Cjrocn kwartsJexels in het hart. artverwarmende troost voor berooide familie pektakel tijdens autocross N Blijft liet vandaag droog op Texel? ummer 06 904 904 01 TC#%NIEUWSUJ]V 06-904 904 01 Verlegging ruiterpad niet volgens plan Tatenhove zamelt maandag eerste bedrijfsvuil in Bromfietsers onderuit Wegligger oorzaak botsing auto's Diefstal bromfiets VERDER IN DIT Honderden baby- spinnen in Calluna s* Harry in the heat of the night Waardige afsluiting autocross-seizoen Landbouw lijdt niet erg onder droogte Dienstregeling in de war door ambulance Haven-attractie Extra boot op donderdag DINSDAG 8 AUGUSTUS 1995 .Langeveld en de Rooy b.v., tel. (02220) 62600. «nties/abonnementen/bezorglng tel. 62600, fax 14111. tel- 62620, fax 14111. indringende gevallen 06-52 78 49 62. ttjg buiten werktijd Tessa de Graaff, VVitteplem 3, Den Burg, telefoon 15639. hUNT dinsdags EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS n.45. even de krant bellen Kies I voor nieuws, 2 voor sport 3 voor de agenda, 4 voor het weer De TC-Nleuwslijn, altijd het laatste nieuws i.-i Bel de TC Nieuwslijn en je weet alles: Het Texelse weer. nieuws, sport, agenda. TESO-gegevens en hoogwatertijden. Alles op één lijn. Even de krant bellen dus. Altijd direkt bereikbaar, zelfs vanaf je vakantie-adres. Het "Texels Dagblad" met het nieuwste nieuws voor ca. Iper minuut. liters op „Kogerstrand" n f1.110,30 ingezameld familie Hols-van Wakeren iskamp. die vrijdagmiddag (uwwagen in vlammen za- pgaan. De actie werd inge- door medeleven met de lan vakantiegangers, die bij md alles kwijt raakten wat ekantie bij zich hadden: de «gen zelf (met een nieuw- i van f7000,1, kleding, ds, hengels, vliegers, radio, voedsel, koelkast, led. etc. Gehoopt wordt opbrengst van de collecte «tkering van de verzekering and zullen zijn om een an- ouwwagen te kopen. ee zullen ze de volgende va- zeker weer op Texel kampe- ,ant Dlck Hols (37), zijn Willy (34) vinden het een eiland. Ze komen er al vijf- ar, Ook voor de kinderen 1(12) en Frank (7) is de jaar- ang naar Texel vanzelfspre- De „vakantie" van dit jaar echter in ongunstige zin rg heugen. Ze waren nog Sn ag op het eiland toen om kwart voor een de agen in brand raakte. De «es op dat moment op het foen naburige andere kam de vlammen zagen en tegen, was er al geen hou- er aan. Van de wagen en bleef niets van waarde Raadselk Bak is een raadsel. Vlak de wagen zelf in lichter- nd, is gezien dat een thee- aan een der scheerlijnen nhing, in brand stond. Dat wvijzing dat het vuur niet nt zelf is ontstaan maar; ten af is gekomen. Een looide peuk die in het stro vouwwagen terecht is ge- zou een mogelijkheid kun- jn. De brandweer was het zeer drukke verkeer tntweg in De Koog snel ter maar kon niets meer red- riele flessen gas die in de regen stonden leverden Wanders gevaar op. De ei sprongen, waarbij een steekvlam ontstond. De ser doofde de resten en ook het omringende ter- Opvang ^and-beheerder Gerrit Ver hoeven zorgde voor prima opvang. Hij regelde dat de Holsen werden ondergebracht in een noodappar- tement in een der centrale gebou wen van de camping en zorgde dat ze kleren en andere direct noodzakelijke spullen konden kopen. De medekampeerders waren zeer begaan met het lot van de danig geschrokken familie. Wim van den Heuvel uit Eindhoven, geholpen door Joop van den Berg en Audry Braamskamp gingen nog dezelfde middag op het noordelijk terrein gedeelte met een pan rond, wat het genoemde bedrag opleverde. „Het sociaal gevoel is hier niet dood", zo constateerde Van den Heuvel toen hij 's avonds de volle pan overhandigde aan Dick Hols. Dat hij het initiatief nam voor de actie had te maken met een per soonlijke ervaring: hij was eens veel waardevolle spullen kwijtge raakt bij een inbraak en had toen gemerkt hoe heerlijk het is dat mensen, waar je het niet van ver wacht, op een of andere manier hulp bieden. Dankbaar Dick Hols kon dat nu nu beamen. Hij verklaarde zich geweldig opge vangen te voelen en had woorden tekort om iedereen te danken. Hij wilde beslist dat op de toiletge bouwen in de omgeving een dank betuiging wordt aangeplakt met vermelding van de opbrengst van de collecte. De schrik zat hem nog in de benen. „Vanaf het strand zie je rook opstijgen op de camping. Je ziet dat er iets brandt en op een gegeven moment zie je dat het jouw vouwwagen is, die in lichter laaie staat met alles er nog in. Je moet het hebben meegemaakt om te weten wat je dan voelt..." Hoewel hij en zijn gezinsleden nog wel een tijd in het noodapparte- ment hadden kunnen blijven, za gen ze dat toch niet zitten. Ondanks alle service zat een ont- Van de vouwwagen bleef slechts het geraamte over. spannen vakantie er niet meer in. Nog dezelfde avond reisden ze te rug naar hun woonplaats. De overhandiging van de pan met geld in het noodappartement. Van links naar rechts Braamskamp. Wim van den Heuvel. Gerrit Verhoeven en Joop van den Berg. Dick. Willy. Frank en Marcel Hols, Audry (Foto Harry de Graaft De werkgroep Landschapszorg Texel is ontevreden over het rui terpad langs de weg naar het Westerslag. Het pad liep door de berm ten zuiden van de weg en is door Staatsbosbeheer (SBB) ver plaatst naar de noordkant. De rui ters gaan met hun paarden echter niet door de berm, maar door het duingebied, soms meer dan 25 meter van de weg af. Landschapszorg veronderstelde dat het pad alleen door de weg- 'iiblesseerde juryleden Jacqueline Kooiman (iinks) en Karin Witte bij de zwaar ge ide jurywagen, die de organisatie had gehuurd van de Ronde om Texel. De bus leen halve meter achteruit, toen de formule 7 crosswagen van Peter van der Vis Ie baan raakte en als een torpedo insloeg. De auto raakte niemand, maar de jury 'bus tuimelde achterover. Ala van de schrik te zijn bekomen hielpen de dames ge weer mee. berm zou voeren. De werkgroep voelt zich misleid en trekt haar aanvankelijke instemming weer in. De gemeente heeft de situatie be keken en is tot de conclusie geko men dat het tracée inderdaad nogal afwijkt van het ingediende plan. Het college van b en w heeft besloten dat alsnog de procedure voor een aanlegvergunning moet worden gevolgd om te onderzoe ken of de nu ontstane situatie kan worden gelegaliseerd. Landschapszorg en SBB zijn in middels van dit besluit op de hoogte gesteld. SBB zal een ver- gunningsverzoek indienen, dat door de provincie wordt be oordeeld. Op de Hemmerkooi tussen Den Hoorn en Den Burg sloeg zondag middag rond half twee een meisje uit Oosterend over de kop met haarbromfiets. Zij belandde daar bij met haar hoofd op het wegdek en liep een hersenschudding op. Een languit in de Dorpsstraat (De Koog) liggende fietser veroorzaak te in de nacht van vrijdag op zater dag een kop-staartbotsing tussen twee auto's. Schade aan de lak en een paar deuken waren het ge volg. De voorste auto werd bestuurd door een 46-jarige Oosterender, die De Koog inreed en plotseling vol in de remmen moest. Hij werd achterop gereden door een 33-jarige man uit Den Burg, die verantwoordelijk werd gesteld voor de botsing. De onbe kend gebleven fietser was name lijk niet gevallen wegens overmatig drankgebruik, maar als gevolg van een „gewone" stuur fout, aldus de politie. Per ambulance werd de Ooste- rendse naar het Gemini-ziekenhuis in Den Helder gebracht. Het onge val ontstond waarschijnlijk door een technisch mankement. Zaterdagmiddag, rond vijf uur, was ook al een bromfietser ten val gekomen. Dat gebeurde op het fietspad langs de Hoornderweg. De 15-jarige Hoornder had zijn bromfiets kennelijk niet onder con trole, raakte in de berm en maakte een lelijke schuiver. Met schaaf wonden in het gezicht moest hij zich onder doktersbehandeling stellen. De politie constateert overigens steeds vaker dat bromfietsers geen helm dragen, waarschijnlijk als gevolg van het warme weer. Ook met het oog op de recente ongevallen wijst de politie er met klem op dat het (op de juiste wij ze) dragen van een helm van groot belang is. Van een erf aan de Boodtlaan in De Koog werd in de nacht van vrij dag op zaterdag de bromfiets gestolen van een 16-jarig meisje uit Den Burg. De 4 jaar oude brom mer had een nieuwwaarde van ƒ2100,-. (Foto Frans Hopman) Zeer spoedeisend ambulancever voer heeft gistermiddag de dienstregeling van de Teso in de war gebracht. Om 12.50 uur werd een jonge toeriste uit De Cocksdorp die een abnormaal he vige reactie vertoonde op een wespesteek in allerijl naar het zie kenhuis in Den Helder gebracht. Omdat het behoorlijk druk was bij de boot, werd besloten niet te wachten tot 13.35 uur, maar ge lijk om 13.15 uur terug te varen. Het duurde tot 15.05 uur voor de normale dienstregeling werd op gepakt. Tot die tijd voer de Schul- pengat continu volgeladen heen en weer, maar dus niet op de nor male tijd. Dat wekte ergernis en onbegrip. „Mensen rekenen daar niet op", aldus Jan Bloem van de bootdienst. „Er gingen geruchten dat sommige passagiers hierdoor afspraken misten, Maar als we in Den Helder hadden gewacht tot de normale afvaarttijd, hadden we wachttijd gecreëerd en ook dat vindt men niet prettig." De haven van Oudeschild is één van de grote publiekstrekkers op Texel. Vooral de binnenkomst van de vissersvloot is een attractie. Vrijdagmiddag was het dan ook een drukte van belang op de kade. Toeristen verdrongen elkaar om het werk aan boord van de kotters van dichtbij te bekijken. Op deze foto staren nieuwsgierigen naar de juist afgemeerde TX 5. IFoto Frans HopmanI (ADVERTENTIE) Enkele tientallen Texelse bedrijven laten vanaf volgende week hun afval ophalen door aannemings bedrijf Tatenhove. De betreffende ondernemers reageerden positief op de brief, waarmee Tatenhove leden van de organisaties TVO en TVL heeft benaderd. Tatenhove krijgt van deze onder nemers de voorkeur boven de ge meente, die volgens berekening van het Texels Verbond van Onder nemers te hoge tarieven hanteert. Volgens eigenaar Willem van Ta tenhove krijgt hij nog regelmatig nieuwe aanmeldingen en heeft een aantal ondernemers toege zegd met ingang van januari over te schakelen op particuliere vuilin- zameling. Afgelopen week zijn bij de klanten containers uitgezet. Er is keus uit diverse formaten, variërend van 240 tot 2.500 liter. De gevulde containers worden aanstaande maandag voor het eerst opge haald. Dat gebeurt door medewer kers van Tatenhove met een reserve-vuilniswagen van con tractpartner G.P. Groot. Het afval wordt vervoerd naar overslagstati on De Hamster bij Oudeschild. Voorlopig wordt tweemaal per week, op maandag en vrijdag, vuil ingezameld. Dat tot eind oktober op vrijdag de reserveboot Molengat door Teso wordt ingezet, is bij velen bekend. Op de donderdagen 10, 17 en 24 augustus worden echter ook extra afvaarten gemaakt. Alleen zijn die van 13.35 en 15.05 uur op don derdag 17 augustus gereserveerd voor wagens met gevaarlijke stoffen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1