elle brand verwoest stolpboerderij Ongeren 'Rieten dak komt hier niet meer op' 'Belangrijk stuk Texelse geschiedenis vastgelegd' De nieuwe Cjrom Tivartsjexels 'in L, Steun voor bouwplan Oost begint te tanen Maquette blikvanger Luchtvaartmuseum bBêbbMS Schoehuijs Vanaf nu verkrijgbaar. Concert KTF Popfestival m G-team kampioen Dronken op de brommer Ontslagen na izedelijk gedrag Grondgebied TEXELSE^COURANT Gecombineerde krant na Pasen TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11868 DINSDAG 6 APRIL 2004 jrschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg llMeeld van de brand, kort nadat het vuur is ontstaan in de nok van de stolp. Terwijl zwarte rookwolken opstijgen, voeren brandweerlieden overleg. De volgende dag: te zien is hoe de brand een ravage teweeg heeft gebracht. (Foto's Jeroen van Hattum en Gerard Timmerman) 21 milie was net begonnen met n, toen de buren kwamen waar- huwen. Er kwam rook uit de rie- 1 kap. Snel optreden van eige- Frans Hopman en de otschalige inzet van de brand er kon echter niet meer voorko- dat stolpboerderij John F. hnedij op Ongeren vrijdagavond pr een felle uitslaande brand i verwoest. Het woonhuis bleef houden, maar liep aanzienlijke Jerschade op. prandweer bestreed het vuur van kanten met twee tankauto- liten en de hoogwerker. Ondanks Inzet ging de stolp, waarin vroe- lde opslagruimte van Hordifood p gevestigd, verloren. Koelcellen, orrading van het Torenrestaurant jnateriaal van de groothandel dat p de voormalige opslagruimte be- gingen eveneens in de vlam- Ji op. De brandweerlieden wisten I wel op tijd een heftruck uit het hdende pand te halen. De oorzaak van de brand, die waarschijnlijk bo venin is ontstaan, is nog onduidelijk. Hopman vermoedt dat het kortslui ting is geweest. 'Er was daar een lo geerkamer, maar die was al een tijdje niet in gebruik.' Officier van dienst Theo Kuip van de brandweer kon evenmin een oorzaak aanwijzen. Ex perts van verzekeringsmaatschap pijen verrichten nader onderzoek. De brand werd tegen zeven uur 's avonds ontdekt door buurvrouw en schoonzus Janny Hopman. Terwijl zij 112 belde en haar man Piet Hopman een brandkraan in gereedheid bracht voor de brandweer, ging Frans Hop man het beginnende vuur eigenhan dig met een tuinslang te lijf. De brand weer, die een paar minuten na alarmering ter plaatse was, maakte in eerste instantie gebruik van de water kraan en eigen meegebracht blus water. Doordat de druk op de water leiding terugliep, had Hopman niet voldoende water meer om met de tuinslang te kunnen blijven blussen. 'Ik hield een pisstraaltje over en dat was jammer, want ik had toen nog het gevoel dat ik het kon behouden.' Van uit een sloot in het tegenoverliggend land van Bert Keijser werd met be hulp van een dompelpomp een blus watertransportleiding aangelegd, zo- paar uur kon het sein brandmeester werden gegeven. De brandweer was daarna tot ongeveer twee uur 's nachts bezig met nablussen. Volgens Kuip was het lastig om het riet te doven, omdat het telkens weer op- dat de brandweerwagens over voldoende water konden blijven be schikken. Het aanleggen van de transportleiding leidde tot schade aan grond en gewassen, nadat de truck met de dompelpomp verkeerd was gereden. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Die ontstond onder meer doordat isolatiemateriaal van de koelcellen vlam had gevat. Na een laaide. Kraanmachinist Nico Roeper werd erbij gehaald om het riet te ver wijderen. De brandweerlieden wisten het belendende woonhuis te redden. Hopman: 'Er is veel waterschade ontstaan, maar we hebben alle be langrijke spullen op tijd uit huis kun nen halen. Er zijn experts bij geweest en er komt van de week ook een schoonmaakbedrijf langs. De geur van brand hangt nog overalHet huis is voorlopig onbewoonbaar. Nader onderzoek moet uitwijzen tot hoever de waterschade is doorgedrongen in de woning. 'Er moeten bijvoorbeeld gipsplaten van het plafond worden gehaald om te zien of dat is aange tast door het water, de schrootjes zijn in ieder geval kromgetrokken en we moeten ook naar de houten vloer kij ken.' Hopman is tijdelijk ingetrokken bij zijn zoon. De personeelsverblijven aan de achterkant zijn bespaard ge bleven. De bewoners moesten vrijdagavond wel voor de zekerheid al hun spullen eruit halen. Zij hebben inmiddels weer in de verblijven kun nen slapen. De brandweer bestreed het vuur met ongeveer dertig mensen. Het gehele Texelse korps was gealarmeerd De Helderse brandweer hoefde volgens Kuip echter geen wagen naar het ei land te sturen, omdat de brandweer zelf een wagen achter de hand kon houden voor eventuele andere brandmeldingen. Burgemeester Joke Geldorp was ter plaatse om steun te verlenen aan de getroffen familie. De afgebrande boerderij is volgens het Boerderijenboek van Cor Reij, Cees van Empel en Cees Hooger- heide vermoedelijk halverwege de achttiende eeuw gebouwd. De stolp kreeg in 1904 van toenmalig eigenaar Jan Timmer de naam Cervantes, naar de Spaanse dichter die Don Quichotte schreef. Frans Hopman besloot de boerderij naar de voorma lige Amerikaanse president Kennedy te vernoemen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het gebouw gevor derd door de Duitsers en werd het omgebouwd tot bunker. Hopman verwacht niet dat de boerderij op de overgebleven dikke bunkermuren kan worden herbouwd. 'Het is het beste om die ook omver te halen. De boerderij wordt herbouwd, want we hebben een bouwplicht. Maar er komt geen rieten dak meer op.' Losse nummers 0,95 'Voor de bezoekers van de andere fanfares: we zijn nooit zo goed als jullie, maar we doen ons best.' Voor zitter Jan Wieten van het KTF zei het maar voor de zekerheid bij het begin van de jaarlijkse uitvoering in de Bur gemeester De Koninghal. De indek king was niet echt nodig. Pagina 2 Zestien bands en acht DJ's zijn te zien en te beluisteren op de eerste editie van Texellive, het popfestival dat vrijdag en zaterdag wordt gehou den in De Koog Pagina 3 Door in Zaandam met 1-5 te winnen van Hellas Sport zijn de G-voetballers van Texel'94 met nog één wedstrijd te spelen al niet meer in te halen door de concurrentie. Pagina 7 Een 16-jarige Texelaar is zondag ochtend om kwart over drie in de Weverstraat in Den Burg bekeurd omdat hij onder invloed op een brom fiets reed. Bij de test bleek hij 580 microgram alcohol per liter lucht uit te blazen, terwijl 220 nog net is toe gestaan. De man reed bovendien zonder helm. In dezelfde nacht werd in de Dorps straat in De Koog een 24-jange Texel bekeurd voor hetzelfde vergrijp. Hij blies 445 ug/l. (Advertentie) horecabedrijf in Den Burg ft twee weken geleden een al leen medewerker op staande t ontslagen. De man heeft zich uldig gemaakt aan intimidatie jnzedelijke betasting van een tal vrouwelijke collega's. iet bewuste bedrijf is geschokt ïageerd op de ongewenste intimi- in. 'We zijn er allemaal behoorlijk slag van. Dit verwacht je met. De man in kwestie functioneerde uitste kend en dit hadden we nooit ge dacht', aldus de bedrijfsleider. De onoorbare praktijken van de veertiger kwamen twee weken geleden aan het licht. 'We zijn er zelf achter gekomen en hebben er onmiddellijk werk van gemaakt. Toen kwam er nog veel meer boven tafel.' De bewuste me dewerker intimideerde zijn jonge vrouwelijk collega's, die zich daar ongemakkelijk onder voelden. Later ontaardden die bedreigingen in onze delijke betastingen. De ongewenste intimiteiten vonden plaats in een pe riode van een jaar en begonnen kort nadat de medewerker bij het bedrijf in dienst trad. 'Het is niet zo dat het elk weekend raak was, maar er zijn in dat jaar diverse voorvallen geweest.' Volgens de bedrijfsleider zullen de slachtoffers aangifte doen bij de po litie en gaat het redelijk goed met hen 'We hebben er intern over gesproken en hen ook gewezen op de be staande hulpverleningstrajecten. Gelukkig gaat het nu goed.' Een woordvoerder van de politie deelde desgevraagd mee dat er woensdag een gesprek plaatsvindt met de slachtoffers. hoop dat dit vliegtuig heel veel oie vluchten zal maken, met net reel veilige landingen.' Aldus schreef voorzitter Theo Witte Luchtvaart Museum Texel dagmiddag bij de officiële ope- 9 van het nieuwe gedeelte van expositie. Blikvanger is de door h gemaakte maquette van De anno 1939. Uit waardering >r zijn inspanningen voor het seum werd Witte vrijdag een lerscheiding op de revers ge lid. idee voor de maquette werd ge ien bij de afronding van een ander taalmodel dat Witte bouwde, dat vliegveld De Vlijt, eveneens in de waarin het kort voor de oorlog keerde. 'Ook De Mok is een heel angrijk stukje Texelse geschiede- i maar ik denk dat 95 procent van Texelaars er geen idee van had wat er daar toen stond. Lang zijn jrote hangars er ook niet geweest. 10 mei 1940, toen duidelijk werd Nederland moest capituleren, is complex opgeblazen om het uit den van de vijand te houden.' huidige amfibische oefenkamp is staan in 1917, gelijk met de op- ting van de Marine Luchtvaart- ist. Witte: 'Tot die tijd bestond er gezamenlijke opleiding voor itvliegers in Soesterberg. De ma- werd in die periode autonoom en huisde naar De Kooij bij De Hel- Maar dat was een landvliegveld, "ijl ze met watervliegtuigen wilden leren vliegen. De regering vond het namelijk nodig om vliegeniers klaar te stomen om de voormalige kolonie Nederlands Indié te verdedigen vanaf het water. Daarom hebben ze die opleiding naar de Mokbaai gehaald. Dat De Mok zo'n enorme omvang kreeg, kwam door de oorlogsdreiging vanuit Duitsland. Toen kwam er veel geld beschikbaar en werd op De Vlijt een grote hangar gebouwd. In die zelfde tijd gingen ze ook full speed bouwen op De Mok. Het hangar complex strekte zich desti|ds uit over een lengte van zo'n 200 meter, een Lees verder pagina 5 De steun onder de politieke par tijen voor de bouwplannen op Oost begint te veranderen. PvdA en GroenLinks toonden zich gistera vond tijdens de raadscommissie Grondgebied minder enthousiast over de plannen van Pieter-Jan Kooger en Danny Westerlaken dan in februari. Texels Belang is ver deeld. De PvdA keerde zich tegen de bouw van vier woningen aan de rand van het middenterrein en zes recreatie woningen op het terrein van de erven van de familie Plaatsman. 'We heb ben het er uitgebreid over gehad in de fractie, we waren best enthou siast, maar na nadere bestudering zien we het daar niet zitten', aldus PvdA'er Alfred Schaatsenberg. Arthur Oosterbaan (GroenLinks) wil eerst duidelijkheid over de vraag of er vijf of zes nieuwe recreatiehuisjes mogen worden gebouwd. Volgens in formatie die de gemeente aan Kooger en Westerlaken verstrekte mogen er, inclusief de uitbreiding met 25 procent voor kwaliteitsverbe- Theo Witte bij de doorhem gemaakte maquette van De Mok, zoals het vliegkamp erin 1939 moet hebben uitgezien. (Foto Gerand Timmerman) tering, zes huisjes komen Op basis van het bestemmingsplan Oost uit 1986 kwam Oosterbaan niet verder dan vijf huisjes GroenLinks is er te gen dat één van de vier woonhuizen, een stolp, onvolledig afgebouwd wordt opgeleverd zodat hij onder de koopprijsgrens van €270.000,- blijft. De WD hield vast aan haar steun. Volgens Maria van der Spek is er op het terrein Oost 48-62 momenteel sprake van een 'oude bende' en mag wat haar betreft Oost mooier worden. Ze wees erop dat gehele midden terrein ongeschonden blijft, omdat de vier woonhuizen aan de rand zijn ge pland. Jan Koolhof (CDA) pleitte er voor de woningen en de recreatie appartementen toch allemaal aan één kant van de weg te bouwen. Mocht dat niet haalbaar zijn. dan geeft hij alsnog zijn voorkeur aan de voorliggende plannen. Frans Visman herhaalde het standpunt dat D66 te gen is. De achterban van Texels Belang is verdeeld over de kwestie. Joop Groeskamp liet weten dat zijn fractie pas met een oordeel komt als de ar tikel 19 procedure op de Wet Ruim telijke Ordening wordt gestart om de bouw van de woningen mogelijk te maken. De rand van het midden terrein heeft een agrarische bestem ming. Die procedure, die de ge meente bij de provincie moet voeren, is nog niet gestart. Volgens wethou der Nel Eelman was de aanvraag nog met binnen of nog met in behandeling genomen. Zij sloot aan bij de opinie van Groeskamp dat de echte discus sie pas begint als de definitieve bouwplannen zijn ingediend en er gesproken wordt over de artikel 19- procedure. Dat stond gisteravond De raadscommissie Grondgebied komt vanavond opnieuw bijeen om de vergadering van gisteravond af te maken. Vanaf 20.00 uur wordt in het raadhuis aan de Groeneplaats ge sproken over onder meer het plan van aanpak voorde herinrichting van het centrum van Den Burg. De om gang met vrijkomende agrarische bebouwing en het opzetten van kin deropvang in de Olmen Hoeve in De Waal staan eveneens op de agenda. nog niet op de agenda. De wethou der beloofde te kijken naar de vraag of er vijf of zes nieuwe recreatie woningen mogen worden gebouwd. Westerlaken en Kooger hadden eind februari hun plannen ontvouwd voor de commissie Grondgebied. Toen werd er nog enthousiast gereageerd op die presentatie. (Advertentie) frttM 2<n>rt--Jrzrlt la ba bjtt. In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 12 april, 2e Paasdag, zal er op donderdag 15 april een gecombineerde krant verschijnen. Advertenties voor deze krant kunnen dinsdag 13 april tot 17.00 uur worden ingeleverd. Directie Langeveld de Rooy C/rva^mat J'nrrlrt* ba hart. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE Schellingei sr a n i d r m t Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) In het voorjaar komt de familie Tjepkema het erf amper af. Zo'n vierhonderd schapen op het bedrijf krijgen tussen 20 februari en 20 april lammeren. De lammerij en andere leuke Texelse verhalen staan in de nieuwe Texeltoerist.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2004 | | pagina 1