TEXELSE^COURANT fjftjj# jtr Cjrotn 2uwrtr jëxelx in het harL, AV Texel n Grootscheepse zoekactie houdt redders uren bezig Vragen bij Koger dorpenronde Gestolen auto eindigt in Eierlandse sloot IS OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12670 DINSDAG 1 MEI 2012 Gezelligheid, sportiviteit en gezondheid staan voorop bij Atletiekvereni ging Texel. - I O O 'Het duurde niet ■u i lang of daar ■ft 1 kwam de eerste voltreffer al door het dak.' Uit een verhaal van Cor- rie Timmer voor Mi het Texelfonds. Met een 5-1 zich tegen DEM. De ploeg van trainer Kremer heeft nu uitzicht op promotie. Dirk Vinke is een man van cijfertjes en van computers. Vorige week zwaaide hij af bij softwarebe drijf SnelStart. Het prachtige voorjaarsweer leverde maandag een grote bijdrage aan het succes van Koninginnedag. De meivakan tie had veel gasten naar Texel gebracht en dat was 's mor gens met name te merken in Den Burg, waar het op de vrij markt ongekend druk was. Verenigingen en gelegenheidskooplieden hadden over belangstelling niet te klagen. Er werden spelletjes gedaan, er was muziek en een natje en een droogje. Ook in de buitendorpen was van alles georganiseerd en zat de stemming er volop in. 's Avonds werden overal op het eiland de meierblissen aangestoken. Op twee pagina's de feestdag in woord en beeld. Met foto's van Olivier Schilling/Texel Images, Henk en Jitty Leyen, Job Schepers, Pip Barnard, Joop Rommets en Gerard Timmerman. De reddingsboten van de stati ons De Cocksdorp, Den Helder, Petten en Callantsoog hebben zondagmiddag een zoekactie van zes uur gehouden. De actie werd gestart, nadat bevoorra dingsschip North Challenger een mast met een zeil had aan getroffen. De mast werd gesignaleerd op ongeveer 34 kilometer ten westen van Texel. Omdat de bemanning van het schip de indruk had dat het materiaal nog niet zo lang in het water had gelegen, omdat het er nieuw uitzag, waarschuwden zij de kustwacht. Samen met de reddingsdiensten, de offshore reddingshelikopter, het kustwachtvliegtuig en een defensiehelikopter van de vliegba sis Leeuwarden werd een groot gebied in de vaarroutes van Texel afgezocht. Later kwam hier hulp bij van de reddingsboot van Vlie land en kuswachtvaartuig Levoli Fietstocht De twee Helderse toerfiets clubs, DOK en de Toon Jacobs houden zondag 6 mei een geza menlijke tocht over Texel. De wielrenners arriveren met de boot van 8.30 uur op het eiland, Texelaars kunnen zich rond 9.00 uur op de veerhaven aansluiten. Zij betalen dan het inschrijfgeld tij dens de koffiepauze. De route is 90 kilometer lang en eindigt rond 12.00 uur bij de veer haven. Het dragen van een fiets- helm is verplicht. Voor meer infor matie: Guus van der Maat (tel. 0223-628287) of www.hrtcdok.nl. Black. Aan de Koninklijke Marine werd verzocht een duikteam te leveren, maar gezien de weersom standigheden kon dat niets uit richten. Later kwam informatie dat half april bij een hulpactie aan een jacht de mast was gekapt, die niet geborgen kon worden. Nadat foto's van die mast werden verge leken met de gevonden mast, was het nagenoeg zeker dat het om dezelfde mast ging. Rond 18.30 uur werd de zoekactie afgeblazen. De politie zal nog nader onder zoek in deze zaak doen. Vijf Texelaars onderscheiden Bij de traditionele lintjesregen hebben Veronica van Beek-Flok- stra, Tilly Dekker-Wafelbakker, Nieteke Roeper-Mathijssen, Axel Lap en Klaas Eelman vrijdagoch tend een Koninklijke Onder scheiding gekregen. Alle vijf werden ze in bijzijn van familieleden, vrienden en andere genodigden voor hun belangrijke bijdrage aan de Texelse samenle ving benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Francine Giskes reikte de bijbeho rende lintjes uit in de raadszaal van het gemeentehuis. Meer hierover staat op pagina 3. Het Klimbos, de begraafplaats, nieuwbouw, de afvoerroute Bad- weg en hardrijders in het dorp, dat waren de belangrijkste pun ten tijdens de dorpenronde die gehouden werd in Dorpshuis De Hof in De Koog. Veel Kogers waren aanwezig op het gesprek met het college. Boswach ter Eric van der Spek was gekomen om de situatie uit te leggen omtrent het Klimbos dat gepland is bij paal 21Hij benadrukte dat er tot op heden geen reden is voor boze reac ties, daar er nog helemaal geen gegadigde is om de realisatie van een dusdanig bos mogelijk te maken. Enkele andere dorpsbewoners vroe gen zich af waarom het zo lang moet duren tot er nieuwe huurwoningen komen voor jonge gezinnen. 'Ik ben een moeder met een jong gezin en blijf het liefste in De Koog wonen, maar het aanbod in Den Burg is veel beter, wanneer zijn de nieuwe beloofde woningen nou eindelijk klaar', vroeg iemand. Wethouder Hercules benadrukte dat de gemeen te geen bouwende partij is en dat ze met de bouwende partijen in onder handeling zijn over een grondprijs. Hij hoopt dat er voor komende zomer duidelijkheid is. Ook de proef met de Badweg als afvoerroute voor een deel van de jongeren zorgde voor de nodige dis cussie. De tegenstanders benadruk ten dat dit geen oplossing is, daar slechts een deel van de jongeren richting de camping, en dus over de Badweg, moet. De overige aanwezi gen willen wel eens zien hoe de proef loopt. Oud voorzitter van de Dorpscommissie Frits Agter uitte zijn bezwaren tegen de plaatsing van hekken op de sluiproutes. 'Als ik nu 's avonds een wandeling wil maken, kan ik er dus niet in. Dat vind ik heel vervelend', zo vertelde hij. Enkele bewoners van de Dorps straat maakten zich druk over de automobilisten die veel te hard door de dorpskern rijden. 'Ik heb al wel eens namen doorgegeven van men sen die zo hard rijden, maar de poli tie doet er niets mee', riep een vrouw in de zaal. De burgemeester advi seerde haar de mensen er zelf op aan te spreken. 'Als u ze kent, kunt u ze het beste wijzen op hun gedrag. Ik doe een beroep op de sociale controle bij iedereen', zo sprak ze. Andere zaken die de revue passeer den, waren de slechte staat van de Kamerstraat, de gevaarlijke berm bij de Kamperfoelieweg en de Mienter- glop. 'De kuilen langs de weg zijn soms wel dertig centimeter diep. Daar kun je niet aan de kant met je auto', sprak Agter. Het college ver telde dat het aanpakken van deze gebieden op de planning staan om nog dit jaar aangepakt te worden. Een auto die in de nacht van zaterdag op zondag gestolen werd in Eieriand, is teruggevon den in een sloot op de kruising van de Muyweg en de Gente- weg, eveneens in Eieriand. De brandweer en de politie waren snel ter plaatse om de omge ving te onderzoeken, maar van de daders ontbrak ieder spoor. De eigenaar van de auto is ver baasd. 'Ik heb de auto de hele dag gebruikt en hem daarna weer op het erf gezet. Je gaat er vanuit dat dit soort dingen niet op Texel gebeurt, maar helaas is dat dus niet zo', zo vertelde hij. De auto heeft hij voorlopig niet terug, omdat de politie nog onderzoek doet bij de wagen. 'Dat is voor ons heel vervelend, want wij kunnen eigen lijk niet zonder auto. Bovendien kost het ons en de maatschappij weer onnodig geld', vertelt de eige naar. De daders zijn op heden nog niet gevonden. Lancaster eert gesneuvelden Een Lancaster van de Royal Air Force maakt zondag 6 mei tussen 13.10 en 13.30 uur een fly-by over Texel. De vlucht gaat via het vlieg veld naar de Algemene Begraaf plaats in Den Burg. De vlucht is een eerbetoon aan de 167 militai ren die een laatste rustplaats von den op de oorlogsbegraafplaats in Den Burg. De vlucht is tot stand gekomen door bemiddeling van Ed de Bruijn van Vliegveld Texel, het doorgaan is afhankelijk van de weersomstandigheden. Actuele informatie daarover is te vinden op www.texelairport.nl. Oa^mi) VHB (33 C^0 De brandweer doet onderzoek bij de gestolen auto. www.texelseautopagina.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1