Texelaars lopen hard van Parijs naar Rotterdam TEXELSE 3 COURANT Showkoken Rotisserie Oosterend VRIJDAG 3 FEBRUARI 2012 Het Texelse Ropateam moet nog definitief vorm krijgen, maar bestaat voorlopig uit (achterste rij) Martijn van Haaren, Jan Zijm, Sjaak Randsdorp, Jeroen Smits, Anton Hurkens, Natascha van der Vis, Toon Schoenmaker, Jan Frederici, Hans Westdorp en (voorste rij) Pierre Bonnet, Frits van der Gracht, David van Logchem en Ron ten Hoven. Een avontuurlijke en sportieve uit daging én een middel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Dat is de Roparun, een ruim 520 kilometer lange estafetteloop van Parijs naar Rotterdam, die zater dag 26 mei voor de 21ste keer wordt gehouden. Voor het eerst doet ook een volledig Texels team mee. Het opzetten van een Texels Ropa team was sinds lang een wens van oud-Utrechter Ron ten Hoven, die als begeleider zes maal eerder mee deed en nu de rol van teamcaptain vervult. Enthousiasme ook bij Pierre Bonnet, die de loop als lid van een team uit Noord-Brabant driemaal voltooide. Met zichtbaar plezier ver tellen ze over hun ervaringen. 'Op Texel is de Roparun nauwelijks bekend, maar in het zuiden van het land is het een begrip. Als je ziet hoeveel mensen er op de been zijn in de plaatsen waar de wedstrijd door heen komt, dat is ongekend. Bergen op Zoom is één groot circus. De hele stad is versierd, er zijn fakkels die de karavaan midden in de nacht de weg wijzen en het parcours wordt zo aan gepast dat de lopers hier en daar dwars door een café moeten.' Indrukwekkend zijn ook de kanker patiënten die zich langs het parcours verzamelen. 'Ik heb gezien dat patiëntjes uit het Sofia Kinderzieken huis in bedden en rolstoelen en met een infuus in een arm aan het klap pen waren om de lopers aan te moedigen. Dat gaf me echt koude rillingen, kippenvel', vertelt Ten Hoven. De Roparun is opgezet om geld in te zamelen voor kankerpatiënten die in principe niet meer te genezen zijn. De opbrengst is niet zozeer voor medische doeleinden, als wel voor initiatieven waarmee de kwaliteit van leven kan worden verbeterd, zoals gasthuizen en vakantiebungalows. Het motto waaronder dat gebeurt, luidt: 'Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kun nen worden toegevoegd aan het leven.' Sinds het evenement in 1992 voor het eerst werd gehouden, toen nog in omgekeerde volgorde - vandaar de naam Ro(tterdam)pa(rijs)run -. is het uitgegroeid tot een enorm spek takel, met een karavaan van ruim 1600 atleten, duizenden begeleiders en meer dan duizend personenbus- sen en campers die door Frankrijk, België en Nederland trekken. De deelnemende teams brachten sinds die eerste keer meer dan €45 miljoen op voor het goede doel, waarvan bijna €5,2 miljoen bij de laatste edi tie. Aangezien de belangstelling altijd veel groter is dan het aantal beschik bare plaatsen, moeten nieuwkomers hopen te worden ingeloot. Ten Hoven hoorde drie dagen voor de kerst dat zijn lang gekoesterde wens uitkomt. Voor het zover is, moet er echter nog heel wat werk worden verzet. Uiter aard moet een team van lopers wor den geformeerd. 'Je mag er met maximaal acht aan de start verschij nen. Maar het is verstandig om er een paar achter de hand te houden, want als iemand een paar dagen voor het evenement geblesseerd raakt en je hebt niemand achter de hand, dan heb je een probleem. Elk lid van het team loopt gemiddeld 65 kilometer. Je moet het vergelijken met een marathon. Als je daar niet de conditie voor hebt, dan red je het niet.' Naast de lopers wordt een begelei dingsteam samengesteld, bestaand uit fietsers, chauffeurs, masseurs en cateraars en eventueel ook uit een fotograaf en een medicus, in totaal tussen de twintig en vijfentwintig Glas-in-loodramen uit de voorma lige RK-kerk aan de Nikadel in De Koog waren in de nacht van zater dag op zondag het doelwit van De week van... André Ran Oud-Texelaar André Ran houdt de komende week het weblog bij in de serie De week van... Hij is als wis kundige verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het blog is te lezen via www.texelsecourant. nl personen. Een heidense klus, vrees de Ten Hoven. 'Normaal staat er toch wel een jaar voor, wij moeten het in vier maanden zien te klaren.' Maar inmiddels begint het gezel schap al aardig vorm te krijgen. 'Als overkanter ben ik buitengewoon ver rast hoe soepel het gaat. In de stad ben je vrij anoniem, hier kennen mensen elkaar en dat heeft grote voordelen. Een Texelaar die ik ver telde dat ik me zorgen maakte omdat er nog zoveel moest gebeuren, zei: Joh, dit is de overkant niet, dit is Texel. Hij had gelijk, begin ik te ont dekken. Iemand die ik aan de tele foon had en wel chauffeur wilde zijn, vroeg aan het eind van het gesprek: heb je nog wat nodig? Op mijn ant woord dat ik nog aggregaten moest hebben, antwoordde hij: hoeveel? Daarna was het zo geregeld. Dat is toch te danken aan de kleinschalig heid hier.' Over de samenstelling van het team lopers - het noordelijkste van alle die aan de Roparun meedoen - houden Ten Hoven en Bonnet nog een slag om de arm. 'Ik vind het zelf leuk om te lopen, maar als het moeilijk blijkt begeleiders te vinden, dan wil ik ook best fietsen. Ik weet wel dat ik geen chauffeur wil zijn', vertelt Bonnet. Het voorlopige team bestaat uit een bonte mengeling van routiniers (Frits van der Gracht, Jan Zijm, Jeroen Smit en Pierre Bonnet) en jonge talenten Maikel van de Gracht, Mar tijn van Haren en David van Log chem). De laatste twee zijn pas 18 en 17 jaar oud, maar bijzonder gemotiveerd. 'We hadden het er samen al eens over gehad dat we maar eens moesten meedoen, toen nog niet wetend hoe groot het eve nement is. Toen we werden bena derd door Frits, die in onze vaste loopgroep zit, was dat geweldig.' Ondanks hun jeugdige leeftijd en de stelregel dat jonge lopers niet te lange afstanden moeten lopen, ziet ook Bonnet geen bezwaar tegen hun deelname. 'Oudere mensen zijn over het algemeen taai en jongeren flexi bel, maar zij zijn het allebei.' Komt bij dat de totale afstand weliswaar groot is, maar dat deze in vele kleine stuk jes wordt afgelegd. Ten Hoven: 'We verdelen de groep in twee viertallen, die steeds elk ongeveer zestig kilo meter achter elkaar lopen. De andere groep gaat met een busje naar de volgende etappeplaats en heeft dan tijd om zich te laten verzorgen, te eten en eventueel wat te slapen.' Welke afstand de lopers gaan afleg gen, moet nog worden afgesproken, maar volgens de kenners is het ver standig om niet te veel achter elkaar te willen afleggen. Bonnet: 'Stukjes van één tot anderhalve kilometer zijn ideaal. Tien kilometer lukt gewoon niet. De eerste twee keren nog wel, maar de derde keer kom je niet meer op gang. Simpel, omdat je lichaam zo snel het melkzuur niet kan afbre ken. Dan sta je vast.' Ten Hoven: 'Eigenlijk loop je één grote interval.' Een echte wedstrijd is de Roparun niet. De teams moeten tevoren opgeven hoelang ze er ongeveer over denken te doen en krijgen op grond daarvan hun starttijd toege wezen. 'De bedoeling is alle teams ongeveer gelijk aankomen, maan dag 28 mei tussen twaalf en vier 's middags, omdat je de Coolsingel in Rotterdam moeilijk een hele dag kunt afsluiten. Ik denk dat wij er gemiddeld 13,5 kilometer per uur over zullen doen. Dat betekent dat wij rond één uur 's nachts van start gaan en 35 uur non-stop lopen.' De organisatie let streng op het realise ren van de opgegeven tijd. 'Ga je te snel, dan word je onderweg stopge zet en mag je pas verder als je weer op schema zit. Ga je te langzaam, dan word je uit de strijd genomen.' Naast veel trainen gaan de deelne mers de komende maanden op zoek naar manieren om zoveel mogelijk vandalen. In verband met renova tiewerkzaamheden waren de ramen opgeslagen in een kuubskist, die naast het gebouw stond. Een buurtbewoner hoorde tussen 1.00 en 2.00 uur een luide knal en toen hij een kijkje nam, zag hij een groep van ongeveer tien personen weg rennen, in de richting van een naburig café. De kist was omge duwd. Hoe groot de schade is, moet nog worden vastgesteld. Een eerste inventarisatie leerde dat enkele ramen zijn verbogen en meerdere ruitjes stuk zijn. Er is aangifte gedaan bij de politie. geld te verdienen. Om te mogen meedoen, moeten teams ten minste €3000,- inbrengen, een bedrag dat wordt gebruikt ter bestrijding van de organisatiekosten. Alle extra inkom sten gaan naar het goede doel. Diverse projecten staan op stapel. Zo hebben Van Logchem en Van Haren plannen voor een benefietdi ner, willen ze bloemen verkopen en heeft het Popkoor aangekondigd een concert te willen geven waarvan de opbrengst naar de Roparunners gaat. 'Maar alle giften zijn welkom.' Komende week wordt een bankre keningnummer geopend. Wie meer informatie wil, kan één van de team leden aanspreken of een mailtje stu ren naar rontenhoven@texel.com. Joop Rommets Schaatsen op de Roggesloot Als alles goed is gegaan, is de schaatsbaan op de Roggesloot bij De Cocksdorp vanmiddag om 14.00 uur opengegaan. Volgens IJsclub Eierland, die de baan beheert, is dat voor het eerst in vijftien jaar. De baan is bereikbaar via de toegang aan het einde van de Kikkertstraat. Voor de schaat sers staan koek en zopie klaar. Wat vindt u? Zeehonden Vorige vraag: Moet Ecomare zieke zeehonden blijven opvangen nee (53%) l ja (47%) 236 stemmen Nieuwe stelling: Bouwondernemers vrezen in de toekomst een tekort aan vakmen sen. Een bouwopleiding op de OSG zit er niet in. Stelling: Bouw bedrijven moeten zelf mensen opleidingen. Mee eens of niet? www.texelsecourant.nl Regt Witgoed Service voor vakkundige reparatie en service aan witgoed en huishoud, apparaten. Nol- lekoog 10, tel. 327707. Let op: het Kinder Speel- paradijs Texel is gesloten van maandag 6 t/m vrijdag 10 februari. Vanaf vrijdag middag kan er weer volop gespeeld worden. Vraag niet wat ik maak. Ik maak wat u vraagt! Klus- en timmerbedrijf Ap den Braven, 06-25371055. in het restaurant Vrijdag 24 februari Italiaanse avond met gastkok Giovanni Grillo Reserveren: 318950 Outfitters Nation - boys girls - Vero Moda, Bylien in De Koog, www.bylien- texel.nl De 19e Horeca- en Re- creatiebeurs op dinsdag 28 februari in Ons genoe gen Glas-in-loodramen doelwit vandalen Familieberichten •it meer zoals het w Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven geven wij kennis van het overlijden van Nel Betsema - Eelman Texel, 22 maart 1948 Maricoweg 21 1791 MD Den Burg Alkmaar, t 2 februari 2012 Cees Betsema Barry en Marije Nikki Nel is overgebracht naar de Strandkamer van "Uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op maandag 6 februari op de Algemene begraafplaats van Den Burg. Onverwachts is overleden onze schoonzus en tante Wij wensen Kees, Barry, Marije en Nikki veel sterkte toe. Joop t en Rommy Dirk t en Corry Jack en Carla, Addy t Piet t en Wil Ina t en Martin Trees en Cees Siets en Ria Gerrit-Jan en Tiny Neven en nichten Nel we zullen je missen! Cees, Barry, Marije en Nikki, wij wensen jullie heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Lennart Witte Jim Kossen Bedankt voor alles, we zullen je missen Liefs Ruben en Marieke uit ons leven verdwenen Wij wensen Cees, Barry, Marije en Nikki heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd Lennart en Marieke Omringd door haar naaste familie is plotseling overleden onze lieve, bijzondere moeder, schoon moeder en oma. Meer dan 55 jaar maakten haar vele voetstappen op het eiland, Texel tot een geliefde plek in haar leven. Hil Kuijk Zaandam, 9 november 1919 Hilversum, 1 februari 2012 Hans en Hannie Eshuijs Freija en Aldwin Sarah en Mare Anne Eshuijs Marion Eshuijs Bruno Lignac Correspondentieadres: Fam. Eshuijs, Hotel Den Burg Emmalaan 2-4 1791 AV Den Burg Texel Afscheidscentrum Van Vuure, Melkpad 23 te Hilversum. Daar is gelegenheid t condoleren en afscheid nemen op dinsdag 7 februari van 19.00 tot 20.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 8 februari om 10.30 uur in de aula Crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Na afloop is er gelegenheid elkaar te o: ontvangkamer van het crematorium. Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon Jordi 1 februari 2012 3320 gram Maarten Broekman Fia Kooiman Beatrixlaan 137 1791 GB Den Burg 06-54985098 w ww. texel sea u to pa gina. nl voor iedereen die een goede en betrouwbare auto zoekt! Opruiming bij Bosma Slapen en Meer, Waalder- straat 6. Diverse meubel tjes en accessoires. De beste Allround live muziek voor elk feest! Kees Ko, 06-53895022. Alles voor uw fiets, kle ding, accessoires, tassen, schoenen. Bets Fietsen, tel. 312184. Je weet dat je goed zit met Bremer achter je! Assurantiekantoor Bre mer, Oosterend, tel. 0222- 318221.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 3