TEXELSE COURANT 1Medische Post moet 24 uur dag open zijn' Cjrocn "Zwarts Jexels in het harL, 9 Als er een nieuwe Medische Post komt, moet deze 24 uur per dag geopend zijn. Wethouder Hennie Huisman (gezondheidszorg) wil zich op die openingstijden gaan richten bij de ontwikkeling van de plannen om de medische voorzie ning voor toeristen nieuw leven in te blazen. De wethouder gaf dat aan tijdens een commissievergadering waar gesproken werd over heropening van de medische post. Huisman volgt daarmee een advies van de huisartsen op Texel die hun voorkeur hebben uitgesproken voor een post die 24 uur per dag geopend is. Dat is nog geen zekerheid, omdat ook over openstelling van de toeristische voorziening tijdens kantooruren (8.00-18.00 uur) wordt gesproken. Texel kende tot 2004 een Medische Post in De Koog, maar die werd gesloten nadat zorgverzekeraar Uni- vé had besloten dat zij niet langer financieel wilde opdraaien voor de kosten van de post. Daarna klonk geregeld de roep om een terugkeer en daarover wordt nu gesproken in een zogeheten Verkenned Zorgpla- nologisch Onderzoek. Het college heeft inmiddels aangegeven maxi maal €15.000,- te willen bijdragen om structurele tekorten van een medische post te dekken. De voor ziening moet huisartsen op het eiland ontlasten van werkdruk die ontstaat als in het hoogseizoen veel toeristen zijn. Het is vooralsnog ook de vraag waar de post zou moeten komen. Texel 2010 wil tijdens de raadsvergadering van woensdag 20 juni een motie indienen waarin de voorkeur wordt uitgesproken de Medische Post te vestigen in het voormalige politiebu reau aan de Brink in De Koog. Vol gens fractievoorzitter Gerbrand Pos ter hoort een medische post in De Koog, omdat zich daar de meeste toeristen bevinden. De Koog is vol- Ben Daalder volgt Theo Witte op bij Luchtvaartmuseum Ben Daalder volgt Theo Witte op als voorzitter van Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel. Het museum was al een tijdje op zoek naar een nieuwe voorzitter, nadat de 82-jarige Witte te ken nen had gegeven graag een stapje terug te doen. Witte was al sinds de oprichting in 1988 bestuurslid van de Stichting Luchtvaartmuseum. Na jarenlange voorbereidingen gingen de deuren van het museum in 1996 officieel open. Witte werd in 2000 voorzit ter. Daalder werd door het bestuur als opvolger gevraagd nadat hij onlangs was gestopt als voorzitter van visserijvereniging DETV. 'Hij heeft niet zoveel met de vliegerij, maar we waren op zoek naar een goede bestuurder. En dat is hij', vertelt Bram van Dijk, die samen met Willem Mets, Jan Nieuwenhuis en Jan Boon de rest van het bestuur vormt. Overigens is Witte niet voor het museum verloren. Hij blijft één van de circa 35 vrijwilligers waarop de organisatie draait. gens hem ook dichter bij De Cocks- dorp, waar eveneens veel toeristen zijn, dan Den Burg. WD en Texels Belang geven er de voorkeur aan dat de huisartsen op het eiland aangeven waar de post het beste kan komen. Zij dienen tij dens dezelfde raadsvergadering een motie in waarin het college wordt opgeroepen hierover de huisartsen in overleg te gaan. De ruimte bij de Zandkoog in Den Burg is ook al vaker genoemd als een plek waar de medische post voor toeristen zou kunnen komen. Zowel Texel 2010 als TB en WD zijn voorstander van een openstelling van 24 uur per dag. Eerder is er over gesproken om voor heropening van de voorziening de toeristenbelasting met €0,01 te ver hogen. Volgens Texels Belang en WD mag dat echter niet leiden tot herziening van het recent genomen raadsbesluit om de toeristenbelas ting in 2013 en 2014 vast te stellen op €1,60 per persoon per nacht met een maximum van zeven aangeslo ten nachten. Volgens beide partijen moet de dekking voor de jaarlijkse €15.000,- voor het verwachte exploi tatietekort worden gevonden in de extra inkomsten uit de toeristenbe lasting als gevolg van de verhoging van €1,53 dit jaar naar €1,60 in 2013 en 2014. Het is de bedoeling dat een herope ning van de Medische Post plaats vindt in 2013. In het Verkennend Zorgplanologisch Onderzoek wordt gesproken van de maanden juli en augustus. Voor het zover is, moet ook duidelijkheid zijn over de vraag hoe het zit met juridische aanspra kelijkheid en verzekeringen. In de post die tot en met 2003 bestond, was het gebruikelijk dat huisartsen- in-opleiding met behulp van assi stentie bij toerbeurt dienst draaide in de post, zodat er altijd iemand aan wezig was. S Garage Dros ||9 www.texelseautopagina.nl TEXELSE@COlIRANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de volgende folder(s): EP: Voordeelland K D&P Folder niet gehad?! Alsnog verkrijgbaar op Spinbaan 6. De Ronde om Texel beleefde dit jaar een primeur: de 35ste editie werd op zondag gehouden, een dag later dan gebrui kelijk. De harde wind en de hoge golven maakten het onmogelijk op zaterdag te varen. Na zich te hebben verze kerd van de medewerking van gemeente, politie en andere instanties én tientallen vrijwilligers had de organisatie een dag eerder al vastgesteld dat één dag uitstel tot de moge lijkheden behoorde. Onder uitstekende omstandigheden gingen zondag rond het middaguur zo'n 250 catamarans van start voor een spannende, maar voor de meeste zeilers probleemloze race. Carolijn Brouwer zorgde voor een ande re primeur: het was de eerste keer in de 35-jarige geschie denis van 's werelds grootste catamaranrace dat een stuur- vrouw eerste werd in het overallklassement. Xander Pols en Stefan Dubbeldam gingen als eerste over de finish, vóór het Engelse duo William Sunnucks en Oliver Egan. Lees meer over de Ronde op pagina's 5 en 7. (Foto Joop Rommetsl Tennissers Mike van der Wal, Stijn Kiltz en Jordy Schuijl zijn met Deuce kampioen geworden. Vrouw gewond bij verkeersongeval Een 41 -jarige taxichauffeuse uit Den Helder is vrijdagmorgen rond 3.00 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Pelikaan- weg nabij De Koog. De taxi kwam in botsing met een busje, dat werd bestuurd door een 42-jarige man uit Soest. De toe dracht is niet helemaal duidelijk. Volgens het politierapport voelde de bestuurder van het busje, na wat mensen te hebben afgezet, plotse ling een harde klap aan de achter zijde van zijn auto. Daarna zou zijn gebleken dat hij was aangereden door de taxi. De achteras van de taxi brak af en hing op de trekas van het busje. Volgens de politie was de taxi over de kop geslagen en tegen een geparkeerd staande auto tot stilstand gekomen. De taxichauffeuse heeft echter een andere lezing. Volgens haar reed ze op de Pelikaanweg en kwam het busje vanaf het parkeerterrein van hotel De Pelikaan achteruit de weg op gereden, waarbij de taxi aan de zijkant werd geraakt. 'De beschadi gingen aan de taxi wijzen erop dat ze inderdaad aan de zijkant is geraakt. Ze is ook niet over de kop geslagen, maar doorgeschoven tegen een aan de overzijde van de Pelikaanweg geparkeerde auto', aldus haar werkgever. De vrouw in de taxi werd met rug- en nekklachten met een extra boot overgebracht naar het Medisch Centrum in Alkmaar, maar is inmid dels weer thuis. Grootscheepse alcoholcontrole De politie heeft In de nacht van donderdag op vrijdag, tussen 23.00 en 4.30 uur, een groot scheepse alcoholcontrole gehou den op de Californiëweg nabij De Koog. In totaal 168 bestuurders moesten een blaastest afleggen. De meesten hadden het feest in de grote tent bij paal 17 bezocht. Vijf bestuurders kregen een bekeuring omdat zij teveel hadden gedron ken. De hoogst gemeten waarde bedroeg 540 ug/l. Dat is ruim twee maal het wettelijk maximum van 220 ug/l. Een van de verdachten werd zelfs tweemaal bekeurd. Eerst werd bij hem een alcoholwaarde van 440 ug/l geconstateerd. Bijna twee uur later kwam dezelfde man weer langs de controleplaats. Toen bleek hij 255 ug/l alcohol in zijn adem te hebben. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. Doorgereden na aanrijding De politie heeft vrijdag een 44- jarige man uit Hardinxveld-Gies- sendam aangehouden,nadat deze na een aanrijding was door gereden. Ook zijn passagier, een 27-jarige man uit Giessenburg, werd gearresteerd. De aanrijding ontstond rond 11.45 uur, toen een 34-jarige vrouw uit Den Burg in haar auto over de Pontweg reed en vaart minderde om linksaf te slaan naar Zuid-Haf fel. Op het moment dat zij stil stond, werd ze aan de achterkant Paracentrum naar Ameland Naar nu bekend is geworden, heeft Paracentrum Texel onlangs de werkzaamheden van Skydive Ameland overgenomen. Inmid dels zijn de eerste sprongen gemaakt. Van Rijsselberghe wint in Weymouth Windsurfer Dorian van Rijssel berghe heeft de wereldbeker wedstrijd op het Olympische water bij het Engelse Weymouth gewonnen. Een bijzondere prestatie, want in de eerste race eindigde hij nog hele maal achterin het deelnemersveld. aangereden door een bestelbus. De bestuurder had nog krachtig geremd, maar kon niet voorkomen dat de rechtervoorkant van de bus de linkerzijkant van de personen auto raakte. De bus schoof daarna door en miste op een haar na een groepje fietsers dat bij de kruising stond te wachten om over te ste ken. De bestuurder van de bus bleef niet op de plaats van het ongeval, maar ging er snel vandoor in de richting van de boot. De politie trof even later de achtergelaten bus leeg aan bij de haven. Collega's konden de twee bij aankomst in Den Helder aanhouden. De politie stelt een onderzoek in naar de aanrijding. Paracentrum Texel gaat proberen Skydive Ameland nieuw leven in te blazen en net zo bekend te maken als de locatie op Texel, die in de afgelopen veertig jaar een begrip in Nederland is geworden. Beide loca ties bieden een fantastisch uitzicht over de wadden en zorgen, samen met de kick van het parachutesprin gen, voor een onvergetelijke erva ring. De hele zomer kan op Ameland gesprongen worden. Daarna werden zijn prestaties beter en rukte hij op naar de top van het klassement. Door de constante prestaties van zijn concurrent Julien Bontemps uit Frankrijk leek dat niet goed genoeg voor de eindzege. De afsluitende medalrace werd echter door de Texelaar gewonnen, terwijl de Fransman op de vijfde plaats eindigde. Daardoor eindigden beide kemphanen precies gelijk, maar werd Van Rijsselberghe op grond van zijn prestatie in de medalrace tot winnaar uitgeroepen. Tineke Schok ker, gedepu teerde in Fries land, wordt voorzitter van het Wadden fonds nieuwe stijl. Bewoners van De Gollards werden donder dag door Jan Stolk getrak teerd op het eerste vaatje haring. Vincent Hoekstra is der de geworden bij een haringwed- strijd van groot handel Hanos in Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1