Cjroen 2rwartsjexelsin het harL, Sluftervallei: alle lungalows te koop Dick Drijver haalt uit naar oppositie Texelaar (22) na ongeluk overleden „Verbale terreur kleine partijen moet af zijn" Triathlon Texel Arco niet verder ondanks record VERDER 1VT in dit l\ummer Volgend weekend weer Tropical Sea Festival 2 „Henri Dunant" nam hele kade in beslag 2 Diamanten huwelijk 3 •fr Provincie: miljoen voor EcoMare 5 Plan-Nauta aangepast 7 Harry: prinsheerlijk 7 TEXELSE^COURANT Hulpverlener valt uit rijdende auto Bredere opzet jazzfestival Coltof begint verkoop vandaag Wprszel Bezwaar B en w: verbod op commerciële avondmarkten Feestelijke entree 150-jarige polder Onverkwikkelijke scène in commissie fiERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11109 VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv (straat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bêzorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. INEMENTSPRIJS /54,55 PER HALF JAAR. LOSSE NUMMERS /1.50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. 31 72 66 B.g.g. 06 - 53 16 86 57, 06 - 53 14 91 08 of 06 - 52 78 43 20 150 jaaiT P H Pof-Jcr In de series van de 1.500 meter op de Paralympics heeft Arco de Graaf een nieuw persoonlijk record gereden. Zijn tijd van 3.27.17 minuten was echter niet voldoende voor een plaats in de halve finale. In zijn heat werd de Texelse wheeler slechts vijfde, terwijl hij met zijn tijd de voorgaande serie zou hebben gewonnenAls" telt echter niet in de sport. Arco bereidt zich nu voor op zijn laatste grote wedstrijd, de Olympische marathon, zondag op de laatste dag van de Spe len. Voor een uitgebreider ver slag zie de rubriek „Arco in Atlanta". rta fm W kjrL. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: 31 augustus 1996 en de Brandweerman Peter Douma uit De Cocksdorp overkwam een merkwaardig ongeval toen hij woensdagavond vanuit zijn woonplaats opweg was naar de Laagwaalderweg voor hulpverle ning bij een ongeluk. Op de Zaandammerdijk viel hij uit de rij dende brandweerwagen. Die stopte daarop in allerijl, waarop Douma weer instapte en de buiteling dus had doorstaan. Hij klaagde echter over een pijnlijke voet en duizelingen, zodat hij bij het ongeluk op de Laagwaalder weg niet kon helpen en zich on der doktersbehandeling moest stellen. (ADVERTENTIE) daag is begonnen met de verkoop van alle 251 bunga- svan vakantiepark Sluftervallei bij De Cocksdorp. Voor I.OOO,- tot f189.000,- (inclusief inventaris) worden ze geboden aan particuliere beleggers die zich contrac- ■Iverplichten ze via Aegon te verhuren gedurende maxi- iltwintig jaar. Ze krijgen daarbij gedurende de eerste tien de garantie van een netto rendement van 7,5%. opers kunnen de bungalows lis tweede woning gebruiken, unnen zij de bungalow gedu- iemaximaal 21 dagen per jaar lichzelf gebruiken. Ze betalen te helft van de gebruikelijke som. De verkoop is in handen nproject Leisure Projects B.V. Bareel Coltof in Callantsoog, erder op Texel actief was bij arkoop van de bungalows van erlijkse jazzfestival blijft vol- jaar apart van het Rondje maar krijgt een bredere op- taast jazzmuziek komen ook stromingen in de impro- mde muziek zoals funk, Ajazzdance en jazzrock aan ijamserende vereniging Texel loopt dat het festival hierdoor kkelijker is voor een jeugdig ftDe naam van het evenement in „Midsummer Rhythm and Het festival wordt in 1997 ge- nop 20, 21 en 22 juni. Op de agmiddag komt er een uitge- htenoptreden met zeven or- op diverse lokaties in Den Ook zal er een flitsende earade rond gaan. ■aan de data van het Hollands festival en het Bluesfestival rd|aar al vast. Het Nederlands led klinkt op zaterdag 9 augus- S7 Er wordt weer een combi- gemaakt met een tekenprogramma overdag en 's „Texel Blues" is op 10,11 en Sta aan de beurt. De belang- i blues-stromingen zullen weer ategenwoordigd. Beachpark Livingstone in De Koog. Inproject verkoopt tegelijkertijd ook de 235 bungalows van het Aegon-park Rabbit Hill in Nieuw Milligen op de Veluwe, zo blijkt uit grote advertenties die vandaag in de dagbladen staan Aegon Recreatie liet desgevraagd weten dat Sluftervallei en Rabbit Hill de enige Aegon-vakantieparken zijn die worden verkocht. Met het andere Texelse Aegon-park (De Vogelmient in De Koog) gebeurt dus niets „We verkopen Sluftervallei en Rabbit Hill omdat deze parken nog vrij nieuw zijn en dus aantrekkelijk voor beleggers", aldus de heer Bas Hoogland van Aegon Recreatie „Met deze stap wil Aegon Recreatie meer ruimte creëren voor investerin gen in al haar parken". Aegon Recreatie, dat vijftien bunga lowparken omvat, werd onlangs over genomen door Indofin/Charterhouse PLC. Bij de twee parken die nu worden uitgepond, gaat het uitsluitend om de huizen. De centrale voorzieningen (bij Sluftervallei is dat onder meer het bin nenkort op te leveren zwemparadijs) blijven eigendom van Aegon Recrea tie en dit bedrijf blijft ook verantwoor delijk voor onderhoud en vervanging van inventaris. Andere naam De gasten van de parken merken niets van de eigendomsverandering. Ze kunnen gewoon van de bunga lows gebruik (blijven) maken. Ook voor de medewerkers van de parken klile dames en heren van de teenteraad Texel, ondergete- Hegeeft hierbij met verschut te eerbied te kennen dat hij teer aantekent tegen de door teigenomen aanleg van een nde op de kruising Em- ten, Pont- weg en Hoornder- Vanaf deze plaats heeft hij Ueke wijze, op grimmige 1 spottend of anderszins ste- i herhaaldelijk getracht u aan ierstand te brengen, dat deze teersmaatregel alleen een lek doel dient en uw prestige -l Bovendien is het onwaar- frhjk dat de veiligheid van de gebruikers, speciaal de fiet- s hiermee wordt bevorderd. een kleine meerderheid T»v raad is door de bocht, ''gaat blijkbaar zelden over ''{veilige) kruising. Bestudeer 0"gevalsstatistieken U doet 'teer weer aan symptoom- Ving en verzuimt de zaak bij "edels aan te pakken. Weg 'Oe rotonde1 Jammer van de Wie? Als u dan toch geld wilt hen breng die grootschalige tering terug naar traditionele 'Wse verhoudingen (inspira- inc/t u in uw present- Vlaar van Blok vd Velden) ^tracht, net zo als onder kende en vele anderen ge- 1 te/ het oversteken van de Hoogachtend en tot toelichting bereid. Horszei zijn er geen consequenties. In de pre sentatie verandert wel iets. In ver band met de overname door Indofin/ Charterhouse zal de naam Aegon zeer binnenkort door een andere worden vervangen en wordt ook de huisstijl aangepast. Voor nieuwe commerciële avond- markten zullen b en w dit seizoen geen vergunning verlenen. Met een nieuwe marktverordening hoopt het college dit fenomeen ook in de toekomst te kunnen weigeren. B en w nemen dit besluit naar aanlei ding van negatieve ervaringen met de zaterdagavondmarkt die op 3 augustus j.l. in Den Burg werd ge houden. De kooplieden van de maandagmarkt op de Groeneplaats hebben al bij de gemeente geklaagd over een over voering van het aantal markten op Texel. Met rommelmarkten waarbij particulieren tweedehands spullen te koop aanbieden hebben ze geen moeite, maar de zuiver commerciële zaterdagavondmarkt van 3 augustus, georganiseerd door ondernemer Newsky uit Heemskerk, heeft zowel bij hen als bij de winkeliers van Den Burg wrevel gewekt. Volgens de gemeente bleek onder meer dat de organisator veel geld vroeg aan de standplaatshouders voor de huur van een kraam. Hij vroeg circa ƒ100 -. terwijl kramen bij De Bolder voor 20,- te huur zijn Daarnaast kwam het produktaanbod overeen met de maandagmarkt. Bo vendien hield hij zich niet aan de voor schriften van de vergunning door reclameposters niet weg te halen. B en w hebben inmiddels vastgesteld dat er voor het weigeren van puur commerciële markten nog geen goede regeling is. Het kan niet op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de huidige marktverordening Vandaar dat nu opdracht is gegeven een nieuwe marktverordening op te stellen. Bekneld De gevolgen waren verschrikkelijk. De twee auto's zaten aan de voorkant volledig in elkaar en beide chauffeurs raakten bekneld. De brandweer was geruime tijd bezig met het bevrijden van de slachtoffers door onderdelen rond hen weg te drukken en weg te knippen. Daarbij werd de apparatuur uit de hulpverleningsauto van Den Burg en van de brandweer van De Langdurig Met de andere auto, die in de ondiepe bermsloot terecht was gekomen, was de brandweer bijna een uur langer bezig. Hierbij werd ook gebruik ge maakt van de bergingswagen van Schoenmaker. Met de kraan en de lier daarvan werd het wrak in een gunstiger positie gebracht en werd het ingedrukte front zoveel mogelijk van de beknelde bestuurder wegge- Campagne Om de kopers te ontvangen en de informeren heeft Inproject een verkoopkantoor in Sluftervallei gezet, waar medewerkers alle informatie verschaffen. Gegadigden die niet met de auto naar Texel komen, kunnen gebruik maken van de speciale Inproject Shuttle-bus die tussen veer haven en Sluftervallei pendelt. Het kantoor is dagelijks bemand totdat alle bungalows zijn verkocht. Marcel Coltof heeft geen idee hoe lang dat zal duren maar twijfelt er niet aan dat de belangstelling groot zal zijn, vooral gezien de prijsklasse en het feit dat het om bungalows gaat die nieuw of nagenoeg nieuw zijn. Een 4-persoons bungalow die per twee is geschakeld moet f169.000,- kosten, een vrij staande 6-persoons bungalow f 179.000,- en een vrijstaande 8- persoons bungalow f189 000,-, vrij op naam en inclusief inventaris Brandweer en andere hulpverleners bezig met het bevrijden van de automobilist uit Woerden (Foto Harry de Graaf) De 22-jarige Klaas de Jong uit Oudeschild bezweek woensdag avond in het Gemini-ziekenhuis aan de zeer ernstige verwondingen die hij enkele uren eerder had op gelopen bij een aanrijding op de Laagwaalderweg. De jongeman reed omstreeks 19.00 uur met zijn Fort Escort in de richting van De Waal. In een van de flauwe bochten tussen Kadijksweg en Oosterenderweg nabij perceel 30 verloor hij volgens de politie de macht over het stuur en kwam op de linker weghelft bijna frontaal in botsing met een andere auto, die werd bestuurd door een 35-jarige man uit Woerden. Cocksdorp tegelijkertijd gebruikt, een situatie die zich niet eerder heeft voor gedaan. Om dit sloopwerk zonder nieuw letsel te laten verlopen werd er bewust de tijd voor genomen, terwijl arts en verpleegkundigen van de zie kenauto's intussen de slachtoffers behandelden. Het was direct duidelijk dat de Texelaar er het meest ernstig aan toe was. Hij was als eerste bevrijd en werd na behandeling per ambulance naar Den Helder afgevoerd waar hij korte tijd later overleed. Met een patrouilleboot van het Marine Beveiligings Korps werden nadien familieleden naar het 'ziekenhuis overgebracht trokken Pas tegen zonsondergang kon de man uit Woerden op de bran card worden gelegd en met de tweede ziekenauto naar het Gemini- ziekenhuis worden gebracht. Hij had bekken- en rugletsel opgelopen maar bleef tijdens de bevrijdingsoperatie bij kennis en aanspreekbaar voor de hulpverleners. Zijn 36-jarige echtge note had vleeswonden en kon het wrak op eigen kracht verlaten. Dat gold ook het 4-jarig dochtertje dat onder andere nekletsel had en het 7- jarig zoontje dat eraf kwam met een bloedneus en lichte smjwonden. De politie heeft nog vragen inzake de preciese toedracht van het ongeluk. In verband daarmee zijn verklaringen van eventuele getuigen welkom Zij worden verzocht contact op te nemen via telefoon 322188 van de politie in Den Burg hand zetten", zo deelde hij een prikje uit Hij uitte zijn teleurstelling over het negeren van goede argumenten door de collegepartijen „En dat alles om het individuen naar de zin te maken Maar dat gaat ten koste van de bestuurbaarheid van het totaal. We zullen minstens de komende vijftien jaar moeten leren waterputten met een vergiet. Kromme tenen Ook de andere partijen verklaarden zich niet gelukkig met de handels wijze van Texels Belang en het CDA ten aanzien van TVO. „Ze moesten tandenknarsend thuis voor de radio Lees verder pagina 3 Opnieuw daalde de stemming in de Texelse politiek tot het nulpunt. De niet-collegepartijen ervaren het machtsblok van Texels Belang en CDA als een onoverbrugbare hinder nis. „Wij horen gezamenlijk beslissin gen te nemen op basis van goede argumènten. Maar die van ons wor den zó van tafel geveegd", aldus Jaap Vlaming. De doorgaans rustige Groen Links afgevaardigde vormde onbedoeld de aanleiding voor de commotie. Naar aanleiding van een vergaderverslag over de behandeling van het bestem mingsplan buitengebied vroeg hij het woord. Vlaming benadrukte dat hij zich met op personen wilde richten, maar zuiver op de manier waarop de laatste tijd politiek wordt bedreven op het eiland. Bemoeizucht Vlaming memoreerde de bezwaren van Texels Verbond van Onderne- Dick Drijver: ...emotionele uitbarsting... mers (TVO) tegen de uitbreidings- mogelijkheid voor bestaande, met- agrarische bedrijven in het buitengebied, die doorTexels Belang en het CDA op 30 procent is bepaald. „TVO is het er niet mee eens en in formeert middels een brief haar le- Vandaag en morgen gaat de vlag uit in de Prins Hendnkpolder, die dit weekend het teken staat van het 150- jang jubileum Op het terrein aan de Pontweg verrees deze week een grote feesttent waarin verschillende festiviteiten worden gehouden. Op het grasland er omheen, is door de polderbewoners de afgelopen dagen hard gewerkt om de verschillende activiteiten klaar te krijgen Om het jubileum op te luisteren zijn ere poorten gebouwd bij de toegangswe gen tot de polder Vanavond (vrijdag) vanaf 18.00 uur komen bewoners en oud-bewoners uit het gebied bijeen voor de reünie (met feestelijk polder buffet) in de tent. Morgen (zaterdag) vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen op het grote feestterrein langs de Pontweg 's Avonds is er groot feest in de tent Juul van der Geest schilderde een feestelijk welkomsbord bij de toegang tot de PH-polder en Bert de Ridder timmerde een erepoort (in de vorm van het logoover het fietspad. (Rso Gwani den Ze krijgen in een één-tweetje tussen de TB-fractievoorzitter en wethouder Schilling in de laatste raadsvergadering hun vet Vervol gens krijgen ze er nog een ingezon den stuk in de krant overheen De Groen Links-man vond de wijze waarop de collegepartijen een maat schappelijke organisatie aanspraken 'een brug te ver voor lokale politiek'. „Het beeld ontstaat dat de politiek zich overal mee bemoeit Maar 'de politiek', dat ben ik óók Terwijl ik me van deze aanpak wil distantiëren." Een vergiet Groen Links vormt een minderheid in de raad en Vlaming verklaarde zich daar terdege van bewust te zijn ,,lk kan geen bestemmingsplan naar mijn Een verbijsterde stilte viel dinsdagavond in de commissie kamer van het raadhuis. Texels Belang-fractieleider Dick Drijver had even daarvoor met overslaande stem uitgehaald naar de niet-collegepartijen. De vergadering van de raads commissie voor ruimtelijk- en huisvestingsbeleid ontaardde in een onverkwikkelijke scène waarbij commissieleden woedend de ruimte verlieten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1