING KERSTDINER PROEFVAART AANBIEDING Curasao Stormkorting op 't Horntje TEXELSE JO COURANT 25e jaargang, nr. 1 13 december 1994 Niet te dik Stuurkolom Win een REIS (voor twee personen) naar het zonninge Zeewaardig Het cafe „Midscheeps" en op het „Achterdek" Drie gebakken sliptongetjes met gemengde salade, remouladesaus en friet van 29,50 voor Drie keer is scheepsrecht Havenrestaurant Vréten. Kerstdiner 1994. DINSDAG 13 DECEMBER 19! (ADVERTENTIE) SCHEEPSJOURNAAL UITGAVE: Het Havenrestaurant Texel Pontweg 3 1797 SN Den Hoorn - Texel Telefoon 19310 Fax. 19409 Krant voor den culinaire en nautische fijnproever. Met speciale aanbiedingen voor een geslaagde vaart aan het Marsdiep. Het oude Havenrestaurant is niet meer. Of wat minder dramatisch: de huisstijl die voor duizen den Texelse en overkantse gasten na tientallen jaren zo vertrouwd was geworden, heeft plaats gemaakt voor een inrichting waarbij je je ook zonder een overdreven groot mbeeldingsver- mogen aan boord van de Dokter Wagemaker kunt wanen. Dat deze TESO-boot in de periode 1934-1963 de overtocht tussen Texel en Den Helder ver zorgde zegt veel over de rigoureuze werkwijze die eigenaar Jan C. Stolk zichzelf heeft opgelegd. Spectaculaire blikvanger is het prachtig- gelijkende en degelijk-gebreeuwde achterdek, dat dienst doet als „snelrestaurant". Maar ook het visrestaurant (ingericht als de salon van de Dokter Wagemaker), de lampen uit gasboeien, de heklichten en de patrijspoorten geven je stel lig de indruk op een fraai, oud schip rond te lo pen. „De laatste verbouwing dateerde alweer van 1977. Het werd wel tijd voor iets anders. En wat ligt er op deze locatie, met zo'n fraai uitzicht op het Marsdiep, meer voor de hand dan de in richting van een TESO-boot.7", meldt „kapi tein" Stolk op zijn bekende nuchtere manier. „Gasten worden steeds kritischer. De tijden dat men zich alleen bekommerde om de hoeveelhe den en de prijzen van de menu's zijn echt voor bij. Kwalitatief goed eten in een aardige sfeer, dat willen de mensen", jweet Stolk. En vooral niet te „dik", want dat is niks voor Texelaars. „Dat is mijn stijl trouwens ook niet. Je moet hier wel gewoon met trui en spijkerbroek kun nen binnenlopen." Stolk heeft weinig aan het toeval overgelaten bij de inrichting van zijn schuit. Om de stijl van de oude Dokter Wagemaker zoveel mogelijk te be naderen, dook hij in de TESO-archieven. Pro bleem was dat de originele bouwtekeningen weliswaar nog terug te vinden waren, maar dat van het interieur nog slechts enkele foto's rest ten. Herinneringen van oud-employés en ande re Texelaars konden gelukkig nog veel bijdragen. Daarnaast is Stolk, zo vertelt hij, „werkelijk overal geweest om ideeën en authen tieke voorwerpen op te diepen. Op scheepswer ven, bij scheepsantiquairs... Helaas bleken er nog maar weinig oude schepen in Nederland te zijn. Veel ervan zijn doorverkocht naar India. Wat nu in Nederland wordt gesloopt, is van modernere tijden." Wat nog wel boven water werd gehaald, is ech ter meer dan de moeite van het bezichtigen waard. Zo valt bij de entree (via de scheepstrap van geribbeld aluminium) direct de stuurhut in het oog. Met een antieke stuurkolom en be mand door een stuurman in oud TESO- uniform. Bijzonder fraai is de salon van een halve eeuw oud. De wanden zijn betimmerd met mahonie hout, wat oorspronkelijker is dan het later veel gebruikte teakhout. Een publiekstrekker van de eerste orde is de door oud-TESO-man Jaap Bak ker verzorgde lopende- expositie. Foto's van ka piteins, reddingboeien, een vroegere TESO-vlag De laatste week van december 1995 verloten wij een reis naar zonnig Curasao onder de gasten die in de periode van 17/12/"94 - 31/12/'95 een party, feest, bruiloft enz. hebben gehouden in scheepscafé Havenrestaurant Texel of Grand-Café restaurant „De Kelder" en andere voorwerpen uit de oude doos sieren de muren van de salon, die daarnaast met sier lijke schilderingen is verfraaid door de Texelse kunstenaar Raymond Huisman. „De eetkamer, noemden ze de salon vroeger op schepen. En wat dacht je van de aperitiefbar? Net zoiets als op de Titanic", glimlacht de kapi tein, kennelijk overtuigd van de zeewaardigheid van zijn schip. Dezelfde grandeur ademen de schuifdeuren die de eetkamer en het achterdek met elkaar verbinden. „Van één van de sche pen van de Holland-Amerika-lijn. Ook antiek." Dat op de schuit ook werkelijk gerecreèerd kan worden en „stil zitten en nergens aankomen" geen vereiste is, blijkt uit de oude scheepslam- pen. „Hartstikke zwaar, maar ze zijn vastge maakt aan katrollen. Bij feesten en partijen hijsen we zo op, zodat we niet bang hoeven zijn voor rare ongelukken", meldt Stolk, overduide lijk tevreden met zijn vondst. Voorkauwen wat een ander van het resultaat moet vinden, past niet bij Stolks stijl (Iedereen kan zich overigens overtuigen tijdens de open dag op 17 december), maar de term „uniek" lijkt hier wel op zijn plaats. „Alleen in de haven van Hamburg staat een enigszins vergelijkbaar restaurant. Ook ingericht als schip, maar zij moeten het stellen zonder achterdek. Wat dat betreft, hebben wij het aardig voor elkaar..." in Geldig zo. 18 dec. t/m za. 24 dec. 95 Voor belangstellenden houden wij op zaterdag 17 december a.s. van 16.30 - 18.00 uur. Ps. Een oorlam staat klaar. Niemand is echt blij met storm, een paar jutters uitgezonderd. Toch heeft een stevige Noord wester z'n charme, vooral als u aan zee zit. Het Havenrestaurant wil zijn gasten laten ervaren hoe sfeervol het kan zijn om genietend van een goed glas wijn uit te kijken over de witte schuimkoppen in het Marsdiep. Of hoe behaag lijk het is om te smullen van vers gebakken vis terwijl de wind door de duinen buldert. Toege geven, om dat eilandgevoel te ontdekken, moet u wel even door weer en wind naar 't Horntje. Daarom maken we uw diner bij storm (en dan regent het meestal ook) extra aantrekkelijk. Op dinsdag en donderdag geeft het Havenrestau rant stormkorting. De kortingsmeter gaat lopen bij windkracht 7 (zeven procent korting), bij windkracht 8 krijgt u 8 procent korting, bij windkracht 9 natuurlijk 9 procent en zo gaan we door tot u besluit om het heerlijke avondje uit even uit te stellen omdat het echt te hard waait om uw woning te verlaten. De stormkor ting geldt tot de lente: 21 maart. Aan het begin van het nieuwe jaar pakt het vernieuwde extra feestelijk uit. Wie met vier perso nen aanmonstert voor een sfeervol di ner op het Achter dek, heeft recht op een verstekeling. Bij een diner voor vier betaalt u alleen voor de drie bemannings leden. Deze 25 kor ting op onze ,-,drie keer is scheepsrecht" aanbieding geldt op vrijdag 6 januari, vrij dag 13 januari en vrij dag 20 januari. Vooraf telefonisch aanmonsteren is gewenst. Grand-café De Kelder heeft in korte tijd bewe zen dat de grondige verbouwing dit jaar de aan trekkelijkheid verhoogd heeft. Steeds meer drukbezette mensen genieten rond het middag uur voor een schappelijke prijs van een eenvou dige, doch voedzame maaltijd. Wie denkt dat het hier gladde verkooppraat be treft, moet maar eens lezen wat een TC- journalist over de gastronomische kwaliteiten van De Kelder schrijft... Maar daarnaast blijkt De Kelder ook in toene mende mate een sociale functie te vervullen. Van de leestafel wordt doorgaans dankbaar ge bruik gemaakt. Wie de hoogste prijs stelt op on gestoord lezen, zou echter beter overwegen naar de leeszaal van de bibliotheek te gaan. Het bespreken van „de toestand op Texel" is hier namelijk niet aan een politiek commentator voorbehouden. De leestafel biedt daardoor tege lijkertijd welhaast de aanblik van een „beursie". De Kelder is tenslotte ook hét marktcafé va: Texel geworden. Terwijl „moeder de vrouw: „boeskippe" doet, doen de mannen traditiegT trouw een bakkie of eventueel iets straffers. Oo op zo'n moment zijn weinig gespreksonderwei g pen taboe, zodat het op maandag altijd een gi zellige drukte van belang is. Het kan niets-vermoedende bezoeker echter overkome dat hij beleefd maar dringend wordt gevraag even ergens anders te gaan zitten. „Sorry, maal hier zit ik altijd..." Eigenlijk hoort een column van mij niet thuis in de ze commerciële publicatie. Ik werk immers exclu sief en zonder winstoogmerk voor de enige echte krant van Texel, gedreven door niets anders dan idealismeIk weigerde dan ook hardnekkig toen Stolk mij via een stroman benaderde. Maar hij bood tenslotte zóveel geld, dat ik toch maar accoord ben gegaan. Zoals bekende Nederlandse artiesten ook zijn bezweken voor het grote geld en optreden in reclamespotjes voor de groenten van Hak of de verzekeringen van Real. De centen had ik hard no dig want we hebben het afgelopen jaar niet zo goed verhuurd ah gevolg van het achterhouden van al die kranten-bij de VW. Jan Stolk is al jaren ook mijn gastheer. Ik ken hem al een jaar of veertig want hij was klasgenoot op het hoogste onderwijsinstituut dat Texel toen ken de, de ULO. Hoewel hij nogal eens schurkachtige neigingen vertoont, heb ik een zwak voor hem om dat hij zich regelmatig belangeloos voor anderen uitslooft. Ik houd niet van mensen die alleen voor zichzelf bezig zijn. Bovendien werkt zijn vrouw Jenny hard mee in zaak en ook dat mag ik graag zien. Ik gun hem dus van harte mijn klandizie en kom veel in een van zijn etablissementen, als ik geen tijd heb om zelf eten te bereiden. Dat heeft ook te maken met de kwaliteit die hij voorschotelt maar nog meer met de kwantiteit, dus de hoeveel heid. Ik ben namelijk geen eter maar een vreter. Moeiteloos verzwelg ik twee tot drie keer zoveel als een gemiddelde Texelaar en voel me pas daarna ge lukkig en tevreden. Aan één bord heb ik tussen de middag in de Raadsk... eh Grand Café De Kelder niet genoeg. Maar ik hoef slechts met de vingers te knippen en Roel of Robert komt met de pan aan snellen om voor de tweede keer op te scheppen, zon der dat ik voor dat extraatje hoef te betalen. Dat laatste is uiterst belangrijk. Ons ben suuniger dan een Zeeuw en ook daarom eet ik vaak bij Stolk Het is niet duur. Als je een knipkaart hebt, kost zo'n overvloedige middagmaaltijd niet meer dan fI2,50. Ik betwijfel of je het voor dat geld zelf kunt bereiden. In elk geval zit je niet met die afwas en andere rotzooi die ontstaat bij zelf eten koken. Ondanks die twee volle borden hoor ik na een paar uur de maag alweer knorren en moet ik zien dat ik thuiskom, waar ik een stapel boterhammen met ei eren, ham en andere calorierijke toespijs naar bin nen werk. En meer dan eens wordt ik 's nachts van honger wakker en plunder dan de koelkast, ten koste van andere leden van mijn gezin die er dan ook minnetjes uitzien. Het mooie is dat ik van al dat gevreet geen gram zwaarder wordt. Al jaren weeg ik 73 kilo, wat bij een lengte van l ,88 meter voor de meeste mensen van mijn leeftijd een droom wens is. Sommigen denken dat ik een lintwurm heb. Niks hoor. Zo'n beest blijft mooi weg, want hij weet dat er voor hem niets overblijft. Ik zou trouwens best een lintwurm willen. Je bent dan dag en nacht met z'n tweetjes. Lintwurmen zijn schat tig en makkelijk te temmen. Alleen in de broedtijd moet je uitkijken want dan zijn ze agressief bij de verdediging van hun jongen. Die buitensporige eetlust heeft gevolgen voor mijn werk. Als hoofdredacteur Frans Hopman de taken verdeelt, stuurt hij mij altijd naar recepties en an dere gelegenheden, waar wat te vreten valt. Want dan heeft hij geen kind meer aan me en blijft de sfeer binnen het team optimaal. Als star-reporter ben ik altijd aanwezig bij de aandeelhoudersverga dering van Teso, die volgens traditie wordt besloten met het grootste en lekkerste koud buffet dat Texel kent. Gemaakt door Stolk en zijn medewerkers Tevoren belt hij altijd om te horen of ik ook kom. Zodat hij er rekening mee kan houden bij het inko pen van vis, garnalen, vlees, aardappelen en ande re benodigdheden. Jullie begrijpen nu waarom ik altijd zo sympathiek over Teso schrijf. De liefde voor deze onderneming gaat door de maag. Voor andere soorten liefde geldt dat vaak ook. Let er maar eens op. Ab je een beetje inschikkelijk bent valt met een vrouw die af en toe vreemd gaat heel best te levenab ze maar wél zorgt dat eerst het eten op tafel staat. Dat heb ik gehoord; ik weet het natuurlijk niet uit eigen ervaring. Ab dienstplichtig soldaat van 20 jaar stond ik al bekend ab ,,die vreetzak van Texel". Ab er nasi was (mijn lievelingsvoer) at ik niet alleen mijn eigen bord leeg maar ontfermde mij ook over de resten die mijn kameraden hadden achtergelaten, nog juist voordat het naar de varkens ging. De var kens zijn in die dagen veel tekort gekomen. In Dei- belkamp in Den Helder was ik bevriend met de kok, wat mogelijkheden bood om langs duistere we gen extra rantsoenen te bemachtigen. Die nam ik in een plastic zak mee naar mijn kamer en nog de zelfde nacht at ik die zak helemaal leeg, zittend in bed. Glas bier erbij. Heerlijk. Velen op het eiland weten van mijn eetlust. Som mige Texelaars maken daar misbruik van en pro beren mij met lekkernijen te paaien. Meer dan eens drukten ze me in de pauze van een toneelstuk een bak bitterballen of een stapeltje gevulde koeken in handen om zodoende een gunstige recensie te ver oorzaken. In Oudeschild kreeg ik eens een grote ge rookte makreel, met een ouwe krant (Vrije Volk) om de graten en vellen in te verpakken. En bij de opening van een winkel of een kunsttentoonstelling laten ze me de hele schaal met snacks leegeten,.om dat ze denken dat ik dan wel een vriendelijk stukje zal schrijven. Dat Jan Stolk dat ook denkt en tot in lengte van jaren zal blijven denken is de bede Harry. aan boord van de „dokter Wagemaker". Het roer is om in Havenrestaurant Texel. Wij bouwen (samen met Henk Bruin) op het ogenblik een totaal nieuwe interieur met als voorbeeld de salons van de „dokter Wagemaker" uit 1934. Wij nodigen u uit in deze zeer bijzondere ambiance aan te monsteren voor het Als oorlam serveren wij een champagnecocktail van het huis, daarna kunt u uw eigen kerstmenu samenstellen uit de speciale kerstmenukaart. Gaarne tijdige tafelreservering, tel. 19310. - X- De dagschotels van Kelder vieren de heropening van 't havenrestaurant mee met een feestelijke korting. Bij inlevering van deze bon koopt u in Grand-Café Restaurant „De Kelder" (voorheen de Raadskelder) een abonnement voor 10 dagschotels van ƒ124,50 voor ƒ114,50. Deze bon is geldig tot l-l-'95.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 10