De makelaars bieden aan: TEXELAARTJE iif familieberichten TEXELSE J COURANT Texelaartjes Halfvrijstaand woonhuis Te koop: Eelman Van Heerwaarden DE BESTE KANS OP SUCCES! GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 I DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW' VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995 jeze advertentie als kennisgeving te beschouwen, W8nneer u geen kaart heeft ontvangen. ieen ongelijke strijd is toch nog plotseling ,0ns heengegaan mijn lieve vrouw en K zorgzame mama Cornelia Geertruida Goes-Punt (Corrie) uterdam, 0906-1947 Texel, 21-09-1995 Den Burg: Antoon Linda Oosterend: Janna en Rick nespondentie-adres: je A. Goes, Lieuwstraat 14, 31 XP Den Burg. tgenheid tot condoleren op Texel is er jndag 25 september van 19.30 tot 20.30 ,n „Uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan te Den Burg. crematieplechtigheid zal plaatsvinden sdag 26 september om 10.00 uur in het matorium te Schagen, Haringhuizerweg 3. de plechtigheid is er nog gelegenheid afscheid te nemen van Corrie. Na de jitigheid is er gelegenheid de familie te ■doleren. Geen bezoek aan huis. den ontvingen wij bericht van het dijden van Corrie Goes i leeftijd van 48 jaar medeleven gaat uit naar Antoon en de deren. Directie en personeel Langeveld en de Rooy bv. n Burg, 21 september 1995 ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING een moedige en zeer zware strijd is Wen mijn lieve vrouw, zuster en onze Petronella Anna Kikkert echtgenote van Frits de Jong Texel, Texel, 1-07-1909 118-09-1995 Den Hoorn: Frits de Jong Amsterdam: H. Burie-Kikkert Zwanenburg: H. Jansen R. Roemers Hoofddorp: E. Roemers R. Regeling september 1995 sterweg 78, 1797 RH Den Hoorn, Texel. sreenkomstig haar wens heeft de begra- s in stilte plaatsgevonden op de Alge- <e begraafplaats te Den Burg, Texel. t leedwezen hebben wij kennisgenomen het overlijden van de heer J. W. Dekker l-directeur van de Stichting VVV Texel motie durende drfrtig jaar heeft hij een onuitwis- stempel gedrukt op de WV Texel. Wij 'isen zijn familie sterkte bij het dragen van verlies. Bestuur, directie en medewerkers van Stichting VVV Texel Promotie Aanwezig in afwezigheid, een stukje dood, een stukje leven, voorgoed in ons bestaan verweven en daarom nooit verleden tijd. 'verslagenheid vernamen wij het bericht "a een moedig gedragen ziekte is over- fen onze oud-directeur Jaap Dekker 's moeilijk te aanvaarden dat het contact "hem nu voorgoed tot het verleden be- "1- Zijn hartelijkheid en zijn liefde voor si zullen ons altijd bijblijven. 'medeleven gaat uit naar de familie Dek- Wij hopen dat de goede herinneringen °°k bij ons voortleven hen zullen sterken ■lit grote verlies te dragen. Joost Silvia Henk Charlotte Yvonne Annemarie Annette Jeannette Pieter Ans Gerard Brigida Kees Wil Arend Yvonne Martin Petra Frouwke Iris Bernard Anita Ruud Liane Patricia Géa Ons bereikte het droeve bericht, dat onze oud-VVV direkteur Jaap W. Dekker is overleden. Jaap heeft in zijn 30-jarig dienstverband met onze VVV alle mogelijke stadia meegemaakt en daar enthousiast leiding aan gegeven. Begonnen in de pioniersfase, voegde hij daar later moderne methoden en technieken aan toe. Met gedrevenheid droeg hij overal de Texelse boodschap uit. Gretig maakte hij gebruik van de bredere financiële armslag, die de oprich ting van de Stichting VVV Texel Promotie hem bood. De uitbreiding en de verdieping van al deze aktiviteiten moest tenslotte lei den tot de verhuizing van de Groeneplaats naar de Emmalaan. De kroon op zijn werk! Jaap, bedankt. Wij wensen zijn familie veel sterkte. Bestuur T.V.O. Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van Jaap Dekker Wij zullen in hem een inspirerend oud VVV- collega missen en wensen zijn vrouw en kin deren sterkte met dit grote verlies. Bestuur, directie en medewerkers Provinciale VVV Noord-Holland Met verslagenheid hebben wij kennisgeno men van het overlijden van onze oud- direkteur van Vereniging en Stichting VVV Texel Jaap Dekker Je was en blijft in de herinnering, een groot promotor van je dierbare eiland Texel. Bestuur Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers voorheen. Vereniging VVV Texel Ons bereikte het droeve bericht dat de altijd strijdbare Jaap Dekker is overleden. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en familie. Raad van Commissarissen en Direktie N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim Met leedwezen nemen wij kennis van het overlijden van J. W. Dekker oud-directeur Stichting VVV Texel Promotie. Een groot aantal jaren hebben wij met hem mogen samenwerken. Directie en medewerkers Wesel Partners BV Bergen NH Het overlijden van ons kerkeraadslid br. J. W. Dekker heeft ons diep getroffen. Zijn betrokkenheid bij het Gemeenteleven zullen we ons blijven herinneren. We leven mee met zijn vrouw en kinderen. De Doopsgezinde Gemeente Texel Texel, 18 september 1995 Beste Jaap We zullen je missen. Wij wensen Tilly en de kinderen veel sterkte toe. Buren Marelstraat Voor de vele blijken van belangstelling en mede leven tijdens en na het lange leven van onze lieve en dierbare moeder ADRIANA VAN HEERWAARDEN-DU PORTO onze welgemeende dank. Familie Van Heerwaarden Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Texel, september 1995 DANKBETUIGING Oprecht heel hartelijk dank aan de verpleegsters van het Kruiswerk en de assistenten van de Thuiszorg voor de meer dan fantastische verple ging van mijn vrouw en de onvergetelijke hulp en steun aan mij verleend. Frits de Jong „Torenhuis" Wij willen iedereen bedanken voor alle belangstelling op onze trouwdag. Het was fantastischl Hans en Natasja Arnout Wij willen iedereen bedanken voor alle belangstelling op onze trouwdag. Het was niet verkeerd! Simon en Yvonne INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17 00 uur. KOSTEN: f7.50 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,50 (incl. btw) Vanavond „Prince Night" in Café De Pilaar, t.g.v. de nieuwe CD „The Gold Experience. Henk-Jan en crew be dankt! Simon en Yvonne. Snackbar Binnenburg. El ke zaterdagavond geopend tot 02.00 uur. Bij genoeg animo start op ma. avond ook een theo riecursus. Opgave: Rij school Wetsteen, tel. 15752. Vergadering?? Bel Bosch en Zee, tel. 27357. Callanetics. Er is nog plaats op de vrijdagmor gen. Inl. Manda Bergsma, 19708. Smakelijk vers kwa liteit betaalbaar. De Vlier, Hogerstraat, Den Burg. Ophpffings-uitverkoop. 50-75% korting op de ge hele collectie. Benetton, Weverstr. 3. Extra cursus kunstge schiedenis. Open Leer Centrum, donderdag 9.00-11.15 uur, start 5 ok tober, d'Ouwe Ulo, in fo/aanmelden: tel. 14203/ 15577. Leuke poezen, tel. 13851. Aanbieding: Microsoft winterjack, water- en winddicht, nu van 159,- voor 99,-, zolang de voor raad strekt. Marten Clas sics, Weverstraat 32. Geknipt, een permanent of gekleurd, u bent zo aan de beurt. Qnipp Kapsalon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Antennes. Service Center Texel, 311777. Boek nu uw wintersport vakantie. Nu heeft u nog keus. Reisburo Texel Hol land International, daar boek je je vakantie T.k.a.: Nintendo spelcom puter spelletjes, tel. 16369. Kerstgroep maken. Ma. avond a.s. eerste avond (7x). Atelier De Witte En gel. Tel. 13644. Wij repareren alle merken ktv, video, radio, CD, satel liet, camera etc. Service Center Texel, 311777. Aanbieding: bij O'Jesse sportkleding nu gratis vliegtickets naar Londen. Marten Classics, We verstraat 32. ...cursus. Banen en beroe pen-oriëntatie voor vrou wen... Vanavond „Prince Night" in Café De Pilaar, t.g.v. de nieuwe CD „The Gold Experience. Henk-Jan en crew be dankt! Simon en Yvonne. Snaqkbar Binnenburg. El ke zaterdagavond geopend tot 02.00 uur. Vergadering?? Bel Bosch en Zee, tel. 27357. Bij genoeg animo start op ma. avond ook een theo riecursus. Opgave: Rij school Wetsteen, tel. 15752. Callanetics. Er is nog plaats op de vrijdagmor gen Inl. Manda Bergsma, 19708. Smakelijk vers kwa liteit betaalbaar. De Vlier, Hogerstraat, Den Burg. Opheffings-uitverkoop. 50-75% korting op de ge hele collectie. Benetton, Weverstr. 3. Open dag Stichting Wel zijn Ouderen Texel in „De Buureton" Muziek, dans, sport] spel, informa tiestands, dus voor elk wat wils. Kom kijken en/of doe mee tussen 10.00-17.00 uur op zater dag 23 september. Adres: Molenstr. 2, Den Burg. Decoders voor RTL4/5, SBS6, Veronica. Service Center Texel, 311777. Open Leercentrum Texel organiseert... Te koop: aardappelen en uien. „Oedelem" of Holle- wal 32, Den Burg. Voor controle-werkzaamh. op camp. De Krim zoeken wij een mannel. part timer, woonachtig in De Cocksdorp voor de perio de 1-11 tot 1-4. Keijman Reizen 08886-3488. Een likeurtje uit zo'n oud geslepen glas van Kunst handel Hans van der Klift maakt je diner pas af. Decoders voor Filmnet en Supersport op de kabel- Service Center Texel, 311777. Verhuisd! Van Amazo- nenstraat 13, A'dam naar Witteweg 3, 1797 RR Den Hoorn. Carla Schrama, tel. (3)19713. Snel naar de zon! Wij heb ben plaats. Voordelige campingvluchten en haar scherpe aanbiedingen. Reisburo Texel Holland In ternational, daar boek je je vakantie. Vanavond „Prince Night" in Café De Pilaar, t.g.v. de nieuwe CD „The Gold Experience. Henk-Jan en crew be dankt! Simon en Yvonne. Snackbar Binnenburg. El ke zaterdagavond geopend tot 02.00 uur. Vanavond „Prince Night" in Café De Pilaar, t.g.v. de nieuwe CD „The Gold Experience. Canoe-Jeans voor dames en heren, blijvend laag ge prijsd: 69,95. Marten Classics, Weverstraat 32. Het barst tegenwoordig van de kado-shops op Texel. Maar er is maar één Kunsthandel Hans van der Klift. T.k.: jonge dw. konijnen, jonge cavia's. Tel. 311721. Stichting Kringloop Texel, Schilderend 214, is open op vr. en za. van 9 tot 12 en 14 tot 17 u. Heeft u nog spullen? Bel 314706. ...die (opnieuw) willen gaan werken... T.k.: 2 mountainbikes, he ren en dames, zwart en groen. Prijs f550,-, i.g.st., tel. 13411. Gezocht: praktijkruimte in Den Burg, voorzien van toiletgroep en c.v. Reak- ties naar: Praktijk voor Sportmassage, Den Burg, tel. 14757. Te koop: Opel Kadett Sta tion, 5-drs., trekh, en open dak, bj. 11-'89, i.z^.st. Tel. 19581. Wij starten een snijbloem cursus op 5 okt. Bel voor opg. of Inl. Bloemenhal Vespertina, tel. 13453. ...Duur: 25 weken, 3 dag delen p/w Inhoud: beroe- penoriëntatie, studievaar digheden, typen, tekstver werken, informatica. Kosten: f125,-. Aanbieding: winter- kmderjacks in de maten 92-128 nu van 119,95 voor 89,-. Marten Clas sics, Weverstraat 32. Te koop: houtkachel Jo- tul, kleur ivoor. Tel. 12683. Wegens ruimtegebrek t.k.a.: nog onbereden fa- brieksnieuwe Dnepr. mo tor, 650 cc, cardan, '94, Eng. handl Norm. prijs f7.800,-, nu f3150,-. Tel. 17373. Kalk-aanslag? Bel 13637. Magneet-waterontharders. Gratis bij u geïnstalleerd en 3 maanden op proef. Aangeboden: Volvo 360 GLS, bouwjaar '84, apk gekeurd, f2.000,-. 14715. Opgelet! 30% korting op alle klemantiek en flinke korting op antieke kasten, 't Snuffelhuus, Kikkertstr. 42, De Cocksdorp, tel. 16369. Verrassend zo'n bezoek aan „De Buureton". Veel te zien en veel te beleven. Er zijn zelfs prijzen te win nen met sjoelen. Kom morgen naar de Mo lenstraat 2 en maak ken nis met de vele leuke aktiviteiten van de Stich ting Welzijn Ouderen Texel. Doe mee met onze vakantiefoto-aktie en maak kans op een grandi oos weekend in Gran Do rado. Nog een week. Deelnemers altijd prijs. Reisburo Texel Holland In ternational. Koopje: Opel Kadett Stati on, 1.6D; kinderfiets tot 3 jr. Tel. 17635. Vrij. mo. 29-9 „Bij de handje" maken. Een prak tisch en leuk patchwork - werkstuk. De Witte En gel, tel. 13644. ...Vragen: informatieoch tend op woensdag 27 september om 10 uur in d'Ouwe Ulo. Kattenliefhebber, net 36, maar „forever young" zoekt stoute vrouw om lekker mee te darten in De Pilaar en misschien daar na samen tussen de satij nen lakens? Br.anr. 1619 aan bur. Tex. Crt. Van Kunsthandel Hans van der Klift mag je laten zien dat je van mooie din gen houdt. Scanners. Service Center Texel. 311777. De nieuwe Centerparcs- brochure 95-96 is uit. Haal hem gratis bij Reis buro Texel Holland Inter national. Ook uw reservering verzorgen wij graag en snel. Car-stereo tot 600 Watt. Service Center Texel, 311777. 13 en 14 oktober bij Ate lier de Witte Engel, cur sus „zandpopbaby" In schrijven tot 1 oktober Sony breedbeeld ktv. Ver koop en Service. Service Center Texel. 311777. T.k. kasten uit grootmoe ders tijd. Tel. 17289. Wij zitten nooit, uw haar altijdI! Qnipp Kapsalon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Vermist: grijs/wit gevlekte poes, grijze vlek op neus, omg. Schorrenweg 21. Bel als u iets weet. 18885. Wij starten een droog bloemcursus op 3 okt. Bel voor opg. of inl. Bloe menhal Vespertina, tel. 13453. Huishoudelijke artikelen. Rentenaar, O'end, 18227. SCT. Satelliet-tv. 311777. Aanbieding: Fleece sweatshirts in 6 verschil lende kleuren, nu 69,95. Marten Classics, We verstr. 32. T.k.a.: Ford Fiesta 1.1, bj. '89, i.z^.st., 78.000 km. Tel. 15353/13160. Van Sambeek Truck Service, Oudeschild. Pioneer Audio. Service Center Texel. 311777. Di. av. a.s. begint de Basis cursus Patchwork en quil ten (4) bij Atelier de Witte Engel, tel. 13644. Voor een feestje groot of klein moet u in Bowling partycentrum De Koogel zijnl Eventueel met koud buffet, tel. 17672. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog. (02220) 17333. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Eerst lekker eten, dan ge zellig bowlen. Restaurant 't Pruttelhuus en Bowling partycentrum De Koogel. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit, Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit, 'Jonkerstraat 4, tel. 12525. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel- rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd. Verhuur bedrijf Kikkert, Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 - 17215. Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf f450,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809. Je weet dat je goed zit met Bremer achter je! As surantiekantoor Bremer, Oosterend, tel. 0222- 318221. Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouw-afval, vuilnis, e.d. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. (02220) 13809. In verband met het overlijden van de oud-direkteur van de Stichting WV-Texel Promotie 4 JAAP W DEKKER wordt de T.V.O.campagne in deze krant vandaag onderbroken. Bestuur T.V.O. Niet vergeten morgen „De Buureton" te bezoeken! Demonstraties van en in formatie over aktiviteiten voor 55-plussers. Vanavond „Prince Night" in Café De Pilaar, tfl.v. de nieuwe CD „The Gold Experience. Bowlen is leukl Steengril len is lekker! Dat gaat pri ma samen. Bowling De Koogel en restaurant 't Pruttelhuus maken een feest op maat. Info tel. 17672, bjgjQ. 17586. Kinderfuif! Een echt doe- feest: 1 uur bowlen met lichte ballen en bumper in de goot! Een glas fris, pa tat, kroket, appelmoes en ijs toe, f9,75 p.p Inf: tel. 17672. Bowling party centrum De Koogel. Strandpaviljoen Paal 9 is alle dagen geopend. Ja leuk! Een uurtje bow len met computerscore. Bowling partycentrum De Koogel. Tel. 17672. Cocky's Kapsalon is al leen maandags gesloten. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel. 17575. Sierlijke garages en schu ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% kor ting, nergens goedk. Houtb., it Paradyske, Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705. Gevr.. gedragen kleding voor Tsjechië en Roeme nië. Wordt opgehaald. Tel. 02230-23924 02230- 17740 (Smit). Administratie, Adviezen Belastingzaken Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Doorlopende verkoop ge bruikte rijwielen. Verhuur bedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog, tel. (02220) 17333. Diverse maten kinderrijwielen. Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur.ln den Grooten Slock. Ijskoud het beste natuur lijke Texelse Waddenijs. Te koop bij de div. verkoop punten. Nieuwe bankstellen v.a. f695,00. Wiersma meu belen, Wilhelmmalaan 14, tel. 02220-15361/15099. Luchtdrukbuksen, lucht drukpistolen, kogels. Bonne mechanisatie - Ei- erland - Tel. 11229. Zelf autowassen, zonde van de tijd. Auto Car- wash. tankstation Postw., 8.00/21.00 u. V.a. f8,-. Aktie Carwash Postweg. Elke dinsdag programma 2 voor maar vijf guldenl Permanente Boatshow. Bistro Boodthuis, Boodt- laan 8, De Koog. Voor res.: tel. 17947, bjqjq. 17398 Bruidsfotografie „Nieuwe stijl". Simon Smit voor kwaliteit en zekerheid. Tel. 14499. Tegelwerk? Bel dan naar Tegelzetbedrijf Toina Tel. 15379. (Ruyslaan 13b in De Koog) met vrij staande garage/berging en 300 m2 onder- en bijgelegen eigen grond. Indeling: entree met trapopgang waaronder een kast; toilet, woonkamer met open haard en luxe keuken. Op de verdieping: een overloop, drie slaapkamers en een badkamer met douche. Vlizotrap naar zolderverdieping met bergruimte en vierde slaapkamer. De woning is voorzien van een gasgestookte CV-installatie met vloerverwarming in de hal, keuken en woonkamer. In de garage/ berging is een wasmachineaansluiting. Op levering in overleg. Vraagprijs 275.000 k.k. Recreatiebungalows en -appartementen. Een prima belegging. De gids met het aanbod is gratis af te halen op ons kantoor. MAKELAARS IN ONROEREND OOED Vismarkt 7 1791 CD Den Burg NVM telefoon 02220-13555 fax 13946 Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17 00 uur Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje Naam i i Adres i Postcode/plaats Plaatsen op: i J Advertentie x per plaatsing zetten. Handtekening

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 3