T E X ELS E^COURANT 1 Dorian van Rijsselberghe wint Olympisch goud Cjrotn ^trnrtr jéxels in het harL, 'Je moet op jezelf durven vertrouwen' Nieuw parkeerterrein klaar voor gebruik BODY en Brein zet paal 17 op z'n kop OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 12697 DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012 De tijden zijn veranderd in de huizenmarkt. Makelaars en bankiers vertel len over 'de nieuwe werke lijkheid'. Stands, ankertil- len, muziek en vooral vis tijdens het HavenVIStijn dat zaterdag in Oudeschild wordt gehou den. De Koog, door sommigen lief kozend De Koog aan Zee genoemd, blijft een apart dorp. We bezochten de Braderie. Kerken lopen leeg, maar de diensten die het bisdom Essen in De Koog ver zorgt trekken meer dan 300 bezoekers. Na de negende surfrace die zon dag werd gevaren op het water bij Weymouth was het duidelijk: Dori an van Rijsselberghe had zoveel voorsprong op de andere surfers genomen dat de Olympische titel in de RS:X-klasse surfen hem niet meer kan ontgaan. Vandaag (dinsdag) kan hij de gou den medaille definitief veilig stellen in de afsluitende medalrace, maar daar hoeft de 23-jarige Texelaar alleen maar voor te starten. Hoe hij finisht is dan niet meer van belang. De tiende en laatste gewone race liet Van Rijsselberghe zondag al kort na de start aan zich voorbij gaan om de andere surfers volop de kans te geven te strijden voor een medaille. Nederland heeft door de prestatie van Van Rijsselberghe voor de tweede keer een Olympisch kam pioen op surfgebied. De vorige was Stephan van den Berg in 1984 in Los Angeles. Opmerkelijk is dat surfen toen voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen stond en dit jaar voor het laatst. Het is voor het eerst dat een Texelaar een medaille wint op de Olympische Spelen. Van Rijssel berghe en zijn familie en directe omgeving hebben jarenlang naar het resultaat toegewerkt. Terug in Nederland kan Van Rijs selberghe de nodige huldigingen verwachten. De eerste is maan dagmiddag 13 augustus op het Stationsplein bij het NS-station in Den Bosch. De hele Olympisch equipe arriveert daar per trein uit London, waarna een publiekshul- diging plaatsvindt. Dinsdag 14 augustus worden de Olympische sporters door premier Mark Rutte ontvangen in 't Torentje en er wacht die dag een huldiging van NOC- NSF en de Rijksoverheid in de Rid derzaal. Daar worden de sporters toegesproken door André Bolhuis, voorzitter van NOC-NSF, Maurits Hendriks, chef-de-mission van de Nederlandse ploeg en minister Schippers van Sport. Zaterdag 18 augustus staat de Texelse huldiging op het program ma. Die wordt georganiseerd door de gemeente, de surfclub en Mark en Corina Röpke van Paal 17. Die huldiging heeft plaats bij paal 17 en begint om 13.00 uur. Het offici ële gedeelte is volgens een woord voerder van de gemeente van 14.00 tot 14.30 uur en daarna is er een feest voor eregasten en muziek op het strand. Dinsdag 18 december gaan de medaillewinnaars op bezoek bij koningin Beatrix. Dat gebeurt nor maliter direct na de Spelen, maar dat is verschoven in verband met het 100-jarig bestaan van NOC- NSF. De koningin ontvangt de medaillewinnaars van zowel de Olympische Spelen als de Para lympics. De sporters zijn rond lunchtijd bij de koningin en 's avonds wacht hen het Sportgala van NOC-NSF. DOMINERENDE DORIAN MET GOUDEN PLA(N)K, ZET OOK TEXEL WEER EFFE IN KAART zich zo gemakkelijk mogelijk. 'Lachen, gieren, brullen, proberen de ontspanning te zoeken. Nee, trainen hoeft nu niet meer. Pas in de auto, op weg naar de wedstrijd, bepalen Aaron en ik de tactiek voor de volgende race. Dan heb je het er over of je behoudend vaart en hoe de wind staat. Echte zeildin- gen.' Misschien nog wel vaker dan zijn relaxte houding is de suprematie van Van Rijsselberghe besproken. Hoewel hij als wereldkampioen van vorig jaar één van de topfavorieten was, heeft het gemak waarmee hij won ook hem zelf een beetje ver baasd. 'Alles viel op z'n plaats. En de anderen waren wat minder scherp. Niet dat zij het slecht deden, maar bij hen zat er af en toe wel een zevende plaats tussen en bij mij niet. Eigenlijk kon ik alleen van mezelf verliezen.' Opvallende beslissingen om af en toe een heel andere koers te kiezen dan zijn concurrenten - richting open water of juist vlak onder de kust - legden hem geen windeie ren. 'Nee, dat was niet eng. Je moet op jezelf durven vertrouwen.' Zijn succes maakt een hoop los, ook op Texel, heeft hij begrepen. 'Ik volg het een klein beetje. Op internet zag ik die foto van de pootjebaders bij paal 17 die mijn naam vormden. Dat is geweldig, echt heel positief.' Hij moet nog even wachten voordat hij terug kan naar zijn geboorte-eiland. 'De komende dagen heb ik hier nog genoeg te doen. En de sluitingsce remonie, daar wil ik zeker bij zijn.' In meerdere interviews heeft Van Rijsselberghe aangekondigd zich op kitesurfen te storten, nu het traditionele windsurfen als Olympi sche sport verdwijnt. Wat dat voor de nabije toekomst betekent, durft hij nog niet te zeggen. 'Het lijkt erop dat het windsurfen helemaal op z'n kont ligt. Dit jaar zijn er in ieder geval geen belangrijke wed strijden meer. Als er volgend jaar ook geen WK of EK is, dan stop ik. Dan heb ik nu mijn laatste race gevaren, ja.' Q3^S3zm VHD (33 dÏEI SNELCODE:! 284 www.texelseautopagina.nl Al een week lang verwondert heel sportminnend Nederland zich over de relaxte houding van windsurfer Dorian van Rijssel berghe. Hoe is het in vredes naam mogelijk dat iemand er zelfs tijdens het belangrijkste sportevenement ter wereld in slaagt zo ontspannen te zijn? 'Een kwestie van heel veel prac tice', zoekt hij zelf een reden. 'Ik heb zo veel wedstrijden gevaren. Waarom zou je het plotseling anders gaan doen?' We spreken hem op maandag avond, zes uur Engelse tijd, iets meer dan 24 uur na de wedstrijd die hem al twee races voor het eind de Olympische gouden medaille bezorgde. 'Toen was ik er zeker van. Maar eigenlijk had ik er een dag eerder al het vertrouwen in dat het niet meer mis zou lopen. Het ging toen zo goed.' Het nieuwe parkeerterrein op de plek van de oude LTS in Den Burg gaat ruimte bieden aan circa 150 auto's en 10 bussen. De laatste afwerking moet nog plaatsvin den, maar het parkeerterrein kan inmiddels worden gebruikt. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente laten weten. Het nieuwe, tijdelijke parkeerterrein is bereikbaar via het bestaande parkeerterrein langs de tennisbanen aan de Emmalaan en via een tijdelijke weg langs schietsportcentrum Odys seus. De laatste route is vooral bedoeld voor touringcars. Volgens de woordvoerder kunnen de bussen en circa 95 personenau to's op het granulaat staan waar mee het terrein is verhard en circa 55 auto's op het betegelde deel langs de oostzijde van de Burge meester De Koninghal. Het granulaat is puin van de oude LTS die in een puinbreker is verma len. Er ligt ongeveer 4.000 ton gra nulaat op het terrein. Daaronder ligt een zandbed. Een klein deel (200 ton) van het puin is gebruikt om de verharding in de bermen van de Hallerweg te vervangen. De vorige verharding daar was vervuild met asbest. Het parkeerterrein is vooralsnog voorzien van linten om aan te geven hoe er geparkeerd moet worden. Daar komen nog trottoirbanden voor in de plaats. Als die er komen, wordt het terrein ook nog een keer afgevlakt. Volgens de woordvoerder komt er verder geen andere verhar ding meer, omdat het een tijdelijk terrein is. Het is niet uitgesloten dat het terrein over een paar jaar voor bebouwing wordt gebruikt, bijvoor beeld als de raad zou besluiten dat er een nieuwe sporthal in Den Burg moet komen. Mensen die op het nieuwe terrein parkeren moeten een parkeervignet hebben of een bonnetje uit de par keerautomaat halen. Autobussen en touringcars kunnen vrij parkeren op een daarvoor aangegeven strook. Als de trottoirbanden er lig gen en het terrein nog eens is afge vlakt, volgt een officiële opening. De zijkanten van de De Koninghal die er door de sloop van de voormalige school minder fraai uitzien, worden opgeknapt. Bij Odysseus komt nog een verwijs- bordje te staan om te voorkomen dat daar auto's worden neergezet op plekken voor mensen die voor de bloeddienst komen. Grote festiviteiten zijn er nog niet geweest. Vandaag moet immers nog de medalrace worden geva ren. En hoewel er niet zo veel meer op het spel staat, wil hij die uiter aard wel proberen te winnen. Toch heeft hij al een klein feestje gevierd. 'Ik heb gisteravond eerst alle Texe laars begroet. Dat zijn er nog aar dig wat hier in Engeland. Op de achtergrond leveren ze een mooie bijdrage. Ik weet dat ze er zijn en dat is goed om te weten. Gelukkig dringen ze zich niet op. Nadat ik iedereen gedag heb gezegd, heb ik samen met mijn familie een heerlijk stoofpotje van moeders gegeten.' Samen met zijn coach Aaron Mcin tosh en de andere Nederlandse zeilers verbleef de 23-jarige Texe laar de afgelopen weken in wat hij zelf 'een Pipi Langkoushuis' noemt en dat vlakbij zee ligt. Tussen de wedstrijden door maakte hij het Halsbrekende toeren op het festi val BODY en Brein dat dit weekend op het strand van paal 17 werd gehouden. Veel bezoekers en er was van alles te doen, variërend van workshops op het gebied van beweging en trainingen voor het brein tot lezin gen. En natuurlijk pootje baden. Naar schatting 800 deelnemers formeerden op het strand de tekst Texel loves Dorian, een foto die elders in deze krant is te zien. Meer over Body en Brein op pagina 5.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 1