HEMA )eel jeugd Cocksdorp niet neer welkom in jeugdhonk Cjroen Tjwartsjexels L. bruna lan huizenbouw locatie tentenaar in de ijskast TEXELSE M COURANT Grote zoekactie op wad naar vermiste speedboot Hoogwerker beleeft vuurdoop lonk bij Eierlandsche Huis tijdelijk gesloten Frontale botsing na passeren verkeersremmer - Diplomazwemmen SUPER DE BOER TEXELSE^COURANT Autocross: na regen schijnt de zon Moelands loopt crossrecord Vier reddingboten hele nacht in touw Politie Pakt a man op in De Koog Gemeente verkoopt grond voor zendmast Jachthavens 'GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11700 DINSDAG 6 AUGUSTUS 2002 innen om op de plek van garage itenaar in Oosterend woningen bouwen staan op een zeer laag je. Eigenaar Adrie Rentenaar liet teren weten momenteel geen iele interesse te hebben in een buizing naar garage Reij aan de rnhardlaan in Den Burg. 'De mdweer zit er nu. Het bedrijf is ir twee jaar verhuurd aan de neente, met een optie op drie r. Over die nieuwe hulpverle- gspost is nog veel te doen. Het me niet verbazen als de brand er er nog wel een tijdje langer was oud-wethouder Daan hilling die zich vorig jaar sterk akte voor de verhuizing van ntenaar naar Den Burg. Woning uw op de plek van de huidige ga- je aan de Peperstraat zag hij als i vooruitgang voor de buurt en een ma mbreidingslocatie voor wo- igbouw. De plek van de garage in n Burg noemde hij een 'prima al ternatief'. Rentenaar gaf aan dat de plannen zich nog in een pril stadium bevonden, maar dat aangescherpte milieueisen en de plek van het bedrijf midden in het dorp verhuizing aan trekkelijk maakten. 'Maar op het ogenblik is Den Burg voor mij niet in beeld', zei hij gisteren. 'Het plan voor woningbouw op deze plek zit diep in de ijskast.' Volgens Reij staat de ga rage in Den Burg nog steeds te koop. 'Het is voor twee jaar verhuurd aan de gemeente, met een optie op drie jaar. Maar de burgemeester streeft naar twee jaar.' Diplomazwemmers duiken vrijdag avond in het water van zwembad Molenkoog, waar voor de tweede keer wordt afgezwommen. Het zwembad gaat die dag daarom vanaf 16.45 uur dicht voor overige activitei ten. De A-zwemmers starten om 18.00 en om 19.00 uur de kandida ten voor het B-diploma. Toeschou wers zijn welkom. Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 111790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 Advertenties voor de vakantiekrant van 23 augustus kunnen worden ingeleverd t/m maandag 12 augustus 17.00 uur bij de advertentiebalie van Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600, fax 314111. CfTKi ZtrnrLjixHi a ba Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE wvvwbruna.nl altijd actueel NEE- sticker maar wel geïnteresseerd'' Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. Een vermiste speedboot heeft af gelopen weekeinde tot een groot scheepse nachtelijke zoektocht op het wad geleid. De vier reddings boten van Texel en Vlieland en de wipperploegen van beide eilanden kwamen in actie, nadat een Texelaar niet terugkeerde in de haven van Oudeschild van een tocht naar Terschelling. Hij was daarheen gevaren om zijn vriendin weg te brengen. De man vertrok daar zaterdag rond 17.00 uur. Om ongeveer 20.00 uur zou hij terug zijn in Oudeschild. Toen hij daar ruim twee uur later nog niet arriveerde. 'Toch met wéér een verregende auto cross?' Bedrukte gezichten toen zon dag kort na twaalf uur in Eierland het onweer losbrak en het hemelwater met bakken uit de lucht begon te val len. Zo'n duizend vroeg gekomen toeschouwers zochten onder aan de dijk beschutting voor de bui die het crossterrein in drie kwartier in een modderpoel veranderde. Maar toen het eenmaal was opgeklaard, wist de zon van geen ophouden meer. Het eindresultaat was een enerverende cross, met hoge snelheden, veel schade, een hersenschudding en ver rassende winnaars. Pagina 5 over de streep gingen door buiten te zitten of bijvoorbeeld een bank te slo pen in het honk. Koster: 'Maar als het 35 graden is, blijf ik met binnen zit ten. En we hebben wel eens een bank gesloopt als die bijna kapot was.' Het leeftijdsverschil tussen de ouderen en de jongeren was volgens hem geen punt. 'Dat viel allemaal wel mee. Dat ging altijd wel goed.' Verhalen dat zij veel zouden drinken, kloppen vol gens hem met. 'We pakten daar 's avonds wel eens een biertje, maar we waren met dronken.' Lees verder pagina 5 De onlangs aangeschafte hoogwerker heeft z'n vuurdoop gehad. Niet veor het blussen van een brand, de uitschuifbare brandtrap is ook uitstekend te gebruiken voor het veilig naar beneden halen van een brancard met patiënt. Zo'n situatie deed zich vrijdagmiddag voor, toen een 82-jarige vrouw uit Den Burg die haar heup had gebroken hulp nodig had. Doordat het net gebeurd was nadat haar kinderen op bezoek waren geweest, had ze bijna een et maal op hulp moeten wachten Het lukte de hulpverleners niet om haar per brancard via de steile, gedraaide trap naar beneden te krijgen. Machinist Piet Knol van de brandweer manoeuvreerde de hoogwerker zodanig, dat de bak precies voor het raam van haar slaapkamer hing. Daarna was het een koud kunstje om de brancard op de bak te monteren, waarna de vrouw met een soepele zwaai op de begane grond werd neergezet en met de ambulance naar het ziekenhuis kon worden overgebracht. De politie heeft in de nacht van za terdag op zondag twee mannen gearresteerd in de Dorpsstraat in De Koog. De twee, een 17-jarige jongen uit Oudeschild en een 24- jarige man uit Udenhout, hadden geweigerd een bevel op te volgen. De politie moest in actie komen bij een horecagelegenheid, nadat een groep jongeren en beveiligings- beamten met elkaar slaags waren geraakt. De twee arrestanten waren daar volgens een politie woordvoerder ook bij betrokken. Toen de politie een aantal mensen sommeerde om weg te gaan, gaven de Oudeschilder en de Udenhouter daar geen gehoor aan. De politie sloeg de twee in de boeien, omdat zij zich hevig verzetten tijdens de arres tatie door te schoppen en te slaan. 'Ze zijn meegenomen naar het bu reau voor een bekeuring en ze heb ben een tijdje vastgezeten em te bntnuchteren.' De meldkamer van de politie Noord- Holland Noord had volgens de woordvoerder later nog de handen vol aan de arrestatie, omdat vrienden en familieleden van de twee telefo nisch hun beklag begonnen te doen Er waren vervelende telefoontjes bij Een persoon was zo grof en beledi gend dat hij vermoedelijk ook nog een proces-verbaal krijgt. Dat zijn we nog aan het bekijken.' Het opstootje voor de kroeg ontstond, nadat ie mand een barkruk kapot had gesla gen. sloegen vrienden van de man alarm. De vriendin van de man had op dat moment al wel een sms-je gehad, waarin de man haar had gemeld dat hij vast zat. Het was meteen het laat ste contact geweest, omdat de bat terijen van zijn mobiele telefbon daarna leeg waren. Zowel de Jacoba Elisabeth uit De Cocksdorp en De Meerval uit De Koog als de Graaf van Bylant en De Leng van Vlieland voeren uit om het hele gebied tussen Texel en Vlieland te onderzoeken. De wipperploegen inspecteerden de kust van beide ei landen. Het leverde geen speedboot op. Vanaf de Jacoba Elisabeth wer den diverse parachutefakkels afge schoten om de omgeving te verlich ten, maar ook daarop kwam geen reactie van de vermiste. Nadat de reddingsboten aan het einde van de nacht even pauze hadden genomen, werd de zoektocht in de loop van de ochtend voortgezet Tijdens de pauze werd de Jacoba Elisabeth ge controleerd op eventuele manke menten door het urenlange verblijf op het wad. Iets na zessen werd de vermiste speedboot gevonden. De Jacoba Elisabeth trof het schip aan ter hoogte van het Kiltje, ongeveer eén mijl ten oosten van De Cocksdorp. De Texelaar bleek zich er niet bewust van dat de reddingboten naar hem op zoek waren Hij vertelde schipper Charles Douma. die de leiding had, dat hij wel diverse lichten en de parachutefakkels had gezien, maar hij was ervan uitgegaan dat die niet voor hem waren bestemd. Deelnemers aan de derde Koger strandduincross troffen afgelopen zondag aangenaam loopweer. Al leen in de duinen stond weinig wind, daar was het zweten gebla zen. Ruud Moelands bleek er wei nig last van te hebben. Met 27.4 minuut verbeterde hij zijn eigen parcoursrecord met 20 seconden. Moelands werd op ruime afstand gevolgd door Leon van Prooijen uit Boskoop, die in 29.20 tweede werd. Als vijfde en snelste Texelaar kwam Menno Goënga over de streep in 33.18. De vier kilometer werd een Belgische feestje dankzij Pieter Claeys, die eindigde in 15.4. Tweede werd Maurice Mulder uit Duitsland, die in 15.22 finishte. Als derde kwam Harry Bakker over de meet, in 15.32. Bij de jeugd over 1200 meter was de overwinning voor Sten Stein uit Drachten, die 5.8 liet noteren. Mathijs Witte liep knap naar de tweede plaats in 5.17 sec. Bij de meisjes werd het een familiefeestje. Alle dne prijzen ging naar de familie Edel uit Pur- merend. Michelle won in 5.13, Joyce werd tweede in 5.41 en Lindey werd derde in 5.50. De volgende loop is komende woensdag de Krimstrand- loop bij paal 28. De start is om 19.30 uur. (Advertentie) (Advertentie) Het college heeft besloten een stuk grond van 200 m2 achter garage Kikkert aan de Nikadel in De Koog aan de Staat te verkopen voor de bouw van een C2000 zendmast. De prijs is 50 euro per vierkante meter. De zendmast maakt deel uit van het landelijke netwerk dat wordt gebruikt door politie, brandweer, ambulance diensten en Marechaussee. De ge meente heeft al bouwvergunning ver leend voor de mast na het voeren van een artikel 19-procedure. De verkoop betekent dat een stukje van het par keerterrein verloren gaat, maar het college vindt dat aanvaardbaar ïtjeugdhonk bij het Eierlandsche osin De Cocksdorp is sinds don- ifdag tijdelijk gesloten. Het be- uur heeft een groep jongeren van Ktien jaar en ouder laten weten stzijer niet meer in mogen, om it zij zich niet aan de regels hiel den. De ongeveer acht jongeren lebben de inventaris uit het honk Weggehaald. Ze zijn verbolgen over het besluit. !ezijn er niet gelukkig mee bij de 'assantenhaven in Oudeschild. Is f hard aan gewerkt om de boel al- smaal op orde te krijgen, ver- chijnter plotseling een bericht in mdelijke en regionale kranten raarin gemeld wordt dat 'de jacht- lavens van de Waddeneilanden net veilig zijn in de vakantie'. De «vinding is afkomstig van de INRM. lij nader doorlezen, blijkt dat de org op de jachthavens van lieland en iets mindere mate van imeland is toegespitst, 'En dat topt', zegt voorzitter Jook Nauta 'an de stichting Passantenhaven exel. 'Op Vlieland zitten ze met sn groot probleem en dat wordt »k onderkend.' Schepen liggen laar door ruimtegebrek soms zeer icht tegen elkaar aan. De KNRM «1st op het gevaar van brand dat laardoor gemakkelijk van het ene chip naar het andere kan over gaan. Woordvoerder Kees Brink- ran van de KNRM bevestigt dat Ie zorg vooral van toepassing is >P Vlieland en Ameland, lauta zegt niet blij te zijn geweest net het bericht. Hij wijst erop dat taierjachtjes in de Passanten- «ven allemaal netjes afzonderlijk teen box kunnen liggen. Ook is Idoende ruimte om extra tootjes op te vangen. 'Als het vol si kunnen we schepen door- ervvijzen naar de verenigings- 'aven. En daarna kunnen ze altijd ®9 door naar de rijkshaven. Vo- 19e week hebben daar zo'n vijftig et zestig bootjes gelegen. Dan lig- Ssh ze in de buurt van het dok, Wat ze toch gebruik kunnen token van de voorzieningen van feiachthaven.' De havenmeester :or9t in zijn motorboot voor de begeleiding. "olgens Nauta zijn mensen van de Bchthaven op Vlieland pas nog in Passantenhaven geweest om ™n licht op te steken. 'We hebben te laten zien hoe we het hier heb- «n aangepakt. Ook mensen van °e jachthaven op Schiermonnik- zijn geweest om te kijken.' Officieel hoeven eigenaren van Plezierjachtjes in de rijkshaven 9sen havengeld te betalen. 'Maar tommigen betalen het wel. Als je Wtold betaalt, krijg je een zapkey "aarmee je gebruik kunt maken 'ot de voorzieningen van de ossantenhaven.' Tussen de jongeren en het bestuur van het jeugdhonk bestaat al enige tijd wrevel. Het bestuur, dat deels bestaat uit een steunbestuur van ouders, stoort zich eraan dat de groep oudere jeugd zich niet aan af spraken houdt. 'Ze houden zich niet aan de openingstijden, ze zouden niet buiten bij de tennisbanen komen en ze zouden ook niet buiten bij de deur gaan zitten', zegt Corien Hooyschuur van het steunbestuur. Andere kritiek beslaat de omgang met spullen in het honk en de manier waarop geld verdiend zou worden om de huur te betalen. 'Soms werd een bank gesloopt en dan zit een 12- jarige erbij te kijken, terwijl die dat met prettig vindt. Er was ook afgesproken dat de jongeren zelf een deel van de huur zouden opbrengen met de ver koop van drinken. In het begin ging dat wel aardig, maar daarna niet meer. Er kwam met veel geld meer binnen. Het bleek dat ze hun eigen frisdrank meenamen en het daar zelf opdronken. Zo waren er allerlei kleine dingetjes.' Ander probleem was dat de jongeren van zestien jaar en ouder alcohol mochten drinken en jongeren onder de zestien niet. Twee maanden geleden zaten het bestuur, de jongeren en jongeren werkster Carla Schrama al een keer met elkaar om tafel om over de pro blemen te praten. Kortgeleden volg de nog een gesprek. Beide overleg gen leverden weinig op. Afgelopen donderdag kregen de jongeren te horen dat de leeftijdsgrens was ver laagd tot en met vijftien jaar en dat zij daarom niet meer in het honk moch ten komen. Op advies van Schrama besloot het bestuur het jeugdhonk ook tijdelijk te sluiten. Hooyschuur: 'Als zij zich met aan de regels willen houden, moeten we het hard spelen. Anders blijf je sussen.' De tijdelijke sluiting meet ook de opgelopen ge moederen tot bedaren laten komen. Jongeren De geweerde jongeren zijn het niet eens met het besluit de leeftijdsgrens te verlagen. 'We zijn een jaar bezig geweest om het honk klaar te maken en dan mogen we er nu niet meer in. Leuk is dat!', zegt Dennis Koster, één van de jongeren. Toen ze van het besluit vernamen, gingen ze meteen aan de slag om de zelf aangebrachte inventaris uit het jeugdhonk te halen om die elders op te slaan. De jongeren erkennen dat ze soms Bij een frontale botsing gisteravond rond 20.00 uur op de Postweg in Mid- den-Eierland zijn drie personen ge wond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een Texelse auto met vier inzit tenden na het passeren van de verkeersremmer in botsing kwam met een tegemoetkomende auto, met één inzittende. De oorzaak van het ongeval was gisteravond nog niet bekend. Om hulp te bieden aan de slachtoffers kwamen behalve de twee Texelse ambulances ook twee ziekenauto's van de overkant in ac tie. De aard van de verwondingen was gisteravond nog niet bekend. De brandweer werd ingeschakeld voor het opruimen van glas en ander ma teriaal. Volgens bewoners van Midden- Eierland gaat het sinds de aanleg van de verkeersremmers wel vaker mis. Ze constateren dat bestuurders die bij het naderen van de remmer geen snelheid minderen, na het nemen van de bocht met snel genoeg kunnen bijsturen en daardoor met de linker kant van hun auto de middenstreep overschrijden en deels op de ver keerde weghelft belanden. Een soortgelijke situatie lijkt zich gistera vond ook te hebben voorgedaan bij de auto die uit de richting van Den Burg kwam. Volgens buurtbewoners zijn er ook chauffeurs die het preste ren om de remmer op volle snelheid links te passeren, waardoor een zeer gevaarlijke situatie ontstaat. Foto Gerard Timmerman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1