Condooms eigenlijk weekje te laat Prins TEXELSE f coURANT GGD-campagne op het strand (offerbakmarkt Menwedstrijden sugd Texel '94 Rugzak gejat Machtsvertoon Brouwer groot Museum zoekt ploeg Pupillentoernooi in De Cocksdorp Straatje vegen in De Koog met supermachine VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1996 ,l is niet meer zo druk. Maar inweek was het geen strand- !i" Olga en Martijn lopen over fsxelse strand. Het is woens- ltn warm. Ze delen condooms ,n het kader van de Vrij Veilig ,pagne. De reacties zijn posi- Hartstikke goed dat jullie dit sroept een jongen. Maar niet ral worden ze zo onthaald. weetal studenten maakt deel uit een groep van acht. ,,We werken rams de hele kop van Noord- and af", vertelt Olga, die een rcnopleiding volgt. Ze vindt haar sntievverk aansluiten bij haar stu- Je legt mensen iets uit. brengt als bij Het heeft echt raakvlak en leert voor chemisch laborant, doet toch ook al voor de vijfde mee aan de GGD-actie. ,,Je maar allerlei plaatsen waar |e in smer toch graag naartoe wilt. nementen, markten, rd „alles. En je verdient er nog rook." joel van de actie is voor het twee- rhter doorslaggevend. Ze zoeken rel parkeerterrein bij zwem- rljs Calluna wordt zondag de f en laatste „kofferbakmarkt" ltseizoen gehouden. Kopers en ipers kunnen terecht van 12.00 100 uur. Éatief van de Koger ijsclub blijkt slaan Werd de eerste keer - jjli- deelgenomen door dertien :pers. op de tweede markt waren •al 24. Ook de publieke belang- igwas. vooral in het eerste uur, i malen goed. Het principe is il: de verkopers parkeren hun snverkopen de spullen ..vanuit ilerbak". Een standplaats kost entje. Men hoeft zich met tevo- ple geven, zondag komt de or atie langs om het marktgeld te dag houdt Texel '94 enkele onderlinge oefenwedstrijden e jeugd. Om 10.45 uur worden pupillen en de C3 junioren ver- L Om 11 45 uur worden alle jeC junioren verwacht, die spe- C2 en C1Tenslotte spelen B1 lom 13.00 uur tegen elkaar. Alle oren dienen om 12.30 uur aan- |te zijn. jongeren zoals zijzelf op en bieden ze het mapje met het gratis condoom aan. „Welke leeftijd? Ach. volgens de richtlijnen moeten we jongeren van 15 tot 25 |aar aanspreken Maar soms zie je meiden van 12 jaar, helemaal opgedirkt en opgemaakt in de kroeg. Die krijgen er van mij ook één. Al gebruiken ze 'm nu niet, het condoom is tot het jaar 2000 houdbaar", aldus Martijn Graaien Maar waarom komen ze pas, nu het seizoen bijna ten einde is? „We moe ten een groot gebied bestrijken De steden worden zelfs meerdere malen bezocht We gaan grote evenemen ten af en geloof me, daar zijn er veel van", vertelt Olga. Vorige week stond Texel op hun lijstje, maar het slechte weer hield hen tegen. „We willen uit delen op plaatsen waar veel jongeren zijn. Kom je er maar vijf tegen, dan schiet dat niet op. Vandaar dat we hebben gewacht op een echte strand- dag." Aan het begin van het seizoen was een dagje Texel ook aardig geweest, ware het niet dat de levering van de condooms vertraging had opgelopen. De reacties op de mapjes, die overi gens geen „vrijkaartjes" meer heten („dat was een gedeponeerde naam van de stichting Sexueel Overdraag bare Aandoeningen en deze actie gaat uit van de GGD"), zijn wisselend In de steden blijkt het fenomeen be kend en wordt overwegend positief gereageerd. „Maar soms worden ze brutaal en graaien ze in onze tassen", aldus Olga. Gillen In de plattelandsgebieden ontlokt het kaartje menige giechelbui. Martijn. „Mensen reageren gegeneerd. Of ze schrikken Dat gebeurt vooral bij Duit sers. Die kennen dit met." „Dan hoor je weer een paar enorme gillen ach ter je, als ze het mapje openen", valt Olga hem bij. Ze hebben ook al eens meegemaakt dat iemand het con doom kwam terugbrengen. „Of een vader dig boos werd omdat we zo'n ding aan zijn dochter hadden gege ven, want die vree immers niet. 'Ja, ja', denk ik dan." Uit de kleedkamer van VV Texel'94 is dinsdag tussen 17 00 en 18.00 uur een rugzak gestolen, waarin een paar voetbalschoenen van het merk Lotto zaten. De 28-jarige moeder van de eigenaar deed aangifte. ladden het nooit over de 5 Hendrikpolder maar over Prins". Ik had de jaren des ferscheids al lang bereikt toen 'bij het bestuderen van de Ivan Texel achter kwam dat sn afkorting was. En ik weet maar kort dat de prins maar die polder is genoemd, dnk de Zeevaarder was en mei de echtgenoot van ngin Wilhelmina. lat nu de Pontweg er door- 'loopt komt iedereen a'matig in de Prins, maar in jeugd was het een uithoek. »am er niet als je er niet istwezen. Wij kwamen er wél 'ri de Prins woonde mijn ,n In het belang van de altijd fer druk staande verhoudin- "de familie bezochten wij "matig de sobere rietgedekte re, waar hij als huisgenote mi|n ome Jo en tante slje en twee kleinkinderen wde dag sleet. Het was een iuktieve levensavond want bad een hekel aan stilzitten wide zich alleen gelukkig bjbezig was. Melkend, and en tunend tierde hij San praten deed hij eigenlijk '"over zijn werk. hij van bejaard Qhejaard was geworden, ^sn mijn ouders zich af hoe "el opa zou moeten als hij "eer tot werken in staat zou Zon- en feestdagen waarop eacht werd alleen het noodzakelijkste te doen, w. 'aal een beproeving voor 1 Eigenlijk kon zo iemand ''Pet beste in het harnas én. 'Oorziemgheid kwam ons in die wens tegemoet. De 15Willem overleed op een Jlende leeftijd na een kort 5"d, zonder ooit aan rust- "ekenhuis, ouderenwelzijn ;<|are verschrikkingen te zijn overgeleverd. Wij mochten dus niet klagen toen wij hem volgden op zijn laatste gang naar het rustieke kerkhof van Oudeschild. Zelfs merkte een familielid bij die gelegenheid bijna verlekkerd op dat hij ook best op deze manier wilde „gaan". Maar ja, werd er zuchtend aan toegevoegd, zoiets heb je niet in eigen hand. Opa was al heel lang weduw naar. Toen zijn vrouw Grietje van Heerwaarden in de dertiger jaren aan de gevolgen van een beroerte was overleden, legde hij de huishoudelijke beslommerin gen in handen van een uiterst kordate Friese huishoudster. Daarmee zou hij zijn getrouwd als zijn zoon Jo het niet had gedaan Het verhaal wil althans dat hij Jo voor de keus stelde: „Als jij 'r niet neemt, neem ik T". Waarop Jo 'r nam. Zo eenvoudig ging dat in onze kringen. Mijn broertje en ik keken vreug deloos uit naar die zondagse bezoeken aan de Prins. Eenvou dig omdat het karakter van opa ook in onze genen zat en we dus niet hielden van werkloos braaf zijn en nergens aanzitten. We vermaakten ons dus al spoedig op het erf waar we wagensmeer aan onze plusfours en koeiestront aan onze schoenen opliepen Opa was trouwens best aardig. Van mijn ouders kreeg ik nooit zakgeld, maar van hem wél. Bij elke verjaardag een rijksdaalder om precies te zijn. Ik vond het buitengewoon interessant dat ze in de Prins geen elektriciteit hadden, althans niet van de TEM. Op de nok van de hoeve stond een molentje dat stroom opwekte, waarmee onder andere de radio werkte. Bij aanhoudende windstilte raakte de accu leeg en deed de radio er een tijd het zwijgen toe. Dat was wel zo rustig. Toen ze begin jaren vijftig toch „elektries" kregen, werd de huisinstallatie aangelegd door Jan Agter. Tot afkeuring van mijn moeder die vond dat Martin Bakker de leverantie had moeten hebben, gedachtig het principe „Doe wel aan de huisgenoten des geloofs". Condooms uitdelen op het strand, waar echter nog maar weinig jongeren waren. De voorlaatste crossloop van dit seizoen door de Bollenkamer is met groot machtsvertoon gewon nen door Joost Brouwer. Voor de ruim 8 kilometer over het toch las tige parcours had hij slechts 27.22 minuten nodig. Zijn suprematie bleek vooral uit het feit dat hij snel ler (10 seconden) was dan vorige week, waar de winnaars in de an dere categorieën allemaal 10 tot 15 seconden langzamer waren in ver gelijking met de cross ervoor. Bij de veteranen toonde good-old Cees Timmer zich sterk. Hij won de loop over 8 kilometer in 33 44 minu ten. Ruud Moelands was opnieuw een prima winnaar over 4 kilometer. Ook hij was iets langzamer dan vorige week, maar zijn eindtijd was deson danks snel: 13.54 minuten. Anja Finckl won bij de vrouwen in 19.04 en Jaap Witte was opnieuw de beste bij de jeugd tot en met 14jaar:1815 Na een eenmalige absentie was Ramon Noorlander bij de mini's wederom oppermachtig. Hij raffelde het 1 kilo- meter-lange parcours af in 3 38 minu ten. Vrijdag wordt de laatste cross verlo pen De uitslagen van die wedstrijd tellen echter niet mee voor de eind klassementen. Na afloop van die race (rond 20.15 uur) worden in de kantine van ZDH alle prijzen uitgereikt. Voor de uitbreiding van hun collectie js het Agrarisch- en Wagenmuseum in De Waal op zoek naar een zoge naamde Sack's diepploeg (zie teke ning). Hefwerktuig, dat tussen 1906 en 1910 werd gebruikt voor diepe, volledige grondbewerking (30-50 cm) ploegde steeds één voor. Op Texel is deze ploeg gebruikt op de mientgronden, voortgetrokken door zes ossen. In het kader van een ten toonstelling over de aanleg van de Dennen 100 jaar geleden, wil EcoMare een dergelijke ploeg graag lenen van hel museum in De Waal. „Maar dan moeten we er eerst één hebben", aldus Cor Dros Wie zo'n werktuig heeft of er eentje weet wordt verzocht heb te bellen via 31 21 08. Ze vroeg tante Marietje dan ook om opheldering. Die toonde echter geen spoor van spijt. „Wie bin nou eenmaal bij Jan Agter", zei ze met haar Friese accent op korelige toon zodat overduidelijk was dat mijn moeder zich daarmee met had te bemoeien. Tante Marietje was een weerbare vrouw Dat wij haar Marief/e noemden was om verwarring te voorkomen met een andere tante Marie in onze familie, die een kop groter was en van een heel andere cultuur. Om bij het roddelen over beiden elk misverstand uit te sluiten vermeldden wi| bij de naam ook altijd de plaats van herkomst. We hadden dus tante Marie uit De Westen en tante Marief/ë uit de Prins. De zondagse bezoeken konden nooit lang duren, want als het meikerstijd was moest opa naar de koeien en reden we terug naar Den Burg. Niet zonder trots vermeld ik dat dit met een Mercedes gebeurde. Ja, het ging goed met ons Soms werd een tussenstop gemaakt bij Cornelis en Teums Dogger van de Sluis, jeugd vrienden en oud-buren van mijn vader die prachtig woonden in een huis bovenop de dijk. Als je daar in de keuken koffie dronk keek je door het raam op de klotsende golven. Fantastisch. Mijn ouders waren zeer gesteld op de Doggers. „Een goed slag", zeiden ze, waarmee ze bedoel den dat het eerlijke, hard werkende en hulpvaardige mensen waren Toen Teunis' zoon Theo later knecht wilde worden bij mijn vader in het landbouwwerktuigenbedrijf, werd hij dan ook onmiddellijk aange nomen. Het werd de basis voor een carrière want Theo werd later gezagvoerder bij de Teso Op 1 februari 1953 toen de dijk van de Prins het zwaar te verduren kreeg, moest ik huive rend denken aan de Doggers in dat huis. Veel mensen uit de polder hadden toen een goed heenkomen gezocht bij familie of kennissen op het oude land. Tante Marietje en haar kinderen zaten bij ons in huis. Opa had geweigerd mee te komen en was bij de koeien gebleven. Als het water komt kruip ik wel op de zolder, had hij gezegd. Mijn vader en ome Jo waren met een paar honderd andere mannen bij Oudeschild bezig met het vullen van zandzakken, waarmee de kapot geraakte uitwatering van het Schansgemaal werd dicht gegooid. De stemming onder de wachtende vrouwen en kinderen rond de kolenhaard in de huiska mer was zeer bedrukt en er werd weinig gezegd. Ik was doods bang maar wilde daar niets van laten merken en probeerde krampachtig afleiding te vinden in het stripboekje „Kapitein Rob en het geheim van de Vliegende Hollander". Omdat dit het enige boek was dat ik had. las ik het vier of vijf keer echter elkaar uit, zodat ik het verloop van dat verhaal ook nu nog precies kan weergeven. Gelukkig was het gevaar voor de Prins betrekkelijk snel geweken. De dijk die nogal in de luwte lag, had het gehou den. In het noorden van het eiland was het heel wat slechter afgelopen Eén van de mannen die bi| het vollopen van De Eendracht verdronk was mijn vaders collega Redmer IJska uit De Waal Samen met andere smeden droeg hij hem enkele dagen later ten grave. Een héél enkele keer, maar dan moest het zo warm zijn dat de mussen dood van het dak vielen, gingen wij tijdens het Prins- bezoek naar het strandje van de Mok, ongeveer op de plek waar zich nu het havenrestaurant bevindt. Voor mijn ouders was dat een opoffering, want zij waren geen strandmensen Ik heb mijn vader precies één keer in mijn leven zien pootje baden en dat was daar. Als je geluk had was het vloed en kon je veilig spelen in helder water zonder branding dat vlak bij het strand al mooi diep was. Maar al te vaak was het laag water. De hele Mokbaai was dan drooggevallen en dan kon je alleen in de vaargeul nog verder dan tot aan je knieën. Je moest dan wel honderden meters lopen over een prutstrand dat bezaaid was met hoopjes pierenstront Ik vond tenminste dat het stront was, want die pieren hadden die hoopjes immers uitgescheten. Als flinke jongens trokken wij ons daar natuurlijk niets van aan en draafden opgetogen het lange eind naar het zwemwater. Tot wanhoop van mijn overbezorgde moeder die degelijk gekleed maar met weinig gerief op de stenen dijkglooung achterbleef, want zij kon ons dan met meer in de gaten houden. Al binnen een kwartier nadat ze ons uit het oog had verloren was zij ervan overtuigd dat wij beiden jammer lijk waren verdronken. Als wij dan toch levend en wel terugkwamen was dat een enorme meevaller zodat de reis terug in opgeluchte stemming verliep. Die ongerustheid was overigens best begrijpelijk. Hoewel het toerisme in die dagen nog weinig voorstelde, verdronken er toch haast elk seizoen wel één of meer badgasten. Maar dat was altijd bij Westerslag of De Koog waar branding, wind en stroming geniepig samenspanden en waar je bij een bepaald soort wind ook onderzeese kuilen had waar je verraderlijk in wegzakte om nooit meer boven te komen. Althans, zo werd ons dat voorgehouden. Wi) mochten dan ook nooit zwemmen aan de westkant van Texel, tenzij we in gezelschap waren van betrouwbare volwas sen begeleiders die plechtig moesten beloven dat ze erop zouden letten dat we niet verder dan tot onze knieën het zwin in zouden gaan Op eigen houtje mochten we alleen naar de Mok en Ceres onder voorwaarde dat we op een bepaald uur terug zouden zijn. Dat uur was bewust zó vroeg gesteld dat er eigenlijk alleen maar tijd was voor razend snel heen en weer fietsen. Een middagje zwemmen was dus eigenlijk meer een wielerwedstrijd. Om toch nog zoveel mogelijk zwemrendemenl uit deze race te halen, trok ik thuis mijn zwembroek al aan. Het aantrekken van die broek op het strandje zelf was namelijk een tijdverslindende operatie omdat je eerst een handdoek moest omslaan, die door een betrouw bare vrijwilliger met afgewend hoofd werd vastgehouden. Door dit omslachtige gedoe kon je voorkomen dat die vloekende kinderen uit Oudeschild je blote kont zagen. Een meer recente herinnering aan de Prins Hendrikpolder heeft te maken met de militaire oefe ning „Grote Beer" waar ik bij betrokken was. Texel was zogenaamd door de goddeloze communisten bezet, die een voor de vrije wereld hoogst belangrijk persoon gevangen hielden. Deze persoon moest door een groep commando s worden bevrijd die daarbij hulp nodig had van plaatselijke verzets- en guerillamensen. Omdat ik net terug was uit Nieuw-Guinea en zojuist was onderscheiden omdat ik mij succesvol teweer had gesteld tegen Indonesische infiltranten, hadden ze mij gevraagd deel uit te maken van die verzetsgroep, samen met mensen als Fried Kortenhoeven, Luit Sok en Huug Snoek. Dit multiculturele gezelschap moest 's nachts op de dijk de commando's opvangen en die in kleine groepen via een ingewik kelde route naar de plek brengen waar de belangrijke persoon moest worden bevrijd Omdat de vijand op de Texelse wegen patrouilleerde, ging de tocht dwars door weilanden en natuur gebieden. zoveel mogelijk langs sloten want daarin moesten de commando's wegduiken als er onraad was. Het groepje dat ik aanvoerde bleek te bestaan uit piepjonge, doodsbange vaan drigs die geen idee hadden waar ze zich bevonden en verplicht waren mijn bevelen stipt op te volgen. Ik had al gauw de smaak te pakken en liet hen om de haverklap dekking zoeken in de sloot, zodat ze al spoedig zeiknat waren en overdekt met kroos Op een gegeven moment werden we achterna gezeten door twee stieren Dat moeten Keimpe 33 van de Beukenhof en Tonia's Adema 17 zijn geweest, want we waren op het landje bij het Kl- station in Zuid-Haffel verzeild geraakt, nogal uit de koers. De vaandrigs renden in paniek richting sloot, maar daar stond schrikdraad voor, wat eigenlijk nement van te maken Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de firma Van der Linde, de team sponsors en de SVC Vriendenclub, 's Morgens komen de E- en F-pupil- len in actie. Zij werken tussen 10.00 en 12.25 uur hun wedstrijden af. De prijzen worden om 12.45 uur uitge reikt in het Eierlandsche Huis. De D- pupillen gaan tussen 13.30 en 16.55 uur de wei in, hun prijsuitreikinq is om 17.15 uur. nog veel leuker was. Vertraagd en moreel ontredderd kwam de groep aan op Johanneshoeve in de Prins, waar zogenaamd een schuilplaats was van het plaatse lijk verzet. Hier kregen ze te eten stamppot van aardappelen, brandnetels en aliekruiken. Leven van het land! Ik zie ze nog kokhalzen. Op dat moment werd de oefe ning onderbroken wegens hoog bezoek. Een generaal in vol ornaat en enkele andere hoog geplaatste gladjanussen van de staf uit Den Haag hadden zich per helikopter op het erf van Johanneshoeve laten afzetten om zich een indruk te vormen van het verloop van de manoeu vres. ledereen sprong in de houding en begon zich aan te stellen, behalve Huug Snoek. Die sloeg de generaal kameraad schappelijk op zijn dikke buik, hield hem een klodder stamppot voor en zei: „Wil je ok 'n happie, luitenant". De man bevroor. Je kunt je voorstellen dat ik met meer dan gewone belangstelling uitkeek naar het boek „Van de Prins geen kwaad" dat Will Thijssen en Gerard Timmerman hebben geschreven. Omdat ik connecties heb met de Texelse drukker had ik een paar weken geleden al de drukproef in bezit. Die heb ik in bed gelezen en ik heb van alle 150 pagina's intens genoten Die lof zal verdacht lijken omdat een der schrijvers een gewaardeerde collega van me is en omdat het boek in ons bedrijf is gedrukt, maar ik durf met de hand op het hart te verklaren dat dit een van de beste Texelse boeken sinds jaren is. Het is een bijzonder gelukkige combinatie van profes sionele en toch toegankelijke geschiedschrijving en rake schetsen, beschouwingen en opsommingen van al het andere dat met de polder te maken heeft, vooral van de mensen die er woonden en werkten. Het met eerder vertoonde foto- en tekeningenmateriaal en de vele anekdotes houden de lezer geboeid tot het eind. Ik las het in eén nacht uit en dat was een prinsheerlijk genoegen. Harry. Geconcentreerd werd toegekeken hoe de straat werd gestofzuigd. helaas alleen aan de buitenkant ,,Het valt voor Iemand met een riante hoeveelheid bier op niet mee om een gulden in een klein gleufje te krijgen, als hij al een gulden voor handen heeft", aldus een Koger Het gebouw tje wordt ook regelmatig onder han den genomen door vandalen, at of niet bewust.Laatst had iemand met geweld een rijksdaalder door het gat geduwd En een paar dagen later zat er een patatje in. Mensen die uit de kroeg komen met hoge nood, nemen vaak niet de moeite om betaald te plassen. Maar ze zijn er over het algemeen niet be wust op uit om overlast te veroorza ken, dus als er een makkelijk toegan kelijke openbare voorziening staat, is de kans groot dat ze die benutten. Omdat ook de capaciteit van het hui dige toilet te wensen overlaat, lijkt de keuze vooreen efficiënter exemplaar gerechtvaardigd. ,,Er bestaan syste men met urinoirs m een cirkel, waar een groep tegelijk bij kan Zonder kosten of andere moeilijke belemme ringen. En zo duur is dat niet", maakte Schlepers van Cleaning Texel van de gelegenheid gebruik. De hoogwaardigheidsbekleders lie ten zich echter niet verleiden tot uit latingen over aanschaf van machines of toiletten. SV Cocksdorp houdt morgen het jaar lijkse voetbaltoernooi voor Texelse pupillenteams Ondanks daf veel vel den noal hebben geleden onder de droogte, ziet het terrein achter het Eierlandsche Huis er goed uit. Vol gens de organisatie staat er daarom niets in de weg om er een leuk eve- medewerkers van de gemeente, on der aanvoering van wethouder Pos ter, vroegen de leveranciers het hemd van het lijf over de prestaties van hun machine. Deze bewerkt de straat met water en borstels De temperatuur kan worden ingesteld en er kunnen naar believen remigmgs- of chemische middelen worden toegevoegd. Een probleem bij meeste van dergelijke apparaten is dat het reinigingswater in de bodem dringt of dat het vuil wordt verspreid, waardoor het blijft stinken Het gede monstreerde model zuigt het vuil en water echter op, waarbij het in een speciale tank wordt opgevangen. Ook de twee schoonmaakbedrijf-di recteuren Vinke en Schlepers volg den de voorstelling van nabij Ze ke ken niet al te enthousiast. De vele slangen die op het apparaat moesten worden aangesloten, wekten een omslachtige indruk. Ook de noodzaak van aanvoer van schoon water is een probleem als geen kraan in de buurt is. Volgens de leverancier kan in dat geval een speciale watertank met een voorraad voor anderhalf uur uitkomst bieden. De demonstratie speelde zich af rond het openbaar toilet in de Dorpsstraat. Die schijnt volgens omwonenden uit stekend te worden gebruikt, maar Als straks De Koog is voorzien van nieuw plaveisel, dan dient dat uiter aard brandschoon te worden gehou den Vandaar dat. op initiatief van Hans Zi/m (BeST), een leverancier van een speciale reinigingsmachine gisteren een demonstratie verzorgde in het centrum van De Koog De bijeenkomst trok vele bobo's. die uiterst geïnteresseerd de verrichtin gen van het apparaat volgden. De

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 7