TEXELSE 7 COURANT De Bruijn en Dekker grootste voetbalkenners Lesley zet project op voor jeugd in Kenia Sport Androg trainer Helders Elftal Supersunday wordt zware tocht Spanning bij voetbalpupillen DONDERDAG 29 DECEMBER 2011 Mike de Bruijn (links) en Michiel Dekker, Mike de Bruijn en Michiel Dek ker hebben donderdag de voet balquiz 2011 gewonnen. In de sporthal Ons genoegen in Den Burg waren zij de beste in een strijd die ging tussen 38 kop pels. De avond begon in de sporthal zelf, waar rijen tafel stonden opge steld voor een groot scherm. Hier- de voetbalquiz. op werden de vragen getoond en de foto's en video's die hier onder deel van waren. Er was een goede balans tussen vragen over vroeger en vragen over nu. Sommige vra gen waren lastig voor de niet geoefende deelnemers. Wie weet bijvoorbeeld wie er eigenaar is van de Amerikaanse voetbalclub Cos- mos? In deze tijd is natuurlijk alles te googelen, maar oud profvoet baller Sieme Zijm hield goed in de gaten of de mobieltjes uit bleven. Twee paren vrouwen boden dap per weerstand in een ruimte die grotendeels gevuld was met man nen. Ze eindigden onderin het eindklassement, maar niet als laatste. De vragen waren lastig, maar de koppels mochten onder ling overleggen. Af en toe werd duidelijk ook overlegd met andere koppels. Na iedere twintig vragen was er een korte pauze die door de deelnemers gebruikt werd om de vragen met elkaar te evalue- Na de zestig vragen in de eerste ronde trok de jury zich terug om de antwoorden na te kijken. Na een pauze van twintig minuten werd de avond hervat in de kanti ne, waar de uitgeschakelde teams onder het genot van een hapje en een drankje konden kijken naar de finale tussen de vijf over gebleven teams. Vragen in de finale waren ondermeer: 'Hoe heet de oom van Frank Lampard (Chelsea) die manager is in de Premier League?', 'Welke clubs staan eerste in de Topklasse (zaterdag- en zondag amateurs)' en 'Hoe heet de assi stent van Mario Been bij Racing Genk (België)?' Uiteindelijk ging de winst dus naar De Bruijn en Dekker. Zij mogen zich, in ieder geval een jaar lang, de grootste voetbalkenners van Texel noemen. Michiel Dekker werkte in het verleden bij de Texel se Courant en is tegenwoordig sportredacteur bij NRC Handels blad. Mike de Bruijn, adjunct directeur bij het vliegveld en pen ningmeester bij voetbalclub ZDH, staat bekend als een 'lopende encyclopedie' waar het om voet bal gaat. Om kinderen in Kenia te kunnen laten sporten, zamelt Lesley Koning geld in. Op oudejaarsdag staat hij voor dat doel in cafeta ria Veronica op de haven van Oudeschild om oliebollen te ver kopen. De 20-jarige Koning studeert Sport, Management Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Samen met twintig medestudenten en in samenwerking met de Neder landse Sport Alliantie (NSA) is hij bezig met de realisering van een sportontwikkelingsproject in Eldo- ret in Kenia. 'Mensen in ontwikkelingslanden hebben vaak niet de mogelijkheid om te sporten. Wij vinden dat iedereen recht heeft om te kunnen sporten. Sport kan namelijk een oplossing zijn voor veel problemen. Sport geeft zelfvertrouwen, hoop en doorzettingsvermogen. Het is goed voor de gezondheid en kan een uitlaatklep zijn en agressie ver minderen. Vanuit onze opleiding krijgen we mee hoe je sport als middel kunt gebruiken om deze eigenschappen en vaardigheden te ontwikkelen', vertelt Koning, die zelf in het eerste elftal van Texel'94 speelt. Met als motto Students making A-step willen hij en zijn medeleerlingen in Kenia sportles sen geven en er een sportaccom modatie bouwen. Vorig jaar is door andere studenten van de opleiding - met succes - een soortgelijk pro ject in Guatemala opgezet. Om hun plannen te kunnen te rea liseren, is veel geld nodig. De initi atiefnemers hopen op giften en donaties, maar steken daarnaast ook zelf de handen uit de mouwen. Koning verkoopt op oudejaarsdag van 11.00 tot 17.00 uur oliebollen bij Veronica, de cafetaria van zijn ouders Erwin Koning en Lillian van Liere. Voor één oliebol vraagt hij €0,70, voor negen oliebollen €5,-. Bestellen kan bij Veronica of via tel. 06-30387445. 'Wij zorgen dat het goed besteed wordt', garandeert Koning, die zelf in juni naar Kenia reist. Opgave Texels biljartkampioenschap Deelnemers aan het Texels biljart- Noordwester 54 in Den Burg, tel. kampioenschap dat van 11 tot 19 06-18637269. januari in De Hof in De Koog wordt gehouden, kunnen zich nog Er wordt gespeeld in de catego- inschrijven bij Theo Kemper, rieën bandstoten, libre en drieban- den. De inschrijving sluit op don derdag 5 januari. Oud-Texelaar Jeffrey Androg is de trainer van het Helders Elftal dat volgend jaar zomer meedoet aan het Den Helder Maritiem- toernooi. Hij wordt bijgestaan door assistent Goos Stins en keeperstrainer Jaap Scheffer. 'Het Maritiemtoernooi is een heel mooi evenement, waarvan ik als speler heb genoten. Dat wil ik nu als trainer overbrengen op de Hel- derse voetballers', geeft de 38- jarige Androg als argument om in te gaan op het aanbod van de stichting Helders Elftal. Mede doordat veel sterke Heideree spelers zich niet beschikbaar stel den voor het team, was het Hel ders Elftal de laatste jaren vooral een regioselectie. Daar wil Androg verandering in brengen. 'Ik wil me in eerste instantie sterk maken voor een overwegend Heideree selectie. Er is voldoende kwaliteit als de betere voetballers willen meedoen', aldus Androg, die zijn loopbaan als oefenmeester bij de jeugd van FC Den Helder begon en nu bezig is aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van HCSC, dat uitkomt in de derde klasse van het zaterdagvoetbal. Als voetballer was Androg actief voor Oosterend en Texelse Boys, waarna hij via HCSC en de jeugd van AZ betaald voetballer werd bij FC Emmen, waar hij twee seizoe nen speelde. Na zijn terugkeer naar Den Helder werd hij opnieuw spe ler van HCSC en werd hij meerma len geselecteerd voor het Helders Elftal. Oliebollen GVT Gymvereniging Texel staat op Oud jaarsdag bij de Beatrixzaal in de Beatrixlaan in Den Burg. De ver koop start om 8.00 uur. Bestellen kan via de website van de vereni ging, bestellingen worden tussen 8.00 en 12.00 uur bezorgd. Afhalen kan het beste voor 10.00 uur. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe materialen. Vijf strikes voor Martien Roeper Met vijf strikes op rij en een pinfall van 798 liet Martien Roe per donderdag zien het bowlen nog goed in de vingers te heb ben. OokTrijn Stiggelbout en Piet Kager lieten zich van hun beste kant zien en eindigden alle twee hoog. Frans Hopman van het team Torenres taurant Texel was goed op dreef en gooide een pinfall van 146. Het spelen in Balorig, de nieuwe bow linghal op Willemsoord in Den Hel der, bevalt prima. Uitslagen: Best Tessels-Land en Zeezicht 1 4-1; Land en Zeezicht 2-Kraanbedrijf Uitgeest 3-2; Kraanverhuur Kager-NBC 2-3; WBZ- Torenrestaurant Texel 2-3; Loonbedrijf Plaatsman-eigen gemiddelde (164%) 3-. Het is spannend bij de Texelse voetbalpupillen. Dat kan wel wor den geconstateerd bij het begin van de winterstop, ongeveer hal verwege het seizoen. In beide competities zijn de verschillen klein en kan het nog alle kanten op. Bij de E-pupillen leidt AC Milan, maar liggen FC Porto en De Koog op de loer, in afwachting van een misstap van de grote concurrent. Bij de F- pupillen is Telstar koploper, maar hebben ook Volendam en Emmen nog alle kans op de titel. Wie de ranglijsten bekijkt, zal ove rigens opvallen dat het aandeel van de kleinere verenigingen afneemt. ZDH heeft geen jeugd- teams meer, SVO, SVC en De Koog hebben er ieder nog één in elke competitie. De teams met de namen van profclubs zijn van Texel'94. Tussenstanden: (resp. gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel, verlies, punten, doelsaldo) E-pupillen 1. AC Milan 2. FC Porto 3. De Koog E 4. Chelsea 5. Man. United 6. Real Madrid 7. Barcelona 8. SVO E 9. Valencia 10.SVCE F-pupillen 1. Telstar 2. Volendam 3. Emmen 4. Sparta 5. FC Zwolle 6. SVC F 7. De Koog F 8. SVO F 76-38 55-24 38-24 58-47 55-42 42-54 39-37 24-57 24-43 16-16 76-29 49-26 59-22 33-26 52-41 15-38 11-57 Damtoernooi in Oosterend Dammers van jong tot oud strij den vrijdag 30 december in dorpshuis De Bijenkorf in Ooste rend om de prijzen en de spreek woordelijke eer. Op het program ma staat het traditionele Oudejaars/Nieuwjaarsdamtoer- Deelname staat open voor ieder een, clubdammer of recreant. Alle oud-leden van Damclub Ooste- rend-Texel hebben een uitnodiging gehad. Daarnaast is deelname toe gezegd uit Scheveningen en Den Helder. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de spelers in één of meer groepen ingedeeld. Er wordt gespeeld volgens het Zwit serse systeem. Dat houdt in dat iedereen zoveel mogelijk een tegen stander van ongeveer gelijke kracht krijgt. Er wordt ook jeugdgroep worden samengesteld. Het toernooi begint om 12.00 uur en duurt (voor de volwassenen) naar verwachting tot 16.30 a 17.00 uur. Er is in principe voor elke deel nemer een prijs (in natura). In ver band met de planning wordt aan melding vooraf op prijs gesteld. Dat kan bij Piet Bakelaar (tel. 313843 of e-mail pietbakelaar@planet.nl) en Jos de Wolf (tel. 06-13921237). Inschrijven ter plekke is ook nog mogelijk (vanaf 11.30 uur). Deelna me kost €2,50. Sportinstuif 55+ In sporthal Ons Genoegen in Den Burg wordt maandag 2 januari een sportinstuif gehouden voor men sen van 55 jaar en ouder. Er wordt lijnbal en dynamic tennis gespeeld, lichtere vormen van volleybal en tennis. Ervaring is niet nodig. De instuif duurt van 10.00 tot 12.00 Deelnemers aan Supersunday, de ATB-marathontocht van ruim 100 kilometer over het eiland, kunnen hun borst nat maken. De editie die op zondag 12 februari wordt verreden, wordt er eentje van de zwaarste categorie. Toch is hij al bijna volgeboekt en wie nog mee wil doen, kan zich maar beter snel inschrijven. De rijders van Supersunday-team die de tocht voorbereiden, kunnen een aardig potje fietsen. Maar toch hadden ook deze stoere mannen en vrouwen nadat ze half decem ber een blok van 35 kilometer had den gereden, de tong op de knie- en. Het parcours over boerenland, paden en dijken was door aanhou dende regenval dermate drassig dat de fietswielen plaatselijk tot hun assen in de prut zakten. Het geeft aan dat Supersunday 2012 er eentje wordt van de zwaarste categorie, tenzij de grond door vorst bevriest. Dat gebeurde twee jaar geleden, toen velen de tocht wisten te volbrengen. Wie onder de huidige omstandigheden dezelfde prestatie wil leveren, moet welhaast bovenmenselijke krachten hebben. Wie normaal 35 kilometer rijdt, en er straks 50 aflegt, mag zich wat betreft Henri van Maldegem een echte kampi oen noemen. 'We keren in 2012 terug naar de oorsprong van Supersunday', vertelt John Betse- ma. Dat is een ATB-marathontocht van tenminste 100 kilometer die onder de zwaarste omstandighe den wordt verreden, ongeacht de weersomstandigheden, tenzij gevaar dreigt voor de deelnemers (zoals bij extreme sneeuwval). Wel gaat er een aantal dingen ver anderen. Zo worden de eerste twee blokken voorgereden en de route van de twee volgende blok- Limiet 400 ATB'ers is al bijna bereikt ken uitgezet. De laatste groepen die vertrekken vanaf post twee moeten binnen een bepaalde tijd op post drie zijn. De limiet is ruim en is voor de eigen veiligheid. Onderweg zijn op onverwachte plekken stempelposten om te con troleren of men daadwerkelijk de complete route rijdt. De organisa tie heeft onderweg ludieke ele menten ingebouwd, want humor hoort erbij. Stand verplicht, want de Supersunday staat bovenaan in de lijst van meest gewaardeerde tochten in Nederland. De route is klaar en er zijn meer dan vijftig boeren en instanties die hun goedkeuring hebben gegeven aan het tracé. Van Maldegem: 'leder jaar is het een uitdaging om iets spectaculairs te bedenken en wij zijn er van overtuigd dat dit wederom is gelukt. Ook merk je dat het draagvlak steeds groter wordt. Wel krijgen wij regelmatig te horen van de Texelse agrariërs: 'Jongens ga je gang maar voor deze dag, maar laat het niet uit de klauwen lopen zodat we iedere week fietsers in ons land zien.' De komende tijd worden bruggen gebouwd, een verkeersplan geschreven, catering geregeld en andere zaken uitgewerkt. Al met al zijn 60 vrijwilligers in touw. De tel ler van het aantal deelnemers stond deze week al behoorlijk dicht bij de limiet van 400. Snelle beslissers kunnen nog mee, ande ren komen op de reservelijst. Inschrijven kan via de website van Wielersport Texel. 17-73 uur, deelname is gratis. Supersunday 2011

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2011 | | pagina 7