Kerstbokaal voor gelegenheidsduo Sanne Brüggemann turnkampioene I Maartje Duin wint verrassend KORT Texels TEXELSE^COU Denkt u vrijdag aan uw bezorger? Zaalvoetbal .TEXELSE^ couRANT1 Arbeidsburo gewoon open ersttoernooi Hogeberg Jan Kingma wint laatste visstrijd Nieuwe lichting doet examen Shotokan karate Wedstrijd hondenclub Voetbaluitslagen Laatste clubcross van de MAB ZDH grijpt naast punten op pechdag Aanpassing plan haven Oudeschild Elke dinsdag- en vrijdagmiddag gaan zij voor u op pad: de bezorgers van de Texelse Courant. Of het nu regent, er windkracht tien staat of dat het strandweer is, het hele jaar brengen zij trouu de krant rond, zodat u op tijd de Texelse actualiteiten en advertenties kunt doornemen. A.s. vrijdag komen de bezorgers aan de deur om volgens goed gebruik aan het eind van het jaar - de krant persoonlijk aan u af te geven en u fijne feestdagen te wensen. Zij overhandigen daarbij een kaartje, waarop deze foto is terug te zien. Voor uw ,,held" blijft u toch zeker wel thuis? I(i Woensdag 21-12-'94: 8.15 u. Texel 1-Oosterend 9.00 u. De Koog-Texel 2 9.45 u. Texel 3-De Krim 2 I0.35 u. ZDH-Casino 3 1.30 u. De Koog 7-RAB 3 !aaldienst: Oosterend londerdag 22-12-'94: 8.30 u. NIOZ-Texel 4 9.20 u. Oosterend 2-Texel 5 10.10 u. De Koog 3-RAB 1.05 u. Jelleboog 4-Klif 5 2.00 u. De Krim 5-Mantje 3 aaldienst: Klif DINSDAG 20 DECEMBER 1991 Vrijdag 23-12-94: 8.15 u. Mantje 2-De Krim 3 2 9.05 u. De Krim-Jelleboog 3 1 9.55 u. Jelleboog-Casino H 0.45 u. De Koog-Mantje H 1.40 u. Texel-I_e Berry H 2.30 u. Jelleboog 2-Casino 2 1 2.30 u. Jelleboog 2-Casino 2 1 aaldienst: Klus Woensdag 28-12-'94: 8.15 u. Casino-De Koog 9.00 u. Klif-ASC Texel 9.45 u. De Krim 4-Jelleb.4 0.35 u. De Krim 3-ZDH 1.30 u. De Koog 4-Klif 3 aaldienst: De Koog londerdag 29-12-'94: 8.30 u. De Krim 2-RAB 2 9.20 u. Casino 2-Klif 4 10.10 u. Klif 5-Texel 5 1.05 u. Oosterend-De Koog 2.00 u. Plus Klus-RAB taaldienst: Texel 2 1 3 3 1 1 Beeld van het onderdeel springen, dat zaterdagmiddag werd afgewerkt. (Foto Harry de Graaft Irijdag 30-12-'94: 8.15 u. Casino 4-De Krim 4 3 9.05 u. De Krim 3-Casino 3 2 9.55 u. De Koog-Casino H 0.45 u. Texel-Jelleboog H 1.40 u. Klif 2-Texel 2 H 2.30 u. Klif-Mantje H aaldienst: Jelleboog indanks de landelijke staking van rbeidsburo's is de Texelse vesti- mg gisteren gewoon open geble- »n. „Ik ben niet zo'n voorstander sn staken. Daar heb je alleen de anten mee, niet het centraal estuur", verklaart directeur Theo ijm. De dreigende bezuinigingen _n de weinig daadkrachtige hou- ing van het centraal bestuur van Regionale Arbeidsburo's was aanleiding voor de staking actie. eerlingen van OSG „De Hoge- erg" hielden deze week het jaar- kse kersttoernooi. Klassen 1,2,5 n 6 volleybalden, terwijl de der- e en vierde klas konden kiezen issen zaalvoetbal en volleybal. strijd verliep fanatiek. Uit lagen. ugklassen. 1 Team van Denise Schraag D), 2. Eddy van der Ploeg (IE), 3. So /hat <1C) en 4 Knudde (1G) Poulewin- lars tweede klasse: Lindert, Chris, Daisy, eikneuters. Niks, Schatjes, GZZ, Mario Maaike. erde klassen. Voetbal: 1. Merlijn Adema, Rutger Zoetelief, 3. Edwin Zwaneveld. jlleybal: poule A: 1 The young ones, 2. ,e Beerling >ule B. 1. Go, 2. Abnormaal. Poule C. Me- Imoens, 2. Jorindah. Vierde klassen: letbal Poule A: 1. Dave Krijnen, 2. Erik aatsman Poule B: 1. Pascal van der waag, 2. Pieter List. Volleybal: poulewin- lars. Nadja Daalder, Annette Jonk, 53", Nuts, Simon Brand, Erik Jan Veeger Ronald Bleyerveld. las 5 en 6 Poulwinnaars volleybal: die iren, tandpasta, BKB. 2. Tanja, Shampoo Crèmespoeling. „Ik weet niet wat ik zie", mom pelde haar vader Jan Duin. Doch ter Maartje besloot kort voor de Kerstbokaalwedstrijden mee te doen op de pony Muis van haar vriendin Jantien van Beurden. Ze reed een spectaculaire dressuur- proef en toen ook het springpar- cours solide werd genomen was duidelijk wie dit jaar met de grote bokaal naar huis zou gaan. De kerstbokaalwedstrijden wer den dit jaar voor het eerst in een „gewoon" weekend verreden. Het werd de laatste jaren steeds lasti ger vrijwilligers te vinden die be reid waren hun kerst op te offeren voor het evenement en ook menig ouder was niet zo blij als de feest dagen in de manege moesten wor den doorgebracht. Het werd een gezellig paarden- weekend met veel variatie in het programma. De lange dressuurru- brieken werden onderbroken voor shows en vrije küren. Deelnemers hadden zich uitgeleefd in hun aan kleding en menig kerstman reed mee. De overwinning van Maartje Duin De laatste wedstrijd in 1994 van Sportvissersclub Texel is gewon nen door Jan Kingma. In totaal zes deelnemers verschenen aan de dijk bij de Teermolen. Allemaal hadden ze vis gevangen, zodat ze het visjaar goed beëindig den. 1. Jan Kingma, 75 cm, 4 vissen; 2. Nico Tessel, 56 cm, 2 vissen; 3. Pierre de Kroon, 34 cm, 2 vissen. Totaal 236 cm, 12 vissen. Volgende wedstrijd: 8 januari 1995, aanvang 8.30 uur, Teermolen. e Texelse karatevereniging heeft et afgelopen jaar veel nieuwe 'erlingen in de dojo mogen be boeten. Zij waren vrijdag klaar oor examens, die werden afgeno men door Sensei Rood (eerste an). ijdens de test werden de gebrui- elijke onderdelen als kihon (ba- istechnieken), kumite (gevechts oefening) en köió ivurmoefening beproefd. Daarnaast werd beke ken hoe het zat met de algemene kennis, via theoretische vragen over de Japanse benamingen. Alle kandidaten toonden voldoen de kennis, techniek en inzet en slaagden. Het zijn Noortje Haver kort (8e kyu), Mi las van der Plaats, sam Zillig, Simon Dros, Maurice Lanser, Simon Kikkert, Sander Trap en Dewi van der Plaats (11 kyu). Met de examens sloot de karate vereniging het jaar af. De lessen worden hervat op dinsdag 10 januari. was echt verrassend. Muis is een fraaie pony met veel capaciteiten. Maartje, die zelf een niet eenvou dig te rijden dier heeft, kon het met Muis uitstekend vinden. Hoe wel de combinatie nauwelijks had geoefend werd een L dressuur- proef met de hoge score 131 pun ten beloond. Opmerkelijk, daar het vaak enige tijd duurt voordat een ruiter een band heeft gevormd met het rijdier. De tweede plaats was opnieuw voor een federatieruiter: Eva van der Linde met Patricia. Ze eindigde slechts tweeënkwart punt achter Maartje Duin, door een goede vra genronde. De derde plaats was voor Stephanie Annyas met Pascal. Marieke Bakker, die vorig jaar met haar fjord Jesper de overwinning opeiste leek nu weer een kans hebster. De scoorde goed in de dressuur met 129 punten, helaas lette Jesper bij het springen niet Ter afsluiting van het seizoen hield Hondenclub Texel zondag onder linge wedstrijden. Dertig leden streden speels, maar fanatiek om de eer. Iedere deelnemersgroep bestond uit een pup, een beginne ling en een gevorderde hond. De onderdelen waren behendigheid, appèl, apporteren en een rondje fietsen op de wielerbaan met de hond aan de lijn. De jury beoor deelde op tijd, punten en fouten. Onder de deelnemende rassen: Golden Retrievers, Rottweilers, herdershonden, Jack Russels, Bobtails, maar ook kruisingen van rassen. Op 18 januari houdt de hondenclub een informatie- en in- schrijfavond voor de cursussen. Zaterdag 17 december: Pupillen Texel D2-Succes D1 Texel D1-BKC D1 De Koog B1-Schagen B3 Texel C2-HCSC C2 Hollandia T C2-Texel C3 Call.oog C1-Texel C1 Oosterend C2-HCSC C3 Meisjes: Texel-HRC Zondag 18 december: SRC 3-Texel 2 BKC 2-De Koog 2 Texel 3-Oudesluis 2 Zap-Texel 4 0-2 14-0 1-5 2-2 2-0 8-1 8-0. 0-3. afgelast 10-0 4-2 3-3. irateleerlmgen concentreren zich tijdens het examen zo goed op en gooide hij de balk van de moeilijke jokerhindernis af. Muziek Verschillende deelnemers hadden zich uitgeleefd in het maken van een vrije proef op muziek. Zowel zaterdag als zondag vormde dat leuke shows tussen het lange pro gramma door. Erg grappig was het „afscheid" van Marije Gerlsma en Diane Kuip. Wegens het bereiken van de 18-jarige leeftijd en de overstap naar een paard gaan bei de dames van de ponyclub af. In verband daarmee reden zij een pas de deux, waarbij hun witte pony's waren uitgedost als bruid en bruidegom. Ook erg aardig was de demonstra tie van het viertal paarden, dat reed op muziek van de bekende dressuuramazone Loes Corsel. Marloes van der Vis en dochter Ho- na droegen in een pas de deux de „familiehobby" uit. De demonstratie met de twee fjor den van de Cruquiushoeve was boeiend. Behendig Wel viervoeters, maar lang zulke grote niet zitten in de „Jolly Jum per" hondenclub: Onder leiding van Stella Dekker werd getoond hoe gehoorzaam de dieren zijn. Met duidelijk plezier werd een be- hendigheidsparcours a la Martin Gaus afgewerkt door de deelne mers. Deze hondenclub traint iedere woensdagavond in manege Akenburg. De laatste clubcross van de MAB zit er weer op. Na enige keren de cross te hebben moeten uitstel len, waren de omstandigheden voor het seizoen redelijk. Alleen de kleine inhoudsklasse onder vond veel hinder van de mod dergaten. Ondanks het zware terrein was de strijd bij de 60/80cc het felst. Zo wel Arjan van Maldegem als Jan van der Vis reden op een nieuwe grotere 80cc motor. Dat ging alle bei verrassend goed af. Vooral de tweede manche was spannend. Als Joost de Winter voor Jan van der Vis wist te finishen, was hij periodekampioen. Vlak voor de fi nish raakten beide rivalen elkaar, waarbij coureurs en motoren door de lucht vlogen. Arjan van Malde gem profiteerde daarvan door de ze manche te winnen. Jan van der Vis had zijn motor weer het eerst aan de praat en kon zo voor Joost de Winter eindigen. Verschil over de hele clubcompetitie van negen wedstrijden was slechts één punt. Zo'n zelfde punt was ook de inzet van een verbeten strijd bij de lief hebbers tussen Maarten Hoogen- bosch en Henri van Maldegem. Bij aanvang van de wedstrijd was er één punt voordeel voor Hoogen- bosch, na de eerste manche wa ren het er drie. Helaas liep zijn motor de tweede manche vast. Beide rivalen kwamen zo in de clubcompetitie op een gedeelde derde plaats te staan. De feest avond waarbij de clubkampioenen gehuldigd worden, is op zaterdag 14 januari. Ak de baan goed op droogt, wordt nog een open kerst cross gereden op tweede kerstdag. Deze levert uiteraard geen kampioenspunten op. Voor informatie: telefoon 13911. Uitslagen 9e clubcross: 80 cc kleine wielen: 1. Arjan van Malde gem; 2. Jan van de Vis; 3 Joost de Win ter. 80 cc grote wielen: 1 Cristiaan Landman, 2 Bonne Klein Wolthuis; 3. Rob Schraag. 125 cc junioren: 1. Pablo Brandenburg; 2. Ben Rentenaar; 3. Stefa- no Siebeling. 125 cc senioren: 1. Simon Hoenson; 2. Egbert v/d Werf, 3. Sander Witte 250 cc: 1. Ronald Zijm, 2. Jacky Knol; 3. Marco Witte (voorheen 125cc). Lucky ZDH, het lijkt er van het jaar niet in te zitten voor de zwa luwen. Tegen GSV uit Groot schermer vochten de Hoornders als leeuwen, maar ging de vijand er opnieuw met de overwinning vandoor. Scoren blijkt nog steeds een groot probleem voor ZDH. Door pech onderweg van de Texe laars, schoten de teams op het gladde veld ruim een half uur later dan normaal uit de startblokken. Het veldoverwicht waartoe coach Gerrie Plaatsman zijn mannen aanspoorde liet niet lang op zich wachten. Roald van der Slikke trof de lat, terwijl ook andere kansen onbenut bleven. De eerste de bes te uitval die de thuisploeg forceer de, was wèl raak. De tegentreffer die volgde kwam voor de Hoorn ders, die zich beklaagden over het discutabele gedrag van de arbiter, aan als een dolksteek. Aanvaller Stefan Bousma was dermate uit zijn evenwicht gebracht, dat hij de kansen die zijn ploeg creëerden van schrik onbenut liet. Van dat euvel hadden zijn tegenstanders geen last. Toen de doeltreffer uit de tweede aanval van het polder team een feit was konden de Texe laars zich wel de haren uit het hoofd trekken. De boosheid leidde kort voor rust tot een tegengoal van Ronald Biesboer, die uit de scrum voordeel trok. Na rust benutte ZDH razendsnel de ruimte die via de flanken werd geboden. De vijandelijke goal lag weliswaar onder druk, echt ge vaarlijk werd het niet. Onzuiver spel achterin, leidde na een kwar tier de derde tegentreffer in. Tijd voor Plaatsman om uitblinker Bram Brouwer naar de linksbuiten positie te verschuiven. Het spelin zicht en de werklust die mister- ZDH aan de dag legde leidde vijf minuten voor tijd de tweede tref fer in. Uit zijn voorzet kopte Jacko van Leeuwen zonder genade in doel. Afgezien van een afgekeurde goal zat de gelijkmaker er ondanks de vechtlust er voor ZDH niet in. Op de afdeling Ruimtelijke Orde ning van de gemeente (kamer 0.15 van het raadhuis) ligt twee weken het bestemmingsplan „Oudeschild haven, eerste herziening" ter inza ge. De aanpassing heeft vooral be trekking op het dokbedrijf van Boom. Door de uitbreiding in 1991/'92 (van ca. 45 tot 95 me ter) is de geluids„uitstraling" van het bedrijf eveneens vergroot. Bo vendien is het dok gedeeltelijk gelegen in een deel van de haven waar de bestemming „industrie" nog niet geldt. Eventuele bezwaar schriften kunnen tijdens de inza getermijn bij b en w worden ingediend. Afscheid. Ger Praamstra neemt donderdag afscheid als voorzitter van de Stichting Recreatiewerk Sportraad Texel. Wie hem gaat op volgen is nog niet bekend. Golfexamens. De Texelse golf club heeft een examen baanper- missie afgenomen. De geslaagden zijn: Klaas Houwing, Bart Udding, Gert Rietveld, Jan Mevius, Arie Langeveld, Albert Bruin, Wop Rienks, Bart Medema, Anjo Kik kert en Peter Boorsma. VVD-lijst. Piet Zoon uit Den Burg, die tiende staat op de lijst van de VVD voor de komende pro vinciale verkiezingen, blijkt „pro motie" te hebben gemaakt. Hij was niet op de tiende plaats blij ven staan, zoals in de vorige krant stond, maar komt van plaats 16. De hogere notering mag worden beschouwd als een blijk van tevre denheid van de partij. Kinderkerstspel. De Doopsge zinde zondagschool houdt op eer ste kerstdag om 16.00 uur in de kerk aan de Kogerstraat het kin derkerstfeest „Kerstmis als straf werk". Er wordt onder meer een kinderkerstspel gehouden. Ieder een is welkom. Tijdens de zaterdag gehouden Texelse turnkampioenschappen in sporthal Ons Genoegen te Den Burg heeft Sanne Brügemann de titel overgenomen van Mark Jan Mulder. Hoewel Mulder de titel niet verdedigde is het toch een enorme prestatie, gezien de vele Texelse turners en turnsters die deze titel ambiëren. Bij het re creatieve gedeelte werd Gyvo uit de Koog eerste. Het Texels kampioenschap kent twee wedstrijden. De eerste wed strijd betreft een recreatieve, die gaat tussen de zes gymnastiekve renigingen van het eiland. Er doen zo'n 400 kinderen aan mee. Na iedere wedstrijd kon een tus senstand gepresenteerd worden. Van begin af aan ging Gyvo aan kop, gevolgd door G.v. Oudeschild. Nadat de eerste jeugdige gym nasten s'morgens om 09.00 uur waren begonnen kon de wedstrijd leider G. Verhoeven om 14.15 uur de laatste wedstrijd uit de recrea tieve serie afsluiten. De gym nastiekvereniging De Koog uit De Koog was G.V. Oudeschild ruim voorgebleven en werd met een ge middelde van 38.01 over 5 toestellen en met 33 deelnemers eerste. De gymnastiek vereniging uit Oudeschild bereikte een ge middelde van 37.30 met 34 deel nemers. S.V.C. uit de Cocksdorp was derde en de organiserende vereniging G.V.T. met 199 deelne mers vierde. Tevens was in de laatste recreatie ve wedstrijd ruimte gemaakt voor een tussenklasse turnsters. De be tere turnsters uit de recreatieve groepen streden hier onderling om de medailles. Bij de meisjes t/m 10 jaar werd Sandra Bremer eerste en Marjan Trap tweede. In de oudere leeftijdsklasse gingen de medailles naar Karin Kooger, Jolien Huberts en Angelique Veldman. Experimenten In de tweede wedstrijd werd goed geturnd. Bij de heren werd door een aantal turners nog wat geëx perimenteerd. Dit resulteerde o.a. in een reuzendraai bij Bastiaan Willem Witte aan het rek. De favorieten waren Sanne Brüge mann en Wilco Drijver. De laatste won de titel al eens in 1991. Drij ver ging goed van start met zijn vrije oefening die 8.35 opleverde. Door tal van kleine foutjes wist hij toch niet genoeg punten te verga ren voor de titel. Arjan Zwaneveld daarentegen turnde voor zijn kun nen een geweldige wedstrijd en wist ondanks een wat matige vol tige oefening dicht bij Drijver in de buurt te blijven. Op het laatste toestel rek profiteerde hij van een fout van Drijver en werd zo eerste bij de turners. Sanne Brügemann had zich goed voorbereid op dit titelgevecht. Bij de brug oefening ging het bijna mis nadat ze na het ophurken op één legger bijna achterover viel. In totaal sprokkelde ze 32.90 punten bij elkaar, wat een gemiddelde opleverde van 8 225. Dat was net voldoende was om Sigrid van Heer waarden van het lijf te houden. Zij eindigde met een gemiddelde van 8.15 punten op de tweede plaats. Doordat de turnsters die verplich te oefeningen turnen in verband met de afwijkende reglementen niet in aanmerking kunnen komen voor de titel kon Sanne Brüge mann de titel dan ook glunderend in ontvangst nemen. De Texelse turnkampioene Sanne Brüggemann. geflankeerd door Sigrid van Heerwaar den en Annemieke Moor. (Foto March Hei/nani (ADVERTENTIE) Cjrocn ^wartsjexels in hef harL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5