Kunstzinnige kijk op „gewone" natuur 'j-m j Weekend Fair-trade expositie biedt veel keus ü£g A teso Film VOOR HET I Agenda TEXELSE couRANT - r *- Amnesty in actie Helderziende in Lindeboom 23 en 24 november Kerkdiensten zondag 24 november Sint brengt bezoek aan De Cocksdorp Lezingen bij Anbo NS-agentschap VVV opgeheven Burgwal afgesloten Lezing toekomst schapenhouderij Samuel Eddy in Question Plaza oud Papier A time to kill Even een pak SNERT halen in Havenrestaurant is wegens verbouwing gesloten VRIJDAG 22 NOVEMBER 1996 Sytske en Adriaan Dijksen gaan zelden zonder fotocamera op pad. Dat is te merken aan de expositie die vanaf zondag te zien is in Galerie Marianne aan de Nikadel in De Koog. Met veel gevoel voor details en bijzondere momenten slagen zij erin een kunstzinnige kijk te geven op de „gewone" natuur. De getoonde foto's gaan verder dan alleen het vastleggen van vogel, plantje of landschap Het natuur- minnende echtpaar dook op verzoek van galeriehoudster Marianne Mom- berg in het dia-archief om daaruit een ..artistieke" selectie samen te stel len De uiteindelijke keus is verras send en van een uitstekend niveau „Fotograferen is in feite niet meer dan licht vangen op de gevoelige plaat", relativeert Adriaan Dijksen. „Het leuke is om 'vreemd' licht te vast te leggen Daar moet je altijd op bedacht zijn. Je kunt moeilijk zeg gen vanmiddag ga ik eens een se rie mooie foto's maken. Het bijzon dere zit 'm altijd in momenten." Een wonderlijke wolkpartij, dat mosje verlicht door die ene zonne straal, dauwdruppels in een web met de spin in het hart., daar gaat het om. „Sytske is degene die van ons twee door de knieën gaat", lacht Adriaan. „Als het nodig is, ga ik zelfs op mijn buik voor een plantje liggen", vult Sytske aan Op de tentoonstelling zijn daarvan mooie voorbeelden te zien. Plantjes van een centimeter lijken zo een stuk groter en steken af tegen de lucht Verrassend is bijvoorbeeld de door haar „van onderen" gefotografeerde granaatbloemwasplaat, een zeld zame paddestoel die op Texel voor komt. Een topper is de opname van twee parende vlinders, gemaakt tij dens een vakantie in Costa Rica De foto is overgenomen in de nieuwe Grasdumen-agenda. Een blok ijs, gezien en gefotografeerd door Sytske Dijksen. Ook de vlinder met dauwdruppels mag er zijn „Gewoon bij ons in de tuin gemaakt. Sommige fotografen zetten de vlinder eerst een nacht in de koelkast om hetzelfde effect te bereiken, maar dat vind ik met spor tief. Voor mij is fotograferen een soort vriendelijke jacht." Sytske Dijksen werkt veel met de macro-stand op haar camera voor detailopnamen Adriaan gebruikt menigmaal de 500 mm telelens, die hij als vogelspecialist standaard bij zich heeft In voorjaar en zomer is hij een echte vroege vogel; het och tendgloren leent zich goed voor mooie plaatjes. Ook laat hij zich als fotograaf graag door het lage avond licht inspireren. Daarvan zijn op de expositie diverse fraaie voorbeelden te zien. De foto's, die zijn ingelijst met hulp van Jan Smit, hangen in elk geval tot en met de kerstvakantie in Gale rie Marianne Zondag van 14 30 tot 16 30 is de opening, waarbij alle belangstellenden welkom zijn. De Texelse werkgroep van Amnesty International heeft het „schrijven aan gevangenen" her vat. Deze maand kan worden ge schreven naar mensen die om politieke redenen vastzitten in de gevangenissen van Tunesië, Tsjaad en Venezuela. Voor de adressen en voorbeeld brieven kunnen belangstellenden terecht bij Leme Bremer, Kotter- straat 21, Oosterend, tel 31 86 72. Schrijven is voor Amnesty één van de meest belangrijke vormen van actievoeren tegen de schending van mensenrechten De brieven worden gericht aan de autoriteiten van de desbetreffende landen. Ook is het mogelijk om gevangenen een (kerst)groet te sturen, per kaart of per brief. Door een persoonlijke groet komen de gestraften zelf ook aan de weet dat ze met zijn verge ten. Deze steun hebben ze hard nodig. De Texelse werkgroep heeft een groetenlijst met namen en adres sen. Ook beschikt de groep over tips die ervoor zorgen dat de groet daad werkelijk bij de gevangene aankomt. Voor meer informatie: Willem Witte, Oesterstraat 17, Oosterend. tel. 31 88 70. Ook kan men zich daar aan melden als lid. Helderziende Henny Hoogland uit Den Oever is zondag 1 december te gast bij spiritueel Centrum Aurora De in de Noordkop bekende paragnost verzorgt om 14.00 uur een optreden in De Lindeboom. Hij ba seert zijn voorspellingen op meege brachte bloemen en andere voorwer pen, die minstens drie dagen bij de bezoekers in huis moeten hebben gestaan. De entree is een tientje (le den 7,50). HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds J ter Haar; herdenking overledenen, uitzending via RadioTexel. De Waal: geen dienst De Koog: 9.30 u. ds H R Betting Den Hoorn: 11 00 u ds. H R Betting. Oosterend: 10.00 u. Waddencombinatie in De Cocksdorp Oudeschild: 10.00u Waddencombinatie in De Cocksdorp. De Cocksdorp: 10.00 u. Waddencombinatie; ds E J. Vledder. viering Heilig Avondmaal en herdenking van overledenen GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10 00 u. ds. FJ Daane, afsluiting van het kerkelijk jaar. 19.00 u ds.J. Vonk (ruildienst); uitz. via De Lichtboei. Oosterend: 10.00u ds.J. Vonk, viering Heilig Avondmaal. 19 00 u ds. FJ. Daane; voorzetting Heilig Avondmaal GEREFORMEERDE GEMEENTE In de kerkgebouw Schoolstraat, Oosterend 10.00 en 16 00 u dienst GEREFORMEERDE KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg 15.00 u. afsluiting kerkelijk jaar en Menno 500 jaar; uitz. via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg: 10.00 u. Br B Piet uit IJmuiden ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: zaterdag 19.30 u. herenkoor, uitzending via De Lichtboei. Zondag: 10.45 u dameskoor De Koog: zo. 9.30 u JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg Openbare lezing: 10 30 u „Blijtt staan en ziet de redding van JehovahWachttorenstudie: 11.20 u. „De ongehuwde staat - een deur tot activiteit zonder afleiding14.00 u. Russische lezing: „Handel verstandig nu het einde nadert Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdag voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen: DokterW.Vos, Haffelderweg 2, Den Burg tel. 312023 Tandartsen: Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreekuur zaterdag en zondag om 18 00 uur precies in het tandheel kundig centrum. Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongeval len of bloedingen is een tandarts bereikbaar via een van de volgende telefoonnummers: 313086 (R Heerenveen), 314727 (P Meuleman). 314669 (C M van Karsen) of 312270 (J.G de Winter) Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging): Kruiswerk Kop van Noord-Holland. afdelingTexel. voor verpleegkundige thuiszorg op werkdagen, 's avonds en tijdens het weekeinde. Centraal Meldpunt 06-8998828 Spreekuur jeugdgezondheidszorg (iedere werkdag van 8.30-9.00 uur), telefoon 313241 Het uitleenmagazijn/ servicepunt in het wijkgebouw aan de Schoonoordsingel 24 is elke werkdag tussen 13.00 -14 00 uur geopend, telefoon 313241 Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voordringende hulp in het weekend en buiten de spreek uren: 314152 Spreekuur maandag t/m vri|dag 9 00-10.00 uur. StichtingThuiszorgTexel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Kraamhulp: Voor directe kraamhulp opTexel en na poliklinische bevalling. Kraamcentrum Noordhollands Noorden Den Helder, tel 0223-637744 (24 uur bereikbaar) Nuttige adressen: Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen 06-11 Politie: Keesomlaan 4a. Den Burg Het bureau is dagelijks open van 9.00 tot 17 00 uur. Telefoon tijdens kantooruren 322188, buiten kantooruren 072-5122222 Bij spoedeisende gevallen- 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 322188 Dierenartsenpraktijk: Keesomlaan 11Den Burg Alleen in spoedgevallen, tel. 312527 VerslavingsproblemenVoor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen, tel 319413 (De Nieuwe Skuul). Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwemmers in nood: tel. 316270. Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 312066 Kunstgebitreparatie: TandtechmekVan Kralingen (samenwerkend met het tandheelkundig centrum, vergoed door het ziekenfondsen particulier praktijk), tel. 312069, b.g.g 06-52804779 Tandtechmek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 310605 Apotheek: Weverstraat 95. Den Burg Tel. 312112. Maandag t/m vrijdag 8 00-18 30 uur. Zaterdag 10 00-13.00 en 15 00-17 00 uur. Zondag 11 00-12 00 uur en 16 00-17 00 uur Buiten die tijd alleen voor spoedeisende gevallen Vrijdag 22 november In De Witte Burcht wordt vanaf 20.00 uur ruilbeurs gehouden door de verzamelaarsafdeling van de historische vereniging In Cinema Texel draait om 20.30 uur .A Time to Kill" Dorpshuis d'Ouwe Ulo in Den Burg biedt overdag en 's avonds onderdak aan tientallen siervogels van „Op Eigen WiekenEntree gratis. Kotex houdt de jaarlijkse tentoon stelling van konijnen, hoenders, duiven en eenden in het club gebouw in De Mars. Officiële ope ning om 19,30 uur. voor publiek open van 20 30 tot 22.00 uur Zaterdag 23 november Vanaf 10 00 uur worden in Den Burg statiegeldflessen en munten opgehaald ten bate van het Kema- project van World Servants Kotex houdt van 10.00 tot 22.00 uur de grote show in het club gebouw in De Mars De tentoonstelling van vogelclub Op Eigen Wieken is weer te be zoeken in d'Ouwe Ulo. De jeugdbrandweer houdt van 14.00 tot 16.00 uur open dag op het terrein van Gemeentewerken aan de Keijserstraat. Onder an dere met demonstraties op het gebied van de hulpverlening. Pu bliek mag zelf spuiten. Sint Nicolaas bezoekt om 12.30 uur De Cocksdorp De rondgang met het Koninklijk Texels Fanfare eindigt bij Het Eierlandsche Huis. De toneelgroep van SVC geeft om 20.00 uur een uitvoering in Het Eierlandsche Huis. In Cinema Texel draait om 20.30 uur ,.A Time to Kill". Zondag 24 november In manege Akenburg worden van 9.15 tot 19 30 uur dressuur- wedstnjden gehouden, toeganke lijk voor publiek Voor een ATB veldtoertocht (in het kader van de serie veldtoert- ochten Noordholland) kan tussen 9.30 en 10.00 uur worden gestart op de veerhaven van 't Horntje. De Kotex-show van kleine dieren is vandaag van 11 00 tot 17 00 uur voor het laatst te bezoeken In d'Ouwe Ulo is de derde en laat ste tentoonstellingsdag van Vogelclub Op Eigen Wieken De atletiekvereniging houdt een trimloop. Start bij boskiosk Het Turfveld. Jeugd 11 00 uur, overi gen 11.15 uur. Inschrijven vanaf 10 30 uur Tussen 11.00 en 12.40 uur is de maandelijkse uitzending van TV Texel. Herhaling om 14.00 en 17.00 uur. In Galerie Marianne aan de Nikadel in De Koog begint de foto- expositie van Sytske en Adriaan Dijksen Openingsbijeenkomst 14 30 tot 16.30 uur. Het Utrechts Byzantijns koor treedt om 15.15 uur op in de R.K. kerk in Den Burg. In de serie „Texelaars vertellen en lezen voor uit eigen werk" treedt Daan Welboren om 16.00 uur op in de serre van café De Twaalf Balcken. Cabaretier Job Schuring brengt alsnog zijn voorstelling „Eindelijk" in theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn; aanvang 20 30 uur. In Cinema Texel draait om 20 30 uur ,,A Time to Kill". Maandag 25 november TV Texel herhaalt de maandelijke uitzending om 8.00, 13.00 en 17.00 uur. De Christelijke Plattelands vrouwen komen om 14.30 uur bij een in De Poort bij de Gerefor meerde kerk in Den Burg. Maatschappelijk werkster E Bak- ker-Boerhorst verzorgt een lezing. Voetbalvereniging Texel '94 houdt najaarsvergadering in De Klets- keet. In Cinema Texel draait om 20 30 uur „A Time to Kill". Dinsdag 26 november TV Texel herhaalt de maande lijkse uitzending om 8 00, 13.00 en 17.00 uur. In het Gemini ziekenhuis in Den Helder wordt een themaochtend voor borstkankerpatiënten gehou den, aanvang 9.30 uur in vergaderkamer 4 noord/zuid. Deelnemers kunnen zich op de dagen tevoren aanmelden via te lefoon 0223-611226 tussen 9.00 en 15 00 uur. In De Lindeboom wordt een themaochtend gehouden „Thuis- zorg-Kruiszorg" van de Overkoepeling van Vrouwen organisaties Entree (5,-. Samen met de dorpscommissie van De Koog houdt het college van b en w een openbare verga dering in dorpshuis De Hof, aan vang 19 30 uur. In dorpshuis d'Ouwe ULO houdt de vereniging Tien voor Texel jaar vergadering, aanvang 20.00 uur Ook niet-leden zijn welkom De dialectafdeling van de Histori sche Vereniging komt om 20.00 uur bijeen in d'Ouwe ULO Ook met-leden welkom. In Cinema Texel draait om 20.30 uur „Les Miserables". CDA-gedeputeerde J Verburgh houdt een openbare spreekbeurt in hotel De Lindeboom, aanvang 20 30 uur. Woensdag 27 november De ANBO heeft najaars vergadering in De Buureton, aan vang 14.30 uur Opticien Jan Wmnubst houdt na het huishoude lijke gedeelte een lezing over bril len en andere optische hulpmid delen en Hans Zijm van het beveiligingsbedrijf BeST over vei ligheid in en om huis. In Cinema Texel draait om 20 30 uur „Les Miserables" Vrijdag (heden) wordt tot 16 30 uur vrij veel drukte verwacht, dus kans op enige wachttijd Er wor den echter geen extra afvaarten gemaakt De eerstvolgende dag dat een reserveboot wordt ingezet is vrijdag 20 december bij hel begin van de kerstvakantie. De „Molengat" vaart tot begin de cember als dienstboot, de „Schulpengat" ondergaat intus sen een onderhoudsbeurt. In verband met de verbouwing van de verkeerstoren van 't Horntje is deze tot en met 12 de cember buiten gebruik Bediening van de slagbomen op het opstelterrein is daardoor onmoge lijk De opstelling van de auto's zal worden geregeld met pilonen en extra mankracht Gerekend wordt op begrip en medewerking van de klanten In verband met de verbouwing van het hoofdkantoor is het kan toor tijdelijk gevestigd in een con tainer aan de westkant van het gebouw. De wachtruimte en de toiletten zijn in verband met de verbouwing ook afgesloten. Aan de oostkant van het hoofdkantoor staan containers met vervan gende wachtruimte en toiletten. Hoogwater te Oudeschild Vr. 22 5 25 en 18.10 u. Za. 23 6.30 en 19.05 u Zo 24 7.35 en 20.04 u. Ma. 25 8 15 en 20.56 u. Di. 26 9.04 en 21.00 u. Wo.27 9.20 en 21.30 u Do. 28 9.30 en 22 05 u. Vr. 29 10.10 en 22.50 u. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoogwater De zon komt 24 no vember op om 8 14 u en gaat onder om 16 36 u„ 25 november volle maan 26 november spnngtij Maandag begint in het raadhuis de jaarlijkse Fair Trade Wereld winkeltentoonstelling. Tot en met 9 december kan het publiek hier zijn keus maken uit een bonte ver scheidenheid aan eetbare en niet- eetbare artikelen, afkomstig uit ontwikkelingslanden. De artikelen zijn met alleen mooi, bijzonder en milieuvriendelijk maar ze zijn geproduceerd volgens een systeem dat ervoor zorgt dat de winst voor een redelijk deel terecht komt bij de producenten zelf veelal arme boeren die zich hebben vere nigd in coöperaties. Dezelfde spul len zijn in principe ook verkrijgbaar bij de Wereldwinkels in de Kogerstraat in Den Burg en de Anker straat in Oosterend maar voor deze tentoonstelling is een extra grote collectie, dus met meer keus, bijeen gebracht. Dat gebeurt bewust in deze tijd van het jaar Veel artikelen zijn geschikt om als origineel ge schenk te dienen ter gelegenheid Sinterklaas en zijn zwarte pieten brengen morgen een bezoek aan De Cocksdorp. De goedheiligman arri veert om 12 30 uur via de Molenlaan Aan het begin van het dorp wordt hij opgewacht door de drumband van het Koninklijk Texels Fanfarecorps. KTF voert het gezelschap aan tijdens een rondrit door het dorp. Eindpunt is het Eierlandsche Huis waar de sint ruimschoots de tijd neemt voor de kinderen. van Sint Nicolaas of Kerstmis Een greep uit het assortiment sier- bloempotten uit Bangladesh, servet ringen uit Sri Lanka, plunjetassen uit Guatemala, kralen armbanden uit Zimbabwe, allerlei sieraden uit India en Indonesië, een kerstgroep uit Peru, diverse soorten kleding uit Guatemala, Thailand, Peru Indone sië en Bolivia, etc Ook worden veel ,,food"-artlkelen getoond en ver kocht, waaronder diverse wijnen koffie, thee, honing, chocolade, krui den etc. De ouderenbond Anbo houdt woens dag om 14.30 uur najaarsvergadering in De Buureton. Na het huishoude lijke deel houdt J. Winnubst een le zing over brillen en andere optische hulpmiddelen Na de pauze spreekt Hans Zijm van beveiligingsfirma BeST over de veiligheid in en om huis. Tijdens de expositie worden perma nent twee videofilms vertoond, over de produkten en over de FairTrade- organisatie. Alles wat wordt getoond is ook te koop. Wie veel keus wil hebben moet dus snel komen Nabestellen van reeds verkochte artikelen is moge lijk, maar lang met altijd kan levering worden gegarandeerd De expositie is op werkdagen open van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur. De Nederlandse Spoorwegen beëin digen het agentschap in het VVV- kantoor in Den Burg. Jarenlang zijn door de VVV-medewerkers trein kaartjes verkocht. De geringe omzet was voor de NS aanleiding het con tract met ingang van 1997 op te zeg gen. Texelaars moeten in het vervolg hun treinkaartje op het station in Den Helder kopen. Wegens werkzaamheden zal de Burgwal in Den Burg komende woensdag de hele ochtend voor alle verkeer zijn afgesloten. Kandidaat-voorzitter Boersma vï de schapenvakgroep van de LTO houdt maandagavond om 20.00 uii een lezing over de toekomst van 4 schapenhouderij. De bijeenkom; wordt gehouden in „Bosch en Zee Met een optreden van de lerse blues folk-gitarist Samuel Eddy op zatei dag 30 november heeft Question Plaza een oude bekende in hut gehaald. Veel Texelaars zullen zid de optredens van de Ier nog her» neren. Dezelfde avond speelt de Vï Beurden Band, met zangere Belinda van Diesen en de gebros ders Van Sambeek. Samuel Eddi heeft zich met zijn band toegeleg; op het stevige folkgenre. Met zij band toerde de muzikant door Eu ropa met bekende popartiesten Johnny Winter, Eric Burdon, Jok Mayal en Nils Lofgren Hij produ ceerde twee CD's, „Samuel Eddy en „Strangers on the Run" De pa pulariteit van zijn band groeit snd De entree van het concert, dat stz rond 21.30 uur, is tien gulden Iedere zaterdag haalt Scouting Texel in Den Burg oud papier op Bewo ners wordt verzocht de bundels en dozen voor 10.00 uur aan de straat te zetten, zoveel mogelijk op de container-verzamelplaatsen. Komende zaterdag wordt het oud pa pier opgehaald in de volgende stra ten: 4. Wilhelminalaan, Witte Kruislaan, Wagemakerstraat, Schoonoordsingel en Burgerhoutstraat. Oosterend De papiercontainer van gym vereniging Oosterend staat zater dag de hele dag (8.00-18.00 u.) op de hoek Slotskolk/Kotterstraat. Oud papier en karton moet gebun deld worden aangeleverd. A time to kill is het schrijvers debuut van advocaat John Gris ham. Drie van zijn later ge schreven boeken werden al verfilmd, met zonder uitzonde ring een serie A-sterren in de hoofdrollen: The Firm, The Pelican Brief en The Client. A time to kill is de vierde en aan de vijfde, The Chamber, wordt op dit moment gewerkt. Het thema van A Time to kill is zeer beladen. Een zwarte man komt in de beklaagdenbank te recht nadat hij twee blanken heeft neergeschoten die zijn 10-jarige dochter hebben verkracht De advocaat die hem verdedigt is nog jong en vol ambitie en krijgt aan deze zaak zijn handen vol omdat de openbare aanklager (Donald Sutherland) niet van wijken wil weten Daarbij laat de blanke bui tenwacht in Mississippi hem ook met met rust: dreigementen en aanslagen ontregelen zijn privé- leven en dat van degenen die hem bijstaan, en drukken zijn huwelijk naar het randje van de afgrond De hamvraag van de film is1 waar houdt het recht op en begint het onrecht Vrijdag t/m maandag 20.30 uur. LES MISERABLES Les Misérables is een prachtige film van de franse meester Claude Lelouche (Un Homme et une Femme Les Uns et les Autres) die het verhaal van Victor Hugo plaatst in de Tweede Wereldoor log Een ex-bokser die eigenaar is van een verhuisbedrijf brengt de spullen van een joods gezin naar een onderduikadres Omdat ze vrezen ontdekt te worden, reist het gezin -vader, moeder en doch ter Salomé- in de verhuiswagen mee. Als hem onderweg wordt voorgelezen uit Les Misérables, gaat analfabeet Fortin zich meer en meer verwant voelen met de hoofdpersoon Jean Valjean. Salomé wordt, zogenaamd als Fortins dochter in een klooster school ondergebracht. Haarvader en moeder worden bijna het slachtoffer van een massa-exe cutie, waarna ook hun levens zich tijdelijk scheiden. Fortin ontwik kelt zich op het scherpst van de snede tot verzetsheld. Geniet met Cinema Paradiso van de meesterhand van Claude Lelouche en vooral van de drie „hoofd"rollen van Jean-Paul Belmondo: de bokster Fortin, de vader van Fortin en Jean Valjean. Dinsdag en woensdag 20.30 uur. Samuel Eddy (ADVERTENTIE) EtXc^c Telefoon 31 48 90 TeXel ('t Hurntjc).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 2