1EXBJVGBSCA.nl TEXELSE 2 COURANT Jip?! Visserij centraal op HavenVIStijn Meeklappen met kleine zanger Polle D'ORian Wat gaat de tijd snel. Vooral op Texel. Dat komt omdat er hier zo veel gebeurt. De ene keer is het eb. En dan is het weer vloed. Eb en vloed. Laagwater, hoogwater. Ik bedoel maar. Je zou er zo een soap over kunnen schrijven. Goe de Getijden, Slechte Getijden. En denk maar niet dat je je horloge er gelijk op kunt zetten hoor. Want het is zowat het belangrijk ste nieuws. Het verandert per dag. Je zou er moe van worden. En we hebben al zo'n behoefte aan regelmaat. Om ons te kun nen concentreren op de ware zin des levens. De enige zekerheid die we nu hebben is dat de poli tiek en de daarbij behorende figu ren op hun gat liggen. Tot 4 sep tember moet Annie haar columns over iets anders schrijven. Over komkommers, de zomer, koetjes en kalfjes. Maar ja, dan barst het ook goed los, met de verkiezin gen op 12 september in het voor uitzicht. Dat belooft wat. En nu maar hopen dat onze politici niet van zomerreces worden terugge floten. Net als in Waalre. Daar moet je toch niet aan denken... Gelukkig kunnen de Texelse volksvertegenwoordigers vrij over straat lopen. Alhoewel, dan moet je wel allerlei geneuzel voor lief nemen. 'Weet je waar ze wat aan Ongezouten COLUMN moeten doen? Aan die paarden- stront. Paardenbelasting op de agenda dus! En dan per ons afre kenen graag.' 'Waarom krijg je trouwens als je een uitsmijter bestelt, altijd drie eieren en maar twee boterhammen?' Van die dingen. Nee, je moet de dames en heren van de politiek ook weer niet te veel vrijheid geven. Als er ergens geen grasspriet groeit, wordt er meteen aan oude kant gedacht. En arsenicum. Ik hoop wel dat bij de krant het 'Hoofd Koppen' ook met vakantie gaat. Die is daar wel aan toe. Wat te denken van deze kop? 'Rechter zoekt uitweg in Doolhofkwestie.' Wat een nieuws zeg. ledereen zoekt toch een uitweg in dat doolhof? Behalve Lap zelf dan. Of deze: 'Vergassen ganzen zaak van lange adem'. Echt waar. Tot slot deze: 'Weinig hoop voor hon dendrollen'. Nou ja zeg. Hij krijgt er tot besluit eentje gratis van Annie. 'Klimbos? Zeg maar nee, dan krijg je er twee!' Nou ja, voor uit, een voor de toekomst als de boot stilligt: 'Hoogerheide aan lager wal'. Of deze: D'ORian! Annie@texelsecourant.nl Teloorgang van natuurmonument Vogelwerkgroep Texel verzorgt vrijdag 10 augustus bij Stayokay in Den Burg een lezing over natuurmonument De Beer. Dit beroemde natuurgebied lag ooit op de kop van Rozenburg, onder de rook van Rotterdam, en is misschien wel het mooiste natuurgebied dat Nederland in de 20ste eeuw heeft gekend. De Beer, 1300 hectare groot, was voor de Tweede Wereldoorlog een open dynamisch duinsysteem: een broedplaats voor tienduizenden kustvogels als visdief, grote stern en kluut. De Beer moest eind jaren vijftig verdwijnen voor de aanleg van de Europoort. In het eerste deel van de lezing komen de bestuurlijke en economi sche omstandigheden aan de orde die hebben geleid tot de onder gang van De Beer. In de tweede deel zal blijken waarom De Beer zo bijzonder was en waarom het met recht al voor de Tweede Wereld oorlog het 'Vogeleiland' werd genoemd. Publiek is vrijdag vanaf 19.30 uur welkom en wordt ontvangen met koffie en thee. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, reserveren niet nodig. Film Threes Anna maakt kans op Gouden Kalf De speelfilm Silent City van schrijfster en regisseur Threes Anna uit de Prins Hendrikpolder gaat zondag 30 september in première tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. De film zit in de officiële selectie van het NFF en maakt daarmee kans op een Gouden Kalf. Threes Anna bewerkte haar eigen roman 'Silent City' tot een filmsce nario, zij nam ook de regie voor haar rekening. In 2007 maakte Threes Anna haar regiedebuut met de film 'The bird can't fly' met in de hoofdrol Barbara Hershey. Silent City is het hartverwarmende ver haal over culturele verschillen wan neer het Oosten en Westen elkaar treffen in Tokio. Hoofdrolspeelster Rosa, gespeeld door debuterend actrice Laurence Roothooft, gaat in een restaurant in Tokio werken. Het valt niet mee er te aarden. Onbegrip, teleurstelling en een zaamheid maken zich langzaam van haar meester. Toch heeft ze de sleutel tot haar geluk elke dag in de hand. Silent City is vanaf 4 oktober 2012 in de bioscoop te zien. Koreaanse pianiste in Den Hoorn Pianiste Seong-Hye Jeong uit Zuid-Korea is één van de musici die maandag 13 en donderdag 16 augustus een concert geven in het Hoornder kerkje. Haar optreden is er één in de serie van The International Holland Music Sessions voor jong muziekta lent. De Koreaanse pianiste speelt maandag 13 augustus werk van Bach, Schumann en Liszt. Na een korte pauze is de beurt aan de Australische cellist Thomas Marlin. Hij wordt op de vleugel bijgestaan door Istvan Lajko, één van de vaste begeleiders in deze serie. Het duo brengt muziek van Beethoven en Dutilleux ten gehore. Donderdag 16 augustus speelt de Albanese pianist Klevis Gjergji werk van Haydn en Chopin, waarna de Russische cellist Anton Pavlovsky en de Japanse pianiste Noriko Yabe muziek van Prokovjev en Martinu laten horen. Beide concerten beginnen om 19.00 uur. Meer informatie en kaar ten zijn verkrijgbaar bij de VW in Den Burg, via de website www. tihms.com en voor aanvang aan de zaal. Jongeren Informatie Punt Vissermannen Sjef Boom en Adri Vonk vertellen in de stand over allerlei soorten vis. De haven van Oudeschild is zaterdag 11 augustus het toneel van het HavenVIStijn. Op deze vijfde editie is aandacht voor de visserij, er zijn stands, er is muziek, demonstraties en ande re activiteiten. Het festival begint om 13.00 uur. Vis staat centraal op het evene ment. Zo is er een vistafel met vele soorten vis die men in de netten krijgt. Sjef Boom en andere vis sers vertellen er over. Voormalig visser Dirk Barends, nu werkzaam bij de Oude Vismarkt, demon streert hoe je vis fileert. Een kunst op zich. De vis is te koop, de opbrengst is voor het goede doel. Een team van twaalf man bakt de vis, die ook ter plekke kan worden genuttigd. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage voor het goede doel gevraagd. Dan staan er circa twaalf rookvaten. Ook de gerookte vis is voor consumptie. Een bij drage voor het goede doel kan in de daarvoor bestemde bus. Bij zonder is de moederskraam. Deze wordt bemenst door de moeders van Koos Boersen en Thijs Vonk De moeders zijn tevens zussen van elkaar en zitten ook in de organisatie. Elk jaar maken ze een raadsel over de visserij. Ook tonen ze fraaie foto's van de vis serij. Verderop staat een kraam met broodjes garnaal, die voor een vriendelijke prijs worden ver kocht en waarvan de opbrengst naar KI KA gaat. De TX36 geeft uitleg en ook andere kotters liggen mooi opgetuigd langs de kade. De KNRM staat er met een kraam. Ze zijn aanwezig met twee red dingsvaartuigen, de Beursplein 5 en de Francine Kroesen. Leden van de KNRM mogen een rondje meevaren. Men kan ter plaatse lid worden. De redders vertellen over hun werk. Texels Eigen Stoom boot Onderneming heeft een kraam met de historie van deze veerdienst. Voormalig medewer ker van TESO Dirk Burger bemant deze kraam. Peter van Sweden toont door hem gemaakte minia tuur vissersboten en vertelt er over. Willem Keijser toont zijn zelf gemaakte verzameling met boot jes in flessen. De Texelse kokkel vissers Albert en Willem Anton Schagen vertellen over het hand- kokkelvissen. De bottenkraam toont een grote verzameling opge viste botten. Er is een stand van Kimo Nederland en België. Dit is een milieuorganisatie die de pro jecten 'Fishing for Litter' en 'Zwer vend langs zee' organiseert, om verspreiding van zwerfafval in zee te voorkomen. Er is volop vermaak voor kinderen en oudere jeugd, de CIV heeft een kraam met maritie me spullen en kunstenaarsvereni ging ZOUT toont maritieme kunst. Om 15.00 uur is er een optreden van het Oudeschilder Visserskoor. Het ankertillen begint om 16.00 uur. Eerst voor kinderen en aan sluitend mogen volwassenen kun krachten testen. Een en ander onder toezicht van Catharina Witte van Sportschool Texel, speaker is Bonne Klein Woolthuis. Het muzikale gedeelte begint met een verrassingsact van de 'Won- dergirls' die furore maakte op de plaatselijke playbackshow. Daarna is het de beurt aan 'De Gave Gas ten', een feestband met een geva rieerd repertoire. Dan volgt een playback act van Max van Bent- hum en Lyn Buijsman. Het festival wordt afgesloten door @Last, de Texelse popformatie rond zanger Marco Koorn. Een deel van de haven is overdag afgesloten voor verkeer. Parkeren kan het best aan de IJsdijk en bij de voormalige dekbeddenfabriek. Verkeersregelaars verwijzen er heen en er staan borden. Als hoofdorganisatie zorgt Café De Kombuis voor de drankjes. Het terrein zal na 18.00 uur afgesloten zijn zodat de drankcontrole beheersbaar is. Zonder ID krijgt men geen bandje wat verplicht is om alcohol te kunnen kopen. Bier en wijn vanaf 16 jaar en sterke drank vanaf 18 jaar. Meer informa tie op www.havenvistijn.nl. Nog maar 13 jaar oud is hij, toch wist de kleine zanger Polle van Genechten de toeschouwers op een bomvolle Stenenplaats zo ver te krijgen dat ze meeklapten. Polle was één van de artiesten die zater dagmiddag en -avond in het cen trum van Den Burg optredens ver zorgden ter gelegenheid van de cabaret. Mede dankzij het mooie traditionele Horizontoer. Zoals te weer genoot het publiek volop, doen gebruikelijk was het pro gramma divers: van muziek tot tFotoJoopRommets) Een uitgebreid overzicht van activi teiten, workshops en excursies is te vinden in de Vakantiekrant, die over het hele eiland te verkrijgen is, via www.texelagenda.nl en (mobiel) httpV/m.texelagenda.nl/nl. Dinsdag 7 augustus: 12.00 uur. In De Koog wordt van 12.00 tot 19.00 uur een braderie gehouden. 15.00 uur. In het Zeemanskerkje in Oudeschild begint om 15.00 uur een optreden van het koor De Zingende Zeeman. 15.00 uur. In de grote tent op de Nika- del in De Koog beginnen om 15.00 en 20.00 uur voorstellingen van Circus Renaissance. 20.15 uur. In de RK-kerk van Den Burg begint om 20.15 uur een concert van organist Rachel Vroom. Entree gratis, na afloop wordt een inzameling gehou- 21.00 uur. Jug Bros slaat een weekje over en speelt vanavond niet in café De Kombuis op de haven van Oudeschild. In plaats daarvan treedt een Neder landstalige zanger op. Aanvang 21.00 Voorstellingen Cinema Texel: 10.30 en 15.30 Brave 3D NL; 11.00 en 13.30 Ice Age 4 NL 3D; 13.00 Brammetje Baas; 16.00 Madagascar 3 3D NL; 18.45 en 21.45 Step Up 4 3D; 19.00 Intoucha- bles; 21.15 The Dark Knight Rises. Woensdag 8 augustus: 9.30 uur. Vrijwilligers maken het strand bij paal 17 schoon. Aanvang 9.30 uur. 10.00 uur. De interkerkelijke vrouwen contactgroep schenkt van 10.00 tot 16.00 uur koffie en thee in de kerk aan de Binnenburg t.b.v. een waterproject van de Wilde Ganzen. 11.00 uur. In het centrum van Den Burg wordt van 11.00 tot 17.00 uur een zomerse (thema)markt gehouden. The ma is dit keer 'dag van de zee'. 14.00 uur. Bij zwembad Molenkoog aan de Slingerweg in Den Burg wordt van 14.00 tot 15.00 uur een pannen koekenrace gehouden. 15.00 uur. In de grote tent op de Nika- del in De Koog beginnen om 15.00 en Verwachte tijden van hoogwater ter rede van Oudeschild. Vrij. 10 aug. Zon. 12 aug. Ma. 13 aug. 00.20 00.30 s 00.37 00.50 f 01.40 e 03.00 e 04.25 eerder hoog water. Donderdag 9 augus tus laatste kwartier, zaterdag 11 augus tus doodtij. Zondag 12 augustus zon op 6.17 uur, onder 22.13 uur. TEXELSE^COURANT Verschijnt op dinsdag en vrijdag Spinbaan 6 1791 MC Den Burg Telefoon 0222 - 36 26 20 Telefax 0222 - 32 30 00 E-mail redactie@texelsecourant.nl i (hoofdredacteur) Gerard Timmerms Joop Rommets Jeroen van Hattum Pip Barnard Job Schepers Buiten werktijd: Telefoon 31 60 89 of 06 - 13 67 66 50 Advertenties en abonnementen: Spinbaan 6 1791 MC Den Burg Telefoon 0222 - 36 26 00 Telefax 0222 - 31 41 11 E-mail info@lenr.nl Per jaar €91,55 €89,15 Bij verzending naar het buitenland zijn portokosten verschuldigd. Beëindiging abonnement: Uitsluitend schriftelijk en 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode. 18.00 uur. Bij goed weer begint op het terras van eetcafé De Rog in De Cock- sdorp om 18.00 uur een optreden van het duo Salted. 18.00 uur. Bij paviljoen Paal 12 begint om 18.00 uur een 'bluesy' optreden met gitaar, contrabas en zang. 19.00 uur. Op het strand bij paal 28 begint om 19.30 een strandloop over diverse afstanden. 20.00 uur. Bij Jan en Paula Brouwer in het Olijfblad aan de Weverstraat in Den Burg begint om 20.00 uur een Bijbel studie. Voorstellingen Cinema Texel: 10.30 Ice Age 4 NL 2D; 11.00 en 16.00 Mada gascar 3 3D NL; 13.00 Brammetje Baas; 13.30 Ice Age 4 3D NL; 15.30 Brave 3D NL; 18.00 en 21.15 The Dark Knight Rises; 18.45 en 21.45 Step Up 4 3D. Donderdag 9 augustus: 10.30 uur. 'Zo de wind waait': excursie per fiets, verzorgd door Gelein Jansen. Bestemming afhankelijk van de wind richting. Start om 10.30 uur vanuit De Kastanjeboom op de Stenenplaats. 13.00 uur. In Den Hoorn wordt van 13.00 tot 18.00 uur de Hoornder Don derdag gehouden. 13.00 uur. Belangstellenden kunnen van 13.45 tot 16.00 uur jeu de boules spelen op de clubbanen bij zwembad Molenkoog in Den Burg. Spelmateriaal is aanwezig. 14.00 uur. In De Cocksdorp wordt van 14.00 tot 20.00 uur de Durpermarkt gehouden. 15.00 uur. In de grote tent op de Nika- del in De Koog beginnen om 15.00 en 20.00 uur voorstellingen van Circus 16.30 uur. Om 'op verhaal te komen' wordt in het Hoomder kerkje van 16.30 tot 17.00 uur 'een moment van stilte, muziek, een verhaal' gehouden. 17.00 uur. In buurthuis Bethel aan de Muyweg in Zuid-Eieriand wordt van 17.00 tot 20.00 uur een rommeltjes- en boekenmarkt gehouden. 19.00 uur. In de kerk van Den Hoorn begint om 19.00 uur in de serie Interna tional Holland Music Sessions een concert van jeugdig muziektalent. Met werk voor viool en piano van o.a. Brahms, Bach en Gershwin. Entree €16,-. 21.00 uur. In filmhuis De Kroonprins in Oosterend draait 'Paris', aanvang 21.00. Vrijdag 10 augustus: 14.00 uur. In het Zeemanskerkje in Oudeschild is van 14.00 tot 17.00 uur een kleine rommelmarkt met koffie en de verkoop van diverse handwerken. 15.00 uur. In de grote tent op de Nika- del in De Koog beginnen om 15.00 en 20.00 uur voorstellingen van Circus 19.30 uur. Op het voetbalveld va in Den Hoorn gaat om 19.30 ui crossloop vt 20.00 uur. Vogelwerkgroep Texel ver zorgt in Stayokay in Den Burg een lezing over de teloorgang van het beroemde natuurmonument De Beer. Aanvang 20.00 uur, entree gratis. 21.00 uur. In discotheek J'elleboog in Den Burg begint om 21.00 uur de 'Bir thday Party'. Voor iedereen die zich jarig voelt of zin heeft in een verjaars- TESO Om de drukte de baas te kunnen, zet TESO in het rond het weekeinde gere geld een extra boot in. Er is dan ieder half uur een afvaart, zowel vanuit Den Helder als vanaf Texel. Dat gebeurt vrijdag en maandag van 9.30 tot 16.00 uur, zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot 20.00 uur. Maan dag zijn de afvaarten van 10.00 uur vanuit Den Helder en 13.30 uur vanaf Texel uitsluitend bestemd voor het ver voer van gevaarlijke stoffen. Automobi listen moeten vrijdag, zaterdag, zon dag, maandag en dinsdag rekening houden met wachttijden (meestal in beide richtingen) van een half uur tot een uur. Voor meer informatie over de veerdienst: tel. 369600 of www.teso.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 2