Hi* mm 06-11$ 1 ^fXACO \JL[£SPLIZ F amilieberichten TEXCHROME SAFETY FILM TEXCHROME SAFETY FILM TEXCHROME SAFETY FILM jVeowt1' T.B-C OUWE SUNDERKLAAS OUWE SUNDERKLAAS OUWE SUNDERKLAAS TEXCHROME SAFETY FILM TEXCHROME SAFETY FILM TEXCHROME SAFETY FILM Wat 'Os.zeggen wou.. ALSELKE SECONDE TELT Di6r6nl66d (2) familieberichten Dierenleed (3) Redders speuren vergeefs naar mysterieus SOS Piet meteoriet Herstrating Volkskerstzang Texelaartjes OUWE SUNDERKLAAS - 1994 - OUWE SUNDERKLAAS - 1994 - OUWE SUNDERKLAAS - 1994 ■rtOUNSTlEW^' I u/ffKENO- T —7 o AANOIED/MG 5r7W. XUIGEN GULDEN 1 hiet MJrn Nltt W»* bu t<- bS Q ALARM r Wij zijn heel erg blij met de geboorte van onze dochter en zusje Marieke Kat in ka Geboren op 7 december 1994 Mark, Anka en Bart Grimberg-Coutinho Asserring 51 1187 RJ Amstelveen Ja hoor familie X, u heeft gelijk, ze zijn allemaal gek: Froukje Daalder die soms wel kan huilen van de si tuatie die zij vrijwel dagelijks aan treft als ze langs 't Skillepaadje rijdt. Arie Leydekkers, landelijk in specteur van de Dierenbescher ming die uw bedrijf wegens klachten regelmatig bezocht. De jongens die stage bij u liepen. Collega-veehouders die, op zijn zachtst gezegd, uw houding ten opzichte van uw beesten ietwat eigenaardig vinden. De destructie die, in plaats van blij te zijn dat u ze lekker veel werk verschaft, „zo maar" durft te klagen. De politie die nota bene zonder zich van te- voren te melden „zomaar" langs kwam. De AID die blijkbaar ook niets beter te doen had. Die stom me mensen die af en toe uw vee te eten geven als er weer niets in de troggen ligt. Die 92 stomme schapen die ondanks dat toch doodgingen. Die koe die ook maar niet beter werd en na weken cre peren door een dierenarts uit zijn lijden moest worden, verlost. Die slager die dit allemaal ook niet langer kon aanzien. En al die ande re mensen die regelmatig over uw bedrijfsvoering lopen te klagen. Die zijn allemaal gek. Of zou het anders zijn? Zit alleen onze wetge ving soms een beetje gek in el kaar? Omdat je in dit soort gevallen slechts proces verbaal kunt opmaken in plaats van u on middellijk te verbieden nog langer met beesten om te gaan. En dat vind ik nou gek. Riet Veenendaal (Dierenbescherming afd. Den Helder), Den Burg Met walging heb ik het gelezen; (TC 6 dec.) dat het nog steeds bestaat! Deze mensen kunnen en mogen geen bedrijf voeren. Zijn dieren dan niks waard? Maar ja, dood of levend, geld krijgen ze er toch wel voor. Als we dan toch moeten bezuinigen moet dèt maar eens worden afgeschaft. Mis schien wordt er dan beter voor de dieren gezorgd. Er is al zoveel die renleed over de hele wereld, („ze dwingen ons bedrijf te sluiten...") U hoeft niet te vragen wat ik denk. Dit wou ik even kwijt. Siem Groos, Oosterend Reddingboot Beursplein 5 is za terdagmiddag vergeefs uitgerukt wegens een automatisch nood signaal dat duidde op een scheepsramp op de Noordzee. Een urenlange speurtocht samen met de Helderse Suzanna en een helicopter van de marine leverde echter niets op. Het noodsein was opgevangen door de satelliet. Berekeningen in het grondstation in het Franse Toulouse wezen uit dat het afkom stig moest zijn van een vaartuig tien mijl ten westen van De Koog. Ook de reddingboot ving het sig naal op. Eenmaal in de buurt van de aangegeven plek, was van het sein niets meer te horen en werd niets aangetroffen. Toen het don ker werd is het zoekwerk gestaakt. De operatie kreeg een raadselachtig slot toen de redders op de terugtocht het signaal op nieuw doorkregen. Ouwe Sunderklaas schuwt de moderne techniek niet. Als voor bode van een dolle avond maakte hij gistermiddag ondanks de harde wind zelfs gebruik van een vlieg tuig. Op de sleep stond: „yabadab- doo Piet meteoriet". Het was waarschijnlijk niet toevallig dat twee rondjes om de vuurtoren werden gevlogen.... In tegenstelling tot het bericht in de vorige krant wordt de Rozendijk niet voorzien van riiolering, maar alleen van nieuwe bestrating. Fir ma Westerlaken is tot half januari bezig met het gedeelte tussen de Fonteinsweg en Jan Ayeslag. La ter volgt het tweede gedeelte, tot de Bakkenweg. In de Hervormde Kerk van Den Burg wordt dinsdag 22 december om 20.00 uur een volkskerstzang gehouden. Medewerking wordt verleend door de Singers of the Lord en de Gospeltrain. Behalve het orgel zorgt de blazersgroep van Excelsior voor muzikale onder steuning. tor al uw belangstelling en medeleven, betoond het overlijden van mijn lieve man, onze vader, !t|hoonvader en opa ARIS TRAP tuigen wij u onze oprechte dank. Uit allernaam J. Trap-Bremer kinderen en kleinkinderen anjestraat 16, Oosterend. Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit. «v hartverwarmende attenties ter gelegenheid in ons 25-jarig huwelijk hebben ons diep itroerd. Bedankt Frans en Marijke Stolk olenlaan 4 Cocksdorp Texel 'oensdag 7 december 1994 zijn Monique en Erwin itrouwd. ij willen iedereen die geweest is bedanken en >oral de 12 Balcken, café de Kuip en de Klap- ind voor hun geweldige medewerking! at was gezellig!! Lekkere fruitmanden, heel veel bloemen en een schoenendoos vol kaarten! Ontzettend bedankt voor zoveel hartelijkheid tijdens mijn verblijf in het Gemini en het VU-ziekenhuis en bij mijn thuis komst. Het waren voor mij lichtpuntjes in een erg donkere tijd! Ineke de Boer - De Koog Op 11 december 1994 is Nanette Elisabeth Alida geboren. We noemen haar Naomi Zusje van Roy en Daisy. Dochter van Peter en Annie H in-Witte Pont weg 95 1791 LA Den Burg Telefoon 14922 Wilt u Naomi zien, dan liefst binnen een dag of tien. Bedankt voor de kaar ten, bloemen en fruit manden tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuiskomst. 't Was overweldigend. J. v/d Kamp INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) Wij zijn verhuisd: Albert en Mia Groenhof naar Epelaan 40, De Koog. Tel. 17990 Decoders voor RTL4 en RTL5, Discovery - Service Center Texel, 11777, T.k.: blauwe Puch, f200,-. Tel. 17989 (na 18.00 u Zaterdag 17 dec. van 14.00 tot 17.00 uur: ver koop van bidstoelen en 'n grote sortering kerkban ken in de Hof R.K. kerk, De Koog. Prijzen van ƒ10,- tot ƒ50,-. Kerstpakketten, relatiege schenken,... je zou ze kun nen bestellen bij een producent die bijvoor beeld Texelse duinjam, wilgenroosjeshoning en zeekruidenmosterd produ ceert. Sint Donatus, tel. 19426, vr. n. Irisabella. Roomboteramandelsta- ven voor ƒ4,95 en room- boteramandelkerststaven voor ƒ5,75. Deze week in de winkel van uw bakker. Bakkerij Timmer Oosterend. 17 Dec.: dansavond in De Schouwburgzaal in kerstsfeer bij dansclub Madira. Aanvang: 20.30 Opruimingsuitverkoop met kortingen tot 70% bij Texel Creatief. A.s. vrijdag start de nw. Theoriecursus. Opgave: Rijschool Wetsteen, tel. 11778. Behouden teelt, 23 dec. 17.00 uur. ,,'t Vooronder", Oudeschild. Morgen kerstmarkt in St. Jan van 13.30 tot 16.00 uur. U komt toch ook? Deze week in de winkel van uw bakker: stollen om te proeven. Een stol van 600 gr. van ƒ6,95 voor ƒ5,75. Bakkerij Tim mer Oosterend. Cocky's kapsalon is a.s. maandag open. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel. 17575. Te koop: Zanker Intamat combiwasmachine. Tel. 13826. Hoe komt Hij? Als Jezus in een kribbe: het Brood des Levens! Scanners - Service Center Texel, 11777. T.k.gevr.: schrikdraadapp. met of zonder toebeho ren. Tel. 19722. Wie heeft er voor ons te koop of te leen het spel Mankomanie. Tel. 14322 Hoi lieve mam. Nog één weekje... Geniet er maar van! Je Texelse rakkers. T.k.: Nissan Cherry, bj. '83, apk. 9-'95, t.e.a.b. Tel. 14250, na 17.00 uur. T.k.: VW Passat, station, 1.9 Diesel, sept. '90, gr.kent., 140.000 km, blauw met. Weg wegens omst. Tel (dag) 15936, (avond) 12148. A.s vrijdagavond koop avond op ons goed ver lichte terrein. Tuincentrum v.d. Werve, Bernhardlaan. Schitterende kerstshow in Tuincentrum Over- vecht. Dagtocht met Texeltours, 19 dec. Incl. koffie, gebak, boot, en tree ƒ49,50. Tel. 15555. Alleen bij voldoende deelname. Infoavond nieuwbouw kogerstrand, wo. 14 dec. om 20.00 uur in de dorps- keldef te De Koog Donderdag, vrijdag en za terdag Tompoucen 4 ha len 3 betalen. Banketbakkerij Ofrein, tel. 12060. Donderdag, vrijdag en za terdag Tompoucen 4 ha len 3 betalen. Banket bakkerij Ofrein, tel. 12060. De Jong Intra en OAD busreizen zomer '95. Haal ze bij Reisburo Texel Hol land International, tel. 12242. Vandaag vindt u bij de Texelaar de aktiekrant van De Vlier. Zoals u ziet is hij de moeite waard. Wie wil graag geld verdie nen? Wij hebben bezor gers nodig, jong of oud voor het bezorgen van een ochtendkrant in Den Burg Voor 8 00 uur ben je klaar. Voor inlichtingen kun je bellen naar: Ina Zijm, tel. 14779. Wij repareren alle merken ktv, video, radio, cd, satel liet, camera, etc - Service Center Texel, 11777. Maaskaarten-Texel. Keuze uit 24 ontwerpen bij uw drukker, Nauta Boek, de Garantmarkt, De Vlier en Het Open Boek. Voor schade aan uw auto moet u in De Cocksdorp zijn. Herm van der Beek, tel. 16571. Vrij Uit autovakanties, Eu- rocamp tentvakanties Haal de nieuwe program ma's bij Reisburo Texel Holland International, tel. 12242. Sinds echte kunst ook voor de „gewone" man bereikbaar is, voorziet Kunsthandel Hans van der Klift duidelijk in een behoefte. De aktiekrant van De Vlier, de moeite waard. De nieuwe reisgidsen zo mer '95 zijn binnen. Di verse aanbiedingen, 3 weken reizen 2 weken betalen etc. Kom direkt naar Reisburo Texel Hol land International, tel. 12242. 1 Tip voor de donkere da gen voor kerstmis. Samen eten in Restaurant de Gra- venmolen en daarna lek ker zingen in café Chantant De Karseboom. Iedere vrijdagavond v.a. 21.00 uur. Tot ziens, Frans en Lies. Schitterende kerstshow in Tuincentrum Over- vecht. Dagtocht met Texeltours, 19 dec. Incl. koffie, gebak, boot, en tree ƒ49,50. Tel. 15555. Alleen bij voldoende deelname Infoavond nieuwbouw kogerstrand, wo. 14 dee om 20.00 uur in de dorps kelder te De Koog. Te koop: volière met nacht hok, 2 m br. en 80 cm diep. Tel. 14719. Ook voor kerststukjes en smjgroen naar Tuincen trum v.d. Werve, Bern hardlaan, tel. 12925! Gevraagd: 1.6 cl.kop of compl. motorblok voor VW-diesel. M. Kuip, tel. 12991 Te koop: scharrelkalkoe nen voor de kerst. Tel 18429. Semafoons/Buzzers - te koop of te huur - Service Center Texel, 11777. ƒ100,- beloning voor het poetsen en in de was zet ten van mijn motor. Bel Martin, tel. 06-52810907. Met 'n geknipt koppie de Feestdagen door. Qnipp Kapsalon. Liefst op af spraak, tel. 12227. Een aanhanger vindt u op maat bij Herm van der Beek, De Cocksdorp, tel. 16571 Te koop gevraagd: 1 so lex. Tel. 15015. Als u geen aktiekrant van De Vlier ontvangen heeft, dan ligt er een klaar voor u in de winkel. Vermist sinds 2 dec.: rode kater, omg. Ruyslaan. Tel. 17520. Decoders voor Filmnet op de kabel - Service Center Texel. 11777. Nü boeken bij Hotelplan en pak ƒ100,- vroegboek- korting voor vertrek in april, mei, juni of oktober '95. Reisburo Texel Hol land International, tel. 12242. SCT satelliet - tv - Service Center Texel, 11777. Zuivere zuivel van Sint Donatus, natuurlijk lekker. Dinsd.midd., donderd. en zaterdag verkoop aan de boerderij. Cocky's kapsalon is a.s. maandag open. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel. 17575. Een kerst of nieuwjaars borrel met collega's, bu ren of familie. De levende muziek is ons cadeautje Natuurlijk in café De Kar seboom. Reserveren tel. 15557, b.g.g. 12476. U zoekt een kerstboom uit en wij bezorgen hem gratis thuis. Tuincentrum vxJ. Werve Bernhardlaan Voor de kerst en voor de kinderen met melkallergie, soja vanille en soja fram bozenijs. Van Sint Dona tus natuurlijk. Verkoop aan de boerderij. Grundig weersatellietont- vanger - Service Center Texel, 11777. Als je nou denkt dat die prachtige Art-Deco tafel alleen is om bloemen op te zetten heb je het mis. Hij is wel degelijk te koop. Het is vermoedelijk een ontwerp van W Penant, gemaakt van mahonie en coromandel en te koop bij Kunsthandel Hans van der Klift. De Cocksdorp. Stempeltjes bij het tanken voor Sexaco Vleesplezier.... TT7VT7T CT? O DINSDAG 13 DECEMBER 1994 IbALLbbJj' C0URANT Zelfs om tbc kunnen ze nog lachen in Oosterend. Jeugdvoorstelling in Den Burg. De tot mislukken gedoemde waterschapsverkiezing op de ,,day after" kon gered wor den door een dag eerder te stemmen. Brandweerperikelen, met inschakeling van een echte antieke brandweerwagen Peter veroorzaakt hinder bij het raadhuis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3