EEN KANJER VOS)!* EEN KOOPJE! ft AUTOBEDRIJF D. NAGY, m. Cursussen Frans Eelman Vmfieerwaarden f I "M fficiële I berichten De Citroen Saxo: .TEXELSE^ couRANT' Tl O VIVt mm Slijterij-Wijnhandel DE WIT Weverstraat 18 Den Burg Tel. 0222-312134 Alliance Frangaise to 1 E R E T R J\ 1 T 1 1 D G Vino de Mesa "Prensa Real", ■Real A.s. dinsdag gesloten wegens beursbezoek KOMPLETE WONINGINRICHTING Fa. Oosterhof Vrijstaande recreatiebungalow Aanvraag om bouwvergunning ■41, Openbare bekendmaking •;|v< Tegemoetkoming reiskosten Verlenen kapvergunning •:/(Ti Voornemen CENTRAAL MELDPUNT 06-899.882.8 Skt Ruigendijk 2, De Koog, tel. 0222-317567. VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1996 Prestigieuze bodegas, romantische restaurantjes, de voortreffelijk Spaanse keuken en de zon die zich vaak van zijn beste kant laat zien, bepalen in hoge mate de sfeer in het noorden van Spanje, waar het wijngbied Rioja gelegen is. En in zo'n gebied kun je zelfs nog een verrassing tegenkomen, zoals het familiebedrijf Bodegas Los Tinos, waar de uitstekende tafelw ijn "Prensa Real" wordt gemaakt. Heerlijke, fluweelzachte rode wijn van de druiven- rassen Tempranillo, Graciano en Nlanzuela, gerijpt op eikenhout. In geur en smaak is naast fruit ook wat vanille terug te proeven. Een smaakvolle begeleider van gerechten waarin vlees centraal staat, of een lekker glas volle, droge rode wijn bij een kaasplankje. Wij kochten een grote partij van deze spectaculaire die wy u kunnen aanbieden voor 5.95 per fles. Bovendien geldt, zolang de voorraad strekt: RENSA Sherr> 0.75 liter I0K6E Jenever jNMESO^ icux liter DARK RUM HISH WHlSKf Jameson Irish YVhiske\ 0.7 liter Pernod Boot/ Rum Henkes Jonge Jenever liter 1 equila 0.7 liter v\ it/nruin Blanco 0.7 liter 0.7 liter afd. Den Helder biedt u vanaf september '96 In kleine groepen op verschillende niveaus Aanmelding en kennismaking met de docenten op dinsdag 3 september van 19.30-20.30 uur in d'Ouwe Ulo. Den Burg Inlichtingen tel 314645 Parkstraat 3,1791 CA Den Burg -Texel.Tel. 0222-312246 Een vrijstaand woonhuis (Hoofdweg 104 nabij De Cocksdorp) met houten garage/berging en 2500 m2 onder' en bijgelegen eigen grond, be- schutte tuin en vijverpartij. Indeling: entree tn ruime betegelde hal met toilet en trapopgang, badkamer met ligbad, ruime slaapkamer met kastenwand en in- bouwkluis, kleinere slaapkamer, woonkamer met open haardpartij, houtkachel en open slaande deuren naar ruime aangebouwde serre. Apart keukentje. Op de verdieping: overloop, twee slaapka mers en een bergruimte met CV-ketel. Bijzonderheden: de woning heeft een gas gestookte CV-installatie; mooie, beschutte tuin met vijverpartij, volières en kippenhok. Oplevering in overleg. Vraagprijs 465.000 kosten koper (Roggeslootweg 211 nabij De Cocks' dorp) met inpandige berging en circa 356 m2 onder- en bijgelegen eigen grond in vakantiecentrum De Krim. Indeling: entree in hal, badkamer met ligbad en toilet, slaapkamer, woonkamer met open keuken, open haard en open trap, toegang tot terras. Inpandige berging. Op de verdieping zijn twee slaapkamers. De bungalow (type B) heeft een gasgestook te CV-installatie en wordt opgeleverd inclusief inventaris, onder de lusten en lasten van de lopende verhuur. Onder be paalde voorwaarden is het mogelijk om de over de koopsom verschuldigde btw terug te vorderen. Vraagprijs 190.000 kosten koper inclusief inventaris, exclusief btw Zoekt u een huis? Kijk dan op de interactieve NVM informatiezuil in onze etalage: met de pijltoetsen op het raam laat u de computer de gewenste informatie presenteren! MAKELAARS IN ONROEREND GOED Vismarkt 7 1791 CD Den Burg telefoon (0222) 31 35 55 Telefoon in het weekend 0653 - 16 71 56 fax 31 39 46 Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend door. M P Wolf voor het veranderen/vernieuwen v e woning a/d De Houtmanstraat 71 te Den Burg (ontvangen 13-8-'96). M Maas voor het veranderen/vergroten v e woning a/d Rozendijk 24 te Den Burg (ontvangen 13-8-'96) H Hottentot voor het plaatsen ve garage a/d Langeveldstraat 5 te De Cocksdorp (ontvan gen 15-8-'96); D Jongeneel voor het plaatsen v e schuur/stal ling a/d Muyweg 49 te De Cocksdorp (ontvangen 15-8-'96); Libertel B V. voor het plaatsen v.e zend- en ontvangstinrichting t b v. mobiele telefonie a/d Badweg 32 te De Koog (ontvangen 19-8-'96) Tevens is een melding bouwvoornemen ont vangen van: J.C.P. Swarthof voor het vergroten ve serre a/d Noordwester 84 te Den Burg (ontvangen 15-8-'96) Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouwver gunningen worden gepubliceerd Afgegeven bouwvergunningen: Bungalowpark „Vredelusf voor het vergroten v e woning en kantoor a/d Califormèweg 97a te De Koog; J A. Veeger voor het bouwen v e. bedrijfswoning met kantoor a/d Maricoweg 2b te Den Burg. B. Trap voor het veranderen/vergroten ve wo ning a/h Schilderend 123 te Den Burg. R. Bakker voor het ver anderen v.e schuur a/d Herenstraat 48 te Den Hoorn, G Praamstra voor het plaatsen v.e. tuinhuisje a/d Hoefslag 17 te Den Burg Goedgekeurde meldingen bouwvoornemen Fam. Van Doorn voor het vergroten v.e zomerhuis a/d Bos- randweg 500 te De Koog. C J Zoetelief voor het plaatsen v.e schuurtje a/h Paelwerck 13 te Den Burg Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst met de werking van het besluit waartegen het is gericht. Wij wijzen u er op dat u de president van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar, kunt verzoeken een voorlopige voorziening te tref fen, Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2 12. Voornemen tot medewerking bouwplan De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en arti kel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te verlenen aan het bouwplan van; J Veltkamp beheer b.v. voor hel ged veranderen v.e nood- slachtplaats in dienstwoning met kantoor a/d Maricoweg 23 te Den Burg Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Voor het gebied waarin het perceel is gelegen, is een bestemmingsplan in voorbereiding Het bouwplan is overeenkomstig het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan De situatietekening ligt vanaf 26 augustus 1996 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage op kamer 0.12 van de sector Ruimte en Wonen van het gemeentehuis. Eventuele bedenkingen tegen het bovenbedoelde plan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemees ter en wethouders kenbaar worden gemaakt. 4 Openbare bekendmaking voor het plaatsen van kampeermiddelen De burgemeester van Texel maakt bekend dat bur gemeester en wethouders van Texel op grond van art. 53a, lid 2 van het Bestemmingsplan „Buiten gebied Texel" de volgende vrijstelling heeft ver leend voor het plaatsen van 1 kampeermiddel op het erf voor de periode 15 maart t/m 31 oktober voor een termijn van 1996 t/m 1998, aan: de heer M D Kuiper. Oosterenderweg 35 te Oosterend Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij burge meester en wethouders indienen. Het bezwaar schrift dient ten minste te bevatten, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden be sluit het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Het bo venstaande besluit ligt ter inzage bij de sector Ruimte en Wonen, kamer 0.12 van het gemeente huis. Tegemoetkoming reiskosten van en nai t Waddeneilanden voor studerenden Voor deze vergoeding komen diegenen in aanme king die; - rechthebben op studiefinanciering uit hoofden Hoofdstuk II Wet Studiefinanciering; - geen onderwijs volgen op één van de Wadden eilanden en - van wie de ouder(s)/verzorger(s) bij één van Waddengemeenten als woonachtig staat inge schreven. Aanvraagformulieren voor deze tegemoetkom» kunnen vanaf maandag 26 augustus aanstaand in het gemeentehuis bij de receptie worden t' haald. De volledig ingevulde formulieren kunnen tols terlijk 14 oktober 1996 opgestuurd worden ns de afdeling Burgerzaken of afgegeven worden a: de receptie van het gemeentehuis. Een kopie van de O.V.-jaarkaart, geldig van 1 n vember 1995 tot en met 31 oktober 1996, die' bijgevoegd te worden. Is de O.V.-jaarkaart reeds ingeleverd, dan dienl een kopie van het bewijs dat het Postkantoor i geeft bij te voegen. Heeft u in deze periode verschillende O.V.-jas kaarten gehad, zorg dan dat u van reeds mgefe verde O.V-kaarten een inleverbewijsje kuntove leggen. Formulieren die na 14 oktober ingeleverd zijn, w den niet meer in behandeling genomen. Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend dat zij voornemens zijn kapvergunning in gevolge artikel 5 van de Kapverordenmg Texel en overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, te verlenen aan: WomngstichtingTexel. voor het kappen van een zwarte els aan het achterpad tussen de woningen Willem van Beierenstraat 42 t/m 56 en Boogerd 18 t/m 30 wegens beschadiging wortels door aanleg riolering en beschadiging van een schuurtje De aanvraag om kapvergunning en een ontwerp van de beschikking op deze aanvraag, alsmede het advies van het hoofd van de afdeling Groen- beheer van Gemeentewerken Texel, liggen gedu- Voornemen toepassing Wet op de Ruimtelijk Ordening De burgemeester van Texel brengt ter i kennis dat burgemeester en wethouders vanTes voornemens zijn om met toepassing van de art' kelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orden» en 50. lid 5 van de Woningwet medewerking I verlenen aan het verzoek van: de directeur Gemeentewerken voor de aanleg van een 'f- pad langs de Limielweg Het verzoek is in strijd met het ter plaatse gelden» bestemmingsplan. Voor het gebied waarin help® ceel is gelegen is een bestemmingsplan in voc bereiding. Het verzoek is overeenkomstig he" voorbereiding zijnde bestemmingsplan. De situatietekening ligt vanaf 26 augustus l gedurende twee weken voor eenieder ter inzag op kamer 0.12 van de sector Ruimte en Won® van het gemeentehuis. Eventuele bedenkingen tegen het bovenbedoel verzoek kunnen gedurende de termijn van te'" zage legging schriftelijk aan het college van bui? meester en wethouders kenbaar worden gemat i 199 Elke werkdag mn 08.30 - 17.00 uur (ook 's avonds en in het weekeinde) voor verpleegkundige [huiszorg voor jeugdgezondheidszorg voor afspraken met de dieciste DJ Daar kun je mee lezen en schrijven! Weverstraat 17A, Oen Burg Wij leggen alle soorten bestratingen, van een eenvoudige oprit tot de O fraaiste tuinbestratingen. We komen graag even bij HOVI U langs om een geheel op Uw situatie toege- spitste offerte te maken, Voor info belt U: 31 43 93 uiteraard vrijbl ij vend. Gewoon HOVI, omdol een poor stenen nog geen strootje is. Vanaf de l.li SX versie is de Citroen Saxo standaard voorzien van o.a.: 5 versnellingen getinte ruiten 3e remlicht verstevigde kooiconstnicl speciaal side impact systeem centrale portiervergrendeling stuurbekrachtiging deelbare achterbank waarschuwingssignaal bij vergeten verlichli bumpers in de kleur van de carrosserie bestuurdersstoel met geheugenstand (niet op 5-deurs versie) renteloze uitgestelde betaling tot 1 juni 1997 kredietsom f 15.000,-) daarna mogelijkheid tot lage rentefinanciering de Citroen Saxo is er al v.a. f 21.890,- (l.li X versie) financieringsaanbod geldt» op de Citroen AX (v.a. f 19.990,-). Ga dus snel naar de Citroen-dealer voor meer informatie of een overtuigende proefrit. BIJZONDER CITROB AFGEBEELD: CIÏR0CN SAXO I 6 VTR (VELGEN OPTIONEEL) VA f 20.990. ACTIE LOOPT VAN IS JUU1996 TOT 31 AUGUSTUS 1996 RE&STRATIE UITEfiLUK 15 SEPTEMBER 19% FNANCtRHG 0» BASIS VAN 0E GEBfiUKELUKE BETAALPIXTA'GOWMAkDEN VAN CfTROÉNfltjjo it, RING NEDERlAJC (TOETSING BKR TE TIED PRU2EN tNCk. BTW. EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN VERWUOEJcNGSBUORAGE INCl 3 JAAR CITROEN ASSISTANCE EN 6 JAAR GARANTIE TEGEN CORROSSÏ VAN BINNENUIT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN CITROEN FREFEfttERT TC'A jy( rende vier weken voor belanghebbenden ter mzaj Binnen deze termijn kunnen deze belanghebbe s'' den hun zienswijze daarover, hetzij mondefc hetzij schriftelijk, aan burgemeester en wethoudt van Texel, Postbus 200, 1790 AE Den Burg, ke baar maken. De betreffende stukken zijn gedurende/ openingstijden van het gemeentehuis aanwezigt de afdeling Grondzaken, kamer 2.02 (bovenS verdieping). Nadere informatie telefoonnummer 362121,1» stel 276

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 8