Uitslagen ouwe sunderklaas Wintering Treurspel in twee bedrijven TEXELSE^ couRANT DEN HOORN DEN BURG OOSTEREND DE KOOG DE COCKSDORP OUDESCHILD tobert van Splunter vint bowlingtoernooi toutiniers te sterk j oor Hoogenbosch Records sneuvelen bij derde trimloop Sterker De Koog verliest onverdiend Texels succes op dierenshow Winkel Meestertitel karate voor Rogier Rood Eilandcompetitie volleybal Kogerstrand VRIJDAG 16 DECEMBER 1994 fOLWASSENEN nkelingon nr 1 Zeeloods, 206 pnt., 2. nr. 13 ouvenir van Texel, 202 pnt.; 3. nr. 20 linisterie van, 202 pnt.; 4. nr. 22 Plant- s in de Moksloot, 190 pnt5. nr. 2 Har- Bakker, 187 pnt.; 6. nr. 23 Van der pek, 180 pnt.; 7. nr. 15 Allienig kieke, 77 pnt.; 8. nr. 24 Van der Spek, 176 ut9. nr. 99 Genaaid door Willart, 168 ^nt; 10. nr. 16 Den Andel, 134 pnt leine groepen: nr. 4 Schotse Hooglanders, 231 pnt., nr. 19 Oorlogs-interview, 204 pnt.; nr. 18 Evenementenbureau, 204 pnt.; nr. 14 Het fietspad, 202 pnt., 5. nr. 11 orps/feestcommissie, 192 pnt.; 6. nr. 21 edactie Hoornder, 180 pnt., 7. nr 21 Re dactie Hoornder, 180 pnt. rote groepen: nr. 10 Den Hoorn te kiek, 241 pnt.; nr 12 Bollenkamer, 220 pnt3. nr. 8 ez maaltijd, 219 pnt.; 4. nr. 6 Jachtclub rijver/Lap, 201 pnt.; 5. nr. 9 Pas op :hrikdraad, 199 pnt; 6. nr 3 Bejaarden- ^m, 197 pnt.; 7. nr. 7 Wat zullen we spe rt, 193 pnt. tigineelste enkeling: 1 Zeeloods. rigineelste van de hele avond: 10 Den Hoorn te kiek. EUGD kolingen: Ed Drijver, 167 pnt.; 2. Ouwe Sunder- aas, 160 pnt.; 3. Racebaan, 145 pnt.; Kleine wolf, 133 pnt eine groepen: Stropers met koe, 159 pnt.; 2. Bomen Klif, 156 pnt.; 3. Staatsbosbeheer, 3 pnt.; 4. Schapen, 146 pnt.; 5. lertjes, 144 pnt. ote groepen: Juf José, 166 pnt.; 2. Schotse Hoog- tders, 164 pnt.; 3. Kinderboerderij, 157 it 4. Samen naar school, 154 pnt.; Foto's maken Z.D.H., 153 pnt.; 6. Gez. Baltijd, 153 pnt.; 7. Hondepoep, 143 it8. Juf José weg, 138 pnt. evr. Bothof beker (originaliteit): 5 Ed Drijver, 58 pnt. JLWASSENEN kelingen: nr. 18 Hooglanders, 73 pnt.; 2. nr. 2 sters Plantsoen, 71% pnt.; 3. nr. 5 On- de pomp 70 pnt; nr 10 Orgelpijp, 70 Voetmassage in een Texels beautybad (gespeuld in De KoogI nr 213 Oude tijden herleven, 73% pnt nr. 201 Het zorgloket, 69%; 3. nr. 210 oentje Poster, 68% pnt. oepen/wagens. nr 414 Eigen Texelse stroom, 78pnt., 417 Peter Kaan en de gemeente, pnt. 3. nr. 408 Slap jaar, 76 pnt. Iklorebeker: 406 P.J. Kaan weder opgestaan. VOLWASSENEN Enkelingen: 1. Kabelleggen; 2. Muziekkoffer, 3. Dhr Ploeg Paren 1. De zusters, G.G.D.; 2. Keurslager Dros; 3. Kabelzoekers. Groepen: 1. School met de Heibel; 2. Touwtrekkers, 3. Zingend fietstrio. JEUGD Enkelingen: 1. Kabelgravers (Lea v.d. Zee), 2 Jillert de Bakker (Leander Blom); 3. Cor Ellen (Jan tje v.d. Vis). Paren: 1. Arie en Marjan metselen (Marije en Ma rianne Duinkers); 2. Lampions (Simon en Daniël van der Zee); 3. Fitte oudjes (Lia Visser en Kim Trap). Groepen: 1. De Boogaard express; 2. Kemagroep; 3. Hondepoep op voetbalveld. JEUGD Enkelingen: 1 nr 4 Texel gevoel, 46% pnt.; 2. nr. 16 Peter Jan Kaan, 46% pnt.; 3 nr. 10 Speel- o-theek, 40% pnt Paren: 1 nr. 209 Gemeentegrond (Poster), 48'% pnt.; 2. nr. 214 Luizenbrigade, 44% pnt 3. nr 217 Texelse verlichting, 43 pnt. Groepen: 1 nr. 403 Orgel Jan Zwan, 49,5 pnt., 2. nr. 402 Snelboot Pee Kaa, 47% pnt 3 nr. 406 Muizebende, 47 pnt.; nr. 411 Calluna, 47 pnt. VOLWASSENEN Dit jaar bij de volwassenen geen onder scheid meer in verschillende categorieën. j 1. nr 108 Koningin van de school (tevens wisselbeker); 2. nr. 112 Leegstaande wo ningen; 3. nr. 103 Tex sex Folklorebeker ging naar nr. 112. JEUGD Enkelingen: 1. nr. 3 meteoriet, 145 pnt.; 2. nr. 48 Draaiorgel, 134 pnt3. nr. 50 meteoriet, 133 pnt. Paren: 1. nr. 21 Politiepost, 151 pnt.; 2. nr. 22 S V.C. Gym 60, 144 pnt.; 3. nr. 18 Meteo riet, 143 pnt Groepen: 1. nr. 36 Zwangere winkeldames, 155 pnt., 2 nr 40 Duiven op de kerk, 152 pnt.; 3. nr. 39 Dorpskabouter „Cocky", 149 pnt. VOLWASSENEN Enkelingen: 1. lepenziekte, 2.Hielke met flessenpost, 3. Skuumkoppe. Paren: 1 Lopend vuurtje; 2. Baby van 50 jaar; 3. Hielke: wc geeft kleur aan De Koog. Kleine groepen: 1. Kerstman met kerstpakketten Hans Ploeger; 2 Dorpskrant; 3. Bouwbedrijf Avé Maria. Grote groepen: 1. Olleke Bolleke; 2. Brakestein. JEUGD Enkelingen: 1. Toiletjuffrouw; 2. WC-straat-stront, 3. Texels geld. Paren: 1. Onder de pomp, 2. Geleende mannen; 3. Boefjes uit cel-Olleke Bolleke. Groepen: 1. Muziekgroep Capri; 2. Toeristenbureau Hielke; 3. Susploeg-opruimploeg. VOLWASSENEN Enkelingen: 1. Ria en Adrie op de fiets; 2. Haantje de Voorste; 3. Bejaarden onthand Paren: 1. Lopend vuurtje, 2. Beauty Farm; 3. Seksleven bij de meierblis. Groepen: 1. Firma Rab; 2. Passage Industrieterrein; 3. Erik zijn PTT-bus. G.O. bokaal, brievenbus Actueel-prijs, Wisselbeker Dorpshuis: TX 30 vast op het Wad JEUGD Enkeling: 1. Streekpost, 2. Onverlichte brievenbus, 3. J. Bakker-Paul Verhoeven. Paren: 1. Kleinzoon-J Bakker; 2. Met een zaklan taarn brief posten, 3. Beauty farm. Groepen: 1. 60 jaar Zusterkring; 2. 60 jaar Zuster- kring; 3. Opening Bruinvisschool G.O. Bokaal: Gemeente schilder Den Burg, dinsdagavond. Het re gent, maar binnen is het gezellig. Menig Texelaar, al dan niet getooid met pruik, klaast nog wat na in de café's rond de Groeneplaats. Om half tien sluit De Karseboom de deur, want het bier is op. Vijftig meter verderop, bij het raadhuis, is de deur eveneens op slot. Voor de veiligheid, want je weet maar nooit of feestgangers met snode plannen de ambtenarenburcht wil len binnendringen. In de raadszaal kauwt de gemeenteraad al een tijdje op punt 8 van de totaal 24 punten tellende agenda. Het gaat over schone en verontreinigde grond en hoe slordig men vroeger soms met schadelijke stoffen om sprong. Wethouder Daan Schilling kijkt op de klok. „Jammer dat we maar zo weinig tijd hebben, want over kwik kan ik nog een heel ver haal vertellen." „Als u het dan maar quick doet", reageert Peter Bakker gevat. Waarop Schilling drie anekdotes uit zijn mouw schudt. Na dit luchtige intermezzo vervalt de raad weldra weer in het oude gezapige ritme, hoewel het zwaarste onderwerp, de toekomst van Calluna (agendapunt 16) nog aan de beurt moet komen. Dat kan binnen een kwartier, want de tus senliggende punten lijken ha merstukken. Weliswaar zijn De Lindeboom en Kogerstrand hete hangijzers, maar voor die plannen hoeft slechts een voorbereidings- besluit worden genomen. De rest komt later wel tijdens de artikel 19-procedure. De fracties trekken zich echter niets van deze weten schap aan en doen beurtelings een duit in het zakje. Geruime tijd later komt burgemeester Van Rap- pard eindelijk op het heldere idee de procedure nog eens klip en klaar uit te leggen. De discussie verstomt vervolgens vlot, maar laait op exact dezelfde wijze weer op met Kogerstrand. Blijkbaar moet de achterban tevreden wor den gesteld (,jde Kogers vrezen parkeeroverlast") of moeten stok paardjes worden bereden („laten we een referendum houden"). Het loopt tegen elven als eindelijk het hoogtepunt Calluna kan aan breken. De voorzitter vraagt de aanwezigen of ze nog door willen gaan Terwijl enkele vergadertij gers al skrep zitten, steekt Dirk Terpstra er een stokje voor. „Er lig gen nog drie discussiekluiven. Als we doorgaan wordt het zeker één uur. Maar er zijn raadsleden die morgen vroeg om zeven uur weer te werk moeten Na de agenda's te hebben getrok ken, besluit men de vergadering de volgende avond om kwart over negen voort te zetten. Het late aanvangstijdstip is te wijten aan het feit dat Van Rappard en Dick Drijver eerst naar de gewestverga dering moeten en pas met de boot van half negen terugkomen naar Texel. Woensdagavond kwart over ne gen. Het is buiten droog en er is niemand die zelfs maar op het idee komt de week door te zagen. Voor-, sunder- en naklazen hebben hun tol geëist. Binnen, in de raads zaal, beginnen onze volksverte genwoordigers aan het tweede bedrijf. Het subtropisch zwempa radijs staat op het programma en dat is voor een dozijn diehards boeiend genoeg om weer op de publieke tribune plaats te nemen. Al snel blijkt dat de standpunten van de partijen niet ver uiteen lig gen. Eigenlijk was al na de laatste commissievergadering duidelijk dat het vooral nog om de uitstel- termijn ging. Wethouder Poster blijft verbeten vasthouden aan vier jaar, maar op het laatst praat iedereen over hetzelfde compro mis, alleen net iets anders verpakt. Toch duurt het zeven kwaitier (in clusief schorsing) voor het tot besluitvorming komt. Burge meester Van Rappard vat de boel nog maar eens samen en Poster doet er een strik om. Het klinkt zó goed dat de anders zo vasthou dende PvdA'er Terpstra zijn motie niet meer in stemming brengt. Toch knap. „Ja dames en heren, het is nu elf uur, hetzelfde tijdstip waarop we gisteren besloten maar op te hou den. Ik neem aan dat niemand het erg vind dat we nu doorgaan", zegt Van Rappard. Niemand steekt z'n vinger op. Gezien de resteren de agenda moet het om midder nacht, of -vooruit- een kwartiertje later toch wel af zijn. Bijna een uur later zijn we echter pas één punt verder. De stemming is inmiddels jolig en de concentratie is diep ge zakt. Gerbrand Poster ontspant merkbaar en lijkt weer even op het raadslid Poster; zelfs wisselt hij kwinkslagen uit met zijn politieke vijandenDe Groot en Terpstra. Over het volgende punt, het Dur- perhonk, zouden de raadsleden eigenlijk een gat in de lucht moe ten springen, omdat na jaren strijd de impasse is doorbroken en een door alle betrokken partijen aan vaarde oplossing op tafel ligt. On danks dit en het tijdstip kan Erna Eelman niet de flexibiliteit opbren gen om haar thuis geschreven overzicht van heden, verleden en toekomst te laten rusten. Pieter de Groot (die zich naar het schijnt nog inhield) ligt heleméal dwars. Namens lieden uit zijn achterban heft hij de waarschuwende vinger tegen de paracommercie in het Ei- erlandsche Huis en stemt tegen. Hup, weer een half uur later. „Nor maal lig ik al twee uur in bed", verzucht Poster. Op de publieke tribune hangt nog een handvol supporters en om kwart voor een houdt de pers het voor gezien. Eindelijk, om kwart over een, kan iedereen naar huis. De rondvraag, die op Texel traditio neel geruime tijd in beslag neemt, wordt ditmaal schriftelijk af gedaan. Zo eindigt een toch al ongelukkig geplande vergadering in een onno dig lang en saai treurspel. De raadsleden doen hun best, maar herhalen vaak wat al in commis sievergaderingen naar voren is ge bracht, wijden teveel uit over zaken die niet aan de orde zijn en roepen van a lies om de achterban gunstig te stemmen. De zelf breedsprakige burgemeester Van Rappard wacht daarbij regelmatig erg lang met ingrijpen. Politiek is ook samen snel terzake komen en een beslissing nemen. Natuurlijk hoort daar debat bij, maar dan wel op de juiste momenten. Op deze manier verwijdert de politiek zich nog verder van de kiezers. Eén lichtpunt: na alle aanvaringen tus sen oppositie en coalitie was de onderlinge sfeer ditmaal prima. Frans Hopman e heren van hotel de Strandple- er gingen goed van start in de ixelse bowling-league. Ondanks n 204-game van Klaas Veldman oesten ze het onderspit delven gen paal 12. Het team van Gruisi as goed in vorm en behaalde de j/erwinning tegen de dames van j VA. De dames van TZN waren Bit opgewassen tegen het „brute Bweld" van de All Stars, waarvan fil Rovers een mooie serve van 53 neerzette en zo vier punten nnenhaalde. De Champ Sisters oekte deze week winst op het 1 tuntteam dankzij een sterke serie j in Hanneke Veldman. Het was jDor een mooie 176 game van ijn Stiggelbout dat het Stunt- am nog één punt konden pak- sn. Janny Mets van Timmers iaroom haalde deze week goed t met een serve van 650. Maar at bleek niet genoeg tegen het I Bweld van de Buteriggel waar Er- Witte goed stond te gooien, de dames trioleaque ontmoette j 'BZ het team van Klavervier. Cla- j ndanks het slechte weer kwa- en bij de zaterdag verreden wie- rveldrit 27 deelnemers aan de art. Bij de jeugd was Erwin oënga niet te stuiten. Hij bouw- zijn voorsprong ronde na ronde t. Robert Jan Appel wist Se- istiaan Ran achter zich te >uden. de A-poule had de jeugdige lost Hoogenbosch een bliksem- art. Hij wist tot halverwege de edstrijd aan kop te blijven, maar erd toen ingelopen door routi ers Jan Zijm en Loek van Vliet. In strijd om de derde plaats wist oogenbosch Theo Boom in de irint te kloppen. de B-poule was Henk Stevens snel voor de rest. Tony v.d. Vis gde beslag op de tweede plaats, rwijl Ronno Honingh in de laat- e ronde Hein van Elk nog voorbij ng en derde werd. Islag ugd: 1. Erwin Goënga; 2. Robert Jan •pel; 3. Sebastiaan Ran, 4 Afra Meyer nioren A: 1 Jan Zijm; 2. Loek van Vliet, Joost Hoogenbosch; 4. Theo Boom; 5. instian Annyas; 6. Jan Buis. Senioren B: Henk Stevens; 2. Toni v.d. Vis; 3. Ronno ningh; 4. Leen van Elk; 5. Menno Goën- 6. Otto Goënga; 7 Guido Betsema, 8. n Domhof; 9. Willem v. Tatenhove; 10. larten Hoogenbosch; 11. Ingrid van Lu- ck; 12. Peter v. Boven; 13. Mariska enders. ra Hemelrijk zette een mooie serie van 458 neer. WBZ wist hierdoor drie punten te pakken. De T-Fords speelden tegen Marico, maar konden ondanks een goede serie van Rina Drijver maar één punt binnenhalen. Jeugdtoernooi Een aantal Texelse jeugdbowlers speelde een toernooi in Amster dam. Het team, bestaande uit Ro bert van Splunter, Erick Plaatsman, Paul Thijssen, Ronald Bleierveld en Erik Witte, gooide zeer hoog. Robert van Splunter gooide voldoende om een plaats in de finale te bemachtigen. In de fi nale bleef hij kalm en gooide mooie hoge games. Hij eindigde in het totaal als eerste en won een beker en een leuk geldbedrag. Uitslagen TZN-AII Stars 1-4; Deurdouwers-Onder de Pom 4-1; Sommeltjes-Niets te Verliezen 2-3; EVA-Gruis 1-4; Hotel Strandplevier- Paal 12 1-4; Verseput Verz-IBS 0-5; BSD- Slow Starters 4-1; De Butersnggel-Timmer Tearoom 3-2, Champ. Sisters-Stunt Team 4-1; So What-Hotel Tatenhove 2-3; Last Minnet-Team 24 4-1; Tabakshop-Paal 9 4-1. Huisvrouwen: WBZ-Klavervier 3-1; T- Fords-Marico 1-3; Blooper-De Pins 3-1. Jeugd: KPO-Hotel Juliftna 3-1; Hotel de Weal-Disc. Metro 3-1, Verseput Verz.- Strandplevier 0-4. Zondag vond de derde trimloop van de atletiekvereniging plaats. Mede dankzij het mooie weer sneuvelden er verschillende per soonlijke en parcoursrecords. Bij de jongste jeugd zette zowel Nienke Eilander als Maarten Dog ger een nieuw parcoursrecord neer (resp. 5.19 min. en 5.15 min.) Voor Nienke een aanzienlijke ver betering van haar oude record met 18 seconden naar 5.51 min. De 3,1 km voor de jongens t/m 16 jaar werd gewonnen door Coen Zoon in de tijd van 12.12 min, Jan Dan kers werd tweede met 12.44 min. Bij de meisjes won Marlou Beelen uit Eindhoven, zij finishte in 14.02 min. Bij de senioren wist Joost Brou wer zijn net verbeterde record we derom scherper te stellen met 27 sec. naar 33.43 min. Norbert Eel man werd op deze afstand tweede met een tijd van 37.35 min. Beste dame was Ingrid van Lubek in een tijd van 40.10 min. Veteraan Jan Beelen uit Eindhoven ging in zijn categorie als eerste over de De Koog heeft de laatste wed strijd voor de winterstop onver diend verloren. Dirkshorn liet, geheel tegen alle verhoudingen in, 3-1 aantekenen. De voetballers van De Koog be gonnen sterk en hadden de spe lers van Dirkshorn in hun macht. Verschillende goede aanvallen werden opgezet, waarbij alleen enig geluk ontbrak. Zo ging Mar- tijn de Vey goed door, maar zijn schot spatte uiteen op de lat. Toch maakte Dirkshorn volledig tegen de verhouding in 1-0. Een vlagsig- naal van de grensrechter van De Koog werd genegeerd door de slecht leidende scheidsrechter en dit buitenkansje werd door Dirks horn benut. Na een half uur eiste de warrige scheidsrechter op nieuw een hoofdrol voor zich op. Na een onschuldige overtreding tegen De Koog kreeg Martijn de Vey opeens geel voor praten. Mar tijn de Vey liep weg zonder zijn naam op te geven. Dit was voor de scheidsrechter meteen een reden de wedstrijd maar te staken. Hij wilde alleen doorgaan als Martijn de Vey niet op het veld zou terug eindstreep in een tijd van 39.44 min. Net als de vorige keren liepen de meeste deelnemers 6.2 km. Bij de dames won Colinda Brouwer in 26.10 min en bij de dames vetera nen won Mariska Koenders in _28.08 min. Rien Brouwer was winnaar bij de heren in 23.32 min. en bij de heren veteranen won Rinus Kooger in 27.42 min. Uitslagen: Jeugd 1,3 km: (meisjes) Nienke Eilander 5.19 min; Afra Meijer 617; Domi nique Kooiman 6.19; Kristien Schraag 7.20. (jongens) Maarten Dogger 515 min; Gijs Waverijn 5.50; Wouter Dogger 5 51; Pieter Dogger 6.50; Freek Verpaalen 6.56. Jeugd 3.1 km: (meisjes) Marlou Beelen 14.02 min; Kim Kooger 15 55 (jongens) Coen Zoon 12.12; Jan Dankers 12.44; Marcel Keijzer 13.52, Robert Jan Appel 14.08, Sebastiaan Ran 15.28. Dames: Tessel Roeper 16.02 min. Dames 6.2 km: Colinda Brouwer 25.41; Natasja van der Vis 27.52. Dames veteranen 6.2 km: Ma riska Koenders 28.08 min.; Tilly Eelman 32.42; Corrie Witte 32.47; Ina Geritsen 35.40 min. Heren 6.2 km: Rien Brouwer 23.32 min; Theo Boom 24.55; Jordi Vinke 20.53; Guido Betsema 29.50 Heren vete ranen 6,2 km.: Rinus Kooger 27.34; Mar- tien Baars 27.42, Henk Schraag 29.28; Jaap v Vooren 32.47; Andri Binsbergen gestopt. Dames 9.3 km: Ingrid v. Lubeck 40.10; Bettina Löscher 50.13. Heren 9,3 km.: Joost Brouwer 33.43 mmin; Norbert Eelman 37.35 min.; Dave Beelen 38.20. Heren veteranen 9,3 km: Jan Beelen 39.44 min; Piet Bakelaar 40.16; Simon Ap pel 41.41; Norbert Dankers 41.52; Jan Dogger 43.08; Jan van Dijk 43.08 min. keren. Hij gaf hem dus nu ineens zomaar rood. Niemand snapte er iets van. De Koog^moest dus met 10 man verder. Dit was voor de boys uit De Koog het teken om nog een stapje har der te lopen, waardoor zij het be tere van het spel bleven behouden. Een slim genomen vrije trap van Bernard Ipenburg over het muurtje heen werd goed beoor deeld door Cees van Beek: 1-1. Dit was tevens de ruststand. De start van de tweede helft was weer voor De Koog. Een goed schot van Tony de Jonge ging net voor langs. Door het nog steeds zeer warrig fluiten van de scheidsrechter zak te het pijl naar een lager niveau. Een kwartier voor tijd sloeg het noodlot voor De Koog weder om toe, weer stond een aanvaller van Dirkshorn een meter of vier buitenspel, wederom vlagte de grensrechter terecht, maar tot ontzetting van alles wat De Koog is, liet de man in het zwart weer door gaan; 2-1. Nadat de scheids rechter navraag had gedaan bij de grensrechter, gaf deze als ant woord: „Ik heb nu al zoveel keer voor buitenspel gefloten daarom laat ik nu eens een keertje door gaan". Deze klap kwamen de ver moeide mannen van trainer Van der Park niet meer te boven. In de laatste minuten werd het zelfs nog 3-1. „Ik weet dat er weinig scheidsrechters te vinden zijn en ik heb ook vaak waardering voor ze, maar scheidsrechters zoals de ze mogen ze van mij thuis laten. Deze man vergeet gewoon dat ook de spelers met hun hobby be zig zijn en twee keer in de week trainen om zondags te kunnen voetballen. Deze man ontneemt met zijn macht de voetballers het plezier. Want vandaag waren wij het slachtoffer, maar volgende week is dat weer iemand anders. Het is helaas niet anders", aldus Hans van der Park. Op de provinciale bondsshow voor kleindieren in Winkel hebben Texelse fokkers hoge ogen ge gooid. Bij de watervogels wees de jury de woerd Caroline van Aad Dekker als beste aan. De australorp-hoender van Peter van der Gracht werd geklasseerd als 1F, waarmee de Texelaar voor het twee jaar achtereen won, wat nog niet eerder is gebeurd. Bij de Fran se hangoren kwamen die van Piet van der Molen als eerste en twee de uit de bus. Rogier Rood van 't Horntje heeft in Rotterdam zaterdag de meestertitel in karate behaald. Voor zover bekend is hij de eerste Texelaar die de zwarte band (eer ste dan) krijgt. Rood wil een oplei ding tot karatiedocent volgen, maar geeft nu al les in De Ferre- ver. Tijdens het examen werd Rood (18) zowel geestelijk als lichame lijk zwaar op de proef gesteld. Na een theoretisch onderdeel de monstreerde hij in een technische serie zijn basisvaardigheden. Met tegenstanders ging hij op verschil lende onderdelen het gevecht aan. Zelfbeheersing is daarbij van be lang. Semi-contact is toegestaan; aantikken mag, maar doorstoten niet. Ander onderdeel was de breaktest, waarbij de karateka met een elleboog- of vuistslag een stuk hout doormidden hakken. Programma dinsdag 20 december: Veld A mannen: 18.30 u. Maarco-Graaf RWS 19.15 u. RWS-Handicap Meubelh.Texel 20.00 u. Meubelh. Texel-Uriot Paal 9 20.45 u. DGM-Paal 9 12 Balcken 21.30 u. Paal 28/Krim-12 Balck. Super 22.15 u. Gr. Slock 2-Super P.28/Krim Veld B vrouwen: 18.30 u. Texèle-Durper Drup Eierl.H. 19 15 u. EierLH.-7 Prov. Durper Drup Behalve de fysieke beproevingen, wordt ook de mentaliteit van de kandidaat getest. Voor of tijdens de oefeningen wordt op de karate ka ingepraat om hem te ontmoedi gen. Een en ander is bedoeld om zijn weerstandvermogen te testen. Als docent behoort de kandidaat overwicht op de groep hebben. Als lid van de Texelse Shotokan karatevereniging Shizuka Kaze Do- jo (oefenzaal Stille Wind) is Rood oefenruimteleider in De Ferrever. Karateka Rogier Rood (links) zaterdag in actie tijdens het examen. 20.00 u. Westerlaken-Klif 12 Question 20.45 u. Question-Leydekkers Haarst. 21 30 u. Haarstudio-Top Tien Leydekkers Veld C vrouwen: 18.30 u Zeilmakerij-Wiersma Smash 19 15 u. Smash-Cohen Wïersma 20.00 u Timmers-Schiphorst Cohen 20.45 u. De Vlier-Rival Timmers 21.30 u. Bosma-Visser De Vlier Wedstrijdleiding: let en Willem, tel. 15194. Uitslagen 13 december. RWS-Maarcobouw 0-3; Sportshop- Handicap '94 3-0, Texelse Autocentrale- Super 3-0, Graaf Spuiterij-Pilaar 1-2; Klif- NBC 0-3; LenR-Tatenhove 2 2-1, Waayer- Ecomare 1-2, Visser Bouw-Rival 2-1; Teso- Perfect Bodies 3-0; lepe de Boer-Toptien 3-0; Question-Klif 12 3-0; Durper Drup- Vespertina 3-0; 7 Provinciën-Nioz 0-3, Westerlaken-Eierlandsche Huis 3-0. De taart is gewonnen door Top Tien. VERVOLG VAN PAGINA 7 ment geven gedoogbordjes aan dat de voetganger RST-terrein be treedt. Agter meende dat ze on vriendelijk en niet noodzakelijk zijn. Hofmann legde echter uit dat de bordjes om juridische redenen moeten blijven staan. „Want an ders heb je geen recht meer om op te treden tegen lieden met crossmotoren en pitbulls. Dat is de enige reden dat ze destijds ge plaatst zijn. Maar de doorgang voor Kogers blijft gegarandeerd." Gemeenteraad Dinsdag ging de gemeenteraad akkoord met het voorbereidings- besluit dat nodig is voor het voe ren van een artikel 19-procedure. Verschillende raadsleden wezen erop dat de RST rekening zal moe ten houden met de bezwaren die door de Kogers zijn aangevoerd. Jan Koolhof (CDA) sprak de hoop uit dat parkeren langs de Ruyslaan voortaan tot het verleden zal be horen; Erna Eelman (VVD) vroeg om een parkeerverbod. Pieter de Groot (D66) stemde als enige te gen. Hij wilde eerst een referen dum in De Koog, omdat het Kogerstrand-plan gevolgen heeft voor de totale parkeersituatie in het dorp en omgeving. Wethouder Schilling antwoordde dat de RST heeft toegezegd de bevolking te betrekken bij de uitwerking, maar dat uitstel ongewenst is omdat haast is geboden. Voor inspraak is volgens de wethouder geen betere procedure denkbaar dan de artikel 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9