TEXELAARTJE F amilieberichten .TEXELSE J COURANT :ilmclub: eerste prijs op festival Kleine verschillen bij klaverjassen Zwaan aan kop in dartstrijd Oud-leerlingen Diplomazwemmen Geboren Texelaartjes DE BESTE KANS OP SUCCES! GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23.50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 DINSDAG 20 DECEMBER 1991 n inzending van de Texelse film- jb Take 88 heeft het afgelopen «ekend de eerste prijs gewon- n op opdrachtfestival, georga- seerd door de Federatie Audio suele Amateurs. filmclubs in Noordholland had- in voor deze wedstrijd inzendin- gemaakt met als thema nderen van deze tijd". Het mpje van Texel „Lucifer" duurt minuten en gaat over de bot- igen die een „ontspoorde" tie- krijgt met zijn familie. De rol tiener wordt gespeeld door oerd Siebinga. Lia Coutinho edt op als zijn moeder, Cor van erwaarden als zijn vader en Su- m Bruining als zijn vriendin. Ver der wordt meegedaan door Tine Eelman en Akkie vd Kerkhof en de zeer jeugdige Mike Bosma. Voorzitter Jaap Eelman van Take 88, die de film ook regisseerde, nam met veel trots in Beverwijk de beker in ontvangst. „Lucifer" is ongetwijfeld een der beste films die de club ooit heeft gemaakt. Het conflict tussen de ouders en de 16-jarige zoon die sex en drank heeft ontdekt en practisch niet meer op school komt, wordt spannend en herken baar geschetst, maar hoe het af loopt mag de kijker zelf invullen. Het eind is „open"; er kan zo een vervolg achter. De thematiek doet denken aan series als „Onderweg naar morgen" en „Goede tijden slechte tijden" maar het spel in „Lucifer" is veel beter, vooral door toedoen van Lia Coutinho. Ook het camera- en montagewerk getuigt van haast professionele klasse. Op de tweede avond om het kla- verjaskampioenschap van Texel zijn de onderlinge verschillen klein gebleven. Er is nog volop span ning. Winnaar van de avond werd het koppel Jaap Witte en Richard Kleinveld. Zij speelden voor het koppel Jan Veryzen en Jaap v/d Slikke. Zij behaalden 7446 punten en stegen naar de tiende plaats in het klassement. Anita Kalf en Mir jam Boogaard (vervangen door va der Ben) deden het voortreffelijk. Zij scoorden 7270 punten en pak ken de eerste plaats in het klasse ment. Piet Schrama en Willem Koomen werden derde met 7178 punten en staan ook derde in het klassement. Wil Maas en Bertus Witte behaalden 7149 punten en staan nu vijfde. Gurta Smit en Co Koomen deden het goed met 7050 punten. Arend Dijker en Nel Koomen staan vierde na hun score van 7009 punten. Tussenstand Anita Kalf-Mirjam Boogaard 14750; Cees Vinke-Gerrit Smit 14062; Willem Koomen-Piet Schrama 14023, Nel Koomen-Arend Dijker 13736; Wil Maas- Bertus Witte 13468; Frans-Yvonne de Groot 13134; G en A. Bakker 13118; Miri am Raven-Kees Polderman 13105; Jelle Wiersma-Johan Vinke 13089; Nel v/d Veen-Annie Bakker 12939. Oliebollen. Gymvereniging Texel bakt op 31 december oliebollen op de Vismarkt. Het oudejaarsge- recht wordt verkocht aan de Vismarkt, in Koffiecentrum We verstraat en in de Beatrixzaal. De jongelui van gym en jazz gaan ook de huizen langs om oliebollen te verkopen De oliebollen zijn ook telefonisch te bestellen. Tel. 13920, 12336 en 17232. Ze wor den gratis thuisbezorgd. In de dartcompetitie gooiden de dames vrijdag tegen de Barbaren. Nicole Ott begon met een winst partij voor „De Slock" maar Paul Witte van de Barbaren beslechtte met vijf beurten het lot van Karin Duinker. Stand 4-4. Zwaan 2 ontving Cafeetje 1. Na de eerste winst van vorige week van Cafeetje was het De Zwaan dat met Sandra Bakker (die als enige haar enkelspel won) toch de sterkste was. Na 3-3 na de dub bels, trok de Zwaan ook de tac tics naar zich toe. Stand 5-3. Zwaan 1 haalde uit naar Cafeetje 2 in Oosterend. De thuisploeg van Jan Duinker kon geen vuist maken tot aan de tac-tics, de eerste partij ging naar Cafeetje maar De Zwaan won toch nog de partij. Stand 0-8. Tussenstand: De Zwaan 1: 27 pnt. uit 4 wedstr.; Slock 1 22 pnt uit 4 wedstr.; Ca feetje 2 21 pnt. uit 5 wedstr.; De Zwaan 2 20 pnt. uit 4 wedstr.; Barbaren 1 11 pnt. uit 5 wedstr. Cafeetje 1 11 pnt. uit 5 wedstr. Slock 2 8 pnt. uit 4 wedstr. De Vereniging van Oud-leerlingen heeft een ander stuk in studie ge nomen. Ook ditmaal betreft het een klucht. De titel van het to neelstuk, geschreven door Erik Bok, luidt „Alweer vals alarm". Onder leiding van regisseuze Ine Witte-Barhorst repeteren de spe lers voor twee uitvoeringen. De première is op 28 januari in dorps huis De Wielewaal in De Waal en een week later (4 februari) zetten de Oud-leerlingen het stuk op de planken in het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp. In Calluna zijn examens voor het zwemdiploma afgenomen. Alle deelnemers slaagden, het zijn; Brons: Sara Ouerghi, Daphne de Ridder, Ralph Slik, Marièlle Blauw, Wouter Kuip, Robin van der Heide, Linda Vlaming, Jan van der Veen, Jacob-Pieter Vlaming, Iris Bosma, Charity Wetsteen, Tim-Jari Strick, Esmée Zoer. Zilver: Danique Sussanne Witte, Demse Betsema, Yasmijn van Rongen. Goud: Gerben Polman, Yasmijn Moonen, Stefan Hooyschuur, Melanie Krab. A-diploma Corine van Trier, Karei Timmer, Wouter Krab, Frank Simon Ellen, Dave Terpstra. Laura Vinke, Saskia Stark, Thijs Keyser, Niels Rutten, Daniël Montezinos, Michelle Pool, Pauline Maas, Maurits Lap, Suzanne Schagen. B-diploma: Bas Gerritsen, Madeion Hin, Inge van den Bent, Sifra van der Vis, Pim Frank, Eveline Huisman, Emmeke Ran, Marcus Bakker, Gerard Hin, Sanne Lap. Nog slechts een korte wijle dan ben ik veilig thuis. Met deze woorden en in dit vertrouwen heeft onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Huibertje van der Knaap weduwe van Pieter Bakker afscheid van ons genomen en is in 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden. Wij zijn bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede wat wij van haar hebben ontvangen. Oosterend: Dirkshorn: Zaandam: P. Bakker S. Bakker-Mechielsen Betty en Jan Thea en Huib Marije Den Burg, 19 december 1994 De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 23 december in de Gereformeer de kerk te Oosterend om 13.30 uur, waar na de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene begraafplaats aan de Achtertune te Oosterend. Gelegenheid tot condoleren is er donder dag 22 december van 20.00 uur tot 21.00 uur in „De Gollards" en na de begrafenis in het kerkelijk centrum Peperstraat 7, Oosterend. Correspondentie-adres: Mulderstraat 17, 1794 AA Oosterend Heden overleed mijn zuster en schoonzuster Huibertje Bakker van der Knaap echtgenote van P. Bakker t in de leeftijd van 83 jaar. K. Vinke-v/d Knaap K. v/d Knaap-v/d Zee ings deze weg willen wij iedereen bedanken >or de belangstelling en het medeleven tijdens trS ziekte en, in het bijzonder, na het overlijden dfm MARTINUS JOHANNES BAKKER e zeer grote belangstelling in de kerk en de vele 9'iarten, bloemen, telefoon en persoonlijke zl!langstelling, zoveel steun in zo'n moeilijke ^'iriode, geweldig! familie Bakker ixel, december 1994 Ij wensen iedereen prettige kerstdagen en een .giorspoedig 1995. Op 23 december 1994 zijn onze ouders Jaap en Hennie Eelman 25 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd! Jan, Margret Cora Marijke en Carlos Mulderstraat 3, 1794 AA Oosterend Joost 17 december 1994 Gewicht: 4.100 gram Eric Venneker en Jolanda Venneker-Mets Schoorwal 3, 1791 HM Den Burg, tel. 02220-10427 Jolanda en Joost rusten van 13.00 -15.00 uur. Geboren: 17 december 1994 Maximiliaan Pieter-Bas - Max - Thijs en Gertie Evers-Praamstra Molenlaan 250, 3055 GL Rotterdam. INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: 7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) Hans van der Klift heeft een antieke Engelse bank en een klok (regulateur) uit z'n eigen huiskamer te koop. Tel. 14043. De Gymnastiek Veren. Texel bakt op oudejaars dag de bekende overheer lijke oliebollen, 10 voor f 6,-, vanaf heden te bestellen op nr. 13920, 12336 of 17232. Ze wor den gratis thuisbezorgd. Decoders voor Filmnet op de kabel - Service Center Texel. 11777. Beelden, kadobonnen of een leuke plant, Tuincen trum v.d. Werve, Bern- hardlaan, tel. 12925. Het enige wat wij niet in de kerstpakketten stop pen, is ons boerderij ijs, dat is natuurlijk koud het lekkerst. St. Donatus. Te koop: Een f25,- TESO- aandeel voor inwoner van Texel. Te bevragen onder nr. 1572 aan Bur. Tex. Crt. Waterdichte schoenen en oersterk bij Mantje Sport. Aangewezen door con- sumenten-pannel op de televisie. De op één na beste chips van Neder land. Molenaartje chips nu 2,95/zak bij De Vlier. Te gekke avondmarkt op 't Stappeland tot 23.00 uur op 29 dec. Kraam huren? Bel 27000. Grote overdekte markt in 't Stappeland op 29 de cember van 14.00 tot 23.00 uur. ie olblij zijn wij met de )e eboorte van onze re ochter en zusje (d Nicol Bernd en Jo Joseph Kévin 3 december 1994 lorsprongweg 43, 795 AJ ie Cocksdorp. evens wensen wij u rettige kerstdagen en en gelukkig ieuwjaar. Hiep, hiep, hoera! Mijn nichtje is geboren. Ze heet Violet 17 december 1994 Haar papa en mama zijn: Sebastiaan en Moshi Halsema Engelenburg 291 2036 RJ Haarlem 023-403414 en ik ben haar neef Marvin. Getipt uit de aktiekrant Bak Braad (zonder ge harde vetten) 500 gr. voor 2,45! De Vlier natuurlijk. Antiek Stenenplaats. Een etalage vol antieke kande laars en glazen. Een sfeer vol geschenkl Feestelijk in zwart fluweel of voile en nog veel meer feestelijke stoffen. Stof fenboet. Gasthuisstr. 14 Gesloten van 27 decem ber t/m 3 januari. St. aanbidder, voor jou ook vr. kerst en geluk. n. jaar. Graag gedichtl P. A.s woensdag 21 dec. van 15-17 uur kerststukjes maken voor f2,50 incl. materiaal. Tuincentrum v.d. Werve, Bernhardlaan. Te koop: Renault station car, bouwjaar '82. Tel. 15006. Wij repareren alle merken ktv, video, radio, cd, satel liet, camera, etc. - Service Center Texel, 11777. Verloren op zaterdag 17/12: gouden oorbel, schelpmodel, in Den Burg. De vinder ontvangt een bos bloemen. Tel. 17399. Kom op verhaal in Het Open Boek. Lammy's en lamsbontjas- jes. Verantwoord bont Martin Karlas, Kan toorstraat. Ja, even doorlopen. Uitverkoop bij Rabbit Ha- bit. 25-50% korting. Kerstmenu. Salade met kaassoesjes, broccoli- crèmesoep. Hoofdge recht: gevulde flap met fe ta garnituren. Nage recht: gevulde verse vij gen met noten en vanille- ijs. Prijs f 27,50. Keuken geopend van 17.00 tot 20.00 uur. De Nieuwe aanleg-De Kleine Club, tel. 16207. Fabrieks gesponnen Texelse schapewol. Zeer geschikt voor kabeltruien en beenwarmers. 100 gram f 7,-. Pakket 600 gr. Wolboetiek ,,'t Skuur- tje," Schoonoordsingel 5. Opruimingsuitverkoop met kortingen tot 70% bij Texel Creatief. 20-30% korting op de winterkoll. div. koopjes! V.a. f 15,-. Benetton, We- verstr. 3. Wollen mutsen f 24,95. Vele kleuren. Wolboetiek ,,'t Skuurtje", tel. 12530. Restant spijkerbroeken nu f 20,- per stuk. Rabbit Habit. 2e kerstdag, 26 decem ber: Kerstbal bij dansclub Madira in de schouwburg zaal van De Lindeboom. Aanvang: 20.30 uur. Ook voor de Kerstdagen hebben wij geen klachten dat de klant lang moet wachten. Qnipp kapsa lon. Liefst op afspraak. Tel. 12227. Neveda scheepjes Zares- ka sokkenwol vindt u bij Wolboetiek ,,'t Skuurtje", Schoonoordsingel 5. Vele kerstideeèn bij Mant je Sport. Reserveer uw kraam op de grote overdekte markt op 29 dec. van 14.00 tot 23.00 uur in 't Stappe land, tel. 27000. Smaakmakend, is een tijd schrift vol met produktin- formatie en recepten voor 1 gulden verkrijgbaar bij De Vlier. Alles voor uw Barbour-jas bij Mantje Sport. Een aquarel van een Texels landschap van Hans Benoist is een ge schenk bij uitstek. Van mensen met smaak, voor mensen met smaak, van de Kunsthandel met smaak. Grundig weersatellietont- vanger. Service Center Texel. 11777. Wist u dat je zwaar, licht, lekker en natuurlijk ijs hebt? Bij St. Donatus ma ken ze natuurlijk lekker vol boerderij-ijs. Iets voor on der de kerstbooml Autoradio: JVC CD- wisselaar, Cass. aut. rev., verst. 300 Watt; boxen Pi oneer 3-weg, 200 Watt. 1 jaar oud. Tel. 13885. Kerstmenu. Salade met kaassoesjes, broccoli- crèmesoep. Hoofdge recht: gevulde flap met fe ta garnituren. Nage recht: gevulde verse vij gen met noten en vanille- ijs. Prijs f 27,50. Keuken geopend van 17.00 tot 20.00 uur. De Nieuwe aanleg-De Kleine Club, tel. 16207. Cocky's Kapsalon is maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak Tel. 17575. Schitterende rondreizen USA/Canada zomer '95 per luxe touringcar of zelf rijden Info Reisburo Texel Holland International, tel. 12242. Maak met kerst de blitz met Sunglitzü Qnipp Kap salon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Wij zijn verhuisd van Bos rand weg 415, De Koog naar Vlintweg 42, 7872 RH Valthe. Theo, Saskia, Joeri en Esther van Veen. Vermist: rode kater, omg. Ruyslaan. Tel 17520. T'ai-chi-chuan. Chinese bewegingskunst ter ont spanning. Vr. avond 23 en zat. ocht. 24 dec. Inl.: P. v. Mierlo, tel. 19706. Doe met de feestdagen mee... Bestel de verse sa lades van eetcafé Santé. Tel. 27428, onze foodline is met de feestdagen gesloten!!! Na 11 jaar Kaapsnol zoe ken wij werk voor het ko mende seizoen. Ben en Truus, tel. 02290-16642. Scanners - Service Center Texel, 11777. Wij wensen u warme kerst met ijskoud natuurlijk ijs van St. Donatus, deze week in de aanbieding. Op St. Donatus natuurlijk. Bij aankoop van een Barbour-jas, Reparatie-set gratis. Mantje Sport. Getipt uit de aktiekrant. Ongezwavelde abrikozen 250 gr. voor 2,95! De Vlier natuurlijk. SCT satelliet - tv - Service Center Texel, 11777. Donkere-dagen-voor- kerst-tip. Vrijdagavond v.a. 21.00 uur: zingen in café Chantant De Karse- boom. Best gezellig. Vraag maar aan de mei den die altijd oliebollen bakken voor de gymclub. Wat een leuke stemmen. Allemaal bedankt en pret tige kerstdagen! Frans en Lies. Astra 1D omzetters RTL4 en FTTL5 - Service Center Texel, 11777. Handwerk-porseleinen beeldjes uit Engeland. Mansolein Mineralen. We- verstr. 48, tel. 22213. Busreizen Spanje zomer '95, 10dgn. al vanaf 199,- p.p. incl. app. Reisburo Texel Holland Internatio nal, tel. 12242. Kerstkado? Geef hand- gesponnen schapewol. Schansweg 1, tel. 13266. Vuile jas? Wij hebben er een wasmiddel voor. Mantje Sport. Roodkokende stoofperen, 4 kilo voor f5,-. Ook Cox en Elstar en prima aar dappelen, L. Huisman, fruitkwekerij De Veen, tel. 12203. Kerstkaarten, december- zegels, ook per stuk te koop in Het Open Boek. De feestdagen vragen om iets nieuws!! Dus tijd voor een andere coupe Qnipp kapsalon. Liefst op af spraak. Tel. 12227. Oosterse markt wordt westerse markt op 24 de cember in 't Stappeland. De overbekende oliebol len van GVT kunt u bestellen op 12336, 13920, 17232. Worden gratis thuisbezorgd. Getipt uit de aktiekrant: zelfrijzend bakmeel, Z» ki lo voor f 2,45! De Vlier natuurlijk. In 1972 exposeerde Blok van der Velden in het Raadhuis. De Prijs van de schilderijen variéerde van f 50,- tot f 525,-. Kunst handel Hans van der Klift moet tegenwoordig he laas meer vragen. De nieuwe reisgidsen Zo mer '95 zijn binnen. Di verse aanbiedingen, 3 weken reizen 2 weken betalen etc. Kom direkt naar Reisburo Texel Hol land International, tel. 12242. Muziekinstrumentjes voor de wind: windgongs bij Mansolein Mineralen, We- verstr. 48, tel. 22213. Te koop: geslachte schar relkalkoenen voor de kerst. Tel.: 18429. Bij aankoop Sony Acoustic Design ktv, 3 maanden filmnet gratis. Service Center Texel, 11777. Na 89 jaar Oudeschild ben ik verhuisd naar kmr. 56 in De Gollards. N. Zegel-Krijnen, tel 14979. Alle jacks van de beste kwaliteit afgeprijsd. Mant je Sport. Uitverkoop bij Rabbit Ha- bit. 25-50% korting. Kerstmenu. Salade met kaassoesjes, broccoli- crèmesoep. Hoofdge recht: gevulde flap met fe ta garnituren. Nage recht: gevulde verse vij gen met noten en vanille- ijs. Prijs f 27,50. Keuken geopend van 17.00 tot 20.00 uur De Nieuwe aanleg-De Kleine Club, tel. 16207. Personeelsreis of familie feestje? Nu driedaagse mini-cruises op de Rijn, inkl. hut en volpension op 17/2, 10/3, 6/4, 9/4, 21/4 en 3/5/'95 voor f 249 p.p. Info Reisburo Texel Hol land International, tel. 12242. Voor een feestje groot of klein moet u in Bowling Partycentrum De Koogel zijn! Eventueel met koud buffet. Tel 17672. Div. modellen Jeans van Pépé nu f89,-. Mantje Mode, Hogerstr 5. Pépé jeans nu f89,95. Mantje Mode. Big John jeans, div. leng tes en kleuren, nu f99,95. Mantje Mode. Heeft u al aan de kerst ge dacht? Wij wel. Restau rant 't Bikkelement, tel. 16547. Sam Sam, De Koog. De gelegenheid voor feesten en bruiloften. Bovendien 15% korting op normaal geldende prijzen. Tel. 17590. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Texelse Boerenkaas. Ook voor Faxapparatuur kunt u bij kantoorboek handel Langeveld en de Rooy terecht. Geslaagd feest? Zeker in Sam Sam geweest. Tel. 17590. Planeetagaat, bollen en eieren voor rust en ont spanning bij Mansolein Mineralen, Weverstr. 48, tel. 22213. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, telefoon 15379, b.g.g. 06-52712448. Pépé jeans voor dames en heren, van 129,95 nu voor f89,95. Mantje Mode. Uitverkoop bij Rabbit Ha- bit. 25-50% korting. Fabrieks gesponnen Texelse schapewol. Zeer geschikt voor kabeltruien en beenwarmers. 100 gram f 7,-. Pakket 600 gr. Wolboetiek „'t Skuur tje," Schoonoordsingel 5. Opruimingsuitverkoop met kortingen tot 70% bij Texel Creatief. 20-30% korting op de winterkoll. div. koopjes! v.a. f15,-. Benetton, We verstr. 3. Wollen mutsen f 24,95. Vele kleuren. Wolboetiek ,,'t Skuurtje", tel. 12530. Restant spijkerbroeken nu f 20,- per stuk. Rabbit Habit. 2e kerstdag, 26 decem ber: Kerstbal bij dansclub Madira in de schouwburg zaal van De Lindeboom. Aanvang: 20.30 uur. Bezichtig de stallen, proef onze produkten, kom kij ken bij het melken, kortom u bent welkom op de boerderij-proeverij van St. Donatus. di.-middag, don derdag en zaterdag geopend. Warmte-ondergoed. Helly- Hansen. Diverse artikelen afgeprijsd. Mantje Sport. Van Oost van West, 't Stappeland op z'n best. Getipt uit de aktiekrant: een liter zuivere druiven sap voor f 3,95. De Vlier natuurlijk. De Kaarsenboet is geo pend wo.-middag, do.- middag en -avond. Vele soorten kaarsen, voor ie dere standaard passend. Handgedompeld en mi lieuvriendelijk. Lyda Vla ming, Ankerstraat 25, tel. 18671. Philips zonnehemels. Ser vice Center Texel, 11777. Prachtige naturel krans en (berkentak). Div. ma ten. Tuincentrum v.d. Werve, Bernhardlaan, tel. 12925. Heeft u al die overheerlij ke oliebollen besteld van de G.V.T. 12336, 13920, 17232. Worden gratis thuisbezorgd. Decoders voor RTL4 en RTL5, Discovery. Service Center Texel, 11777. Ook voor de Kerstdagen hebben wij geen klachten dat de klant lang moet wachten. Qnipp kapsa lon. Liefst op afspraak. Tel. 12227. Neveda scheepjes Zares- ka sokkenwol vindt u bij Wolboetiek ,,'t Skuurtje", Schoonoordsingel 5. Wranglerjeans f99,-. Mantje Mode, Hogerstr. 5. Steengrill! Zelf vlees en garni bakken op de steen. 6 soorten vlees, champig nons, paprika, ui, banaan, tropisch fruit, frites, geb. aardappelen, salade, verse groenten, stokbrood, krui denboter en diverse sau zen. Restaurant 't Prut- telhuus. Tel. 17586. Café de Kuip in De Koog- nu met originele grote snookertafel. Elke dag ge opend vanaf 14 00 uur. Steengrill! Zelf vlees en garni bakken op de steen. Info, tel. 17586. 't Prut- telhuus. De enige echte stoffen zaak vindt u op Burgwal 29 (nabij postkantoor). Milliner mode. Uit eten? Dan naar bistro restaurant 't Pruttelhuus Iedere dag geopend. Naast onze uitgebreide la carte-gerechten ook di verse specialiteiten: steengrill, fondue. Aparte ruimte voor groepen. Tel. reserveren: 17586. Bij Nauta Boek ben je méér dan een nummer! De mooiste wenskaarten en voor postzegels direkt aan de beurt. Reken erop bij Nauta Boek. Big John jeans voor heren van f139,95 nu voor f99,95 Mantje Mode. Uitverkoop bij Rabbit Ha- bit. 25-50% korting. Feest, bruiloft, bal na. Quick-step, wals, rock, disco en house All-round zanger Kees Klaassen. Avondvullend repertoire, tel. 19767. Gas bestellen, Hielke bel len, tel. 27027. Gratis ijs? Gratis auto- wassen? Dat kan bij Texa co Star Market, Postweg voor min. 10 tankbeurten van 25 liter. Donderdagavond klaver jassen in café de Kuip in De Koog. Aanvang 20.00 uur. Ook zonder vaste maat welkom. Info: tel. 17418. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Tegelzetbedrijf Piet Koo- ger voor al uw tegelwerk Tel. 18463. Mats werkschoenen. Oersterk en lopen als Ec- co's. Mantje Schoenen. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Café Sam Sam, alle da gen geopend. Tel. 17590 Heeft u al aan de kerst ge dacht? Wij wel. Restau rant 't Bikkelement, tel. 16547. Wranglerjeans f99,-. Mantje Mode, Hogerstr. 5. Eerst lekker eten, dan ge zellig bowlen. Restaurant 't Pruttelhuus en Bowling Partycentrum De Koogel. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Bowlen is leuk! Steengril len is lekker! Dat gaat pri ma samen. Bowling De Koogel en restaurant 't Pruttelhuus maken een feest op maat. Info: tel. 17672, b.g.g. 17586. Cocky's Kapsalon is maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Kinderfuif! Een echt doe- feest: 1 uur bowlen met lichte ballen en bumper in de gootl Een glas fris, pa tat, kroket, appelmoes en ijs toe, f 9,75 p.p. Inf.: tel. 17672. Bowling Party centrum De Koogel, kin derfuif op zaterdag of zondagmiddag. Heeft u al aan de kerst gedacht? Wj wel. Restau rant 't Bikkelement, tel. 16547. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy Ja leuk! Een uurtje bow len nu met computersco- ra Bowling Partycentrum De Koogel. Tel. 17672. Bakker Juwelier, Groene- plaats 6, tel. 12587 Bijna 85 jaar het adres voor sie raden, kwaliteitsuurwer- ken en alle reparaties van goud, zilver en uurwerken. Rest. „De Fuik", geopend do. t/m zo. Reserveren ge wenst. Tel. 12578. Verbouwingsuitverkoop, zolang de voorraad strekt: 2 halen, 1 betalen. Mar ten Classics, heren-, dames- en kinderkleding. Weverstraat 32. Linda.eens" of „nooit"? Jouw ogen ver tellen mij genoeg, kleine.. 33 kleuren kaarsen in De Wever. Weverstr. 36, Den Burg. Verbouwingsuitverkoop, zolang de voorraad strekt: 2 halen, 1 betalen. Mar ten Classics, heren-, dames- en kinderkleding. Weverstraat 32. Stel zelf uw kerstmenu samen in Restaurant De Graanzolder, tel. 14681. Linda,... „eens" of „nooit"? Jouw ogen ver tellen mij genoeg, kleine... Verbouwingsuitverkoop, zolang de voorraad strekt: 2 halen, 1 betalen. Marten Classics, heren-, dames- en kinderkleding. Weverstraat 32. Dat u bij ons uitstekend vis kunt eten weet u na tuurlijk allang, maar dat wij ook heerlijke vleesger. serveren, weet u dat ook al?? De Verliefde Kreeft, tel. 22155. Uw Kerstdiner zelf sa menstellen, tel. 14681. Rest. De Graanzolder. KOM OP VERHAAL 89 Vier verhalen van Toon Teilegen uit de bundel „Twee oude vrouwtjes". U krijgt het gratis in HET OPEN BOEK Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse uourant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer ƒ2,50 extra. Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie, Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). i Naam i i J Adres: J Postcode/plaats: i Plaatsen op: i i Advertentie x per plaatsing zetten. Handtekening

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3