Dertiende Tropical met echt straatfeest Volwassenenonderwijs krijgt complimenten E Agenda teso iiiiimi nu ui" TEXELSE COURANT' Zomeravondconcert Telefoonbrand De Koog snel uitgebekerd Driekamp TX'71 oud Papier Witte reus trekt veel bekijks ZDH wenst geen voetballes Onderzoek naar Texelse bij Zangrepetities Weekendarts Gelegenheidsband in De Worsteltent Zwembad later open TEXELSE^COURAN Een jaar lang voor half geld de Texelse Couranl Studenten abonnement VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1996 Het zomerseizoen is bijna af. Het einde wordt al dertien jaar lang ge symboliseerd door het Tropical Sea Festival. Vrijdag 30 augustus en zaterdag 31 augustus is het weer zover. Dit keer met een echt straatfeest, zodat ook voor bezoe kers zónder passepartout veel valt te genieten. In de winter woonde burgemeester Van Rappard een vergadering bij. die ter voorbereiding van het tropische feest werd gehouden Hij moedigde de deelnemende bedrijven aan om van het evenement een echt gezellig familiefestijn te maken. ,,Een groot feest of geen feest, dat was de strek king van zijn boodschap", aldus Rem Stam, die bij de organisatie van het jaarlijkse festival is betrokken. Was muziek op straat voorheen voor behouden aan de parade door de Dorpsstraat, dit jaar mag van de ge meente weer op de terrassen worden gemusiceerd, zodat ook met beta lende bezoekers een graantje gezel ligheid mee kunnen pikken Naar bin nen gaan loont echter wel de moeite De organisatie heeft de kans gezien een keur aan kwalitatief hoogstaande bands aan te trekken, die een grote variëteit aan soul-, reggae-, salsa- en merengueklanken ten gehore bren gen. Zo speelt in café De Kuip ..Kalimba", de formatie die eerder door Hoornder Dinsdag begint om 20.15 uur in de RK-kerk te De Cocksdorp het tiende zomeravondconcert. Dit concert wordt verzorgd door Thea Riesebos (orgel) en Yvonne Langbein (zang). Thea Riesebos heeft zich na haar orgelstudie aan het conservatorium vooral bezig gehouden met het bege leiden van zowel koren als solisten. Zij geeft veel orgelconcerten in bin nen- en buitenland en is ook actief als dirigent Zij componeerde vele melo dieën die in diverse liedboeken wer den opgenomen. Haar uit 1985 stam mende scriptie „Vrouwen zingen een toontje hoger" over lied-taalgebruik, kreeg veel belangstelling Yvonne Langbein volgde zanglessen bij Dorothea Lagendijk Haar huidige lerares is de sopraan en zang pedagoge Liesbeth Damen. Zij ver leent regelmatig solistische mede werking aan koren. Ook zong zij enkele operette-rollen, o.a. in Der Bettelstudent". Haar voorkeur gaat uit naar Renaissance- en Barokwerken. maar zij zingt ook romantische wer ken Het programma bestaat dinsdag uit werken van o.a. Purcell. Handel, Mozart en J S. Bach. De organisatie is in handen van de Raad voor het zomerwerk van de Texelse kerken. De toegang is gratis, met na afloop een collecte. Tijdens de folklore op woensdag ont dekten politiesurveillanten een geval van vernieling. In éen van de tele fooncellen op de Groeneplaats bleek brand gesticht. De hoorn van het toe stel en de muntautomaat zijn daarbij zwaar beschadigd. Waarschijnlijk hebben de vandalen hun werk in de nacht van dinsdag op woensdag ge daan. Kees Bedrand onder de aandacht werd gebracht. Het gezelschap heeft een nieuwe single, die momenteel de hitlijsten beklimt In cafe Onder de Pomp staat voor de dertiende keer „Frutta Bomba", een sterke muziek- qroep die een vaste schare fans heeft. Bedrijvenrecord Ook in de andere bedrijven spelen bands van niveau Er doen twaalf horecabedrijven mee aan het festival. „Een ongekend record", meldt Stam. .Eetcafé De Tijd heeft zulke goede ervaringen opgedaan met de Horizontoer, dat ze graag mee wilden doen En café Wtjewel is erbij geko men." Er zijn nog enkele bedrijven in De Koog die geen band binnen hun deuren halen. „Dat moet ook", vindt Stam. „Er moeten altijd gelegenhe den zijn waar mensen kunnen zitten die niet van tropische klanken hou den." De straatparade wordt verzorgd door een Braziliaans gezelschap van twin tig personen Daarnaast gaat trom melaar Rob Valkenburg met vier Afri kaanse vrienden de terrassen af. De straat zal feestelijk worden aange kleed en voor slecht weer hoeft niet te worden gevreesd. „We hebben parasols met een doorsnede van acht meter gehuurd. We hopen dat ze niet nodig zijn om regen tegen te houden", aldus Stam. Zand Kaartjes kunnen dit keer met worden gehaald bij de feestbus, maar bij een speciale jurywagen, gehuurd van manege Akenburg. Deze zal voor de Amrobank worden geplaatst. Passe partouts kosten 35,- en dagkaarten 20.- Het festival begint vrijdag om 22.00 uur met een groot vuurwerk op de Nikadel. Zondag is het eindfeest in discotheek De Toekomst met mede werking van Los Buchaneros. Stam: „Het is hét feest voor de kroegbazen en de medewerkers die zich het hele seizoen uit de naad hebben gewerkt Maar loslopende Texelaars en toeris ten zijn ook welkom hoor." Een tropisch teest voor jong en oudvolgend weekend in De Koog. (Foto Archtol TC) De activiteiten van het Open Leer Centrum Texel (OLC) worden door de Texelse politiek positief ge waardeerd. „Ik krijg het gevoel dat er een groep gemotiveerde men sen achter staat, mensen die er met hun hart mee bezig zijn. Dat mis je tegenwoordig nog wel eens", verwoordde Corrie Heijne- Dros. Ook de andere fracties lieten zich woensdagavond in de vergadering van de commissie voor welzijnsbeleid lovend uit Ach", antwoordde Mijkje Uittenbogaard van het OLC, „werken met ons hart is met zo moeilijk, want de volwassenen aan wie we les ge ven zijn ontzettend enthousiast. De groepen werken keihard, bijna ieder een slaagt en met een zesje wordt geen genoegen genomen Over het volwassenenonderwijs werd gesproken naar aanleiding van het jaarverslag 1995 van het OLC. Corrie Heijne (Texels Belang), Jaap Vlaming (Groen Links) en Pieter de Groot (D66) vroegen aandacht voor de „al fabetisering" lezen en schrijven voor volwassenen die dat nooit hebben geleerd. Analfabetisme komt, ook op Texel, nog steeds voor. Volgens de sprekers moet er alles aan worden gedaan om deze groep te bereiken Vlaming opperde om er méér be kendheid aan te geven via de lokale televisie. Het liefst met medewerking van ex-analfabeten, „die vertellen hoe er een nieuwe wereld voor hen is open gegaan" Uittenbogaard vertelde dat reeds plannen bestaan om informatie via de lokale radio en televisie te verschaf fen. Verder is er voor de zomervakan tie al een eerste wervingscampagne geweest door middel van kranten berichten. Deze actie nghtte zich op de „toeleiders". zoals het maatschap pelijk werk, sociale dienst, artsen, familie en anderen in de omgeving Na de teleurstellende oefen wedstrijd van zaterdag tegen derdeklasser KNVB Loosdrecht, waarin De Koog bij vlagen werd weggespeeld, is het elftal van trai ner Gerrie Plaatsman er dinsdag ook niet in geslaagd een ronde verder te komen in het beker toernooi. Het jonge zaterdagteam van Helder was te sterk en won verdiend met 2-3. Al vroeg in de wedstrijd kwam Helder via een snel uitgevoerde counter op een voorsprong van 0-1. De Koog had gedurende hel verdere verloop van de eerste helft meer balbezit, maar wist met dreigend te worden voor het doel van Helder Vlak voor rust was het nieuwkomer Rob van der Stap, die na een knappe solo door het midden, met de buitenkant schoen de gelijkmaker het aantekenen voor De Koog In de tweede helft, waarin Danny Borgo en Dennis Eelman vanwege lichte blessures werden vervangen door respectievelijk Gerard de Jonge en Wally van Beek, bleek De Koog iets agressiever te voetballen. Toch maakte Helder kort na rust 1-2 Deze vroege achterstand wekte irritatie op bij de Koger spelers, die dan ook de concentratie op sommige momenten verloren. Tien minuten voor tijd wist Helder zelfs naar 1 -3 uit te lopen, na een op snelheid uitgespeelde uitval. Vlak voortijd was het Peter Brons die nog even de hoop voor De Koog te rugbracht door 2-2 te scoren. Er volg den nog enkele vrije schoppen voor De Koog dichtbij het Helder-doel. maar deze leverden mets meer op Er valt duidelijk nog veel te doen voor de nieuwe trainer van De Koog. wil hij het elftal voor de competitie goed op de rails zetten. van potentiele cursus-deelnemers. „De drempel is echter heel hoog Het is moeilijk om te zeggen, ik kan het met", aldus Uittenbogaard Ook gingen diverse commissieleden in op de lessen Nederlandse taal aan anderstaligen. Corrie Heijne vroeg zich af waarom er relatief weinig al lochtone vrouwen deelnemen Vol gens Mijkje Uittenbogaard is dat geen kwestie van geloof, maar hebben de vrouwen vaak de zorg over kleine kin deren voor wie geen oppas beschik baar is. Positief was zij over de „taai stages", waarmee asielzoekers bij bedrijven op Texel ervaring kunnen opdoen. Bedoeling is dat zij de Ne derlandse vaktermen en methoden leren in het werk dat zij in hun land van herkomst ook deden „De werk gevers zijn zeer bereidwillig om deze mensen op weg te helpen." Vrijdag, zaterdag en zondag houdt zwem- en poloclub TX'71 de drie kamp Texel-Gieten-Delden De aan komst van de deelnemers is vrijdag om 20.00 uur bij zwembad Molenkoog, waarna de kinderen wor den ondergebracht in gastgezinnen. Zaterdag beginnen om 9.00 uur de zwem- en polowedstrijden, die onge veer om 12.00 zijn afgelopen. Het vervolg is 's middags om 16.00 uur. 's Avonds wordt een wandeling ge maakt. Zondag zijn vanaf 9.00 uur weer zwem- en polowedstrijden, waarna iedereen om 15.00 uur weer huiswaarts keert De kade voor de visserijcooperatie in Oudeschild werd dinsdag groten deels in beslag genomen door een enorm schip" de nieuwe Henry Dunant van De Zonnebloem Het 97 meter lange, ultramoderne gevaarte, trok veel bekijks op de haven Met het oude schip kwam De Zonne bloem in het verleden meestal twee keer in de zomer naar Texel Nu wordt het eiland slechts één keer aangedaan Dinsdagavond verzorgde de Boeren- kapel een optreden aan boord van het Zonnebloem-schip, nadat vijftien Texelse vrijwilligers van het Rode Kruis 's middags al met de 68 gasten hadden gewandeld. Het werd een bijzonder genoeglijk evenement. Het vergt voor de schipper van de Henry Dunant veel precisiewerk om zich zonder schade uit de nauwe ha ven van Oudeschild te manoeuvre ren. Dat gebeurde woensdag zonder ongelukken in een vlot tempo. Vrijdag 23 augustus In verband met het 150-jarig be staan van de Prins Hendrikpolder begint om 18.00 uur in de feesttent aan de Pontweg een reünie (alleen voor reünisten en genodigden) Omstreeks 19.15 presentatie van het jubileumboek „Van de Prins geen kwaad". In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Flipper", om 16 00 en 22.00 uur „Mission Impossible" en om 19.00 uur „The Rock" In hotel De Lindeboom begint om 19.30 uur een evangelisatie campagne van de Johan Maasbach wereldzending. Vrije toegang voor ieder. De wielervereniging houdt een cri terium op het parcours bij Den Burg. Start jeugd 18.15 uur; senio ren 19 00 uur. Zaterdag 24 augustus Op het terrein bij Het Eierlandsche Huis wordt het pupillentoernooi van SVC gehouden Van 10.00 tot 12 00 uur E- en F pupillen, van 13.30 tot 17.00 uur D-pupillen. Zwem- en poloclub TX '71 houdt van 9.00 tot 12.00 uur een drie kamp met Gieten en Delden in zwembad Molenkoog. De jeugd van Texel 94 speelt oefenwedstrijden. 10 45uurD1 en C3; 11.45 uur C1 en C2 en om 13.00 uur B1 en B2. Meditatiecentrum De Aleph in de Weverstraat houdt van 10.15 tot 13.30 uur open dag. Van 12.00 tot 18 00 uur wordt op de Groeneplaats kmderkermis ge houden Vanaf 13.00 uur feest voor ieder een ter gelegenheid van het 150- jarig bestaan van de PH-polder. Feestterrein naast De Valk aan de Pontweg. Entree f7,50 ('s mid dags) en f 15,- (alleen 's avonds vanaf 21.00 uur). Passepartouts voor het hele evenement f 15.- In Cinema Texel draait om 14.00 uur „It takes two" en om 16.00, 19.00 en 21.30 uur „Twister" De Koog I oefent tegen Texel 2 op het veld van Texelse Boys, 19.00 uur. Om 19 30 uur begint in De Linde boom de tweede aflevering van de evangelisatiecampagne van de Johan Maasbach Wereldzending. In dorpshuis 't Skiltje wordt een disco-avond gehouden voor 10-16 jarigen. Jeugdclubleden hebben gratis toegang, anderen betalen f2,50. Zondag 25 augustus In de Hervormde kerk van De Koog wordt een Duitstalige Evan gelische dienst gehouden, aan vang 11 30 uur. Van 12.00 tot 17 00 uur wordt kofferbakmarkt gehouden op het parkeerterrein van zwemparadijs Calluna bij De Koog. Om 11.00 uur begint de maande lijkse uitzending van TV Texel. Deze keer aandacht voor onder meer Strender Pop, bestemmings plan buitengebied, autocross en de opening van het skatepark. Herhaling om 17.00 en 21.00 uur. In Cinema Texel draait om 16.00, 19.00 en 21 30 uur „Twister" en om 14.00 uur „It takes two". In De Worsteltent aan de Smitsweg in De Dennen speelt vanaf 15.00 uur de gelegenheids- groep ,,7th Avenue" olv Raoul Beeldsnijder. In de R.K. kerk van De Koog wordt een interkerkelijke zomeravond- dienst gehouden. Meegewerkt wordt door ds J ter Haar en gospelgroep The Messengers. Maandag 26 augustus In Cinema Texel draait hetzelfde filmprogramma als op zondag j.l. In zwembad Molenkoog gaat de zwemvierdaagse van start met in ternationale maaltijden en spelle tjes. De Stichting Texelse Sportraad heeft een openbare bestuurs vergadering in de Jacob Daalder- school in Oosterend, Aanvang 19 30 uur. In de Hervormde kerk van De Koog wordt om 20.00 uur een dia serie over Texel vertoond. Entree f2,-. Dinsdag 27 augustus In Cinema Texel draait hetzelfde filmprogramma als op zondag j.l. De wielervereniging houdt wedstrijd op het parcours bij Dp Burg. Start jeugd 18.15 uur; sen,; ren 19.00 uur. In de R.K. kerk van De Cocksdor wordt een zomeravondconc* gegeven door Thea Biesebosfe gel) en Yvonne Langbein (zang Aanvang 20.15 uur. Causeur en imitator Pieter de Rj treedt vanaf 21.00 uur op in the; ter-restaurant Klif 12 in Den Hoor met het programma „Mag ikeer met je praten". Entree f20,-. Woensdag 28 augustus Op het vliegveld Texel beginne om 8.00 uur de Nederlandse k pioenschappen parachut springen. Dagelijks tot en metzoij dag 1 september. In Cinema Texel draait hetzelfd filmprogramma als op zondagjj Voor de overige evenement# wordt verwezen naar de Texel Courant-Vakantiekrant. tm iSi Extra afvaarten (halfuursdiensf x" Vrijdag- en zaterdag tussen 9.) uur (afvaart Texel) tot en 16.05 uur (afvaart Den Helder). Wachttijden: Wegens het er van de vakantie Nederland reg Zuid (voortgezet onderwijs) m vrijdag 23 augustus op Texel lm e" sen 10.00 en 14.00 uur een wacb tijd verwacht van een half tot uur en op zaterdag 24 augusti tussen 10.00 en 13.00 uur es wachttijd van een half uur In De Helder geen wachttijden. 5 Hoogwater te Oudeschild Vr. 23 Za. 24 Zo. 25 Ma. 26 Di. 27 Wo.28 Do. 29 Vr. 30 1.07 2.27 4.30 6.15 7.35 8.40 9.40 10.46 14 20 u 15.50» 17.50» 19.06» 20.10» 21.36» 22.24» 23.26» Aan het strand is het ongeveer een uuree der hoogwater De zon komt 25 augusUs op om 6 39 u en gaat onder om 20.41 28 augustus volle maan, 23 augu&> doodtij. 29 augustus springtij In Oudeschild wordt dinsdag 27 au gustus vanaf 15.00 uur door „De Bruinvis" oud papier opgehaald, leder wordt verzocht het papier tijdig ge bundeld aan de straat te zetten. In verband met het Waalder feest op 30 en 31 augustus wordt het oud pa pier in De Waal opgehaald op zater dag 24 augustus. Leerlingen, ouders en leerkrachten van de Redmer IJskaschool komen tussen 9 30 en 10.30 uur langs de huizen Oud pa pier kan ook worden ingeleverd bij de schapenboet in De Mars in Den Burg, naast het gebouw van Kotex (vóór 9.30 uur). Ze zouden ZDH wel even voetbal les komen geven, hadden de spe lers van het twee klassen hoger uitkomende JVC gebluft tegen hun oud-trainer Hans van der Park. Dat was koren op de molen van de man die sinds drie weken de scepter zwaait in Den Hoorn. Tijdens elke training riep hij de grootspraak van de Julianadorpers even in herinne ring, zodat zijn manschappen dinsdagavond uiterst gemotiveerd het veld betraden. Negentig minu ten later was de hoogmoed van JVC ten val gebracht (2-1) en had ZDH zich geplaatst voor de tweede ronde van de strijd om de Noord- Hollandse beker. Aanvankelijk leek het zelfs een ge makkelijke overwinning te worden voor de thuisploeg. De tegenstander werd weinig ruimte gegund, zodat die aan fatsoenlijk opbouwen niet toe- B en w zijn bereid ƒ1.200,- subsidie te geven aan de Bijenvereniging Texel voor een onderzoek naar de verwantschap van de Texelse bij en de oorspronkelijke zwarte bij. In zijn raszuivere vorm komt de zwarte bij met meer in Nederland voor. Uit een klein onderzoek bleek echter dat de bijenpopulatie op Texel nog een sterke genetische verwantschap ver toont. Gestreefd wordt nu naar het behoud en ontwikkeling van de typi sche kenmerken van deze soort op Texel De totale kosten van het on derzoek dat hiervoor nodig is, zijn begroot op ruim vijfduizend gulden. B en w adviseren de bijenvereniging ook contact op te nemen met de Stichting Stimulering Texels Produkt. kwam. Zélf combineerden de Hoornders bij vlagen erg gemakkelijk. Na een dik kwartier kwam de belo ning, toen Stefan Bousma van even buiten het strafschopgebied hard uit haalde: 1-0 Daarna vatten enkele jongens bij ZDH het wat te gemakkelijk op, zodat de elf van JVC (gecoacht door oud prof David Loggie) zich enigszins konden hervinden, zonder overigens veel kansen te krijgen. De gelijkmaker was dan ook een beetje toevallig en te wijten aan een misverstand. Nieuwkomer en laatste man Jan Willem Kraay kopte achterwaarts te rug op keeper Christiaan Stolk, maar omdat die juist op dat moment zijn doel uitkwam, verdween de bal met een boog over hem heen. In de tweede helft ging de strijd gelijk op, waarbij opviel dat beide keepers weinig te doen kregen. Maar nadat de Hoornders een mogelijkheid eerst nog onbenut hadden gelaten, sloe gen ze tien minuten voor tijd toch toe. De bal werd uit een scherp genomen corner van Ronald Biesboer eerst weggewerkt en leek vervolgens voor langs te gaan. Maar als een duveltje uit een doosje dook Jelte van der Kooi op bij de tweede paal en liftte de bal over de keeper in het doel. 2-1 In de slotfase kwam de overwinning niet meer in gevaar In de tweede bekerronde - die waarschijnlijk dins dag wordt afgewikkeld - speelt ZDH uit tegen de winnaar van SVAP-Suc- ces. Het Christelijk gemengd koor „Soli Deo Gloria" begint 3 september weer met de repetities. Deze worden elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gehouden in het muziekcentrum aan de Peperstraat in Oosterend. Het koor staat onder leiding van Dyo Wassink. Nieuwe zangers zijn wel kom. Uitsluitend voor spoedgeval van zaterdag 8.00 tot maan» 8.00 uur dokter W. Vof'-3 Haffelderweg 2, Den Burg, 20 23. De medische post in Koog is vanaf 23 augustus ges ten. ili ei (ADVERTENTIE) Zondagmiddag wordt in of bij De Worsteltent aan de Smitsweg in de Dennen opgetreden door „The 7th Avenue", een gelegenheids formatie onder leiding van Raoul Beeldsnijder. Beeldsnijder, die in de randstad be kend is om zijn zang in zeer uiteenlo pende muzikale verbanden, komt met onder meer pianist Jeroen Riet bergen van Ruth Jacoth, drummer Leon Klaassen van The Pelgrims en basgitarist Peter van Straten van Jan Rot. In De Worsteltent wordt vanaf 15.00 uur een programma gebracht met jam session en improvisaties. Publiek heeft gratis toegang. Zwembad Molenkoog is zondag pas vanaf 13.00 uur geopend in verband met wedstrijden van zwem- en polo club TX '71die dit weekend een drie kamp houdt met clubs uit Gieten en Delden. Qrtct It bd AjrL Aan de overkant wonen en studeren, maar toch op de hoogte blijven van je eiland? Lezen wat je oude sportcluppie presteert en wat ze allemaal uithalen in je geboortedorp? Meeleven met oud-klasgenote die gaan trouwen of een kindj hebben gekregen? Weten wat er de komende weekends te beleven valt? Meepraten over branden, ongelukken, politiek en ander nieuws? Dat kan allemaal met een op de Texelse Courant. Jongens en meisjes die aan de overkant wonen en studeren, kunnen ook in dit studiejaar 1996-1997 een speciale korting van 50 procent op het abonnementsgeld krijgen Je hoeft alleen maar een schoolverklaring te overlegg^ en uiterlijk vóór 18 oktober 1996 a.s. te reageren. Ook degenen die afgelopen schooljaar de Texelse Cou rant ontvingen en hun studenten-abonnement verlengen, moeten dit vóór 18 oktober regelen. Informatie: aan de balie van de Texelse Courant,Parkstraat 10,1^ CA Den Burg, telefoon 362600 De Texelse Courant houd' de band in stand! fed it (Foto Hairy do Graaf) De nieuwe Henry Dunant nam bijna de hele kade in beslag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 2