fc&S ai Lekker1 TEXELSE 3 COURANT Gemini tornt niet aan verloskunde Snelle actie strandbewakers met waterscooter maktec a»fïf in juni/juli. 2012 U/e Kebbe^pi êUoanJ DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012 De Raad van Bestuur van de MCA Gemini Groep (de zieken huizen in Alkmaar en Den Hel der) houdt vast aan de verlos kundige zorg in het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. Dat heeft een woordvoerder van de MCA Gemini Groep desgevraagd laten weten. Vorige week kwam een brief van een stel specialisten van het MCA in Alkmaar in de publiciteit waaruit bleek dat zij hun vraagtekens zetten bij het behoud van verloskunde in Den Helder. Volgens hen zou verloskunde beter volledig in het Regionaal Topkli nisch Interventie Centrum kunnen komen dat op termijn in Heerhugo- waard wordt gebouwd. Dat nieuwe centrum moet het huidige zieken huis in Alkmaar vervangen. De brief van de specialisten riep de vraag op in hoeverre het behoud van ver loskunde in Den Helder zeker zou blijven. Vorig jaar was dat ook al het geval, waarna de vraag rees of het in de toekomst mogelijk zou blijven op Texel te bevallen. De woordvoerder verwijst naar het zorgprofiel waarin de Raad van Bestuur eerder dit jaar beschreef hoe het nieuwe ziekenhuis in Den Helder, dat over een aantal jaar het huidige Gemini moet vervangen, eruit moet zien. In dat profiel staat dat verloskunde en spoedeisende zorg in het nieuwe Gemini moeten blijven, omdat de Gezondheids - raad stelt dat iemand daar binnen 45 minuten moet kunnen zijn. Dat blijft wat de Raad van Bestuur betreft ongewijzigd. De 45-minu- ten-eis is enige tijd geleden nog eens bevestigd door de minister van Volksgezondheid. Wethouder Hennie Huisman (zorg) laat weten zich geen zorgen te maken. Volgens de woordvoerder van de MCA Gemini Groep dateert de brief van de specialisten die vorige week in de publiciteit kwam uit mei. ^•Familieberichten De ouderdom verzacht het sterven. Adriaan Morrien Na een leven van liefde en zorg voor velen is rustig overleden onze lieve schoonzus en tante Martha van Looij-de Porto Sinds 1977 weduwe van T.H. van Looij A 13 oktober 1923 t 6 augustus 2012 G. du Porto-Dros Marlies en Klaas Siem Pieter Roger en Hennie Susan David en Trees Ank in Herinnering en Piet Roly en Hans Siem in Herinnering en Marijke Frans en Petra Ellen en Gré "Gollards" De Zes 12, Den Burg. Tante Martha is overgebracht naar de Strandkamer van "Uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 10 augustus om 12.00 uur in crematorium "Schagerkogge", Haringhuizerweg 3 te Schagen. Aansluitend komen wij samen in de koffiekamer van het crematorium, waar gelegenheid is de familie te condoleren. Vertrek veerboot 10.30 uur. Correspondentieadres: Fam. J.C. Groot, Hogereind 9, 1793 AD De Waal. Mocht u geen persoonlijk behcht hebben ontvangen, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Niet geheel onverwachts, maar vervuld met fijne herinneringen, geven wij kennis dat is overleden onze vader en opa Jacob Kooger Jaap Sinds 2002 weduwnaar van Anita Kooger-Terpstra 19 juni 1929 t 3 augustus 2012 Hetty en Willem Sjors Esmeralda Folkert Altina Jacco en Gemma Sara "Gollards" De Zes 12, Den Burg. Pap is overgebracht naar de Landschapkamer van "Uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg. Er is gelegenheid tot condoleren op woens dag 8 augustus van 19.30 tot 20.30 uur in het uitvaartcentrum. We nemen afscheid van pap op donderdag 9 augustus om 13.30 uur in het uitvaartcentrum. Aansluitend zullen wij pap begeleiden naar zijn laatste rustplaats, bij mam, op de begraafplaats bij kerkgebouw "De Burght" aan de Binnenburg te Den Burg. Na afloop van de begrafenis komen wij samen in het uitvaartcentrum, waar tevens gelegenheid is ons te condoleren. Correspondentieadres: Fam. J. Kooger, Oost 89, 1794 GN Oosterend. Indien u geen rouwcirculaire heeft ontvangen, kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Jeroen Stapersma (jercCa Loonstra Op dinsdag 14 augustus 2012 om 13.00 uur geven wij eChaar het jawoord in het gemeentehuis van ~VeenendaaC, "RaadhuispCein 1. Ten zegen over ons huwedjh wdCen we vragen in een dienst die om 14.00 uur êegint. T>e dienst wordt gehouden in 'The SheCter' IndustrieCaan 24, ~VeenendaaC. 11 Bent van harte weCkom op onze receptie, zaterdag 25 augustus, van 19.30 tot 22.00 uur, op SchiCdemveg 217, Oudeschitd. Nynke is verhuisd... Van mama's buik NAAR PAPA'S ARMEN! NYNKE Josefien Smid IS GEBOREN OP 26 JULI 201 2 OM 03.35 UUR. Onze kleine meid WEEGT 3450 GRAM EN IS 50 CM. Roy en Mieke Smid AG Rl PP IN ASTRAAT 29 2275 VA Voorburg 06-41664362/ ROY@SMID-ONLINE.NL Auto Service Centrum. banden, uitlaten, accu's. Tel. 315588. Ooievaar huren? Huur onze ooievaar voor in de tuin of de 3 D ooievaar voor op het aam voo r €1,25 per dag bij Mediabu reau Langeveld de Rooy, Spinbaan 6, tel. 362600. Hoera, onze prachtige dochter is geboren! Eva Josine 4 augustus 2012 Jord en Floortje Kuiken-Zijm Molenstraat 61 1791 DK Den Burg - Texel Jord: 06-41295270 Floortje: 06-24254673 Thuis: 0222-313189 Studentenkamer te huur. Nette ruime studenten kamer met gezamelijke woonkamer/keuken/bad kamer (met 1 andere student delen). Centraal gelegen, vlakbij Leeuwar der station. €400,- incl. gas, water, elektra. Voor inlichtingen tussen 19.00 -21.00, tel. 06-38011557. Klokken luiden Zit ik zondagochtend, kwart over negen, lekker in het zonnetje in mijn tuin, wat op zich, helaas, niet heel vaak voorkomt, even te genie ten van mijn welverdiende zon dagsrust, zoals het een goedgelo vige wellicht moge betamen, wordt me dit toch plotseling en ruw ver stoord, door aanhoudend, opeen volgend klokgelui van de diverse geloofsgemeenschappen die ons dorp 'rijk' is, en naar ik meen de zondagsrust op enigerlei wijze pro pageren. Volgens mij kan men geloven wat men wil, maar toch niet door anderen daar ongevraagd mee lastig te vallen, bij voorkeur niet voor tien uur 's ochtends, al helemaal niet op zondag. J.H. (John) van Heerwaarden, Den Burg Kunststof rijplaten ver huur, Stiehl Techniek, 06- 51705400. Schuurverkoop creatief- markt zaterdag 11 augus tus v.a. 11 uur, camping Bonte koe, afslag 12. Auto Service Centrum, Maricoweg 3, tel. 315588. Regt Witgoed Service voor vakkundige reparatie en service aan witgoed en huishoud, apparaten. Nol- lekoog 10, tel. 327707. Bomen vellen en snoeien. Bel Dennis Witvliet boom- en groenonderhoud. Tel. 319721, na 16.00 uur. Heeft u schade of bent u op zoek naar een andere auto? Kijk dan eerst eens op www.texelseautopa- gina.nl www.texelseautopa- gina.nl voor iedereen die een goede en betrouwbare auto zoekt! maktec Mini-Dumper verhuur, Stiehl Techniek, 06- 51705400. Te koop: Texelse Shii take paddestoelen, soep en tapenade. Kadijksweg 15, 06-48630343. Hairstyling Talou werkt op afspraak, di. t/m zat. Tel. 320473. Dorian goud gedaan! Zet de bloemetjes maar buiten. Proficiat.Plantenmarkt, Beatrixln. 17 Laatste Dagtocht Ter schelling op 18 augustus met de Texel 44. 75.- p.p incl. fietsen en diner a/b. Kaarten via 06-51105775 of bij de VVV. Gebakken zeetong, in de boter. Havenrestaurant Texel, met uitzicht op zee! Bel Jan. C. Stolk voor re servering, 319310. De Koopman Koerier. voor bedrijf en parti culier. Tel. 315001/06- 20073394. Vanaf woensdag 8 augus tus zijn wij weer geopend. Bloem; bloemisterij Burg wal 2 Den Burg. www.hondenvoertexel. nl Puur natuur hondenvoer 06 212 00 656. Grond, graaf, straat werk, Stiehl Techniek, 06-51705400. SEVEL RE N G NG SERVCE Verboekte/ Californiëweg 239 Roggeslsotweg 257 Koetebuurt 17 Schilderend 94 Beatrixlaan 110 a Bernhardlaan 111 Molenstraat 84 Dorpsstraat 30! - Buytengors 8 Californiëweg 12 Boodtlaan It - Duykerdam 29 Sommeltjesweg 9 Haaikeduinweg 8 Ankerstraat 33 - Verlorenkost 5 - Peperstraat 29 - Stappenland 172 12 Koopgarant- woningen voor starters (al dan niet terugkerend van 'de overkant'). Sedert 1967 Makelaardij Texel Vastgoed www.makelaardijtexelvastgoed.nl Het team van TexelEnergie feliciteert Jord en Floortje met de geboorte van hun kuikentje! TexelEnergie Strandbewakers oefenen dit sei zoen regelmatig met de water scooter, een nieuwe methode om hulp te bieden aan zwemmers die in moeilijkheden zijn gekomen. Met het zeer snel varende apparaat kan de drenkeling in een mum van tijd worden bereikt en in veiligheid gebracht. De scooter, aangedreven door jets, en is aan de achterkant voorzien van een reddingsplank waarop een hulpverlener zit die het slachtoffer naar zich kan toetrek ken. Het apparaat, dat al kan varen in water van kniediepte, is op proef en het staat dus niet vast of de gemeente er een of meer zal aan schaffen. De waterscooter mag alleen worden gebruikt door bewa kers die er een opleiding voor heb ben gehad(Foto Harey de G/aaf)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 3