TEXELSE 7 COURANT Olympische titel Dorian van Rijsselberghe resultaat jarenlang proces Veel Texelaars in Weymouth Sterke familieband goed voor goud op Olympische Spelen 'Leuk om Dorian zó te zien presteren' Texelse huldiging bij Paal 17 DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012 'Prestatie van groep mensen' 'Dit is een prestatie van een groep mensen', aldus Albert Hoven, voorzitter van de Texelse sportraad in een reactie op het goud van Van Rijsselberghe. Volgens Hoven is de Olympische overwinning mede te danken aan de steun die Dorian de afgelopen jaren van zijn vader, moeder, broer en anderen en in zijn directe omge ving kreeg. 'Het is een prestatie van een groep mensen van wie Dorian de exponent is. Maar je ziet hem uitstralen dat ze het met elkaar hebben gedaan.' Hoven roemt de nuchterheid en de relaxedheid die de Texelaar de afgelopen dagen uitstraalde tijdens het surfen. Het winnen van Olym pisch goud is volgens hem ook een opsteker voor de sport in het alge meen op Texel en Texel als sportei- land. 'En het mooie is dat iedereen op Texel hem kent.' Ruim tien jaar geleden liet Mare van Rijsselberghe zijn zoons Adri- aan en Dorian op papier zetten wat ze in het windsurfen wilden bereiken. Op het papier van de toen 12-jarige Dorian stond het volgende: hij wilde meedoen aan de Olympische Spelen in 2012 en winnen. Zondagmiddag 5 augustus werd het doel verwezenlijkt toen Dorian in Weymouth zijn negende surfwed- strijd won en door de concurrentie niet meer in te halen was in de strijd om Olympisch goud. Volgens Mare van Rijsselberghe was het proces dat aan de prestatie vooraf ging ech ter veel belangrijker. Dat begon al, nadat Dorian en Adriaan tien jaar geleden hadden opgeschreven wat zij wilden bereiken op surfgebied. De familie Van Rijsselberghe geloof de in de gestelde doelen en ging met elkaar en anderen het proces in om waar te maken wat ze zich had den voorgenomen. Het betekende dat de ouders veel in dienst stelden van het surfen, stad en land afreis- he: 'Ik weet nog dat ik vroeger bij hem in de winkel stond, vertelde dat ik twee talentvolle kinderen had en vroeg of hij wilde helpen. Je zag hem eerst zuchtend kijken met een blik van "daar heb je weer zo'n ouder", maar hij heeft ons verder op weg geholpen' De Van Rijsselberghes komen deze week terug naar het eiland. Dorian blijft tot de slotcere monie in Engeland en keert op maandag 13 augustus met de hele equipe terug naar Nederland. 'Daar na moet hij in Amsterdam zijn voor een aantal persmomenten en vervol gens komt hij naar Texel. Niet lang daarna gaat hij naar San Francisco om een maand lang te trainen voor het WK kitesurfen. Daar heeft hij ook doelen voor gesteld.' De Nieuw- Zeelander Aaron Mcintosh, die de afgelopen jaren Dorian's coach was, blijft hem begeleiden in het kitesur fen. 'Hij heeft aan de basis daarvan gestaan, dus Dorian heeft een goede aan hem.' Moet je hem nu zien als hij op tele visie is. Adriaan was destijds de rijzende ster en dat heeft Dorian later van hem overgenomen. Maar daar op Dijkmanshuizen is het alle maal begonnen.' Van den Bergh looft het karakter van Van Rijsselberghe. 'Dat is mede bepalend geweest voor deze prestatie. Ook de support van zijn ouders is heel belangrijk geweest. Het is niet iedereen gegeven dat je dat krijgt, maar hij kreeg het en hij heeft er goed gebruik van gemaakt. Dat is erg belangrijk geweest. Hij wilde het ultieme bereiken in het windsurfen in zijn klasse en dat is gelukt. Het is fantastisch.' den om Dorian en Adriaan aan wed strijden mee te laten doen en geloof den in wat ze deden. Van Rijsselberghe: 'Zondagavond heb ben we na de races met ongeveer acht man aan tafel gezeten voor een eenvoudige maaltijd en teruggeke ken op de processen die we alle maal de afgelopen jaren hebben doorlopen en wat dat allemaal voor onze levens heeft betekend.' Gesprekken met anderen leerde Van Rijsselberghe dat Marianne Vos en Ranomi Kromo- widjojo, andere winnaars van goud, ook op ster ke familiebanden en een van alle kanten steunende familie konden rekenen om hun doelen te bereiken. Niet alleen de familie, maar ook anderen geloofden in het kunnen winnen van Olympisch goud. Een van hen was volgens Van Rijssel berghe surfer Casper Bouman die vier jaar geleden zelf nog aan de Olympische Spelen in China mee deed. Volgens Van Rijsselberghe had Bouman de capaciteit om de kwaliteiten van Dorian in te zien en zich voor hem in te zetten. 'Hij was na afloop van de negende wedstrijd de eerste om Dorian te feliciteren. Dat heeft wel een paar minuten geduurd. Bouman was speciaal als coach van een Belgische surfer aan wezig in Weymouth om bij Dorian in de buurt te kunnen zijn.' Mare, Geertje en Adriaan van Rijs selberghe waren al vanaf het begin van de spelen in Weymouth om dichtbij Dorian te zijn. Corine Duin, de partner van Adriaan, de kinderen en haar ouders Jan en Gemma Duin waren eveneens aanwezig in de Engelse badplaats. Van Rijsselberg he: 'We zaten in een huis bij een oudere dame. Het was bed and breakfast, maar we hebben ongelo felijk geboft met die dame. We kre gen alle ruimte van haar om de media te ontvangen. Er hebben wat cameraploegen bij haar rondge struind. Dat was heel bijzonder en ik denk dat we wel met elkaar bevriend zijn geraakt.' De familie ving vertegenwoordigers van de media op, zodat Dorian niet werd afgeleid en zich volledig gecon centreerd met de wedstrijden kon bezighouden. Een van de mooiste momenten was volgens Van Rijssel berghe de aanwezigheid van oud schaatser Erben Wennemars als verslaggever voor het Radio 1 Jour naal. 'Die had de tranen in zijn ogen toen Dorian het goud te pakken had. Zoveel emotie en gevoel kwam er bij hem los. Geertje heeft hem nog getroost en een glaasje water aan geboden.' Naast zijn familie wist Dorian zich in Engeland eveneens vergezeld van diverse vrienden van Texel en ande ren die de afgelopen jaren bij hem betrokken waren. 'Gerrit Kater van een windsurfwinkel in Hippolytus- hoef was samen met zijn zoon aan wezig, Nico en Tine van Heerwaar den en ook André en Rita van den Berg.' André van den Berg was erbij toen Dorian leerde surfen bij Dijk manshuizen, Nico van Heerwaarden hielp hem ooit aan een eigen huisje op het strand (een andere droom van Dorian) en Gerrit Kater was in het begin bij Dorian en Adriaan betrokken. Van Rijsselberg- 'Moet je hem nu zien op televisie' 'Helemaal fantastisch wat hij gedaan heeft.' Hans van den Bergh, oud-organisator van de Texelrace, is enthousiast over het goud van Van Rijsselberhe. Van den Bergh, die aan de over kant woont, was jarenlang betrok ken bij het surfen op Texel en maakte de ontwikkeling van Van Rijsselberghe van dichtbij mee. 'Ik kan hem nog wel herinneren als een klein jongetje dat bij Dijkmans huizen aan mijn broekspijpen hing. 'Dorian doet het zó vreselijk goed.' Dat zegt André van den Berg. Hij is net als veel andere Texelaars afgereisd naar Weymouth om getuige te zijn van de Olympische prestaties van hun surfende eilandgenoot Van den Berg kent Dorian al van jongs af aan. 'Als jochie kwam hij al met Mare mee naar Dijksmanshui zen om te surfen. Toen zag ik hem regelmatig, daarna is het wat meer op de achtergrond geraakt. Het is leuk om hem nu hier zo geweldig te zien gen. De wedstrijden speelden zich een eindje verder op zee af. Met het blote oog was het niet te volgen, maar wel met de kijker. We zagen hoe Dorian dik vooraan lag. Surfen is niet echt een publieksport, maar er waren toch aardig wat toeschou wers. Waar wij zaten, waren ook Duitsers, Finnen, Noren en andere nationaliteiten. Ook voor hen was Dorian echt de beste. Hij heeft zich er zo op gefocust. Ook daarom gun nen ze het hem. Behalve de Engel sen, die willen alleen hun eigen Nick Dempsey zien. Ook al vaart die in zesde positie, dan klappen ze voor hem en niet voor de rest.' André, Rita en hun gezin zijn sinds vorige week dinsdag in Engeland. 'We kamperen vlak buiten Wey mouth. Er zijn veel Texelaars aange komen. Ik kwam Nico en Tine van Heerwaarden tegen, Hans Bakker en Riet Groen, Marian de Groot, de familie Hendriks van het Lageveld en ik heb gehoord dat Marian Merkel- bach er was. En natuurlijk veel vrien den van Dorian, zoals Ivo en Lennart Witte.' Ze zagen hoe Dorian op superieure wijze de concurrentie te snel af was. Van den Berg: 'Het is heel leuk om het van dichtbij te vol- 'Nadat Dorian gisteren (zondag) de eerste race had gewonnen, werd na wat rekenwerk bekend dat hij goud zou hebben en is ervoor gekozen dat hij de tweede race niet zou varen. Om zijn krachten te sparen voor de medalrace en ook de wind zakte in elkaar. Toen hij aan wal stapte, kwam iedereen bij hem samen. Hij kreeg een geweldige ont vangst. Zelf is hij er heel nuchter onder. Dorian is echt Dorian, leder een wil hem nu spreken. Hij had even tijd om de felicitaties in ont vangst te nemen.' Geen beelden NOS Op Texel was de afgelopen veel kritiek op het gebrek aan aan dacht voor Dorian van Rijssel berghe. Ondanks dat de Texe laar de concurrentie overklaste, was dit bijna niet te volgen bij de NOS. De reden? De NOS had de beelden niet. Diverse Texelaars stuurden mail- tjes naar de NOS om opheldering te vragen en werden verwezen naar het kopje Veelgestelde vra gen op de website van de omroep. Hierop staat het volgende uitge legd: 'De organisatie van de Spelen biedt slechts een "lijn" aan. Daar op staat - live - één wedstrijdbaan. Welke wedstrijdbaan dat is, rou leert per dag, per klasse. Op die manier is elke zeil- en surfklasse in elk geval één hele wedstrijddag in beeld. De andere wedstrijden wor den wel gefilmd, maar alle omroe pen (dus ook de NOS) moeten wachten op die beelden in samen vatting.' De NOS is dus niet verantwoorde lijk dat het geen live-verslag kon doen. Overigens werd ook in andere programma's over de Olympische Spelen marginale aandacht aan de windsurfer besteed. van Rijsselberghe, staat er dan. Dat schrijven ze niet als je uit Voor burg komt. Ik denk niet dat men sen nu hij goud heeft ineens beslui ten naar Texel te gaan. Maar hij houdt Texel wel belangrijk, een plek waarvan mensen denken: daar moet ik toch nog eens naar toe. Dorian is een prachtige vlag voor Texel.' 'We hebben ik weet niet hoeveel vragen van de landelijke pers gehad. Wat wij op Paal 17 alle maal aan Dorian doen? Helaas was er op de tv niets van te vol gen, want er was geen beeld beschikbaar. Gelukkig werden we via Twitter en Facebook goed op de hoogte gehouden.' Het zijn drukke tijden voor strand- exploitanten Mark en Corina Röp- ke, sponsors van Dorian van Rijs selberghe. Toch hadden ze tijd om maandag af te reizen naar Enge- 'Fanatiek, nuchter en geen flauwekul' Een fanatiek surfer, nuchter en geen flauwekul. Zo typeert Wieb van den Berg uit Oosterend Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe. Wieb en zijn vrouw Ina van den Berg, jarenlang de drijvende krach ten achter de surfclub bij Dijks manshuizen, maakten mee hoe een jonge Dorian van Rijsselberghe leerde surfen op de Waddenzee. 'Het is geweldig dat het gelukt is. Echt geweldig.' Dat Van Rijsselberghe goud zou winnen op de Spelen was iets waar ze vroeger tijdens de surflessen bij Dijksmanshuizen niet meteen aan dachten. 'Maar hij was wel altijd leuk en fanatiek bezig.' Hoewel niet live op televisie pro beerde Van den Berg zoveel moge lijk mee te krijgen van de verrichtin gen van Van Rijsselberghe in Weymouth. 'Na de achtste race was het eigenlijk wel duidelijk dat het niet meer mis kon gaan.' land om vandaag (dinsdag) de medalrace te zien. Mare: 'Hartstikke leuk dat Dorian goud heeft. Ik had het wel een klein beetje verwacht, hij was de laatste tijd zó oppermachtig. Gis teravond hebben we er maar een borreltje op genomen. Veel van zijn vrienden zijn al afgereisd naar Engeland en vandaag wij dus ook. Dorian heeft al goud, maar ik geloof evengoed dat hij die medal race wil winnen. Zelf heb ik nog niet met hem kunnen spreken. Je komt er gewoon niet doorheen. We hebben wel via SMS contact gehad.' De Röpkes zijn volop bezig met de voorbereiding voor de huldiging op zaterdag 18 augustus op Paal 17, in samenwerking met de gemeente en de surfclub. 'Ik denk dat het heel leuk wordt en erg druk. Ik heb al heel wat pers aan de telefoon gehad die wilde weten wat we allemaal van plan zijn.' 'Dorian prachtige vlag voor Texel' 'Geweldig. Ik kreeg kippenvel toen ik het hoorde. Ongelofelijk knap zoals hij het helemaal zelf heeft gedaan', zegt VW-direc- teur Wouter de Waal. Hij viert momenteel vakantie in Ipswich aan de oost-Engelse kust. 'Als het lukt, gaan we misschien nog wel even naar de huldiging. Dorian is nu ons grote Texelse vlaggenschip. Als je over hem leest, dan komt daar altijd wel Texel in terug. De Texelaar Dorian In onder meer dagbladen Trouw en de Volkskrant en een groot interview met Dorian van Rijsselberghe. Beschreven wordt hoe hij als 7-jarig jochie van zijn vader en broer leerde surfen op de Waddenzee. 'Nadat hij was uitgeleerd op het lage water, stapte Van Rijsselberghe over naar de andere kant van het eiland, naar de Noordzee. Naar het woelige water bij het befaamde strandpavil joen Paal 17. Daar ontwikkelde hij zich tot een grootmeester van de golven, tot de snelste en slimste surfer van de wereld 'Maar op welk continent hij ook slaapt, via internet zal hij het nieuws in de Texelse Courant blijven volgen. Home Sweet Home.' Wilhelmus De overwinning van Dorian van Rijsselberghe inspireerde Bert Witte uit Den Burg tot het vol gende extra couplet voor het Wilhelmus: Dorian van Rijsselberghe hij surfde bij Weymouth De Texelaars vertrouwden in hem, wat was hij goed Olympisch goud gewonnen al ruim voor het eind Een Prince van Oranje zal hij altijd nu zijn vrni Rijssolberglie, kind van de wind

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2012 | | pagina 7