Monster en Golfers prolongeren clubtitel Legoland aan de Pontweg Spanning op Durper Dubbeltoernooi TEXELSE 4 COURANT Bezoekers genieten van zonnig Summer Event Antoine Kersten magistraal Vos beste ringstekers het heren dubbel. wint golfstrijd Hugo Groothuis heeft zaterdag de vierde wedstrijd van de Neder landse Golf Federatie gewonnen. Het betrof een wedstrijd voor kin deren tot 12 jaar met een golfvaar- digheidsbewijs. Met maar liefst 65 stablefordpunten bleef de 8-jarige Hugo de concurrentie op de baan van Het Rijk van Nijmegen ruim voor. De Texelaar won inmiddels drie van de vier wedstrijden. Zijn broer Marnix werd met 55 sta blefordpunten knap vijfde. Marnix maakte maar liefst twee birdies. De tweede omloop van het ring steken zondag in De Koog is gewonnen door Emmie Monster en Fieke Vos. Frouwke Eelman en haar dochter Annejet eindigden als tweede. In het algemeen klas sement staat Frans Bakker bovenaan. Redelijke weersomstandighe den, spanning en sportiviteit tekenden het Bikkelement Dub- beltoernooi dat zondag op de tennisbanen van Heri Hodie bij het Eierlandsche Huis werd gehouden. De eerste finalewedstrijd werd gespeeld in het damesdubbel, tus sen het duo Kim Burkhart en Marije de Leeuw en Mieke van den Bent en Petra Harman. Laatstgenoem den moesten de eerste set nog met 6-3 prijsgeven, maar daarna wisten zij met vooral technisch goed geplaatste ballen steeds meer het spel naar zich toe te trek ken en de volgende sets met 6-1 en 6-3 te winnen. In het gemengddubbel ging de tweede plaats evenals vorig jaar naar het team Leo en Anneke Saai. Ditmaal moesten zij hun meerdere erkennen in debutanten Pien Essel- man en Ruben Legierse. Laatstge noemden bereikten de finale na een prachtig duel tegen het team Christiaan en Dusanka Stolk. De finale tegen het team Saai werd in twee sets beslist. Bij het koningsnummer, het heren- dubbel, liep de finale uit op een spannende strijd. Na 6-4 winst in de eerste set en een 3-0 voorsprong in de tweede set leek de wedstrijd van Jeroen Plag en Gerd-Jan Roos tegen het jonge koppel Joris Beintema en Robin van der Heide snel te wor den beslist. Maar laatstgenoemden knokten zich knap terug en dwon gen een tie break af. Voor het publiek werd dit het toetje van het toernooi. Na een lange strijd ging de zege door 14-12 winst naar Plag en Roos. De overwinning van Monster en Vos kwam in de reguliere wedstrijd tot stand. Voor de tweede plaats moest een barrage verreden worden. Het duo Eelman versloeg hierbij Frans en Emmie Bakker. Door zijn overwinning een week eer der in De Cocksdorp staat Bakker nu eerste in het klassement met 17 pun ten, op de voet gevolgd door Dani- que Bakker met zestien punten. De strijd om de eindzege ligt nog hele maal open. Want achter Danique Bakker staan Jan Keijser, Frouwke Eelman,Willem Goénga en Hans Boom met 15 punten. Op 16 augus tus om 19.00 uur is de laatste omloop van het ringsteken in Den Hoorn. Thomas Wassenaar en Lise van Zuilekom hebben beiden het vorig jaar veroverde kampioen schap matchplay van de Texelse Golfclub geprolongeerd. Bijna veertig dames en heren stre den om de felbegeerde clubtitel. Matchplay is een individuele afval race: wie zijn tegenstander ver slaat, gaat door naar de volgende ronde. Thomas Wassenaar nam het in de finale op tegen de ervaren Jan Blancke, nadat ze in de halve finale Laurens Groothuis respectie velijk Wil Homan hadden versla gen. De finalisten maakten er een fantastische strijd van. In de turn na negen holes was de stand nog gelijk. Pas op de zestiende hole veroverde Wassenaar een beslis sende voorsprong. Hij won de titel en de bijbehorende beker alweer voor de vierde keer op rij. Lise van Zuilekom moest het in de finale wederom tegen Annabel Groothuis opnemen. In de halve finale hadden ze afgerekend met Marijke de Beer en Lot van Schelt. Ook de dames deden elkaar niets cadeau en wisselden stuivertje bij iedere hole. Van Zuilekom bereikte met één up de achttiende hole, maar Groothuis won deze hole, zodat een play-off de beslissing moest brengen. Uiteindelijk wist Van Zuilekom op de twintigste hole haar titel te prolongeren. Aan de Pontweg 146, tegenover Juttersmuseum Flora, wordt op het bedrijf van Erik Bakker zondag12 augustus een Lego-dag gehou den. Bezoekers kunnen kijken naar diverse bouwwerken van de Natio nale Legovereniging op een podi- um van 80 vierkante meter. Ook is er de mogelijkheid om tweede hands lego te kopen, is er een duplo-hoek voor de jongste kinde ren en is er een knutselhoek voor kinderen waar kijkdozen en kleur platen gemaakt kunnen worden. Ook is het mogelijk een kijkje te nemen op het melkveehouderijbe drijf van Bakker. De toegang is gratis en duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur. Hugo Groothuis 'Het was super!', vat Henk Zoe telief van de Eagles Ranch kort en krachtig de manier samen waarop hij het jaarlijkse Summer Event heeft beleefd. 'Het was mooi zonnig weer, de mensen hebben genoten en alle demon straties zijn zonder één enkel probleem verlopen.' Het Summer Event op de nieuwe boerderij aan de Burgerdijk trok zondag zo'n 1500 bezoekers. Een fors aantal, maar verspreid over het grote erf liepen ze elkaar niet voor de voeten en was overal volop ruimte de demonstraties te bekij ken. Henk en Daniëlle Zoetelief en hun medewerkers waren er weder om in geslaagd een zeer divers programma te organiseren, varië rend van westernriding tot paar denvoetbal, van linedancing tot demonstraties met hazewindhon den en van shows met clowns tot workshops waarin kinderen zelf een Indianenarmbandje konden maken. Spectaculair was de demonstratie waarbij ruiters een koe uit een kudde isoleerden en in een kraal dreven. 'Vorig jaar hadden we ook al zoiets, maar toen was er wel erg veel uitleg bij en dat vond niet iedereen even interessant. We had den er daarom voor gekozen meer actie te laten zien', vertelt Zoete lief. Veel bewondering van leek en ken ner was er voor de vrijheidsdres suur. Kenmerk daarvan is dat paar den met overredingskracht in plaats van een bit en andere dwin gende hulpmiddelen wordt gepro beerd zover te krijgen dat ze gaan liggen, een been heffen, buigen of andere kunstjes doen. Joyce de Vos uit het Drentse Nijeveen en haar twee jonge medewerkers lie ten op een rustige en overtuigende manier zien dat met die werkwijze veel te bereiken viel. Het was alleen jammer dat toeschouwers slechts aan één kant van de (binnen)bak konden staan, waardoor het soms dringen was bij demonstraties als deze. Op de oude boerderij wer den de shows altijd in een buiten- bak gehouden, waaromheen het publiek overal goed zicht had. Het Tekst Joop Rommets was echter niet meer dan een klein Foto's Anita Beijers smetje op een verder prachtige en Joop Rommets dag. Witte evenaart parcoursrecord Jaap Witte heeft vrijdag in de vierde crossloop van ZDH opnieuw bewezen op eigen eiland een klasse apart te zijn. Hij won de loop over 4 kilometer in 12.59 minuten en evenaarde daarmee het parcoursrecord, dat ook al op zijn naam stond. Het evenement lokte precies hon derd deelnemers naar Den Hoorn. Zij troffen prima weersomstandig heden, al hadden sommigen wat last van de warmte die was blijven hangen in de duinpannen van de Bollekamer. Desondanks compli menteerden diverse lopers de organisatie met het mooie par cours. Bij afwezigheid van zijn oudere broer Cor won Rik Bijpost de wed strijd over 4 kilometer bij de jeugd. Hij finishte in 16.44 minuten. Lau- rien Bakker was in 20.44 minuten de snelste dame. Rob ter Burg uit Julianadorp zege vierde op de langste afstand. Hij voltooide de 8 kilometer in een snelle tijd: 26.52 minuten. Toch moest hij zes seconden toegeven op de winnaar bij de veteranen, Wim Opten uit Zuidlaren, die het parcoursrecord tot op 37 secon den wist te benaderen. Bij de jongste jeugd, die 1 kilome ter liep, waren de overwinningen voor Michiel Lohse (3.35 minuten) en Sanne uit Middenmeer (4.25 minuten). Komende vrijdag wordt de vijfde en voorlaatste crossloop gehou den. Inschrijven kan vanaf 18.45 uur. Met een score van 66 slagen netto, 4 bruto boven de baan, heeft Antoine Kersten afgelopen weekend op magistrale wijze de Rabomaandbeker van de Texelse Golfclub gewonnen. Ed Eelman, laatste tijd wat minder in vorm, werd met 69 slagen twee de. Alain Hirschler veroverde met 70 slagen zeer verdienstelijk de derde prijs. De deelnemers troffen goede omstandigheden en hadden daar bij het geluk dat een dik wolkendek net langs Texel trok. Uitstekende scores waren het resultaat. In de tweede categorie streek Mar tin Siebbeles met 34 stableford punten met de eer. Dezelfde score werd ook gehaald door Ivor van Onzen en Harriet Bödicker. In de derde categorie bleef Willem Hoog- endijk (39 punten) de rest van het veld ruim voor. Hans van Maldegen (37) en Erhard Schulze (37) eindig den op de tweede en derde plaats. Casper Schiphorst sloeg de lon gest drive. Bij de dames was die eer weggelegd voor Gerdi Reijers. De neary's kwamen op naam van Martijn Former en Marijke de Beer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 4