jrtl Decembermaand Feestmaand Q De makelaars bieden aan: mu JE GELD AUTOBEDRIJF D. NAGY, ffiigl! Eelman eerwaarden I berichten OOSTEREND... zo gek nog niet!! FOTO DE WAAL I I I I I I I I I I TEXELSE^ C0URANX Hoofdprijs: 750 gulden 2e prijs: 500 gulden 3e prijs: 250 gulden 4e t/m 6e prijs: 100 gulden aan Strenderkadobonnen 7e t/m 10e prijs: 50 gulden aan Strenderkadobonnen WAT MOET U DOEN? ■J LI 1^ klaar X GEZONDHEIDS- WIJZER pv~. Daar kun je mee lezen en schrijven! Een geschakelde bungalow Qefeliciteerd! Halfvrijstaand woonhuis Op zoek naar een huis iwmcumm mi ctrm\ x. m jzjj cao Ruigendijk 2, De Koog, tel. 0222-31 7567. I Kado's IN ALLE VORMEN EN KLEUREN Vervallen spreekuren Ruimtelijke ordening Voorbereidingsbesluiten ■4i. Openbare bekendmaking Openbare bekendmaking -"X Wet milieubeheer E^tej kennisgeving BESLUIT '00 VRIJDAG 22 NOVEMBER 1996 STRENDER STUVER Doe mee met de door de Oosterender winkeliers georganiseerde Decembermaand-Feestmaand-aktie met de volgende prijzen. In het bestaande zegelsysteem van de Strender Stijver wordt vanaf dinsdag 26 november de rood-witte zegel uitgegeven. Elke volle kaart met deze kleurzegel, voorzien van naam en adres, dingt mee naar bovenstaande prijzen en u behoudt evengoed uw spaarwinst van 25%. Deelname aan deze aktie is onbeperkt en duurt tot en met dinsdag 23 december, waarna de trekking plaats zal vinden op maandag 6 januari. Doe in deze periode zéker uw boodschappen in Oosterend, want hoe meer kaarten u inlevert, hoe meer kans! De Robbedoes Bakkerij 't Gouwe Boltje Slijterij De Jong Supermarkt Gé Koot Slagerij Dros Kadoshop De Pepermolen Bakkerij Timmer Buurtwinkel Ria Trap Rentenaar (huish., doe-het-zelf. kado-artikelen) Vergunning is verleend door K.v.K. te Alkmaar nr. 37-96-509 d d. 20 november 1996 Foto's in 1 I al voor cent en GRATIS nieuwe FILM Fujicolor Lab EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF Voor alk informatie over ziekte, gezondheid en gezondheidszorg. Elke werkdag van 09.00-17 00 uur telefoon (0223) 650135 Weverstraat 17A, Den Burg ^■rwjui i -< (Bernhardlaan 102 in Den Burg) met garage/berging en 360 m2 onder' en bijgelegen eigen grond, gelegen in een rustig hofje. Indeling: hal/entree met garderobe, woonkamer met open haard en gedeeltelijk open keuken, schuitpui naar geheel omslo ten tuin, gang met toilet, drie slaapkamers, badkamer met ligbad waarboven douche en garage/berging met loopdeur. De woning heeft een aardgasgestookte CV- installatie en een zonnige achtertuin. Op levering is op korte termijn mogelijk. Vraagprijs 350.000 kosten koper Wij wensen Hans en Marijke morgen een prachtige dag toe. (Schoudieck 5 in Den Burg) met 279 m2 onder- en bijgelegen eigen grond en aangelegde tuin. Indeling: hal/entree met toilet, woonkamer met moderne open keuken. Bijkeuken. Garage met extra tuindeur. Zonnig gelegen beschutte tuin. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers, een badkamer met tweede toilet en ligbad waarboven douche. Vaste trap naar ruime zolderverdieping. De woning heeft een aardgasgestookte CV- installatie. Oplevering in overleg. Vraagprijs 325.000 kosten koper Kijk dan op de vernieuwde interactieve NVM- informatiezuil in onze etalage met nieuw groot beeldscherm: met de pijltoetsen op het raam laat u de computer de gewenste informatie (met foto's) presenteren! MAKELAARS IN ONROEREND GOED Vismarkt 7 1791 CD Den Burg telefoon (0222) 31 35 55 lax 31 39 46 Telefoon in het weekend: 065.3 - 16 71 56 [en Citraèn Sm Sdeors voor Oe prijs van een 3-deurs. Uw lloaocièle actie voerdeel 380, I MBJftfLU fen Citroen HM Break voor de prijs van een Citroen HM Bertlne (5-deurs). Uw linencièle aclievoordeel ma*, 3.550,- Htltml X SBHs* Het is volop acbe bij de Citroen-dealer. Een Citroen ZX Break, Xantia Break of XM Break voor de prijs van een Berline (5-deurs) Een Citroen Saxo 5-deurs of ZX 5-deurs voor de pnjs van een 3-deurs. f 1 000, gratis accessoires of f 500,- korting op de Citroen Saxo 3-deurs en ZX 3-deurs, Xantia Berline en XM Berline en de Citroen Evasion. Renteloze uitgestelde betaling van maar liefst f 15.000,- op de Citroen AX, ZX en Saxo tot 1 januari 1998. Kortom, meer Citroen voor uw geld. Dus kom snel bij ons in de showroom langs en vraag naar de acüevoorwaarden Alvast tot ziens 0 BIJZONDER CITROEN JtWiTt TCGCN CC cma m Waddenvereniging voor jong en oud Ontdek de verras sende mogelijkheden in de Waddenwinkel. Drukkerij L&R drukt ze wel PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN BURG TELEFOON 0222 - 362630 Op dinsdag 26 november 1996 vervallen de spreek uren van de burgemeester en wethouder Eelman. Afgegeven bouwvergunningen J van Maldegem voor het plaatsen v.e. garage/berging a/h Schil derend 90 te Den Burg. F Hopman voor het bouwen v e. dienst woning a/d Spmbaan te Den Burg; J Veltkamp beheer b v voor het veranderen v.e. noodslachterij tot bedrijfswoning a/d Maricoweg 23 te Den Burg, JW Geus voor het plaatsen ve dakkapel a/h Schilderend 17 te Den Burg Goedgekeurde meldingen bouwvoornemen G. van Woensel voor het plaatsen v.e serre a/h Keidelplein 15 te De Cocksdorp; C.J. Ellen voor het plaatsen ve tuinhuisje a/d Koningsweg te Oosterend. Mevr C PL'Heida Aumerie voor het vergroten v.e zomerhuis a/d Roggeslootweg 181 te De Cocksdorp. Afgegeven sloopvergunningen O Kikkert voor het slopen van recreatieve onderkomens a/d Kikkertstraat 4 te De Cocksdorp; J van der Mijl voor het slopen v.e zomerhuis a/d Bosrandweg 273 te De Koog Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaar schrift bij burgemeester en wethouders indienen Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit Het bezwaarschrift schorst met de werking van het be sluit waartegen het is gericht. Wij wijzen u er op dat u de president van de Arron dissementsrechtbank te Alkmaar, Sector Bestuurs recht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar, kunt verzoe ken een voorlopige voorziening te treffen Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken Bezwaren kunt u pas indienen als de bouw vergunning is verleend. Verleende bouwvergunnin gen worden gepubliceerd. De burgemeester van Texel maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van de gemeente Texel bij besluit de dato 13 november 1996 wijzigingen van bestemmings plannen in voorbereiding heeft verklaard voor de op de bij dit besluit behorende kaarten aangegeven gebieden betreffende: Peperstraat 51 te Oosterend, Slotskolk te Oosterend; De Zes 2a te Den Burg; Perceel nabij de Slufterweg te De Cocksdorp. De besluiten liggen met de bijbehorende kaarten vanaf 25 november 1996 voor eenieder ter inzage op de gemeentesecretarie, sector Ruimte en Wonen, kamer 0.12. Groeneplaats 1 te Den Burg. Vanaf 2 december aanstaande liggen tot het einde van de beroepstermijn dagelijks van 8 30 tot 12 30 uur ter inzage op de afdeling Milieubeheer in het gemeentehuis (bovenste verdieping, kamer 2.05): de vergunning en alle daaraan voorafgegane openbare stukken Desgevraagd kunnen ter inzage gelégde stukken ook buiten de gebruikelijke openingstijden worden inge zien en toegelicht. Uitsluitend: - wie tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen het aan de vergunning voorafgegane ontwerp-be- sluit, - wie bedenkingen hebben tegen eventuele afwijkin gen van de milieuvergunning ten opzichte van het ontwerp-besluit, - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen tegen het ont werp-besluit te hebben ingebracht, kunnen tegen de verleende milieuvergunning beroep instellen. Met ingang van de dag na de datum van de ter in zage legging, is binnen zes weken administratief beroep mogelijk bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage Wie in beroep is gegaan, kan binnen de beroeps termijn de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht spraak verzoeken een voorlopige voorziening te tref fen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Nadere informatie: afdeling Milieubeheer, telefoon (doorkies)nummer 362188. Burgemeester en wethouders van Texel maken in gevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend door Mevr Bakker-Kroon voor hel vergroten v.e woning a/d De Zes 4 ie Den Burg (ontvangen 11-11- 96). A van den Berg voor het ver bouwen ve woning a/h Schilderend 28 te Den Burg (ontvangen 12-11 '96). M Koorn voor het bouwen v e opslagschuur a/d Nieuw- landerweg 41 te De Waal (ontvangen 13-11 -'96) H Mensink N Bekkmg voor hel veranderen/vergroten v e. woning a/d Waalder- straal 66 (e Den Burg (ontvangen 14-11-'96) A. de Smit voor het bouwen v.e broeikasje a/d Schorrenweg 60 te Oosterend (ont vangen 18-11- 96): J van der Star voor het bouwen van twee ap partementen a/d Polderweg 29 Ie De Waal (ontvangen 18-11 '96). J. Knecht voor het vergroten v.e zomerhuis a/d Californieweg 97a te De Koog (ontvangen 18-11- 96) M Betsema voor het bouwen ve berging a/d Kortbaeck 1 te Den Burg (ontvangen 18-11 -'96). W.J Reuvers voor hel veranderen/vergroten v e woning a/d Ruigen dijk 22 te De Koog (ontvangen 18-11 -'96). PJ Zuiphen voor het bouwen v e garage a/d Vuurbaeck 16 ie Den Burg (ontvangen 18- 11-'96) Tevens is een melding bouwvoornemen ontvangen van: De Recreatiestichting Texel voor het vergroten v.e kantoor a/d Boodtlaan 80 te De Koog (ontvangen 13-11 '96) De burgemeester van Texel brengt ter openbare ken nis dat burgemeester en wethouders van Texel voor nemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te verlenen aan de bouwplannen van: de heer A Lap voor het bouwen v.e dienstwoning a/d Mokweg 10 ie Den Hoorn Bouwbedrijf Vermeulen voor hel bouwen ve bedrijfs- schuur a/d Slotskolk te Oosterend. H Gerrits voor het vergroten v.e berging a/d Zes 2a te Den Burg. De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse gel dende bestemmingsplannen Ter plaatse zijn voor bereidingsbesluiten van kracht cq is een bestem mingsplan vastgesteld De plannen zijn overeenkom stig de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen c.q. het vastgestelde bestemmingsplan. De situatietekeningen liggen vanaf 25 november 1996 gedurende twee weken voor eenieder ter in zage op kamer 0 12 van de sector Ruimte en Wo nen van het gemeentehuis Eventuele bedenkingen tegen de bovenbedoelde plannen kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemees ter en wethouders kenbaar worden gemaakt. (Artikel 8 6 en Hoofdsluk 20 Wel milieubeheer juncto Afdeling 3 5. 3 6 en Hoofdstuk 6 Algemene wel bestuursrecht Titel II Wet op de Raad van State junqto Hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht) Burgemeester en wethouders van Texel maken be kend dat zij vergunning op grond van de Wet milieu beheer hebben verleend aan: Noordhollandse Asfaltcentrale B V te Avenhorn voor een asfalt- centrale met een op- en overslag op Haven 21 te Oudeschild In het belang van de bescherming van het milieu zijn voorschriften aan de vergunning verbonden. KAN AAN UW DEUR VOORBIJ GAAN Veel ongeadresseerd reclamedrukwerk belandt van de brievenbus ongelezen en rechtstreeks op de oud- papierstapel. Dat is zonde. Voor de reclamemaker en voor het milieu. Wilt u geen ongevraagd reclame-drukwerk, maar wel de huis-aan-huts bladen en aanverwante zaken, zo als de gemeentegids, ontvangen, dan kunt u een NEE-JA-sticker op uw brievenbus plakken Wilt u niks ongeadresseerd, niks ongevraagd in de brievenbus, dan brengt een NEE-NEE-sticker ver lichting En wilt u ook niet langer, weliswaar geadres seerde, maar ongevraagde post ontvangen dan kunt u een ongefrankeerde kaart of brief sturen naar de reclamebranche-organisatie DMSA, Antwoordnummer 666, 1000TL Amsterdam, met de mededeling dat u geen prijs stelt op geadres seerd reclame-drukwerk en dat u op de Antwoord nummer 666-lijst geplaatst wilt worden Vergeet met uw naam, adres, postcode en woon plaats te vermelden Na 5 jaar en bij verhuizing moet u dit verzoek herhalen De NEE-JA-stickers worden door D.M.S.A. beschikbaar gesteld en zullen - bij tijdige levering - tegelijk verspreid worden met de Texelse Telefoongids voor 1997. Wilt u zo lang met wachten, dan kunt u een NEE-JA- sticker ophalen bij de receptie in de hal van het ge meentehuis of bij de Afdeling Milieubeheer, kamer 2.05, bovenste verdieping. NEE-NEE-stickers wor den uiteraard met huis-aan-huts verspreid, maar zijn ook op genoemde plaatsen verkrijgbaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 8